Page 1

MATTEKUL • JONSSON & RING

TRÄNA MED… 

Art.nr 36533

ADDITION 0 –10

NYCKELPIGAN

studentlitteratur.se

978-91-44-08719-1_05_cover.indd 1-2

2016-08-29 14:49


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 36533 ISBN 978-91-44-08719-1 Upplaga 2:5 © 2012 Anna-Stina Jonsson, Carina Ring och Studentlitteratur AB Illustrationer: Lena Serholt Printed by Dardedze holografija, Latvia 2016

978-91-44-08719-1_05_cover.indd 3-4

2016-08-29 14:49


Anna-Stina Jonsson & Carina Ring

TRÄNA MED… 

ADDITION 0 –10

NYCKELPIGAN

978-91-44-08719-1_05_book.indd 3

2016-08-29 14:58


NYCKELPIGAN Hjälp nyckelpigan att skriva sitt namn. Dra streck från prick till prick.

2

3

2

2

4 5

1

1

1

3

Vad heter jag?

4 978-91-44-08719-1_05_book.indd 4

2016-08-29 14:58


NYCKELPIGAN

1 + 1 =   1 + 3 =   1 + 0 =   2 + 2 =   0 + 3 =   0 + 0 =  

2 + 1=   3 + 0=   2 + 3=   3 + 1=   0 + 1=   0 + 4=  

Ringa in par av 4-kompisar.

3 1 0 4 2 2 4 0 2 2 1 3 5

978-91-44-08719-1_05_book.indd 5

2016-08-29 14:58


MATTEKUL • JONSSON & RING

TRÄNA MED… 

Art.nr 36533

ADDITION 0 –10

NYCKELPIGAN

studentlitteratur.se

978-91-44-08719-1_05_cover.indd 1-2

2016-08-29 14:49

Profile for Smakprov Media AB

9789144087191  

9789144087191  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded