Page 1

Dags! Sprüklära 5

Sprüklära 5

GĂśran Ejeman

Sten Frennberg

Per Olof KĂśhler

Skriva, som utvecklar elevernas skrivande i olika genrer.

Dags! är ett läromedel i svenska fĂśr ĂĽrskurs 4–6. FĂśr varje ĂĽrskurs finns en SprĂĽklära samt Ă–vningsbok A och B med tillhĂśrande facit.   SprĂĽkläran tränar de viktiga baskunskaperna, särskilt betonas rättstavning, ordkunskap, grammatik och meningsbyggnad; och den avslutas med ett repetitionsavsnitt som sammanfattar det väsentligaste innehĂĽllet i varje ĂĽrskurs.   Till Dags! hĂśr ocksĂĽ tvĂĽ separata temahäften: Tema Läsa, som ger en fĂśrdjupad lästräning, ochTema

Sprüklära 5

*4#/Dags_omorig_sp5081007.indd 1

 

Natur och Kultur 08-10-13 11.51.17
Dags_spraklara5_orig081009.indd 3

08-10-13 11.43.42


Till läraren och andra intresserade Dags! är ett läromedel för årskurserna 4–6. För varje årskurs finns det en Språklära samt Övningsbok A och B med tillhörande facit. Språkläran tar upp väsentliga delar av ämnet svenska i respektive årskurser. Särskilt betonas rättstavning, ordkunskap, användning av ordlista samt grammatik och meningsbyggnad. Dessa moment repeteras systematiskt såväl inom årskursen som genom hela läromedlet.   Kapitlen i språkläran är i regel korta och främst avsedda för gemensam genomgång i klassen tillsammans med läraren. Längst bak i varje språklära finns också ett avsnitt med rubriken Repetition med Kontrollera att du kan-uppgifter som sammanfattar det väsentligaste innehållet i varje årskurs.   I övningsböckerna finns ett stort antal övningsuppgifter direkt knutna till språkläran. Kapitlen i övningsböckerna inleds oftast med en repetitionsruta som sammanfattar det viktigaste i motsvarande kapitel i språkläran. Avsikten är att eleverna självständigt och i egen takt ska arbeta med uppgifterna i övningsböckerna. Kapitlen i övningsböckerna avslutas med ett kort diagnostiskt prov med rubriken Pröva att du kan. Här kan eleverna själva kontrollera vad de lärt sig.   Ämnet svenska innehåller förstås mycket mer än det som finns i språkläran. Vi tänker då på moment som läsa, skriva, tala, dramatisera, studieteknik, bildanalys, danska, norska och så vidare. Detta viktiga ämnesstoff finns samlat i Dags för svenska, Uppslaget 4–6. Till Dags! hör också två separata temahäften: Dags! Tema Läsa och Dags! Tema Skriva. Göran Ejeman

Sten Frennberg

Per Olof KöhlerDags_spraklara5_orig081009.indd 3

08-10-13 11.43.42


Innehåll Alfabetisk ordning 6

Vanliga ord att stava 31

Alfabetet 7 Vokaler och konsonanter 7 Alfabetisk ordning 7 Samma begynnelsebokstäver 8 Bokstavering 8

Vad fick Johanna på kroken? 31 Tjugo vanliga ord 32

Sj-ljudet 33

Ett bra verktyg 11 Din egen ordlista 11 Ledorden hjälper dig 11

Många olika sätt att stava 33 Vanligaste stavningen 33 På jakt efter sj-ljud 34 En del ord stavas med skj 36 Några ord stavas med stj 37 Sj-ljudet inne i ord 38

Punkt 14

Egennamn 39

Ringen i ägget 15 Ett vanligt fel 16

Inte bara människor har egennamn 39 Liten bokstav på ”svensk” och ”spanjorska” 40 Namn på dagar och månader börjar med liten bokstav 41

Ordlistan 11

Fler skiljetecken – ? ! : 17 Två slags frågor 17 Skilj på direkta och indirekta frågor! 18 Stor bokstav efter frågetecken? 19 Stor bokstav efter utropstecken? 19 Talstreck 20 Vem talar? 20

En eller två konsonanter? 22

Verb 42 Olika former av verbet 44 Vad kallas de olika formerna? 44 En verbform till 46 Det här är också verb! 46

Vokaler och konsonanter 22 Lång och kort vokal 22 Lyssna på vokalen 24 Vokalen hjälper dig att stava 24 Grundordet hjälper dig att stava 25 … men inte alltid 25

Tj-ljudet 47

Substantiv 26

Fler vanliga ord att stava 50

N-ord och t-ord 28 Substantiven böjs 28 Singular och plural 29 Obestämd och bestämd form 30

Den nya flickan 50 Tjugofem vanliga ord 51

Vanligaste stavningen 47 Skilj på sj-ljud och tj-ljud 47 Stava med tj eller k? 48 Regel för tj-ljudet 48 Några undantag 49Dags_spraklara5_orig081009.indd 4

08-10-13 11.43.42


Variera språket! 52

K-ljudet före t 80

Råd till dig när du skriver 53 Det allra viktigaste 53

Ord med ljudförbindelsen kt 81 Stavas olika 81

Adjektiv 54

Om hur ord bildas 83

Adjektiv beskriver substantiv 56 Adjektiv är bra ord 56 Adjektiven böjs 57 Adjektiven jämför 57 Olika sätt att komparera 58

Pippi hittar en spunk 83 Arvord 85 Hur får vi nya ord? 86 Lån från andra språk 86 Förkortning av längre ord 87

J-ljudet 60

Mera om hur ord bildas 88

Hur stavas j-ljudet? 61 Vanligaste stavningen 61 Samla ord på j och på g 61 Ingen regel utan undantag 62 De försvunna konsonanterna 62

Sammansättning 88 Avledning genom ändelser och förstavelser 89

Nya ord och gamla 64 Ord kommer och går 66 Vi gör oss av med ord 66 Ord som inte fanns när farfarsfar var liten 68 Onödiga ord? 68 Ett påhittat ord 69

Ord som binder ihop 70 Vanliga ord! 70 Antingen – eller, varken – eller 71 Språkets vanligaste ord är ett bindeord 71

Brev 72 Så här kan ett brev se ut 73 Att tänka på när du skriver brev 74 Adressen är viktig! 75

Ä-ljud och e-ljud 91 Den spanska räven rev en annan räv 91 Ska det vara ä eller e? 92 Lägger hönan egg eller ägg? 92 Många lånord stavas med e 93

Ord som låter lika 94 Konstigt språk 94 Likaljudande ord 94 Datorn förstår inte 95 Flott – flått 96

Repetition 97–110 Register 111 Källförteckning 112

Brev på andra sätt 76 E-post 76 Att chatta och sms:a 77 Blogg 78 Flyktiga medier 78Dags_spraklara5_orig081009.indd 5

08-10-13 11.43.42


Alfabetisk ordning

A B C D, råttmor kokar te. E F G H, barnen tittar på. I J K L, får vi ost i kväll? M N O P, ni får pappa be. Q R S T, pappa kommer, se! U V X Y, är min gubbe kry? Z Å Ä Ö, hit med ost och brö’! Katten är ju dö’!!!! Elsa Beskow

6

Dags_spraklara5_orig081009.indd 6

08-10-13 11.43.45


Alfabetet Du kommer väl ihåg alfabetet? Förhör dig själv. Träna tills du är helt säker. Dela gärna in bokstäverna i grupper. Många tycker att det är lättast så.

ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWXY ZÅÄÖ Vokaler och konsonanter Det här är vokalerna (tecken för vokalljud):

A O U Å

kallas hårda vokaler.

E I Y Ä Ö kallas mjuka vokaler. Alla andra bokstäver är konsonanter (tecken för konsonantljud).

Alfabetisk ordning Orden i ordlistor, uppslagsböcker, olika register och kataloger är ordnade i alfabetisk ordning (bokstavsordning). Ordens begynnelsebokstäver (första bokstäver) kommer då i samma ordning som bokstäverna i alfabetet. På en enda av de här fyra raderna står orden i alfabetisk ordning. Vilken rad är det? 1

Buster

Darin

2

choklad

glass

3

bröd

4

armbåge

gurka

Lufsen kola

Karo lakrits

leverpastej

haka

näsa

Pluto

tuggummi

mjölk

tumme

Sven potatis

ost

smör

stortå

öra 7

Dags_spraklara5_orig081009.indd 7

08-10-13 11.43.45


Samma begynnelsebokstäver Ord som börjar med samma bokstav ordnar du alfabetiskt efter den andra bokstaven: tavla

tesil

tidning

träna

tyg

tävling

Om både första och andra bokstaven i orden är lika, ordnar du orden alfabetiskt efter tredje bokstaven: trava

trevlig

trippa

trycka

trähus

tröja

Om de tre första bokstäverna är lika, ordnar du orden efter fjärde bokstaven och så vidare.

Bokstavering När man talar i telefon, kan det vara svårt att uppfatta till exempel ett namn. Det kanske inte ens hjälper att få ordet stavat, för man förväxlar lätt b med d och f med s. Då är det bäst att bokstavera namnet med hjälp av bokstaveringsalfabetet.

Bokstaveringsalfabetet A – Adam

E – Erik

I – Ivar

M – Martin

B – Bertil

F – Filip

J – Johan

N – Niklas

C – Cesar

G – Gustav

K – Kalle

O – Olof

D – David

H – Helge

L – Ludvig

P – Petter

Q – Quintus

U – Urban

Y – Yngve

Ö – Östen

R – Rudolf

V – Viktor

Z – Zäta

S – Sigurd

W – Wilhelm

Å – Åke

T – Tore

X – Xerxes

Ä – ÄrligDags_spraklara5_orig081009.indd 8

08-10-13 11.43.45


Den som till exempel vill bokstavera namnet Feven säger: – Filip, Erik, Viktor, Erik, Niklas. Bokstavera ditt eget namn! Vad heter flickan på bilden?

Det svenska bokstaveringsalfabetet brukar finnas med i telefonkatalogen (Eniro). Där kan du också hitta det internationella bokstaveringsalfabetet som du kan använda om du ringer utomlands. EXEMPEL: A – Alfa, B – Bravo, C – Charlie, D – Delta, F – Foxtrot, G – Golf, H – Hotel och så vidare. Detta alfabet används även av flygledare i samtal med piloter.Dags_spraklara5_orig081009.indd 9

08-10-13 11.43.46


Telefonen ringer och lille Fredrik svarar. En röst säger: – Hälsa mamma att jag kommer idag. – Vem då? – Franzén. – Jag hör inte ... – Filip, Rudolf, Adam, Niklas ... Fredrik släpper luren och ropar: – Mamma, det kommer en väldig massa farbröder hit.

Berätta vad du har lärt dig

• Vilka är vokalerna? • Vilka två slags vokaler finns det? • Vad menas med alfabetisk ordning? • När använder man bokstaveringsalfabetet?

Notisen A B C D råttmor kokar te Elsa Beskow (1874–1953) har både skrivit och ritat bilderna till alfabetsramsan. Hon är Sveriges kanske mest kända barn­bokskonstnär. Elsa Beskow blev berömd år 1897 med bilderboken Puttes äventyr i blåbärsskogen. Hennes böcker och bilder finns nu på många språk världen över. Andra kända verk av Elsa Beskow är till exempel böckerna om Tant Grön, Tant Brun, Tant Gredelin, Farbror Blå, Hattstugan och Tomtebobarnen. Gå vidare till Övningsbok 5A, sidan 2. 10

Dags_spraklara5_orig081009.indd 10

08-10-13 11.43.47


Ordlistan

Ett bra verktyg Alla behöver en ordlista. Till och med berömda författare har alltid en ordlista till hands. De kan bli osäkra på ett ord – precis som du. Ordlistan är ett bra verktyg, om du använder den ofta. Men som med alla andra verktyg måste du förstås lära dig använda den. Bästa sättet är just att använda den ofta. Din egen ordlista Alla ordlistor är inte lika, men i början eller slutet förklaras alltid hur man använder den. Läs noga förklaringarna i din egen ordlista! Ordlistan visar hur orden: stavas õ uttalas och betonas õ böjs õ Ordlistan visar ibland också vad orden betyder õ

Ledorden hjälper dig Överst på sidorna i de flesta ordlistor finns ledord. De visar vilket som är det första och det sista ordet på uppslaget. När du letar efter ett visst ord, behöver du till en början bara titta på ledorden. 11

Dags_spraklara5_orig081009.indd 11

08-10-13 11.43.47


ledord

stavning

böjning

betydelse

Här ovanför ser du ett utdrag ur Svenska Akademiens ordlista. Vad har sidan för ledord? På den här sidan finns bara ord som börjar med bokstaven h. Orden hund och huvud börjar med h. Står de orden på den här sidan? Varför inte? 12

Dags_spraklara5_orig081009.indd 12

08-10-13 11.43.48


På ett uppslag i SAOL ser du två ledord, ett överst på höger sida och ett överst på vänster sida.   Uppslaget har ledorden hästbok–högervåg. Vilka av de här orden hittar du på uppslaget? hästfluga

hävert

hård

häxjakt

hövlig

hätsk

Berätta vad du har lärt dig

Vad ger en ordlista besked om? • Vad menas med ledord? • Hur används ledorden? •

Notisen SAOL är en förkortning för Svenska Akademiens ordlista. Den utkom första gången 1874 och har sedan omarbetats 13 gånger. Den trettonde upplagan kom 2006 och där finns nu cirka 125 000 ord. Av dem är omkring 10 000 nya ord medan 5 000 ord har tagits bort, därför att de används för sällan. Orden guss (flicka, tjej) och keff (dålig, felaktig) är exempel på två nya ord som kommit in i SAOL. Orden används av många ungdomar med andra hemspråk än svenska. Ordet tjej (flicka) som nu används av både unga och gamla kom förresten in i den tionde upplagan av SAOL år 1973. Då var det många som reagerade och tyckte att man inte borde ta med så vardagliga ord i Svenska Akademiens ordlista. Gå vidare till Övningsbok 5A, sidan 6. 13

Dags_spraklara5_orig081009.indd 13

08-10-13 11.43.48


Dags! Sprüklära 5

Sprüklära 5

GĂśran Ejeman

Sten Frennberg

Per Olof KĂśhler

Skriva, som utvecklar elevernas skrivande i olika genrer.

Dags! är ett läromedel i svenska fĂśr ĂĽrskurs 4–6. FĂśr varje ĂĽrskurs finns en SprĂĽklära samt Ă–vningsbok A och B med tillhĂśrande facit.   SprĂĽkläran tränar de viktiga baskunskaperna, särskilt betonas rättstavning, ordkunskap, grammatik och meningsbyggnad; och den avslutas med ett repetitionsavsnitt som sammanfattar det väsentligaste innehĂĽllet i varje ĂĽrskurs.   Till Dags! hĂśr ocksĂĽ tvĂĽ separata temahäften: Tema Läsa, som ger en fĂśrdjupad lästräning, ochTema

Sprüklära 5

*4#/Dags_omorig_sp5081007.indd 1

 

Natur och Kultur 08-10-13 11.51.17

9789127408111  

Språklära5 Natur och Kultur Göran Ejeman Sten Frennberg Per Olof Köhler

9789127408111  

Språklära5 Natur och Kultur Göran Ejeman Sten Frennberg Per Olof Köhler