Page 1

På fjälltur SAREK Claes Grundsten

Stigar • Färdstråk • Utflyktsmål • Bestigningar

På fjälltur

SA R E K

Claes Grundsten


På fjälltur

sarek Claes Grundsten


Andra titlar i serien: På fjälltur Abisko Kebnekaise På fjälltur Padjelanta Sulitelma På fjälltur Kungsleden Norstedts Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box 2052 103 12 Stockholm www.norstedts.se Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp ab, grundad 1823 © 2010 Claes Grundsten (text och foto) och Norstedts, Stockholm Första upplagan 1991 Kartor: Martin Thelander Omslag: Claes Grundsten www.fotograf-grundsten.se Tryckt i Lettland 2010 Prepress: Fälth & Hässler, Värnamo isbn 978-91-1-302490-5


Introduktion  9 Facktermer i naturbeskrivningarna  10 Svårigheter  13 Tidsåtgång  14 Avstånd och höjdskillnad  15 Att vandra i Sarek  17 Praktiska råd  18 Vadning  19 Vandrarstav  22 Stugor, kåtor och broar  23 Regler och etik  24 Rekommenderade färdvägar  25 Startpunkter för Sarekturen  28 Saltoluokta  28 Dagsturer  30 Suorva   34 Ritsem   35 Kvikkjokk  35 Dagsturer  39 Stáloluokta  42 Kungsleden mellan Saltoluokta och Kvikkjokk  44 Etappen Saltoluokta–Sitojaure  45 Sitojaurestugorna  49 Dagsturer  50 Etappen Sitojaure–Aktse  52 Aktsestugorna  54 Dagsturer  56 Etappen Aktse–Pårte  62 Pårtestugorna  65 Dagsturer  66 Etappen Pårtestugorna–Kvikkjokk  67 Tur 1 Kvikkjokk–Tjuolldavágge–Njoatsosvágge  70 Etappen Kvikkjokk–Hábres  71 Dagsturer  74 Etappen Habres–Låptåvágge  75 Dagsturer  76 Etappen Låptåvágge–Njoatsosvágge  77


Tur 2 Njoatsosvágge  79 Etappen Álggajávrre–Lulep Njoatsosjávrre  80 Dagsturer  82 Etappen Lulep Njoatsosjávrre–Bálgatjåhkå  84 Dagsturer  86 Etappen Bálgatjåhkå–Pårek  89 Tur 3 Luohttoláhko  92 Etappen Álggajávrre–Jiegnavágge  93 Dagsturer  94 Etappen Jiegnavágge–Luohttoláhko  96 Dagsturer  98 Etappen Luohttoláhko–Sarvesvágge  99 Etappen Luohttoláhko–Tjievrra  100 Etappen Tjievrra–Pårek  101 Tur 4 Kvikkjokk–Pårek–Lullihavágge  102 Etappen Kvikkjokk–Pårek  103 Dagsturer  106 Etappen Pårek–Lullihavágge  109 Dagsturer  111 Etappen Kungsleden–Lullihavágge  114 Dagsturer  115 Etappen Lullihavágge–Sarvesvágge  116 Etappen Gaskasvágge–Sarvesvágge  117 Etappen Jiegnavágge–Sarvesvágge  118 Tur 5 Rapadalen, norra sidan  120 Etappen Aktse–Skårkistugan  121 Dagsturer  127 Etappen Skårkistugan–Skárjá  132 Tur 6 Norr om Rapadalen  135 Etappen Aktse–Alep Vássjájågåsj  135 Etappen Alep Vássjájågåsj–Skårkistugan  137 Tur 7 Rapadalen, södra sidan  139 Etappen Litnok–Gådokvágge  139 Dagsturer  141 Etappen Gådokvágge–Dielmáskájdde  144 Dagsturer  147 Etappen Dielmáskájdde–Algganjalmme  150


Tur 8 Sarvesvágge  153 Etappen Álggajávrre–Ridájiegna  154 Dagsturer  156 Etappen Ridájiegna–Rapadalen  160 Tur 9 Álggavágge  164 Etappen Stáloluokta–Álggajávrre  165 Dagsturer  169 Etappen Álggajávrre–Álgganjalmme  172 Dagsturer  175 Etappen Álgganjalmme–Skárjá  180 Tur 10 Niejdariehpvágge  182 Tur 11 Násasvagge  184 Tur 12 Guohpervágge  186 Etappen Gisuris–Låvdakjåhkå  186 Dagsturer  189 Etappen Låvdakjåhkå–Skárjá  192 Tur 13 Saltoluokta–Liehtjitjávrre  195 Etappen Saltoluokta–Slugga  195 Dagsturer  197 Etappen Slugga–Guhkesvágge  197 Etappen norr om Slugga  198 Tur 14 Basstavágge  199 Etappen Rinim–Bielavallda  200 Dagsturer  203 Etappen öster om Ähpár  209 Dagsturer  209 Tur 15 Skájdásjvágge  216 Tur 16 Suorva–Skárjá  218 Etappen Suorva–Guhkesvágge  219 Dagsturer  222 Etappen Guhkesvágge–Skárjá  224 Tur 17 Vuosskelvágge  228 Etappen Suorva–Vuosskelvágge (alternativ 1)  228 Etappen Suorva–Vuosskelvágge (alternativ 2)  230 Dagsturer  231 Etappen Vuosskelvágge–Gássaláhko  231


Tur 18 Guhkesvágge  233 Etappen Áhkká–Vardojávrre  233 Dagsturer  236 Etappen Vardojávrre–Sareklåpptå  237 Dagsturer  239 Etappen Sareklåpptå–Liehtjitjávrre  243 Tur 19 Nijákvágge  245 Tur 20 Ruohtesvágge  247 Etappen Änonjalme–Vuojatädno  248 Dagsturer  248 Etappen Vuojatädno–Niják  253 Etappen Gisurisstugorna–Niják  257 Etappen Gisurisstugorna–Sierggavágge  258 Dagsturer  259 Etappen Niják–Skárjá  263 Dagsturer  266 Glaciärer med passövergångar  273 Glaciärvandring  273 Hambergs jökel  274 Suottasjjiegna  275 Alep Sarekjiegna–Mihkájiegna  276 Oarjep Sarekjiegna–Tjågnårisjiegna  276 Oarjep Ruohtesjiegna–Sjielmájiegna  277 Alep Basstajiegna  277 Vattendelarglaciären  278 Áhkajiegna  279 Bårddejiegna  280 Ortnamnens stavning  281


Guophervรกgge och Nรกsasvรกgge, tur 12


Jiegnavágge och Tsähkok, tur 3

Snávvávágge från Gåbdesvárásj, tur 7


195

sammanfattning Saltoluokta fjällstation är en utmärkt start- och slutpunkt för Sarekfärderna. En intressant färdväg passerar den avlånga sjön Pietsaure. Du går först leden från Saltoluokta till jåkken som rinner ut i östra änden av sjön där det finns ett sameviste. Efter vadet fortsätter du söder om sjön. Två alternativ står till buds: att gå norr eller söder om den karakteristiska toppen Slugga. Den genaste vägen går uppe på fjällsluttningen söder om Pietsaure där det finns en bred lättvandrad hylla som bjuder på härliga vyer. Sikta mot ett pass söder om Slugga och på andra sidan väntar en behaglig backe ned i en stor sänka där det i stället är en ansträngande terräng. Mängder av stora block, myr och snår gör den avslutande vandringen till Guhkesvágge dryg. Avstånd: ca 28 km. Höjdskillnad: ca +620 m, –220 m. Tid: ca 2 dagar. Ansträngande 7–8.

Etappen Saltoluokta–Slugga Från fjällstationen följer du Kungsleden en kort bit och viker av på stigen mot Pietsaure. Den stiger ganska brant upp till passet vid den lilla höjden Tjeburisvárásj (798 möh), och bär därefter

etappen saltoluokta–slugga

Tur 13 Saltoluokta– Liehtjitjávrre


196 Tur 13 Saltoluokta–Liehtjitjávrre

nedför till östra änden av Pietsaure där det finns ett sameviste (Sirges sameby) med kåtor och en liten servering för vandrare. Här passerar en gammal renflyttningsled mellan sommar- och vinterlanden. Sjön har en underbar sandstrand och terrängen är mycket platt mot öster. Där ligger en stor sandurbildning från istiden (s. 47). Vid andra änden av sjön reser sig den koniska toppen Slugga som är traktens främsta riktmärke. I samevistet kan du ofta ordna båtskjuts över sjön till Sluggas fot. Vid fortsatt vandring måste du vada Ávtsusjjåhkå nära mynningen i sjön. Vadet genomförs på grusbankar ett femtiotal meter före utloppet. Vattnet når som regel upp till knäna. Vid lågvatten kan du gå i sjöns strandbryn. Efter vadet måste ett renstängsel passeras och därefter fortsätter du på en stig nedanför stupet av den resliga toppen Rásek (1 092 möh). Här står du inför ett vägval. I tjänligt väder är det bäst att gå över fjällmassivet söder om Pietsaure. Annars kan du fortsätta längs Pietsaure och runda Slugga. Vid det högre vägvalet fortsätter du på skrå upp genom skogen förbi de sevärda vattenfallen i den lilla jåkken väster om Rásek. Bitvis blir det en brant uppstigning. På fjällsidan ovanför skogen är marken mestadels lättvandrad och jämn och du går där på en bred och ganska plan hylla bort till passet söder om Gähppo (1 144 möh). Detta ligger mellan två avrundade höjder. I färdriktningen står Slugga (1 279 möh) och utsikten norrut är strålande. Du ser tvärs över sänkan med Pietsaure till fjället Lulep Gierkav (1 139 möh) och längre norrut framträder mängder av fjäll upp mot Kebnekaise. På andra sidan passet öppnar sig vyn mot topparna i massiven Ähpár och Sarektjåhkkå. Vandringen går nedför den långsträckta sluttningen till sänkan i väster. Du följer en jåkk från passet och kan stanna där i närheten om du vill bestiga Slugga.


Avstånd: ca 16 km. Höjdskillnad: ca +290 m, –100 m, +350 m. Tid: ca 6–8 tim. Ansträngande 7.

Med sitt märkligt symmetriska utseende och självständiga läge är Slugga (1 279 möh) ett fjäll som väcker uppmärksamhet och lockar till bestigning. Du går till passet öster om fjället. Därifrån är det en brant men lätt uppstigning. Det finns inga besvärliga blockhav. Toppen fungerar som ett utsiktstorn med luftiga vyer i alla väderstreck. Du kan se den alpina kedjan av berg som sträcker sig genom massiven Ähpár och Sarektjåhkkå. Traktens högsta fjäll Stortoppen på Sarektjåhkkå (2 089 möh) liknar i detta perspektiv en mörk och ganska anonym triangel omgiven av en brottsjö med andra toppar. Vyn ned mot Pietsaure med Gierkav-fjällen som en inramning bakom vattenytan och Lapplands inland som avlägsen bakgrund, är en vacker vildmarkstavla. Tillbaka samma väg. Avstånd: ca 6 km. Höjdskillnad: ca +/–380 m. Tid: ca 3–4 tim.

Etappen Slugga– Guhkesvágge Du fortsätter ned i sänkan. Terrängen blir allt mer svårforcerad. Stora block blir vanliga och landskapet är småkuperat med kärr och videsnår i sänkorna. Området omkring renvaktarstugan vid Njirávjågåsj är en ansträngande och oländig sträcka. När du kommit igenom denna pärs kan du fortsätta samma väg som

Etappen Slugga–Guhkesvágge

Dagsturer

197


198

tur 16 från Suorva (s. 221) och gå på en fragmentarisk stig till bron över Guhkesvákkjåhkå.

Tur 13 Saltoluokta–Liehtjitjávrre

Avstånd: ca 12 km. Höjdskillnad: ca –100 m. Tid: ca 4–5 tim. Ansträngande 7–8.

Etappen norr om Slugga Vägvalet som är att föredra vid dålig väderlek innebär vandring längs södra stranden av Pietsaure. Alternativt åker du båt till sjöns västände. Du kan följa en stig ganska länge från Rásek utmed sjön, men den löser upp sig nära Slugga. Före rundningen av den säregna toppen stiger du uppåt i omväxlande snårig och lättvandrad terräng med spridda jätteblock upp till ett pass på 900 möh mellan Slugga och en liten knalle som heter Giehpes. Efter rundningen kommer du in i den trassliga sänkan bort till Liehtjitjávrre och går mot renvaktarstugan. Avstånd: ca 23 km (från Pietsaure sameviste till bron över Guhkesvákkjåhkå). Höjdskillnad: ca +250 m, –100 m. Tid: ca 9–11 tim. Ansträngande 7–8.

9789113024905  

a e a k k s s s y r r r ä å å t t t t t f l i i l i • • • På fjälltur Claes Grundsten  Andratitlariserien: På fjälltur Abisko Kebnekaise...