Page 1

Mångsidiga, praktiska och flexibla uthus

Några exempel på projekt i boken: • Studio med överfönster • Solig trädgårdsbod • Redskapsskjul • Mångsidigt uthus • Enkel förvaringsbod • Gotisk lekstuga • Uthus med timrad stomme

• Litet förråd • Lusthus för alla väder • Uterum • Partytak • Bilgarage med sadeltak • Garage med brutet tak

UtHUS UtHUS

Ett litet lusthus på tomten, en fantasieggande lekstuga till barnen, en rymlig förvaringsbod eller kanske ett rejält garage? I den här boken hittar du mängder av varianter på uthus som du kan bygga själv. Utförliga arbetsbeskrivningar, fullständiga byggritningar, detaljerade materiallistor och rikligt med fotografier gör projekten möjliga att genomföra även om du inte är proffs. Uthus beskriver också viktiga grundtekniker som att gjuta grunden, bygga bjälklag till golvet och resa regelstommar till väggar och tak.

TRÄDGÅRDSBOD, GÄSTSTUGA, FÖRVARINGSSKJUL, GARAGE, LEKSTUGA, LUSTHUS, PARTYTAK & UTERUM

www.norstedts.se


TRÄDGÅRDSBOD, GÄSTSTUGA, FÖRVARINGSSKJUL, GARAGE, LEKSTUGA, LUSTHUS, PARTYTAK & UTERUM

Översättning

Bo och Gudrun Samuelsson

Uthus_001-015.indd 3

09-11-04 14.37.13


Skapad av redaktörer hos Creative Publishing International, Inc., i samarbete med Black & Decker. Black & Decker® is a trademark of the Black & Decker Corporation and is used under license. Norstedts Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box 2052 103 12 Stockholm www.norstedts.se Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB grundad 1823 © 2007, 2008, 2009 Creative Publishing international, Inc 18705 Lake Drive East Chanhassen, Minnesota 55317 All rights reserved © Den svenska översättningen Norstedts, Stockholm 2010 Originalens titlar: The Complete Guide to Gazebos & Arbors, The Complete Guide to Contemporary Sheds, The Complete Guide to Garages Originalförlag: Creative Publishing international, Inc Översättning: Bo och Gudrun Samuelsson. Dessutom Stig Linnell (s. 10, 14, 16, 17, 24–26, 28–33, 35–45, 53 och 56–61) Omslag: Emilie Ekström Foton: Steve Galvin, Peter Caley, Joel Schnell, Andrea Rugg, Jerry Pavia (s. 191 uppe, 204), Summerwood Outdoors, Inc. (s. 50 höger och vänster), iStockphoto (s. 248, 284 infälld) Illustrationer: Brad Springer, Jon Simpson, Mary Rohl, James Kegley Tryckoriginal: Ann Petersson, Gyllene Snittet Tryckt i Kina 2010 ISBN 978-91-1-302593-3 Printed in China

Uthus_288-304.indd 304

09-11-04 15.53.10


Innehåll

Uthus_001-015.indd 4

Inledning ...........................................................................................................

7

GRUNDTEKNIKER............................................................................................ Välja plats ................................................................................................... Arbeta med ritningar .................................................................................. Husets delar ............................................................................................... Virke, spik och beslag ................................................................................ Anlägga grunden ....................................................................................... Grund av träbjälkar .............................................................................. Grund av betongblock ......................................................................... Grund av betongplintar ........................................................................ Betongplatta ........................................................................................ Bygga stommar ......................................................................................... Bjälklag till golv .................................................................................... Regelvägg ............................................................................................ Takstommar ......................................................................................... Takläggning ................................................................................................ Takfotsbräda, vindskiva och takskivor ................................................ Takshingel ............................................................................................. Spåntak ................................................................................................ Plåttak .................................................................................................. Panel och foder ......................................................................................... Liggande panel ..................................................................................... Plywoodpanel ...................................................................................... Stående panel med spont ................................................................... Foder ....................................................................................................

9 10 12 14 15 16 16 18 20 24 28 28 30 35 40 41 44 46 48 50 51 53 54 56

09-11-04 14.37.13


Dörrar och fönster ..................................................................................... Färdiga dörrar och fönster .................................................................. Hemgjorda dörrar och fönster ............................................................. Ramper, trappor och plattformar .............................................................. Enkel ramp ........................................................................................... Traditionell trappa ................................................................................ Plattformar till trappor och däck .........................................................

58 58 61 62 62 66 70

UTHUSPROJEKT ............................................................................................. 73 Studio med överfönster ............................................................................ 74 Solig trädgårdsbod .................................................................................... 88 Redskapsskjul ............................................................................................ 102 Mångsidigt uthus ....................................................................................... 112 Enkel förvaringsbod ................................................................................... 126 Gotisk lekstuga .......................................................................................... 138 Uthus med timrad stomme ....................................................................... 152 Litet förråd ................................................................................................. 164 Lusthus för alla väder ................................................................................ 174 Uterum ....................................................................................................... 190 Partytak ..................................................................................................... 204 GARAGE .......................................................................................................... 220 Bilgarage med sadeltak ............................................................................. 222 Garage med brutet tak .............................................................................. 288

Uthus_001-015.indd 5

09-11-04 14.37.13


Uthus_001-015.indd Avs2:8

09-11-04 14.37.25


Grundtekniker I

det här avsnittet hittar du nästan allt du behöver veta om hur man bygger ett uthus. Varje del av byggprojektet finns beskrivet i detalj – från att välja en lämplig plats och lägga grunden till att bygga golv, väggar och tak. Du får också lära dig vad man ska tänka på när man köper virke. När du väl har byggt ditt uthus kan du gå tillbaka till det här avsnittet för att få hjälp med att bygga en ramp, ett trädäck eller en trappa. I projektet Bilgarage med sadeltak på s. 222 finns mer grundteknik för större byggnader. Grund är det vettigt att välja efter den plats där uthuset ska stå. Flera av projekten i boken har en grund som består av två parallella grundbjälkar (vilket är det enklaste att bygga), men om marken är fuktig eller sluttar så passar det kanske bättre med en grund av betongblock eller gjutna plintar. Försäkra dig om att ritningarna är godkända av byggnadsnämnden innan du sätter i gång. Det är särskilt viktigt om du gör några förändringar av ritningarna i boken.

I det här avsnittet: • Välja plats • Arbeta med ritningar • Husets delar • Virke, spik och beslag • Anlägga grunden • Bygga stommar • Takläggning • Panel och foder • Dörrar och fönster • Ramper, trappor och plattformar ■ 9

Uthus_001-015.indd Avs2:9

09-11-04 14.37.32


Det finns många möjligheter att ge lusthuset en personlig prägel, till exempel med spröjsade fönster och en specialdesignad dörr.

Lusthus för alla väder

E

tt stort lusthus med fönster är det perfekta uterummet. På sommaren strömmar svalkande vindar in genom de spjälverksförsedda öppningarna. Under höstens och vårens svalare dagar skyddar skjutbara stormluckor, utan att begränsa utsikten. Eftersom det här lusthuset har hela väggar kan du inreda det och ha det möblerat året om, eller så kan du använda det som förråd under vintersäsongen. Det här lusthuset har en klassisk sexkantig form. Fem av väggarna har identiskt lika stommar. De är

avsedda för en kombination av stormluckor och fasta fönster. Den sjätte väggen har en fabrikstillverkad dörr och ett fast fönster. Du kan följa ritningens mått för storleken på fönstren och dörren, eller välja standardmått och justera stommen efter det. Vilket du än väljer så är det bra att redan på ett tidigt stadium köpa hem dörr och fönster och ha dem till hands så att du kan ta mått innan du bygger väggstommen. Du kommer att ha nytta av en geringssåg när du ska göra de vinklade snitten i det här projektet.

174 ■ LUSTHUS FÖR ALLA VÄDER

Uthus_174-189.indd 174

09-11-04 15.03.34


Det här lusthuset (ovan) har samma design som det på föregående sida, men här ser man hur mycket utseendet förändras med annan färg på väggarna eller virke av annat träslag. Lusthuset i vårt projekt (bild s. 177) är delvis inspirerat av lusthus med nätfönster, som det till vänster, och det har fönster med både nät och glas, men du kan nöja dig med enbart nät i fönstren.

LUSTHUS FÖR ALLA VÄDER ■ 175

Uthus_174-189.indd 175

09-11-04 15.03.37


12

Vindskiva 25 × 200

Taklutning

4

274 × 213 cm sektionsport

VERTIKALPROJEKTIONER

Takshingel 25 × 200 takfotsbräda 25 × 200 överlappande panel 19 cm

Bakifrån

15

Höger sida

Vänster sida

224 ■ BILGARAGE MED SADELTAK

Uthus_222-227.indd 224

09-11-04 15.10.36


VÄGGSTOMME 9

9

Väggsektion ”F” 42,5

357 väggsektion ”D”

296 väggsektion ”B”

50 × 150 dragstänger, centrumavstånd 122 cm

286

426,5 Väggsektion ”A”

274 × 213 cm sektionsport

98,5 väggsektion ”G”

81,5 × 203 cm sidodörr

87

86,5 dörröpp.

182

316,5 Väggsektion ”E”

9

7,5

162,5 fönsteröppning

166,5

336,5 Väggsektion ”C”

TAKSKJUTPORT, DETALJ

9

HÖRN, DETALJ 50 × 100 bärande ram kring garageporten

Garageport

50 × 100 regel

2 st. 50 × 100

Stopplist 25 × 100 foder Foder

KARM SIDODÖRR, DETALJ 6,5 × 19 mm sidodörr

6 mm utrymme för kilar 2 st. 50 × 100

Om du monterar panel på insidan får du lägga till regel och kortling av 50 × 100 i varje hörn

Stopplist 25 × 100 foder Foder Panel

BILGARAGE MED SADELTAK ■ 225

Uthus_222-227.indd 225

09-11-04 15.10.37


Snickra ihop och res väggstommarna

E

tt av de roligaste momenten i garagebygget är förmodligen att snickra ihop och resa väggarna. Du kommer att kunna montera ihop hela stommen ganska snabbt, särskilt om du har en eller ett par medhjälpare och använder spikpistol för att sätta ihop delarna och en geringssåg till sågningen. Det är inte särskilt svårt att sätta ihop väggar. Om du avsätter en hel dag till arbetet har du förmodligen väggarna hopsatta och stående på betongplattan vid solnedgången – eller kanske rent av ännu tidigare. Vi bygger garageväggarna som en vanlig regelkonstruktion av 50 × 100-virke. Se till att du har både cirkelsåg och geringssåg med klingor av hög kvalitet. Du behöver också vinkelhake, lutningsskiva eller kombinationsvinkel, ett långt vattenpass, ett 7,5- eller 15-meters måttband, markeringssnöre samt hammare eller tryckluftsdriven spikpistol. När du snickrar ihop väggsektionerna bör du noggrant kontrollera reglarna och de övre och nedre hammarbanden för att se så att de är raka och inte har några stora sprickor, kvistar eller andra defekter. Sortera bort virke av lägre kvalitet och använd det som stöttor till väggarna eller som mindre kortlingar.

Verktyg och material Arbetshandskar och skyddsglasögon Kombinationsvinkel Borrmaskin och borr Geringssåg Penna Lutningsskiva Måttband Hammare (eller tryckluftsdriven spikpistol) Skelettspruta Markeringssnöre Allsåg Käppar Tryckimpregnerat 50-virke till nedre hammarband

Vanligt 50-virke (i dimensionerna 50 × 100, 50 × 200 och 50 × 300) Galvaniserad trådspik (65 mm, 75 mm, 90 mm) Stöttor av 25 × 100 Trallskruv Galvaniserade brickor och muttrar till beslagen 12 mm plywood Lim

Att resa väggarna är en spännande del av projektet, eftersom byggnaden då snabbt börjar ta form med en relativt liten arbetsinsats.

232 ■ BILGARAGE MED SADELTAK

Uthus_228-257.indd Avs2:232

09-11-20 09.12.58


Tips när du bygger regelstommar

Vilken spikningsmetod som passar bäst när du sätter ihop regelstommarna beror på om du först monterar ihop regelväggen och sedan reser den, eller om du spikar fast brädorna en i taget på deras slutgiltiga plats. Sätter du ihop väggen på golvet eller på marken, spikar du i änden på reglarna för att fästa dem i hammarbanden (till vänster på bilden). Fogar som är spikade i änden, vanligtvis med 75 mm spik, är starka och går fort att göra. För att sätta ihop dubbla väggreglar eller överstycken spikar du i framsidan (till höger på bilden) med 65 mm spik. Den tekniken används också när man fäster ihop kortare och längre reglar vid fönster- och dörröppningar. För att fästa en lodrät regel i ett övre eller nedre hammarband som redan sitter på plats är skråspikning (i mitten av bilden) det bästa alternativet.

Med en tryckluftsdriven spikpistol går det fort att snickra regelstommar. De vanligaste magasinen har spikar som ungefär motsvarar vanliga 65-millimetersspikar. Spikpistoler kan vara ganska dyra att köpa men går också att hyra på större byggmarknader.

Mät diagonalerna när du har satt ihop en vägg färdigt. När diagonalerna är lika långa är konstruktionen vinkelrät.

BILGARAGE MED SADELTAK ■ 233

Uthus_228-257.indd Avs2:233

09-11-20 09.13.04

9789113025933  

UtHUS TRÄDGÅRDSBOD, GÄSTSTUGA, FÖRVARINGSSKJUL, GARAGE, LEKSTUGA, LUSTHUS, PARTYTAK & UTERUM Bo och Gudrun Samuelsson Översättning Norst...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you