Page 1

Digitalisering och globalisering, datorer som kan förstå vad vi säger, 3Dprintade mänskliga organ och robotar som gör människans jobb fast hundra gånger snabbare och aldrig behöver ta semester. Det är så många branscher i omvandling just nu att det talas om en fjärde industriell revolution. Dessutom gör nya generationer med andra drivkrafter och krav intåg på arbetsmarknaden. Är du redo att hantera de förändringar som kommer? Den här boken vänder sig till dig som vill förstå och ta dig an framtidens utmaningar. Författaren tar upp frågor som: • Hur kan du och dina medarbetare blir mer innovativa? • När konkurrensen ökar, hur gör ni för att locka till er (och behålla) de allra bästa? • Hur gör du för att leda dig själv och andra till framgång?

EMMA PIHL

Boken är fylld med handfasta tips kring bland annat innovationskraft och kreativitet, mångfald, möteskultur, omvärldsbevakning och ledarskap och rymmer dessutom en handfull inspirerande intervjuer med fokus på framtiden. Syftet är att åstadkomma konkret, yttre förändring med hjälp av egen inre utveckling och ökad självkännedom.

FRAMTIDSRUSTA DITT LEDARSKAP

Vad krävs för att hänga med – som människa och som chef – när världen förändras?

19 tips för att skapa och utveckla morgondagens talanger EMMA PIHL

Emma Pihl är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och har skrivit flera böcker på temat ledarskap och personlig utveckling. Hon har också coachat tusentals chefer i hur de kan bli bättre på att leda generation Y, födda på 1980- och 90-talet, och om vad som gör en arbetsgivare attraktiv i framtiden.

Best.nr 47-12222-6 Tryck.nr 47-12222-6

4712222 omslag.indd 1,3

1/10/17 3:32 PM


ISBN 978-91-47-12222-6 © 2017 Emma Pihl och Liber AB Förläggare: Helga Laurin Redaktör: Nina Pettersson Projektledare: Kajsa Lindroth Grafisk form och omslag: Nette Lövgren Illustrationer: Jonny Hallberg Omslagsbild och foton i inlagan: Shutterstock Författarfoto: Paulina Westerlind Produktion: Lars Wallin Första upplagan 1 Repro: Integra Software Services, Indien Tryck: People Printing, Kina 2017

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post kundservice.liber@liber.se

47122226_inlaga.indd 4

1/10/17 3:08 PM


Innehåll

Inledning 10 Vad gör dig bättre än en robot? 11 Människans styrka 12 Vad kan vi åstadkomma tillsammans? 13 Framtiden kräver mer 14

Del 1. Lär känna framtiden 17 Tips! Se in i spåkulan – vad kan vi vänta oss de kommande tio åren? 18 Additiv tillverkning (3D-printing) 19 Digitalisering och minskade transaktionskostnader 21 Delningsekonomin 22 Att omfördela kompetens 24 Kartläggningen av människans arvsmassa 27 Automatisering 28 Artificiell inlärning och intelligenta maskiner 29 Generationsväxling och brain drain 32 Det uppkopplade samhället 34 Tips! Förstå potentialen i den globala arenan 35 Big data 36 Gruppen – inte individen 37 Hur ser världen ut, egentligen? 40 Tips! Nyttja potentialen i framtidens arbetssätt 48 Arbetsplatsen i tjänstemannasektorn 48 Arbetsplatsen i dag och i framtiden 49

47122226_inlaga.indd 5

1/10/17 3:08 PM


Företaget och samhället 52 Några utmaningar 52 Tips! Ägna dig åt omvärldsbevakning 57 PEST-modellen 57 Hur gör man för att hitta svaren som intresserar? 58 Intervju med Peter Siljerud – framtidsanalytiker och trendspanare 60 Sammanfattning: Lär känna framtiden 63

Del 2. Innovera eller dö? 65

Innovation skapar er framtid 67 En vidgad syn på innovation 68 Tips! Skapa en innovationskultur 70 Nerifrån och upp – idéer från ”golvet” 71 Studiebesök i verksamheten 75 Korsbefruktning i organisationen 76 Motsatsen till Sara och Maria? 77 Verksamhetens best practice 78 Utnyttja de forum som redan finns 80 Tips! Led mot ett mer innovativt klimat 81 Massans vishet 81 Allas idéer – gemensamma lösningar 82 Tid för fler lösningar 84 Slut på hemlighållandet 87 Så blir ett plus ett tre 88 Uppmuntra idégivarna 91 Tips! Hitta en passande process för innovation 93 Behovsdriven innovation 93 Konkurrensdriven innovation 94 Lär av era förebilder 95 Marknadsdriven innovation 95 Forskningsdriven innovation 98 Tips! Förvandla dig själv och dina medarbetare till innovatörer 99 En ”varför inte?”-kultur 101

