9789152344415

Page 1

zz iCK

K C A

FÖ R NYAN LÄ NDA

ZickZack för nyanlända – Skolan är det första häftet i en serie. Häftena passar nyanlända elever från årskurs 5–9. I ZickZack för nyanlända – Skolan får eleverna utifrån realistiska dialoger lära sig ord och begrepp som hör till skolan. Steg för steg får eleverna de språkliga redskap som de behöver för att kunna samtala, läsa och skriva i olika sammanhang. De stöttas och utmanas hela tiden på ett språk­ utvecklande sätt. Det här häftet fokuserar på återberättande och beskrivande texter. Varje kapitel inleds med en målsida och avslutas med en checklista.

ISBN 978-91-523-4441-5

(523-4441-5)

ZickZack_fornyanlanda_omslag.indd 1

9

789152

Pernilla Lundenmark Annika Löthagen

344415

2017-05-09 11:42


SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktörer: Per Olsson, Karin Lönnqvist Grafisk form: Feri Fazeli, Fazeli form & illustration Illustrationer: Mia Olofsson Layout: Julian Birbrajer ZickZack för nyanlända ISBN 978-91-523-4441-5

© 2017 Pernilla Lundenmark, Annika Löthagen och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mång­faldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2017

Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 2

2017-05-09 08:54


Innehåll MÅL 1

Ny i skolan sid. 7–9 Övningar sid. 9–23 Återberättande text sid. 24 Övningar sid. 25 –28

MÅL 2

Utvecklingssamtalet sid. 31–32 Övningar sid. 33–35 Beskrivande text sid. 36 Övningar sid. 37–39 Akbars skola sid. 40 Övningar sid. 41–43 Träna mera sid. 44 –48

3 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 3

2017-05-09 08:54


4 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 4

2017-05-09 08:55


MÅL 1arbeta med: I den här delen får du klassrumsord ordningstal veckodagarna månaderna årstiderna färger klockan skolämnen och schema.

Du får träna på att:

en kamrat tation av dig själv och göra en muntlig presen berättande text läsa och förstå en åter e text om din skoldag. skriva en återberättand

5 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 5

2017-05-09 08:55


Skriv siffrorna på rätt ställe i bilden 1. en skola 2. ett fönster 3. en trappa 4. en bänk 5. ett träd 6. en korridor

7. en ryggsäck 8. en väska 9. en cykel 10. en klocka 11. en boll 12. en hjälm

13. gul 14. röd 15. blå 16. grön 17. svart 18. vit

19. brun 20. orange 21. lila 22. rosa 23. ljusblå 24. mörkblå

25. sitter 26. spelar 27. pratar 28. äter 29. cyklar 30. står

6 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 6

2017-05-09 08:55


Vad ser du på bilden? Vad händer på bilden? Vad tror du läraren säger? Beskriv några av personerna.

Ny i skolan Jag heter Yazan och kommer från Najaf, en stad i Irak. Nu bor jag i Sverige. I dag börjar jag i en ny skola. Det är spännande, men jag är nervös och mitt hjärta bankar. Läraren Eva möter mig på skolgården. Hon blir glad när hon ser mig. Hon säger: – Välkommen! Nu går vi till klassrummet. Lektionen börjar kvart över åtta (8:15). Vi går genom en lång korridor. Alla elever i korridoren tittar på mig. Nu står vi utanför klassrumsdörren. Jag hör att några pratar inne i klassrummet. Mitt huvud är fullt av frågor: Kommer de att vara snälla mot mig? Kommer de att tycka bra om mig? Kommer jag att få någon kompis? Vad tror du kommer att hända nu? Vad kommer eleverna i klassen att säga när Hassan kommer in i klassrummet? Hur tror du Yazan känner sig när han går i korridoren?

7 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 7

2017-05-09 08:55


Skriv siffrorna på rätt ställe i bilden 1. ett par hörlurar 2. ett tangentbord 3. en skärm 4. en dator 5. en tavla 6. en karta 7. en stol 8. en flagga

9. ett bord 10. ett fönster 11. en gardin 12. en dörr 13. en projektor 14. en jordglob 15. en bokhylla 16. ett sudd

17. en penna 18. en pennvässare 19. ett papper 20. en bok 21. ett häfte 22. en linjal 23. en papperskorg 24. ett pennskrin

25. läser 26. sitter 27. skriver 28. står 29. pekar 30. lyssnar 31. tänker 32. tittar

8 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 8

2017-05-09 08:55


Vad ser du på bilden? Vad händer på bilden? Vilka är det som kommer in i klassrummet? Vad tror du att eleverna säger till Yazan?

Läraren Eva säger: – Nu går vi in Yazan. Vi har geografi och arbetar med flaggor. De andra i klassen tycker att det ska bli roligt att träffa dig. Eva öppnar dörren. Alla sitter tysta och tittar på mig. Eva säger: – Här är er nya kamrat Yazan. Då säger alla i klassen: – Välkommen! En pojke ser glad ut och vinkar till mig. Han säger: – Kom Yazan, du ska sitta här. Han pekar på stolen bredvid. Eva säger: – Ja Yazan, du ska sitta bredvid Ivan. Han är din fadder och ska hjälpa dig.

A

Övningar Ringa in meningarna som stämmer. Se exemplet. 1. Yazan är nervös.

Yazan är lugn.

2. Ivan är arg.

Ivan är glad.

3. Läraren är snäll.

Läraren är dum.

4. Klassen är nyfiken.

Klassen är ointresserad.

5. Yazan får en fadder.

Yazan får inte en fadder.

6. Klassen har geografi.

Klassen har matematik.

7. Yazan kommer från Irak.

Yazan kommer från Somalia.

8. Läraren heter Ivan.

Läraren heter Eva.

9 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 9

2017-05-09 08:55


B

Svara på frågorna. 1. Hur märks det på Yazan att han är nervös?

2. Vad säger eleverna i klassen när Yazan kommer?

3. Varför är det bra att ha en fadder?

4. Hur kände du dig när du var ny i klassen?

C

Skriv adjektiven i meningarna.

spännande

snäll

nervös

lång

1. Yazan ska börja i en

ny

. ut.

5. De går genom en

korridor.

Ett adjektiv talar om hur någon är, till exempel ledsen eller glad.

när Yazan kommer in i klassrummet.

7. Sedan säger de ”Välkommen” och det känns 8. Eleverna tycker att det är

tysta

att börja i en ny skola.

3. Han är också lite

6. Eleverna är

bra

skola.

2. Han tycker att det är

4. Läraren Eva ser

roligt

. att träffa Yazan.

10 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 10

2017-05-09 08:55


D

Skriv orden i plural. 1. en penna

flera

2. en karta

pennor

8. en pojke

flera

flera

9. en stol

flera

3. en flagga

flera

10. en elev

flera

4. en bok

flera

11. en dörr

flera

5. ett papper

flera

12. en tavla

flera

6. ett skrivhäfte flera

13. en lärare

flera

7. en flicka

14. en pennvässare flera

flera

Vet du att en stol har rygg och ben precis som du?

E

Svara på frågorna. 1. Vad heter du?

Jag heter

2. Hur gammal är du? 3. Var bor du? 4. Varifrån kommer du? 5. Vilka språk kan du tala? 6. Hur länge har du varit i Sverige? 7. Vad tycker du om att göra 8. Vad är du bra på?

