Page 1

Trevor Warner

• •

Lär dig mer om samspelet mellan hund och människa

Stärk banden till din hund

100 OLIKA SIGNALER

Bekanta dig med hundens vanligaste beteenden

HUNDENS KROPPSSPRÅK

Ta reda på hur din hund tänker

Trevor Warner

HUNDENS KROPPSSPRÅK

100 OLIKA SIGNALER

www.icabokforlag.se


Trevor Warner

Hundens

Kroppsspråk Översättning: Ulla-Märta Westerstål


www.icabokforlag.se

Copyright © Salamander Books 2007 An imprint of Anova Books Company Ltd. © 2011 svenska utgåvan Ica Bokförlag, Forma Books AB

Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc.

Forma Books AB är ett dotterbolag till Forma Publishing Group som är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001.

Engelska originalets titel: Dog Body Language Phrasebook Översättning: Ulla-Märta Westerstål Fotografier: se s. 208 Redaktör: Kerstin Strand Tryck: Imago, Singapore 2011

ISBN 978-91-534-3688-1


Innehåll INLEDNING

6

TEMPERATURREGLERING

138

FLOCKINSTINKTER

10

REVIRMARKERING

144

VALPAR

20

PARNING

152

ATT HÄLSA

46

PRESSADE SITUATIONER

158

DOMINANS

58

TALANDE TECKEN

170

UNDERGIVENHET

72

PÅ NÄRA HÅLL

178

ATT TA SIG TON

80

UDDA BETEENDEN

194

MATDAGS

92

RASSKILLNADER

200

REGISTER OCH BILDKÄLLOR

206

LEK

100

SÖMN

126


VALPAR

13

33

”Hur länge måste jag sitta här?” Vid åtta till tio veckors ålder har många valpar redan lämnat sin flock, men de som är kvar fortsätter att utveckla det sociala samspelet med syskonen och är mycket medvetna om sin egen rang inom gruppen. Det är viktigt att valparna får umgås med människor på ett positivt sätt från fem veckors ålder och framåt, eftersom de första intrycken kan sitta kvar hela livet. Valparna fortsätter att utforska omgivningen och upptäcker gränserna för världen runt omkring dem. De börjar också intressera sig för människor, och man kan börja träna dem så smått redan på det här stadiet.

GE ALDRIG HUNDEN CHOKLAD

!

Du kanske tror att det är en myt, men faktum är att hundar kan dö av choklad. I choklad finns ämnet teobromin, som är giftigt för hundar. Det krävs dock en relativt stor mängd teobromin för att orsaka förgiftning – 20 milligram per kilo kroppsvikt. Mjölkchoklad innehåller 11/2 till 2 milligram teobromin per gram, medan mörk choklad med hög kakaohalt är betydligt mer koncentrerad och innehåller ungefär 12 milligram teobromin per gram.


42

VALPAR

”Jag har redan döpt tre av dem.” En del tikar kan drabbas av skendräktighet, till och med om de är kastrerade, och tror då att de snart ska få valpar. De vankar omkring inomhus, blir svåra att få kontakt med och söker sig till mörka, undangömda skrymslen. Vissa tikar börjar till och med producera mjölk. Ett annat tecken på skendräktighet är att tiken samlar ihop leksaker eller andra föremål, bäddar åt dem och behandlar dem som valpar. Hundexperter rekommenderar att man tar bort alla leksaker och övriga föremål som skulle kunna fungera som ställföreträdande valpar i hopp om att skendräktigheten ska gå över, vilket den så småningom gör.

!

18

SMARTA HUNDAR Afghanhunden sägs vara den ras som har den minsta hjärnan i förhållande till kroppsvikten. De mest intelligenta hundraserna anses vara pudel, border collie och golden retriever.


68

DOMINANS

”Hej, lukta på det här!” När svansen står rakt upp är det ett tecken på självsäkerhet och ibland också aggressivitet hos hunden. Den vill sprida sin lukt över världen. Den är alert och stridsberedd och kan ha för avsikt att utmana andra hundar. En hund håller sällan svansen upprätt om det inte finns andra hundar i närheten som den vill imponera på. Samtidigt brukar den ofta sträcka på sig för att verka så stor som möjligt, som på sidan 59. Nästa steg är att resa ragg för att se ännu större ut. Båda hundarna på bilden har styv svans och möts på lika villkor. Även om de fixerar varandra med blicken dröjer det bara några sekunder innan de är överens om att gå vidare och lukta på andra, mer givande ställen.