47122226_inlaga.indd 6

1/10/17 3:08 PM


Friskt vågat, hälften vunnet 102 Kompetens i olika förpackningar 104 Skapa KPI:er för innovation 107 Konsten att odla en idé 108 Öva innan det är dags för match 111 Frågeställningar för att skapa ett mer innovativt klimat 112 Intervju med Johan Eklund – vd på Entreprenörskapsforum 119 Sammanfattning: Innovera eller dö? 121

Del 3. Framtidens medarbetare 123 Tips! Lär känna de olika generationerna 124 Präglade av vår samtid 126 Individen och kollektivet 126 En bransch, ett yrke, en kompetens? 127 Kompis med chefen? 128 En väg eller många? 130 Lojal mot företaget – lojal mot sig själv 131 Plikten och utvecklingstrampolinen 132 Trygghet i fast tjänst – trygghet i nätverk 133 Hur? Vad? Varför? 134 Olika perspektiv på karriär 134 Hålla för sig själv eller dela? 135 Produkten i sig – eller ”hela paketet”? 136 Prestation och belöning 138 Jobb och fritid 139 Intervju med Hannah och Elvira – framtidens arbetstagare 141 Mångfald på arbetsmarknaden 143 Mångfald för ökad export 147 Intervju med Elcim Yilmaz – Superturken 149 Tips! Använd dig av kompetens utöver den du har anställd 152 Framtidens jämställda arbetsmarknad 155 Intervju med Åsa Trotzig – jämställdhetsexpert 158 Tips! Skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 160 Varför employer branding? 160

47122226_inlaga.indd 7

1/10/17 3:08 PM


Employer branding-hjulet 162 Dyrt och orealistiskt – eller smart och framsynt? 174 Intervju med Anna Dyhre – expert på employer branding 178 Tips! Lyckas med kompetensförsörjningen 181 Bli ett lärande företag 184 Sammanfattning: Framtidens medarbetare 189

Del 4. Att leda framgångsrikt 191 Tips! Lär dig att leda i snabb förändring 192 Den egna förmågan att hantera förändring 197 Gruppens förmåga att samarbeta 198 Fem tips för ett lyckat förändringsarbete 203 Tips! Använd gamifiering som verktyg i ledarskapet 205 Hur går det egentligen till? 205 Poäng för kaffe och kaka? 209 Spelpsykologins ABC 210 Tips! Lär dig leda på distans 216 Introduktionen – distansarbetets vattendelare 220 Det fortsatta arbetet – uppmuntran och feedback 221 Distansens fördelar 221 Tips! Nyttja tiden effektivt 222 Så blir du ”ramkompetent” 222 Det färgkodade mötet 224 Att se medarbetarnas behov 228 Tips! Utveckla dig själv som ledare 230 1. Din autenticitet 231 2. Ditt sätt att kommunicera 232 3. Ditt sätt att lyssna 233 4. Ditt coachande 234 5. Din förmåga att delegera 238 6. Din balans mellan jobb och fritid 240 7. Dina värderingar 241

47122226_inlaga.indd 8

1/10/17 3:08 PM


8. Din lyhördhet 242 9. Din personliga strategi 243 10. Ditt nytänkande 245 11. Din sociala kompetens 246 12. Din förmåga att fatta beslut 248 13. Ditt sätt att följa upp 249 14. Din kreativitet 252 15. Din omvärldskoll och ditt branschkunnande 253 16. Din digitala kompetens 255 Att lära känna sina skuggsidor 257 Tips! Bli bättre på att leda dig själv 264 1. Starta dagen på rätt sätt 264 2. Träna dig i att prestera på topp när det gäller 265 3. Förtydliga din framtidsvision 266 4. Lär dig ladda om 267 5. Släpp jobbet när du är ledig 267 6. Skapa utrymme för reflektion 268 7. Stärk din självkänsla 270 8. Lär dig slappna av och varva ned 270 9. Våga! 272 10. Träna kreativitetsmusklerna 272 11. Led dig själv 273 Från att veta – till att göra 274 Tips! Bli en förebild för nästa generation 276 Intervju med Isabelle Funck – Hyper Island 278 Sammanfattning: Att leda framgångsrikt 280

Din egen sammanfattning 281

På upploppet 283 Din personliga sammanfattning av boken 286 Ett sista uppdrag – brevet till dig själv 287 Tack! 287 Källor 288 Tack 291

47122226_inlaga.indd 9

1/10/17 3:08 PM


Inledning Den här boken vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och som människa, och som vill se till att ditt företag är redo att tackla framtiden. Jag har gjort mitt yttersta för att ge dig en mångsidig och intresseväckande bild av morgondagen och dess utmaningar, och vill börja med att tacka dig för att du väljer att ägna en stund åt att låta dig inspireras av mina tankar och av det jag skriver här. Min förhoppning är att boken ska fungera som ett ”startskott” och sätta igång dina egna tankar kring ditt företags och din egen utveckling. Jag har delat in boken i fyra huvudkapitel eller delar: 1. Lär känna framtiden 2. Innovera eller dö? 3. Framtidens medarbetare 4. Att leda framgångsrikt Varje del rymmer ett antal tips som i sin tur innehåller faktarutor, anekdoter, citat och frågeställningar. Många av de resonemang jag för i boken bygger på andras forskning, insikter och spaningar, och på tankar som presenterats i böcker, rapporter, nyhetsartiklar, bloggar och på seminarier och föreläsningar. Jag har försökt vaska fram guldkornen, men om du vill fördjupa dig på egen hand kan du få vägledning av källförteckningen längst bak. Boken som helhet är ett smörgårdsbord av kunskap som jag hoppas inspirerar och utmanar dig. Sist i boken ligger ett kapitel som heter Din egen sammanfattning. Där handlar det om just dig och din resa, och där måste 10

47122226_inlaga.indd 10

1/10/17 3:08 PM


Inledning

du själv tänka till. Syftet med sammanfattningen är att du ska ta steget och verkligen påbörja en förändringsprocess. Du kan visserligen läsa boken ”passivt”, men den blir betydligt bättre och fyller sitt syfte om du hjälper till själv. Jobbar lite, helt enkelt. Boken är ett verktyg – ditt verktyg. Läs boken med pennan i högsta hugg. Gör gärna små noteringar och försök att svara på de frågor som ställs. Blanda in dig själv och fatta aktiva beslut för hur du konkret kan agera annorlunda från och med nu – det är så du går från tanke till handling.

Vad gör dig bättre än en robot? Boken är skriven med ett framtidsperspektiv, med sikte på år 2030. Kanske hyr vi då på bred front ut vår kompetens, vårt hem, vår bil och andra materiella tillgångar. Vi styr vårt arbete digitalt med hjälp av en dator i form av en klocka eller glasögon som vi verbalt kommunicerar med, vilket ger oss friheten att motionera, dammsuga eller gå en långpromenad medan vi arbetar. Att ”prata” med föremål i vår omgivning är då förmodligen lika självklart som det i dag är för många att sköta sina bankärenden med hjälp av sin smartphone på bussen eller i tv-soffan. Att kunna instruera datorn, likt en assistent, att skriva mejl eller bocka av saker i att-göra-listan ger oss en ny arbetssituation och förändrar våra arbetsuppgifter. Våra medarbetare sitter år 2030 troligtvis än mer spridda över världen, och vi har samtidigt blivit bättre på att se och ta vara på potentialen hos de människor från hela världen som finns i vårt eget land. I större utsträckning plockar vi bort den mänskliga faktorn och de subjektiva bedömningarna från rekryteringsprocesser, och vi undviker de mänskliga misstagen i olika sammanhang genom att robotar och artificiell intelligens intar arbetsmarknaden på bred front. 11

47122226_inlaga.indd 11

1/10/17 3:08 PM


Inledning

Hur påverkas din vardag av att en superintelligent dator reglerar världsekonomin? Eller av att du har en digital assistent som sammanfattar böcker, film eller artiklar utifrån vad just du behöver veta? Av att du har omedelbar tillgång till betydligt mer information än vad du har i dag? Kommer vi att få se en exceptionell ökning av kunskapsnivån hos människan eller kommer vi att låta datorer driva den intelligensen framåt och vara våra utmanare? Det är möjligt att du år 2030 kommer att vara lika van vid att ha intelligenta robotar i din vardag som du i dag är vid att använda smarta telefoner. Kanske är du då helt bekväm med att robotar sköter en mängd uppgifter som i dag utförs av människor. Att robotar hjälper till med vardagssysslor, löser problem, håller koll på din hälsa eller din ekonomi och kör din bil. Robotar som dygnet runt och utan att klaga jobbar både snabbare och med större precision än vad en människa klarar av. Och då är frågan – kommer du fortfarande att vara anställningsbar? Vad gör dig bättre än en robot?

Människans styrka Den viktigaste kompetensen, och något en dator fortfarande inte är bättre på än människan, är den sociala intelligensen – konsten att samarbeta, skapa relationer och läsa och förstå andra människor. I vissa skolor och universitet anses den konsten vara mer meriterande än den faktiska sakkunskapen, eftersom denna kan vara inaktuell redan innan utbildningen ens är avslutad. Du som ledare behöver kontinuerligt utveckla din kompetens och dina ledaregenskaper – det handlar om allt från lyhördhet till ett coachande förhållningssätt. Det viktigaste för dina medarbetare kommer vara att du kan ge ett tydligt svar på frågan varför du 12

47122226_inlaga.indd 12

1/10/17 3:08 PM


Inledning

väljer att gå till jobbet. Sådana ledare gör företaget högintressant hos både potentiella, nuvarande och tidigare anställda.

Vad kan vi åstadkomma tillsammans? Det sägs att individualismen är död, eller åtminstone döende. Att skryta om sitt liv i sociala medier är ute. Att framhäva sig själv och visa upp bilden av en perfekt, skimrande sagovärld känns alltmer tveksamt. Det nya är att bidra till något större än en själv, att vara med och bygga en bättre och mer spännande värld tillsammans med andra, med den ”globala potentialen” som inspiration. Nu börjar vi se möjligheterna med att som världsmedborgare delta i projekt, mötas och samarbeta. Vi blir mer motiverade att ta ansvar för oss själva och vår omvärld, vi hushåller med naturresurserna, köper närproducerat, värnar om miljön och ökar vår kunskap och medvetenhet på en rad områden. Och vi inser att priset för att bara tänka på sig själv, på bekostnad av andra eller omgivningen, är ohållbart och ointressant i längden. Vi nyttjar makten och kraften i medarbetarskapet, väljer arbetsgivare som vi finner attraktiva och väljer bort dem som inte kan erbjuda oss det vi vill ha. Individualismens död återkommer också när det gäller innovationer. Vi går bort från att all utveckling och innovation sker på forsknings- och utvecklingsavdelningarna. Forskning visar att de flesta och bästa idéerna kommer när många är delaktiga i och bidrar till innovationsprocessen. Med många idéer får man ”förädlingsbart” stoff som kan utvecklas till något verkligt bra. Att ge kunder, användare, samarbetspartners och andra möjlighet att bidra i utvecklingsprocessen ska inte viftas bort som ett marknadsföringspåhitt, det handlar om att involvera fler för att ta vara på ”massans vishet” och kreativitet. Ett kontinuerligt ny13

47122226_inlaga.indd 13

1/10/17 3:08 PM


Inledning

skapande, en intern innovationskultur och ledare som kan leda i snabb förändring är tre faktorer som har stor betydelse för att klara framtidens utmaningar och ligga i framkant eller till och med skapa framtiden.

Framtiden kräver mer I framtiden kommer vi inte längre att få vad vi alltid har fått om vi gör vad vi alltid har gjort. Våra naturresurser och vår miljö kommer inte att leverera som förr – och inte våra organisationer heller eller vi som individer, medborgare, experter, anställda. Vi behöver göra mer för att få samma resultat. Vi behöver ha fler timmars utbildning, större nätverk, kunna fler språk, läsa fler tidningar, veta mer för att uppfattas som allmänbildade och så vidare. När konkurrensen på arbetsmarknaden ökar behöver vi bättre betyg för att få en lön och ett jobb av samma karaktär som tidigare. Och säljer vi en likadan produkt eller tjänst på samma sätt som vi tidigare gjorde, kommer vi knappast att hitta några köpare. Människors konsumtionsmönster förändras med den nya tekniken. Det innebär att den som vill erbjuda något som andra vill ha behöver lära sig mer, hämta information från fler källor och på alla sätt vidga sina vyer. För att även på sikt kunna attrahera kunder och medarbetare och åstadkomma en jämställd och varierad arbetsmarknad där den nya generationen har möjlighet och lust att prestera på topp, måste vi tänka nytt, göra mer och annorlunda och se till att vår organisation, våra anställda och vårt ledarskap utmärker sig. För att locka till oss medarbetare som ser hela världen som sin arbetsmarknad behöver vi vara lite bättre ledare. Vi behöver vara en snäppet mer attraktiv arbetsgivare. Vi behöver ha lite bättre innovationer när våra konkurrenter inte finns i samma 14

47122226_inlaga.indd 14

1/10/17 3:08 PM


Inledning

stad eller ens land, utan är spridda över hela världen. Vi behöver se till att våra medarbetare är lite duktigare på att samarbeta, tillgodogöra sig ny kunskap och anpassa sig till förändringar. De ska ju hänga med när det dyker upp nya behov hos kunderna, ny teknik, nya konkurrenter och när andra förutsättningar förändras. Vi behöver alla, oavsett vilken roll vi har i organisationen, ”framtidsrusta” oss, nyttja potentialen i oss själva och göra oss mer attraktiva än robotar på arbetsmarknaden. Så vilka frågor ska du då ställa dig, och hur ska du göra, för att ta nästa steg? Läs vidare så ska jag berätta! Men innan du vänder blad och tar dig an första kapitlet, försök besvara den här första frågan: ff Vad hoppas du få ut av att läsa den här boken?

15

47122226_inlaga.indd 15

1/10/17 3:08 PM


Del 1. Lär känna framtiden

47122226_inlaga.indd 16

1/10/17 3:08 PM


Del 1. Lär känna framtiden I detta första kapitel vill jag leda in dina tankar på vad som komma skall, visa dig några ”snapshots” av framtiden. Det kommer att fungera som en grund eller språngbräda för de resonemang jag för senare i boken. Kapitlet är uppdelat i tre olika tips: 1. Se in i spåkulan – vad kan vi vänta oss de kommande tio åren? 2. Förstå potentialen i den globala arenan 3. Nyttja potentialen i framtidens arbetssätt Det första tipset syftar till att ge dig en bild av vart världen är på väg. Det andra tipset handlar om att lyfta blicken och se globaliseringens potential. Vi ingår tydligare än någonsin tidigare i ett världsomfattande sammanhang. Det sista tipset handlar om att förstå framtidens arbetssätt – inte minst hur teknik påverkar var, när och hur vi jobbar samt vilka utmaningar och möjligheter detta innebär. Avslutningsvis delar jag med mig av framtidsanalytikern och trendspanaren Peter Siljeruds idéer om framtiden.

17

47122226_inlaga.indd 17

1/10/17 3:08 PM


Del 1. Lär känna framtiden

Tips! Se in i spåkulan – vad kan vi vänta oss de kommande tio åren? Tio år är på samma gång oändligt lång tid och ingenting. Ett decennium passerar – kommer vi ens märka att det hänt något alls? Jo, det kommer vi med all säkerhet att göra. Om vi i dag tittar i backspegeln och funderar över hur vår vardag såg ut för tio år sedan ser vi tydligt att det skett väldigt mycket som förändrat vår vardag och vårt beteende. Det är också tydligt att förändringstakten accelererar. Fler har tillgång till internet och mångfalden ökar när nya åldersgrupper, nya nationaliteter och människor med andra erfarenheter blir en del av gemenskapen. Världen kopplas upp och antalet användningsområden för internet blir fler. Det innebär samtidigt att livscykeln för tekniska lösningar och nya produkter blir kortare. Ett företag som inte prioriterar innovation och motsätter sig förändring får svårt att hålla jämna steg med konkurrenterna. På World Economic Forum 2016 talade man om den fjärde industriella revolutionen, om att vi står inför en genomgripande förändring och ett teknikskifte. Till grund för detta påstående står både stegvisa mindre framsteg och större och betydelsefulla erövringar på flera områden. Ett sådant område är additiv tillverkning, exempelvis 3D-printing. Ett annat är digitalisering, i sin enklaste form omvandling av analoga data till digitala signaler med allt vad det innebär. Ett tredje är kartläggningen av människans arvsmassa och big pharma, där vi potentiellt står inför ett stort genombrott. Detta kan påverka den medicintekniska utvecklingen och människans livslängd. Ett fjärde område är automatisering och artificiell inlärning, exempelvis intelligenta maskiner – inom kort finns tekniken för att kunna interagera med objekt i omgivningen utan att använda en smartphone, helt enkelt att muntligt beordra lampan att tända sig själv eller vissla på nycklarna. 18

47122226_inlaga.indd 18

1/10/17 3:08 PM


Del 1. Lär känna framtiden

Denna teknikutveckling och nya era förutspås påverka arbetsmarknaden; människor friställs och arbetslöshetssiffrorna ökar. Låglöneyrken som inte fordrar någon lång utbildning och höglöne­ yrken med specifik kompetens är jämförelsevis ohotade, men bland ”mellanlöneyrkena” stiger arbetslöshetsnivåerna när allt fler jobb rationaliseras bort i och med den tekniska utvecklingen. Vi ska titta lite närmare på de utvecklingsområden jag har nämnt här (och några till), så att du får en tydligare bild av vart vi är på väg. Additiv tillverkning (3D-printing) ”3D-printing” är vardagsspråk för additiv tillverkning, en teknik som gör det möjligt att tillverka solida objekt direkt från en tredimensionell digital modell genom deponering och/eller sammansättning av material, lager för lager. 3D-printing är på många sätt en revolutionerande teknologi. Tidigare, vid tradi-

Additiv tillverkning innebär möjligheter för konsumenter, exempelvis: ✽✽ ✽✽ ✽✽ ✽✽

att tillverka föremål som inte längre finns tillgängliga att skapa reservdelar när något har gått sönder design som är individanpassad och prisvärd att pröva funktionen av ett föremål genom att ta fram en prototyp.

Det innebär också möjligheter för producenter: ✽✽ lägre produktionskostnader med lite spill ✽✽ minskade monteringskostnader när objektet kommer färdigt i stället för att det ska sättas samman ✽✽ reducerade lagerkostnader – då produktion kan ske vid efterfrågan sparar man arbetskraft och materialanvändning.

19

47122226_inlaga.indd 19

1/10/17 3:08 PM


Del 1. Lär känna framtiden

tionell tillverkning, använde vi gjutformar, vi borrade, beskar, svetsade och svarvade. Redan nu är det möjligt att med hjälp av 3D-tekniken skapa föremål i metall, keramik och glas, cellulosa eller papper, till och med sådant som är ätbart. Det går också att skapa levande celler och mänsklig vävnad. Steget är inte långt till att vi som konsumenter själva skapar det vi vill ha. Exempelvis den del till cykeln eller till hemmabygget som vi behöver, eller en ljusstake som är identisk med den vi redan har. Vi kan kort sagt bli våra egna producenter. Precis som med alla revolutioner utmanas företag att anpassa sig, och här handlar det om att använda sig av den nya tekniken. Kanske kan detta i förlängningen innebära slutet för massproduktion, alltså för fabriksmässig tillverkning i långa serier av standardiserade artiklar. Om utvecklingen går åt behovsstyrd produktion ”on demand” står industrin inför stora utmaningar. ff Vilka hot och vilka möjligheter innebär den additiva tillverkningen för dig och ditt företag?

Plus och minus med 3D-produktion +/– Väldigt låga hinder för marknadstillträde (beroende på om det är för dig eller ytterligare konkurrenter). + Flexibilitet, en maskin kan producera obegränsat med variationer. + Effektivitet och litet råmaterialsvinn. + Snabb tillverkning av enstaka produkter. – Relativt dyr massproduktion. + Överlägsen kvalitet. + Låga logistik- och transportkostnader. + Open source – design och mjukvara finns tillgängligt. – Utmanande med immateriella rättigheter för kopiering och produktion.

20

47122226_inlaga.indd 20

1/10/17 3:08 PM


Del 1. Lär känna framtiden

Digitalisering och minskade transaktionskostnader Även om vi genetiskt sett har sett likadana ut under de senaste tusen åren har den tekniska utvecklingen påverkat oss. Med det talade språket kunde vi utbyta tankar och lägga grunden för människans civilisation. För omkring 5 000 år sedan utvecklades skriftspråket och vi fick möjlighet att lagra och utbyta information ”utanför hjärnan”. I slutet av 1400-talet byggdes de första tryckpressarna i trä, och på 1800-talet konstruerades den första järnpressen. Nu kunde man massproducera information och sprida den på annat sätt än från mun till mun. Kanske kan vi betrakta digitaliseringen som nästa naturliga steg i denna mycket långa process. Digitalisering framställs ofta som något nytt, som något som sker just nu. I själva verket har vi sysslat med digitalisering i över tjugo år (om man avser webben) och kanske femtio år om man avser olika branschers användning av datorer. Ursprungligen handlade ”digitalisering” om att omvandla något som skulle beräknas till en sifferserie, till exempel binär – baserad på två siffror (noll och ett). I dag är digitalisering ett modeord och står för allt möjligt, ungefär ”en ökad användning av datorer och internet”. Det kan handla om allt från att scanna in ett gammalt bildarkiv på ett museum till det globala flödet av ljud, text, bild och annan information. Digitalisering är som synes inte något nytt. Men vi står inför ett paradigmskifte. Digitaliseringen driver på utvecklingen inom så väldigt många områden. Digitaliseringen innebär också minskade transaktionskostnader. De kostnader (utöver priset på själva varan eller tjänsten) som uppkommer i samband med köp och försäljning minskar. Ett exempel på en sådan transaktionskostnad är tid, exempelvis den tid det tar för säljaren att hitta köparen, eller den tid köparen lägger på att hitta det hen vill köpa. Airbnb och Uber är exempel på aktörer som minskar transaktionskostnader genom att 21

47122226_inlaga.indd 21

1/10/17 3:08 PM


Del 1. Lär känna framtiden

erbjuda en plattform där köpare och säljare kopplas samman. Även samlingswebbplatser för flygresor och andra tjänster och för produkter som böcker (som Amazon) minskar till viss del transaktionskostnader. I dag kan värde tillföras utan att en fysisk produkt behöver levereras eller inväntas. Exempelvis har transaktionskostnaden för att konsumera musik minskat då vi gått från att köpa fysiska skivor till att ladda ner en app som ger oss tillgång till musiken. Vill du i dag köpa ett avancerat redovisningsprogram eller ett layoutprogram till din dator får du en kod att ladda ner i datorn i stället för att gå till butik och köpa en låda med en CD-skiva som innehåller programmet. En vanlig förutsägelse är att ”allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras”. När webbplatsen är skapad, ett nytt bokningssystem är infört, trycksakerna är avskaffade, blanketterna är utbytta mot onlineformulär – vad är nästa steg på företagets digitala resa? Delningsekonomin Konceptet delningsekonomi bygger på att dela (byta, hyra, låna) i stället för att äga. Det minskar massproduktion och gör att fysiska tillgångar kan skapa avkastning snarare än kosta pengar. Tillgångar som är underutnyttjade används smartare och det går att tjäna pengar på allt från motorsågen till sommarstugan och bilresan till och från jobbet. Grunden för delningsekonomin är digitala plattformar som sammankopplar säljare och köpare. Både säljare och köpare kan vara privatpersoner och behöver inte längre vara företag. När leverantörerna i delningsekonomin är du och jag i stället för ett externt företag sköts kvalitetskontrollen av massan (genom värdering och betygssättning) snarare än av en extern tredje part. Det betyder att min makt som kund ligger i att värdera upplevelsen av produkten eller tjänsten som jag köpt. Det skapar incitament för leverantören att göra det lilla extra för att förstärka kundupplevelsen. Där22

47122226_inlaga.indd 22

1/10/17 3:08 PM


Del 1. Lär känna framtiden

för står det färska snittblommor på bordet i det Airbnb-rum du hyrt. Därför står det en flaska vatten och lite smågodis i baksätet på en Uber-bil och du kan själv välja vilken musik som ska spelas. När vi värderas ”åt båda hållen”, både som köpare och säljare, ökar våra möjligheter att få hyra eller hyra ut objekt även fortsättningsvis om vi sköter oss eller överraskar i positiv mening. Delningsekonomin skapar nya behov och konsumtionsmönster och utmanar befintliga strukturer. Den innebär en form av revolution genom att den förändrar konkurrenssituationer och hierarkier på marknaden, skapar småskalefördelar och ger konsumenter ökad makt. Vi kan också definiera delningsekonomi som lusten och möjligheten att frikostigt och gränslöst dela med sig av kunskap, idéer, text och bild, erfarenheter etc. Vi har numera tillgång till en oändlig källa av kunskap och inspiration bara ett eller några klick bort. Ett barn som i dag får höra att det är viktigt att kunna glosorna, veta namnet på Sveriges största sjöar eller att multiplikationstabellen ska sitta i ryggmärgen, tycker kanske att det är fåniga och förlegade påståenden. På frågan hur man gör något är framtidens svar: ”Jag vet inte ännu, men jag kan ta reda på det.”

DIY.org – samskapande på nätet Webbplatsen diy.org är en plattform (efter engelskans Do It Yourself, DIY) för barn och unga som brinner för något särskilt, till exempel att bygga, utforska eller måla. Utifrån en hobby eller ett intresse skapas subkulturer för exempelvis insektsälskare, programmerare eller kläd­ designers. Med hjälp av DIY-plattformen kan barn bli inspirerade, få nya idéer, skapa tillsammans, dela med sig av sina alster och hitta själsfränder i andra städer och länder.

23

47122226_inlaga.indd 23

1/10/17 3:08 PM


Del 1. Lär känna framtiden

Vi kan inte skapa fler läkare eller sjukhus över en natt, men vi kan distribuera existerande resurser med teknologi och låta fler få tillgång till kvalificerad vård. SUJAY SANTRA, GRUNDARE AV IKURE TECHSOFT

Att omfördela kompetens Digitalisering gör det också möjligt att distribuera kompetens på nya sätt. I dag är kompetensen snedfördelad över världen; i vissa områden finns ett överskott av exempelvis forskare, ingenjörer, läkare eller språklärare, medan andra områden står utan. Ett exempel på omfördelning av kompetens är iKure Techsoft i Indien. Sujay Santra, grundaren av iKure Techsoft, hade en sjuk pappa som under sex månader fick fel medicin utskriven av sin lokala läkare. Santra hade själv en bakgrund på Oracle, ett av de största mjukvaruföretagen i världen, och fick idén att utnyttja tekniken för att koppla ihop kompetenta läkare med befolkningen på landsbygden. Landsbygdsbefolkningen fick hjälp på nystartade hälsokliniker av lokala hälsoarbetare som utförde arbetet under överinseende av ansvariga läkare stationerade i Bombay. ”Vi kan inte skapa fler läkare eller sjukhus över en natt, men vi kan distribuera existerande resurser med teknologi och låta fler få tillgång till kvalificerad vård”, säger Sujay. ff Hur påverkas er verksamhet av delningsekonomin? ff Hur skulle ni kunna dra nytta av delningsekonomins affärsstruktur?

24

47122226_inlaga.indd 24

1/10/17 3:08 PM


”Vad kul att du använder böcker i ditt utvecklingsarbete! Kolla gärna in vår blogg på ikarriären.se – där hittar du fler spännande titlar.”

47122226_inlaga.indd 293

1/10/17 3:09 PM


Digitalisering och globalisering, datorer som kan förstå vad vi säger, 3Dprintade mänskliga organ och robotar som gör människans jobb fast hundra gånger snabbare och aldrig behöver ta semester. Det är så många branscher i omvandling just nu att det talas om en fjärde industriell revolution. Dessutom gör nya generationer med andra drivkrafter och krav intåg på arbetsmarknaden. Är du redo att hantera de förändringar som kommer? Den här boken vänder sig till dig som vill förstå och ta dig an framtidens utmaningar. Författaren tar upp frågor som: • Hur kan du och dina medarbetare blir mer innovativa? • När konkurrensen ökar, hur gör ni för att locka till er (och behålla) de allra bästa? • Hur gör du för att leda dig själv och andra till framgång?

EMMA PIHL

Boken är fylld med handfasta tips kring bland annat innovationskraft och kreativitet, mångfald, möteskultur, omvärldsbevakning och ledarskap och rymmer dessutom en handfull inspirerande intervjuer med fokus på framtiden. Syftet är att åstadkomma konkret, yttre förändring med hjälp av egen inre utveckling och ökad självkännedom.

FRAMTIDSRUSTA DITT LEDARSKAP

Vad krävs för att hänga med – som människa och som chef – när världen förändras?

19 tips för att skapa och utveckla morgondagens talanger EMMA PIHL

Emma Pihl är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och har skrivit flera böcker på temat ledarskap och personlig utveckling. Hon har också coachat tusentals chefer i hur de kan bli bättre på att leda generation Y, födda på 1980- och 90-talet, och om vad som gör en arbetsgivare attraktiv i framtiden.

Best.nr 47-12222-6 Tryck.nr 47-12222-6

4712222 omslag.indd 1,3

1/10/17 3:32 PM

9789147122226  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you