__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Pernilla Sundström och Christopher Moldrickx

SUPER TYSKA HÖRÖVNINGAR för Tyska 1–2


Pernilla Sundström och Christopher Moldrickx

SUPER TYSKA HÖRÖVNINGAR för Tyska 1–2

SANOMA UTBILDNING


Sanoma Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, 103 63 Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08- 696 86 10 Redaktör: Anna-Karin Nyström Grafisk form: Camilla Atterby Illustrationer: Clara Lindegren Foton: Anna-Karin Nyström Översättning: Christopher Moldrickx Super Tyska hörövningar för Tyska 1–2 ISBN 978-91-523-1428-9 © 2012 Pernilla Sundström och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopiering tillåten. Ineko AB Kållered 2012


Välkommen till Tyska hörövningar! Till läraren

Hur utvecklar man elevernas hörförståelse? Jag fattar ingenting! är en vanlig kommentar när elever ser en film eller lyssnar på något där språket inte är tillrättalagt för nybörjare. Lärarens språk i klassrummet och de muntliga övningar eleverna gör tillsammans påminner kanske inte så mycket om verklig kommunikation i ett tysktalande land. Många elever blir förskräckta över hur svårt det verkar vara att förstå när tysktalande pratar. Att utveckla hörförståelsen hos elever är inget som sker automatiskt trots att de får ett större ordförråd. Det är en färdighet som måste tränas genom att stärka elevernas självförtroende och utveckla lyssnarstrategier. Det handlar mycket om att få eleverna att acceptera att de inte måste förstå varje ord som sägs för att kunna bilda sig en allmän uppfattning om vad man talar om. Istället för att fastna på svåra ord, eller bli blockerad av att de i inspelningen talar snabbt, behöver eleverna uppmuntras att utgå ifrån det som de faktiskt förstår och använda sig av dessa ledtrådar till att göra kvalificerade gissningar. Många elever blir stressade av hörövningar och vänder sig gärna till kamraten under övningens gång för att se vad han eller hon skrivit. Låt också eleverna lyssna på inspelningen flera gånger, särskilt om det är en längre dialog eller text. Det är viktigt att hörövningarna vid själva övningstillfällena inte uppfattas som ett test, utan att man skapar en trygg situation där eleverna vet att man får fler chanser att lyssna och att det är okej att svara fel. Det viktigaste vid övningstillfällena är inte att man svarar rätt, utan att man själv försöker höra vad som sägs.

Bra att veta om Tyska hörövningar I Tyska hörövningar är språket till viss del tillrättalagt och anpassat för målgruppen genom att ord och fraser upprepas eller omformuleras. Vi har försökt undvika alltför svåra grammatiska konstruktioner och talhastigheten är något långsammare. Övningarna är dock inte utformade så att eleverna alltid förväntas förstå varje ord. Gör eleverna medvetna om detta för att undvika att de ger upp eller känner att de inte förstår någonting. Vi har i möjligaste mån försökt ordna hörövningarna så att svårighetsgraden gradvis stegras. För nybörjarna finns övningar där de ska lyssna efter bekanta ord, men även viss information i lite svårare dialoger. För tyska 2 finns övningar med lite längre dialoger där eleverna får svara på frågorna stegvis. De kan behöva lyssna flera gånger. I innehållsförteckningen med tips hittar du en kortfattad beskrivning av varje hörövning och några tips på genomförande och efterarbete. Gemensamt för alla övningar är att du som lärare förstås bör låta eleverna läsa igenom frågorna innan de lyssnar, så att de vet vad de ska lyssna efter. Om du som lärare märker att eleverna uppfattar frågorna som något svåra kan det vara en god idé att ”brain-storma” tillsammans. Uppmuntra dem att berätta fritt på svenska om det som de faktiskt förstår, för att sedan lyssna igen och använda den gemensamma förståelsen som stöd till att besvara frågorna. Det är viktigt att eleverna när de besvarat frågorna får lyssna igenom övningen ytterligare en gång, för att få bekräftat att deras förståelse var riktig.


Innehållsförteckning med tips Tyska 1

1 Wie viel verstehst du? (2 cd-spår)....................................................... sid. 8 Uppfatta enkla ord Två dialoger tänkta för de absoluta nybörjarna. Eleverna lyssnar och ringar in de ord som de uppfattar, trots att de kanske inte förstår så mycket av vad som sägs i övrigt. De får också svara på en flervalsfråga på svenska om vad de tror att dialogen handlar om.

2 Zwei Interviews (2 cd-spår)....................................................................... sid. 9 Berätta om sig själv, bostad, intressen, familj Två lätta intervjuer som täcker in vanliga frågor kring bostad, familj och intressen. Den första intervjun har flervalsfrågor på svenska, medan den andra är något svårare då frågorna är på tyska. Tips! Låt gruppen gemensamt hjälpas åt att på svenska sammanfatta vad man förstått (av intervju två) innan de ger sig i kast med att besvara frågorna på tyska.

3 Vier Anrufe (4 cd-spår)................................................................................. sid. 11 Siffror, kortfattad information Fyra korta telefonsamtal Tips! Tipsa gärna eleverna om att telefonnumret upprepas i dialogen och att de ska koncentrera sig på att lyssna efter den information som efterfrågas, utan att fastna på ord eller uttryck de inte förstår.

4 Fußballspieler.................................................................................................... sid. 12 Nationalitet, födelsedag, intressen, siffror Några enkla fakta om fem kända fotbollsspelare som eleverna ska skriva in i ett diagram. Det ges inte mycket överflödig information. Den är strukturerad så att fakta nämns i samma ordning för varje spelare, vilket underlättar för eleverna att uppfatta vad som sägs.

5 Ein Diktat – Deutschland.................................................................... sid. 13 Diktamen, realia En diktamen där eleverna skriver in de ord som saknas i lucktexten. Obs! Varje skrivlinje motsvarar ett ord, artiklar räknas inte. Tips! Givetvis kan man efter hörövningen arbeta vidare med texten, t.ex. genom att ställa frågor och låta eleverna berätta vad de uppfattat, översätta eller skriva egna frågor till texten.

6 Wo sind die Personen? (7 cd-spår)................................................... sid. 14 Affärer, klockan, inköp I dessa sju korta dialoger får eleverna träna klockan, inköp och ord för olika slags butiker.

7 Im Café......................................................................................................................... sid. 16 Beställa på kafé Dialogen utspelas på ett kafé och eleverna har en meny till sin hjälp för att kunna svara på frågorna om vad familjen beställer. Tips! Kopiera en meny till varje elev.

8 Lena kommt zu spät................................................................................... sid. 17 Klassrumsfraser, skolmateriel Dialogen utspelas i skolan och innehåller vanliga ord och fraser som kan användas i klassrumssituationer, t.ex. att man glömt pennan, kommer för sent, vilken sida man ska slå upp.


9 Ein Quiz................................................................................................................... sid. 18 Djur, frukter, möbler, familj, siffror, geografi Eleverna får höra ett antal påståenden och ska avgöra om de stämmer eller inte. Tips! Dela gärna in eleverna i par eller smågrupper och låt dem göra övningen som en tävling.

10 Wie sieht dein Zimmer aus?........................................................... sid. 19 Möbler, lägesord Eleverna ska avgöra vilket rum som beskrivs och skriva in numret på beskrivningen vid rätt bild. Tips! Låt gärna eleverna arbeta vidare genom att själva beskriva rummen, eller beskriva sina egna rum och låta en kamrat rita efter deras beskrivning.

Tyska 2

11 Was ist das?......................................................................................................... sid. 20 Yrken, djur, drycker, möbler, mat m.m. Eleverna ska lista ut vilka föremål som beskrivs. Tips! Gör gärna övningen som en liten tävling!

12 Um wie viel Uhr? (7 cd-spår) ............................................................. sid. 21

Klockan I dessa sju korta dialoger får eleverna träna klockan. Tips! Låt eleverna först avgöra var dialogen utspelas. Därefter lyssnar de igen och fyller i uppgifterna.

13 Ein Spaziergang durch die Stadt (3 cd-spår).................. sid. 22 Vägbeskrivningar Eleverna turas om att beskriva vägen för varandra. Därefter får de lyssna på tre dialoger och svara på flervalsfrågor. Tips! Låt eleverna sitta i par eller i små grupper och med hjälp av kartan fråga och svara på hur man tar sig till olika platser. När de bekantat sig med kartan lyssnar de på dialogerna och svarar på frågorna utan att titta på kartan.

14 Die Studienfahrt (4 cd-spår)............................................................... sid. 24 Berätta om andra, en vanlig dag, klockan Eleverna lyssnar till ett telefonsamtal mellan Jonas och hans mamma. Eleverna ska dels svara på frågor och dels fylla i vid vilken tid Jonas gör olika saker. Dialogen är indelad i fyra avsnitt.

15 Was machst du am Wochenende?............................................ sid. 26

Futurum, fritidsaktiviteter, bestämma träff Leon och Max pratar om sina planer för helgen. Dialogen innehåller såväl werden och infinitiv som framtidsform och presens syftande på framtid.

16 Was hast du? (4 cd-spår)........................................................................... sid. 27

Berätta om ett problem Fyra korta dialoger beskriver varsitt problem. Eleverna ska försöka uppfatta vad problemet är samt ytterligare någon detalj om problemet. Frågorna är ställda på svenska.

17 Die Geburtstagsfeier.............................................................................. sid. 28 Planera inköp, frukt, bestämma träff In den här övningen ska eleverna svara på frågor om förberedelserna inför en födelsedagsfest.


18 Kontaktanzeigen (3 cd-spår).............................................................. sid. 29

Presentera sig, utseende, egenskaper, intressen Eleverna får lyssna till tre olika kontaktannonser. Uppgifterna till annonserna är ibland en richtig/falsch-uppgift och frågor på svenska och i den sista uppgiften frågor på tyska. Tips! Låt eleverna skriva egna kontaktannonser med bild och påhittade personligheter. Sätt gärna upp dem i klassrummet och låt dem sedan svara på varandras kontaktannonser!

19 David sucht eine Ferienwohnung (2 cd-spår)................ sid. 31 Bostad, pris, datum Eleverna får lyssna till två telefonsamtal och ska dels avgöra om ett antal påståenden är rätt eller fel, dels svara på frågor. Tips! Här är det viktigt att eleverna får lyssna två gånger.

20 Warum hast du die Hausaufgaben nicht gemacht?............................................................................................... sid. 33

Perfekt, ursäkter, fritid Dialogen utspelas vid middagsbordet där man diskuterar sonens läxslarv. Tips! Låt eleverna besvara frågorna stegvis tillsammans och lyssna flera gånger.

21 Auf Europa-Reise (4 cd-spår).............................................................. sid. 34

Geografi, realia Eleverna ska lyssna efter resvägen genom de tyskspråkiga länderna. Genom att skriva landets namn på kartan markerar de var de befinner sig. Därefter svarar de på några frågor om de olika länderna. Tips! Använd gärna övningen som en liten tävling där eleverna hjälps åt i par eller i smågrupper.

22 Zwei Tage in Berlin (3 cd-spår)........................................................ sid. 36

Utflyktsmål, realia I dialogen samtalar två flickor om vart de ska åka och vad man kan se på de olika utflyktsmålen.

23 Emma packt den Koffer..................................................................... sid. 37

Kläder, vanliga föremål Här ska eleverna dels markera vad Emma packar i sin väska och dels svara på frågor om dialogen. Tips! Börja gärna med att gå igenom de tyska orden för de plagg och föremål som syns på bilderna!

24 Kurznachrichten (6 cd-spår)............................................................... sid. 39

Nyheter, nyhetsspråk Eleverna får höra en nyhetssändning med fem olika nyhetsinslag. Först ska eleverna para ihop numret på nyheten med rätt rubrik på svenska. Därefter ökar svårighetsgraden och eleverna ska svara på detaljfrågor på tyska om varje inslag. Tips! Tala om för eleverna att nyhetssändningen inleds med fem mycket korta sammanfattningar av de olika nyheterna, vilka sedan följs av en mer detaljerad rapport. Låt eleverna berätta fritt på svenska vad de lyckats uppfatta, innan de lyssnar igen och innan de försöker besvara frågorna.

Hörmanus ...................................................................................................................... sid. 41 Facit ...................................................................................................................................... sid. 64


ÖVNINGAR

3 Vier Anrufe A Lyssna på de fyra telefonsamtalen. Anruf 1

1 Wie lautet Annas Telefonnummer? Anruf 2

1 Wie lautet Antonias Telefonnummer? 2 Wo ist Antonia? Anruf 3

1 Wer ruft an? 2 Wo ist sie? 3 Wie lautet ihre Telefonnummer? Anruf 4

1 Wo ist Adam? 2 Wie lautet seine Handy-Nummer?

B Nämn två sätt på vilka personerna i dialogen svarar i telefon:

SUPER – tyska HÖRÖVNINGAR för Tyska 1–2

© FÖRFATTAREN OCH SANOMA UTBILDNING AB Kopiering tillåten.

11


12

SUPER – tyska HÖRÖVNINGAR för Tyska 1–2

Cristiano Ronaldo

Fernando Torres

4

5

Zlatan Ibrahimovic

Lionel Messi

2

3

Thomas Müller

1

Name

Schweden

Nationalität (Land)

13. September

Geburtstag

ins Kino gehen, Musik hören

Freizeit

9

10

Trägt die Nummer

ÖVNINGAR

4 Fußballspieler

Skriv in spelarnas uppgifter på rätt plats i diagrammet.

© FÖRFATTAREN OCH SANOMA UTBILDNING AB Kopiering tillåten.


ÖVNINGAR

6 Wo sind die Personen? A Lyssna på en dialog i taget. Skriv numret på dialogen vid rätt bild. B Lyssna på dialogerna en andra gång och ringa in rätt svar.

a 1 Die Frau kauft a zwei Roggenbrote und ein Milchbrötchen. b ein Roggenbrot und zwei Milchbrötchen. c eine Torte und zwei Milchbrötchen. 2 Die Bäckerei hat geöffnet von a 7 bis 4. b von 7.30 bis 4. c von 6 bis 4.

B 3 Die Frau spricht mit ihrem … a Sohn. b Mann. c Bruder. 4 Wie spät ist es? a Es ist 8 Uhr. b Es ist Viertel nach 9. c Es ist halb 10.

C 5 Was kauft der Mann? a 1 Kilo Hühnerfleisch und Würstchen. b ½ Kilo Hühnerfleisch und Würstchen. c Hühnerfleisch, Würstchen und Schinken. 6 Wie viele Würstchen kauft der Mann? a Zehn. b Fünf. c Acht.

14

SUPER – tyska HÖRÖVNINGAR för Tyska 1–2

© FÖRFATTAREN OCH SANOMA UTBILDNING AB Kopiering tillåten.


ÖVNINGAR

D 7 Was möchte die Tochter kaufen? a Bananen und Äpfel. b Orangen und Birnen. c Weintrauben und Erdbeeren. 8 Was möchte die Mutter? a Bananen und Orangen. b Bananen und Weintrauben. c Weintrauben und Erdbeeren.

E 9

Was bestellt der Junge?

a b c

Einen Milchkaffee. Eine Limonade. Ein Mineralwasser.

10 Um wie viel Uhr schließt die Konditorei? a b c

Um 11 Uhr. Um 6 Uhr. Um zehn nach 11.

F 11 Wer bestellt Fisch? a b

Der Mann. Die Frau.

12 Welchen Nachtisch nimmt die Frau? a Kuchen. b Kaiserschmarren. c Eis.

G 13 Was möchte die Touristin kaufen? a b c

Postkarten und Briefmarken. Einen Bus-Fahrschein. Eine Berlin-Karte.

14 Woher kommt die Touristin? a b c

SUPER – tyska HÖRÖVNINGAR för Tyska 1–2

Aus Schweden. Aus Norwegen. Aus Dänemark.

© FÖRFATTAREN OCH SANOMA UTBILDNING AB Kopiering tillåten.

15


ÖVNINGAR

7 Im Café 1 Wo ist der Tisch? 2 Was bestellt Frau Meier? 3 Welches Eis bevorzugt Frau Meier eigentlich? 4 Was bestellt Johanna? 5 Was bestellt Herr Meier? 6 Wie viel müssen sie bezahlen?

16

SUPER – tyska HÖRÖVNINGAR för Tyska 1–2

© FÖRFATTAREN OCH SANOMA UTBILDNING AB Kopiering tillåten.


ÖVNINGAR

17 Die Geburtstagsfeier Lyssna på dialogen. Besvara sedan frågorna på tyska.

Was hältst du davon?  Vad tycker du om det? Eis  här: is 1 Warum machen sie eine Feier?

2 Wie viele Personen kommen zur Feier?

3 Was essen sie?

4 Was trinken sie?

5 Was wollen sie Sofia schenken?

6 Für wie viel Uhr haben sie sich zu Hause verabredet (har bestämt träff), um die Feier vorzubereiten?

7 Um wie viel Uhr beginnt die Feier?

8 Wie sagt man Obstsalat auf Schwedisch?

28

SUPER – tyska HÖRÖVNINGAR för Tyska 1–2

© FÖRFATTAREN OCH SANOMA UTBILDNING AB Kopiering tillåten.


ÖVNINGAR

18 Kontaktanzeigen

dicklig knubbig hilft mir  (hon) hjälper mig Ehe äktenskap Märchenprinz drömprins melde dich  hör av dig

1 Sensibler Mann sucht die große Liebe A Richtig oder falsch? Lyssna på kontaktannonsen och markera om följande är rätt eller fel: richtig

falsch

1 Erich lebt in Ostdeutschland. 2 Er wohnt am Meer. 3 Er ist 47 Jahre alt. 4 Er ist groß und dunkelhaarig. 5 Er mag keine Pizza. 6 Er wohnt bei seiner großen Schwester. 7 Die Mutter ist seine beste Freundin. 8 Erich arbeitet im Krankenhaus, er ist Arzt. 9 In seiner Freizeit spielt er gern Fußball. 10 Er sucht eine blonde Frau für die Ehe.

B Besvara frågorna på svenska.

1 Hur gammal är Erich? 2 Vilken ögonfärg har han? 3 Vad är Erichs favoritmat? 4 Vem är hans bästa vän? 5 Vad jobbar Erich med? 6 Vad tycker han om att göra på fritiden? 7 Hur beskriver han sig själv? 8 Vilka egenskaper har hans drömkvinna?

SUPER – tyska HÖRÖVNINGAR för Tyska 1–2

© FÖRFATTAREN OCH SANOMA UTBILDNING AB Kopiering tillåten.

29


ÖVNINGAR

2 Bist du der Mann meiner Träume? Träume drömmar was fehlt  det som saknas melden  höra av sig

A Richtig oder falsch? Lyssna på kontaktannonsen och markera om följande är rätt eller fel. richtig

falsch

1 Susi hat keine Kinder. 2 Sie ist groß und blond. 3 Sie ist 28 Jahre alt. 4 Sie wohnt in einem Berliner Vorort. 5 Sie ist Architektin. 6 Susi spielt gerne Golf. 7 Ihr Traummann ist groß und humorvoll. 8 Sie sucht einen Mann zwischen 55–60 Jahre. 9 Ein gut aussehender Mann ist wichtig für Susi.

B Lyssna en gång till och rätta de felaktiga svaren.

3 Ältere Dame sucht Freundschaft Witwe änka Enkelkinder barnbarn Nachbarn grannar Spazierengehen  att ta promenader nicht mehr  inte längre

1 Wo wohnt Gertrud? 2 Wohnt sie allein? 3 Wie viele Kinder und Enkelkinder hat sie? 4 Warum sucht sie neue Freundinnen? 5 Was möchte Gertrud machen? 6 Welche Interessen hat sie? 7 Wie ist Gertrud?

30

SUPER – tyska HÖRÖVNINGAR för Tyska 1–2

© FÖRFATTAREN OCH SANOMA UTBILDNING AB Kopiering tillåten.


SUPER Tyska hörövningar för Tyska 1–2

Tyska hörövningar för Tyska 1 och 2 består av ett kopieringsunderlag med 24 hörövningar och en lärarcd med de inspelade övningarna. Övningarna är ett komplement till ordinarie läromedel för Tyska 1 och 2 i grundskolans senare år och gymnasiet. De ämnen som behandlas i hörövningarna är ämnen som är relevanta för elever på högstadiet och gymnasiet. Ämnena och ordförrådet är allmänt hållna för att passa så många som möjligt, oberoende av vilket läromedel eleverna i övrigt arbetar med.

ISBN 978-91-523-1428-9

(523-1428-9)

Profile for Smakprov Media AB

9789152314289  

9789152314289  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded