Page 1


Till Maria i liv och dรถd


Till Maria i liv och död Texter av och om Alphonsus Maria de Liguori

Urval och översättning: Tomas Carlberg


© Översättning Tomas Carlberg 2016 Förlag: Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN: 978-91-7699-217-3


Innehåll 1: Påminn mig alltid om allt som du led för mig s. 11- (Kapitel 1, The Practice of the Love of Jesus Christ) 2: Min Jesus … hjälp mig … att bli bara din fullständigt s. 31- (Kapitel 5, The Practice of the Love of Jesus Christ) 3: Jag tror fullt och fast s. 49- (Kapitel 15, The Practice of the Love of Jesus Christ) 4: Beskrivning av en som har lämnat detta liv s. 59- (Kapitel 1, Preparation for Death) 5: Allt slutar med döden s. 71- (Kapitel 2, Preparation for Death) 6: Hur vi måste förbereda för döden s. 85- (Kapitel 10, Preparation for Death) 7: Om missbruket av Gudomlig Barmhärtighet s. 99- (Kapitel 17, Preparation for Death) 8: Den yttersta domen s. 115- (Kapitel 25, Preparation for Death)


9: Salve Regina, Mater Misericordiae s. 133- (Kapitel 1, första delen av The Glories of Mary) 10: Marias besök s. 193- (Nr 5, Predikningar över de huvudsakliga festerna till Maria, andra delen av The Glories of Mary) 11: Marias anda av bön s. 217- (Nr 10, Dygderna hos den Välsignade Jungfrun Maria, andra delen av The Glories of Mary) 12: Alphonsus Maria de Liguori – ordensgrundaren som sökte Guds vilja (och löste problemet med samvetsfrågor), s. 223Text från Catholic Encyclopedia. 13: En levande karism, s. 252- Text från Redemptoristordens hemsida, www.cssr.com 14: Great Lovers of Solitude, s. 259- Text från den nybildade kongregationen ”Transalpine Redemptorists” hemsida, www.papastronsay.blogspot.com 15: Ett helgon för alla tider, s. 270- Kort slutkommentar.

Förlagor på engelska: The Practice of the Love of Jesus Christ (Liguori Publications: Missouri, US, 1997), Preparation for Death (Rivingtons: London, Oxford, Cambridge, UK, 1868), The Glories of Mary (Liguori Publications: Missouri, US, 2000)


att älska Jesus Kristus


Abulensis, Agapitus, Adam Abbot av Pereigne, Abbé Armand Jean Le Bouthillier de Rancé, Abbot Arnold (av Chartres), Abboten av Celles, Abbot Rupert, Abbot Guerric, Abbot William, Agnes,

Albertus Magnus, Aloysius Gonzaga, Alphonsus Rodriguez, Ambrosius, Angela av Foligno, Anselm, Antoninus,

Athanasius, Augustinus, Augustine d´Espinoza, Fader Auriemma, Baronlus, Basilius, Battista Varani, Beda, Bellarmine,

Bernard, Bernardino de Bustis, Bernardino av Siena, Birgitta, Bonaventura, Brocardus, Camillus de Lellis, Carlo Bovio, Cecilia, Cornelius à Lapide, Denis Karthusianen, Dionysius Aeropagiten, Efraim, Elisabeth av Thüringen, Elisabeth av Ungern, Ernest, Felix, Fidelis, Filippo Neri, Franciskus av Assisi, Francesco Binenzio, Francisco Borgia, Francesco da Paola,

François de Sales, Francesco Solano, Francisco Xavier, Germa-

nus, Gertrud, Giorgio Tiepolo, Gregorius, Gregorius av Nicomedia, Gregorius Thaumaturgus, Herman, Hieronymus, Ildephonsus, Ignatius av Loyola, Ignatius Martyren, Ippolito Durazzo, James Martinez, Jean Baptiste Achinto, Jean Gerson, Johannes av Avila, Johannes Berchmans, Johannes av Damaskus, Johannes av Korset, Johannes Krysostomos, Johannes Tauler, John Trexo, Josef av Calasanz, Broder Josef av Jesus Maria, Karl, Katarina av den helige Albertus, Katarina av den helige Augustinus, Katarina av Genua, Katarina (av Siena), Lanspergius, Laurentius, Leonard, L. da Ponte, Lorenzo Giustiniani, Louis Blosius, Louis av Frankrike,

Maria den Korsfästa, Maria Magdalena de Pazzi,

Maria Villani, Metchilde, Fader Nieremberg, Novarinus, Odilo, Paul Segnini d.y., Paulinus, Paulus eremiten, Petrus Krysologos, Petrus Damiani, Philo, Radigunda, Raymond Jordano, Fra Reginald, Richard av den helige Laurentius, Richard av S:t Victor, Sedulius, Stanislaus Kotska, Sylveira, Teofilus av Alexandria, Theodoret, Theophylact, Teresa av Avila, Thomas av Aquino, Thomas à Kempis, Thomas av Villanova, Vergello, Viktoria Angelini, Vincent Ferrer, Vincent de Paul, William Elphinstone


Påminn mig alltid om allt som du led för mig

Hur mycket Jesus Kristus förtjänar vår kärlek, på grund av den kärlek Han har visat oss i Sin Passion Heligheten och fulländningen hos en själ består helt i att älska Jesus Kristus, vår Gud, vårt högsta goda, och vår Återlösare. Den som söker mig, säger Jesus Kristus, skall bli älskad av min Evige Fader: Fadern själf älskar eder, emedan I hafven älskat mig (Joh 16:27). Några, säger den helige François de Sales, hävdar att perfektion består i ett strängt liv, andra i bön, andra i att frekventera sakramenten, andra i att ge allmosor. Men de bedrar sig själva: perfektion består i att älska Gud med hela vårt hjärta. Aposteln Paulus skrev: över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band (Kol 3:14). Kärleken förenar och bevarar alla de dygder som gör en person perfekt. Därför sade den helige Au11


UTÖVNING AV JESU KRISTI KÄRLEK

gustinus: Älska Gud, och gör vad du vill, eftersom en själ som älskar Gud lär sig av denna kärlek att aldrig göra något som misshagar Gud, och att inte lämna något ogjort som kan behaga honom. Förtjänar inte Gud all vår kärlek? Han har älskat oss ifrån all evighet: med evig kärlek har jag älskat dig (Jer 31:3). Se, säger Herren, jag var den förste att älska dig. Du var ännu inte i världen; själva världen var inte ens där, och redan älskade jag dig. Så länge som jag är Gud, jag älskade dig; så länge som jag har älskat mig själv, har jag också älskat dig. Så, när andra jordiska makar erbjöds åt henne, hade den heliga Agnes, den heliga unga jungfrun, tämligen rätt i att svara: ”Jag är redan förlovad med en annan älskare.” Gå, sade hon, O älskare av denna värld, upphör med att göra anspråk på min kärlek; min Gud var den förste att älska mig. Han har älskat mig ifrån all evighet: således är det rätt för mig att ge honom all min ömhet, och att älska ingen utom honom. Medan han såg att människor har en dragning till vänlighet, ville Gud använda sina gåvor för att vinna över dem till sin kärlek. Med lena band drog jag dem, med kärlekens tåg (Hos 11:4). Jag önskar att dra män och kvinnor till att älska mig med dessa snaror genom vilka de fångas, det vill säga, med 12


UTÖVNING AV JESU KRISTI KÄRLEK

kärlekens snaror. Och de har varit just Guds gåvor till människor. Efter att ha givit oss själar med makt som hans egen avbild, med minne, förstånd, och vilja, och kroppar utrustade med deras sinnen, skapade han för oss himmel och jord, och så många andra ting, allt för kärleken till oss – skyarna, stjärnorna, planeterna, haven, floderna, källorna, bergen, fälten, metaller, frukter, och oräkneliga djurarter: och alla dessa skapelser gjordes för att tjäna mänskligheten, så att män och kvinnor kunde älska honom i tacksamhet över så många gåvor. ”Himmel och jord och alla ting uppmanar mig att älska dig” utropar den helige Augustinus. Min Herre, sade han, vad jag än ser på jorden, eller ovan jorden, det talar allt till mig, och förmanar mig att älska dig; eftersom alla ting säger mig att du har gjort dem av kärlek till mig. När Abbé Armand Jean Le Bouthillier de Rancé, den cistercienske grundaren av La Trappe, tittade ut från sin eremithydda och överblickade kullarna, fontänerna, fåglarna, blomstren, planeterna, och skyarna, kände han att han själv blivit flammande genom var och en av dessa skapelser till att älska Gud som hade skapat dem av kärlek till honom.

13


UTÖVNING AV JESU KRISTI KÄRLEK

På liknande sätt kände den heliga Maria Magdalena de Pazzi, när hon höll en vacker blomma i sin hand, hur hon själv stacks i brand med kärlek för Gud; och hon skulle säga: ”Då har Gud tänkt ifrån all evighet att skapa den här blomman av kärlek till mig!” På det viset blev den blomman, så att säga, en pil av kärlek, som ljuvt sårade henne, och förde henne närmare Gud. Å andra sidan sade den heliga Teresa av Avila, när hon betraktade träd, källor, bäckar, kuster, eller ängar, att alla dessa vackra skapelser tillrättavisade henne för hennes otacksamhet i att så lite älska Skaparen som hade gjort dem till att bli älskade av henne. I den ådran berättas oss vidare om en hängiven eremit som, när han vandrade genom landsbygden, föreställde sig att växterna och blommorna i hans väg förebrådde honom för hans otacksamhet gentemot Gud; så medan han gick vidare slog han dem med sin stav, och sade till dem ”Oh, håll tyst, håll tyst; ni kallar mig otacksam; ni säger mig att Gud har gjort er av kärlek till mig, och ändå älskar jag honom inte. Men jag har redan förstått. Var tysta, var tysta; skäll inte mer på mig.”

14


UTÖVNING AV JESU KRISTI KÄRLEK

Men Gud var inte tillfreds med att ge oss alla dessa vackra varelser. För att vinna all vår kärlek har han gått så långt som att ge allt av sig själv till oss. Ty så har Gud älskat världen, att han utgaf sin enfödde Son (Joh 3:16). När den Evige Fadern såg att vi alla var döda och ifråntagna hans nåd på grund av synd, vad gjorde han? Utifrån sin enorma kärlek, verkligen, som aposteln Paulus skriver, utifrån den alltför stora kärlek han hyste för oss, sände han sin älskade Son till gottgörelse för oss; och så för att återställa till oss det liv som synd hade berövat oss: Gud, som är rik på barmhärtighet, gjorde oss för sin stora kärleks skull, hvarmed han älskade oss, äfven då vi genom synderna voro döda, lefvande i Kristus (Ef 2:4-5). Och genom att ge oss sin Son – utan att skona sin Son, så att han kunde skona oss – har han med honom givit oss allt gott, sin nåd, sin kärlek, och paradiset, eftersom alla dessa goda ting säkert är mycket mindre än hans Son: Han, som icke har skonat sin egen Son, utan gifvit honom ut för oss alla, huru skulle han icke hafva skänkt oss allt med honom? (Rom 8:32). Och på så vis har Sonen även, genom den kärlek han hyser till oss, givit sig själv fullständigt, till oss: som har älskat mig och utgivit sig själv för mig (Gal 2:20). 15


UTÖVNING AV JESU KRISTI KÄRLEK

För att återlösa oss från evig död, och vinna tillbaka Guds nåd och vårt förlorade paradis åt oss, blev han människa, och antog kött likt vårt: Och Ordet vardt kött (Joh 1:14). Se, därpå, en förödmjukad Gud, som utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad … Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa (Fil 2:7). Se, världens Herre sänker sig ned ända till att anta en tjänares skepnad och underkasta sig de vedermödor som alla andra människor genomlider. Men ännu mer häpnadsväckande är det faktum att han mycket väl kunde ha frälst oss utan att dö och utan lidande. Men inte, han valde att leva i anfäktelse och förakt och att dö på ett kors – den fruktansvärda skampålen utformad åt förbrytare. Han ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset (Fil 2:8). Men varför, då han kunde ha återlöst oss utan lidande, skulle han vilja döden, och döden på ett kors? För att visa oss kärleken han bar oss. Kristus älskade oss och utgaf sig själf för oss (Ef 5:2). Han älskade oss och, eftersom han älskade oss, utlämnade han sig själv till sorg och skam och till en död mer smärtsam än någon enda på jorden har genomlidit.

16


Profile for Smakprov Media AB

9789176992173  

9789176992173  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded