Page 1

Anna Bjursén Sprint nybörjare övningsbok är ett läromedel som vänder sig till elever på språkintroduktionsprogrammet. Eleverna kan vara nya i Sverige eller i början av sin läsutveckling. Läromedlet består av en textbok och en övningsbok. Textboken är uppbyggd kring olika teman med många vardagliga händelser. En del texter är mer informativa medan andra lockar eleverna till igenkänning och identifikation. Textboken utgår

SPRINT

Sprint nybörjare övningsbok

Sprint nybörjare, övningsbok

N Y BÖR JARE

ifrån bilder och det muntliga för att på så sätt närma sig det skriftliga språket. Texterna finns på två olika nivåer och kan anpassas individuellt efter varje elev eller användas för hela elevgruppen om det passar.

svårighetsgrader vilket är markerat i övre kanten på sidan. En stjärna markerar den lättare nivån och två stjärnor markerar den lite svårare nivån. En del övningar är dock fristående från textboken och kan användas flexibelt efter hur det passar

Anna Bjursén

Övningsboken följer textboken med övningar till olika teman. Varje tema har två

eleverna och undervisningen. Dessa sidor har inte någon stjärna i övre kanten. ”Ta reda på”-uppgifterna är återkommande uppgifter i övningsboken. Syftet med dessa är att tänka utanför skolan och klassrummet. Svaren kan många gånger finnas i elevernas hemmiljö eller samhället som de lever i. Förhoppningen är att de här övningarna uppmuntrar till samtal, samarbete, jämförelser, ny kunskap och att det leder till nya frågor. Allt ljud till Lyssna-övningarna finns på www.gleerups.se.

Anna Bjursén är utbildad grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk och so-ämnen. Hon har erfarenhet från grundskolans alla stadier, vuxenutbildningen (sfi) och från språkintroduktionsprogrammet.

ÖV N I NGSBOK

ISBN 978-91-40-69554-3

9

789140 695543

ANNA BJURSÉN


Innehåll

4

Presentation 6 Vad heter hon eller han? 7 Är det hon eller han? 8 Vad heter de? 9 Heter det en eller ett? 10 Pronomen 11 En – den, ett – det 12 En, ett och bestämd form 13 Lyssna och säg efter 14 Lyssna och säg efter 15 Lyssna och säg efter 16 Lyssna 17

Vad heter ordningstalen? 40 Verb 41 Skriv meningar 42 Skriv rätt svar i rutan 43 Kan du hitta meningarna? 44 Kommer du ihåg? 45 Presens 46 Årets månader 47 Dagar och datum 49 Lyssna och säg efter 50 Elin 51 Frågeord 52

Lyssna och säg efter 18 Lyssna och säg efter 19 Lyssna och säg efter 20 Siffror 21 Siffror 22 Lyssna 22 Lyssna och säg efter 23 Saker i klassrummet 24 Amira 26 Lyssna och säg efter 27 Lyssna och säg efter 29 Lyssna och säg efter 30 Kommer du ihåg? 31 En tvättstuga 32 Lyssna och säg efter 33 Vilka ord kan du bilda av bokstäverna? 34 Stor bokstav och punkt 35 Skolan i Sverige 36 Skiljetecken 38 Ordningstal 39

Lyssna och säg efter 53 Skriv ja- och nej-frågor om Hamid 54 Lyssna 54 Zinat 55 Ringa in rätt svar 56 Vanliga yrken 57 Titta på menyn 59 Lyssna och säg efter 60 Oskar söker jobb 61 CV 62 Egenskaper 63 Skriv ditt personliga brev 64 Adress 65 Hadia 66 Pronomen 67 Lyssna och säg efter 68 Fyll i I i eller A a 69 Kommer du ihåg? 70 Subjekt och verb 71 Lyssna och säg efter 72

Sprint nybörjare övningsbok


Ringa in rätt svar 73 Fritidsintressen 74 Sporter 75 Kommer du ihåg? 76 Atas schema 77 Atas schema 78 Ditt schema 79 Hur bor du? 80 Hur bor du? 81 Blankett 82 Svara ja eller nej 83 Annika 84 Planlösning 85 Hur bor du? 86 Hans och hennes 87 Selma 88 Lyssna och säg efter 89 Inte 90 Alltid, ofta, aldrig och ibland 91 Lyssna och säg efter 92 Lyssna och säg efter 93 Lyssna 94 Lyssna och säg efter 95 En äpplepaj 96 Fest är ett annat ord för kalas 97 Ringa in rätt svar 98 Frågeord 99 Högtider 100 Vinter 104 Lyssna och säg efter 105 Lyssna och säg efter 106 Vad är det för väder på bilden?

Sprint nybörjare övningsbok

Subjekt + verb + objekt 108 Ord i rätt ordning 109 Lyssna och säg efter 110 Det är natt 111 Vilka ord blir det? 112 Verb i preteritum 113 Skriv frågor om texten 114 Adjektiv 115 Motsats 116 Lyssna 117 Dricker du kaffe? Dricker du te? 118 Lyssna 119 Lyssna och säg efter 120 Sortera bilderna 121 Budget 124 Jämför åldersgränser med ditt hemland 126 Känt från Sverige 128 Ringa in rätt svar 129 Jämför med ditt hemland 130 Man kan böja adjektiv 131 Man kan böja adjektiv 132 Fyll i fakta om ett land 133 Släkt är ett annat ord för familj 134 Din familj 135 Lyssna och säg efter 138 Var är pennan? 139 Ett vardagsrum 140

107

5


Hon heter … Han heter …

Presentation

Jag heter Amira. Vad heter du?

Jag heter Oskar.

Vad heter du? Jag heter Skriv flera gånger. Jag heter Jag 

6

Sprint nybörjare övningsbok


Hon heter … Han heter …

Vad heter hon eller han? Titta i textboken på sidorna 6 och 7. Skriv namnet på raden.

1.

Isra

4.

2.

3.

5.

6.

Hassan

Isra

Ata

Tipp

Rada

Ibrahim

Sprint nybörjare övningsbok

7


Hon heter … Han heter …

Är det hon eller han? hon

han

Titta i textboken på sidorna 6 och 7. Skriv hon eller han på raden.

8

hon

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

Sprint nybörjare övningsbok


De heter …

Vad heter de? Titta i textboken på sidorna 6–8. Skriv namnen på raderna.

1.

Elin

Zinat

Rada

Oskar

Lars

Abel

Hamid

Hassan

Tipp

Amira

2.

3.

4.

Sprint nybörjare övningsbok

9


★★

Hon heter … Han heter … De heter …

Heter det en eller ett? Vad ser du i klassrummet? Skriv orden i rätt spalt.

en

ett

EN OCH ETT en, ett, flera, många Ord som man kan sätta en eller ett framför är substantiv. Det är vanligast med en-ord. en eller ett är singular flera eller många är plural

Vad heter orden du skrev här ovan om det är många? Skriv i din skrivbok.

10

Sprint nybörjare övningsbok


Hon heter … Han heter … De heter …

★★

Pronomen PRONOMEN jag du han hon den, det vi ni de Detta är pronomen. Pronomen betyder ”istället för namn” på en person, sak eller djur. jag, du, han, hon är en person den och det är en sak eller ett djur vi, ni, de är flera personer

Sprint nybörjare övningsbok

11


★★

Hon heter … Han heter … De heter …

En – den, ett – det EN – DEN

ETT – DET

en – den ett – det Jag har en bil. Den är gul. Annika har en sommarstuga. Den är gammal. Jag har ett bord. Det är svart. Ranja har ett barn. Det är en pojke.

Heter det en, ett, den eller det? Titta på exemplen i rutan. Skriv om bilderna i din skrivbok. Kom ihåg stor bokstav och punkt! Exempel: Ata har en pärm. Den är grön och svart.

1.

5.

12

2.

6.

3.

4.

7.

8.

Sprint nybörjare övningsbok


Hon heter … Han heter … De heter …

★★

En, ett och bestämd form EN, ETT OCH BESTÄMD FORM en ett + substantiv i bestämd form Jag har en bok. Boken är bra. Elin och Hamid går i en skola. Skolan är stor. Jag har ett skåp. Skåpet är brunt. Amira bor i ett hus. Huset är gult.

Vad kan du säga om bilderna? Titta på exemplen i rutan här ovan. Skriv i din skrivbok. Kom ihåg stor bokstav och punkt! Exempel: Ata har en pärm. Pärmen är grön och svart.

1.

2.

Sprint nybörjare övningsbok

3.

4.

13


Vad heter de i efternamn?

Lyssna och säg efter Jag heter Oskar Nilsson. Vad heter du?

Jag heter Selma Palani.

jag Jag heter 

Fråga en kamrat.

du Vad heter du? 

14

Sprint nybörjare övningsbok


Vad heter de i efternamn?

Lyssna och säg efter Hur är det?

Det är bra, tack.

Och hur är det med dig?

Bra, tack!

Hur är det med dig? Fråga en kamrat. Hur är det? 

Sprint nybörjare övningsbok

15


Alfabetet

Lyssna och säg efter Stora alfabetet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Lilla alfabetet

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö Svara på frågorna. Vilken bokstav kommer först? Vilken bokstav kommer sist? Vilken bokstav kommer efter t? Vilken bokstav kommer före p? Vilken bokstav kommer före b? Vilken bokstav kommer mellan d och f? Vilken bokstav kommer mellan r och t? Vilken bokstav kommer efter j? 

16

Sprint nybörjare övningsbok


Alfabetet

Lyssna Vilken bokstav hör du? Ringa in bokstaven du hör. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Vilken bokstav saknas? Skriv bokstäverna som saknas. A a

B b c

D d

I i

J j

L l   m

Q q

R r s

T t u v

Y

Z z

Ä ä

K k

Å

E e

F

G

H

N n

O o

P p

W w

X x

Ö ö

Skriv stora alfabetet. A 

Skriv lilla alfabetet. a 

Sprint nybörjare övningsbok

17


Alfabetet

Lyssna och säg efter Kan du bokstavera

Javisst. Det är L-a-r-s

ditt förnamn?

och mitt efternamn A-n-d-e-r-s-s-o-n.

Bokstavera ditt förnamn. Bokstavera ditt efternamn. Bokstavera din adress. Fråga tre kamrater hur deras namn bokstaveras. Skriv deras namn.  

18

Sprint nybörjare övningsbok


Veckodagar

Lyssna och säg efter VECKANS DAGAR måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

I dag är det 

.

I morgon är det 

.

Igår var det 

.

Skriv veckans dagar. måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 

Sprint nybörjare övningsbok

19


Veckodagar

Lördag och söndag är helg. Då är det inte skola. Många är lediga.

Vad är det för dag i dag? Vad är det för dag i morgon? Vad var det för dag igår? Vilka dagar är helg? 

Vad heter dagarna på ditt språk?

Lyssna och säg efter Trevlig helg!

20

Tack det samma!

Sprint nybörjare övningsbok


Siffror

Siffror 1 2 3 4 5 ett två tre fyra fem

6 7 8 9 10 sex sju åtta nio tio

11 12 13 14 15 elva

tolv

tretton fjorton femton

16

17 18 19 20

sexton sjutton arton nitton tjugo

30

40 50 60 70

trettio fyrtio femtio sextio sjuttio

80

90

100 1000

åttio

nittio

hundra

Sprint nybörjare övningsbok

tusen

21


Siffror

Siffror Skriv 1 1

11

11 

2 

12 

3 

13 

4 

14 

5 

15 

6 

16 

7 

17 

8 

18 

9 

19 

10 

20 

Vad heter siffrorna på ditt språk?

Lyssna Hör du siffran? Peka på rätt bild.

22

1.

60

2.

5.

95:–

6.

Jämförpris

79.80

kr/kg

Pris

39.90 kr/förp

15.90 kr/förp.

3.

7.

Skolgatan 5

210:–

4.

Myrstigen 8

8. Anderslöv 4

Sprint nybörjare övningsbok


Siffror

Lyssna och säg efter Jag är 15 år. Hur gammal är du?

Jag är 33 år.

Hur gammal är du? Vad är ditt personnummer? 

Fråga tre kamrater. Hur gammal är du? Hur gammal är du? Hur gammal är du? 

Sprint nybörjare övningsbok

23


Saker i klassrummet

Saker i klassrummet Skriv rätt ord under bilderna.

24

en penna

ett sudd

en bok

ett papper

en skrivbok en sax

ett lim

en tavla

en linjal

en stol

ett bord

en dator

1.

2.

3.

4.

Sprint nybörjare övningsbok


Saker i klassrummet

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Sprint nybörjare övningsbok

25


Anna Bjursén Sprint nybörjare övningsbok är ett läromedel som vänder sig till elever på språkintroduktionsprogrammet. Eleverna kan vara nya i Sverige eller i början av sin läsutveckling. Läromedlet består av en textbok och en övningsbok. Textboken är uppbyggd kring olika teman med många vardagliga händelser. En del texter är mer informativa medan andra lockar eleverna till igenkänning och identifikation. Textboken utgår

SPRINT

Sprint nybörjare övningsbok

Sprint nybörjare, övningsbok

N Y BÖR JARE

ifrån bilder och det muntliga för att på så sätt närma sig det skriftliga språket. Texterna finns på två olika nivåer och kan anpassas individuellt efter varje elev eller användas för hela elevgruppen om det passar.

svårighetsgrader vilket är markerat i övre kanten på sidan. En stjärna markerar den lättare nivån och två stjärnor markerar den lite svårare nivån. En del övningar är dock fristående från textboken och kan användas flexibelt efter hur det passar

Anna Bjursén

Övningsboken följer textboken med övningar till olika teman. Varje tema har två

eleverna och undervisningen. Dessa sidor har inte någon stjärna i övre kanten. ”Ta reda på”-uppgifterna är återkommande uppgifter i övningsboken. Syftet med dessa är att tänka utanför skolan och klassrummet. Svaren kan många gånger finnas i elevernas hemmiljö eller samhället som de lever i. Förhoppningen är att de här övningarna uppmuntrar till samtal, samarbete, jämförelser, ny kunskap och att det leder till nya frågor. Allt ljud till Lyssna-övningarna finns på www.gleerups.se.

Anna Bjursén är utbildad grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk och so-ämnen. Hon har erfarenhet från grundskolans alla stadier, vuxenutbildningen (sfi) och från språkintroduktionsprogrammet.

ÖV N I NGSBOK

ISBN 978-91-40-69554-3

9

789140 695543

ANNA BJURSÉN

Profile for Smakprov Media AB

9789140695543  

9789140695543  

Profile for smakprov