Page 1

¡VALE! 8 Övningsboken

Övningsboken

8

Örjan Hanson BONNIERS

Örjan Hanson

Läromedel i spanska för skolår 8 ¡VALE! består av Textbok med styckeordlista, elev-cd med ljudet till texterna samt lucktextprogram Övningsbok med alfabetiska ordlistor Lärarmaterial med metodiska tips, färdiga prov och kopieringsunderlag Elevfacit Lärar-cd med texter, dialoger, sånger och hörövningar Extraövningar på internet www.bonnierutbildning.se/vale

ISBN 978-91-622-6173-3)

www.bonnierutbildning.se

230922 omslag Vale 8.indd 1

(523-0112-8)

09-10-21 16.11.18


Bonnier Utbildning AB Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm E-post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08- 696 86 00 Telefax: 08- 696 86 10 Redaktör: Grafisk form: Teckningar: Bildredaktion:

Helena Fahlgren Soya Martin Ehrling Soya

Bildförteckning Omslag Hollenbeck Photography/Image State/IBL Bildbyrå, 3 Hollenbeck Photography/Image State/IBL Bildbyrå, 32 Burke/Triolo Productions, Zigy Kaluzny/Getty Images, 39 Getty Images, 47 Getty Images, 49 Ferdinando Scianna/Magnum Photos/IBL Bildbyrå, 53 Image 100/AGE Fotostock, 61 Javier Larrea/AGE Fotostock, 69 Javier Larrea/AGE Fotostock, 75 David Madison/Allsports Concepts/Getty Images, 85 Joan Comalat/AGE Fotostock, 87 stockpop.com/AGE Fotostock, 92 Helena Fahlgren, 99 Pedro Moreno Cuevas, 107 Steve Elmore/Getty Images & Fabio Cardoso/AGE Fotostock, fotomontage Pixmix, 111 Dennis MacDonald/AGE Fotostock, 112 Lena M Fredriksson ¡Vale! Skolår 8, Övningsboken ISBN 978-91-622-6173-3 © 2005 Örjan Hanson och Bonnier Utbildning AB Första upplagan Sjätte tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Hung Hing Offset Printing Co., Ltd. Kina 2010

Vale.O�B.8.070712.indd...2

09-10-21...15.59.42


Innehåll 1 En el aeropuerto • turistfraser • talen 0 –100 • klockslag • ord för att fylla i blanketter

2 Con destino a México • säga vad man ska göra • säga vad man måste göra

3 México • fakta om Mexiko • geografi ord • väder

4 ¡Tengo hambre y sed! • användbara uttryck • beställa på restaurang • mexikansk mat

Repaso 1

sid. 7–12 • presens av aroch er-verb

sid. 13–18 • presens av ir och tener • futurum med ir a • tener que

sid. 19–26 • el och la • un och una

sid. 27–32 • presens av ir-verb • uttryck med tener

sid. 33–42

• repetition av kapitlen 1–4

5 España – un país de contrastes

sid. 43–49

• fakta om Spanien • talen 100 –10 000

6 En casa de Carmela • möbler • beskriva sitt rum och sin lägenhet/hus • säga var saker fi nns; ovanför under osv.

Vale.O�B.8.070712.indd...4

sid. 50–54 • rumsprepositioner • adjektivböjning

09-10-21...15.59.57


7 En el supermercado

sid. 53–59

• matord • handla i en mataffär

8 Tareas de casa • prata om uppgifter i hemmet

sid. 60–65 • presens av hacer

9 El más grande del mundo • jämföra saker • en romantisk historia

sid. 66–72 • regelbunden adjektivkomparation

Repaso 2

sid. 73–80

• repetition av kapitlen 5–9

10 ¿Qué has hecho hoy? • berätta vad man har gjort • en deckarhistoria

sid. 81–87 • perfekt

11 ¡Qué viaje más fantástico! • en berättelse om en resa

sid. 88–92 • oregelbunden perfekt

12 Un campamento de verano

sid. 93–99

• fakta om sommarläger i Spanien

Repaso 3

sid. 100–106

• repetition av kapitlen 10–12

Vale.O�B.8.070712.indd...5

09-10-21...16.00.00


13 ¿Juegan al fútbol en el cielo? • en berättelse om två vänner

sid. 107–111

• gerundium

14 El silbo

sid. 112–117

• fakta om visselspråk

Repaso 4

sid. 118–121

• repetition av kapitlen 13–14

Dialogövningar Eget arbete med extratexterna

sid. 122–125 sid. 126

Spansk-svensk ordlista

sid. 127–133

Svensk-spansk ordlista

sid. 134–140

Vale.O�B.8.070712.indd...6

09-10-21...16.00.01


B Skriv in de rätta formerna av escribir och vivir.

1 ¿. ......................................................... muchos e-mails a tus amigos? Skriver du många mejl till dina kompisar? Sí,..............................................................................dos o tres a la semana. Ja, jag skriver två eller tre i veckan. 2 Y tú y tu hermano, ¿................................................................. mucho? Och du och din bror, skriver ni mycket? No,. .............................................................................................dos o tres al año. Nej, vi skriver två eller tre om året. 3 ¿Dónde............................................. , con tu madre o tu padre? Var bor du, med din mamma eller pappa? ................................................................................................

con mi madre, pero Jag bor med min mamma, men

mis hermanos................................................................... con mi padre. mina syskon bor med min pappa. sid. 16–17

5 En el restaurante  På restaurangen A Numrera replikerna så att det blir en naturlig dialog.

El camarero La chica

3

¿Qué vas a tomar?

.................

Gracias. Adiós.

.................

Buenas tardes.

.................

Muy bien. ¿Y qué vas a comer?

.................

¿Algo más?

.................

Son 38 pesos.

.................

.................

.................

1

.................

.................

.................

.................

Hasta luego. A ver... quiero unos tacos con carne. No, nada más. ¿Cuánto cuesta? Quiero un refresco grande.

2

Hola. Buenas tardes. Toma.

B Arbeta två och två. Läs dialogen tillsammans några gånger. Gör sedan liknande dialoger med hjälp av menyn på sid. 17 i textboken.

30

Vale.O�B.8.070712.indd...30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-10-21...16.00.39


6 Un diálogo  En dialog Arbeta två och två. En av er tittar på sid. 122 i övningsboken. Om ni inte kommer ihåg hur man arbetar med denna typ av övning kan ni titta på instruktionerna på sid. 17.

Felipe, ¿por qué no desayunas hoy? ¿No tienes hambre? Jo, jag är hungrig, men jag har inte tid. J u l i a ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? F e l i p e Jag ska åka till Xochimilco. J u l i a ¡A Xochimilco! ¿Vas (a ir) con tu madre? F e l i p e Nej, min mamma måste arbeta. Jag ska åka med några vänner. J u l i a ¡Qué divertido! F e l i p e Ja, vi ska äta där också. J u l i a Ah, sí. ¿Te gusta la comida mexicana? F e l i p e Ja, mycket.

Julia

Felipe

7 Un chiste  Ett skämt A Översätt skämtet i din skrivbok.

en ti = på dig

Un chiste de amor Por la mañana no desayuno porque pienso en ti. Por la tarde no como porque pienso en ti. Por la noche no ceno porque pienso en ti. Y luego, durante toda la noche, no duermo ¡porque tengo hambre!

B Lär dig att berätta skämtet på spanska.

8 Escucha  Lyssna Lyssna på samtalet mellan Felipe och hans mamma och besvara frågorna på svenska.

1 Vad frågar Felipes mamma om han vill göra imorgon? ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Vad vill mamman besöka?. ............................................................................................................................................................................................................ 3 Hur ska de åka dit?. ......................................................................................................................................................................................................................................

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vale O B 8 070712.indd 31

31

09-10-21 16.14.11


9 Escucha Lyssna Lyssna på samtalet i restaurangen och skriv vad de olika personerna vill ha.

Restaurante Moctezuma

María ..................................................................................................................

Guacamole ..................................................................................................................$ 20.00

............ ............................................................................................................................

Platos para combinar

............ ............................................................................................................................

............ ............................................................................................................................

Antonio ........................................................................................................... ............ ............................................................................................................................

............ ............................................................................................................................

............ ............................................................................................................................

Felipe .................................................................................................................

Enchiladas de carne.............................................................................................................................$ 40.00 de pollo...............................................................................................................................$ 35.00 de queso...........................................................................................................................$ 30.00 Tacos de carne.............................................................................................................................$ 25.00 de pollo...............................................................................................................................$ 20.00 Bebida Refresco ..................................................................................................................................$ 7.00 Agua mineral...............................................................................................................$ 7.00 Cerveza................................................................................................................................$ 11.00

............ ............................................................................................................................

............ ............................................................................................................................

............ ............................................................................................................................

Juana.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10 Una receta de guacamole Ett recept på guacamole På sid. 59 textboken finns det ett recept på guacamole. Översätt receptet till svenska. Pröva det gärna, i skolan eller hemma.

32

Vale.O�B.8.070712.indd...32

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-10-21...16.00.51


Repaso 1  Kapitel 1–4 A  Kontrollera Kan du …   1 säga ett antal viktiga fraser, t.ex. ”Kan du hjälpa mig?”   2 förstå och säga tal mellan 1 och 100?   3 säga vad klockan är?   4 fylla i dina personuppgifter på en blankett?   5 säga alla formerna av de regelbundna verben (-ar, -er, -ir)?   6 säga alla formerna av ir?   7 säga alla formerna av tener?   8 berätta vad du ska göra, t.ex. i helgen?   9 säga att du eller någon annan måste göra något? 10 använda un, una, el, la, los och las? 11 berätta lite om Mexiko på spanska? 12 prata om vad det är för väder? 13 använda ett antal uttryck med tener, t.ex. ”ha bråttom” och ”ha tid”? 14 beställa på en restaurang? 15 säga vad de flesta av orden i kapitel 1–4 betyder?

B  Fundera och diskutera Du får några frågor av din lärare om hur det går i spanskan och lite om hur du pluggar. Se till att svara ordentligt på alla frågorna. Det kommer du att ha nytta av.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vale.O�B.8.070712.indd...33

33

09-10-21...16.00.52


9 El más grande del mundo 1 Busca las expresiones  Leta efter uttrycken

sid. 32–33

Leta reda på följande uttryck i texten på sid. 32 i textboken:

1 mer populär än.................................................................................................................................................................................................................................................... 2 den mest populära sporten............................................................................................................................................................................................................ 3 den minsta hästen.......................................................................................................................................................................................................................................... 4 den största hästen. .......................................................................................................................................................................................................................................... 5 det högsta berget.............................................................................................................................................................................................................................................. 6 högre än............................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 den trevligaste........................................................................................................................................................................................................................................................ 8 den snyggaste..........................................................................................................................................................................................................................................................

2 Compara  Jämför A Titta på bilderna och skriv i namnen på rätt plats. Översätt meningarna.

• Estocolmo 

• Madrid 

 Ciudad de México

1 ........................................................................................................................................................................................................................... es una ciudad grande. 2 ..................................................................................................................................................................................................................................................... es más grande. 3 .................................................................................................................................................................................................................. es la ciudad más grande.

4 ............................................................................................................................ es una chica alta. 5 ................................................................................................................................................. es más alta. 6 ................................................................................................................... es la chica más alta.

66

Vale.O�B.8.070712.indd...66

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-10-21...16.02.24


B Skriv meningar efter samma ­mönster. Välj själv vilken figur som är intressantast.

¿Quién es la figura más interesante: Pipi Calzaslargas, Harry Potter o Tintín? 7 ................................................................................................................................................................................................................ es una figura interesante. 8 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... C Läs meningarna 7–9 för en kompis. Jämför era meningar. Tyckte ni likadant?

3 Compara  Jämför Skriv som i exemplet.

• Estocolmo 

• Madrid

Madrid es más grande que Estocolmo. Madrid är större än Stockholm. Estocolmo es más pequeño que Madrid. Stockholm är mindre än Madrid.

bajo

alta

1 Pedro es .......................................................................................................................... Carmen. 2 Carmen es .......................................................................................................................... Pedro.

pequeño

grande

3 El perro ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 El gato ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vale.O�B.8.070712.indd...67

67

09-10-21...16.02.24


divertido

aburrido

5 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 ¿Dónde está Pedro?  Var står Pedro? A Läs informationen och klura ut vad pojkarna heter. Skriv namnen under bilden.

......................................................   ........................................................   ........................................................   ........................................................   ........................................................

El chico más alto está a la izquierda. El chico más bajo está a la derecha y el chico que está a su lado se llama Julio. Julio es más alto que Antonio. El chico que se llama Antonio está entre dos chicos que son altos. Juan es más alto que Paco. Pedro es más alto que tres de los chicos. B Arbeta två och två. Täck över texten och beskriv personerna på bilden för varandra. Titta på exemplet.

—El chico está a la derecha. Es el más bajo. —Se llama…

68

Vale.O�B.8.070712.indd...68

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-10-21...16.02.25


5 Busca las expresiones  Leta efter uttrycken

sid. 34

Leta efter de här uttrycken i texten på sid. 34:

den snyggaste tjejen

..........................................................................................................................................................................................................................

den tråkigaste

..........................................................................................................................................................................................................................

det intressantaste ämnet

..........................................................................................................................................................................................................................

den trevligaste

..........................................................................................................................................................................................................................

trevligare än …

..........................................................................................................................................................................................................................

6 Contesta las preguntas  Svara på frågorna A Besvara frågorna på spanska.

1 ¿Qué piensa Joaquín de Isabel?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

2 ¿Quién es vegetariano, Joaquín o Isabel?

............................................................................................................................................................................................

3 ¿Qué dice Isabel de la música rock?

............................................................................................................................................................................................

4 ¿Qué asignatura favorita tienen Joaquín y Mari Carmen?

............................................................................................................................................................................................

5 ¿Qué piensa Joaquín de Mari Carmen ahora?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B Träna på svaren. Arbeta sedan två och två. En av er stänger boken och svarar muntligt när kompisen frågar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vale.O�B.8.070712.indd...69

69

09-10-21...16.02.33


7 Frases  Meningar A Översätt meningarna.

1 Zlatan är populärare än Tomas di Leva.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Men Orlando Bloom är populärast.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Asterix är mycket trevlig. Han är trevligare än Gandalf.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Men Tintin är trevligast.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B Skriv fem egna meningar i samma stil i din skrivbok med hjälp av namnen och orden i rutorna. Madonna Orlando Bloom Carolina Klüft Frodo Asterix

La Reina Silvia Pipi Calzaslargas Zlatan Tomas di Leva Jonas Gardell

tonto/-a guapo/-a inteligente feo/-a musculoso/-a divertido/-a

aburrido/-a triste alto/-a bajo/-a simpático/-a elegante

romántico/-a nervioso/-a generoso/-a agresivo/-a fantástico/-a

C Prata med några kompisar på samma sätt som i dialogen nedan.

Pienso que Asterix es más guapo que Orlando Bloom.

No, Asterix no es más guapo que Orlando Bloom. Yo pienso que…

No, …

70

Vale.O�B.8.070712.indd...70

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-10-21...16.02.33


8 Escucha  Lyssna

Ana Sandra María Gloria Eva

Två tjejer tittar på ett fotografi. Lyssna och skriv namnen på de fem personerna på bilden.

..................................................................... .....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

9 ¿Mejor o peor?  Bättre eller sämre? Titta i minigrammatiken på sid. 65 och lös sedan uppgifterna.

1 —Mi club favorito es el FC Barcelona. Es ....................................................................................... club de España.

den bästa

—No, el Real Madrid es .................................................................................................................................................. el FC Barcelona. bättre än

2 —¿Qué tipo de música te gusta más? ¿Te gusta el rock?

—No, no me gusta. El rock es .................................................................................................................................................................. el jazz. sämre än

3 —Mi ............................................................................................................................................................... asignatura es la educación física.

sämsta

—Y tu ....................................................................................................................................................................................................... asignatura, ¿cuál es?

—¡El español!

bästa

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vale.O�B.8.070712.indd...71

71

09-10-21...16.02.37


10 Una clase de geografía  En geografilektion En spansk klass har läxförhör i geografi. Översätt dialogen skriftligt i din skrivbok.

P r o fe s o r Okej, vi ska tala om Sverige. Vad heter Sveriges största stad? Ch i c a Sveriges största stad är huvudstaden, Stockholm. P r o fe s o r Det är rätt. Vad heter landets högsta berg? Ch i c a Det heter Kebnekaise. P r o fe s o r Bra. Är Kebnekaise högre än El Teide? Ch i c a Nej, El Teide är högre. P r o fe s o r En fråga till. Vad heter Sveriges största ö? Ch i c a Den heter Gotland. P r o fe s o r Mycket bra. Du vet allt om Sverige.

72

Vale.O�B.8.070712.indd...72

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-10-21...16.02.39


Repaso 2  Kapitel 5–9 A  Kontrollera Kan du …   1  berätta lite om Spanien på spanska?   2  förstå och säga tal mellan 1 och 1 000?   3  säga ett antal möbler på spanska?   4  säga var saker finns, ovanför, under osv.?   5  beskriva ditt rum och din lägenhet/ditt hus?   6  säga ett antal ord för mat?   7  säga vad du hjälper till med hemma?   8  säga alla formerna av hacer?   9 jämföra saker, d.v.s. säga att saker är större och störst m.m.? 10  förstå de flesta orden i kapitel 5–9?

B  Fundera och diskutera Du får några frågor av din lärare om hur det går i spanskan och lite om hur du pluggar. Se till att svara ordentligt på alla frågorna. Det kommer du att ha nytta av.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vale.O�B.8.070712.indd...73

73

09-10-21...16.02.39


C  Repetera 1 España  Spanien A Avsluta meningarna. Om du behöver kan du titta på sid. 18–19 i textboken.

en el sur de Europa

1 España (ligger i södra Europa) ....................................................................................................................................................................................... 2 España limita con

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

3 Es (ett stort land)

.......................................................................................................................................................................................

4 Es (större än Sverige)

.......................................................................................................................................................................................

5 España tiene (cirka 43 miljoner invånare)

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

6 Madrid es (Spaniens huvudstad)

.......................................................................................................................................................................................

7 Está (i mitten av landet)

.......................................................................................................................................................................................

8 El norte de España

(kallas det gröna Spanien)

9 En el sur de España

(regnar det lite och är mycket varmt)

10 En España hay (fyra officiella språk)

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

B Öva på att muntligt berätta om Spanien. Läs på meningarna och täck sedan över högerspalten.

74

Vale.O�B.8.070712.indd...74

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-10-21...16.02.39


2 Los números 1–1 000 Räkneord 1–1 000 A Här är en lista med de 12 populäraste sporterna i Spanien. Numrera de fem sporter du tror är populärast från 1 till 5 i vänsterspalten.

Deporte

número de deportistas

Fútbol americano

.........................................................

Atletismo (Friidrott)

.........................................................

Bádminton

.........................................................

...........

Baloncesto

.........................................................

...........

...........

...........

dos mil cuatrocientos cinco setenta y ocho mil ochocientos setenta cuatro mil cuatrocientos tres doscientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro

...........

.........................................................

Balonmano

Boxeo

.........................................................

Caza (Jakt)

.........................................................

Ciclismo

.........................................................

...........

Fútbol

.........................................................

quinientos noventa y dos mil ciento setenta y seis

Gimnasia (Gymnastik)

.........................................................

siete mil seiscientos cuatro

Golf

.........................................................

Karate

.........................................................

...........

...........

...........

...........

...........

...........

ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y uno dos mil novecientos siete trescientos seis mil ciento sesenta y ocho treinta y un mil quinientos cuatro

ciento noventa y cinco mil ochenta y uno sesenta y un mil ochocientos treinta y dos Las estadísticas son del año 2001

B Antalet registrerade utövare av sporterna står med bokstäver till höger. Skriv dem med siffror så får du se om du har gissat rätt. Vill du repetera mer? Minigrammatiken sid. 76. Övning 3–4 på sid. 44–45.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vale.O�B.8.070712.indd...75

75

09-10-21...16.02.49


¡VALE! 8 Övningsboken

Övningsboken

8

Örjan Hanson BONNIERS

Örjan Hanson

Läromedel i spanska för skolår 8 ¡VALE! består av Textbok med styckeordlista, elev-cd med ljudet till texterna samt lucktextprogram Övningsbok med alfabetiska ordlistor Lärarmaterial med metodiska tips, färdiga prov och kopieringsunderlag Elevfacit Lärar-cd med texter, dialoger, sånger och hörövningar Extraövningar på internet www.bonnierutbildning.se/vale

ISBN 978-91-622-6173-3)

www.bonnierutbildning.se

230922 omslag Vale 8.indd 1

(523-0112-8)

09-10-21 16.11.18

9789162261733  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you