11 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 11

2017-05-09 08:55


F

Arbeta i par. Läs dialogen högt för varandra. – Hej vad heter du? – Jag heter Areezo. Och du? – Jag heter Yazan. – Hur länge har du varit i Sverige? – Jag har varit i Sverige i tre månader. Och du? – Jag har varit här i fyra månader. Varifrån kommer du? – Jag kommer från Najaf. – Var ligger det? – Det ligger i Irak. Var kommer du ifrån? – Jag kommer från Kabul i Afghanistan. – Vilka språk kan du tala? – Jag kan tala dari och lite svenska. Vilka språk kan du tala? – Jag kan tala arabiska och engelska. – Vad tycker du om att göra? – Jag tycker om att spela fotboll. Du då?

Arbeta i par. Byt ut de kursiverade orden. Läs dialogen igen.

– Jag gillar att lyssna på musik. – Vad är du bra på? – Jag är bra på att sjunga. Vad är du bra på? – Jag är bra på att räkna.

12 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 12

2017-05-09 08:55


G

Skriv om din kamrat. (namn) Min kamrat heter

.

(ålder)

är

(adress) (land)

bor på

.

kommer från

(språk) (tid)

H

.

.

talar

.

har varit i Sverige i

.

(intressen)

tycker om

.

(förmågor)

är bra på att

.

Rita och måla tre flaggor och skriv vilka färger de har. Se exemplet.

1.

1. Det här är

2.

Sveriges

3.

4.

gul och blå

flagga.

Den är

2. Det här är

flagga.

Den är

.

3. Det här är

flagga.

Den är

.

4. Det här är

flagga.

Den är

.

gul

röd

lila orange brun grön

blå

svart

.

rosa

13 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 13

2017-05-09 08:55


I

!‫ﻣﺭرﺣ ًﺑﺎ‬ Skriv Hej på olika språk.

‫ﻣﺭرﺣ ًﺑﺎ‬ J

Skriv vilka färger det blir. 1. gul + blå =

grön

2. blå + röd = 3. gul + röd = 4. röd + vit = 5. grön + blå = 6. svart + vit =

K

Para ihop meningarna med rätt årstid. Dra streck. Mening

Årstid

1. Löven är gula och röda. 2. Träden har ljusgröna knoppar. 3. Träden har inga löv kvar.

Vår

Vinter

4. Blommorna har många färger. 5. Träden är gröna.

Sommar

I Sverige finns fyra årstider – vår, vinter, sommar och höst.

6. Marken är vit av snö. 7. Gräset blir grönt.

Höst

8. Marken täcks av löv.

14 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 14

2017-05-09 08:55


L

Dra streck till rätt klockor.

Tid kan man visa på flera sätt, både analogt och digitalt.

1. Klockan är halv sju.

2. Klockan är halv ett.

3. Klockan är tjugo i fyra.

4. Klockan är halv tolv.

5. Klockan är halv elva.

6. Klockan är fem över tio.

M

Rita och skriv klockslagen på klockorna. 1. Klockan är kvart i tre.

2. Klockan är fem över halv två.

3. Klockan är kvart över fem.

4. Klockan är tio i sju.

5. Klockan är tjugo i nio.

6. Klockan är halv tio.

15 Zickzack_fornyanlanda_inlaga.indd 15

2017-05-09 08:55


zz iCK

K C A

FÖ R NYAN LÄ NDA

ZickZack för nyanlända – Skolan är det första häftet i en serie. Häftena passar nyanlända elever från årskurs 5–9. I ZickZack för nyanlända – Skolan får eleverna utifrån realistiska dialoger lära sig ord och begrepp som hör till skolan. Steg för steg får eleverna de språkliga redskap som de behöver för att kunna samtala, läsa och skriva i olika sammanhang. De stöttas och utmanas hela tiden på ett språk­ utvecklande sätt. Det här häftet fokuserar på återberättande och beskrivande texter. Varje kapitel inleds med en målsida och avslutas med en checklista.

ISBN 978-91-523-4441-5

(523-4441-5)

ZickZack_fornyanlanda_omslag.indd 1

9

789152

Pernilla Lundenmark Annika Löthagen

344415

2017-05-09 11:42