__MAIN_TEXT__

Page 1

Läromedlet Läsbiten är en läslära utformad i enlighet med barns språkutveckling och svenska ords uppbyggnad. Det vänder sig till elever som börjar grundskolans lågstadium och som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att komma i gång med sin läsning. Läromedlet är också lämpligt för nyanlända elever som ska lära sig svenska samt för särskolans elever. Läsbiten består av följande delar: Läsebok Övningsbok Kopieringsunderlag Fonetiska bilder (24 stycken) Memory-spel (30 ord + 30 bilder) Lärarhandledning Författaren, Sonja Rockberg, är adjunkt och talpedagog. Hon har arbetat med elever med läs- och skrivsvårigheter vid Wargentinskolan och Läspedagogiskt Centrum i Östersund.

– en möjlighet för alla

Sonja Rockberg

Läsbiten


© 2014 Sonja Rockberg och Nypon förlag AB ISBN 978-91-7567-084-3 Produktionsstöd för detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Projektledare: Emma Frey-Skött Redaktör: Bibbi Fagerström Grafisk formgivare: Kari Wahlström/KariDesign Omslag och illustrationer: Agnes Danielsson

Första upplagan 2014 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Nypon förlag AB. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande. Nypon förlag AB Berga Allé 1 254 52 Helsingborg Tel. kundtjänst: 019-20 69 40 Tel. redaktionen: 042-442 24 20 info@nyponforlag.se www.nyponforlag.se


Sonja Rockberg

Lร„SEbok

Illustrationer: Agnes Danielsson

Nypon fรถrlag


sol 3


mos nos sol

4


vas val sal nos mos sol

5


rr

rr

mil mor ris sol ram ras var sil

m n r

6

os


ren ben mer bil ler bov ser ner var bor

En bov bor i en bil.

r s l

en

r

is ar os 7


bär när säl par pil ris räv väl ser bor ram var

Siv ser en räv.

Vi ler när vi ser en val.

8

b s p

il


fel far fin del dam dal for fil n채r ved med

Loa ser en dam med en ros.

Ola bor i en dal.

som den 9

Profile for Smakprov Media AB

9789175670843  

9789175670843  

Profile for smakprov