Page 1

Fixa texten!

1

Fixatexten! texten!11 Fixa

Pär Pär Sahlin Sahlin

Pär Pär Sahlin Sahlin

Fixa texten!

Läs Läs och och skriv skriv ii genrer genrer

Vad skiljer en notis från en recension? Vad skiljer en notis från en recension? Vad ska man tänka på när man skriver en Vad ska man tänka på när man skriver en insändare? Med Fixa texten! lär du dig att insändare? Med Fixa texten! lär du dig att skriva rätt text vid rätt tillfälle. Här presenskriva rätt text vid rätt tillfälle. Här presenteras vanliga genrer på ett strukturerat sätt. teras vanliga genrer på ett strukturerat sätt. Strukturen är densamma i alla kapitel: Strukturen är densamma i alla kapitel: •• Läs en eller flera mönstertexter. Läs en eller flera mönstertexter. •• Lär dig fakta om genren. Lär dig fakta om genren. •• Arbeta med läsförståelsefrågor, språkArbeta med läsförståelsefrågor, språkträning och uppgifter som visar på det träning och uppgifter som visar på det som är speciellt med genren. som är speciellt med genren. •• Skriv din egen text. Skriv din egen text. Längst bak fipassar nns ettdig bedömningsstöd som Fixa texten! som läser svenska Fixa texten! passar dig som läser svenska utgårsvenska från kunskapskraven enligt Lgr 11. eller som andraspråk i årskurs 7–9. eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9. Fixa texten! består av: Fixa texten! består passar av: dig som läser svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9. Fixa texten! består av:Fixa texten! Fixa texten! Pär Sahlin

Pär Sahlin

Fixa texten! Pär Sahlin

1 1 1

Pär Sahlin

Pär Sahlin

Med bedömningsstöd enligt Lgr 11

2 2 2

Pär Sahlin

Fixa texten!

Fixa texten 1+2 Omslag fram.indd 2

PärSahlin Sahlin Pär

www.nok.se/laromedel www.nok.se/laromedel 09-09-07 13.35.09

tryckningen

Fixa texten!

Fixa texten!

Fixa texten 1+2 Omslag fram.indd 1

7:e

1

09-09-07 13.35.32

www.nok.se/laromedel ISBN 978-91-27-41891-2 ISBN 978-91-27-41891-2

9 9

Fixa Texten! 1+2 Omslag helt.indd 1 Fixa texten! Texten!1_omslag.indd 1+2 Omslag helt.indd 1 Fixa 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

789127 418912 789127 418912

10-02-02 13.24.50 10-02-02 13.24.50 2013-02-27 11:16


Fixa texten! 1 inlaga_2.indd 1

2013-03-04 12:16


Till eleven Har du tänkt på att det finns olika typer av texter? En del texter har till uppgift att informera medan andra vill roa och underhålla. Ta till exempel en text med rubriken Gitarren. Det skulle kunna vara en instruktion om hur man lär sig att spela gitarr eller en recension av ett nytt gitarrmärke. Men det skulle också kunna vara en spännande berättelse om en gitarr som förtrollar alla som spelar på den! För att du ska kunna skriva rätt text om gitarren måste du veta i vilken genre du ska skriva, men också vad som är typiskt för den genren. I Fixa texten! får du lära dig att skriva rätt text vid rätt tillfälle. Du får också lära dig det typiska för några av de vanligaste genrerna. Jag som har skrivit den här boken hoppas att du kommer att lära dig en hel del om olika genrer och deras uppbyggnad. Jag hoppas också att boken kommer att hjälpa dig i ditt eget skrivande av olika texter. Men mest av allt hoppas jag att boken kommer att väcka din nyfikenhet och lust att skapa med hjälp av språket. Gör den det, då kommer du att fixa texten också. Lycka till!

Pär Sahlin

Fixa texten! 1 inlaga.indd 3

09-10-28 14.22.20


Innehåll Notiser och nyhetsartiklar 6 mönstertexter 8 Fakta om notiser och nyhetsartiklar 10 arbeta med notiser och nyhetsartiklar 12 skriv egna notiser och nyhetsartiklar 14

Instruktioner 16 mönstertexter 18 Fakta om instruktioner 20 arbeta med instruktioner 22 skriv en egen instruktion 24

Recensioner 26 mönstertext 28 Fakta om recensioner 30 arbeta med recensioner 34 skriv en egen recension 36

Insändare 38 mönstertexter 40 Fakta om insändare 42 arbeta med insändare 44 skriv en egen insändare 46

4 – FIXA TEXTEN!

Fixa texten! 1 inlaga.indd 4

09-10-28 14.22.22


Dikter 48 Mönstertexter 50 Fakta om dikter 54 Arbeta med dikter 56 Skriv egna dikter 58

Sagor 60 Mönstertext 62 Fakta om sagor 68 Arbeta med sagor 72 Skriv en egen saga 76

Berättelser 78 Mönstertext 80 Fakta om berättelser 86 Arbeta med berättelser 90 Skriv en egen berättelse 92

Genreövningar 95 Bedömningsstöd 96

Innehåll – 5

Fixa texten! 1 inlaga_2.indd 5

2013-03-04 12:24


6 – FIXA TEXTEN!

Fixa texten! 1 inlaga.indd 6

09-10-28 14.22.29


Notiser och nyhetsartiklar Nyheter kan du få veta på olika sätt. Ett av de vanligare sätten är att du läser i en tidning om nyheter som har hänt. Nyhetstexter i tidningar och på internet kallas för notiser och nyhetsartiklar. Nu ska du få läsa en notis och en nyhetsartikel som berättar om samma händelse.

Notiser och nyhetsartiklar – 7

Fixa texten! 1 inlaga.indd 7

09-10-28 14.22.34


degerbobladet 29 december

Tjuvar fångade i garage När familjen åkte för att fira julen utomlands passade tjuvar på att göra inbrott. De bröt sig in i villan på jakt efter värdesaker. Via en bakdörr tog de sig sedan in i garaget. Men där tog det stopp. Tjuvarna kunde inte få upp garageporten och dörren som ledde tillbaka in i huset hade gått i baklås. De två männen hade inget annat val än att invänta ägarnas hemkomst, en vecka senare. Under tiden livnärde sig tjuvarna på läsk och hundtorrfoder. När familjen kom hem överlämnade sig tjuvarna självmant till polisen.

8 – FIXA TEXTEN!

Fixa texten! 1 inlaga.indd 8

09-10-28 14.22.46


Degerbos Allehanda 29 december

Tjuvar firade julen i fångenskap När familjen Molavi i Degerbo återvände från sin julsemester upptäckte familjen att de hade haft inbrott. Men det fanns en överraskning till. I garaget satt nämligen tjuvarna kvar. Familjen Molavi kom i går hem till villan i Degerbo efter att ha firat julen i Turkiet. Men det var en dyster syn som mötte dem. Ytterdörren var uppbruten och i hallen syntes fotspår från minst två personer. Efter en noggrann inspektion kunde familjen konstatera att värdesaker för över femtiotusen kronor var stulna. Bland annat var guldsmycken och en bärbar dator borta. När Tommy Molavi, 45, sedan gick ut i garaget för att se om hans motorcykel stod kvar blev han minst sagt förvånad. Inne i garaget satt två okända män med blek uppsyn och huttrade. – Mitt i allt elände var det en ganska komisk syn, säger Tommy och skrattar. De två inbrottstjuvarna i tjugoårsåldern var rejält medtagna och frusna. En back läsk och hunden Jackies torrfoder var det enda i matväg som fanns. – Ett så trist julbord önskar man inte ens sin värsta fiende, säger Tommy och pekar in mot garaget där en stor uppbruten torrfodersäck står lutad mot väggen. – De har försökt hålla värmen och modet uppe genom att pricka

tomflaskorna med torrfoder. Det visade sig att de två tjuvarna hade tagit sig in i garaget via en dörr i huset. När de sedan skulle ta sig tillbaka hade dörren gått i baklås. Därefter hade tjuvarna desperat försökt få upp garageporten men misslyckats. Till slut fick de ge upp och satte sig för att vänta på att ägarna skulle komma hem. – De hade helt enkelt fångat in sig själva, säger polisinspektör Felicia Hallsten. Det är inte ofta vi lyckas ta någon på bar gärning. Men här hade de ju som sagt ordnat infångandet själva. I garaget fanns, förutom familjen Molavis tillhörigheter, även andra saker som tyder på att Molavis villa inte var det första huset som hade fått påhälsning av tjuvarna. – Vi har inlett en förundersökning mot de båda männen, berättar Hallsten. Det finns skäl att misstänka att de även ligger bakom den våg av inbrott som sköljt över Degerbo det senaste halvåret. De två männen är nu anhållna och i väntan på åtal får tjuvarna fira nyårsafton i häktet. Gerd Antemyr

Notiser och nyhetsartiklar – 9

Fixa texten! 1 inlaga.indd 9

09-10-28 14.23.05


m o a FaktNotiser

och nyhetsartiklar Notiser och nyhetsartiklar finns i alla slags tidningar och på internet. De ska informera dig om något som har hänt. En person som skriver notiser och nyhetsartiklar kallas för journalist. När du läser nyhetstexter ska du få svar på frågorna Vem? Vad? Var? När? Hur? och Varför? Notiser och nyhetsartiklar ska vara sakligt skrivna. Det betyder att journalisten inte får uttrycka sina egna åsikter i texterna. Det betyder också att journalisten ska försöka beskriva det som har hänt så sant som möjligt.

Vad är typiskt för genren? Notis En notis består av rubrik och text. Texten är kortfattad och saklig. Journalisten beskriver bara det allra viktigaste och hoppar över detaljer.

Tjuvar fångade i garage

När familjen åkte för att fira julen utomlands passade tjuvar på att göra inbrott.

Nyhetsartikel En nyhetsartikel är längre än notisen. Den består av tre delar: rubrik, ingress och brödtext. Rubriken ska tala om vad artikeln handlar om och locka dig att läsa vidare. Rubriken är skriven i större och fetare stil än den övriga texten. I en rubrik sätter man inte ut punkt men frågetecken eller utropstecken om det behövs.

Tjuvar firade julen i fångenskap Ingressen är inledningen på artikeln. Den ska sammanfatta vad artikeln handlar om och få dig att vilja läsa hela artikeln. Ingressen är ofta skriven i en annan stil än brödtexten.

10 – FIXA TEXTEN!

Fixa texten! 1 inlaga.indd 10

09-10-28 14.23.05


När familjen Molavi i Degerbo återvände från sin julsemester upptäckte familjen att de hade haft inbrott. I brödtexten beskriver och förklarar journalisten hela händelsen mer i detalj. Du får veta mer om bakgrunden till händelsen och vilka personer som har varit inblandade. Brödtexten kan också innehålla uttalanden från de personer som journalisten har intervjuat. Inne i garaget satt två okända män med

blek uppsyn och huttrade. – Mitt i allt elände var det en ganska komisk syn, säger Tommy och skrattar. De två inbrottstjuvarna i tjugoårsåldern var rejält medtagna och frusna.

Brödtexten är ofta indelad i stycken med mellanrubriker. Det gör att du lätt kan förstå vad artikeln handlar om. Med hjälp av fotografier, tabeller och diagram försöker man göra innehållet i nyhetsartikeln tydligare.

Tempus Ett verb kan stå i olika former beroende på vilken tid man pratar om. Man säger att ett verb har olika tempus. I notiser och nyhetsartiklar återberättar journalisten en nyhet. Därför skrivs verben i tempuset preteritum, eller dåtid, som det också kallas.

Kul att veta: Begreppet brödtext sägs komma från den tid då man satte tidningstexten för hand, med hjälp av blytyper. Typograferna fick betalt efter hur många millimeter text de hade satt. Ju längre brödtext desto mer bröd på bordet.

Inne i garaget satt två okända män med blek uppsyn och huttrade.

Beskriv och förklara Språket i en nyhetstext ska vara enkelt och lätt att förstå. Genom att både beskriva och förklara hjälper journalisten dig att förstå vad som har hänt. Att beskriva:

Ytterdörren var uppbruten och i hallen syntes fotspår från minst två personer.

Att förklara:

Det visade sig att de två tjuvarna hade tagit sig in i garaget via en dörr i huset.

Notiser och nyhetsartiklar – 11

Fixa texten! 1 inlaga.indd 11

09-10-28 14.23.06


d e m a t Arbe

Notiser och nyhetsartiklar Nu ska du få arbeta med det som du har lärt dig om notiser och nyhetsartiklar.

1 Svara på frågor om notisen och nyhetsartikeln Läs de två texterna på sidorna 8–9 igen. Svara sedan på frågorna här nedanför. a Vem handlar nyheten om? b Vad handlar nyheten om? c När och var inträffade händelsen? d Hur ”överlevde” tjuvarna julhelgen? e Varför blev tjuvarna kvar i garaget över julhelgen? f Vem har skrivit nyhetsartikeln? g Notisen och nyhetsartikeln är från två olika tidningar. Vad heter tidningarna? h Nyhetsartikeln saknar mellanrubriker. Välj ut två ställen i nyhetsartikeln där du tycker att man kan sätta ut mellanrubriker. Skriv ditt förslag på rubriker. i ”Ett så trist julbord önskar man inte ens sin värsta fiende”, säger Tommy i tidningsartikeln. Vad menar han när han säger så, tror du?

2 Jämför texterna Du ska nu få jämföra notisen och nyhetsartikeln med varandra. Det betyder att du ska försöka hitta likheter och skillnader i texterna. a Skriv av en mening från de båda texterna som beskriver samma situation. b Vad får du veta i nyhetsartikeln men inte i notisen? Ge två exempel. c Jämför de två texternas utseende med varandra. Vad skiljer texterna åt? Ge minst två exempel. d Vilken text tycker du bäst om? Förklara varför du tycker så.

12 – FIXA TEXTEN!

Fixa texten! 1 inlaga.indd 12

09-10-28 14.23.06


3 Förklara ord och uttryck a Meningarna här nedanför är från notisen på sidan 8. Byt ut de kursiva orden mot dina egna ord. Ibland måste du skriva om hela meningen för att det ska låta bra. Använd en ordbok om du behöver. De bröt sig in i villan på jakt efter värdesaker. Under tiden livnärde sig tjuvarna på läsk och hundtorrfoder. När familjen kom hem överlämnade sig tjuvarna självmant till polisen.

b I nyhetsartikeln finns flera ord och uttryck som har med lag och rätt att göra, till exempel ”ta någon på bar gärning” och ”förundersökning”. Hitta fler ord i tidningsartikeln som hör ihop med lag och rätt. Ta reda på vad orden betyder. Använd en ordbok om du behöver.

4 Ta reda på Titta i en dagstidning och leta efter notiser och nyhetsartiklar som handlar om brott och straff. Hur många texter hittar du? Vilka brott är vanligast? Vilka brott får störst utrymme i tidningarna? Varför tror du att tidningarna skriver så mycket om brott? Redovisa ditt resultat muntligt eller skriftligt.

5 Diskutera I tidningar som Aftonbladet och Dagens Nyheter kan du läsa om nyheter. Men det finns även andra typer av tidningar. En del handlar bara om fotboll och en del riktar sig mest till ungdomar. Diskutera i klassen vilka tidningar ni helst läser. Varför läser ni dem? Vilken tidning är mest populär just nu? Finns det någon som är svår att läsa? Varför är den det?

Notiser och nyhetsartiklar – 13

Fixa texten! 1 inlaga.indd 13

09-10-28 14.23.06


a n g e v i r k pS Notiser och nyhetsartiklar Du ska nu få skriva en notis och en nyhetsartikel. Ta hjälp av sidorna 8–11 i det här kapitlet. Den första uppgiften ska du lösa tillsammans med några klasskamrater.

1 Skriv tillsammans Dela in er i grupper om 3–4 personer. Ni behöver minst en tidning med nyheter i samt penna och sax. a Leta i tidningen efter en lagom lång nyhetsartikel. Klipp ut den. b Klipp bort rubriken och ingressen. Spara dem. c Byt sedan nyhetsartikel med en annan grupp. Visa inte den rätta rubriken och ingressen för den andra gruppen. d Läs igenom er nya artikel noggrant. e Diskutera i gruppen vad artikeln handlar om. Skriv sedan tillsammans en ingress och en rubrik som passar till artikeln. f När ni är klara ber ni att få se den riktiga rubriken och ingressen. På vilket sätt är er rubrik lik originalets rubrik? Finns det något som ni har missat i er ingress men som finns med i den riktiga ingressen? Vilken rubrik och ingress tycker ni blev bäst, originalet eller er text? Varför tycker ni det? Redovisa för klassen muntligt eller skriftligt.

2 Ditt uppdrag Nu ska du skriva en egen nyhetsartikel. Tänk dig att du är journalist på en tidning. Du har precis fått höra talas om en olycka. En helikopter har nödlandat mitt inne i ett bostadsområde. Till råga på allt har den landat i en utomhuspool! Din chef vill att du skriver en artikel om olyckan.

3 Förberedelser Innan du kan skriva din artikel måste du samla information om olyckan. Du åker ut till olycksplatsen för att få veta mer om vad som har hänt. Det är viktigt att du får tala med piloten som flög helikoptern och 14 – FIXA TEXTEN!

Fixa texten! 1 inlaga.indd 14

09-10-28 14.23.07


ett vittne som såg olyckan. Till din hjälp har du ditt anteckningsblock där du kortfattat skriver ner vad du hör och ser. Använd din fantasi och svara på frågorna. a I vilken stad inträffade olyckan? b När hände olyckan? Vilken årstid är det? Vilken tid på dagen? c Hur ser det ut på olycksplatsen? Finns det några skadade människor? Hur stora skador är det på helikoptern och på poolen? d Du intervjuar piloten och ett vittne. Ställ två öppna frågor till dem och skriv ner svaren du får. Öppna frågor är frågor som man inte kan besvara med ja eller nej. Ett exempel på en öppen fråga är: ”Hur kände du när du förstod att ni var tvungna att nödlanda?” e Skriv kortfattat ner hur hela olyckan gick till. Varför kraschade helikoptern? Hur många satt i helikoptern? Fanns det någon i poolen? Vad kommer att hända nu?

4 Skriv din artikel Nu har du fått tillräckligt med material för att kunna skriva din nyhetsartikel. Ta också hjälp av sidorna 8–11. Här får du några allmänna tips:

• Svara på frågorna Vem? Vad? Var? När? Hur? och Varför? i din arti-

kel. Beskriv platsen där olyckan hände. Ta med en del av svaren som du fick i dina intervjuer.

• Sätt ut mellanrubriker i brödtexten för att göra den mer lättläst. • Skriv en ingress och en rubrik. Kom ihåg att en bra rubrik både ska beskriva vad artikeln handlar om och locka till vidare läsning.

• Glöm inte att använda olika storlek och stil på rubrik, ingress och brödtext. Försök att hitta bilder som passar till din artikel.

5 Skriv en notis Du ska nu få skriva en notis. Välj mellan uppgift a eller b. a Tänk dig att du är journalist på en annan tidning, i en annan stad. Du har hört talas om helikopterolyckan och vill gärna ha in nyheten i din tidning som en notis. Byt nyhetsartikel med en kamrat. Sammanfatta kamratens nyhetsartikel och skriv en notis. b Leta efter en nyhetsartikel i en dagstidning. Skriv om nyhetsartikeln till en notis.

Notiser och nyhetsartiklar – 15

Fixa texten! 1 inlaga.indd 15

09-10-28 14.23.08


96 – FIXA TEXTEN!

Fixa texten!1_matriser.indd 96

2013-02-25 14:01


Bedömningsstöd I det här avsnittet finns ett bedömningsstöd som består av matriser, checklistor och resonemang om hur man kan bedöma de texter du skriver i olika genrer. Bedömningsstödet utgår från kunskapskraven för årskurs 9 och med hjälp av det kan du se vad som krävs för olika betyg. Din lärare kan även använda matriserna för att visa hur han eller hon bedömt dina texter. Bedömningsstöd – 97

Fixa texten!1_matriser.indd 97

2013-02-25 14:01


nYHetsartIklar En nyhetsartikel är en informerande tidningstext som sakligt beskriver en nyhetshändelse som kan intressera många människor. När man bedömer en nyhetsartikel tittar man bland annat på om den är lätt att följa och förstå. Den bör svara på frågorna Vem? Vad? Var? När? Fet stil Hur? och Varför? Nyhetsartiklar kan bedömas med hjälp av markerar matrisen här nedanför. de kunskapskr

av som tillkommer för varje betygssteg.

BETYG

E

C

A

Innehåll

Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.

Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.

Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.

Dina tankegångar framgår.

Dina tankegångar framgår tydligt.

Dina tankegångar framgår tydligt.

Din nyhetsartikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp.

Din nyhetsartikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.

Din nyhetsartikel innehåller välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.

Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta nyhetshändelsen kronologiskt.

Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett utveck­ lat sätt t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.

Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett väl­ utvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.

Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.

Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.

Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.

Texten har en struktur som passar en nyhetsartikel t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext.

Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.

Struktur och textbindning

Din text är styckeindelad.

98 – FIXA TEXTEN!

Fixa texten!1_matriser.indd 98

2013-02-25 14:01


BETYG

E

C

A

Språk, stil och normer

Ordvalet är enkelt.

Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel t.ex. med ett sakligt och neutralt språk och ord som hör till nyhetens ämnesområde.

Språket är varierat, träff­ säkert och lyfter texten.

Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.

Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.

Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.

Tempus fungerar i huvudsak.

Tempus fungerar relativt väl.

Tempus fungerar väl.

Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Du kan ge enkla omdömen om andras texter.

Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter.

Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter.

Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.

Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.

Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.

För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk

Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.

Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl.

Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl.

Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.

Du använder en ändamåls­ enlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.

Du använder en ändamåls­ enlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.

Helhets­ bedömning

Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Innehåll och form i din text fungerar väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Respons

Bedömningsstöd – 99

Fixa texten!1_matriser.indd 99

2013-02-25 14:01


Fixa texten!

1

Fixatexten! texten!11 Fixa

Pär Pär Sahlin Sahlin

Pär Pär Sahlin Sahlin

Fixa texten!

Läs Läs och och skriv skriv ii genrer genrer

Vad skiljer en notis från en recension? Vad skiljer en notis från en recension? Vad ska man tänka på när man skriver en Vad ska man tänka på när man skriver en insändare? Med Fixa texten! lär du dig att insändare? Med Fixa texten! lär du dig att skriva rätt text vid rätt tillfälle. Här presenskriva rätt text vid rätt tillfälle. Här presenteras vanliga genrer på ett strukturerat sätt. teras vanliga genrer på ett strukturerat sätt. Strukturen är densamma i alla kapitel: Strukturen är densamma i alla kapitel: •• Läs en eller flera mönstertexter. Läs en eller flera mönstertexter. •• Lär dig fakta om genren. Lär dig fakta om genren. •• Arbeta med läsförståelsefrågor, språkArbeta med läsförståelsefrågor, språkträning och uppgifter som visar på det träning och uppgifter som visar på det som är speciellt med genren. som är speciellt med genren. •• Skriv din egen text. Skriv din egen text. Längst bak fipassar nns ettdig bedömningsstöd som Fixa texten! som läser svenska Fixa texten! passar dig som läser svenska utgårsvenska från kunskapskraven enligt Lgr 11. eller som andraspråk i årskurs 7–9. eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9. Fixa texten! består av: Fixa texten! består passar av: dig som läser svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9. Fixa texten! består av:Fixa texten! Fixa texten! Pär Sahlin

Pär Sahlin

Fixa texten! Pär Sahlin

1 1 1

Pär Sahlin

Pär Sahlin

Med bedömningsstöd enligt Lgr 11

2 2 2

Pär Sahlin

Fixa texten!

Fixa texten 1+2 Omslag fram.indd 2

PärSahlin Sahlin Pär

www.nok.se/laromedel www.nok.se/laromedel 09-09-07 13.35.09

tryckningen

Fixa texten!

Fixa texten!

Fixa texten 1+2 Omslag fram.indd 1

7:e

1

09-09-07 13.35.32

www.nok.se/laromedel ISBN 978-91-27-41891-2 ISBN 978-91-27-41891-2

9 9

Fixa Texten! 1+2 Omslag helt.indd 1 Fixa texten! Texten!1_omslag.indd 1+2 Omslag helt.indd 1 Fixa 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

789127 418912 789127 418912

10-02-02 13.24.50 10-02-02 13.24.50 2013-02-27 11:16

9789127418912  
9789127418912