9789140641700

Page 1

Gleerups Språkgodis är en språklära för skolåren 1-3. Serien övar baskunskaper i svenska. Arbetsuppgifterna är enkla och tydliga, så att barnen kan arbeta självständigt. Arbetsschemat som inleder boken underlättar barnens arbete. Sega råttan (för skolår 1) tränar moment som alfabetet, ljudenlig stavning, sammansatta ord och skrivande med hjälp av bilder och tankekarta. Gröna grodan (för skolår 2) tränar moment som alfabetisk ordning, vokaler och konsonanter, stavelser, ng- och j-ljudet, substantiv, verb och adjektiv. Salta fisken (för skolår 3) tränar moment som interpunktion, tj- och sj-ljudet och synonymer.

40641700_Omslag.indd 1

Sega råttan Camilla Hörlin Lotta Glave

2013-02-11 17.04


Sega rรฅttan Camilla Hรถrlin Lotta Glave

40641700_inlaga.indd 1

2013-02-11 17.07


Innehåll

Måla råttorna. lätt

Min tankekarta

4

Dra streck A–Ö

5

Alfabetet

6

Alfabetisk ordning

7

En eller ett

10–11

Korsord

12–13

Vem gör vad?

14–15

Ordgömma

16–17

Sätt ihop ord

18

Korsord

19 20–21

Hon eller han

22

Huller om buller

23

Skogsutflykt

svår

8–9

Vokaler

Ordrebusar

rolig

24–25

Ord på utflykten

26

Labyrint A–Ö

27

2

40641700_inlaga.indd 2

2013-02-11 17.07


Måla råttorna. lätt Skriv och berätta

28–29

Motsatsord

30–31

Rim

32

Vers på rim

33

Inbjudan

34

Vad önskar Vilma sig?

35

Vilmas kalas

svår

36–37

Gör en tankekarta

38

Använd en tankekarta

39

Vad säger barnen?

40

Frågor och svar

41

En räv - räven

42

Mellanrum mellan ord

43

Ebbas katter

rolig

44–45

Snögubben

46

Korsord

47

3

40641700_inlaga.indd 3

2013-02-11 17.07


Min tankekarta Jag är

Jag heter

år.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

.

Jag kan .

Här är jag Jag tycker om .

4

40641700_inlaga.indd 4

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Jag tränar att läsa och skriva enkla ord.

2013-02-11 17.07

O


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Dra streck A–Ö

Tycker du om sega råttor?

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Jag tränar alfabetet.

40641700_inlaga.indd 5

5

2013-02-11 17.07


Alfabetet Skriv de bokstäver som saknas.

K

D E M

U

X Y

a

d

u

40641700_inlaga.indd 6

I J

O P Q

m

6

G

S

Å

g p

x

Ö

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

A B

j s

å

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Jag tränar alfabetet.

2013-02-11 17.07

O


Alfabetisk ordning Filip

David

Cecilia

Boris Elsa

Azar

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv i alfabetisk ordning.

1.

Azar

4.

2.

5.

3.

6.

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

40641700_inlaga.indd 7

7

2013-02-11 17.07


En eller ett

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv en eller ett.

8

40641700_inlaga.indd 8

Jag tränar en och ett.

2013-02-11 17.07


9

40641700_inlaga.indd 9

2013-02-11 17.07

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Vokaler I alfabetet finns 9 vokaler.

a o u å

eiyäö

Ringa in vokalerna.

g

ä l h

f

10

40641700_inlaga.indd 10

r

s

n

m

i o

a

å

q

ö

e

k

d

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

j

v

z y x

u

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Jag tränar vokaler.

2013-02-11 17.07

O


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Fyll i rätt vokal.

40641700_inlaga.indd 11

v l s l m

b t b n r s

f r s l l k

s

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö 11

2013-02-11 17.07


Korsord Skriv rim. Skriv ordet och.

pil

lok

bok

mus

bil och

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

b i l

bil

hus

12

40641700_inlaga.indd 12

Jag tränar rim och ordet och.

2013-02-11 17.07


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

såg tax

40641700_inlaga.indd 13

lax

tåg

ben

ren

13

2013-02-11 17.07


Vem gör vad? Dra streck.

Tove

badar

Max

ritar

Ida

äter

Ali

bakar

Lukas

sågar

Moa

läser

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv vem som gör vad. Kom ihåg stor bokstav och punkt.

Moa badar.

14

40641700_inlaga.indd 14

Jag tränar att skriva meningar.

2013-02-11 17.07


15

40641700_inlaga.indd 15

2013-02-11 17.07

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Ordgömma Leta ord och skriv.

s o l b b å t i b o k l t i g e

s a x r

Skriv en framför orden.

16

40641700_inlaga.indd 16

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

en sol

Jag tränar att urskilja ord.

2013-02-11 17.07


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

t r h l

40641700_inlaga.indd 17

å e u e g p s j f å r o n ä t n

Skriv ett framför orden.

17

2013-02-11 17.07


Sätt ihop ord Sätt ihop två ord till ett.

Rita och måla en bild.

bil + bana

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

hals + band

lego + bit

dag + bok

18

40641700_inlaga.indd 18

Jag tränar sammansatta ord.

2013-02-11 17.07


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Korsord

Jag tränar stavning.

40641700_inlaga.indd 19

9.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

8.

9.

19

2013-02-11 17.07


Ordrebusar Skriv hela meningen. En mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt.

katt

hund myra

fyra

råtta ben En

jagar en

.

En äter ett

En

kan räkna till

20

40641700_inlaga.indd 20

.

.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

En

Jag tränar att skriva meningar med hjälp av bilder.

2013-02-11 17.07


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

ägg

banan

En lägger ett .

En äter .

En bor i ett

En

40641700_inlaga.indd 21

äter en

apa

mus pizza höna hus orm

.

.

21

2013-02-11 17.07


Hon eller han

Moa läser. Max ritar. Hugo cyklar.

Vad gör Moa?

Emma badar.

Hon läser. Vad gör Emma?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vad gör Max?

Vad gör Hugo?

22

40641700_inlaga.indd 22

Jag tränar orden hon och han.

2013-02-11 17.07


Huller om buller Skriv orden i rätt ordning.

bra. läser Moa

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Hugo cykel. har en

havet. i Emma badar

stor en orm. ritar Max

Jag tränar meningsbyggnad.

40641700_inlaga.indd 23

23

2013-02-11 17.07


Joel

Hugo Malte Reza Clara

Ebba

Adam

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skogsutflykt Vem tittar på myror? Vem sparkar boll? Vem äter smörgås?

24

40641700_inlaga.indd 24

Jag tränar iakttagelseförmåga.

2013-02-11 17.07


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Tove Anita

Axel

Selma

40641700_inlaga.indd 25

Karl

Nelli

Tea Ida

Vem har en blå mössa?

Skriv fyra djur som finns på bilden.

25

2013-02-11 17.07


Ord på utflykten Skriv i alfabetisk ordning.

Vilka ord får du? acka

aft

anan

oja

ält

ykel

äsk

ggla

uva

össa

äska

k

ässla

ilt

rm

xa

roda

lättar

ebra

äst

q

gelkott

ke Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

a pelsin

l os

pple dla

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Jag tränar alfabetet.

40641700_inlaga.indd 26

2013-02-11 17.07

O


Labyrint A–Ö Visa myrorna vägen från A till Ö. START

C

A

J

I H D

B

G E

S

R

F Q

L M

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

P O T

K

Y

N

Ä Z

U V

X W

Å Ö M ÅL

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

40641700_inlaga.indd 27

27

2013-02-11 17.07


Skriv och berätta Vad vill du ha som matsäck? Gör tankekartan klar. Skriv orden i ryggsäcken.

utflykt

saft

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Ordlista

banan korv plättar smörgås mjölk kex bullar

28

40641700_inlaga.indd 28

Jag tränar att göra en tankekarta.

2013-02-11 17.07


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kom ihåg stor bokstav och punkt.

Axel

Jag tränar att beskriva ett händelseförlopp med hjälp av bilder.

40641700_inlaga.indd 29

29

2013-02-11 17.07


Motsatsord Dra streck.

upp

under

lång

glad

varm

ner

över

kort

ledsen

kall

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv motsatsorden.

30

40641700_inlaga.indd 30

Jag tränar motsatser.

2013-02-11 17.07


31

40641700_inlaga.indd 31

2013-02-11 17.07

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


potta

Para ihop orden så att de rimmar.

hoppa ask

32

40641700_inlaga.indd 32

hatt

hus

En mask i en

.

En mus i ett

.

En råtta i en

.

En katt i en

.

En loppa kan

.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Rim

Jag tränar rim.

2013-02-11 17.07


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vers på rim Det är jag som är

sega råttan.

Jag bor under den

röda pottan

med den gröna åttan.

Skriv orden som rimmar.

33

40641700_inlaga.indd 33

2013-02-11 17.07


Inbjudan Fyll i bokstäverna som saknas. Måla kortet.

34

mm

p

k

sönd

g

kl

ck

V

lm

n l

n

s

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Välk

15.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Jag tränar alfabetet.

40641700_inlaga.indd 34

2013-02-11 17.07

O


Vad önskar Vilma sig? Skriv bokstäver under siffrorna. Då får du reda på vad Vilma önskar sig.

22 9 12 13 1

22 9 12 12

8 21 14 4

15 3 8

8 1

5 14

5 14

3 25 11 5 12 .

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vad önskar Vilma sig? Rita och måla.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö 40641700_inlaga.indd 35

35

2013-02-11 17.07


Måns

Gustav Tea

Hugo Vilma Sigge

Reza

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vilmas kalas Vad gör barnen?

36

40641700_inlaga.indd 36

Jag tränar iakttagelseförmåga.

2013-02-11 17.07


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

v Sofia

Clara

Joel

Dilba

40641700_inlaga.indd 37

mamma

37

2013-02-11 17.07


Gör en tankekarta Vad gör Hugo?

Hugo drömmer.

Hugo vaknar.

sover Hugo

38

40641700_inlaga.indd 38

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Hugo sover.

Jag tränar att göra en tankekarta.

2013-02-11 17.07


Använd en tankekarta kan läsa

kan rita

kan skriva

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Berätta om Hugo. Använd tankekartan när du skriver.

1.

Hugo

2.

3.

Jag tränar att skriva med hjälp av en tankekarta.

40641700_inlaga.indd 39

39

2013-02-11 17.07


Vad säger barnen?

Vad säger Alva?

Ta pinnen Selma! Jag älskar glass.

Vad säger Enzo?

40

40641700_inlaga.indd 40

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv rätt mening i pratbubblan.

Jag tränar frågor och svar.

2013-02-11 17.07


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Frågor och svar

Skriv vad barnen säger. En fråga avslutas med frågetecken.

Vad heter du?

Jag

Vad heter din katt?

40641700_inlaga.indd 41

Min

41

2013-02-11 17.07


En räv - räven

simmar jagar

leker

sover äter

Här är en räv. Vad gör räven?

Räven Här är en val. Vad gör valen?

Här är en katt. Vad gör katten?

Här är en orm. Vad gör ormen?

42

40641700_inlaga.indd 42

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Här är en mus. Vad gör musen?

Jag tränar obestämd och bestämd artikel.

2013-02-11 17.07


Mellanrum mellan ord Dra streck mellan orden. Skriv meningen med mellanrum mellan orden.

Räven jagarhönan.

Valensimmarihavet.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Musenäterpåosten.

Kattenlekermedbollen.

Ormensoverpåstenen.

Jag tränar att urskilja ord i en mening.

40641700_inlaga.indd 43

43

2013-02-11 17.07


Ebba är sex år.

Den svarta heter Siri.

Hon har brunt hår.

Den gråa heter Lisa.

Ebba har två katter.

Siri och Lisa tycker om fisk.

En är svart och en är grå.

Siri och Lisa sover i en korg.

44

40641700_inlaga.indd 44

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Ebbas katter

Jag tränar läsförståelse.

2013-02-11 17.07


Sätt x för det som är rätt.

Ebba har rött hår. Ebba har brunt hår. Ebba är åtta år. Ebba är sex år. Ebba har två katter. En katt heter Siri. En katt heter Lisa. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Siri är vit. Lisa är grå. Siri och Lisa tycker om fisk. Katterna sover i Ebbas säng.

45

40641700_inlaga.indd 45

2013-02-11 17.07


Snögubben Rita hatten. Rita näsan. Rita två ögon. Rita en mun. Rita en halsduk. Rita fyra knappar. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Rita armar. Rita en kvast. Måla bilden.

46

40641700_inlaga.indd 46

Jag tränar läsförståelse.

2013-02-11 17.07


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Korsord

Jag tränar stavning.

40641700_inlaga.indd 47

47

2013-02-11 17.07


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Gleerups Språkgodis Sega råttan © 2003 Camilla Hörlin och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Jenny Klang Illustrationer Lotta Glave Formgivning Lotta Glave, Sten Melin Första upplagan, tionde tryckningen ISBN 978-91-40-64170-0 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt! Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Prepress JMS Mediasystem AB, Malmö 2013. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001 Tryck Bulls Graphics, Halmstad 2013

40641700_inlaga.indd 48

2013-02-11 17.07


Gleerups Språkgodis är en språklära för skolåren 1-3. Serien övar baskunskaper i svenska. Arbetsuppgifterna är enkla och tydliga, så att barnen kan arbeta självständigt. Arbetsschemat som inleder boken underlättar barnens arbete. Sega råttan (för skolår 1) tränar moment som alfabetet, ljudenlig stavning, sammansatta ord och skrivande med hjälp av bilder och tankekarta. Gröna grodan (för skolår 2) tränar moment som alfabetisk ordning, vokaler och konsonanter, stavelser, ng- och j-ljudet, substantiv, verb och adjektiv. Salta fisken (för skolår 3) tränar moment som interpunktion, tj- och sj-ljudet och synonymer.

40641700_Omslag.indd 1

Sega råttan Camilla Hörlin Lotta Glave

2013-02-11 17.04


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.