9789152333877

Page 1

zz iCK

zz iCK

I ZickZack Skrivrummet åk 2 lär sig eleverna

ACK

grunderna till att skriva argumenterande, beskriv­ ande, berättande, förklarande, instru­erande och återberättande texter.

SKRIVRUMMET

Under lärarens ledning lär de sig känna igen olika texttyper och får göra olika språkutvecklande övningar. Därefter skriver klassen tillsammans en text och slutligen skriver varje elev en egen text.

K C A

SK R I VR UM ME T

Varje kapitel avslutas med en checklista, som hjälper läraren och eleverna att bedöma de egna texterna och sätta upp nya mål.

Åk

2

Kom till

glasskiosken!

Ovanliga yrken Vad hände?

Berätta för mig!

Varning för elden!

Hur kommer det sig? ISBN 978-91-523-3387-7

(523-3387-7)

ZickZack_SkrivR._ak2_Cover.indd 1

Karin Fällman-Bajagic´ Christina Hansson Susan Nieland

Åk 2 2016-02-24 08:27


Förord Att skriva en text är som att bygga en legofigur. Först behöver du bestämma vilken typ av legofigur du ska bygga. Därefter måste du välja vilka delar som behövs för att bygga figuren. Du måste också ta reda på hur delarna ska sättas ihop, så att det blir den figur du vill. Ibland får du pröva dig fram, göra om, göra nytt och göra annorlunda. Men till slut blir du säkert nöjd. När du ska skriva en text gör du på samma sätt. Först bestämmer du vilken sorts text du ska skriva. Ska den instruera, beskriva, förklara eller kanske berätta? Därefter väljer du vilka ord och meningar som behövs. Slutligen sätter du ihop orden och meningarna, så att det blir den text du vill ha. Till slut är texten färdig och läsaren förstår vad du menar. Lycka till!

Karin Fällman-Bajagic´ Christina Hansson SUsan Nieland

jag dyker h c o k ic Z r e t e Hej, jag h i boken. Jag r ä d h c o r ä h e upp lit s och idéer. ip t d e m ig d r e hjälp jag dyker också ch o k c a Z r e et h Hej, jag Jag ställer . n e k o b i r ä d ch o upp lite här råd. frågor och ger dig


Förord Att skriva en text är som att bygga en legofigur. Först behöver du bestämma vilken typ av legofigur du ska bygga. Därefter måste du välja vilka delar som behövs för att bygga figuren. Du måste också ta reda på hur delarna ska sättas ihop, så att det blir den figur du vill. Ibland får du pröva dig fram, göra om, göra nytt och göra annorlunda. Men till slut blir du säkert nöjd. När du ska skriva en text gör du på samma sätt. Först bestämmer du vilken sorts text du ska skriva. Ska den instruera, beskriva, förklara eller kanske berätta? Därefter väljer du vilka ord och meningar som behövs. Slutligen sätter du ihop orden och meningarna, så att det blir den text du vill ha. Till slut är texten färdig och läsaren förstår vad du menar. Lycka till!

Karin Fällman-Bajagic´ Christina Hansson SUsan Nieland

jag dyker h c o k ic Z r e t e Hej, jag h i boken. Jag r ä d h c o r ä h e upp lit s och idéer. ip t d e m ig d r e hjälp jag dyker också ch o k c a Z r e et h Hej, jag Jag ställer . n e k o b i r ä d ch o upp lite här råd. frågor och ger dig


Innehåll Berätta f ör mig!

Kom till glasskiosken! Argumenterande texter sid. 6 Glasskiosken vid Lillsjön sid. 8

Ovanliga yrken

Läs och arbeta med texten sid. 10

Beskrivande texter sid . 18

Titta på språket sid. 12

Et t häftig t jobb sid. 20

Skriv tillsammans sid. 14

Läs och arbeta med tex

Skriv en egen text sid. 16

Tit ta på språket sid. 24 Skriv tillsammans sid.

Berättande

Vem litar p å Läs och arb Tit ta på sp

Skriv en eg

vem? sid. 4

eta med tex

råket sid. 5

Skriv tillsam

ten sid. 22

texter sid. 4

4 6

ten sid. 48

0

mans sid. 5 2

en text sid.

54

Återberättande texter sid. 32 Nästan en egen hund sid. 34 Läs och arbeta med texten sid. 35 Titta på språket sid. 38 Skriv tillsammans sid. 40 Skriv en egen text sid. 42

. 56 Instruerande texter sid Lägerskolan sid. 58 Läs och arbeta med tex

ten sid. 60

Tit ta på språket sid. 62 Skriv tillsammans sid.

28

64

. 66 Skriv en egen text sid

Skriv en egen text sid . 30

Vad hände?

Varning för elden!

Hur kommer det sig? Förklarande texter sid. 68 Var för ser månen olika ut? sid. 70 Läs och arbeta med texten sid. 72 Titta på språket sid. 74 Skriv tillsammans sid. 76 Skriv en egen text sid. 78


Innehåll Berätta f ör mig!

Kom till glasskiosken! Argumenterande texter sid. 6 Glasskiosken vid Lillsjön sid. 8

Ovanliga yrken

Läs och arbeta med texten sid. 10

Beskrivande texter sid . 18

Titta på språket sid. 12

Et t häftig t jobb sid. 20

Skriv tillsammans sid. 14

Läs och arbeta med tex

Skriv en egen text sid. 16

Tit ta på språket sid. 24 Skriv tillsammans sid.

Berättande

Vem litar p å Läs och arb Tit ta på sp

Skriv en eg

vem? sid. 4

eta med tex

råket sid. 5

Skriv tillsam

ten sid. 22

texter sid. 4

4 6

ten sid. 48

0

mans sid. 5 2

en text sid.

54

Återberättande texter sid. 32 Nästan en egen hund sid. 34 Läs och arbeta med texten sid. 35 Titta på språket sid. 38 Skriv tillsammans sid. 40 Skriv en egen text sid. 42

. 56 Instruerande texter sid Lägerskolan sid. 58 Läs och arbeta med tex

ten sid. 60

Tit ta på språket sid. 62 Skriv tillsammans sid.

28

64

. 66 Skriv en egen text sid

Skriv en egen text sid . 30

Vad hände?

Varning för elden!

Hur kommer det sig? Förklarande texter sid. 68 Var för ser månen olika ut? sid. 70 Läs och arbeta med texten sid. 72 Titta på språket sid. 74 Skriv tillsammans sid. 76 Skriv en egen text sid. 78


STEG 1

STEG 1

Komtill glasskiosken! argumenterande texter

L Å M

enterande text. dig att skriva en argum a lär få du a sk let pit I det här ka en åsikt och a dig hur man uttrycker lär få du a sk 1 EG ST På framför argument. a ihop meningar och bygg a riv sk t at dig a lär få På STEG 2 ska du jektiv. ut meningar med ad h skriva en ans i klassen planera oc m m sa till ni a sk 3 EG På ST t. argumenterande tex ande h skriva en argumenter oc ra ne pla du a sk 4 På STEG text på egen hand.

6

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

? helst din glass Var köper du ig ss i en fallfärd la g a p ö k lja vi Skulle du iosk? och smutsig k rka med ord? Kan man påve

a. vill påverk t x te e d n entera En argum ument ch ger arg o t ik s å n re Den framfö r åsikten. som stöde

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

7


STEG 1

STEG 1

Komtill glasskiosken! argumenterande texter

L Å M

enterande text. dig att skriva en argum a lär få du a sk let pit I det här ka en åsikt och a dig hur man uttrycker lär få du a sk 1 EG ST På framför argument. a ihop meningar och bygg a riv sk t at dig a lär få På STEG 2 ska du jektiv. ut meningar med ad h skriva en ans i klassen planera oc m m sa till ni a sk 3 EG På ST t. argumenterande tex ande h skriva en argumenter oc ra ne pla du a sk 4 På STEG text på egen hand.

6

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

? helst din glass Var köper du ig ss i en fallfärd la g a p ö k lja vi Skulle du iosk? och smutsig k rka med ord? Kan man påve

a. vill påverk t x te e d n entera En argum ument ch ger arg o t ik s å n re Den framfö r åsikten. som stöde

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

7


STEG 1

STEG 1

Glasskiosken vid Lillsjön Bengt Brysk har ägt glasskiosken vid Lillsjöns badplats i över 20 år. Alla brukar gå till Bengt för att köpa glass. Men på senare tid har Bengt inte kunnat sköta om sin kiosk ordentligt, eftersom han har haft ont om pengar. En dag hittar Bengt en lapp på dörren till kiosken.

stän g glas skio sken !

Vi tycker att glasskiosken vid Lillsjön ska stängas. Den sköts inte om ordentligt längre. Parasollerna är trasiga och kan inte användas. Bord och stolar är slitna och går inte att sitta på. Papperskorgarna är trasiga, så skräpet ramlar ut. Det finns ingen skylt, så man vet inte vilka glassar som finns. Vi vill ha en fin badplats vid Lillsjön! Reparera kiosken eller stäng den!

8

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

Bengt blir ledsen när han ser lappen. Han förstår att han måste stänga kiosken. Men några dagar senare händer något fantastiskt. Bengt vinner på lotteri! Det är inte jättemycket pengar men det räcker för att reparera kiosken. Bengt bestämmer sig för att be barnen i skolan om hjälp. Eleverna får rita hur de tycker att den nya kiosken ska se ut. De bästa idéerna genomför Bengt. När reparationerna är klara hjälper eleverna Bengt en gång till. De skriver lappar där det står att kiosken är renoverad och de uppmanar alla att komma dit och köpa glass. Lapparna sätter de upp runt om i samhället.

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

9


STEG 1

STEG 1

Glasskiosken vid Lillsjön Bengt Brysk har ägt glasskiosken vid Lillsjöns badplats i över 20 år. Alla brukar gå till Bengt för att köpa glass. Men på senare tid har Bengt inte kunnat sköta om sin kiosk ordentligt, eftersom han har haft ont om pengar. En dag hittar Bengt en lapp på dörren till kiosken.

stän g glas skio sken !

Vi tycker att glasskiosken vid Lillsjön ska stängas. Den sköts inte om ordentligt längre. Parasollerna är trasiga och kan inte användas. Bord och stolar är slitna och går inte att sitta på. Papperskorgarna är trasiga, så skräpet ramlar ut. Det finns ingen skylt, så man vet inte vilka glassar som finns. Vi vill ha en fin badplats vid Lillsjön! Reparera kiosken eller stäng den!

8

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

Bengt blir ledsen när han ser lappen. Han förstår att han måste stänga kiosken. Men några dagar senare händer något fantastiskt. Bengt vinner på lotteri! Det är inte jättemycket pengar men det räcker för att reparera kiosken. Bengt bestämmer sig för att be barnen i skolan om hjälp. Eleverna får rita hur de tycker att den nya kiosken ska se ut. De bästa idéerna genomför Bengt. När reparationerna är klara hjälper eleverna Bengt en gång till. De skriver lappar där det står att kiosken är renoverad och de uppmanar alla att komma dit och köpa glass. Lapparna sätter de upp runt om i samhället.

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

9


STEG 1

A OO

PA e d r a r na

STEG 1

Läs och arbeta med texten På Steg 1 ska du få arbeta med textens innehåll och struktur. Sätt kryss för rätt eller fel. 1. Bengt har ägt glasskiosken i över 50 år.

rätt

2. Bengt blir ledsen när han ser lappen. 3. Bengt hittar pengar.

C fel

Titta på hur texten på sidan 8 är uppbyggd. Skriv färdigt meningarna. Först läser Bengt rubriken.

Stäng

Sen läser han åsikten (vad de som satte upp lappen tycker).

Vi tycker att

4. Bengt stänger kiosken. 5. Bengt ber skolorna om hjälp. 6. Eleverna bygger en ny kiosk.

B

me l l a n r a d e r na

Därefter läser han argumenten (varför de tycker så).

Parasollerna

Svara på frågorna. 1. Bengt har ett problem. Vilket?

Bord och stolar

Papperskorgarna 2. Det ordnar sig för Bengt. Hur?

Det finns ingen

B or t om r a d e r na

10

3. Vilka tror du har skrivit lappen som satt på dörren?

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

Till sist läser han avslutningen (åsikten igen, men med andra ord).

Vi vill

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

11


STEG 1

A OO

PA e d r a r na

STEG 1

Läs och arbeta med texten På Steg 1 ska du få arbeta med textens innehåll och struktur. Sätt kryss för rätt eller fel. 1. Bengt har ägt glasskiosken i över 50 år.

rätt

2. Bengt blir ledsen när han ser lappen. 3. Bengt hittar pengar.

C fel

Titta på hur texten på sidan 8 är uppbyggd. Skriv färdigt meningarna. Först läser Bengt rubriken.

Stäng

Sen läser han åsikten (vad de som satte upp lappen tycker).

Vi tycker att

4. Bengt stänger kiosken. 5. Bengt ber skolorna om hjälp. 6. Eleverna bygger en ny kiosk.

B

me l l a n r a d e r na

Därefter läser han argumenten (varför de tycker så).

Parasollerna

Svara på frågorna. 1. Bengt har ett problem. Vilket?

Bord och stolar

Papperskorgarna 2. Det ordnar sig för Bengt. Hur?

Det finns ingen

B or t om r a d e r na

10

3. Vilka tror du har skrivit lappen som satt på dörren?

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

Till sist läser han avslutningen (åsikten igen, men med andra ord).

Vi vill

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

11


STEG 2

A

STEG 2

Titta på språket På Steg 2 ska du få sätta ihop meningar och bygga ut meningar. Skriv ihop meningarna med hjälp av orden och eller så. Parasollerna är lagade. De kan användas.

Parasollerna är lagade och kan användas.

B

Bygg ut texten genom att skriva olika adjektiv. Lillsjön för att ha Du måste

vackra

Familjen Björk åker till den

böja adjektiven filtar och tar ibland.

en picknick. De lägger ut två fram

tallrikar och muggar. Det är väldigt

varmt så de sätter upp ett Stolarna är reparerade. De är bekväma att sitta i.

sätter på sig en med en

parasoll. Anna baddräkt och börjar leka boll. Efter badet tar hon på sig sin badrock. Lite senare vill alla ha glass.

När de kommer fram till Bengts glasskiosk ser de att den är väldigt Papperskorgarna är nya. Allt skräp ryms.

. Familjen tar då fram ett papper och skriver vad de tycker. Sen sätter de upp lappen på den

dörren.

Skylten är tydlig. Man vet vilka glassar som finns.

12

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

ARG U M ENTERA NDE TEX TER

13


STEG 2

A

STEG 2

Titta på språket På Steg 2 ska du få sätta ihop meningar och bygga ut meningar. Skriv ihop meningarna med hjälp av orden och eller så. Parasollerna är lagade. De kan användas.

Parasollerna är lagade och kan användas.

B

Bygg ut texten genom att skriva olika adjektiv. Lillsjön för att ha Du måste

vackra

Familjen Björk åker till den

böja adjektiven filtar och tar ibland.

en picknick. De lägger ut två fram

tallrikar och muggar. Det är väldigt

varmt så de sätter upp ett Stolarna är reparerade. De är bekväma att sitta i.

sätter på sig en med en

parasoll. Anna baddräkt och börjar leka boll. Efter badet tar hon på sig sin badrock. Lite senare vill alla ha glass.

När de kommer fram till Bengts glasskiosk ser de att den är väldigt Papperskorgarna är nya. Allt skräp ryms.

. Familjen tar då fram ett papper och skriver vad de tycker. Sen sätter de upp lappen på den

dörren.

Skylten är tydlig. Man vet vilka glassar som finns.

12

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

ARG U M ENTERA NDE TEX TER

13


STEG 3

A

STEG 3

Skriv tillsammans Här ser du ett av förslagen till den nya glasskiosken. Titta på bilden och planera en text som uppmanar folk att komma dit igen.

B

Skriv texten tillsammans.

Rubrik Åsikt

Argum

ent 1. 2. 3.

Avslut

14

ning

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

ARG U M ENTERA NDE TEX TER

15


STEG 3

A

STEG 3

Skriv tillsammans Här ser du ett av förslagen till den nya glasskiosken. Titta på bilden och planera en text som uppmanar folk att komma dit igen.

B

Skriv texten tillsammans.

Rubrik Åsikt

Argum

ent 1. 2. 3.

Avslut

14

ning

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

ARG U M ENTERA NDE TEX TER

15


STEG 4

A

STEG 4

Skriv en egen text Hur tycker du att den nya glasskiosken ska se ut? Rita en bild och svara på frågorna.

B

Skriv en argumenterande text om kiosken på ett papper.

C

Läs och bedöm texten tillsammans med din lärare.

Kom ihåg rubrik, åsikt, argument och avslutning.

BEDÖM Hur säker är du? Sätt kryss på

Vad finns det vid kiosken?

Hur ser de olika sakerna ut?

16

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

linjen.

h avslutning. oc t en m gu ar , ikt ås ik, br ru r ha 1. Min text säker osäker m stöttar min åsikt. so t en m gu ar r lle hå ne in xt te in 2. M säker osäker t beskriva olika saker. 3. Jag har använt adjektiv för at säker osäker ed orden och eller så. m r ga in en m op ih a gg by n ka g 4. Ja säker osäker 5. Jag har stavat orden rätt. osäker

säker

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

17


STEG 4

A

STEG 4

Skriv en egen text Hur tycker du att den nya glasskiosken ska se ut? Rita en bild och svara på frågorna.

B

Skriv en argumenterande text om kiosken på ett papper.

C

Läs och bedöm texten tillsammans med din lärare.

Kom ihåg rubrik, åsikt, argument och avslutning.

BEDÖM Hur säker är du? Sätt kryss på

Vad finns det vid kiosken?

Hur ser de olika sakerna ut?

16

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

linjen.

h avslutning. oc t en m gu ar , ikt ås ik, br ru r ha 1. Min text säker osäker m stöttar min åsikt. so t en m gu ar r lle hå ne in xt te in 2. M säker osäker t beskriva olika saker. 3. Jag har använt adjektiv för at säker osäker ed orden och eller så. m r ga in en m op ih a gg by n ka g 4. Ja säker osäker 5. Jag har stavat orden rätt. osäker

säker

A RG U M E N T E R A N D E T E X T E R

17


zz iCK

zz iCK

I ZickZack Skrivrummet åk 2 lär sig eleverna

ACK

grunderna till att skriva argumenterande, beskriv­ ande, berättande, förklarande, instru­erande och återberättande texter.

SKRIVRUMMET

Under lärarens ledning lär de sig känna igen olika texttyper och får göra olika språkutvecklande övningar. Därefter skriver klassen tillsammans en text och slutligen skriver varje elev en egen text.

K C A

SK R I VR UM ME T

Varje kapitel avslutas med en checklista, som hjälper läraren och eleverna att bedöma de egna texterna och sätta upp nya mål.

Åk

2

Kom till

glasskiosken!

Ovanliga yrken Vad hände?

Berätta för mig!

Varning för elden!

Hur kommer det sig? ISBN 978-91-523-3387-7

(523-3387-7)

ZickZack_SkrivR._ak2_Cover.indd 1

Karin Fällman-Bajagic´ Christina Hansson Susan Nieland

Åk 2 2016-02-24 08:27