9789140648747

Page 1

Rรถda ormen Camilla Hรถrlin


Sätt X på ormarna.

Innehåll

lätt

Min sida

4

Dra streck A–Ö

5

Alfabetisk ordning

6

Vokaler och konsonanter

7

Huller om buller

8

Ordkunskap

9

Motsatsord

10

Skiljetecken

11

Synonymer

12–13

Substantiv

14–17

Talstreck

18

Frågor och svar

19

Skriv en berättelse

20–21

Verb

22-25

Ng-ljudet

26–27

Sammansatta ord

28

Prepositioner

29

En eller två konsonanter

30–31

Serien Grodan och haren

32–33

2

rolig

svår


Sätt X på ormarna. lätt Adjektiv Ordklasser

37 38–39

Stödord

40–41

Pronomen

42–43

Vilket ord ska bort och varför?

44

Räkneord

45 46–47

Skriv listor

48

Förkortningar

49

Haiku och tanka

50

Å-ljudet

51

Läsförståelse

svår

34–36

J-ljudet

Sj-ljudet

rolig

52–53

Serier

54

Skriv rätt rubrik

55

Fakta om ormar

56–57

Tj-ljudet

58–59

Satsdelar

60-61

Blandat språkgodis

62–63

3


Substantiv I vårt språk delas orden in i nio ordklasser. Substantiv är den största ordklassen. Substantiv är ord på saker, djur, växter och människor/yrken. Exempel: stol, elefant, morot och Molly/dansös

Skriv sex djur som lever i hav eller sjöar.

Skriv sex växter som går att äta.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv fyra saker som finns i ditt rum.

Namn på människor kallas egennamn och är också substantiv. Skriv fyra egennamn. Kom ihåg att egennamn alltid skrivs med stor bokstav!

Skriv två yrken som du tycker låter spännande.

14

Substantiv


Man kan sätta en, ett eller flera framför ett substantiv. En eller ett (singular): en tavla, ett mjölkglas Flera (plural): flera tavlor, flera mjölkglas

springer ritade läkare telefon rödbetor läsa båtar banan nyfiken ödla

Vilka av orden är substantiv? Ringa in dem. Skriv dem i singular och plural. Stryk under pluraländelsen.

valp

singular

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

en ödla

äter lejon plural

flera ödlor

Skriv substantiven ovan i plural. –or:

–or:

–ar:

–ar:

–er:

–er:

–– :

–– :

15


Sammansatta ord Ord som är sammansatta av två eller flera ord kallas sammansatta ord. Sammansatta ord ska skrivas som ett ord. Vilka ord består det sammansatta ordet av: osthyvel

=

+

grankotte

=

+

ljusstake

=

+

Ibland måste man lägga till eller ta bort en bokstav. Exempel: meta + spö = metspö Sätt samman orden.

gunga + stol

=

flaska + post

= Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

penna + vässare =

Dela upp de sammansatta orden. skrivbordslampa =

+

+

badhandduk

=

+

+

tandläkarborr

=

+

+

=

X-tra Skriv så många sammansatta ord du kan med orden plast, boll, jul, hus, bil och snö.

28

Sammansatta ord


Prepositioner Prepositioner står ofta före substantiv eller pronomen. Prepositioner talar om var, vart och när någon eller något befinner sig. Exempel: i skolan, till Italien, på dagen

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Var befinner djuren sig?

framför utanför i efter

Skriv rätt preposition i meningarna. bio. Vill du följa

Ikväll ska jag gå

popcorn. Hoppas att vi inte får någon lång person Vi ses Kom

Prepositioner

klockan sex så hinner vi gå

med på till mig? Jag längtar oss. kiosken också.

tid!

29


Gleerups Språkgodis är en serie med språkläror som övar baskunskaper i svenska. Arbetsuppgifterna är enkla och tydliga, så att eleverna kan arbeta självständigt. Arbetsschemat som inleder boken underlättar elevernas arbete. Randiga krokodilen (för skolår 4) tränar moment som alfabetisk ordning, ordklasserna substantiv, verb, adjektiv, pronomen och prepositioner, ng-, j-, sj-, tj- och å-ljudet, stödord, förkortningar och läsning mellan raderna. Röda ormen (för skolår 5) tränar bland annat ordklasser, satsdelar, ordkunskap, rättstavning och läsning mellan raderna.

Gleerups Språkgodis finns också för skolåren 1–3. På www.gleerups.se/skola/sprakgodis presenteras de fem böckerna.

ISBN 978-91-40-64874-7

9

7 8 9 1 4 0

6 4 8 7 4 7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.