Page 1

Reportagen aus deutschland 15 minireportage från tyskland

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten

1


Reportagen aus Deutschland. 15 minireportage från Tyskland ISBN 978-91-47-90295-8 © 2007 Nordqvist Productions och Liber AB DVD:n är inspelad i Tyskland av Nordqvist Productions Redaktion Pernilla Hallqvist Grafisk form Eva Jerkeman Produktion Björn Trygg Första upplagan

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 9 00 www.liber.se kundservice tfn: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten
Innehåll

Till läraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

★ Julien

– ein DJ in Berlin – lärarblad . . . . . . . . . . . 6

Julien – ein DJ in Berlin – elevblad. . . . . . . . . . . . . 7 ★★ Tina

– ein Leben mit Pferden – lärarblad. . . . . . 9

Tina – ein Leben mit Pferden – elevblad. . . . . . 10

★ Willy wird

Pilot – lärarblad. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Willy wird Pilot – elevblad . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

★ Ich

bin bei MTV – lärarblad. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ich bin bei MTV – elevblad . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

★ Flamenco

in Deutschland – lärarblad. . . . . . . . 18

Flamenco in Deutschland – elevblad . . . . . . . . 19

★★ Wicke

und die Kostüme – lärarblad. . . . . . . . . . . 21

Wicke und die Kostüme – elevblad. . . . . . . . . . 22

★ Ich

möchte helfen – lärarblad . . . . . . . . . . . . . . 24

Ich möchte helfen – elevblad. . . . . . . . . . . . . . . 25

★ Patrick

beim Backen – lärarblad. . . . . . . . . . . . . 27

Patrick beim Backen – elevblad. . . . . . . . . . . . . 28

★★ Schneller!

– lärarblad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Schneller! – elevblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

★★ Melina

moderiert Mode – lärarblad . . . . . . . . . 33

Melina moderiert Mode – elevblad. . . . . . . . . . 34

★★ Essen

gut, alles gut – lärarblad. . . . . . . . . . . . . . 36

Essen gut, alles gut – elevblad. . . . . . . . . . . . . . 37

★★ Königlich

saubere Räume – lärarblad. . . . . . . . 39

Königlich saubere Räume – elevblad. . . . . . . . . 40

★★ Trabrennen

– lärarblad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Trabrennen – elevblad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

★ Benjamin

und das Kino – lärarblad . . . . . . . . . . 45

Benjamin und das Kino – elevblad. . . . . . . . . . . 46

★★ Lars

im Miniatur-Wunderland – lärarblad. . . . 48

Lars im Miniatur-Wunderland – elevblad. . . . . 49 Facit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten
Till läraren Reportagen aus Deutschland; 15 minireportage från Tyskland är en serie minireportage på DVD, ca 3–5 minuter långa. Eleverna får träffa intressanta människor från olika delar av Tyskland som berättar om sina liv, yrken och fritidsintressen. Filmerna behandlar många olika ämnen och är olika svåra beroende på hur de används. • Du kan välja att visa reportagen textade eller otextade för att ändra svårighetsnivå. • Det finns olika slags frågeställningar till varje reportage, lite enklare innehållsfrågor och lite svårare diskussionsfrågor. • Till varje reportage finns också uppföljningsmöjligheter i form av olika projektförslag. Du kan visa reportagen i en följd som allmänbildning eller realia, eller för att låta eleverna träna sin hörförståelse. Du kan också använda dem enskilt, som start inför ett temaarbete, där ni ska jobba med till exempel yrken, intressen, film, musik eller något annat tema som tas upp i reportagen. Du kan också visa något enstaka reportage då och då, för att krydda lektionerna med TV-inslag, och t.ex. använda dem som utgångspunkt för diskussioner och projektarbeten. Denna skiva innehåller det bredvidmaterial som hör till reportagen. Allt material till respektive reportage ligger kapitelvis, för att du enkelt ska kunna skriva ut de blad du behöver. Vi har delat upp materialet i lärarblad och elevblad.

I lärarbladet … Titel och svårighetsgradering Reportagen är graderade från ett till två (stjärnor). Denna gradering ska ses som en fingervisning om hur reportagen skiljer sig från varandra i svårighetsgrad. Men du kan själv påverka svårigheten genom att lägga till och ta bort textningen eller genom att arbeta intensivt med glosorna i förväg.

Filmens innehåll En informationstext berättar kort vad reportaget handlar om.

Manus Fullständigt manus till varje reportage ligger på lärarbladet.

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten
I elevbladet … Ord och fraser Till varje reportage finns en ordlista. Gå gärna igenom den med eleverna innan ni tittar.

Filmens innehåll Här presenteras kort varje reportages innehåll.

Fragen zum Film Det finns 3–4 frågor per reportage som testar att eleverna förstått vad reportaget handlar om.

Zur Diskussion Diskussionsfrågorna behandlar innehållet i reportagen, eller frågeställningar i dess närhet.

Projektvorschläge Till varje projekt finns ett par förslag på fördjupningsuppgifter och projektidéer av olika karaktär och svårighetsgrad. Här ges eleverna möjlighet att både prata, skriva, forska, leka, spela teater och mycket mer.

Med en enda DVD får eleverna tillfälle att se på och arbeta med film, att träna upp sin hörförståelse och sitt ordförråd, att delta i samtal och diskussioner där de uttrycker sina egna åsikter och värderingar, och att fördjupa sig i olika projekt. Lycka till och mycket nöje!

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten
lärarblad

1(3)

Julien – ein DJ in Berlin

Julien – ein DJ in Berlin ★ Dieser Film handelt von Julien. Julien wohnt in Berlin und arbeitet als DJ. In diesem Film erzählt er uns von seiner Arbeit.

Hi! Ich bin Julien. Ich bin 23 Jahre alt und arbeite als DJ. Ich habe gerade in der Stadt einige neue Platten gekauft, die will ich hier zu Hause mal mixen. Übrigens: Ich wohne in Berlin! Ich habe schon als Kind viel Musik gehört. Mit 16 fing ich dann an mit Schallplatten, also Vinyl, zu mixen. Meine Arbeit als DJ besteht aus 2 Teilen: Zum einen wähle ich die Musik aus, zum anderen mische ich die Musik zusammen. Ich stehe oft stundenlang im Plattenladen und höre mir eine große Menge Platten an. Nur die besten kaufe ich dann. Und wenn ich dann gebucht werde, muss ich erst wissen um was für eine Party es geht, was man mir zahlen kann, und was man für eine Musik hören will. Danach wähle ich meine Platten aus, die ich dann mitnehme. Und dann geht’s los! Am liebsten mixe ich mit tanzbarer Musik also mit Hip Hop, Soul, Funk, Reggae, Drum ’n ’Base, House, Disco. Ich habe schon überall gemixt: In Bars, auf Privatpartys, auf Studentenpartys, auf Hochzeiten, aber auch in großen Clubs! Und das ist jedes Mal ein völlig anderes Publikum. Aber: hat das Publikum Spaß, habe ich auch Spaß!

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten
elevblad

2(3)

Julien – ein DJ in Berlin

Julien – ein DJ in Berlin Platte -n (f) übrigens Hochzeit -en (f) völlig anders

skiva, platta för övrigt bröllop helt annorlunda

Dieser Film handelt von Julien. Er wohnt in Berlin und arbeitet als DJ. In diesem Film erzählt er uns von seiner Arbeit.

Fragen zum Film 1 Stell dir vor, du gibst eine Geburtstagsparty mit Julien als DJ. Was will Julien bestimmt vorher von dir wissen? a) Wie viele Gäste zur Party kommen. b) Was für Musik man sich wünscht. c) Wann die Party zu Ende ist. 2 Deine Freunde hören besonders gern Hip Hop, Soul und Reggae. Ist Julien der richtige DJ für deine Party? a) Ja. Mit dieser Musik mixt er besonders gern, weil man dazu gut tanzen kann. b) Ja, Julien mixt gern jede Musik, die sich die Gäste wünschen. c) Nein, Julien mixt besonders gern deutsche Musik. 3 Stell dir vor, du möchtest auch als DJ arbeiten. Was ist für dich beim Kauf der Platten wichtig? Was sagt Julien dazu? a) Er sagt, er kauft immer die neuesten Platten. b) Er sagt, er hört regelmäßig viele Platten, um die besten auswählen zu können. c) Er sagt, er kauft alla Platten, die in den Hitparaden sind.

Zur Diskussion 1 Was denkst du ist das schwierigste in der Arbeit als DJ? 2 In welchen anderen Berufen kann man mit Musik arbeiten? 3 Welche Musik würdest du als DJ wählen? Wie findet man eine gute Kombination, die den meisten Gästen gefällt ?

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten
elevblad

3(3)

Julien – ein DJ in Berlin

Projektvorschläge • Berlin Im Film siehst du einen Bahnhof, der nach einem berühmten Platz benannt ist. Schau dir den Film noch einmal an und notiere dir den Namen des Platzes. Suche auf der offiziellen Internetseite der Stadt Berlin nach weiteren Sehenswürdigkeiten, die sich auf diesem Platz befinden. Rede mit einem Partner darüber, was du über Berlin weißt und wie du dir die Stadt vorstellst. • Das Interview Arbeitet paarweise. Macht ein Interview mit Julien und spielt es euren Klassenkameraden vor. • DJ Ötzi DJ Ötzi ist ein sehr bekannter DJ aus Österreich. Auf dieser Internetseite kannst du mehr über ihn lesen. http://www.dj-oetzi.com/index.html. Fasse zusammen was du über ihn gefunden hast und erzähle dann deinen Freunden über ihn. • Lieblingsmusik Stell deinem Nachbarn deine Lieblingsmusik vor und erzählt ihm, wann du z.B. gern Musik hörst? Wie oft? Zu welcher Tageszeit? Welche Musik hörst du am liebsten? Hast du eine Lieblingsgruppe?

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten
lärarblad

1(3)

Tina – ein Leben mit Pferden

Tina – ein Leben mit Pferden ★★ Tinas Hobby ist das Reiten. In diesem Film erzählt sie uns, was für Pferd und Reiter im Pferdesport wichtig ist.

Hallo! Ich bin Tina. Ich bin 16 Jahre alt. Das ist mein Pferd Chapeau Claque. Er ist ein Trakehner und 13 Jahre alt. Meine Eltern sind beide Reitlehrer und somit reite ich schon seit 11 Jahren. Ich bin sehr gerne hier im Stall. Besonders der Geruch hier ist mir gleich sehr vertraut. Es sind doch wunderschöne Tiere, oder? Wenn ich in die Box komme, weiß Chapeau immer genau wer ich bin und kommt sofort zu mir. Ich finde, mit Pferden kann man die Welt und alle Sorgen vergessen! Zum Reiten brauchen Pferd und Reiter viel Vertrauen und Geduld. Ein junges Pferd, also ein Fohlen, muss sich erst einmal an den Menschen gewöhnen. Darum lernt es zuerst, sich von einem Menschen an einem Halfter führen zu lassen. Dann lernt das Fohlen, sich das Fell putzen und die Hufe auskratzen zu lassen. Wenn das Pferd ungefähr 2 1/2 Jahre alt ist, lernt es ein Zaumzeug zu tragen und sich an einer Longe im Kreis führen zu lassen. 1/2 Jahr später wird dann zum ersten Mal ein Sattel aufgelegt. Bei all dem ist es ganz wichtig, dem Pferd mit Liebe, Ruhe und Vertrauen zu begegnen. Ich trainiere Dressurreiten. Wusstet ihr, dass Reiten eine der schwersten Sportarten ist? Man braucht sehr viel Ausdauer, Geduld, Ehrgeiz und Leidenschaft! Ich habe selbst erfahren, wie hart so ein Training sein kann! Außerdem ist es nicht ganz ungefährlich! Vor acht Jahren habe ich mir bei einem Unfall den Arm gebrochen und seitdem bin ich besonders vorsichtig. Im Juni findet hier ein internationales Jugendturnier statt. Daran nehme ich natürlich teil und ich freue mich sehr darauf! Ich trainiere jeden Tag 2 Stunden für diesen Wettkampf! Das Reiten soll übrigens trotz aller Freude mein Hobby bleiben. Ich beginne im nächsten Jahr eine Ausbildung als Arzthelferin.

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten
elevblad

2(3)

Tina – ein Leben mit Pferden

Tina – ein Leben mit Pferden besonders Geruch -e+ (m) die Sorgen vergessen vertraut Vertrauen 0 (n) Geduld 0 (f) Fohlen - (n) sich an die Menschen gewöhnen (sich an etwas + ack. gewöhnen) das Fell putzen die Hufe auskratzen Zaumzeug tragen Sattel - (m) Ausdauer 0 (f) Geduld 0 (f) Ehrgeiz 0 (m) Leidenschaft -en (f) beim Unfall (m) habe ich mir den Arm gebrochen (sich den Arm brechen) Jugendturnier -e (n) Wettkampf -e+ (m) trotz aller Freude Arzthelferin -en (f)

särskilt lukt, doft glömma sina bekymmer förtrolig, förtrogen förtroende, tillit tålamod föl vänja sig vid människorna rykta kratsa hovarna ha träns på sig sadel uthållighet, seghet tålamod äregirighet, ambition passion vid en olycka bröt jag armen ungdomsturnering tävling trots all glädje ung: läkarassistent

Tinas Hobby ist das Reiten. In diesem Film erzählt sie euch, was für Pferd und Reiter im Pferdesport wichtig ist. Wusstest ihr zum Beispiel, wie junge Pferde an den Menschen gewöhnt werden? Wenn nicht, dann erfahrt ihr es gleich!

Fragen zum Film 1 Tina reitet schon seit 11 Jahren. Warum hat sie schon so früh mit dem Training angefangen? a) Tinas Familie wohnt auf einem großen Bauernhof. b) Ihre Eltern sind beide Reitlehrer. c) Tinas Schwester ist eine erfolgreiche Dressur-Reiterin. 2 Wie muss man junge Pferde (Fohlen) behandeln, damit sie sich schnell an den Menschen gewöhnen? a) Man muss den Fohlen mit Liebe, Ruhe und Vertrauen begegnen. b) Man muss den Fohlen schon früh ein Halfter (grimma) angewöhnen. c) Man muss so früh wie möglich beginnen die Fohlen zu trainieren. 3 Der Pferdesport ist eine der schwierigsten Sportarten. Warum? Was erklärt Tina? a) Sie sagt, dass man zum Reiten besonders viel Muskelkraft braucht. b) Sie sagt, dass man am Anfang nur in der Gruppe reiten darf. c) Sie sagt, dass man viel Ausdauer, Geduld und Leidenschaft braucht.

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten

10


elevblad

3(3)

Tina – ein Leben mit Pferden

4 Das Reiten ist nicht ganz ungefährlich. Warum ist Tina besonders vorsichtig? a) Sie hat schon viele Reitunfälle gesehen. b) Sie hat sich vor 8 Jahren bei einem Unfall den Arm gebrochen. c) Sie hat schon viel über die Gefährlichkeit dieses Sports erfahren.

Zur Diskussion 1 Reitest du selbst? Seit wann? Wie gefällt dir das Reiten? Wie häufig trainierst du? 2 Betreibst du irgendeine Sportart? Was für ein Sport? Warum? 3 Tina meint, dass der Pferdesport eine der schwierigsten Sportarten ist. Stimmt das? Was findest du?

Projektvorschläge • Der Reitstall Neubeeren Tinas Pferd steht auf dem Pferdehof in Neubeeren. Das ist ein besonders schöner Reitstall. Besuche die Internetseite von diesem Pferdehof und beantworte folgende Fragen. http://www.pferdehof-neubeeren.de/ 1 Wie groß ist dieser Pferdehof? 2 Wie viele Reithallen gibt es dort? 3 Auf dem Hof gibt es auch ein Museum. Was kann man dort sehen? • Lipizzaner Pferde Lipizzaner, auch Kaiserschimmel genannt, ist ein weißes Warmblutpferd. Lies mehr über dieses Pferd auf diesen Internetseiten: http://de.wikipedia.org/wiki/Lipizzaner http://www.lipizzaner.at/html/index_deutsch.html http://www.lipizzaner.at/html/index_deutsch.html • Die Spanische Hofreitschule in Wien Die Spanische Hofreitschule in Wien ist die einzige Institution der Welt, an der die klassische Reitkunst in der Renaissancetradition der ”Hohen Schule” seit über 430 Jahren lebt und unverändert weiter gepflegt wird. Lies über die Geschichte der Schule, die Ausbildung und das Programm der Reitschule auf dieser Internetseite: http://www.spanische-reitschule.com/ Sammle Fakten und fasse zusammen was du herausgefunden hast. • Das Interview Arbeitet paarweise. Macht ein Interview mit Tina und spielt es euren Klassenkameraden vor. • Haustiere Hast du ein Haustier? Kannst du es beschreiben? Wie sieht es aus? Wie lange hast du schon ein Haustier? Was machst du mit deinem Haustier?

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten

11


lärarblad

1(3)

Willy wird Pilot

Willy wird Pilot ★ Dieser Film handelt von Willi. Er ist 16 Jahre alt und möchte gern Pilot werden. Deshalb hat er ein großes Flugplatzfest in Nauen besucht. Dort hat er viel über das Fliegen gelernt.

Ist das nicht toll? Das ist eine Antonow! Dieses Flugzeug ist ein einmotoriger Doppeldecker. Das heißt, es hat einen Motor und auf jeder Seite zwei Flügel. Es ist das größte Flugzeug dieser Art auf der Welt! So etwas wollte ich schon immer richtig life sehen! Ihr müsst nämlich wissen, dass ich ein großer Flugzeug-Fan bin! Ich überlege, ob ich später Pilot werde! Aber ich erzähl’ erst einmal von Anfang an. Ich bin hier auf einem Flugplatzfest in Nauen. Hier kann man Kunstflüge sehen, mit einem Fallschirm springen, mit einem Hubschrauber fliegen und vieles mehr. Ich konnte mir ein Flugzeug ganz genau ansehen. Das ist eine Siai Marchetti. Die gehörte sogar mal dem Schah von Persien. Übrigens: Persien heißt heute Iran. Der Schah hat die Marchetti als Kampfflugzeug gekauft. Jetzt gehört sie Ralf Niebergall. Er ist Kunstflieger. Vor dem Flug hat er sein Flugzeug genau untersucht. Dann hat er sich für den Flug vorbereitet und ist gestartet. Sein Flug war toll! Später konnte ich auch mit ihm reden und ihn alles fragen, was mich interessiert! Seit wann fliegen Sie schon? Ich flieg’ seit 1987 und ich hatte das Glück - ich konnte auf diesem Flugzeug auch das Fliegen erlernen. Ist ’ne schöne Sache! Und wie lange dauert so eine Pilotenausbildung? Die normale Pilotenausbildung dauert circa ein Jahr. Aber die Kunstflugausbildung, um auf Flugtagen vorzuführen, dauert circa drei Jahre. Und was fasziniert sie am meisten beim Fliegen? Können Sie mir das erzählen? Ja, das Fliegen an sich ist man fühlt sich frei wie ein Vogel und diese Kunstflug-Fliegerei ist einfach ’ne tolle Belastung des Körpers zum fit halten! Ich wollte aber unbedingt auch dieses Gefühl in der Luft erleben! Ich habe mir eine Karte gekauft und einen Rundflug mit dem Hubschrauber gemacht! Der Flug war total cool! Ich probiere es auch mal! Alles was ich hier gesehen hab’ hat mich echt überzeugt! Ich werd’ Pilot! Und ich werde mich auch gleich bei der Flugschule anmelden!

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten

12


elevblad

2(3)

Willy wird Pilot

Willy wird Pilot einmotorig Doppeldecker - (m) Flügel - (m) Fallschirm springen Hubschrauber - (m) Kampflugzeug -e (n) vorführen Kunstführerausbildung -en (f) Belasten des Körpers zum Fit halten dieses Gefühl Rundflug -e+ (m) überzeugt

enmotorig dubbeldäckare vinge hoppa fallskärm helikopter stridsflygplan framföra, visa upp konstuppvisningsutbildning belastning på kroppen för att hålla sig i form denna känsla rundtur med flyg övertygad

Du siehst jetzt einen Film über Willi. Er ist 16 Jahre alt und möchte gern Pilot werden. Deshalb hat er ein großes Flugplatzfest in Nauen besucht. Dort hat er viel über das Fliegen gelernt!

Fragen zum Film 1 Die Antonow hat einen Motor und an jeder Seite zwei Flügel. Warum ist sie ein ganz besonderes Flugzeug? a) Sie ist weltweit das größte Flugzeug ihrer Kategorie. b) Dieses Flugzeug wird auch für Rettungsflüge eingesetzt. c) Sie ist das älteste Transportflugzeug der Welt. 2 Ralf Niebergalls Flugzeug ist eine Siai Marchetti. Wem gehörte dieses Flugzeug früher? a) Sie gehörte dem Schah von Oman. b) Sie gehörte dem Schah von Persien. c) Sie gehörte der Königin von England. 3 Warum wollte Willi unbedingt einen Rundflug mit einem Hubschrauber machen? a) Er wollte wissen, ob sein Körper das Fliegen verträgt. b) Er wollte gern von oben das Fest fotografieren. c) Er wollte das Gefühl in der Luft zu sein erleben.

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten

13


elevblad

3(3)

Willy wird Pilot

Zur Diskussion 1 Der Beruf des Piloten ist ein besonderer Beruf. Man kann viele Länder in dieser Welt besuchen. Aber man ist auch nicht oft zu Hause. Wie ist eure Meinung? Könnt ihr euch einen solchen Beruf vorstellen? Warum? Oder warum nicht? Diskutiert darüber. 2 Weclche Fragen möchtest du einem Piloten stellen?

Projektvorschläge • Flugsportclub "Märkische Falken" Besuche die Internetseite des Flugsportclubs ”Märkische Falken” in Nauen und beantworte folgende Fragen: 1 An welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit kann man in Nauen einen Rundflug machen? 2 Mit welchem Flugzeug kann man fliegen? 3 Wie viele Menschen können mitfliegen? 4 Welche Städte kann man dann von oben sehen? http://www.flugsportclub-maerkische-falken.de • In den Urlaub fliegen Besuche die Internetseite http://www.fliegen.de/. Finde dort 5 Vorschläge über verschiedene Urlaubsreisen. Vergleicht dann paarweise was ihr gefunden habt. • Freizeit Was machst du in deiner Freizeit? Mache eine Mindmap über die verschiedenen Freizeitaktivitäten deiner Woche und erzähle dann deinem Nachbarn davon.

Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten

14

9789147902958  

15 minireportage från tyskland Reportagen aus Deutschland © Författarna och Liber AB Kopiering tillåten 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you