__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KONFIRMANDARBETE med Frälsarkransen Emma Tribell

KONFIRMANDARBETE med Frälsar­kransen Emma Tribell Konfirmandarbete är föränderligt och behöver vara det. Ingen blir någonsin färdig som ledare för konfirmander. Den här boken är inte heller ett färdigt koncept, utan en fullmatad plocklåda där du kan hämta idéer och inspiration. Metodboken Konfirmandarbete med Frälsarkransen erbjuder en mängd olika slags övningar, där konfirmand­ erna får använda alla sinnen. Genom upplevelser kan konfirmanderna bearbeta trons frågor och så småningom ta ställning till vad de själva tror. Då blir tiden som konfir­ mand något helt annat än att gå i skolan. Det här ledarmaterialet följer konfirmandboken Livet och Frälsarkransen av samma författare. Varje kapitel innehåller:  Uppdrag för unga ledare  Lekar  Samarbetsövningar  Med alla sinnen  Skapande  Värderingsövningar  Konfirmandens sida  Samtal i konfirmandgruppen  Samtal i ledargruppen  Gudstjänst och andakt  En stund med … Emma Tribell är präst i Svenska kyrkan och har arbetat med konfirmander i många år. Hon har även studerat religionsdidaktik med inriktning mot konfirmationsarbete.

KON a Emm l me FI R MAN d Fr l e b i älsa DAR B E r T rkra nsen TE

ISBN 978-91-526-3433-2

9

52634332_Konfirmandarbete med FK_Omslag.indd 1

789152 634332

2014-12-02 13:07:01


Konfirmandarbete med Fr채lsarkransen EMMA TRIBELL

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 3

2014-11-20 10:33:11


Andra upplagan © 2011 Emma Tribell och Verbum AB Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet Övriga rättigheter respektive upphovsman Frälsarkransen™2008: Verbum AB Upphovsman till Frälsarkransen: Martin Lönnebo Grafisk form: Åsa Ulfvebrand Formgivningen är baserad på Livet och Frälsarkransen, Lilian Bäckman (formgivare) Tryck: Ednas print, Slovenien 2014 ISBN 978-91-526-3433-2 Verbum AB • Box 22543 • 104 22 Stockholm Tel 08-743 65 00 • www.verbum.se Frälsarkransen är ett varumärke som marknadsförs av Verbum AB. Mer information om Frälsarkransen finns på www.fralsarkransen.se

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 4

2014-11-20 10:33:11


Innehåll Förord 7 Inledning 11 Livet och Frälsarkransen

25

Gudspärlan 39 den gyllene pärlan om Gud som skapar, befriar och ger liv Tystnadspärlorna 55 de sex avlånga pärlorna om var du kan möta Gud Jagpärlan 65 den pärlemorskimrande pärlan om hur vacker och värdefull du är i Guds ögon Doppärlan 77 den vita pärlan om dopets presenter Ökenpärlan 87 den sandbruna pärlan om det som är svårt i livet Bekymmerslöshetspärlan den himmelsblå pärlan om att njuta av livet

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 5

97

2014-11-20 10:33:11


Kärlekspärlorna 107 de två varmt röda pärlorna om att ta emot och ge kärlek Hemlighetspärlorna 121 de tre glänsande pärlorna om dina hemligheter och önskningar Nattpärlan 133 den svarta pärlan om ondska och död Uppståndelsepärlan 141 den vita pärlan om hoppet att livet vinner över döden Tillbaka till Gudspärlan den gyllene pärlan om tro och tillit

149

Bibeln 157 kärlekens bibliotek Gudstjänsten 169 en mötesplats för dig, andra människor och Gud Litteraturlista

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 6

191

2014-11-20 10:33:11


Förord När man arbetar med konfirmander innebär det också att man möter dem. Man ser dem framför sig, både på konfirmandträffarna och i planeringen inför dem. Deras ålder är känd, deras bakgrund och intressen blir bekanta allt eftersom. Det är något helt annat än att skriva en bok för ledare i konfirmandarbetet. Jag ser några av er framför mig, men de flesta av er har jag inte mött. Det går inte att veta särskilt mycket om ålder, bakgrund och intressen. Tvärtom, det enda jag kan veta är att det finns stora variationer. Någon har ingen kyrklig utbildning och har just börjat arbeta med konfirmander. Någon annan har lång utbildning och erfarenhet. Därför har det varit en utmaning att skriva med er alla som målgrupp. Det här är inte en bok där allt är för alla, men min förhoppning är att det finns något för de flesta. Några nyckelord för mig i arbetet med konfirmander är upplevelse, kunskap och delaktighet. Upplevelser är viktiga både för att skapa gemenskap och för att lära sig. Kunskap handlar inte främst om att jag som ledare ska förmedla den till konfirmanden, utan det är ett ömsesidigt lärande. Det som konfirmanden lär sig handlar ofta minst lika mycket om sådant som vi ledare inte har sagt i ord. Delaktigheten handlar dels om konfirmandernas delaktighet i gudstjänstliv och konfirmandträffar, dels om att det är viktigt att det finns ett arbetslag kring konfirmandarbetet där alla är delaktiga. Jag har många människor att tacka för att konfirmandmaterialet Livet och Frälsarkransen och Konfirmandarbete med Frälsarkransen har blivit till. Konfirmander, unga ledare, pedagoger, präster och vänner som har lärt mig mycket längs

7

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 7

2014-11-20 10:33:11


vägen. Ett särskilt tack vill jag rikta till er som har läst olika versioner av konfirmandmaterialet och kommit med värdefulla synpunkter: Anna Borgert, Otto Lindblad, Mikael Pålsson, Tuulia Sivapragasam, Fenja Svensson och Håkan Tribell. Här finns övningar som jag själv har kommit på men förstås också många övningar som jag har samlat på mig genom att arbeta med konfirmander i olika församlingar. I möjligaste mån har jag försökt att kontakta upphovsgivarna. Andra gånger känner jag inte till vem som har skapat övningen. Min förhoppning är att vi kan berika varandra genom att dessa övningar nu finns att ta del av här. Uppsala i mars 2011 Emma Tribell

8

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 8

2014-11-20 10:33:11


Frälsarkransen har fått en grön pärla. När jag fick veta att det skulle ske var min första reaktion tveksam. Jag hade levt med Frälsarkransen i dess dåvarande form i många år och upplevde att hela livet och hela tron redan rymdes i dess arton pärlor. Men i arbetet med att revidera Livet och Frälsarkransen och Konfirmandarbete med Frälsarkransen har det visat sig att den gröna nyansen utan svårigheter kan vävas in i helheten. Hemlighetspärlorna är fortfarande tre till antalet, men har fått ytterligare en dimension. När jag gick igenom övningarna inför denna andra upplaga upptäckte jag att någon övning med fördel kunde användas i nya sammanhang. Någon övning har tillkommit. Samtidigt konstaterade jag med glädje att de flesta övningarna i den här boken fortfarande fungerar såväl i konfirmandarbetet som i flera andra av församlingens verksamheter. Uppsala i november 2014 Emma Tribell

9

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 9

2014-11-20 10:33:11


l e In dning

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 10

2014-11-20 10:33:11


Inledning Det här är ett av dina redskap Den här boken hör ihop med konfirmandboken Livet och Frälsarkransen, i fortsättningen kallad konfirmandboken. Kapitlen i böckerna följer pärlorna i Frälsarkransen, förutom de två avslutande kapitlen om Bibeln och gudstjänsten. I slutet av den här boken finns dessutom en litteraturlista. Konfirmandarbete med Frälsarkransen är tänkt som en hjälp för dig som arbetar med radbandet Frälsarkransen i konfirmandarbetet. Utifrån det upplägg som ni har kan boken bidra med inspiration och fler övningar. Oavsett hur erfaren man är som ledare för konfirmander är det viktigt med ny kunskap i takt med att samhället och ungdomarnas värld förändras. Många av 14-åringarnas existentiella frågor är precis desamma som för några generationer sedan, men en del har ju också blivit annorlunda. Att ständigt vara öppen för dessa förändringar är en utgångspunkt för den här boken. Det här konfirmandmaterialet vill ge metoder för att arbeta med konfirmander just nu. Konfirmandarbete är föränderligt, och behöver vara det. Ingen blir färdig som ledare för konfirmander. Det här är inte heller något färdigt koncept utan en plocklåda där ni kan hämta idéer. Känn er fria att göra om övningarna så att de passar i konfirmandgruppen. Se det här som en idébank. Som alltid krävs det en lyhördhet för att alla övningar inte passar alla konfirmander. Anpassa svårighetsgrad och upplägg efter konfirmandgruppen.

11

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 11

2014-11-20 10:33:11


Del av ett arbetslag En del av övningarna i boken förutsätter att det finns ett arbetslag runt konfirmandarbetet. Det är kyrkoherdens ansvar att se till att det gör det enligt Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Det är också en stor tillgång om unga ledare är en del av arbetslaget. De blir viktiga förebilder för konfirmanderna och får själva möjlighet att växa i tro och ansvar. Men de frivilliga ledarna måste inte alltid vara unga. Det går att skapa ett större arbetslag även om det inte finns några unga ledare. Fråga äldre församlingsbor om de vill vara med som faddrar i konfirmandgruppen. De blir en ovärderlig hjälp i arbetet med vandringar och andra uppgifter som kräver många ledare. En möjlighet är också att varje konfirmand får en egen fadder som kan vara både förebild och förebedjare. Det bästa är förstås om arbetslaget består av både unga och äldre, anställda och frivilliga. Konfirmanderna är hela församlingens angelägenhet. Deltagarna i övningarna beskrivs som konfirmander. Det innebär inte att konfirmanderna ska delta utan ledare. Tvärtom är grundtanken att det ska finnas ledare i olika åldrar och funktioner i konfirmandarbetet. Det är en fördel om ledarna deltar i allt från lekar och samarbetsövningar till värderingsövningar och samtal, som förebilder för konfirmanderna. Det kräver en lyhördhet för när man som ledare ska vara aktiv eller passiv. Övningarna är i första hand till för konfirmanderna.

Konfirmanden i centrum Konfirmanderna är i centrum för konfirmandarbetet och deras livserfarenheter är utgångspunkten. En av grundtankarna

12

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 12

2014-11-20 10:33:11


52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 24

2014-11-20 10:33:11


Livet och Frälsarkransen Uppdrag för unga ledare Upptäck Frälsarkransen För att arbetet utifrån Frälsarkransen ska fungera är det bra om hela konfirmandarbetslaget är bekant med den. Unga ledare och andra frivilliga behöver en introduktion till Frälsarkransen i god tid innan det är dags för första konfirmandträffen. Gör gärna något praktiskt utifrån Frälsarkransen även med ledarna som en vandring eller mässa. Det är ett speciellt tillfälle när konfirmanderna ska få Frälsarkransen. Antagligen har de aldrig hållit i ett radband förut. Låt de unga ledarna säga något om vad Frälsarkransen är, hur den kom till och vad pärlorna står för. En bra uppgift för unga ledare är också att ta ansvar för planeringen av hur det ska gå till när konfirmanderna får Frälsarkransen. Det finns olika sätt att ge Frälsarkransen till konfirmanderna: • Verkstad kring Frälsarkransen. Färdiga askar med pärlor och trådar finns att köpa hos Verbum Förlag. Konfirmanderna sitter tillsammans medan var och en sätter ihop Frälsarkransen. Dela in konfirmanderna i små grupper om ni är många. En ung ledare berättar för gruppen om varje pärla medan konfirmanderna trär dem. • Fågel, fisk eller mittemellan. Enklare är att köpa Frälsarkransen färdig till konfirmanderna, även den från Verbum Förlag. Gör det till ett speciellt tillfälle när de ska delas ut. De unga ledarna gömmer radbanden i förväg, gärna inne i kyrkorummet, i predikstolen, på altaret och i dopfunten. De gömmer så många att det både räcker och blir över till alla

25

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 25

2014-11-20 10:33:11


konfirmander. När konfirmanderna kommer in i rummet berättar en av ledarna för dem om Frälsarkransen. Sedan får konfirmanderna spana in ett av radbanden och på en given signal försöka fånga det. Det blir ett myller av konfirmander och till slut har alla fått Frälsarkransen, även om det inte var just den de tänkt sig från början. På samma gång har de lärt känna kyrkorummet eller platsen där ni är.

Lekar Lära-känna-kransen Alla sitter på var sin stol i en ring, förutom ledaren som står i mitten. Ledaren säger: ”Alla som tycker om att sjunga byter plats.” Alla som tycker om att sjunga försöker då byta till en annan stol. Under tiden ska ledaren som stått i mitten försöka sätta sig på en av de tomma stolarna. Den som inte hann få en stol står i mitten och säger kanske ”Alla som har varit i Grekland byter plats”. Den som står i mitten kan också välja att säga ”Frälsarkransen!”. Då ska alla byta till en ny stol.

Samarbetsövningar Namnkransen Alla står på var sin stol i en ring. Inga tomma stolar ska finnas. Uppgiften är att ställa sig i bokstavsordning i ringen utifrån förnamn utan att nudda golvet. Alla måste alltså stå på stolarna och hjälpa varandra medan man förflyttar sig. Om en eller flera konfirmander har svårt att gå eller stå väljer man med fördel en annan övning.

26

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 26

2014-11-20 10:33:11


Med alla sinnen Vandring kring Frälsarkransen En vandring utifrån pärlorna i Frälsarkransen. Vandringen görs antingen genom att ledarna leder konfirmanderna mellan varje station eller genom att konfirmanderna står, sitter eller ligger kvar på samma plats medan ledarna förflyttar sig mellan dem. Material: ögonbindlar, lugn musik eller fågelsång, bibel, sjalar, psalmböcker, skål med vatten, mindre skålar, ödesmättad musik, kuddar, filtar, en låt som de flesta konfirmander gillar, geléhjärtan, en låt om kärlek, sorglig musik. • Gudspärlan. Samla konfirmanderna och förklara hur vandringen går till. Ge dem ögonbindlar att sätta på sig. Konfirmanderna sitter eller står utspridda. Spela lugn musik eller lyssna på fågelsången om ni är utomhus. En ledare säger: ”Gudspärlan är den gyllene pärlan om Gud som skapar, befriar och ger liv.” En ledare läser Apostlagärningarna 17:24–27. • Tystnadspärlorna. En ledare säger: ”Tystnadspärlorna är de sex avlånga pärlorna om var du kan möta Gud. Nu ska vi pröva att vara tysta tillsammans. Andas in lugnet och stillheten. Andas ut allt som tynger och oroar dig. Andas in och andas ut och vila i tystnaden.” Låt det bli tyst och stilla någon minut. • Jagpärlan. En ledare säger: ”Jagpärlan är den pärlemorskimrande pärlan om hur vacker och värdefull du är i Guds ögon.” Rör vid konfirmandernas händer eller kinder med en sjal eller liknande. Sjung psalm 791, Du vet väl om att du är värdefull.

27

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 27

2014-11-20 10:33:11


52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 38

2014-11-20 10:33:12


Gudspärlan den gyllene pärlan om Gud som skapar, befriar och ger liv

Uppdrag för unga ledare Bibelns gudsbilder De unga ledarna hjälper konfirmanderna att hitta i Bibeln. Konfirmanderna slår upp ett antal bibelställen och funderar över vilken gudsbild som beskrivs där. De ledare som behöver övar själva på att slå upp i Bibeln i förväg. Exempel på bibelord: Psaltaren 62:2–3 Klippa, borg Andra Moseboken 15:2 Kraft Andra Samuelsboken 22:29 Lampa Första Moseboken 15:1 Sköld Johannesevangeliet 10:9 Grinden Lukasevangeliet 1:77–79 Soluppgång Första Johannesbrevet 1:5 Ljus Hosea 6:3 Regn Andra Moseboken 19:4 Örn Psaltaren 84:12 Sol, sköld Judit 9:11 Hjälpare, försvarare, beskyddare, räddare Jesaja 40:28 Evig, vis Julspel De unga ledarna får i uppgift att berätta om julen på ett roligt sätt för konfirmanderna. Uppgiften är att få med något av både Bibelns berättelser om Jesus födelse och om våra jultraditioner i dag. Ledarna får själva välja om de vill göra ett drama, skriva en sång, göra ett medley av julsånger eller något annat. Ge

39

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 39

2014-11-20 10:33:12


ledarna gott om tid att spåna, anteckna och öva tillsammans. Sedan spelar de upp sitt eget julspel för konfirmanderna.

Lekar Evolutionsleken Tänk på skapelsen på ett lekfullt sätt genom evolutionsleken. Leken går ut på att utvecklas och byta skepnad i kedjan av djur och andra varelser. Man börjar som amöba och fortsätter steg för steg för att till slut bli superman eller superwoman. För att man ska känna igen varandra har varje djur sitt eget läte och sin egen rörelse: Amöba Läte: ”Amöba, amöba”. Rörelse: Tar simtag med armarna. Skalbagge Läte: ”Zzzzzz” surrande ljud. Rörelse: Fingrarna rör sig som spröt på huvudet. Kanin Läte: ”Floffa-floffa”. Rörelse: Viftar med händerna över huvudet som kaninöron. Människa Läte: Inget. Rörelse: Går som vanligt. Superman eller superwoman Läte: ”Aaaaah”. Rörelse: Sträcker upp en arm med knuten näve och flyger ut ur leken. Alla går runt i rummet under leken. För att bli ett nytt djur behöver man möta någon annan som är samma varelse som man själv. När två kaniner möts stannar de och spelar sten, sax och påse med varandra. Sten vinner över sax, sax över påse och påse över sten. Den av kaninerna som vinner går vidare ett

40

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 40

2014-11-20 10:33:12


steg, alltså till människa. Den som förlorar går tillbaka ett steg, alltså till skalbagge. Leken fortsätter tills någon har blivit superman eller superwoman eller tills ledaren avbryter.

Samarbetsövningar Skapa en maskin Dela in konfirmanderna i grupper om ungefär fyra personer. Uppgiften för varje grupp är att skapa en maskin tillsammans. Alla i gruppen ska vara med och vara någon del i maskinen. Konfirmanderna får välja vilken maskin de vill, men det ska vara något som redan finns. Det kan vara en hushållsmaskin, byggmaskin eller något annat. Några exempel: Brödrost, gräsklippare, sågmaskin, matberedare, dammsugare. När grupperna är klara visar de upp maskinerna för varandra och de andra grupperna får gissa vilken maskin de är.

Med alla sinnen Häll och dräll om gudsbilder Konfirmanderna står runt ett brett och långt papper. Varje konfirmand håller någonstans i kanten eller i ett hörn. Ledaren häller flytande färg i olika kulörer på papperet och konfirmanderna skapar ett mönster genom att röra det fram och tillbaka tillsammans. När konfirmanderna är nöjda får målningen torka. Under tiden tillverkar var och en sin egen ram av kartong. Uppgiften blir sedan att hålla ramen över den torra målningen och försöka hitta en bild som säger något om vad man själv tänker om Gud. Konstverken ramas in och sätts upp. Sedan går alla på vernissage.

41

52634332_Konfirmandarbete med FK_2.1.indd 41

2014-11-20 10:33:12


KONFIRMANDARBETE med Frälsarkransen Emma Tribell

KONFIRMANDARBETE med Frälsar­kransen Emma Tribell Konfirmandarbete är föränderligt och behöver vara det. Ingen blir någonsin färdig som ledare för konfirmander. Den här boken är inte heller ett färdigt koncept, utan en fullmatad plocklåda där du kan hämta idéer och inspiration. Metodboken Konfirmandarbete med Frälsarkransen erbjuder en mängd olika slags övningar, där konfirmand­ erna får använda alla sinnen. Genom upplevelser kan konfirmanderna bearbeta trons frågor och så småningom ta ställning till vad de själva tror. Då blir tiden som konfir­ mand något helt annat än att gå i skolan. Det här ledarmaterialet följer konfirmandboken Livet och Frälsarkransen av samma författare. Varje kapitel innehåller:  Uppdrag för unga ledare  Lekar  Samarbetsövningar  Med alla sinnen  Skapande  Värderingsövningar  Konfirmandens sida  Samtal i konfirmandgruppen  Samtal i ledargruppen  Gudstjänst och andakt  En stund med … Emma Tribell är präst i Svenska kyrkan och har arbetat med konfirmander i många år. Hon har även studerat religionsdidaktik med inriktning mot konfirmationsarbete.

KON a Emm l me FI R MAN d Fr l e b i älsa DAR B E r T rkra nsen TE

ISBN 978-91-526-3433-2

9

52634332_Konfirmandarbete med FK_Omslag.indd 1

789152 634332

2014-12-02 13:07:01

Profile for Smakprov Media AB

9789152634332  

9789152634332  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded