Page 1

magnus arleborn Lars Eriksson Helén Hurtigh Susann Mannerfalk

Övningsbok B

f f o e k a T tid y n en i e d an g a t e För

Företagsekonomi B 1

övn i n gs b o k b / ta k e o f f


planera driva

Innehåll Planera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.  Skapa ett nätverk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2. Hitta vägen ut till marknaden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3. Bestämma pris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4. Prissätta mera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5. Planera resultat och lönsamhet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6. Budgetera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7. Göra en affärsplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Driva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

1.  Arbeta med massmarknadsföring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2. Arbeta med relationsmarknadsföring.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 72

utvärdera

3. Köpa in varor och tjänster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Att vara medarbetare och anställd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5. Vara ledare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 1

6. Sköta ekonomin – dubbel bokföring.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 7. Bokföra försäljning och inköp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 8. Bokföra flera affärshändelser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1  2 1

9. Göra bokslut.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 10. Avsluta bokslutet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 11. Upprätta en årsredovisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1  7 1

utvärdera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 83

1.  Utvärdera företaget.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 85 2. Utvärdera omvärlden.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Övrigt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Konteringsruta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 T-konton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Bokslutstablå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 0 övrigt

Konteringsstämplar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  1  1 Kortfacit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2

tak e o f f / övn i n gs b o k b

5


planera driva

a r e n a l P

utvärdera övrigt

tak e o f f / övn i n gs b o k b

7


8

รถvn i n gs b o k b / ta k e o f f


planera

1. Skapa ett nätverk 1.1 Förklara innebörden av nedanstående viktiga begrepp a) Nätverk___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

b) B2B_ _______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

c) B2C_ _______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

driva

d) C2B_ _______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

e) C2C_ _______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

utvärdera övrigt

tak e o f f / övn i n gs b o k b

9


f) Marknadsnätverk______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

g) Grosshandel/partihandel____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

h) Detaljhandel_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

i) Dagligvara_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

j) Specialvara______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

k) Omvärldsnätverk_ _____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

l) Företagsnätverk_ ______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

m) Mentorskap______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

1.2 Diskutera nätverksteori a) Utgå ifrån dig själv och beskriv hur en privatpersons nätverk kan se ut i allmänhet. Vilka noder, länkar och interaktioner finns det? b) Vad kan dina nya kunskaper om nätverk innebära för dig när du knyter kontakter med andra personer framöver?

1.3 Exempel på B2B, B2C, C2B och C2C Använd dig av affärstidningar och Internet för att hitta två företagsexempel på vart och ett av rubrikens begrepp. Exemplen kan vara hämtade både från E-handeln och från affärslivet i övrigt.

10

P l an er a

1 . s k apa e t t nät ver k


planera driva

1.4

Marknadsnätverk 1 / Leverantörerna utvärdera

Utgå från nedan angivna varor och tjänster och försök att hitta lämpliga leverantörer (producenter, grossister eller importörer) i Sverige av dessa med hjälp av faktabokens internetadresser för Kompass eller Emfas. Ange om leverantören du väljer är producent, grossist, importör och/eller agent. a) Stövlar Ditt företag är en e-handelsplats som säljer jaktutrustning, bl.a. stövlar, till jägare och andra som vistas i skog och mark. b) Barncyklar Du har startat en butik som ska sälja barncyklar till konsumenter. c) Reklam Ditt företag behöver hjälp med att utforma en annons. Använd ett lokalt reklamföretag. d) Presentartiklar

övrigt

Ditt företag säljer presentartiklar till andra företag.

P l an er a

1 . s k apa e t t nät ver k

11


1.5

Marknadsnätverk 2/ Leverantörerna

Gå in på faktabokens övriga www-adresser som ger information om leverantörer (se sidorna 96 och 105). Skriv ner fördelar och nackdelar med de aktuella adresserna för ett företag som letar efter leverantörer.

1.6

Marknadsnätverk 3 / Mässorna

Sök på webbplatsen Fairlink efter mässor för hälsa och hälsokost på den nordiska marknaden under aktuellt år. Om du driver en hälsokostaffär: Vilka är särskilt viktiga att vara med på? Varför tycker du det?

