Page 1

Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic

Kojan


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk formgivning och layout: Paladinodesign /Anna Paladino Illustrationer: Mimmi Tollerup-Grkovic

BokDax – Kojan isbn 978-91-622-7927-1 © 2007 Anna Jansson och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Svensk utgåva enligt Bengt Nordin Agency Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Elanders Berlings Malmö 2007


Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic

Kojan

BONNIER UTBILDNING


Mia skrattar inte. Hon är avundsjuk. – Kolla på min mobiiil! säger Sara. Mia vill inte kolla på den. Hon vill inte att Alex ska kolla på den heller. Mia har ingen mobil. 4


Hon önskar att en elefant ska sätta sig på Saras mobil. Brak! Så den går sönder.

5


8


Dumma mamma, tänker Mia. Du kan städa själv! – Skitapa, säger Mia högt. Det känns hemskt att säga så. Mamma blir arg. – Gå upp till ditt rum, Mia! När du har städat får du komma ner. Mamma ser farlig ut. Ha! tänker Mia. Det gör jag inte! Här kan man inte bo. Jag rymmer. 9


– Jag har rymt, säger Mia till Alex. Kan jag få bo här? – Visst, du kan bo i vardagsrummet. Vi bygger en koja under bordet. Med filtar blir det mörkt och mysigt, säger han. – Vi bor i en hydda i djungeln, bestämmer Mia. – Ja och utanför finns det lejon och tigrar, fantiserar Alex. – Och en ful orm som har svalt en mobil, säger Mia.

10


– När jag var barn gjorde vi telefoner själva, säger Alex pappa. Vi gjorde dem av ett snöre och två tomma burkar. Alex och Mia skrattar. Det låter lite dumt, men spännande ändå. – Vill ni ha kvällsmat därinne? frågar Alex pappa. Han ställer in en bricka med smörgåsar och mjölk. Sen är det dags för Mia att gå hem, säger han. – Jag kan inte gå hem, säger Mia. Jag bor här under bordet. – Jaha, säger Alex pappa. Han ser lite förvånad ut. Bor du i vårt vardagsrum? – Ja, det gör jag, svarar Mia.

12


– Jag har rymt, säger Mia till Alex. Kan jag få bo här? – Visst, du kan bo i vardagsrummet. Vi bygger en koja under bordet. Med filtar blir det mörkt och mysigt, säger han. Mia är ensam i kojan och de farliga djuren utanför är hungriga och vill äta barn. I serien om Mia och Alex finns följande titlar: Miapaket 1

Miapaket 2

Ingen att vara med

Kojan

Monster finns!

Mia frågar chans

Modigt Mia!

Det brinner!

Ditt och mitt

En varulv

ISBN 978-91-622-7927-1

(7927-1)

www.bonnierutbildning.se

9789162279271  

KojanKojan Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockh...

9789162279271  

KojanKojan Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockh...