Page 1

Stormaktsdrömmen av Christer Nilsson Inget åldras snabbare än förutsägelser om framtiden. När vi väl sett vad som uppstod i det som nyss var framtid är det lätt att döma ut de djärva förutsägelserna. Och framtiden blir snart historia. Att balansera på nuets nålspets är en paradox – och varje människas lott. Framtid blir nu. Nu blir då. Perspektivet förskjuts i varje ögonblick. I detta ligger människolivets stora under och mening: att leva, minnas, åldras, dö – och ändå lämna något efter sig i det genetiska, fysiska och andliga arvet. Och det finns alltid en framtidsdimension, ansvaret ligger framför oss, och varje individ fortsätter sitt ”historiskt bestämda liv” långt in i det tillkommande. I Sverige har sedan länge rått en underförstådd – självförvållad? – historielöshet. Människor har frusit fast i modernismens absoluta nu. Våra historiska upptrampade stigar har länge hållit på att växa igen men är dock ännu fulla av spår av dem som gått före oss. Spår att dröja vid. Spår som ännu inte kallnat. Vi borde bättre lära känna fotspåren, definitivt återerövra dem i vårt kollektiva minne. Detta var vad som föresvävade och sporrade mig när jag ville skriva denna bok och starta min historiska resa i österled – I svenskarnas spår under tusen år i Finland, Ryssland och Baltikum. En resa som utgick från Stockholm via Åland till Åbo. Därifrån kungsvägen till Helsingfors, Fredrikshamn och till det i dag ryska Viborg. Sedan till S: t Petersburg, genom Ingermanland och Estland med Narva och Tallinn. Sista etappen till Pärnu och Tartu i Estland och Riga i Lettland. En fantastisk resa och en lika fantastisk historia. 200 mil på sexton dagar. På ungefär samma vägsträckor som 1600-talets svenske/finske/baltiske fotsoldat behövde 60-70 dagar för att marschera med full packning. Drömmen om den svenska stormakten. Denna historia är värd att på nytt berättas – att påminna om – att restaurera. Jag tror att jag gör det ”i grevens tid”, vilket betyder i sista momangen, men ändå i rätt tid. Vad jag vill beskriva är en närvarokänsla av en tid som inte längre existerar. På spaning efter en förlorad dröm. Det historiska medvetandets vidgning. Historiens diskreta framträdande. Som fartyget passerar genom dimman utan att dimman märker något.


I omkring 600 år har Finland styrts av grevar och baroner och andra herrar i den svenske kungens tjänst, vilket mer eller mindre är okänt för dagens finska skolelever. Det har strukits ur historieundervisningen i de finska skolorna. Finska barn verkar tro att Finland var ett land som plötsligt steg upp ur havet år 1809. Och inte heller har de riktigt förstått varför man har svenska på skolschemat. ”Tvångssvenska” som många kallar det. Efter fyrtio år som historielärare i Sverige vet jag att generationer av svenska skolelever, på samma ohemula sätt som i Finland, undanhållits självklara och viktiga kunskaper om vårt broderland. Lika nedslående är den bristande kännedomen om våra baltiska grannar. I Estland var svenskarna herrar i 150 år, i Livland 89. Varje epok har sina kolonisatörer. Sverige hade sin glanstid som stormakt på 1600-talet. År 1710 hade drömprojektet vittrat sönder. Jag tror också att det var världshistoriens största felgissning den dagen då Lenin och Stalin trodde sig kunna göra om finländarna till kommunister. Och trots annektering och järngrepp om Baltikum i femtio år så lyckades man inte heller med ester, letter eller litauer. Historien är alltid närvarande. Den lever i nuet, men minns alltid sitt förflutna, sitt ursprung. En dold källåder som ibland kan tränga upp till ytan, men som oftast rör sig i fördolda sprickor och gångar i vårt undermedvetna, som obemärkt och omedvetet sipprar in i vår medvetandeström av förnimmelser och varseblivningar vid varje kontakt med vårt kollektiva minne – vårt fysiska och andliga arv. Från no-where till now-here, om man så vill uttrycka det. Att som författare och historiker sakna en mångkunnig bibliotekarie är som att cykla utan sadel – man sitter illa till. Boel Jepson på Råå bibliotek har varit min stadiga sadel, ett oumbärligt och outtröttligt stöd vid min ständiga jakt på källor och litteratur. Varmt tack också till Kulturföreningen Sverige – Finland för projektbidrag till denna boks tillblivelse. Ett särskilt tack till vännen Eero Rislakki, frontsoldat och finsk hjälte vid Karelska näset och Svirfronten under Finska fortsättningskriget, som har bidragit i boken med sin dramatiska krigsskildring. Slutligen. Utan min käresta, Eva, hade varken resa eller bok blivit av. Co-driver, kartläsare, inspiratör, trösterska, matmor, manus- och korrekturläsare i en och samma person. Vad mera kan en stackars vilsen och ”hungrig” historiker önska sig på livets och stormaktens villovägar.

Christer Nilsson


Innehåll:

Förord Inledning Åland Åbo

Slottet och staden

Finska kriget

Han valde ”fel” fiende Krigets vindar Gåtan i Sveaborg

Gustaf Mauritz Armfelt Helsingfors Sveaborg Huvudstaden

Rosenbom och hans bröder Eugen Schauman Det finska inbördeskriget Finska vinterkriget Gustaf Mannerheim Fortsättningskriget Viborg Ett utsatt gränsfäste Viborgska smällen Viborgska gatloppet

Sankt Petersburg Vägar österut

Narva

Öst möter väst Den arkitektoniska pärlan Karl XII i Narva Anfallet

Tallinn

Linda Bronssoldaten Tyskbaltiska herrar Fynden från Grobin De tidiga svenskarna – Estland blir svenskt

Riga

Kirkholm Svensk regim Förrädaren Patkul Entreprenörer Handelsstaden I svenskarnas spår

Källor och litteratur Person- och ortnamnsregister

9789173312790  

Stormaktsdrömmen av Christer Nilsson I omkring 600 år har Finland styrts av grevar och baroner och andra herrar i den svenske kungens tjänst...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you