1.7

Marknadsnätverk 4 /Detaljhandeln

Denna uppgift handlar om detaljhandeln i Sverige. Till deluppgifterna d) och f) behövs aktuell statistik som gäller detaljhandeln i Sverige, till exempel tidningen Supermarkets årliga specialnummer om detaljhandeln, ”Vem är Vem”. a) Studera faktabokens diagram över den svenska detaljhandelsmarknaden 2005 (sidan 99) och ange de två största varugrupperna i kronor inom dagligvaror respektive specialvaror. b) Studera samma diagram som i deluppgift a) och ta fram de två varugrupper från dels dagligvaror och dels specialvaror vars försäljning ökat mest i procent mellan år 2004 och år 2005 i löpande priser. Med tabellens ”Löpande priser i procent” avses förändringen av försäljningen (konsumtionen) i procent med hänsyn till både pris och volym. c) Hur stor är den totala försäljningen (konsumtionen) av dagligvaror i kronor år 2005? d) Beräkna förändringen av försäljningen av dagligvaror i löpande priser i procent mellan år 2005 och senast aktuella år, t.ex. år 2007. e) Hur stor är den totala försäljningen (konsumtionen) av specialvaror i kronor år 2005? f) Beräkna förändringen av försäljningen av specialvaror i löpande priser i procent mellan år 2005 och senast aktuella år, t.ex. år 2007.

1.8 Omvärldsnätverk 1 /Sverige a) Du planerar att starta ett nytt mindre företag i din egen hemkommun. Sök upp din kommuns webbplats och ta reda på vilken näringslivsservice man erbjuder nya företagare. b) Sök vidare upp webbplatserna för Arbetsförmedlingen, Företagarna, Skatteverket, Bolagsverket och Nyforetagarcentrum. Ta reda på vilken hjälp de erbjuder nya och etablerade företagare.

12

P l an er a

1 . s k apa e t t nät ver k


1.9

Omvärldsnätverk 2 /Internationellt planera

Småföretagens utveckling bedöms mycket viktig av alla etablerade politiska partier och i denna utveckling är företagens vilja och förmåga att öka sin export särskilt viktig. Sök upp de olika webbplatserna med internationell information för att ta reda på vad de kan erbjuda nyblivna och etablerade företagare som vill arbeta utanför Sverige.

1.10 Företagsnätverk 1 /Fackliga organisationer Ta reda på vilka fackförbund och huvudorganisationer som gäller för följande yrkeskategorier. Utgå från faktabokens sammanställning av de fackliga huvudorganisationerna.

Huvudorganisation

Fackförbund

b) Butiksbiträde

___________________________________________________________________________________________________

c) Metallarbetare

___________________________________________________________________________________________________

d) Läkare

___________________________________________________________________________________________________

e) Skolledare

___________________________________________________________________________________________________

f) Polis

___________________________________________________________________________________________________

g) Banktjänsteman

___________________________________________________________________________________________________

h) Försvarsanställd

___________________________________________________________________________________________________

i) Officer

___________________________________________________________________________________________________

utvärdera

___________________________________________________________________________________________________

driva

a) Undersköterska

Kontakter får du på många olika sätt. Många överenskommelser görs på golfbanan.

övrigt

tak e o f f / övn i n gs b o k b

13


1.11 Företagsnätverk 2 / Personal Sök upp några av bokens webbplatser, se sidorna 102 och 105, för rekrytering av personal. Ta reda på hur man gör om man vill: a) anställa (rekrytera) personal om du är arbetsgivare. b) söka ett visst arbete om du är arbetstagare.

1.12 Företagsnätverk 3 / Organisation, ledarskap och mentorskap Sök upp webbplatserna under rubriken Organisation och ledarskap, se sidorna 104 och 105, och försök att hitta 2-3 artiklar som du tycker är intressanta om: a) organisation b) ledarskap c) mentorskap Sammanfatta artiklarna i punktform och presentera dem för en grupp. Vad är skillnaden mellan de olika begreppen? I vilka sammanhang förekommer de? Du kan naturligtvis också använda dig av andra informationskällor än webbplatser. Fråga till exempel på skolans bibliotek. Läs igenom den information du hittat och sammanfatta varje deluppgift punktvis.

14

P l an er a

1 . s k apa e t t nät ver k


planera

2. Hitta vägen ut på marknaden 2.1 Förklara innebörden av nedanstående viktiga begrepp a) Marknadsföring_ _______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

b) Behov_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

c) Marknad__________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

driva

d) Konsumentmarknader _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

e) Yrkesmarknader _ _____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

f) Konkurrent _____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

utvärdera

g) Totalmarknad __________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

övrigt

tak e o f f / övn i n gs b o k b

15


h) Delmarknad_ ____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

i) Marknadsandel_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

j) Marknadsinformation ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

k) Marknadsundersökning______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

l) Skrivbordsundersökning_ ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

m) Fältundersökning______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

n) Marknadsmål___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

o) Marknadsstrategi______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

p) Konkurrensstrategi_ __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

q) Kundstrategi____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

r) Massmarknadsföring_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

s) Relationsmarknadsföring_ __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

t) Konkurrenslagen______________________________________________________________________________________________________

16

______________________________________________________________________________________________________________________________

P l an er a

2 . h it ta väg en u t på m a r k na d en


2.2 Ta ställning till om följande är rätt eller fel ________________________

b) Med behov avses olika bristtillstånd som vi försöker råda bot på.

________________________

c) Konsumenter som köper sportskor finns på en yrkesmarknad.

________________________

planera

a) Att utveckla nya varor och tjänster är också marknadsföring.

d) Restauranger och biografer kan också ses som konkurrenter till ett företag som tillverkar cyklar.

________________________

e) Om ett visst företag säljer för 200 mkr på en marknad som totalt uppgår till 1  000 mkr har företaget en marknadsandel på 80 %. f) En skrivbordsundersökning bygger på s.k. primärdata.

________________________

________________________

g) Konkurrensverket publicerar produkttester och marknadsöversikter i första hand för konsumenter.

________________________

driva

h) Kommerskollegium är den svenska myndigheten för utrikeshandel och handelspolitik.

________________________

i) Att sikta på att bli ett av marknadens tre ledande varumärken inom en period av tre år är ett exempel på marknadsmål.

________________________

j) Med differentiering menar man att företaget riktar in sig på en tydligt avgränsad del av marknaden.

________________________

k) Konkurrenslagen förbjuder vissa former av konkurrensbegränsande samarbete mellan företag.

________________________

2.3 Engelskt/amerikanskt affärsspråk utvärdera

Det är allt mer vanligt att man möter engelskt/amerikanskt affärsspråk även på svenska företags webbsidor. Denna text, här något avkortad, finns på undersökningsföretaget SIFO:s svenska hemsida. Översätt texten till svenska. Använd lexikon när så behövs. ”SIFO Research International can provide your company with support throughout the whole process. We give you the tools to help you make the right decisions by providing you with knowledge about: • consumers and clients • innovation • branding • opinion and society • co-operation, leadership and organization • media and advertising

P l an er a

2 . h it ta väg en u t på mar k nad en

övrigt

• pharmaceuticals and health.”

17


2.4

Mänskliga behov

Utgå ifrån faktabokens uppräkning av mänskliga behov och koppla samman ett eller flera av dem med följande varor och tjänster. Du kan också välja andra behov än de som står i boken. a) Sportbil i cabrioletversion. b) Double cheeseburger hos Burger King. c) IT-utbildning vid IT-Universitetet i Göteborg. d) Caffe latte hos Wayne´s Coffee vid Kupolen i Borlänge med bästa kompisen. e) Trygg-Hansas Hemstart, hemförsäkring för unga som nyss flyttat hemifrån. f) Gymkort till Friskis och Svettis.

18

övn i n gs b o k b / ta k e o f f


2.5

Boendet väger tyngst! planera

Här ser du storleken på de viktiga marknaderna (konsumtionsområdena) i Sverige år 2005 enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) och marknadernas andel av den totala konsumtionen. a) Beräkna konsumtionen per capita (per person) för varje konsumtionsområde, om antalet

Boendet väger tyngst

invånare i Sverige är ca 9 miljoner samma år.

Hushållens utgifter på olika konsumtionsområden och deras andel av konsumtionen, 2005.

b) Vilka svagheter kan ett värde som du får fram i deluppgift a) ha? c) Vilka fyra konsumtionsområden har haft den största procentuella ökningstakten mellan år 1995 och 2005. Gör en egen bedömning här. d) Ge exempel på två viktiga tillverkande svenska företag inom konsumtionsområdena kläder och skor samt livspå samma delmarknad. Ange vilka slags kläder/skor och livsmedel/drycker det gäller. Använd t.ex. www.foretagsfakta.se

miljoner kr

Boende 350 511 Transporter o fordon 164 257 Livsmedel o drycker 149 331 Rekreation o kultur 146 113 Diverse varor o tjänster 115 372 Kläder o skor 66 117 Möbler o hushållsutrustning 65 117 Restauranger o hotell 63 623 Konsumtion utomlands 55 029 Alkohol o tobak 45 370 Post- och telekommunikationer 38 836 Hälso- och sjukvård 33 827 Utbildning, fritidsavgifter 3 233 Totalt

andel av konsumtion

27,3 % 12,8 % 11,6 % 11,4 % 9,0 % 5,1 % 5,1 % 5,0 % 4,3 % 3,5 % 3,0 % 2,6 % 0,3 % 100 %

driva

medel och drycker. De ska vara konkurrenter, dvs. arbeta

e) Beräkna storleken för Rekreation och kultur år 2006 och 2010 om ökningstakten varje år är 5 %.

2.6 Platt-TV slår igenom! År 2006 var året då platt-TV fick sitt genombrott. Följande är en sammanfattning som bygger på marknadsinformation från branschens huvudorganisation: utvärdera

CE-Konsumentelektronikbranschen ser fram mot ett 2006 då majoriteten av TV-försäljningen utgörs av platt-TV, dvs. LCD- och Plasma-skärmar. Totalt prognostiserar CE att TV-försäljningen ökar med 27 procent under 2006 och att platt-TV-försäljningen bidrar med största omsättningstillväxten.

a) Beräkna totalmarknaden för försäljningen av TV-apparater år 2006 om den uppgick till 4 795 mkr år 2005. Avkorta till jämna miljoner kronor. b) Beräkna marknadsandelen för år 2005 för ett företag som sålde för 239 750 tkr. c) Beräkna försäljningen för samma företag år 2006 om man behåller sin marknadsandel från år 2005. d) Beräkna försäljningen för samma företag år 2010 om totalmarknaden då har ökat med 50 % jämfört med år 2006 och marknadsandelen beräknas bli 8 %. e) Hur stor är delmarknaden i volym för Plasma-TV i procent av den totala marknaden om man beräknar att det under år 2006 säljs 93 750 Plasma-TV av totalt 625 000 TV-apparater? övrigt

f) Om man ser på marknaden i värde för Plasma-TV beräknas denna till ca 25 %. Varför är värdeandelen för Plasma-TV större än volymandelen som beräknades i deluppgift e)?

P l an er a

2 . h it ta väg en u t på mar k nad en

19


2.7

Kartläggning av marknaden för dator- och TV-spel

Marknadskartläggning är en typ av marknadsundersökning som görs för att skaffa grundläggande information om en okänd men intressant marknad. Både skrivbordsoch fältundersökningar kan bli aktuella. I denna uppgift gäller det marknaden för programvara till dator- och TV-spel. Alternativt kan man välja någon annan marknad. Följande uppgifter ska tas fram: Totalmarknad

Årlig total försäljning i kronor (värde).

Marknadsutveckling

Årlig ökning av totalmarknaden (%).

Delmarknader

Vilka delmarknader finns det och hur stora de är i kronor (värde).

Konkurrenter

De viktigaste tillverkarna.

Marknadsandelar

Hur stor andel har dessa företag av den totala försäljningen (värde %).

Distribution Hur produkterna distribueras och säljs, t.ex. i stormarknader eller

genom e-handel. Konsumenter

Olika viktiga fakta om dem som köper och använder aktuella produkter.

Informationen kan sökas från allmänna källor, t.ex. de som nämns i faktaboken, artiklar i dagspress och fackpress och genom intervjuer av personer i butiker som säljer produkterna. Sammanställ och redovisa med hjälp av OH eller PowerPoint.

20

övn i n gs b o k b / ta k e o f f


Take off – företagande i en ny tid Take off tar sin ansats i företagande och entreprenörskap och innefattar hela företagarprocessen. Steg för steg följer du de naturliga faserna genom Starta, Planera, Driva och Utvärdera. Du håller i din hand övningsboken till stegen: Planera, Driva och Utvärdera. Övningarna till det första steget, Starta finner du i Övningsbok A. Företagsekonomi B Steg 2 Planera Steg 3 Driva Steg 4 Utvärdera

Take off – paketet består av: Take off A och B, kombinerad faktabok Take off A, övningsbok Take off B, övningsbok Till paketet finns också en välfylld lärarhandledning med cd samt en läromedelswebb.

4

övn i n gs b o k b / ta k e o f f

9789140651686  
9789140651686  

övningsbok b företagsekonomi b magnus arleborn lars eriksson Helén HurtigH susann mannerfalk övningsbok b / take off 1