Page 1

Tackla Maria Löfstedt

Läs­förståelse   Sakprosa

blå pist

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

TACKLA Läsförståelse SAKPROSA1 1

08-03-12 08.02.07
TACKLA Läsförståelse SAKPROSA2 2

08-03-12 08.02.08


Innehåll

Internet förstör vänskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 Ska du bli ambassadör eller diskare? . . . . . . . . . . . . . . .   6 Lång vägs färd mot psykolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Dyrköpt sömn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sovande reparatör ingen bra reklam Dyr tupplur i luften Svengelska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Programledare av format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Hur många ord kan du egentligen? . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Självlärd kondomkonstnär vill bekämpa fördomar . . . 33 Lönsamt jobb – servitris fick 70.000 i dricks . . . . . . . . . . 37 Lämnas, läkas, leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Börja här I det här Tackla-häftet tränar du läsförståelse av sakprosa med hjälp av elva tidningsartiklar. Sakprosa innebär att texterna är informerande och inte påhittade eller poetiska som skönlitterära texter är. Gemensamt för texterna är att jag som journalist skrivit eller bearbetat dem och att de har varit publicerade i olika tidningar och tidskrifter. Du kan läsa texterna i vilken ordning du vill. Ett bra tips när du läser en artikel är att först ”skumläsa” den, sedan ”lusläsa” den och sist arbeta med uppgifterna som hör till den. Genom uppgifterna tränar du både läsförståelse och ordkunskap. Ta gärna hjälp av en ordbok, till exempel Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok. Det finns även Gå vidare-uppgifter, ”Skriv”, ”Diskutera” och ”Läs vidare”. Till dem finns det inget facit utan där handlar det om att du ska arbeta vidare med innehållet i texterna. Gör gärna de uppgifterna tillsammans med en kamrat som har läst samma texter. Mer information om hela Tackla-serien och facit hittar du på www.tackla.nu. Trevlig läsning! 

Maria Löfstedt 

TACKLA Läsförståelse SAKPROSA3 3

08-03-12 08.02.08


Internet förstör vänskap  • Antalet amerikaner som inte har någon att prata med om viktiga saker har fördubblats. Och forskarna, sociologer från två universitet i USA, skyller kompisbristen på ökat internetanvändande. De har forskat kring hur det står till med amerikanernas teknikvanor och nära relationer. Resultatet är deprimerande. Antalet människor som inte har någon att tala med om viktiga frågor har fördubblats. Medelantalet människor som man talar med om viktiga saker har fallit från tre till två, och fokuseringen på den nära familjen har ökat, enligt studien som presenteras i en amerikansk sociologisk tidskrift. Resultatet är, enligt forskarna, kopplat till internetanvändande. Även om avstånden krymper med den nya tekniken minskar tiden som människor tillbringar ansikte mot ansikte. En annan vänskapsförstörande faktor är det ökande antalet arbetstimmar på kontor.

Vad säger texten? Kryssa för rätt svar på textfrågorna. 1 Varför är amerikanerna mer ensamma nu?

h De är arbetslösa. b) h De använder internet för mycket. c) h De sover för länge. a)

2 Hur många människor har amerikaner i genomsnitt att dela nära frågor med?

h två b) h en c) h tre a)

3 Att arbeta på kontor i dag är …

h bra för vänskapen. b) h ett ökande sätt att försörja sig på. c) h dåligt för vänskapen. a)TACKLA Läsförståelse SAKPROSA4 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

08-03-12 08.02.08


Para ihop motsatserna Dra streck mellan de ord som betyder tvärtom. 1 fördubblar

a) stiger

1=

2 förstör

b) minskar

2=

3 faller

c) glädjande

3=

4 avstånd

d) närhet

4=

5 ökar

e) oviktig

5=

6 viktig

f) förminskar

6=

7 deprimerande

g) skapar

7=

8 krymper

h) växer

8=

Diskutera ✦ Är internet bra eller dåligt för vänskapen? ✦ Känner du någon som förlorat vänner på grund av för mycket tid fram-

för datorn? ✦ Känner du någon som fått vänner eller funnit kärleken genom internet?

Skriv ✦ Hur kommer det att bli i framtiden, tror du? Vilka umgängesformer har

vi om tio år? Skriv en text på cirka 200 ord som du kallar Framtidens vänskap.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

TACKLA Läsförståelse SAKPROSA5 508-03-12 08.02.08


Ska du bli ambassadör eller diskare?  • Domare och advokat är mansdominerade yrken med hög status. Andra yrken som värderas högt är civilekonom och systemvetare. Varför är det så? Det svarar Ylva Ulfsdotter Eriksson på i sin avhandling Yrke, Status & Genus, En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad.

Vilket yrke du väljer får både sociala och ekonomiska konsekvenser. Du blir bemött och bedömd utifrån det och många strävar därför efter yrken med hög status. Är det då bara lön och utbildning som påverkar ett yrkes status? Nej, det är många faktorer som påverkar. Att yrket ger möjlighet till karriär, kräver stor skicklighet, är fritt och självständigt och att det uppfattas som mycket ansvarsfullt anses vara av stor vikt. Ärlighet och hög moral och stort inflytande är andra viktiga saker som många nämner. – Vilka yrken som har hög status och varför, har visat sig vara oförändrat över tid och även mellan länder. Och det finns förvånansvärt små skillnader mellan vad olika grupper av människor anser om detta. Det betyder att föreställningar och värderingar om yrkesstatus är väldigt stabila i samhället, konstaterar Ylva Ulfsdotter Eriksson, som är forskare på Sociologiska institutionen i Göteborg.TACKLA Läsförståelse SAKPROSA6 6

Däremot hör man ofta i debatten att ett yrkes status sjunker när andelen kvinnor ökar. Det stämmer till viss del, och beror på att vi har lön efter kön. – Men min studie visar att det bara gäller högstatusyrken. Att andelen kvinnor är negativt för yrken högt i statusskalan kan förklaras med att traditionell kvinnlighet inte erkänns i dessa kretsar; det är inget önskvärt. ambassadör toppar listan av de 100 yrkena i statusrangordningen och diskare avslutar den. Mellan dessa två finns ytterligare 98 yrken av olika karaktär. Det är i huvudsak mansdominerade yrken i toppen som ambassadör, professor, advokat, pilot, verkställande direktör, forskare och civilingenjör. Det första yrket i toppen av yrkesrangordningen som är jämställt är statsråd. Därefter följer ytterligare några jämställda yrken såsom civilekonom, riksdagsledamot, revisor, journalist, personalchef och skådespelare.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

08-03-12 08.02.09


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

TACKLA Läsförståelse SAKPROSA7 708-03-12 08.02.09


Tackla

är en serie Üvningshäften i svenska och svenska som andrasprük som tränar ordkunskap, läsfÜrstüelse och sprüklära. Inom vart och ett av de tre omrüdena finns häften pü olika nivüer. Nivüerna kallas pister och bÜrjar med den enklaste grÜna som fÜljs av blü, rÜd och svart. FÜr varje omrüde finns häften som fokuserar pü olika moment. Den som vill arbeta med läsfÜrstüelse kan t.ex. välja mellan skÜnlitterära texter och sakprosa. Häftena inom sprüklära är tänkta fÜr elever som läser svenska som andrasprük. Där tränas bl.a. ordbildning och partikelverb. Gü till www.tackla.nu fÜr mer information om hela serien. Häftena finns büde som 1-pack och 5-pack.

Ordkunskap

LäsfÜrstüelse

Sprüklära

grĂśn pist blĂĽ pist

Sakprosa

rĂśd pist svart pist

*4#/TACKLA LaĚˆsfoĚˆrstaĚŠelse SAKPROSA48 48

 

08-03-12 08.02.23

Profile for Smakprov Media AB

9789127406575  

  SakproSa blå pist Maria Löfstedt Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

9789127406575  

  SakproSa blå pist Maria Löfstedt Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded