Page 1

Läs & Lös 1 är den första boken av tio i Plockepinns läsförståelseserie. Läs & Lös startar hos eleven som precis kommit igång med sin läsning och ger nya utmaningar i takt med att läs- och skrivförmågan utvecklas. I slutet av serien läses texter med flyt och god förståelse för textens innehåll och budskap.

2

Varje bok innehåller teman med olika texttyper som knyter an till elevens vardag, intressen och fantasi. Mängden text ökar successivt i serien och uppgifterna blir mer utmanande. I Läs & Lös 1 läser eleven enkla ord och meningar. Illustrationerna underlättar läsningen och gör eleven nyfiken på texten. Utifrån text och bild löser eleven uppgifter på egen hand och lär sig ett självständigt arbetssätt. Facit till böckerna finns på vår hemsida: www.sanomautbildning.se

1 ISBN 978-91-523-1297-1

(523-1297-1)

LäsochLös_1_omsl.indd 1

2012-02-03 13.18


Välkommen till Läs & Lös 1! Läs om coola fordon, häftiga barn, roliga djur, fina flaggor och läskiga pirater! I boken kommer du att få:

• läsa och förstå ord och meningar • läsa vad du ska göra • skriva • rita och färglägga.

Sanoma Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10

Lycka till!

Redaktör: Karin Schubert Grafisk form: Ann Sjögren/Typoform Omslag, temastartssidor och fotoredaktion: Ann Sjögren/Typoform Illustrationer: sidorna 4–8, 42–48 Johan Egerkrans; sidorna 10–16, 26–27, 30–31 Kiran Maini-Gerhardsson; sidorna 18–24, 36–40 Millis Sarri; sidorna 28–29 Typoform

Innehåll Tuta och kör

1

Alla leker

9

Vov! Voff! Morr! 17 Vår jord

25

Krax och flax

33

Pirater

41

Foton: sidan 2:1 Core; 2:2 Kasper Dudzig/SJ; 2:3 Thinkstock; 2:4 Photodisc; sidan 3:1 NASA; 3:2 SL; 3:3–4 Photodisc; sidan 34:1–3, 34:6 Dynamic Graphics; 34:4 Photodisc; 34:5 Thinkstock Läs & Lös 1 ISBN 978-91-523-1297-1 © 2012 Helena Bross, Anna Hansen och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2012

LäsochLös_1_omsl.indd 2

2012-02-03 13.18


Välkommen till Läs & Lös 1! Läs om coola fordon, häftiga barn, roliga djur, fina flaggor och läskiga pirater! I boken kommer du att få:

• läsa och förstå ord och meningar • läsa vad du ska göra • skriva • rita och färglägga.

Sanoma Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10

Lycka till!

Redaktör: Karin Schubert Grafisk form: Ann Sjögren/Typoform Omslag, temastartssidor och fotoredaktion: Ann Sjögren/Typoform Illustrationer: sidorna 4–8, 42–48 Johan Egerkrans; sidorna 10–16, 26–27, 30–31 Kiran Maini-Gerhardsson; sidorna 18–24, 36–40 Millis Sarri; sidorna 28–29 Typoform

Innehåll Tuta och kör

1

Alla leker

9

Vov! Voff! Morr! 17 Vår jord

25

Krax och flax

33

Pirater

41

Foton: sidan 2:1 Core; 2:2 Kasper Dudzig/SJ; 2:3 Thinkstock; 2:4 Photodisc; sidan 3:1 NASA; 3:2 SL; 3:3–4 Photodisc; sidan 34:1–3, 34:6 Dynamic Graphics; 34:4 Photodisc; 34:5 Thinkstock Läs & Lös 1 ISBN 978-91-523-1297-1 © 2012 Helena Bross, Anna Hansen och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2012

LäsochLös_1_omsl.indd 2

2012-02-03 13.18


Vem kör? Skriv namn.

Tim

Tim kör traktor. Jonna kör jeep. Leo kör lastbil. Britta kör buss.

6

LäsochLös1_inl.indd 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-02-03 16.20


Murun kör motorcykel. Sara kör sportbil. Pia kör polisbil. Abbe kör ambulans. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

LäsochLös1_inl.indd 7

7

2012-02-03 16.20


Hinderbanan Färglägg tröjorna.

Hilda går på tå.

Olle hoppar hage.

Putte går balansgång.

Frida åker kana.

12

LäsochLös1_inl.indd 12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-02-03 16.20


Stina hoppar på stenar.

David klättrar på väggen.

Ali kryper i tunneln.

Tilda snurrar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

LäsochLös1_inl.indd 13

13

2012-02-03 16.20


På stan Ringa in rätt mening.

LISA

LADO

MOA

20

LäsochLös1_inl.indd 20

EDVIN

GUSTAV

Lisa bär mat.

Moa springer.

Lisa är polis.

Moa kör bil.

Lado går till apoteket.

Gustav har slips.

Lado går till frisören.

Gustav har hatt. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-02-03 16.20


HEDDA

LOVA

FIA

TEO

JONA

Fia bär mat.

Teo ska köpa frukt.

Fia ska köpa plåster.

Teo ska låna en bok.

Hedda vinkar.

Jona säljer bröd.

Hedda ramlar.

Jona säljer korv.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

LäsochLös1_inl.indd 21

21

2012-02-03 16.20


Fåglar Titta på bilderna. Läs namnen.

svan

flamingo

fiskmås

gräsand

talgoxe uggla

34

LäsochLös1_inl.indd 34

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-02-03 16.21


Vilken fågel? Skriv på raden. Vit med lång hals.

svan

Runt ansikte och stora ögon. Grå och vit. Lång hals och rosa fjädrar. Platt näbb och simfötter. Gult bröst och svart huvud. Rita en fågel.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

LäsochLös1_inl.indd 35

35

2012-02-03 16.21


Fåglar kan Ringa in rätt ord.

Papegojan kan

prata. cykla.

Svanen kan

kraxa. simma.

Fiskmåsen kan

prata. dyka.

Örnen kan

kvittra. jaga.

36

LäsochLös1_inl.indd 36

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-02-03 16.21


Pingvinen kan

simma. flyga.

Strutsen kan

flyga. springa.

Hackspetten kan fiska. hacka.

Skatan kan

kraxa. diska.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

LäsochLös1_inl.indd 37

37

2012-02-03 16.21


Vad hittar piraterna? Titta på bilden.

Tess

Zara Jack

Jenny Zack

Bob 44

LäsochLös1_inl.indd 44

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-02-03 16.21


krok papegoja

krokodil

lykta spade

skattkista Skriv vad piraterna hittar.

Zara

hittar en

krok

hittar en

.

hittar en

.

hittar en

.

hittar en

.

hittar en

.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

LäsochLös1_inl.indd 45

.

45

2012-02-03 16.21


Läs & Lös 1 är den första boken av tio i Plockepinns läsförståelseserie. Läs & Lös startar hos eleven som precis kommit igång med sin läsning och ger nya utmaningar i takt med att läs- och skrivförmågan utvecklas. I slutet av serien läses texter med flyt och god förståelse för textens innehåll och budskap.

2

Varje bok innehåller teman med olika texttyper som knyter an till elevens vardag, intressen och fantasi. Mängden text ökar successivt i serien och uppgifterna blir mer utmanande. I Läs & Lös 1 läser eleven enkla ord och meningar. Illustrationerna underlättar läsningen och gör eleven nyfiken på texten. Utifrån text och bild löser eleven uppgifter på egen hand och lär sig ett självständigt arbetssätt. Facit till böckerna finns på vår hemsida: www.sanomautbildning.se

1 ISBN 978-91-523-1297-1

(523-1297-1)

LäsochLös_1_omsl.indd 1

2012-02-03 13.18

Profile for Smakprov Media AB

9789152312971  

9789152312971  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded