Page 1

VATTENSPRUTA

K

ÅR 4

B IR G IT ER IK SSON

Det här är alla böckerna i serien i inbördes ordning:

VÄLLINGA

K TUNTAN

K

ÄLLINGA

ÅR 3

LUNTAN

K DESSIKE

K SPINDEL

ÅR 2

ESSIKE

K VIMSE

K

ÅR 1

IMSE

Best.nr 47-10147-4 Tryck.nr 47-10147-4

Luntan L Ä S F Ö R S TÅ E L S E

luntan_Omsl.indd 1

11-05-04 09.12.23


Till läraren

Jag heter

Essike, Dessike, Luntan, Tuntan är en fristående fortsättning på Imse, Vimse, Spindel. Här är fokus på olika typer av läsförståelse ännu mer tydlig. I samband med läsningen tränar eleverna också många andra viktiga delar av språket. (Se momentförteckningen.) Faktatexten på omslagets insida kan användas till gemensam läsning/bearbetning. Luntan passar för elever med god läsförmåga.

Viktiga moment i Luntan s. 2–3 s. 4–5 s. 6–7 s. 8–9

Imse Vimse spindel Imse Vimse spindel klättrar upp för trå´n. Ner faller regnet spolar spindeln bort. Upp stiger solen torkar bort allt regn. Imse Vimse spindel klättrar upp igen.

S TO RA HÄSTAR I SV E R I G E

Största och tyngsta hästen är shirehästen. Den väger ungefär 1 000 kg. Mankhöjden är 170 –190 cm.

s. 10–11 s. 12–13 s. 14–15 s. 16–17 s. 18–19 s. 20–21 s. 22–23 s. 24–25 s. 26–27 s. 28–29 s. 30–31 s. 32–33 s. 34–35 s. 36–37 s. 38–39 s. 40–41 s. 42–43 s. 44–45 s. 46–47 s. 48

instruktioner, bildanalys (antal), ordkategori ordkunskap, sifferuppgifter, reflektera läsförståelse, ordkategori ordkunskap, reflektera, förstå händelseförlopp (fakta) tolka anslag/affischer, ordkunskap bildanalys, läsförståelse tolka diagram, ordkategori ordkategori, läsförståelse förstå händelseförlopp, reflektera ordkunskap, j-ljud, reflektera korsord med ledtrådar, tj-ljud ordkunskap (svåra ord), meningsbyggnad, reflektera koordinater, instruktioner faktatext, ordkunskap bildanalys, reflektera läsa text, frågor, ordkunskap korsord med synonymer talesätt, fabel, reflektera läsa och förstå fabler, reflektera läsa och förstå gåtor, reflektera ordkategori, läsa text, reflektera läsa faktatext, frågor SMS (repliker) utifrån given information läsa och förstå speciella gåtor

ISBN 978-91-47-10147-4 © 2011 Birgit Eriksson och Liber AB Redaktör: Helena Hammarqvist Formgivning: Lisa Kleinschmidt, Toula van Rooij Omslag: Toula van Rooij Teckningar: Sonja Reuterskiöld Produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Egypten 2011

Den kommer från Storbritannien från början och har funnits sedan 1200-talet. Andra stora hästraser är ardennern, som kommer från Ardennerbergen i Frankrike, och fjordhästen, som hör hemma i Norge. Den nordsvenska hästen är Sveriges egen hästras.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering av undervisningsmaterial enligt BONUSavtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm. tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


INNEHÅLL 2–3 ........... På bondgården

25

.............

Konstiga meningar

4

.............

Vem är unge till vem?

26–27 ...... Gömda saker

5

.............

Rätt eller fel?

28–29 ..... En bra höna 30–31 ..... Året runt

6–7 ............. Vilket ord passar? 8

.............

Vad betyder orden?

32–33 ..... Jättar

9

.............

En serie om en fjäril

34–35 ..... Hitta rätt ord

10–11 .... Har du sett?

36

............

Talesätt om djur

12–13 ...... Vad ser du på bilden?

37

............

Hunden och köttbenet

14

.............

Husdjur

38–39 ..... Tuppen och räven

15

.............

Favoriträtter

40–41 ..... Gåtor

16–17 ...... Vad är de gjorda av?

42

.............

Kända bokfigurer

18–19 ...... Tjuvarna

43

.............

Dracula

20

.............

Hitta rätt slut

44–45 ...... Vampyrer på riktigt

21

.............

Vilket ord kan det bli?

46–47 ..... SMS

22–23 ...... Korsord med tj 24

.............

48

.............

Tokiga gåtor

Välj rätt mening

4 14

3 13 23

25

34

12 32

11

21

44

43

22

31

41

47

48 39 29

20 10

45 26 16 46 36

30 MÅLA I NÄTET

35

42

40

MED SIDAN.

15

33

2

NÄR DU ÄR KLAR

5

24

19 9

37 27

38

6

17

7

28 18 8

1


På bondgården • Läs och titta på bilden.

1. Ringa in kons familj. Skriv 1 på kon. 2. Ringa in getfamiljen. Skriv 2 på geten. 3. Ringa in fårfamiljen. Skriv 3 på tackan. 4. Ringa in grisfamiljen. Skriv 4 på suggan. 5. Ringa in hönsfamiljen. Skriv 5 på hönan. 6. Ringa in hästfamiljen. Skriv 6 på stoet. 7. Vilka djurgrupper har horn?

tjur

ko kalv

get

killing

bagge tacka

2 lamm

Kopiering förbjuden

bock


• Svara på frågorna.

Hur många kycklingar finns det? Hur många kultingar finns det Hur många lamm finns det? Hur många djurungar finns det sammanlagt på bilden? • Måla bilden fint!

sto hingst föl

tupp sugga Kopiering förbjuden

galt kulting

höna 3

kyckling


Vem är unge till vem?

Kons unge kallas

halv.

kalv.

Hönans unge kallas

killing.

kyckling.

Grisens unge kallas

kulting.

kultur.

Fårets unge kallas

lam.

lamm.

Getens unge kallas

geting.

killing.

Hästens unge kallas

föl.

föll.

• Här gömmer sig många av bondgårdens djur. Rita en ring runt alla ord du hittar. Du får läsa både g och f . • En av djurens ungar finns inte med bland orden. Vilken?

4

K

A

L

V

T

J

U

R

Y

S

T

O

V

K

O

X

C

S

L

M

H

I

B

W

K

G

K

F

Ö

L

A

T

L

A

M

M

N

L

G

A

I

L

F

R

A

I

G

C

N

T

U

P

P

N

E

K

G

E

T

S

U

G

G

A Kopiering förbjuden

• Välj rätt slut på meningen. Ringa in.


Rätt eller fel? • Skriv rätt eller fel efter meningen.

Två kor och två får har 12 ben tillsammans. En höna och fem kycklingar har 12 ben tillsammans. Fem kultingar har 18 ben tillsammans. En häst, en tupp och tre kor har 18 ben tillsammans. Två getter och fyra grisar har 24 ben tillsammans. En tacka, en bock och två lamm har 20 ben tillsammans.

Kopiering förbjuden

• Här ser du många ben. Hur många djur räcker benen till? Rita och skriv hur du tänker.

ett streck = ett ben

5


Tjuvarna • Läs om Otto och Noa.

1.

2.

Vi går in och kollar.

Jag är sugen på lite godis!

På vägen hemåt gick de förbi en affär. De stannade utanför.

3.

4.

De gick till hörnan med lösgodis. Noa stoppade en bit i munnen. Otto stoppade fickan full med godis.

Noa och Otto gick snabbt mot utgången. En man stoppade dem där. Noa och Otto skämdes.

18

Kopiering förbjuden

Otto och Noa lämnade skolan och gick hemåt.


• Skriv i pratbubblorna. Vad tror du att Noa och Otto sa i ruta 3? Vad tror du att mannen sa i ruta 4? • Skriv svar.

Var både Otto och Noa tjuvar? Varför tog pojkarna godis utan att betala, tror du?

• Vad var det du läste? Stryk under rätt mening.

Noa och Otto gick från skolan. Noa och Otto gick hemifrån Det var Noa som var godissugen. Det var Otto som var godissugen. Noa åt en godisbit. Noa stoppade godis i fickan. Noa och Otto gick snabbt ut ur butiken. Noa och Otto blev upptäckta och stoppade.

Kopiering förbjuden

• Hur känner man sig när man har gjort något dumt? Du kan stryka under flera svar.

Man är glad.

Man är arg.

Man är ledsen.

Man skäms. 19


Tokiga gåtor • Vilket svar hör ihop med gåtan? Dra streck.

Vilket träd står mitt i Malmö?

en tupplur

Vilka blad ramlar aldrig ner på marken?

hål

Vem siktar på hälarna men träffar näsan?

bladen i en bok mörkret

Vilket är bästa sättet att äta spaghetti? Vad kan man ha i en tom ficka?

prutten

Vilken dryck är den starkaste som finns?

man öppnar munnen

Vad får man om man korsar en tupp med John Blund?

alm Malmö

Vad är det man ser när man inte ser något men inte ser när man ser något?

vatten, för det kan bära stora fartyg

• Vilken gåta var lättast? Nr

• Vilken gåta var roligast? Nr

48

Kopiering förbjuden

• Vilken gåta var svårast? Nr


Till läraren

Jag heter

Essike, Dessike, Luntan, Tuntan är en fristående fortsättning på Imse, Vimse, Spindel. Här är fokus på olika typer av läsförståelse ännu mer tydlig. I samband med läsningen tränar eleverna också många andra viktiga delar av språket. (Se momentförteckningen.) Faktatexten på omslagets insida kan användas till gemensam läsning/bearbetning. Luntan passar för elever med god läsförmåga.

Viktiga moment i Luntan s. 2–3 s. 4–5 s. 6–7 s. 8–9

Imse Vimse spindel Imse Vimse spindel klättrar upp för trå´n. Ner faller regnet spolar spindeln bort. Upp stiger solen torkar bort allt regn. Imse Vimse spindel klättrar upp igen.

S TO RA HÄSTAR I SV E R I G E

Största och tyngsta hästen är shirehästen. Den väger ungefär 1 000 kg. Mankhöjden är 170 –190 cm.

s. 10–11 s. 12–13 s. 14–15 s. 16–17 s. 18–19 s. 20–21 s. 22–23 s. 24–25 s. 26–27 s. 28–29 s. 30–31 s. 32–33 s. 34–35 s. 36–37 s. 38–39 s. 40–41 s. 42–43 s. 44–45 s. 46–47 s. 48

instruktioner, bildanalys (antal), ordkategori ordkunskap, sifferuppgifter, reflektera läsförståelse, ordkategori ordkunskap, reflektera, förstå händelseförlopp (fakta) tolka anslag/affischer, ordkunskap bildanalys, läsförståelse tolka diagram, ordkategori ordkategori, läsförståelse förstå händelseförlopp, reflektera ordkunskap, j-ljud, reflektera korsord med ledtrådar, tj-ljud ordkunskap (svåra ord), meningsbyggnad, reflektera koordinater, instruktioner faktatext, ordkunskap bildanalys, reflektera läsa text, frågor, ordkunskap korsord med synonymer talesätt, fabel, reflektera läsa och förstå fabler, reflektera läsa och förstå gåtor, reflektera ordkategori, läsa text, reflektera läsa faktatext, frågor SMS (repliker) utifrån given information läsa och förstå speciella gåtor

ISBN 978-91-47-10147-4 © 2011 Birgit Eriksson och Liber AB Redaktör: Helena Hammarqvist Formgivning: Lisa Kleinschmidt, Toula van Rooij Omslag: Toula van Rooij Teckningar: Sonja Reuterskiöld Produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Egypten 2011

Den kommer från Storbritannien från början och har funnits sedan 1200-talet. Andra stora hästraser är ardennern, som kommer från Ardennerbergen i Frankrike, och fjordhästen, som hör hemma i Norge. Den nordsvenska hästen är Sveriges egen hästras.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering av undervisningsmaterial enligt BONUSavtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm. tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


VATTENSPRUTA

K

ÅR 4

B IR G IT ER IK SSON

Det här är alla böckerna i serien i inbördes ordning:

VÄLLINGA

K TUNTAN

K

ÄLLINGA

ÅR 3

LUNTAN

K DESSIKE

K SPINDEL

ÅR 2

ESSIKE

K VIMSE

K

ÅR 1

IMSE

Best.nr 47-10147-4 Tryck.nr 47-10147-4

Luntan L Ä S F Ö R S TÅ E L S E

luntan_Omsl.indd 1

11-05-04 09.12.23

9789147101474  

BIRGIT ERIKSSON LÄSFÖRSTÅELSE STORA HÄSTAR I SVERIGE Största och tyngsta hästen är shirehästen. Den väger ungefär 1 000 kg. Mankhöjden är 17...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you