Page 1

KURSBOK I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

olika svårighetsnivåer, markerade [★]–[★★★★★], så att den som så önskar kan öva på samma nivå under en längre tid. Svenska etc. är lätt att förstå och enkel att använda – du kan arbeta med den på ett sätt som passar dig, i din egen takt och på din egen nivå.

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

Svenska etc. är uppbyggd utifrån ett antal texter om livet, språket och människan. Till varje text finns frågor och i varje kapitel finns ett stort urval av uppgifter: bl.a. analys, argumentation, texttyper, diskussion, presentation, ord, fraser och grammatik. För varje kapitel tillkommer alltmer utmanande uppgifter, men alla kapitel innehåller uppgifter på

SPRÅKFOKUS

Svenska etc.

ORD, ORD ORD ORD, ORD …

ANNSOFIE THÖRNROTH

Svenska etc. (et cetera) betyder ungefär ”svenska med mera”, och det är precis vad den här boken är – lite mer än en vanlig svenskbok. Den passar både dig som har ett annat modersmål än svenska och dig som har talat svenska i hela ditt liv, och den fungerar lika bra på ungdomsgymnasiet som inom vuxenutbildningen. Svenska etc. är till för dig som studerar på gymnasienivå och vill utvecklas som skribent och talare, oavsett vem du är.

Svenska etc.

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER R

Till Svenska etc. finns en lärarhandledning som pdf (best. nr 47-90007-7) och en lärar-cd med ett urval inspelade texter och sånger (best. nr 47-90365-8). Tillsammans med häftet De litterära epokerna – en översikt (best. nr 47-07924-7) blir Svenska etc. ett heltäckande läromedel.

Best.nr 47-07814-1 Tryck.nr 47-07814-1-01

ANNSOFIE THÖRNROTH

LIBER

UTRED OCH ANALYSER ANALYSERA RA R A

ARGUMENTERA

Svenska etc. Plus är en webb som kompletterar boken med övningar på ordkunskap, hör- och läsförståelse m.m. Eleverna kan arbeta helt självständigt med webben och lyssna på alla bokens texter. Webben är skräddarsydd för kursen Svenska som andraspråk A.


isbn 978-91-47-07814-1 © 2005 Annsofie Thörnroth och Liber AB Marie Carlsson, Lisa Iverstam Eva Jerkeman BILDREDAKTÖR Elisabeth Westlund PRODUKTION Björn Trygg REDAKTION

FORMGIVNING

Första upplagan 2 TRYCK

Sahara Printing, Egypten 2009

Texträttigheter till Gunnar Ekelöfs dikt på s. 315 är förmedlade genom ALIS.

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt bonus-avtal, är förbjuden. bonus-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01, e-post: kundservice.liber@liber.se

2


INNEHÅLL ”Tala är silver, tiga är guld”?

9

Det saknade ordet | todorov 12 Brytningen | todorov 13 Mitt språk och jag | kallifatides 14 Du har tappat ditt ord | ferlin 15 Ska nya röster sjunga | wiehe 16 Jag måste använda ord när jag talar till er | forssell 17 Ur funktion | af klintenberg 18 Ur Ett nytt land utanför mitt fönster | kallifatides 20 Ur Ett öga rött | khemiri 24 Ur Then Swenska Argus | von dahlin 27 Ur Svära rätt – en kurs i fem lektioner | melin/melin 28 ORD, ORD, ORD

32 Samla och använd ord 35 Matris 36

37 Satsen 37 Satsdelar: subjekt, predikat, objekt 37 Ordföljd 38 Huvudsatser 38 Bisatser 39 Objekt 40 Tempus 41 Nu- och dåfokus 41 Språkanalys 43 Idiom och uttryck – tala och skriva 44 Partikelverb 46 Ordspråk och talesätt 47

SPRÅKFOKUS

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA SKRIV – ÖVA TEXTTYPER ARGUMENTERA

52

59

UTRED OCH ANALYSERA FÖRDJUPNING

48

63

68 Läs- och filmtips 69

”Svårt att vara hjälte när ingen ser på”?

70

Apans sång | sherman 74 Om jag fick leva om mitt liv | herold 75 En sång till friheten | afzelius 76 Du gamla, du fria | dybeck 77 Allt handlar om att göra om sig själv | söderberg widding 78 Jantelagen | sandemose 80 Jäntelagen | hjelte 81 Ur Dvärgen | lagerkvist 82 Eko och Narcissos 85 Daidalos och Ikaros 86 Ur Hjalmar och de tolv bärsärkarna 89 Ett perfekt slut på karriären | lindblad 93 Gibsons attack på paparazzi | sundholm 95


ORD, ORD, ORD

96 Samla och använd ord 99 Matris 100

SPRÅKFOKUS 101 Satsdelar: attributiv bisats, relativa pronomen 101 Ordföljd 103 Tempus 103 Nu- och dåfokus 103 Språkanalys 104 Retoriska stilfigurer 104 Idiom och uttryck – mod, framgång, berömmelse – och antonymer 105 Partikelverb 108 SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA SKRIV – ÖVA TEXTTYPER ARGUMENTERA

120

UTRED OCH ANALYSERA FÖRDJUPNING

110

115

128

124

Läs- och filmtips 129

”Kärleken övervinner allt”?

130

Sånt är livet | cook 133 Balladen om Fredrik Åkare … | vreeswijk 134 Jag vill att du ska komma nu | lugn 136 Begravningsblues | auden 138 Prata | key åberg 139 Ur Tristan och Isolde | bedier 140 Ur Fjärilen | andersen 144 Ur Don Juan | molière 147 Ur Carmen | merimée 153 Legenden om St Valentin 159 En känslosam historia | axelsson 161 Ur Det andra könet | de beauvoir 167 Ur Tjänstekvinnans son | strindberg 169 Ur Grabben i graven bredvid | mazetti 171 ORD, ORD, ORD

174 Samla och använd ord 177 Matris 178

SPRÅKFOKUS 179 Satsdelar: adverbial 179 Ordföljd 180 Tempus 181 Nu- och dåfokus 181 Språkanalys 183 Analysera skönlitteratur 183 Idiom och uttryck – känslor och relationer 183 Partikelverb 186 Prepositionsuttryck – känslor 186 Prepositionsuttryck – övriga 187 Ordspråk och talesätt 187 SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA SKRIV – ÖVA TEXTTYPER ARGUMENTERA

191

198

UTRED OCH ANALYSERA FÖRDJUPNING

188

201

204 Läs- och filmtips 205

4


”Lika barn leka bäst”?

206

Lyckans minut | lindorm 209 Tack och lov | schultz 210 Ett barn | bris 212 Du behöver bara säga till | johansson 213 Brevet från Lillan | taube 215 Ur Pojkår | coetzee 216 Ur Barnkonventionen 220 Ur Leva med barn | gustafsson 221 Högt pris för friktionsfri barndom | carling 225 Vad vi säger till våra barn | kanatidis 228 Ur Émile | rousseau 229 ORD, ORD, ORD

230 Samla och använd ord 233 Matris 234

235 Satsdelar: predikat, partikelverb 235 Ordföljd 236 Tempus 237 Nu- och dåfokus 237 Språkanalys 238 Analysera skönlitteratur 238 Idiom och uttryck – barn och tid 239 Partikelverb 240 Ordspråk och talesätt 241

SPRÅKFOKUS

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA SKRIV – ÖVA TEXTTYPER ARGUMENTERA

251

UTRED OCH ANALYSERA FÖRDJUPNING

242

245 255

258 Läs- och filmtips 259

”Borta bra, men hemma bäst”?

260

Stationen | tranströmer 263 Mareld | winnerbäck 264 Började falla som ett löv | kilpi 266 Cigarett | bo kaspers orkester 267 Resereklam 268 Den inre resan via den yttre – pilgrimsfärden | wikström 269 Ur Robinson Crusoe | defoe 272 Ur Borta bra | jensen 277 ORD, ORD, ORD

282 Samla och använd ord 284 Matris 285

Satsdelar: attribut, adverbial 286 Ordföljd 287 Tempus 288 Nu- och dåfokus 288 Språkanalys 289 Retoriska stilfigurer, AIDA 289 Idiom och uttryck – resor och äventyr 290 Partikelverb och idiom – gå och köra 291

SPRÅKFOKUS

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA SKRIV – ÖVA TEXTTYPER ARGUMENTERA

296

302

UTRED OCH ANALYSERA FÖRDJUPNING

293

306

310 Läs- och filmtips 311


”Ensam är stark”?

312

Jag tror på den ensamma människan | ekelöf 315 Solen går aldrig ner över det språk som ljuger | palm 316 Bakom centrum | malmsten 317 Jag vill inte vara rädd | berg 318 Ensamheten | kallifatides 320 Kontaktannonser 322 Gör något för de hemlösa – nu! | nilsson 323 Ur En komikers uppväxt | gardell 325 Ur Commedia Infantil | mankell 328 Min bästa väninna | edelfeldt 334 ORD, ORD, ORD

338 Samla och använd ord 340 Matris 341

342 Satsdelar: sats- och sättsadverbial, predikat 342 Ordföljd 343 Tempus 344 Nu- och dåfokus 344 Språkanalys 346 Retoriska stilfigurer 346 Idiom och uttryck – ensamhet, protest och utanförskap 347 Partikelverb – mot och emot 349 Ordspråk och talesätt 349 SPRÅKFOKUS

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA SKRIV – ÖVA TEXTTYPER ARGUMENTERA

352

357

UTRED OCH ANALYSERA FÖRDJUPNING

350

361

365 Läs- och filmtips 366

Termer och begrepp

367

SVENSKA ETC. PLUS är en webb som kompletterar boken med övningar på ordkunskap, hör- och läsförståelse m.m. Eleverna kan arbeta helt självständigt med webben och lyssna på alla bokens texter. Webben är skräddarsydd för kursen Svenska som andraspråk A.

6


FÖRORD Titlen SVENSKA ETC. är inte slumpmässigt vald – den här kursboken är faktiskt just ”svenska med mera”. Den är speciellt utformad med tanke på andraspråksinläraren, men min förhoppning är att den också ska passa svenskstuderande med svenska som modersmål. Jag har lagt ner stor omsorg på att boken ska fungera inom vuxenundervisning, men givetvis fungerar den bra också på ungdomsgymnasiet. Grundtanken är att SVENSKA ETC. ska vara självinstruerande och mycket lättarbetad, både för pedagoger och för kursdeltagare. Utgångspunkten är angelägna skönlitterära texter. Till dessa har jag sedan fogat ett stort antal övningar. Bokens struktur erbjuder stora möjligheter till individualisering: som kursdeltagare kan du välja tema och övningsuppgifter efter intresse, behov och ambitionsnivå. Övningarna är markerade efter svårighetsgrad vilket gör att kursdeltagare och pedagog kan komma överens om vilken nivå som passar bäst för den enskilda eleven. SVENSKA ETC. innehåller sex olika kapitel som behandlar olika teman. De olika temana kan studeras parallellt, men ändå följa en strukturerad undervisning, styrd och handledd av en lärare. Varje kapitel är i sin tur indelat i olika delar, en textdel och en språkdel. Varje avsnitt har sin egen färg och denna färg återkommer för respektive avsnitt i varje kapitel. Denna färgkod samt bokens ”tumgrepp” gör det lätt att bläddra mellan olika uppgifter och teman. Termer och begrepp finns förklarade längst bak i boken. Tillsammans med häftet DE LITTERÄRA EPOKERNA – EN ÖVERSIKT (Liber 2005) blir SVENSKA ETC. ett heltäckande, och mycket flexibelt läromedel som jag hoppas att du kommer ha mycket nytta och glädje av. Lärarhandledning finns som pdf på www.liber.se. På lärar-cd:n finns ett urval av texterna och sångerna inspelade. Stockholm i januari, 2006 Annsofie Thörnroth

7


LIKA BARN LEKA BÄST ORD, ORD, ORD …

ORD, ORD, ORD … Här följer en samling ord som du kan arbeta med i olika övningar.

avkomma ättling unge pyre bylte knyte småttingar maskrosbarn regnbågsbarn

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

SPRÅKFOKUS

BARN:

FLICKA :

dotter tjej tös flicka syster

POJKE:

son kille gosse grabb pys yngling bror

SLÄKT :

anförvanter ätt anhöriga förfäder närstående

GENERATIONER: morföräldrar farföräldrar svärföräldrar styvföräldrar måg

extrabarn styvbarn bonusbarn halvsyskon låtsasförälder styvförälder plastförälder låtsassyskon

pojkaktig flickaktig okonstlad oskuldsfull troskyldig naiv blåögd outvecklad primitiv omogen

BARNSLIG:

UTRED OCH ANALYSERA

ARGUMENTERA

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

STYVFAMILJ:

230


UTRED OCH ANALYSERA

231

ARGUMENTERA

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

SPRÅKFOKUS

ORD, ORD, ORD …

LIKA BARN LEKA BÄST


LIKA BARN LEKA BÄST ORD, ORD, ORD …

1. Beskriv skillnaden mellan orden

a) pojke och son b) unge och avkomma c) styvbarn och plastbarn 2. Det finns många varianter för ordet barn. De olika synony-

merna under rubrikerna Barn, Flicka och Pojke passar dock endast till olika åldrar för barnet. Försök ange till vilken ålder respektive ord passar! matris (positiv – negativ; formell – ickeformell; se s.234). Sök gärna upp fler synonymer i en synonymordbok och en slangordbok. 4. Beskriv laddningen för de olika orden som hör till begreppet

Barnslig. Vilka ord är negativt laddade och vilka är positivt laddade? I vilka sammanhang används de olika orden? Konstruera egna meningar och använd dessa ord i passande meningar.

UTRED OCH ANALYSERA

ARGUMENTERA

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

SPRÅKFOKUS

3. Placera in de olika orden för Flicka respektive Pojke i en

232


LIKA BARN LEKA BÄST

5. Begreppet familj används olika i olika kulturer. Med kärn-

jag

syster

faster SPRÅKFOKUS

bror

farbror

svåger

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

6. Skriv och berätta något om din släkt och använd så många

av orden på sidorna 230–231 som möjligt. 7. Vilka smeknamnsvarianter finns i din släkt? Hur omtalas

föräldrar och syskon med släktskapsnamn? Se även i en slangordbok vilka ord som finns för mor- och farföräldrar, föräldrar, syster, bror etc.

Samla och använd ord 1. Markera nya ord och nya uttryck i texterna (dikter, sånger,

novell, roman och reklam) på sidorna 209-229. a) Samla ord ur samma ordklass tillsammans. b) Förklara varje ord med någon synonym. c) Producera egna meningar för att visa exempel på hur man kan använda respektive ord. Vilket av dessa sätt är bäst för dig – när känner du att du lär dig ett ord?

233

Insändare Satsadverbial

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

svägerska

pappa

ARGUMENTERA

mamma

farmor

UTRED OCH ANALYSERA

farfar

ORD, ORD, ORD …

familj avses ”mamma-pappa-barn”. Rita upp ditt eget släktträd och använd de olika släktbegreppen. Se nedanstående exempel och fyll i deras släktskap med varandra.


LIKA BARN LEKA BÄST ORD, ORD, ORD …

ORDFÖLJD Ordföljd Satsschema

Vad händer med ordföljden när predikatet är ett partikelverb? Huvudsatser: Barn som lär sig gå ramlar omkull. De brukar ramla omkull. s

v

partikel

Huvudsats (frågor): Ramlar ditt barn omkull? Brukar barnet ramla omkull? v

s

partikel

SPRÅKFOKUS

Huvudsats som inleds med adverbial: Igår ramlade barnet omkull många gånger. Idag kommer barnet att v

s

partikel

ramla omkull.

UTRED OCH ANALYSERA

ARGUMENTERA

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

Av detta kan vi se att i frågor som börjar med verb och frågor som börjar med adverbial kommer subjektet före partikeln. En enkel ordföljdsregel är att i bisatser står verbet + partikeln alltid tillsammans. En bisats inleds alltid med en subjunktion (bisatsinledare), t.ex. då, när, medan, sedan, tills, innan, just som FÖLJD så, så att AVSIKT för att ORSAK eftersom , därför att, då VILLKOR om, ifall, bara, såvida MEDGIVANDE fast, trots att, även om TID

M

edan älgkalven diade surrade flugorna kring nosen. Han diade tills han blev mätt. Just som han diat klart kom regnet. Det regnade så att lingonriset stod under vattenytan. Älgfamiljen klev längre in i skogen för att skydda sig mot regnet. Eftersom regnet höll i sig förblev de stående bland granarna. Då regnet upphörde, klev de ut på ängen igen. De höll sig nära skogsbrynet ifall regnet skulle komma tillbaka. Trots att molnen låg tunga över ängen lade de sig ned för att sova. ■ 236


LIKA BARN LEKA BÄST

1. Skriv 10 huvudsatser och 10 bisatser där du använder parti-

kelverb. Använd gärna de partikelverb som finns ovan och hör till området barn och barnuppfostran.

ORD, ORD, ORD …

2. Var hamnar satsadverbialet i de olika meningarna? För att få

svaret på frågan, sätt in satsadverbialet ”inte” i meningarna. 3. Förklara med egna ord för någon som vill lära sig mera om

SPRÅKFOKUS

partikelverb och reglerna för ordföljd. Hur ser mönstret ut i huvudsatser och i bisatser? Försök att förklara så enkelt och tydligt som möjligt.

TEMPUS

PRESENS

används för att visa nutid:

Jag leker med mina barn.

används för att visa något som har inträffat tidigare, på och under obestämd tid:

Nu och då-fokus SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

I svenska språket finns det flera sätt att uttrycka nutid och dåtid. När vi talar med fokus på nutid använder vi formerna presens (leker), perfekt (har lekt) och futurum (ska/kommer att leka).

används för att markera framtid:

Jag kommer att leka med barnen tills de blir stora.

När vi däremot talar med fokus på dåtid används preteritum (lekte), pluskvamperfekt (hade lekt) och futurum preteriti (skulle leka). används för att visa vad som hände under en speciell, angiven tid: PRETERITUM

När jag var barn lekte jag ofta ute. Vi lekte alla möjliga lekar när vi var i skogen.

237

ARGUMENTERA

FUTURUM

UTRED OCH ANALYSERA

Jag har lekt kurragömma.

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

PERFEKT


LIKA BARN LEKA BÄST ORD, ORD, ORD … SPRÅKFOKUS SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA I det här avsnittet har du möjlighet att muntligt diskutera och presentera de texter som du har läst på s. 209–229. ”Värm upp” genom att göra den första uppgiften. Tanken är inte att du måste göra samtliga. Flera av nedanstående uppgifter återkommer som skrivuppgifter senare i temat ”Barndom och barnuppfostran” i varierande svårighetsgrad. En idé är att här nedan välja den uppgift som känns intressant eller lite utmanande. Tänk på att olika typer av muntliga presentationer kräver olika typ av språkdräkt. Observera också att de olika muntliga uppgifterna även har olika mottagare! Rådgör gärna med din lärare eller kursledare om vilken eller vilka uppgifter just du ska göra.

Dikter/sånger om barn och barnuppfostran

[★]

I storgrupp

Titta på dikterna och sångtexterna på s. 209–229. Börja med att läsa igenom text för text och titta på vilken syn på barn, barndom och barnuppfostran som presenteras (positiv eller negativ; enkelt eller svårt?).

UTRED OCH ANALYSERA

ARGUMENTERA

Vilka dikter eller sångtexter tycker du mest om? Varför? Se hela tiden till att motivera dina svar och hitta belägg för dem i texten.

242


Läs citaten som finns utspridda på s. 209–229. Vad säger de om barn, barndom och barnuppfostran? Kan man se någon skillnad mellan citat av barn och citat av vuxna? Vilka citat stämmer bäst överens med dina tankar och åsikter? Välj ut citat som du tycker är bra och viktiga. Motivera varför dessa citat tilltalar dig. Gruppera så många citat som möjligt. Vilka hör ihop och på vilket sätt hör de ihop? Sök gärna efter fler citat eller ordspråk på Internet – sök på ”citat” eller ”tänkvärda tankar”.

[★★★]

Presentera resultat från gruppen. Dramatisera gärna olika situationer! Kommentera och diskutera.

Om ens föräldrar är väldigt arga kan man försöka göra som de säger en stund. (IDA, 6 ÅR)

243

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

Hur kan man få barn och ungdomar att ändra beteende? Diskutera i smågrupper. Fokusera på några oönskade beteenden som barn och tonåringar har, t.ex. mycket TV-tittande, elakheter mot syskon, sömnvanor (sover länge på morgonen), är ute sent på kvällen etc.

ARGUMENTERA

”Barn gör inte som du säger, de gör som du gör” lyder ett citat som många känner till och använder sig av. Barn tar efter vuxnas och andras beteende. De är också mycket nyfikna och kreativa och vill gärna känna och lyfta och titta in i olika skrymslen och luckor. Att säga nej räcker inte – barnets nyfikenhet är mycket större!

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

Inför gruppen

UTRED OCH ANALYSERA

Om uppfostran

LIKA BARN LEKA BÄST

Diskutera i smågrupper

ORD, ORD, ORD …

[★★]

SPRÅKFOKUS

Ur barns eller vuxnas perspektiv?


LIKA BARN LEKA BÄST ORD, ORD, ORD … SPRÅKFOKUS SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA SKRIV – ÖVA TEXTTYPER ARGUMENTERA UTRED OCH ANALYSERA

Till (blivande) småbarnsföräldrar

[★★★]

Inför åhörare i grupp

Du har tillsammans med två–tre andra personer blivit inbjuden till en föräldrautbildning där ni ska göra en personlig föreläsning om första tiden som småbarnsförälder. Uppgiften är framförallt att ge goda råd till morgondagens föräldrar. Fundera över vad ni ska berätta för de blivande föräldrarna. Vad behöver de blivande mammorna och papporna veta? Förbered er presentation och försök att göra den levande och värdefull, och samtidigt lättsam.

Stäng av teven!/TV är ingen fara!

[★★★★] Individuellt inför åhörare

Dagens barn och ungdomar tillbringar flera timmar om dagen framför TV:n. Ta gärna reda på aktuell statistik eller gör en egen miniundersökning i gruppen: hur många timmar handlar det egentligen om? Vissa menar att det enda som gäller är att aktivera barnen med annat än TV. Vi måste få barnen att slå av teven och gå ut i världen, menar de. Andra hävdar att TV kan ge barn värdefulla impulser och en helt annan bild av världen än vad gårdagens barn någonsin kunde få. Rätt program är bra för barn, menar dessa personer. Vem håller du med? Förbered ett kort tal där du slår fast din åsikt. Använd antingen rubriken ”Aktivera barnen – stäng av TV:n!” eller rubriken ”Bra TV är ingen fara!”. Beskriv dagens situation och förklara vad du baserar din ståndpunkt på. Ge gärna konkreta exempel. (Om du vill kan du välja att skriva om datorer istället för om TV.)

244


LIKA BARN LEKA BÄST ORD, ORD, ORD …

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

I det här avsnittet har du möjlighet att träna olika typer av text. Tanken är inte att du måste göra alla. Flera av nedanstående texttyper återkommer i senare i temat ”Lika barn leka bäst?” i varierande svårighetsgrad.

SPRÅKFOKUS

En idé är att välja den texttyp som du känner dig osäker på. Tänk på att olika typer av texter kräver olika typ av språkdräkt. Observera också att de olika texterna har olika mottagare! Läs i uppslagsdelen Termer och begrepp om vad som förväntas av varje texttyp.

245

Referat Citat

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

Välj ut två av texterna från s. 209–229 och plocka ut minst ett (kort) citat från dem. Sammanfatta texterna och visa samtidigt huvudinnehållet i dem. Använd dig av referatmarkörer och källhänvisning. Kommentera avslutningsvis med dina egna tankar, åsikter eller erfarenheter.

ARGUMENTERA

[★]

UTRED OCH ANALYSERA

Texter om barn

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

För att kunna lösa vissa av nedanstående skrivuppgifter krävs att du har läst någon eller några texter från textdelen lite noggrannare. I vissa skrivuppgifter behöver du hänvisa till texterna med citat eller referat. Om ingenting anges kan det ändå vara klokt att skumma igenom texterna ännu en gång och ha dem i bakhuvudet som inspirationskälla.


LIKA BARN LEKA BÄST

Från ett annat perspektiv

ORD, ORD, ORD …

Perspektivskrivning Novell

Läs de två romanutdragen på s. 216ff och 229ff. Välj den text som berör dig mest. Skriv om samma text, men ur någon annan persons perspektiv. Du är alltså inte huvudpersonen. Skriv en målande, levande berättelse, (eventuellt ur ett barns perspektiv,) där du använder så många sinnen som möjligt. Skriv och berätta! Beskriv vad du ser, hör och gör. Förklara dina tankar och känslor. En novell är en skönlitterär text som ofta innehåller ett berättande, målande och levande språk, gärna med tankar och känslor. Det finns inga egentliga gränser för hur kort eller lång en novell kan vara – men låt oss säga minst en sida och högst hundra för att ha något att utgå ifrån…

SPRÅKFOKUS SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA SKRIV – ÖVA TEXTTYPER ARGUMENTERA UTRED OCH ANALYSERA

[★★]

Ordspråksnovell Novell

[★★★]

Skriv en egen novell där ett barn är huvudperson. Låt rubriken vara ett ordspråk, t.ex. något av dem som finns på s. 241. Små grytor har också öron; Lika barn leka bäst; Bränt barn skyr elden. Skriv en målande, levande berättelse, ur ett barns perspektiv, där du använder så många sinnen som möjligt. Skriv och berätta! Beskriv vad du ser, hör och gör. Förklara dina tankar och känslor. En novell är en skönlitterär text som ofta innehåller ett berättande, målande och levande språk, gärna med tankar och känslor. Det finns inga egentliga gränser för hur kort eller lång en novell kan vara, men minst en sida och högst hundra! Tänk på att novellen ska handla om det som ordspråket förmedlar.

246


LIKA BARN LEKA BÄST

[★★★]

Nyhetsartiklar är korta och sakliga och svarar på följande frågor: när hände detta, vad hände då, vem råkade ut för detta, var hände det? Detta anges ofta redan i ingressen som inleder texten. I den s.k. brödtexten, alltså själva texten, återkommer sedan nyheten mer detaljerat och följt av ett svar på frågan varför.

ORD, ORD, ORD … ARGUMENTERA

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

Någon replik från någon inblandad eller ett vittne kan gärna förekomma. Du får givetvis skarva i med fantasi där fakta inte räcker.

SPRÅKFOKUS

Skriv en nyhetsartikel som ska fungera som tävlingsuppgift till ”Gissa källan”. Välj fritt en tänkbar händelse med utgångspunkt från någon skönlitterär text och omformulera den till en nyhetsartikel. Välj helst en tydlig rubrik: ”9-årig flicka bodde ensam med häst och apa” är förstås en artikel om Pippi Långstrump.

Nyhetsartikel

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

Du har bestämt dig för att bidra med en artikel till tidningen Skön litteratur, en tidning med skönlitteraturintresserade som huvudsaklig målgrupp. I tidningen brukar man ha en tävling som heter ”Gissa källan”.

247

UTRED OCH ANALYSERA

”Gissa källan”


LIKA BARN LEKA BÄST

Skrivet om barn

ORD, ORD, ORD …

Essä

Tidningen Skön litteratur söker läsare som är intresserad av att delge tips om olika romaner som handlar om barn, barndom och barnuppfostran. Du väljer att delta. Välj gärna en av de författare som finns representerade här i kapitlet. Diskutera varför dessa böcker är läsvärda och vad de ger vuxna. Ditt ämne är ett av följande: • Böcker om barn • Böcker om barndom • Böcker om barnuppfostran

SPRÅKFOKUS SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA SKRIV – ÖVA TEXTTYPER ARGUMENTERA UTRED OCH ANALYSERA

[★★★]

En essä är en typ av resonerande text som kännetecknas av ett konstnärligt språk i en längre sammanhängande text inom ett ämne/tema. Väv även in reflektioner från den eller de texter som du har läst.

Dagens skola Reportage

[★★★★]

Du är engagerad i hur dagens elever har det i skolan och bestämmer dig för att söka upp en skola och göra ett reportage där. Intressant nog besöker du en skola ur skönlitteraturens värld, där du träffar lärare och elever som du gör intervjuer med. Berätta om personen (personerna) som du träffar och beskriv platsen som du träffar dem på. Varva dina egna upplevelser av platsen med fakta och intervju. Personen kan t.ex. vara huvudpersonen i J M Coetzees roman Pojkår s. 216. Se även utdraget ur Jonas Gardells roman En komikers uppväxt, s. 325. Ett reportage är att återge sinnesintryck, upplevelser, fakta och intervju från en plats. Det går därför bra att vara personlig.

248


LIKA BARN LEKA BÄST

[★★★★]

ORD, ORD, ORD …

Kåseri

SPRÅKFOKUS

Blunda och tänk efter. Vad ser du framför dig? Vad händer? Lyft fram det vardagliga och det komiska: kaotiska vardagsmorgnar med overaller och gummistövlar, att åka och handla tillsammans med barnen, att vara den enda utan barn vid en fikarumsdiskussion som bara handlar om potträning … Skriv ner olika tankar och sammanställ dem sedan i en sammanhängande text.

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

Ett kåseri är en personligt utformad text, där kåsören ibland tillåter sig en fri relation till meningsbyggnad och språkriktighet. Ett kåseri har en humoristisk grundton och innehåller något aktuellt eller något fenomen som många känner till. Läs gärna något kåseri som inspiration!

Att vara barn till en ”curlingförälder”

[★★★★]

På insändarsidan i din lokala dagstidning pågår en diskussion om barn och barnuppfostran. Du bestämmer dig för att skriva en krönika om barndomstiden ur barnens perspektiv. Din uppgift är att diskutera tillvaron för dagens barn. Vad innebär det att vara barn idag? Vad är viktigt för barn idag? Hur är det att gå i skolan? Hur är skolmiljön och undervisningen? Vilka är de långsiktiga och de kortsiktiga konsekvenserna av att vara barn till en ”curlingförälder”? En krönika är en resonerande text som är lättsammare än en debattartikel – och det är tillåtet att vara personlig.

Krönika

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

Skriv ett kåseri som berör ämnet barn och barndom, t.ex. hur det kan vara att vara småbarnsförälder (tonårsförälder), att leva utan barn, att vara gravid, att själv vara barn (så som du minns det …).

ARGUMENTERA

Apropå barn …

249

UTRED OCH ANALYSERA

Använd gärna texten om curlingföräldrar (s. 225) och citaten formulerade av barn i detta kapitel.


LIKA BARN LEKA BÄST

Ner med friskolor!/ Fram för friskolor!

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

SPRÅKFOKUS

ORD, ORD, ORD …

Insändare

Varje år startas nya friskolor i Sverige. Friskolor kan ha egen pedagogisk idé, drivas i en specifik regi eller ha en religiös profil. Åsikterna huruvida det är bra med friskolor eller inte går isär i debatten. I din hemkommun kommer det inom kort att startas en ny friskola, och debatten går omedelbart igång. Vissa röster är för, andra röster är emot. Du väljer att delta i debatten och skriver ett debattinlägg till din lokala tidning. Delta i debatten genom att skriva en text där du lyfter fram vilka för- och motargument som har uttryckts i samband med friskolors vara eller icke vara. Visa tydligt dina egna åsikter. I en debattartikel diskuteras, presenteras och granskas aktuella händelser eller aktuell debatt, och där visar du dina åsikter med (väl) underbyggda argument. En debattartikel ska vara välformulerad och innehålla ord och meningsbyggnad av mer avancerad art. Samla gärna olika typer av tidigare publicerade tidningsartiklar om friskolor (sök t.ex. på Internet). Använd dem som grund för din egen artikel. Referera och citera där det är lämpligt.

en bara en flicka som

En mamma är egentlig

ARGUMENTERA

(AN NIKA, 8 ÅR)

UTRED OCH ANALYSERA

[★★★★]

250

har råkat bli stor.


givetvis, absolut, verkligen, definitivt, måste, onekligen, bör

och formuleringar som nu är det dags att … det är självklart att … vi är många som tycker att … vi vet ju alla att …

samt genom att vända dig direkt till lyssnaren eller läsaren: visst tycker du också att … därför är det dags att … vi måste … tänk om någon i din familj skulle …

251

SPRÅKFOKUS

ORD, ORD, ORD …

LIKA BARN LEKA BÄST

Övertyga med hjälp av ord som

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

Innan du börjar skriva är det önskvärt att du skummar igenom texterna på s. 209–229.

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

Uppgifterna kan i många fall lösas antingen muntligt eller skriftigt. Rådgör med din lärare/kursledare hur just du ska göra.

ARGUMENTERA

I detta avsnitt kan du träna dig i att uttrycka dina tankar och åsikter. Uppgifterna är uppställda i svårighetsgrad. Den första uppgiften är tänkt att vara en något enklare uppvärmningsuppgift, som du bör göra för att först ”prova på” att uttrycka dina åsikter. Välj sedan den uppgift som du tycker är intressant eller ligger på lagom nivå för att kännas som en utmaning.

UTRED OCH ANALYSERA

ARGUMENTERA


LIKA BARN LEKA BÄST

Goda råd är inte dyra!

ORD, ORD, ORD …

Brev

[★]

Om du skulle få erbjudande om att träffa barnen vars citat presenteras i detta kapitel – vem skulle du vilja prata mera med och varför? Skriv ett brev och motivera varför du skriver till just henne eller honom.

ARGUMENTERA

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

SPRÅKFOKUS

I brevet ska du kommentera det som barnet har sagt. Jämför citatet med dina egna tankar, åsikter och erfarenheter.

Till mitt barn Brev Argumentation

[★★]

I sångtexten på s. 213 beskriver Magnus Johansson sina förväntningar på sitt eget barn. Texten går ut på att barnet inte ska känna att han/hon ska behöva prestera, förställa sig eller göra något speciellt för att bli omtyckt. Läs texten och skriv därefter något liknande i ett brev till ditt eget (framtida) barn/ syskonbarn/barnbarn. Berätta om dina tankar om och känslor för barnet. Vilka förväntningar har du på barnet? Vad ska han/hon göra? Vad är viktigt och varför?

UTRED OCH ANALYSERA

Tänk noga efter hur du kan vara övertygande. Vilka argument köper mottagaren i detta fall?

252


BILDFÖRTECKNING Alamy Images/Lucky Look 282 Ambermon Catherine/Photo News/Gamma/ IBL 119 Andersson Ingvar/Pressens Bild 42 Andersson Mikael/Mira 210 Andreasson Rune/Egmont Kärnan AB 96(1) Bellander Sten Didrik/Tiofoto 232 Bernetti Martin/Afp/Pressens Bild 96(2) Bildbyrå ekegren.se 33(2), 78 Bilderberg/Ina Agency Press 176 Björk Ingvar/Lucky Look 283(1) Blom Nicklas/IMS 266 Bridgeman Art Library 148 Costume design for ’Don Juan’ by Moliere (1622–73), coloured engraving by French School,19th century, Bibliothèque de L´Arsenal, Paris/Giraudon Bridgeman Art Library 179 Ms 645-647/315-317 t.II fol.234r, Tristan and Iseult, by French School,15th century, Musée Condé, Chantilly/Lauros Giraudon Cambi Francesca/Nonstock/Pressens Bild 209 Carlé Mortensen Liv/Siluet 339(1) Carlsson Jan E/Pressens Bild 67(1), 195 Chmura Frank/Tiofoto 312 Cummings Darron/AP/Pressens Bild 93 Dahlskog Hans T/Pressens Bild 345 Dahlström Lars/Tiofoto 303 Delden Jan/Pressens Bild 135 Düsing Jan/Pressens Bild 70 Earthy Mark/Pressens Bild 189 Ehlers Chad/Tiofoto 268 Ehrén Svenolov 82 Omslag till Dvärgen, Delfinböckerna, 1962 Ekström Sofia/Pressens Bild 319 Endlicher Diether/AP/Pressens Bild 307 Ericson Bertil/Pressens Bild 122 Foto Scala 86 The Fall of Icarus, Carlo Saraceni, Museo di Capodimonte, Napoli, Courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali Friedrichs Horst/Nonstock/Pressens Bild 231 Hamberg Emma/Europa Press 364 Handwerk Richard/Nonstock/Pressens Bild 252 Hecker David/Afp/Pressens Bild 283(2) Hedenström Johan/Tiofoto 223 Hedling Eva/Tiofoto 294 Hoelstad Peter/Pressens Bild 247 Hyse Lennart/Pressens Bild 244

Image Source/Pixelfactory 165 Isaksen Trond/Phoenix 145 Jonsson Tina/Tiofoto 13 Kajermo Arja 227 Lemaire Eva 339(2) Lundahl Pontus/Pressens Bild 265 Marti Enric/AP/Pressens Bild 331 Mary Evans Picture Library 273 McCauley James/Rex/IBL 125 Merten Hans-Peter/Mauritius 32, 67(2) Meyer Linus/Pressens Bild 137 Mikrut Jack/Pressens Bild 111 Nietfeld Kay/Dpa/Pressens Bild 338 Ojutkangas Kalervo/Mira 57 Olson Lennart/Tiofoto 167 Palm Ulf/Pressens Bild 50(2) Paterson Lena/Tiofoto 300 Persin Fredrik/Pressens Bild 25 Peterson Nisse 8 PhotoDisc OS13 156 PhotoDisc SS26 174 PhotoDisc Vol.89 279 Photononstop/Mauritius 207 Pinkhassov Gueorgui/Magnum/IBL 260 Popov Stanislav/Norrlandia 33(1) Rahm Mathias 362 Rahm Mathias/Pressens Bild 323 Sjögren Christina/Pressens Bild 64(1) Smialowski Brendan/Epa/Scanpix 97(1) Steen Maria/Pressens Bild 334 Stoltz Tommy/Pressens Bild 29 Surun Flore-Aël/Tendance 130 AB Svensk Filmindustri/Jungfrukällan ©1960 22 Thalemann/Nonstock/Pressens Bild 218 Toresdotter Helena/Tiofoto 295 Tunbjörk Lars/Tiofoto 202 Westerlind Paulina/Pressens Bild 175 Wibeck Sören/Pressens Bild 270 Zits Partnership/KFS/Distr. Bulls 64(2) Örnberg Christian/Pressens Bild 354


KURSBOK I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

olika svårighetsnivåer, markerade [★]–[★★★★★], så att den som så önskar kan öva på samma nivå under en längre tid. Svenska etc. är lätt att förstå och enkel att använda – du kan arbeta med den på ett sätt som passar dig, i din egen takt och på din egen nivå.

SAMTALA, DISKUTERA, PRESENTERA

Svenska etc. är uppbyggd utifrån ett antal texter om livet, språket och människan. Till varje text finns frågor och i varje kapitel finns ett stort urval av uppgifter: bl.a. analys, argumentation, texttyper, diskussion, presentation, ord, fraser och grammatik. För varje kapitel tillkommer alltmer utmanande uppgifter, men alla kapitel innehåller uppgifter på

SPRÅKFOKUS

Svenska etc.

ORD, ORD ORD ORD, ORD …

ANNSOFIE THÖRNROTH

Svenska etc. (et cetera) betyder ungefär ”svenska med mera”, och det är precis vad den här boken är – lite mer än en vanlig svenskbok. Den passar både dig som har ett annat modersmål än svenska och dig som har talat svenska i hela ditt liv, och den fungerar lika bra på ungdomsgymnasiet som inom vuxenutbildningen. Svenska etc. är till för dig som studerar på gymnasienivå och vill utvecklas som skribent och talare, oavsett vem du är.

Svenska etc.

SKRIV – ÖVA TEXTTYPER R

Till Svenska etc. finns en lärarhandledning som pdf (best. nr 47-90007-7) och en lärar-cd med ett urval inspelade texter och sånger (best. nr 47-90365-8). Tillsammans med häftet De litterära epokerna – en översikt (best. nr 47-07924-7) blir Svenska etc. ett heltäckande läromedel.

Best.nr 47-07814-1 Tryck.nr 47-07814-1-01

ANNSOFIE THÖRNROTH

LIBER

UTRED OCH ANALYSER ANALYSERA RA R A

ARGUMENTERA

Svenska etc. Plus är en webb som kompletterar boken med övningar på ordkunskap, hör- och läsförståelse m.m. Eleverna kan arbeta helt självständigt med webben och lyssna på alla bokens texter. Webben är skräddarsydd för kursen Svenska som andraspråk A.

9789147078141  

OR D, OR D, OR D …UTREDOCHANALYSERRAARGUMENTERASKRIV–ÖVATEXTTYPER S A M TA L A , D I S K U T E R A , PR E S E NTE RA OR D OR D OR D ARA A R...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you