Page 1

09-10-28

09.47

Sida 1

+ + –L0rit K0

+

+

– matematik för år 3

+

+

består av två elevböcker en lärarhandledning och en resursbok för läraren.

+

Elevböckerna innehåller följande ämnesområden:

+

Bok A: Huvudräkning, Längd och area, Multiplikation 1, Kartor, Räkna, Mönster och symmetri och uppslag till två teman: ”Drakar” och ”Matematikens historia”.

Bok B: Division, Matematiska bilder, Multiplikation 2, Tabeller och diagram, Räkna, Volym och vikt, Vardagsmatematik och uppslag till två teman: ”Spel” och ”Cyklar”.

+

+

+

Lärarhandledningen innehåller vägledning för din undervisning och utvärderingssidor som kopieringsunderlag.

+

M

a te

+

r mat ik f ör å

+ –

I Lärarens resursbok får du kopieringsunderlag och temamaterial som gör att du kan variera din undervisning, organisera matematikverkstad och låta varje elev arbeta på sin egen nivå inom ett gemensamt arbetsområde.

+–

– +

+

+

+

K0L0rit 3

40668745_omslag.qxp

+

+ +

+ +

+

+

– –

+ –

+

+

+

BOK

+ +

Namn:

______________________

A Klass:

____


40668745_014-025.qxp

09-10-28

10.13

Sida 14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

14

Längd och area

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mät dig själv Jag själv

Klasskompis

Skillnad

Eleverna arbetar parvis. De mäter längder på varandra med linjal eller måttband och antecknar sina egna och klasskompisens resultat i bådas böcker. Skillnaden mellan elevernas mått skrivs till höger. I de tre nedersta rutorna väljer eleverna själva vilka kroppslängder de vill mäta.

1

KOPIA


40668745_014-025.qxp

09-10-28

10.13

Sida 15

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Längd och area

15

Meter, centimeter och millimeter Tavellinjalen är 1 m lång. Hur många centimeter är den?

10 1 m

20

= ____ cm

30

40

50

60

70

En centimeter är uppdelad i 10 lika stora delar. De kallas millimeter. Millimeter skrivs mm.

____ mm = ____ mm = ____ mm = ____ mm = ____ mm = ____ mm

1 cm = 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 10 cm

____ mm 2cm 9mm = ____ mm 4cm 6mm = ____ mm 9cm 3mm = ____ mm

1cm 5mm =

1

2

3

10

4

5

___ cm ___ mm ___ cm ___ mm ___ cm ___ mm ___ cm ___ mm ___ cm ___ mm ___ cm ___ mm ___ cm ___ mm

Gemensamt samtal om meter, centimeter och millimeter. Till vänster får eleverna svaret på uppgifterna genom att mäta och räkna. Till höger väljer eleverna olika föremål som de vill mäta, ritar dem och skriver längden i centimeter och millimeter.

11

12


40668745_014-025.qxp

09-10-28

10.13

Sida 20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

20

Längd och area

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vem har störst hand? 1 1 cm2 1 1

___ cm

2

Gemensamt samtal om att mäta en yta och ange area med hjälp av enheten cm2. Enhetens relation till kuber presenteras. Varje elev ritar in sin hand i rutan och räknar ut den ungefärliga arean genom att räkna antalet cm2 på teckningen. ”Vem har störst hand?”


40668745_014-025.qxp

09-10-28

10.13

Sida 21

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Längd och area

21

Vilken figur är störst?

___ cm

2

___ cm

2

___ cm

2

___ cm

2

___ cm

___ cm

2

2

___ cm

2

___ cm

2

Gemensamt samtal om vilken figur som är störst. Räkna sedan ut arean av varje figur så noga som möjligt t.ex. genom att placera kuber på figurerna. ”Gissade ni rätt?”


40668745_026-039.qxp

09-10-28

10.17

Sida 26

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

26

Multiplikation 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hitta multiplikationsuppgifter

Gemensamt samtal om multiplikation med utgångspunkt i bilden. Eleverna hittar föremål i bilden som kan skrivas som en multiplikationsuppgift. Multiplikationerna skrivs in i rutan. Introducera multiplikationstecknet på tavlan.


40668745_026-039.qxp

09-10-28

10.17

Sida 27

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Multiplikation 1

27

Rita multiplikationsuppgifter

__ • __ = ___

__ • __ = ___

__ • __ = ___

__ • __ = ___

I varje ruta ritar eleverna föremål och/eller situationer som kan beskrivas med en eller flera multiplikationsuppgifter. Använd sidan som utgångspunkt för ett gemensamt samtal om föremål och situationer från vardagen, som ”visar” en multiplikationsuppgift. Låt eleverna berätta om sina uppgifter för varandra.

1

KOPIA


40668745_026-039.qxp

09-10-28

10.17

Sida 28

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

28

Multiplikation 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gör högar

2•4 =

___

3•3 =

___

3•2 =

___

4•3 =

___

2•5 =

___

1•7 =

___

___ 2 • 6 = ___ 3 • 4 = ___ 3 • 5 = ___ 5 • 4 = ___ 6 • 2 = ___ 2 • 7 = ___ 3 • 6 = ___ 4 • 4 = ___ 7 • 3 = ___ 4•2 =

___ 6 • 1 = ___ 6 • 6 = ___ 4 • 7 = ___ 3 • 8 = ___ 5 • 6 = ___ 7 • 2 = ___ 2 • 2 = ___ 4 • 6 = ___ 5 • 2 = ___ 5•5 =

Överst räknar eleverna ut produkten av multiplikationsuppgifterna genom att räkna antalet kuber i högarna. Nederst ska eleverna på samma sätt lägga högar av kuber som stöd för uträkningarna.


40668745_026-039.qxp

09-10-28

10.17

Sida 29

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Multiplikation 1

29

Rita och multiplicera

___ 2 • 8 = ___ 3 • 9 = ___ 10 • 2 = ___ 7 • 5 = ___ 6 • 4 = ___ 3 • 10 = ___ 8 • 4 = ___ 7 • 6 = ___ 2 • 9 = ___ 5•3 =

5• 3

Eleverna ritar multiplikationsuppgifterna i rutan till höger. Teckningarna stödjer uträkningen som eleverna gör genom uppräkning eller upprepad addition.

2,3

KOPIA


09-10-28

09.47

Sida 1

+ + –L0rit K0

+

+

– matematik för år 3

+

+

består av två elevböcker en lärarhandledning och en resursbok för läraren.

+

Elevböckerna innehåller följande ämnesområden:

+

Bok A: Huvudräkning, Längd och area, Multiplikation 1, Kartor, Räkna, Mönster och symmetri och uppslag till två teman: ”Drakar” och ”Matematikens historia”.

Bok B: Division, Matematiska bilder, Multiplikation 2, Tabeller och diagram, Räkna, Volym och vikt, Vardagsmatematik och uppslag till två teman: ”Spel” och ”Cyklar”.

+

+

+

Lärarhandledningen innehåller vägledning för din undervisning och utvärderingssidor som kopieringsunderlag.

+

M

a te

+

r mat ik f ör å

+ –

I Lärarens resursbok får du kopieringsunderlag och temamaterial som gör att du kan variera din undervisning, organisera matematikverkstad och låta varje elev arbeta på sin egen nivå inom ett gemensamt arbetsområde.

+–

– +

+

+

+

K0L0rit 3

40668745_omslag.qxp

+

+ +

+ +

+

+

– –

+ –

+

+

+

BOK

+ +

Namn:

______________________

A Klass:

____

9789140668745  

______________________ ____ M a t e m a t i k f ö r å r Namn: 3 Klass: Jag själv Klasskompis Skillnad Eleverna arbetar parvis. De mäter läng...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you