Page 1

Rร„KNA med Trulle

Anita Palmkvist Lotta Frรถjdfeldt

66691-8_Ra kna Trulle_O.indd 3

10-01-04 09.57.06


66691-8_Tr_Matte_IN.indd 2

10-01-14 14.30.28


Innehåll

66691-8_Tr_Matte_IN.indd 3

Här bor jag

4

Måla - lägesord

6

Var kan du mer hitta siffror?

7

Talet 1

8

Talet 2

9

En ska bort

10

Måla mönstret färdigt

11

Rita en som är lika lång

12

Rita en som är längre

13

Talet 3

14

Talet 4

15

Rita en som är kortare

16

Berätta räknesagan

17

Måla - ordningstal

18

En ska bort

19

Måla mönstret färdigt

20

Hur slutar räknesagan?

21

Talet 5

22

Talet 6

23

Rita en mer

24

Rita rätt väg hem

25

Rita färre och fler

26

Dra streck till rätt tärning

27

Dela lika

28

Spela med en kompis

29

Dra streck från prick till prick

30

Var är det lika många?

31

Talet 7

32

Talet 8

33

Dra streck till rätt holk

34

Rita rätt antal

35

Räkna saker och måla rutor

36

Räcker sakerna till trollen?

37

Dra streck från prick till prick

38

Spela med en kompis

39

Talet 9

40

Talet 10

41

Var är det dubbelt så många?

42

Rita hälften så många

43

Måla mönstret

44

Hur slutar räknesagan?

45

Lärarsidor

46

Måla trollen efterhand som du jobbar med talen

48

10-01-14 14.30.30


4

I Trulles värld finns mycket matematik. Använd bilden för att samtala om antal och siffror. Vad är siffror? Finns det några i bilden? Vad går att räkna?

66691-8_Tr_Matte_IN.indd 4

10-01-14 14.30.35


Här bor jag!

Trulle sitter ibland i sin tankekoja och funderar. Vad funderar han på? Räkna tillsammans när Trulle går på plattorna till sin koja. Om ni fortsätter uppför trappan kommer ni till 12, samma tal som för klockans timmar och årets månader.

66691-8_Tr_Matte_IN.indd 5

5

10-01-14 14.30.39


ett

1 Alla får ett äpple. Dra streck.

8 Kopieringsförbud! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

66691-8_Tr_Matte_IN.indd 8

10-01-14 14.30.46


två

2 Hitta två likadana. Ringa in.

9 Kopieringsförbud! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

66691-8_Tr_Matte_IN.indd 9

10-01-14 14.30.53


Kopieringsförbud! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Rita en som är kortare

16

66691-8_Tr_Matte_IN.indd 16

10-01-14 14.31.22


Kopieringsförbud! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Berätta räknesagan

Eleverna behöver kunna beskriva matematiken i vardagen, här i form av räknesagor. Prata gärna om antalen och vad som händer. Detta är en bra förberedelse för plus och minus, och att skriva rena mattetal.

17

66691-8_Tr_Matte_IN.indd 17

10-01-14 14.31.23


Räkna med Trulle Trulle är ett litet troll som har byggt ett eget hus långt in i skogen. Där bor han tillsammans med sin bästa kompis, trollflickan Trulsa. Där bor också det lilla rimdjuret Rim-Tim. Runt om i skogen bor Trulles släktingar. Räkna med Trulle är en arbetsbok i matematik för förskoleklassen. Den är tänkt att användas parallellt med Trulles arbetsbok som övar språklig medvetenhet. Räkna med Trulle kan även användas helt fristående. Räkna med Trulle omfattar talen 1 till 10. Här behandlas ordningstal, parbildning, stapeldiagram, sortering och klassificering, uppskattning och mönster. De begrepp som behandlas är bland annat: lika lång, längre och kortare, hälften och dubbelt, en mer, fler och färre samt lika många. Dessutom ingår olika lägesord. Räknesagor finns med på ett enkelt sätt. Vill du veta mer? På vår hemsida www.gleerups.se finns mer information.

Trulles Arbetsbok

Trulle Storbildbok

Trulle Lärarbok

Testa språket

Trulleteater

RÄKNA med Trulle

Trulsa- och Trulledocka

Anita Palmkvist Lotta Fröjdfeldt

Räkna med Trulle

Trulletrallar bok + cd

ISBN 978-91-40-66691-8

9

66691-8_Ra kna Trulle_O.indd 2

789140 666918

10-01-04 09.56.40

9789140666918  
9789140666918  

RÄKNA RÄKNA med med Trulle Trulle Anita Palmkvist Lotta Fröjdfeldt Innehåll Här bor jag 4 I Trulles värld finns mycket matematik. Använd bil...