Page 1

Öva hemma Addition och subtraktion

=

+

=

80 2 100 0 100 20 8 0

8-10 år


lnnehåll Repetition 0–20 Talkamrater.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Räkna och måla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hitta svaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Räkna och måla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Läsuppgifter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11–20 med tiotalsövergång Hitta svaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Godisaffären.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hitta svaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Godisaffären.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Gåta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Läsuppgifter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Taluppfattning 0–100 100–rutan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 0–100 hela tiotal Räkna och måla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Gåta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Räkna med pengar. . . . . . . . . . . . . . . . 18 Läsuppgifter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 0–100 utan tiotalsövergång Hitta svaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Gåta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Hitta svaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Gåta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Vem vinner.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 0–100 med tiotalsövergång Hitta svaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Räkna och måla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Hitta svaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Räkna och måla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Gåta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Läsuppgifter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Taluppfattning 10–1000 1000–rutan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 0–1000 utan tiotalsövergång Räkna med pengar. . . . . . . . . . . . . . . . 34 Gåta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Repetition Labyrint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Leksaksaffären.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Till dig som förälder............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Hundraruta......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39


Hitta svaret Räkna och måla glasskulan med svaret.

16

16

16

14 12

15

14

7+ 8

8+6

18

17

9 +9 14

13

12

12

14

12

11

11

13

4 +9

6 +7

15

12 11

10

8 +3

5 +7 18

17

16

9+8

14

16

8+8

Addition 0–20, med tiotalsövergång. Tips! Öva gärna mer på den här typen av uppgifter, 6+, 7+, 8+ och 9+. Det är bra att till slut kunna svaret automatiskt, utan att behöva räkna efter. Kanske kan ni hitta ett lämpligt mattespel på webben.

8


Läsuppgifter Läs, räkna och skriv svar.

Fågeln Frida är 11 år gammal. Hennes syster Freja är 7 år yngre. Hur gammal är Freja?

Fågeln Fabian gör 7 stopp på sin flyttresa. Fågeln Frej gör 6 stopp. Hur många stopp gör de tillsammans?

Räkna här:

Räkna här:

Svar: ________________________________

Svar: ________________________________

Fåglarna Felix och Felicia festar på bär. Felix äter 5 bär och Felicia äter 9. Hur många äter de tillsammans?

Fågeln Flax är 16 cm lång. Fågeln Flux är 9 cm kortare. Hur lång är fågeln Flux?

Räkna här:

Räkna här:

Svar: ________________________________

Svar: ________________________________

Addition och subtraktion 0–20, med tiotalsövergång. Det är bra att läsa texten högt för någon för att förstå vad som efterfrågas och vilket räknesätt som ska användas. Uträkningen skrivs i det tomma utrymmet ovanför svaret. Tips! Hitta på egna liknande uppgifter till varandra.

13


Räkna med pengar Räkna addition. Du har: Du får: 10

20

1

10

10

20

1

5

50

10

50

10

10

1

10

20

Mattespråk

10

1

20

5

10

______ + ______ = ______

20

1

1

______ + ______ = ______

______ + ______ = ______ 10

______ + ______ = ______

Räkna subtraktion. Du har: Du köper för: 20

10

20

10

1

10

10 10

50

1

5 1

1

10

20

10

20

______ – ______ = ______

10

50

20 50

1

5

______ – ______ = ______

50

10

Mattespråk

______ – ______ = ______ 10

______ – ______ = ______

Addition och subtraktion 0–100, hela tiotal. Med mattespråk menas att skriva med siffror och tecken. Tips! Öva att räkna framåt tio i taget. T.ex. 23, 33, 43, 53, 63 … Gör på samma sätt bakåt.

18


Vem vinner? Räkna och måla ett päron för varje svar.

63 + 24 72 + 13

48 – 27

86 – 32

65 + 14

64 – 14

19 + 10

88 – 35

39 – 17

22 + 22

86 – 51

32 + 15

41 + 21

98 – 17

85 – 53

Vem äter flest päron? Max

85 53 35 47 62 32

Mix

87

Mox

21 54 29 22 60 42

79 50 44 81 19

Vinnaren är: ___________________________

Additions- och subtraktionsuppställning 0–100, utan tiotalsövergång. Räkna en uppgift i taget och måla äpplet med svaret. Börja med att addera/subtrahera entalen (siffran till höger i talet) och därefter tiotalen. Tips! Öva att ställa upp och addera tre tal, t.ex. 21+32+14.

25

Profile for Smakprov Media AB

9789187011399  

9789187011399  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded