Page 1

LIVSVIKTIGT 3

SKOLÅR 3

Birgitta Kimber

Läromedlet LIVSVIKTIGT vänder sig till förskoleklassen och hela grundskolan, skolår 1–9, och består av följande komponenter: • Elevbok F –9 • Lärarhandledning F –9 • Översättning av elevböckerna till arabiska, persiska och serbiska. Se på vår hemsida www.gleerups.se under Livsviktigt! Birgitta Kimber

S E T Birgitta Kimber

3

S OCIA L OCH E MO T IO NELL T RÄNING


In n e h å l l

16.

1. REGLER ..................................... 6 2. JAG .......................................... 8 3. STOPPLJUS ............................. 10 4. PROBLEMLÖSAREN ................ 12 5. POJKEN 1 .................................... 14 6. LYSSNARPOSITION .................... 16 7. TRE SAKER VI TYCKER LIKA OM..... 18 8. TRE SAKER VI TYCKER OLIKA OM.... 20 9. KÄNSLOLOPPAN 1 ............................. 22 10. CAROLINE ............................................. 24

1 1 . TRE LIKHETER MELLAN FAMILJERNA...... 26 12. TRE OLIKHETER MELLAN FAMILJERNA...... 28 13. FLICKAN ......................................................... 30 14. SÄNKNING 1 .............................................................. 32 15. SÄNKNING 2 ............................................................ 34 SÄNKNING 3 ................................................................. 36

17. LYFT .................................................................................... 38 18. NEJ, NEJ, NEJ! ........................................................................ 40 19. NEJ! ............................................................................................. 42 20. JA, JA, JA! ................................................................................... 44 2 1 . FRÅGELÅDAN .................................................................................... 46 22. VAD HÄNDER? ...................................................................................... 48


23. PRESENTEN ............................................................................................. 50 24. UTFLYKTEN ........................................................................................ 52 25. POJKEN 2 ..................................................................................... 54 26. PUSSEL ...................................................................................... 56 27. ROLLSPEL ............................................................................. 58 28. ARG .................................................................................... 60 29. LEDSEN .......................................................................... 62 30. GLAD ........................................................................ 64 31. STEGEN .................................................................. 66 32. VIKTIGA HÄNDELSER I MITT LIV ........ 68 33. KOMPIS ..................................................... 70 3 4 . VISKAR ................................................. 72 35. KÄNSLA .............................................. 74 36. KÄNSLOLOPPAN 2 ......................... 7 6 37. JAG ÄR BRA PÅ ... .................... 78 38. HITTA NÅGON SOM ... ........ 80 39. VISA KÄNSLOR...................... 82 40. ENSAM .................................. 84 41. KÄNSLOR ............................. 86 42. REAKTION ........................ 88 43. FAVORITÖVNING ........... 90

In n e h å l l


00 1

6

XXXX REGLER


1 Hur kändes det att famla runt

i mörkret bland kompisarna?

X R X e g X l X e r

2 Hur kändes det att vara nästan hjälplös?

S oc ial kompetens

7


14 SÄNKNING 1 ”Du som har egen häst borde väl kunna detta?”

”Bra för att vara tjej!”

”Har du inte kommit längre?” ”Hur många poäng hade du på provet? Inte fler?”

”Va´ snygg du e i håret!” 32

”Vid det här laget borde du väl kunna pricka målet!”


1 Har du varit utsatt för sänkningar under den här terminen? Berätta!

2 Hur känns det att bli utsatt för en sänkning, eller när din bästa vän blir det?

3 Berätta om när du någon gång varit med om att sänka någon.

Läxa Notera alla sänkningar som du iakttar under tiden

till nästa arbetspass.

E M P A T I - S ocial kompetens

33


24 UTFLYKTEN

52


1 Har du varit med om en liknande situation? Vad kände du?

2 Hur handskades du med situationen?

u t f l y k t e n

3 Vad gör du om något liknande händer igen?

E M PA T I - S oc ial kompetens

53


33

KOMPIS

Så här vill jag att en KOmPIS ska vara:

Så här är en SUPerKOmPIS:

Så här är jag som KOmPIS:

70


1 Så här vill jag vara mot min kompis:

2 Jag behöver kompisar för att ...

3 Hur skulle det kännas om din bästa kompis skulle flytta till en annan ort? Vad skulle du göra då?

s j ä lv känned om – soc ial kompetens

71


LIVSVIKTIGT 3

SKOLÅR 3

Birgitta Kimber

Läromedlet LIVSVIKTIGT vänder sig till förskoleklassen och hela grundskolan, skolår 1–9, och består av följande komponenter: • Elevbok F –9 • Lärarhandledning F –9 • Översättning av elevböckerna till arabiska, persiska och serbiska. Se på vår hemsida www.gleerups.se under Livsviktigt! Birgitta Kimber

S E T Birgitta Kimber

3

S OCIA L OCH E MO T IO NELL T RÄNING

9789140655714  

S E SOCIAL OCH EMOTIONELL TRÄNING SOCIAL OCH EMOTIONELL TRÄNINGSOCIALOCHEMOTIONELLTRÄNING TRÄNINGSOCIALOCHEMOTIONELLTRÄNINGSOCIALOCHEMOTIONE...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you