9789140649799

Page 1

Mattegruvan LÄXBOK Ylva Svensson Gunilla Östergren

Koppargruvan, Silvergruvan och Guldgruvan

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med.

består av

Grundbok

Läxbok

Kopieringspärm

LÄXBOK

Lärarhandledning

ISBN 978-91-40-64979-9

9

7 8 9 1 4 0

6 4 9 7 9 9Innehåll Kapitel 1

Kapitel 6

Kapitel 2

Kapitel 7

Kapitel 3

Kapitel 8

Kapitel 4

Kapitel 9

Kapitel 5

Kapitel 10

Läxa 1 8 Läxa 2 10

Läxa 3 12 Läxa 4 14

Läxa 5 16 Läxa 6 18

Läxa 7 20 Läxa 8 22

Läxa 9 24 Läxa 10 26

Läxa 11 28 Läxa 12 30

Läxa 13 32 Läxa 14 34

Läxa 15 36 Läxa 16 38

Läxa 17 40 Läxa 18 42

Läxa 19 44 Läxa 20 46


Läxa 6 Mät omkretsen på 4 runda saker. Använd ett decimetersnöre. Rita och skriv.

18

Omkretsen =

dm

Omkretsen =

dm

Omkretsen =

dm

Omkretsen =

dm

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Hur många meter och decimeter? 15 dm =

m

dm

45 dm =

m

dm

26 dm =

m

dm

82 dm =

m

dm

8.3 dm =

dm =

m

dm

5.4 dm =

dm =

m

dm

Dra streck till rätt månghörning. triangel rektangel kvadrat

Multiplicera och dividera. 7.4=

9.4=

2.4=

3.4=

8.4=

10.4=

16 = 4

20 = 4

36 = 4

24 = 4

Addera och subtrahera. 414-3=

523+6=

819-4=

687-6=

836+2=

996-3=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

19


Läxa 18 Leta efter saker hemma som har samma form. Rita och skriv. en cylinder

ett klot

en kub

en kon

ett rätblock

Gör en tabell som visar hur många geometriska former det finns av varje sort. Form

Cylinder

Klot

Kon

Kub

Rätblock

Antal

42

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Ställ upp och räkna ut. Växla när det behövs. 83-29

65-34

96-69

71-36

83 -

Hur många centimeter och millimeter? 1 cm =

mm

40 mm =

cm

25 mm =

cm

mm

2 cm =

mm

60 mm =

cm

75 mm =

cm

mm

Hur gammal är du?

Svar:

Vem är yngst i din familj?

Svar:

Vem är äldst i din familj?

Svar:

år

Hur många år äldre är den äldsta än den yngsta? Svar: Rita 2 vågräta linjer mellan siffrorna.

Rita 3 lodräta linjer mellan bokstäverna. Skriv Läxan är klar. i ruta B2.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

år

3

2

1 A

B

C

D 43


Läxa 20 Sedlar

Mynt

Du och en kompis ska dela lika. Rita sedlarna och mynten i börsarna.

Har du besökt något land där man använder euro? I så fall vilket? Svar: 46

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Hur många mil och kilometer? 4.9 km = 7.9 km = 5.9 km = 6.9 km =

km = km =

mil mil

km = km =

mil mil

km km km km

Hur många mil sammanlagt? km +

km +

km +

km =

km =

mil

Hur många euro? €

Måla bilden.

röd

svart

grå

brun

grön

blå

gul

lila

42

48

54

56

60

63

72

80 0 6.1

6.7 7.8 8.9

9.7 9.6

7.6 6.8

8.6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

7.9

10.8

6.9

9.8

10.6

8.7

8.10

47


Mattegruvan LÄXBOK Ylva Svensson Gunilla Östergren

Koppargruvan, Silvergruvan och Guldgruvan

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med.

består av

Grundbok

Läxbok

Kopieringspärm

LÄXBOK

Lärarhandledning

ISBN 978-91-40-64979-9

9

7 8 9 1 4 0

6 4 9 7 9 9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.