!

31

SMÅ OROSSTIFTARE En del hundar är rädda för barn, och orsaken kan vara att barn lätt blir exalterade och rör sig snabbt och oförutsägbart. Hunden kan också hysa agg till barn. Om den tidigare har blivit tillrättavisad när den har umgåtts med barn, kanske den förknippar barnen med rädslan för att bli straffad och har svårt att se dem som något annat än små orosstiftare.


70

DOMINANS

”Jag först! Jag först! Jag först!” Hundar gillar att vara först i kön, ungefär som när syskon kivas om vem som ska få glass först eller vems tur det är att gunga. En statusmedveten hund noterar alla små segrar över rivalerna i flocken, oavsett om det är en människoflock eller en hundflock. Om man alltid låter hunden vinna, kan det stiga den åt huvudet. När hunden stretar i kopplet för att den vill stanna

32


DOMINANS

71

och läsa alla meddelanden på en särskilt ”tätskriven” lyktstolpe eller trädstam, är det viktigt att hålla den i rörelse och visa vem som bestämmer. I naturen kan en dominant varg utöva sin auktoritet genom att begränsa rörelsefriheten för övriga flockmedlemmar. På liknande sätt kan en tamhund försöka hindra resten av familjen, eller andra hundar, från att passera. Det kan se ut som en lek, men i själva verket för söker hunden vinna en seger för att höja sin status i flocken. Det är lättare att klättra på rangskalan med hjälp av små delsegrar än att riskera en direktkonfrontation, som kan leda till fysiska skador eller förödmjukelse inför övriga flockmedlemmar. Många hundägare inser inte betydelsen av den här sortens incidenter.

BÄ, BÄ VITA LAMM

!

Det bästa sättet att lära sin hund att inte angripa andra djur är att låta den vänja sig vid djuret redan från tidig ålder. Hundar som har vuxit upp med katter eller kaniner brukar sällan jaga eller attackera dem. Fårägare tillämpar samma metod på sina vallhundar. De vill att hundarna ska ha en viss aggressivitet, så att de kan sätta fart på gamla tröga baggar och tackor, men de vill inte att hundarna ska anfalla boskapen. Därför låter man exempelvis border collier växa upp tillsammans med får.


96

MATDAGS

”Det är mitt ben, och hör sen!” Många hundar bevakar svartsjukt sina ägodelar, exempelvis ben och köttbitar som de har ”erövrat”. Hundar som vanligtvis är lugna och snälla kan ilskna till om någon försöker stjäla deras troféer, som en spännande tuggleksak eller ett stort och saftigt märgben. Nyckeln till beteendet ligger hos vargarna. Om en varg med låg status lyckas sno åt sig ett köttstycke, låter flockledaren och de högre rankade individerna honom behålla det. Även hundar anser att ett föremål tillhör den som erövrat det, sådan är lagen, och de försvarar till och med sina ägodelar mot individer som de annars är rädda för.

45


LEK

111

52 ”Du hinner aldrig ifatt mig!” Hundar älskar att leka tafatt med varandra. Det är viktigt att lära hunden sådant som att den aldrig får jaga främmande barn, men de flesta hundar har tillräckligt gott omdöme för att avgöra om en annan hund är med på noterna, särskilt om någon av dem bugar i den typiska lekinviten. Man räknar med att 98 procent av alla hundar aldrig får utlopp för sin energi.

!

HUNDENS SYN Hundens syn skiljer sig från vår. Vi ser fler detaljer, men hundar är bättre på att uppfatta rörelser. De har sämre färgsinne än vi, men i gengäld ser de mycket bra i svagt ljus. Hundar har ett synfält på 250 grader medan människans bara omfattar 180 grader.


118

LEK

”Kom nu, det är din tur att anfalla.” Hundar som inte har lärt sig att leka kan vara svåra att hantera. En del unghundar är rädda och vågar inte vara med i leken, och då kan de äldre hundarna fungera som ”ungdomsledare” och uppfinna olika strategier för att locka dem att delta. Om en vuxen hund med hög status avsiktligt visar ett undergivet beteende, som att rulla över på rygg, kan det få unghundarna att slappna av. Småhundar brukar också dra sig för att leka med stora hundar eftersom de tror att de kanske har missförstått signalerna. Därför måste den stora hunden tydligt visa att den vill leka. En jättelik irländsk varghund får ligga på rygg ganska länge för att leken ska komma igång.

56

HUNDEN I FÖRGRUNDEN

!

En rundfråga som gjordes av The American Animal Hospital Association gav en del intressanta resultat angående förhållandet mellan hundar och deras ägare. Det visade sig att 70 procent av hundägarna lät hundens namn stå med på gratulationskorten och att 33 procent talade med sin hund i telefon. Beräkningar visar att en miljon hundar i USA står som huvudsaklig förmånstagare i ägarens testamente.


SÖMN

62

131

”Jag sover faktiskt inte på riktigt.” Att ta en tupplur på femton minuter varannan timme kallas polyfasisk sömn. Motsatsen är monofasisk sömn, som innebär att man har en enda sovperiod per dygn. Den polyfasiska sömnen ger betydligt mer vakentid under varje tjugofyratimmarscykel. Många framstående personer, exempelvis Leonardo da Vinci och Thomas Edison, anses ha tillämpat polyfasisk sömn. Weimaranervalpen på bilden var så avspänd framför kameran att den slumrade till.

RÄDSLOR

!

När valpen är mellan åtta och tio veckor gammal upptäcker den att saker och ting kan vara farliga. Under den här perioden är det viktigt att valpen inte utsätts för situationer som är skrämmande eller smärtsamma utan att man själv är med och kan hjälpa den, eftersom effekterna kan etsa sig fast i minnet.


REVIRMARKERING

71

149

”Vad är det där för spännande lukt?” I likhet med en erfaren vinexpert med sofistikerad gom har hunden en häpnadsväckande förmåga att analysera lukterna från andra hundar. Faktum är att den är betydligt bättre på att identifiera dofter än människan. Urinens sammansättning, hur färsk den är, djurets kön och till och med dess sociala status går att fastställa genom noggrant sniffande. Om en viss lukt är intressant men svag, kan hunden förstärka den med en särskild teknik. Den tar hjälp av doft- och smakkänsliga celler i övre gommen och drar in luft samtidigt som den klapprar med tänderna. De tre hundarna på bilden har stannat upp på grund av en ovanligt stark lukt, som visar sig komma från ett djurkadaver inte långt från stigen.

!

DOFTSPÅR Innan laboratorieutrustningen blev mer avancerad i början av tjugohundratalet, använde man hundar för att upptäcka minimala mängder av ämnen som var så utspädda att de inte gick att mäta med vanliga instrument.


PRESSADE SITUATIONER

80

167

”Du är alldeles för närgången.” Hundar blundar ofta för att bryta intensiteten i en viss situation. Vi människor vill gärna komma våra husdjur in på livet, men för många hundar kan närheten bli alltför påträngande, eftersom de har svårt att hantera den fysiska kontakten och ögonkontakten på samma gång. Blundandet tolkas ibland som att hunden ”verkligen gillar” att bli klappad, men sanningen är att den inte har något val utan försöker hantera situationen så gott den kan.

!

”KOLLA IN DEN HÄR PINNEN.” Många hundar, exempelvis pitbull terrier, älskar att bära omkring på pinnar långt efter det att apporteringsleken är över. De letar också reda på stora pinnar eller grenar som inte går att kasta och släpar hem dem. Pinnarna är en ersättning för bytesdjur. Hunden har ”dödat” pinnen och vill visa upp den.


Trevor Warner

• •

Lär dig mer om samspelet mellan hund och människa

Stärk banden till din hund

100 OLIKA SIGNALER

Bekanta dig med hundens vanligaste beteenden

HUNDENS KROPPSSPRÅK

Ta reda på hur din hund tänker

Trevor Warner

HUNDENS KROPPSSPRÅK

100 OLIKA SIGNALER

www.icabokforlag.se

9789153436881  
9789153436881  

KROPPSSPRÅK 100 OLIKA SIGNALER Trevor Warner Hundens Trevor Warner Översättning: Ulla-Märta Westerstål