Page 1

JAG LÄSER

JAG LÄSER ARBETSBOK B Arbetsboken till Resan till skatten innehåller språkkunskap, ordoch läsförståelse med anknytning till läseboken.

I serien JAG LÄSER B ingår • Resan till skatten – Läsebok • Resan till skatten – Läsebok i DAISY-format • Arbetsbok B • Lärarbok B

I serien JAG LÄSER ingår dessutom JAG LÄSER A: • Huset på Alvägen – läslära • Arbetsbok A • Lärarbok A JAG LÄSER C: • Ben och Koko söker jobb – läsebok • Arbetsbok C • Gemensam lärarbok för C-D JAG LÄSER D: Den försvunna elefanten – läsebok Arbetsbok D Till samtliga läseböcker finns en digital version: e-bok text/bild och ljud-DAISY i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Best.nr 47-08237-7 Tryck.nr 47-08237-7

B LIBER

ARBETSBOK B TILL

R E S A N T I L L S K AT T E N


ISBN 978-91-47-08237-7 © 2009 Liber AB Redaktion: Birgit Eriksson, Malin Wedsberg Övningar: Karin Edsberg, Marie Kiovsky, redaktionen Layout: Lisa Kleinschmidt Illustrationer: Bilder ur Jag läser B samt s. 23 och 51 Kristina Grundström Omslagsillustration: Kristina Grundström ormen s. 25 Lisa Kleinschmidt Övriga bilder: Johnny Dyrander Produktion: Bertil Stålenmark Första upplagan 1 Tryck: Elanders, Ungern 2009

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering av undervisningsmaterial enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liberab@liber.se


JAG LÄSER ARBETSBOK B

INNEHÅLL Kapitel 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kapitel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kapitel 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kapitel 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Kapitel 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kapitel 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kapitel 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Kapitel 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kapitel 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kapitel 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Kopiering förbjuden. Se s. 64.

Kapitel 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Kapitel 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Kapitel 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kapitel 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Kapitel 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Till läraren: Ordet omega kanske är bekant för en del barn via omega 3. Ordet kan betonas olika. Uppmärksamma barnen på att vokalen o låter olika i olika ord. Versalt och gement o är lika. Uppmärksamma barnen på storleksskillnaden när de skriver o. (Se s och v.)

1


Kapitel 1 Vad heter vi?

Beskriv hur båt-bilen ser ut. Använd orden i rutan om du vill.

2

Kopiering förbjuden. Se s. 64.

Båt-bilen

röd stor fin snabb silver blank

Kopiering förbjuden. Se s. 64.

Skriv namnen i rätt ruta.


Hunden Svara på frågorna. Skriv hela meningar.

Vad äter hundar? Hundar Var bor hundar? Hundar Är hundar farliga?

äter

Svara ja eller nej.

ja

nej

Har du någon hund? Är hunden ett husdjur? Kan hundar simma? Kan hundar flyga? Äter hundar glass? Kommer hunden om du ropar på den?

Kopiering förbjuden. Se s. 64.

Kopiering förbjuden. Se s. 64.

Rita en stor hund i rutan. Rita en liten bredvid.

Till läraren: Börja med att tillsammans läsa om hundar i olika faktaböcker. De elever som har hund hemma kan få berätta. Rita en tankekarta på tavlan. Skriv meningar tillsammans.

3


Vem är vem? Dra streck mellan.

uppfinnaren Ben och Koko Emmas mamma Plåtis Larrys pappa

Simon Anna Vera Larsson bröderna Söder Omega

Högt eller lågt? Vad tycker du? Ringa in.

ett kyrktorn ett träd ett berg ett fönster huset på Alvägen

högt högt högt högt högt

lågt lågt lågt lågt lågt

Till läraren: Gör liknande övningar med hög/låg, stor/liten, stort/litet. Diskutera betydelsen en/ett tillsammans i klassen.

4

Kopiering förbjuden. Se s. 64.

Kopiering förbjuden. Se s. 64.

Rita något som är högt. Rita något som är lågt.


Korsord Skriv bokstäverna i rutorna.

Din bil

Kopiering förbjuden. Se s. 64.

Kopiering förbjuden. Se s. 64.

Rita din egen fantasibil. Berätta om din bil.

Till läraren: Berätta för eleverna att man i korsord brukar skriva versaler.

5


JAG LÄSER

JAG LÄSER ARBETSBOK B Arbetsboken till Resan till skatten innehåller språkkunskap, ordoch läsförståelse med anknytning till läseboken.

I serien JAG LÄSER B ingår • Resan till skatten – Läsebok • Resan till skatten – Läsebok i DAISY-format • Arbetsbok B • Lärarbok B

I serien JAG LÄSER ingår dessutom JAG LÄSER A: • Huset på Alvägen – läslära • Arbetsbok A • Lärarbok A JAG LÄSER C: • Ben och Koko söker jobb – läsebok • Arbetsbok C • Gemensam lärarbok för C-D JAG LÄSER D: Den försvunna elefanten – läsebok Arbetsbok D Till samtliga läseböcker finns en digital version: e-bok text/bild och ljud-DAISY i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Best.nr 47-08237-7 Tryck.nr 47-08237-7

B LIBER

ARBETSBOK B TILL

R E S A N T I L L S K AT T E N

9789147082377  

ARBETSBOK B J A G L Ä S E R TILL RESAN TILL SKATTEN LIBER Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you