__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Mattegruvan

Ylva Svensson Gunilla Östergren

KOPIERINGSPÄRM


Innehåll Komponenter 4 Grundtankar med ett kontrastivt synsätt 6

Extraövningar till grundboken Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10

9 17 25 33 41 49 57 65 73 81

Extraövningar nivå 2

Plus 0-100 utan tiotalsövergång 89 Minus 0-100 utan tiotalsövergång 94 Plus 0-20 med tiotalsövergång 99 Minus 0-20 med tiotalsövergång 104 Hela hundratal 0-1000 109 Multiplikation 2, 5 och 10 114 Kluringar 119

Facit

Extraövningar till grundboken Extraövningar nivå 2

124 144


Gör färdigt Räkna ut summan. mönstret. 5+0=

3+2=

0+2=

1+3=

1+4=

0+1=

1+2=

4+0=

2+2=

2+0=

4+1=

0+3=

2+1=

3+1=

1+0=

1+1=

0+4=

2+3=

0+5=

3+0=

Skriv så att summan blir rätt. +

=6

+

=7

+

=8

+

=9

+

=6

+

=7

+

=8

+

=9

6

Måla tiokamraterna blå. 5+5

4+5

6+4

0+9

4+6

5+3

1+8

10+0

6+2

7+3

1+8

9+1

3+7

6+3

0+10

8+1

2+8

5+4

2+5

1+9

7+2

8+2

2+6

7+3

7 Silvergruvan Grundbok • Kapitel 1

10

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Sakerna kostar nu 5 kronor mer. Hur mycket kostar de? 3 kr

4 kr

kr

2 kr

kr 15 kr

10 kr

5 kr

kr

kr

kr

kr 8

Rita en ring runt den som kostar mest.

Räkna ut differensen. 9-3=

8-6=

7-3=

9-6=

8-4=

9-7=

9-4=

8-3=

7-5=

9-5=

7-4=

8-5= 9

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

11

Kapitel 1 • Silvergruvan Grundbok


Gör färdigt Hur många mönstret. kronor?

Räkna ut produkten. 2.

=

0.10=

kr

5.10=

kr

.

=

.

=

kr

.

=

kr

5.5= 2.2= 9.2= 9.5= 4.5=

=

kr

röd

blå

grön

gul

orange

brun

0,10

20

30,40

50,60

70,80

90,100

.

4.10=

150

Måla bilden.

.2 10

0 9.1

5.10

2.1 0

4. 10

10 .5

10 7.

3. 10

10 .1 0 8. 10

0.10

6. 10 1. 10

151 Silvergruvan Grundbok • KAPITEL 10

82

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Dra streck. 2.10 10+10

10+10+10+10+10+10+10

3.10 10+10+10+10+10

4.10

10+10+10+10+10+10

5.10 10+10+10

6.10

10+10+10+10+10+10+10+10+10

7.10 10+10+10+10

8.10

10+10+10+10+10+10+10+10

9.10 152

Nora och Darja delar lika. Rita pengarna. Nora

Darja

40 kr 80 kr 50 kr 100 kr 153 Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

83

KAPITEL 10 • Silvergruvan Grundbok


Det finns Gör färdigt18mönstret. ben. Det är lika många hönor som rävar. Rita eller skriv.

Det finns 28 ben. Det är lika många flugor som spindlar. Rita eller skriv.

Det finns 24 ben. Det är lika många hundar som människor. Rita eller skriv.

Silvergruvan • Kluringar

120

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Skriv talen som fattas. 15

Summan är

10

5

Summan är

25 5

50

15

20

10

10

20

20

10

6

Summan är

10

Summan är

4

20

6

10

10

Summan är

Summan är

80

5

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

121

80

10

Kluringar • Silvergruvan

Profile for Smakprov Media AB

9789140647160  

9789140647160  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded