Page 1

CRISTOFFER

KRISTINA KRISTINA KRISTINA KRISTINA

TYCHO TYCHO TYCHO TYCHO

CRISTOFFER CRISTOFFER CRISTOFFER CRISTOFFER

Brahe Aztekerna Pocahontas Columbus Gyllenstierna Gyllenstierna Gyllenstierna Brahe Brahe Brahe Aztekerna Aztekerna Aztekerna Pocahontas Pocahontas Pocahontas Columbus Columbus Columbus

CRISTOFFER

K KR R II SS TT II N NA A

ISBN 978-91-622-7071-1

9 www. bonnierutbildning.se

Aztekerna Pocahontas Columbus Gyllenstierna

789162 270711

Jonathan Lindstrรถm

(7071-1)

Bonnier s

TT Y YC CH HO O


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10

Bildregister Omslag: The Art Archive 4, 13 The Art Archive 7, 17, 23 Bridgeman Art Library / IBL Bildbyrå 19 General Archive of the Indies Seville / Dagli Orti / The Art Archive

Redaktör: Kristina Holm Grafisk form: Bånges Grafiska Form AB Illustrationer: Jonathan Lindström Bildredaktör: Elisabeth Wahlbom Christoffer Columbus ISBN 978-91-622-7071-1

Ordförklaringar navigera

kompass magnetisk nål som visar väderstrecken,

används vid navigering karavan ett långt led av packdjur (t.ex. kameler)

med handelsvaror och handelsmän timglas en enkel tidtagare, där sand rinner mellan

två glasbehållare under en viss tid

© 2007 Jonathan Lindström och Bonnier Utbildning AB Första upplagan Första tryckningen

att med olika metoder hitta på havet

meteorit sten från rymden som faller ner i jordatmosfären

och når jordens yta reva segel minskning av segelytan på ett skepp vid hård blåst rev

grund i havet

kolonisera låta folk från hemlandet flytta till och bebygga Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Printed in Sweden by Printing Malmö AB, Malmö 2007

erövrat land och styra det från hemlandet


INNEHÅLL sidan 2

Vem upptäckte Amerika?

4

Ullvävarens son

6

Christofer seglar, ritar och läser

8

Christofer får en idé

10

Skeppen och besättningen

12

Äntligen på väg!

14

Land i sikte!

16

Christofer går i land

18

Christofers upptäckter

20

Européerna upptäcker världen

22

Varför räknas Christofer som upptäckaren?

24

Allt blev inte bra

25

Ordlista


Vem upptäckte Amerika? För 1 000 år sedan seglade vikingar till nordöstra Nordamerika. De byggde hus och bodde kvar några år. Sedan jagades de iväg av indianer. Indianerna var de första människorna i Nordamerika och Syd­­ amerika och hade bott där i tusentals år. För drygt 500 år sedan seglade Christofer Columbus från Spanien till Amerika. Han förstod inte att han

Här kom vikingar på besök Först kom indianerna

Här kom Columbus 


hade hamnat i en okänd värdsdel. Han trodde att han hade kommit till Indien. Det är därför människorna som först bodde i Amerika kallas indianer. Trots att både indianer och vikingar var före Columbus i Amerika brukar Columbus få äran av att ha upptäckt världsdelen. Hur kan det komma sig? För att kunna svara på den frågan måste du först veta mer om Columbus och vad han gjorde. Columbus resa var ett fantastiskt äventyr!
Ullvävarens son

Här är en av många målningar av Columbus som gjorts efter hans död. 


Christofer Columbus föddes år 1451 i staden Genua i Italien. Hans italienska namn var Christoforo Colombo. Hans pappa och hans farfar var ullvävare. Hans mamma var dotter till en ullvävare. Christofer hade fyra små­­ syskon. Hans föräldrar hade antagligen inte råd att låta barnen gå i skola eller läsa på universitet. När Christofer blivit vuxen sa någon att han var intelligent men att han hade liten lärdom. Christofer började arbeta redan som ton­­ åring. Ibland arbetade han som ullkardare. Då borstade han fårens ull så att det gick att spinna tråd av den. Tråden vävdes till ylletyg. Men han tog också arbete som sjöman. Genua var en viktig handelsstad med handelsskepp som seglade till främmande hamnar. Christofer växte upp och blev en lång man med rödblont hår, fräknar och blå ögon. Ganska tidigt i livet blev han vithårig.
Christofer seglar, ritar och läser Som sjöman seglade Christofer med olika skepp i Medelhavet och Atlanten. Han kom till Portugal, England, ön Madeira och ända till Guinea i Afrika. Han kan till och med ha seglat till Island och hört historier om vikingarnas färder till Amerika. Men det vet man inte säkert. Christofer lärde sig mycket om hur man navigerar. På den tiden navigerade man med hjälp av stjärnor, kompass och genom att hålla reda på skeppets fart. Senare flyttade han med sin bror Bartolomeo till staden Lissabon i Portugal. Därifrån seglade skepp ut åt många håll i världen. Bröderna arbetade med att rita sjökort. Det var kartor över hav, kuster och hamnstäder som sjömännen använde när de navigerade. Christofer läste gärna böcker om världens olika länder, särskilt om länder i Asien. Indien, Kina och Japan kallades alla för Indien på den tiden. De låg långt österut och handelsmän som reste dit reste med karavaner. När de kom hem hade de med sig guld, ädelstenar och kryddor.
Lissabons hamn var fylld av skepp.
CRISTOFFER

KRISTINA KRISTINA KRISTINA KRISTINA

TYCHO TYCHO TYCHO TYCHO

CRISTOFFER CRISTOFFER CRISTOFFER CRISTOFFER

Brahe Aztekerna Pocahontas Columbus Gyllenstierna Gyllenstierna Gyllenstierna Brahe Brahe Brahe Aztekerna Aztekerna Aztekerna Pocahontas Pocahontas Pocahontas Columbus Columbus Columbus

CRISTOFFER

K KR R II SS TT II N NA A

ISBN 978-91-622-7071-1

9 www. bonnierutbildning.se

Aztekerna Pocahontas Columbus Gyllenstierna

789162 270711

Jonathan Lindstrรถm

(7071-1)

Bonnier s

TT Y YC CH HO O

9789162270711