Page 1

L채rarp채rm Pia Cederholm


Innehåll

1: Språk – struktur möter stil

Träna på guidning................................ 48

Instruktioner och facit till kopieringsunderlagen i kapitel 1........... 7

Presentera drottning Kristina............... 49

Snabba frågor till kapitel 1.................. 15 Kontrollfrågor till kapitel 1................... 16  räna på skillnaden mellan T talspråk och skriftspråk....................... 17 Träna på fonem.................................... 18 Träna på stavelser och morfem........... 19 Träna på satsanalys............................. 20 Träna på substantivets böjning........... 21 Träna på verbformerna........................ 23 Träna på sifferuttryck........................... 24 Träna på pronomen 1.......................... 25 Han eller honom?................................ 26

Träna på anställningsintervju............... 50 Träna på sammanträdesteknik............ 52 Ge en föreläsning i retorik................... 53

3: Läsa – text möter dig Instruktioner och facit till kopieringsunderlagen i kapitel 3......... 55 Snabba frågor till kapitel 3.................. 58 Kontrollfrågor till kapitel 3................... 59 Gör en stilanalys.................................. 60 Öva studieteknik 1: tankekarta............ 61 Öva studieteknik 2: mattemetoden..... 62

Träna på pronomen 2.......................... 27

Öva studieteknik 3: rubriker och stödord.......................................... 63

De eller dem?...................................... 28

Öva studieteknik 4: referat.................. 64

Grammatikprov 1................................. 29

Öva studieteknik 5: understrykning..... 65

Grammatikprov 2................................. 31

Öva studieteknik 6: filmmanus............ 66

Grammatikprov 3................................. 33

Svår text blir lättare............................. 67

Test: finn din stil................................... 35

Genreprov............................................ 68

2: Tala – du möter publiken

4: Skriva – tanke möter form

Instruktioner och facit till kopieringsunderlagen i kapitel 2......... 37

Instruktioner och facit till kopieringsunderlagen i kapitel 4......... 70

Snabba frågor till kapitel 2.................. 40

Snabba frågor till kapitel 4.................. 74

Kontrollfrågor till kapitel 2................... 41

Kontrollfrågor till kapitel 4................... 75

Träna på tes och argument.................. 42

Träna på språkriktighet........................ 76

Argumenterande tal............................. 43

Träna på stor och liten bokstav........... 77

Träna på tacktal................................... 45

Träna på skiljetecken........................... 78

Uppvakta Strindberg på födelsedagen....................................... 47

Lös formuleringsproblem.................... 79


Skriv ett reportage – och få respons..................................... 80 Svara på en debattartikel.................... 82 Skriv ett pm......................................... 83 Skriv en novell..................................... 84 Redigera hopplös text......................... 85 Träna på formgivning........................... 86 Rättstavningstest................................. 87

5: Världen och vi – svenskan möter andra språk Instruktioner och facit till kopieringsunderlagen i kapitel 5......... 89 Snabba frågor till kapitel 5.................. 92 Kontrollfrågor till kapitel 5................... 93 Spåra ordets ursprung........................ 94 Träna på grekiska prefix...................... 95 Träna på latinska prefix....................... 96 Översätt från norska............................ 97 Översätt från danska........................... 98 Översätt från engelska........................ 99 Rensa ut anglicismer......................... 100 Ordkunskapstest............................... 101


1

Träna på substantivets böjning

1. I den lilla köping där jag bodde fanns inget gymnasium så efter de tre åren på högstadiet ___________________ fick jag börja åka buss till grannstaden.

Facit

Så här ska substantiven i uppgiften böjas:

2. V  i hade tänkt tillbringa eftermiddagen på något museum men eftersom det var måndag museer stängda. var alla __________ polycierna fyller en hel 3. K  onkurrenterna verkar inte ha någon policy alls medan _____________ hårddisk hos oss. ordförandena 4. V  år ordförande i lokalgruppen, Ingrid, fick åka på spakryssning med ________________ från de andra lokalgrupperna i länet. faktum att jorden är rund. 5. Bara dumskallar kan förneka vetenskapliga fakta. Det är ett ________ bikinierna 6. E  n bikini gör ingen sommar. Först när _________________ dominerar skyltfönstret börjar det bli dags att strippa i provrummet. lattar 7. ”  Hur många __________ har du druckit?” undrade maken oroligt när han såg alla lattemuggar på kafébordet. 8. M  an skaffar sig hobby efter hobby för att en vacker dag upptäcka att hobbyerna ________________ har tagit över hela ens tillvaro. 9. J ag trodde att vi hade seminarium varje dag men en kurskamrat upplyste mig om att de seminarierna här _________________ bara hölls en gång varannan vecka. 10. F  ör att få syn på lokalkrockarna räckte det inte med ett schema. Jag behövde jämföra schemana _______________ från samtliga kurser. 11. H  an hade lämnat ett meddelande på köksbordet om att han gått ner till centrumet men centrum som det hastigt nedkrafsade hans farmor förstod inte vilket av stadens två ___________ meddelandet ___________________ syftade på. 12. P  olisen kunde tänka sig flera scenarier: att han blivit hotad och därför självmant gått under jorden, att han blivit bortförd med våld eller att han samarbetat med stöldligan scenariot vid kuppen. Det sista __________________ var dock något som hans arbetskamrater vägrade tro på.

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Manual: svenska lärarpärm

11


1

Träna på verbformerna

Facit

En korrekt ifylld tabell:

infinitiv

längta

älska

sluta

bråka

presens

längtar

älskar

slutar

bråkar

preteritum

längtade

älskade

slutade

bråkade

supinum

längtat

älskat

slutat

bråkat

perfekt

har längtat

har älskat

har slutat

har bråkat

pluskvamperfekt

hade längtat

hade älskat

hade slutat

hade bråkat

futurum

ska/kommer att längta

ska/kommer att älska

ska/kommer att sluta

ska/kommer att bråka

imperativ

längta!

älska!

sluta!

bråka!

presensparticip

längtande

älskande

slutande

bråkande

perfektparticip

(efter)längtad

älskad

(av)slutad

(sönder)bråkad

s-form

längtas

älskas

slutas

bråkas

futurum preteritum

skulle längta

skulle älska

skulle sluta

skulle bråka

Träna på sifferuttryck Förbättrade formuleringar: 1. Vi kände båda två att vi var kära i varandra. 2. Jessika + Jonatan = sant! 3. Hans bästa kompis är yngst av sju syskon. 4. Vår sammanlagda årsinkomst uppgick till 445 300 kronor. 5. Emelie kom på tredje (eller 3:e) plats i tävlingen. 6. Vi har öppet 9.30–17. Kan du komma 11.30? 7. Sommarlovet varade bara mellan 10/6 och 14/8. 8. Det här var första gången som det kändes okej. 9. Han som är kung nu heter Carl XVI Gustaf. 10. Jag gillar honom till hundra procent (eller 100 %).

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Manual: svenska lärarpärm

12


1

Träna på substantivets böjning

1. I den lilla köping där jag bodde fanns inget gymnasium så efter de tre åren på ____________________________ fick jag börja åka buss till grannstaden.

2. Vi hade tänkt tillbringa eftermiddagen på något museum men eftersom det var måndag var alla ____________________________ stängda.

Träna på substantivets böjning

På de tomma raderna ska du sätta in ett substantiv i rätt form. Ta hjälp av boken s. 13. Du kan också behöva använda en ordlista, t.ex. SAOL.

3. Konkurrenterna verkar inte ha någon policy alls medan ___________________________ fyller en hel hårddisk hos oss.

4. Vår ordförande i lokalgruppen, Ingrid, fick åka på spakryssning med ____________________________ från de andra lokalgrupperna i länet.

5. Bara dumskallar kan förneka vetenskapliga fakta. Det är ett

____________________________ att jorden är rund.

6. En bikini gör ingen sommar. Först när ____________________________ dominerar skyltfönstret börjar det bli dags att strippa i provrummet.

7. ”Hur många ____________________________ har du druckit?” undrade maken oroligt när han såg alla lattemuggar på kafébordet.

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Manual: svenska lärarpärm

21


1

8. Man skaffar sig hobby efter hobby för att en vacker dag upptäcka att

9. Jag trodde att vi hade seminarium varje dag men en kurskamrat upplyste mig om att de här ____________________________ bara hölls en gång varannan vecka.

10. För att få syn på lokalkrockarna räckte det inte med ett schema. Jag behövde jämföra ____________________________ från samtliga kurser.

Träna på substantivets böjning

____________________________ har tagit över hela ens tillvaro.

11. Han hade lämnat ett meddelande på köksbordet om att han gått ner till centrumet men hans farmor förstod inte vilket av stadens två ____________________________ som det hastigt nedkrafsade ____________________________ syftade på.

12. Polisen kunde tänka sig flera scenarier: att han blivit hotad och därför självmant gått under jorden, att han blivit bortförd med våld eller att han samarbetat med stöldligan vid kuppen. Det sista ____________________________ var dock något som hans arbetskamrater vägrade tro på.

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Manual: svenska lärarpärm

22


1

Träna på verbformerna

infinitiv presens preteritum supinum

Träna på verbformerna

Läs om verbets alla böjningsformer på s. 14 –15 innan du fyller i tabellen.

perfekt pluskvamperfekt futurum imperativ presensparticip

längtande

perfektparticip

(sönder)bråkad

s-form futurum preteritum

slutas skulle älska

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Manual: svenska lärarpärm

23


1

Träna på sifferuttryck

1. Vi kände båda 2 att vi var kära i varandra. 2. Jessika+Jonatan=sant! 3. Hans bästa kompis är yngst av 7 syskon.

Träna på sifferuttryck

Följande meningar behöver korrigeras i enlighet med det som står på s. 16 –18. Skriv om så det blir rätt!

4. Vår sammanlagda årsinkomst uppgick till 445300 kronor. 5. Emelie kom på 3:dje plats i tävlingen. 6. Vi har öppet 9-30 till 5 em. Kan du komma ½ 12? 7. Sommarlovet varade bara mellan 10:onde juni till 14:de/8. 8. Det här var 1:a gången som det kändes okej. 9. Han som är kung nu heter Carl den 16de Gustaf. 10. Jag gillar honom till 1 hundra%.

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Manual: svenska lärarpärm

24

9789140670779  

Lärarpärm Pia Cederholm 1: Språk – struktur möter stil 3: Läsa – text möter dig Instruktioner och facit till kopieringsunderlagen i kapitel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you