Page 1

Christopher Paolini

Uppl채sare: Tomas Bolme


Ordförklaringar om namns ursprung

Vid första påseendet kan de namn som en oförvägen resenär stöter på i Alagaësia förefalla som enbart en slumpmässig blandning utan egen identitet, kultur eller historia. Men i likhet med alla länder som upprepade gånger har koloniserats av olika kulturer – och i det här fallet av olika släkten – har Alagaësia snabbt täckts av flera skikt namn från unika källor, bland dessa de språk som talas av alverna, dvärgarna, människorna och även urgalerna. Sålunda kan vi finna Palancardalen (ett människonamn), Anorafloden och Ristvak’baen (alvnamn) och berget Utgard (ett dvärgnamn) inom ett område som blott är några få fjärdingsväg i kvadrat. Även om detta är av stort historiskt intresse, leder det i praktiken ofta till förvirring ifråga om det korrekta uttalet. Dessvärre finns det inga enkla regler för novisen. Varje namn måste läras in för sig, såvida man inte genast kan avgöra vilket språk det stammar från. Det hela blir än mer förvirrande när man inser att stavningen och uttalet av främmande ord på många platser har förändrats av de bofasta för att bättre passa in i deras eget språk. Anorafloden är ett bra exempel. Den ursprungliga stavningen av anora var äenora, vilket betyder bred på det gamla språket. I sina skrifter förenklade människorna ordet till anora, och detta, i kombination med en vokalförskjutning där äe (äj-e) uttalades som det enklare a (äh), ledde till den variant av namnet som används på Eragons tid.

det

gamla språket

Adurna rïsa – vatten, stig upp agaetí blödhren – blodsedshögtiden (hålls en gång vart hundrade år för att fira den ursprungliga pakten mellan alverna och drakarna) Atra du evarínya ono varda, Däthedrvodhr – Må stjärnorna vaka över dig, ärade Däthedr Atra esterní ono thelduin, Eragon Shur’tugal – Må lyckan råda över dig, Eragon Drakryttare Atra guliä un ilian tauthr ono un atra oni waíse sköliro fra rauthr – Må tur och lycka följa dig och må du skyddas från olycka audr – upp Bjartskular – Blankfjäll Blödhgarm – Blodvarg brisingr – eld Brisingr, iet tauthr – Eld, följ mig Brisingr raudhr! – Röd eld! deyja – dö draumr kópa – drömskåda De deloi lunaea – Gör jorden slät Du Namar Aurboda – Bannlysningen av namnen Du Vrangr Gata – Den vandrande stigen

edur – en bergstopp eller ett klipp utsprång Eka eddyr aí Shur’tugal … Shur’tugal … Argetlam – Jag är en Drakryttare … Drakryttare … Silverhand Eka elrun ono – Jag tackar dig Eldhrimner O Loivissa nuanen, dautr abr deloi / Eldhrimner nen ono weohnataí medh solus un thringa / Eldhrimner un fortha onr fëon vara / Wiol allr sjon – Väx, o vackra loivissa, jordens dotter / Väx som du skulle av solen och regnet / Väx och frambringa din vårliga blomma / Så att alla må skåda den eldunarí – hjärtats hjärta erisdar – de låglösa lyktor som både alverna och dvärgarna använder (döpta efter den alv som uppfann dem) faelnirv – alvisk likör fairth – en bild som på magisk väg fångas på en skifferplatta fell – berg finiarel – en hederstitel för en lovande ung man flauga – fluga fram – framåt gánga – gå


Garjzla, letta! – Ljus, upphör! gedwëy ignasia – skinande hand Helgrind – Dödens portar indlvarn – en viss typ av hopparning mellan Ryttare och drake jierda – bryta av, slå Kuldr, rïsa lam iet un malthinae unin böllr – Guld, stig till min hand och binds till ett klot kveykva – blixtar könungr – kung lámarae – ett tyg som framställs genom att ull och nässeltrådar vävs samman (uppbyggt på liknande sätt som halvylletyg, men av finare kvalitet) letta – stanna liduen kvaedhí – den poetiska skriften loivissa – en blå lilja med djup blom kalk som växer i Imperiet maela – tystnad naina – gör ljust Nen ono weohnata, Arya dröttningu – Som ni önskar, prinsessa Arya seithr – häxa slytha – sömn Stenr rïsa! – Sten, stig upp! svit-kona – en formell hederstitel för en mycket vis alvkvinna

talos – en kaktus som återfinns nära Helgrind thaefathan – tjockna Thorta du ilumëo! – Tala sanning! vakna – vakna vodhr – en manlig, måttligt vördnads full hederstitel Waíse heill! – Var helad! yawë – ett förtroendefullt band älfa-kona – alvkvinna Äthalvard – en sammanslutning som ägnar sig åt att bevara alvernas sånger och dikter Dvärgaspråket ascûdgamln – stålnävar Az Knurldrâthn – Stenträden Az Ragni – Floden Az Sartosvrenht rak Blamung, Grimstnzborith rak Kvisagûr – Sagan om kung Blamung från Kvisagûr Az Sindriznarrvel – Sindris smycke barzûl – att förbanna någon med olycka Barzûl knurlar! – Förbanna dem! barzûln – att förbanna någon med mångfaldig olycka delva – ett kärleksfullt uttryck bland

dvärgarna; även en typ av guldklimp som återfinns i Beorerna och som dvärgarna skattar högt dûrgrimst – klan (bokstavligen: ”vår hall” eller ”vårt hem”) eta – nej Eta! Narho ûdim etal os isû vond! Narho ûdim etal os formvn mendûnost brakn, az Varden, hrestvog dûr gromstnzhadn! Az Jurgenvren qathrid né dômar oen etal – Nej! Jag tänker inte låta det ske. Jag tänker inte låta dessa skägglösa dårar, Varden, förstöra vårt land. Drakkriget gjorde oss svaga men inte … fanghur – drakliknande varelser som är mindre och inte lika intelligenta som sina kusiner (hemmahörande i Beorerna) Farthen Dûr – Vår fader feldûnost – frostskägg (en getart som hör hemma i Beorerna) Gáldheim – klara/lysande huvud ghastgar – spjutkastningstävling som liknar tornerspel och utkämpas ridande på feldûnost grimstborith – klanledare (bokstavligen: ”hallhövding”, pluralformen är grimstborithn)

grimstcarvlorss – husets ordnare grimstnzborith – dvärgarnas härskare, vare sig det är en kungeller en drottning (bokstavligen: ”hallarnas hövding”) hûthvír – dubbeleggat stavvapen som används av Dûrgrimst Quan Hwatum il skilfz gerdûmn! – Hör mina ord! Ingeitum – eldarbetare, smeder Isidar Mithrim – Stjärnrosen (stjärn safiren) knurla – dvärg (bokstavligen: ”en av sten”, pluralformen är knurlan) knurlaf – kvinna/hon/henne knurlag – man/han/honom knurlagn – män Knurlcarathn – stenarbetare, sten huggare knurlnien – hjärta av sten Ledwonnû – Kílfs halsband, även generell term för halsband menknurlan – osteniga personer/de som saknar eller inte är av sten (värsta tänkbara förolämpning på dvärgiska, saknar direkt motsvarighet på svenska) mérna – sjö/tjärn nagra – jättegalt, hemmahörande i Beorerna


Nal, Grimstnzborith Orik! – Hell kung Orik! ornthrond – örnöga Ragni Darmn – Röda småfiskfloden Ragni Hefhyn – Flodvakten shrrg – jättevarg, hemmahörande i Beorerna skilfz delva – min delva (se delva för översättning) thriknzdal – härdningslinjen på klingan till ett vapen vars delar härdats olika Tronjheim – Jättarnas hjälm Ûn qroth Gûntera! – Sålunda talade Gûntlera! urzhad – jättelik grottbjörn, hemma hörande i Beorerna vargrimst – klanlös/bannlyst Vrenshrrgn – krigsvargarna werg – dvärgarnas motsvarighet till ”usch” (används skämtsamt i orts-

namnet Werghadn, som betyder ”uschlan-det” eller friare ”det fula landet”) Nomadspråket no – ett hederssuffix som med binde streck läggs till efter namnet på någon man respekterar Urgalpråket herndall – urgalbaggar som härskar över sin stam namna – vävda tygremsor som be skriver en urgalisk familjs släkt historia och placeras vid ingången till familjens hyddor nar – en titel som uttrycker stor respekt urgralgra – urgalernas namn på sig själva (bokstavligen: ”de med horn”)

box 3159 • s-103 63 stockholm • besöksadress: sveavägen 56 tel +46(0)8 696 87 60 • fax +46(0)8 696 87 57

www.bonnieraudio.se IFCD 622

9789179537296  
9789179537296