Page 1

Förskolan Regnbågen är en serie av fyra böcker med berättelser som utspelar sig i en svensk förskola. Pedagogiska övningar som stärker språkförståelsen vävs in i texten. Föremål och situationer beskrivs, namnges och övas och frågor ställs till barnen, för att öva det aktiva ordförrådet och knyta an till barnens egna erfarenheter.

R e g n n a l b o å k g s e r ochAnna barnen

n

2165-16527-Vāks

En dag på förskolan Anna och barnen Fyra årstider Våra traditioner

www.sanomautbildning.se

Förskolan regnsbågen alla omslag.indd 2 2165-16527-017845-SanomaUtb_AnnaOchbarnen-Vaks.indd 1

(523-1656-6)

Sandra Jensen 2012-08-10 10.01

Förskolan regnsbågen alla omslag.indd 3

2012-08-10 10.01 12.13.8 15:51


2165-16527-Vāks

Till pedagogen Som ny i Sverige eller ny på en förskola kan det kännas tryggt att veta vad som händer i den svenska förskolan. Genom att gå igenom nya situationer med barnen och låta dem uppleva det nya i en trygg och avslappnad miljö, kommer barnen snabbare finna sig tillrätta. En trygg inlärningsmiljö är av största vikt för den personliga utvecklingen och för inlärningen.

Sanoma Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

För att ett barn ska känna sig tryggt är det viktigt att barnet har en aning om vad som förväntas av honom eller henne. Det kan handla om relativt okomplicerade situationer som förekommer under en dag på förskolan. Särskilt viktigt blir det när barnet kommer från en annan kultur och de nya erfarenheterna skiljer sig helt från det bekanta.

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10

Ett barn som kommer från en kultur som liknar vår kommer snabbare att lära sig vissa ord än ett barn som möter många nya saker och situationer, som barnet inte alls har några ord för ännu. Dessa barn måste först förstå vad det hela handlar om för att därefter kunna lära sig orden.

Grafisk form: Marit Messing Illustrationer: Micaela Favilla Redaktör: Ann de Bourgh

Böckerna i serien Förskolan Regnbågen hjälper barnen att finna sig tillrätta i den nya miljön. De kan även vara en hjälp för nysvenska föräldrar, som saknar erfarenhet av svenska förskolor eller vill lära känna den svenska kulturen lite bättre.

Förskolan Regnbågen, Anna och barnen ISBN 978-91-523-1656-6 © 2012 Sandra Jensen och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

För mer information om språkutveckling samt främjande faktorer och övningar för språkinlärning rekommenderas boken ”Svenska lekande lätt”, Bonnier (numera Sanoma)Utbildning, 2010.

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2012

Förskolan regnsbågen alla omslag.indd 4 2165-16527-017845-SanomaUtb_AnnaOchbarnen-Vaks.indd 2

2012-08-10 10.01

Förskolan regnsbågen alla omslag.indd 5

2012-08-10 10.01 12.13.8 15:51


Fรถ

n

R e g n n a l b o รฅ k g s Anna r och barnen e Text: Sandra Jensen Bild: Micaela Favilla

Sanoma Utbildning


Det här är förskolan Regnbågen. På Regnbågen går flickorna Maryam, Sara, Isabella och Fatima. Pojkarna på förskolan Regnbågen heter Diego, Ali, Lukas och Ivan.

Maryam 2

Sara

Diego

Ali


Förskolläraren heter Anna. Anna är snäll. Hon skrattar mycket. Lukas tycker att hon liknar Pippi Långstrump!

Isabella

Anna

Fatima

Lukas 3

Ivan


Maryam, Sara och Ivan är födda i Sverige. Ali är född i Turkiet.

Isabella kom till Sverige när hon var baby. Det gjorde Diego och Lukas också. Lukas är adopterad från Kina. Vet du vad adopterad betyder?

4


Fatima är född i Somalia, som ligger i Afrika. Hon har inte bott i Sverige så länge. Var är du född? Vet du var dina föräldrar kommer ifrån?

5


H채r 채r barnen med sina familjer. Sara har en lillebror. Sara pratar svenska med mamma och finska med pappa. Vilket spr책k pratar du hemma?

Fatima har en storasyster. Fatima pratar somaliska hemma.

6


Diego har en storebror och en lillasyster. Diego pratar spanska med mamma och svenska med sina syskon. Kan du säga ”hej” på något annat språk?

Lukas har inga syskon. Har du några syskon?

7


Maryam har fyra syskon. Maryam pratar persiska.

Ivan har två bröder och en syster. Hur många syskon har Ivan?

8


Ali har två äldre bröder och en lillasyster. Farmor och farfar bor också med Ali och hans familj.

Isabella har en lillasyster. Idag är mormor på besök.

9


Lukas bor i ett hus med tr채dg책rd. Sara bor i en l채genhet. Hur bor du?

Var skulle du vilja bo?

10


Diego åker buss till förskolan. Fatima går. Hur kommer du till förskolan?

11


Lukas bor långt från förskolan. Han kommer med bil till förskolan. Sara bor nära. Hon brukar cykla med mamma eller pappa. Kan du cykla?

12


Sara ska cykla till förskolan. Kan du hjälpa henne?

13


Nu är Lukas, Sara, Diego och Fatima på väg till förskolan. Kan du hitta dem?

14


15


Efter samlingen spelar Sara sitt spel tillsammans med Anna och Fatima. Lukas beundrar Diegos buss. Maryam leker med Fatimas docka. Isabella har klätt ut sig till Pippi Långstrump. Hon jagar Ivan, som leker att han är en tjuv.

Vad tycker du om att göra på förskolan?

20


Ali letar efter Lukas piratbok. Kan du hj채lpa honom att hitta boken?

21


Barnen har hittat skatten! Det är en korg med frukt. Nu är barnen hungriga. De har lekt ute länge. Ivan tar en banan. Fatima och Maryam tar äpplen. Vad äter de andra barnen?

30


Vet du vad de andra frukterna heter? Vilken frukt tycker du b채st om?

31


Nu kommer Saras mamma. Det är dags för Sara att gå hem. Barnen får leka vidare imorgon. Hej då, Sara!

32


2165-16527-Vāks

Till pedagogen Som ny i Sverige eller ny på en förskola kan det kännas tryggt att veta vad som händer i den svenska förskolan. Genom att gå igenom nya situationer med barnen och låta dem uppleva det nya i en trygg och avslappnad miljö, kommer barnen snabbare finna sig tillrätta. En trygg inlärningsmiljö är av största vikt för den personliga utvecklingen och för inlärningen.

Sanoma Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

För att ett barn ska känna sig tryggt är det viktigt att barnet har en aning om vad som förväntas av honom eller henne. Det kan handla om relativt okomplicerade situationer som förekommer under en dag på förskolan. Särskilt viktigt blir det när barnet kommer från en annan kultur och de nya erfarenheterna skiljer sig helt från det bekanta.

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10

Ett barn som kommer från en kultur som liknar vår kommer snabbare att lära sig vissa ord än ett barn som möter många nya saker och situationer, som barnet inte alls har några ord för ännu. Dessa barn måste först förstå vad det hela handlar om för att därefter kunna lära sig orden.

Grafisk form: Marit Messing Illustrationer: Micaela Favilla Redaktör: Ann de Bourgh

Böckerna i serien Förskolan Regnbågen hjälper barnen att finna sig tillrätta i den nya miljön. De kan även vara en hjälp för nysvenska föräldrar, som saknar erfarenhet av svenska förskolor eller vill lära känna den svenska kulturen lite bättre.

Förskolan Regnbågen, Anna och barnen ISBN 978-91-523-1656-6 © 2012 Sandra Jensen och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

För mer information om språkutveckling samt främjande faktorer och övningar för språkinlärning rekommenderas boken ”Svenska lekande lätt”, Bonnier (numera Sanoma)Utbildning, 2010.

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2012

Förskolan regnsbågen alla omslag.indd 4 2165-16527-017845-SanomaUtb_AnnaOchbarnen-Vaks.indd 2

2012-08-10 10.01

Förskolan regnsbågen alla omslag.indd 5

2012-08-10 10.01 12.13.8 15:51


Förskolan Regnbågen är en serie av fyra böcker med berättelser som utspelar sig i en svensk förskola. Pedagogiska övningar som stärker språkförståelsen vävs in i texten. Föremål och situationer beskrivs, namnges och övas och frågor ställs till barnen, för att öva det aktiva ordförrådet och knyta an till barnens egna erfarenheter.

R e g n n a l b o å k g s e r ochAnna barnen

n

2165-16527-Vāks

En dag på förskolan Anna och barnen Fyra årstider Våra traditioner

www.sanomautbildning.se

Förskolan regnsbågen alla omslag.indd 2 2165-16527-017845-SanomaUtb_AnnaOchbarnen-Vaks.indd 1

(523-1656-6)

Sandra Jensen 2012-08-10 10.01

Förskolan regnsbågen alla omslag.indd 3

2012-08-10 10.01 12.13.8 15:51

Profile for Smakprov Media AB

9789152316566  

9789152316566  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded