9789147103898

Page 1

SOtSerien från Liber

SO·S Religion ingår i SO·Serien från Liber. SO·Serien är ett komplett läromedel som ger grunderna för att nå målen för skolarbetet i religion. I SO·Serien finns varje So-ämne, dels som en ämnesbok täckande skolår 7–9, dels som tre årskursböcker. För varje ämne finns en lärarbox med varierat övningsmaterial. Till SO·Serien finns också webbmaterialet SO·S Plus.

RELIGION ÅR 8

RELIGION

RELIGION

Best.nr 47-10389-8 Tryck.nr 47-10389-8

Ingrid Berlin Börge Ring

Religion_8_Omslag.indd 1

2012-06-12 08.19


ISBN 978-91-47-10389-8 © 2012 Ingrid Berlin, Börge Ring och Liber AB Redaktör: Magnus Andersson Projektledare: Thomas Johansson Formgivare: Lotta Rennéus Bildredaktör: Mikael Myrnerts Tecknare: Anders Westerberg s 5, 10, 15, 28, 36, 37, 38, 49, 57, 71, 78, 126, 129 Anders Nyberg s 9, 35, 85, 130-131 Ola Nyberg s 23, 69, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 99, 101, 112, Produktion: Thomas Sjösten

Tredje upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Sahara Printing, Egypten 2012

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Bildförteckning: Louis Goldman/Rapho/IBL 6 Jon Hicks/Photographers Choice/Getty Images 8 Bridgeman Art Library/IBL 11 Gallo Images/Getty Images 14 Vincent Laforet/The New York Times/Scanpix 18 Ted Spiegel/Corbis/Scanpix 21 Mark Peterson/Corbis/SABA/Scanpix 25 Sven-Olof Ahlgren/Scanpix 26 Richard Levine/IBL 27 Foodpix/Jupiter Images /Getty Images 29 1 Sam Feinsilver/Flickr/Getty Images 29 2 Robert Fishman/DPA/Scanpix 29 3 Israelimages/Rex Features/IBL 30 Alvaro Leiva/IBL 32 Linda Wikström/Scanpix 34 Filippo Monteforte/AFP/Scanpix 40 Kungliga Biblioteket/Handskriftsenheten 43–45 Magnus Bergström /Scanpix 48 Erich Lessing/IBL 50 Fred de Noyelle /Godong/Corbis/Scanpix 52–53 Eric Vandeville/Gamma/IBL 55 (1) Europapress/REX/IBL 55 (2) Tord Harlin/Scanpix 56 Göran Billeson/Scanpix 58 Phillippe Lissac/Godong/Ina Agency 59 (1) Anette Nantell/DN/Scanpix 59 (2) P Deliss/Godong/Ina Agency 60 (1) Phillippe Lissac/Godong/Ina Agency 60 (2) Jeff Greenberg,/Scanpix 60 (3) P Deliss/Godong/Ina Agency 61 (1) ,Julian Kumar/Godong/Ina Agency 61 (2) Madonna Dionysos 1482 Ryska Museet St Petersburg 62 F Zellhin/Magnum/IBL 63 (1) Dufour-Travers/Gamma/IBL 63 (2) Lars Söderbom/IBL 63 (3) Erich Lessing/IBL 64 Kungliga Biblioteket 65 SHM-bild 68 Patrick Aventurier/Gamma/IBL 76 Magnus Hartman/Scanpix 80 Jussi Nukari/Lehtikuva/Scanpix 81 Charles Dharapak/AP/Scanpix 84 Erich Lessing/IBL 88 Dorling Kindersley/Getty Images 92 Godong/Robert Harding World Imagery/Getty Images 93 Louvren, Paris/The Bridgeman Art Library/IBL 94 Gamma/IBL 98 (1) Trip/Age/IBL 98 (2) Mohamed Lounes/Gamma/IBL 101 Ali Jarekji/Reuters/Scanpix 106 Leonard Freed/Magnum/IBL 109 Paul Hansen/Scanpix 111 Abbas/Magnum/IBL 113 Per-Anders Pettersson/Scanpix 114 Erich Lessing/IBL 119 Bibliothèque Mazarine, Paris/The Bridgeman Art Library/ IBL 120 Christen Gerstenberg/Corbis/Scanpix 121 Corbis/Scanpix 122

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Religion_8_exporterad.indd 2

2012-06-12 08.41


Innehåll Tre religioner – gemensamma drag 4 Synen på Gud 4 Synen på människan 5 Viktiga skillnader 7

Judendom 8 Josef Abrahams sonsonson 10 Mose leder sitt folk ut ur Egypten 10 Uppgifter 13 Judendomens skrift 14 Tanach – Gamla testamentet 14 1. Tora – (Lagen/läran) 14 2. Neviim – (Profeterna) 17 3. Chetuvim – (Skrifterna) 18 Uppgifter 19 Läran 20 Synagoga 23 Riktningar 24 Vardag och högtid 26 Hur är det att vara jude? 26 Tideräkning 27 Högtider 28 Kvinna och man i judendomen 31 Uppgifter 33

Kristendom 34 Jesus 36 Ängeln Gabriel och Maria 36 Jesus dör och återuppstår 39 Uppgifter 41 Kristendomens skrift 42 Bibeln 42 Nya testamentet 43 Uppgifter 47 Den kristna läran växte fram 48 De första gudstjänsterna, prästerna och biskoparna 48 Vad är himmel och vad är helvete? 52 Riktningar 54 Katolska kyrkan 54 Ortodoxa kyrkan 62 Den protestantiska kyrkan 64 Uppgifter 67 Kristendomen till Sverige 68 Sverige blir ett protestantiskt land 69 Svenska kyrkan 70

Religion_8_exporterad.indd 3

En religiös revolution – Väckelserörelsen 72 Gemensam Framtid 73 Exempel på andra frikyrkor i Sverige 74 Vardag och högtid 76 Hur är det att vara kristen? 76 Tideräkning 77 Högtider 78 Kvinna och man i kristendomen 81 Uppgifter 83

Islam 84 Berättelsen om Muhammed 86 Ängeln Gabriel 89 Uppgifter 91 Islams skrift 92 Koranen 92 Handlar Koranen bara om Gud? 94 Uppgifter 95 Islams lära 96 De fem pelarna 96 Moské 99 Andra viktiga delar i islams lära 102 Uppgifter 103 Riktningar 104 Sunnimuslimer 104 Shiamuslimer 104 Wahhabism 106 Tolvsekten 107 Sufism 108 Vardag och högtid 111 Hur är det att vara muslim? 111 Tideräkning 111 Högtider 112 Kvinna och man i islam 115 Uppgifter 117 Europa och systerreligionerna 118 Religion och individ 119 Religion och samhälle 120 Tankar om bokens tre religioner – en gruppövning 124 En dag i Saras och Abrahams liv 126 Jämförande tidslinje över de fem världsreligionerna 118 Översikt över de fem världsreligionerna 120 Register 130

2012-06-12 08.41


Tre religioner – gemensamma drag Judendom, kristendom och islam brukar kallas för systerreligioner eller syskonreligioner. Det beror på att de har så mycket gemensamt. Alla tre religionerna kommer från samma del av världen. Dessutom anser alla tre att patriarken Abraham är deras stamfader och av den anledningen har judendom, kristendom och islam ibland fått namnet de abrahamitiska religionerna.

Synen på Gud I alla tre religionerna tror man på samma Gud, en Gud som har skapat världen och människan. Gud är något väldigt speciellt och står över allt och alla. I islam säger man: Allah akbar – Gud är större, större än allt, större än vad människan kan föreställa sig. Gud är också nära människan och beskrivs i Bibeln som en herde, som lever nära sina får. På samma sätt lever Gud nära människor. Han överger dem aldrig. Synen på världen

Världen är skapad av Gud en gång i tidernas början. Alla tre religionerna framhåller att naturen och världen är gudomlig och att där kan vi människor ana Guds storhet. Men Gud och naturen är två skilda saker. Världen är något verkligt som vi människor ska njuta av och ta hand om. I världen styr olika krafter. Det onda i tillvaron utgör ett ständigt hot, vilket människan måste ta hänsyn till, och hjälpa Gud så det onda inte får övertaget. De tre religionerna tänker att både världen och människan har kommit till vid ett visst tillfälle. Varken världen eller människan föds om och om igen till nytt liv. Vi föds och lever livet en gång, för att efter döden leva i en annorlunda och ny tillvaro.

4

Religion_8_exporterad.indd 4

2012-06-12 08.41


Synen på människan Människan är skapat av Gud och lik Gud. I Bibeln sägs att människan är Guds avbild, och redan från allra första början fick hon stort ansvar och fick hjälpa Gud, bland annat med att ge alla djuren namn. Av Gud har vi människor fått uppdraget att ta ansvar för våra liv och vara Guds medarbetare på jorden. I Koranen betonas att människan är förnuftig och klok, eftersom hon liknar Gud som är förnuftig och klok. Gemensamma profeter

Hela historien om olika profeter delar judendom, kristendom och islam. En profet är en människa som förmedlar budskap från Gud till människor. Abraham, Isak, Jakob och alla andra profeter i Bibeln ligger till grund för de tre religionerna. PATRIARK Patriark betyder stamfader. Matriark betyder stammoder. Patriarker är vanligare, eftersom män har haft större inflytande än kvinnor. En stam är samma sak som en släkt. Fader heter pater på latin. En släkts eller en stams allra äldsta fader kallas patriark eller stamfader. Abraham är den äldsta kända patriarken för både Isaks och Ismaels efterföljande släktingar.

5

Religion_8_exporterad.indd 5

2012-06-12 08.41


Den Västra muren i Jerusalem eller som det felaktigt brukar kallas Klagomuren, vilket är ett namn som judar inte använder. I bakgrunden syns den berömda Klippdomen med sin gyllene kupol.

Staden Jerusalem

Staden Jerusalem är en helig stad för judendomen och har varit judarnas centrum sedan 3 000 år tillbaka i tiden. Där låg de stora templen som nu är förstörda, men platsen där de stod är en samlingsplats för judar än idag. Vid en av de murar som omgav templet, den Västra muren, (ibland felaktigt kallad för Klagomuren) ber judar varje dag. För kristna är Jerusalem också en helig stad, för det var där Jesus predikade, dog och uppstod från döden. Även muslimer ser Jerusalem som en helig stad och på den gamla tempelplatsen finns både en moské och den berömda Klippdomen med guldkupol. Från den plats där Klippdomen står, gjorde Muhammed sin färd till himlen.

6

Religion_8_exporterad.indd 6

2012-06-12 08.41


Gudstjänsten firas i heliga rum

Alla de tre systerreligionerna firar flera gudstjänster i veckan men en av dem är viktigast, nämligen den gudstjänst som judar firar på lördagen, kristna på söndagen och muslimer på fredagen och det sker i en byggnad som är helig. Judarna samlas i en synagoga som betyder samlingsplats, kristna i kyrkan, som betyder Herrens hus och muslimer i moskén, som betyder samlingsplats. Gudstjänsten leds av en person som i synagogan heter kantor, i kyrkan präst och i moskén för imam. De har gemensamt att de leder gudstjänsten och bönen.

Viktiga skillnader Trots allt finns det viktiga skillnader mellan de tre systerreligionerna. Jesus och Muhammed uppfattas på olika sätt: 1. Judar och muslimer tror inte att Jesus var Guds son. 2. Judar och kristna uppfattar inte Muhammed som en profet. Andra skillnader är synen på mat och dryck. I både judendom och islam finns ett förbud mot att äta griskött. I islam är det också förbjudet att dricka alkohol. I Nya testamentet finns inga sådana regler. Däremot kan det finnas traditioner bland kristna att fasta ibland, men det beror inte på regler från Bibeln. Ännu andra skillnader är musiken under gudstjänsten. I en moské förekommer inga körer och orkestrar, vilket det ofta gör i en kyrka. I en synagoga är det ovanligt med orglar.

7

Religion_8_exporterad.indd 7

2012-06-12 08.41


Judendom

JUDENDOM

Religion_8_exporterad.indd 8

2012-06-12 08.42


J

udendomens historia börjar med Abraham i staden Ur i det

gamla Mesopotamien. En dag hörde han Guds röst säga, att Abraham var hans människa. Om Abraham lovade att alltid tro på Gud och lyda honom, skulle han få ett nytt land långt därifrån, Kanaans land. Gud – den ende guden – skulle i all framtid beskydda Abraham och hans folk. Abraham och Gud bildade ett förbund och Abraham gav sig iväg med hela sin släkt.I Kanaan föddes Abrahams son Isak. Isak fick sonen Jakob. Jakob fick tolv söner, näst yngst var Josef. Abrahams förbund med Gud gick i arv.

JUDENDOM Förskingringen,

judar

Gud

judendom

Religion_8_exporterad.indd 9

9

2012-06-12 08.42


Josef, Abrahams sonsonson Josef var Jakobs favoritson. Hans bröder ville därför bli av med honom och sålde honom till en handelskaravan, som var på väg till Egypten. De sade till Jakob att Josef dödats av ett vilddjur. Josef fördes till Faraos hov och hamnade i Faraos fängelse. En natt drömde Farao en konstig dröm, som Josef fick tyda. Josef sade att drömmen handlade om Guds vilja. Först skulle det komma sju bra år och sedan sju dåliga år. Farao befallde alla i Egypten att lyda Josef. Josef såg till att man sparade säd och Egypten slapp hungersnöd. Jakob skickade sina tio äldsta söner till Egypten för att köpa säd. När bröderna skulle återvända till Kanaan med säden anklagades de för stöld. Då avslöjade Josef vem han var och sade, att det hade varit Guds vilja att han hamnade i Egypten – så att han skulle kunna rädda sitt folk. Bröderna hämtade Jakob och hela släkten. När Jakob dött fördes han till Kanaan för att begravas. Josef berättade, att i framtiden skulle Gud föra sitt folk tillbaka till Kanaan.

Mose leder sitt folk ut ur Egypten Under många år bodde sedan Israels folk i Egypten. En Farao bestämde att alla nyfödda israelitiska pojkar skulle dödas. En dag hittade hans dotter en liten pojke i en vassvagga i Nilen. Pojkens mamma hade lagt honom där för att rädda honom från att bli dödad av Faraos män. Faraos dotter tog hand om honom och kallade honom Mose. Åren gick och Mose växte upp. En dag dödade han en vakt som misshandlade en slav vid pyramidbyggena. För att undvika Faraos hämnd flydde han till ett annat land.

10 judendom

Religion_8_exporterad.indd 10

2012-06-12 08.42


I sitt nya land såg han en brinnande buske och hörde en röst, som sade att Gud ville att han skulle föra israeliterna från slaveriet i Egypten tillbaka till friheten i Kanaans land. Mose återvände till Egypten för att övertala Farao att släppa israeliterna fria. Men Farao vägrade. Olyckor drabbade då Egypten och Mose förklarade att de inte skulle sluta om inte israeliterna blev fria. En kväll fick Mose veta att Dödsängeln var på väg. Alla förstfödda barn skulle dö - utom de som hörde till Israels folk. Mose samlade sitt folk för att fly hem till Kanaan. DE TIO BUDORDEN 1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

En lång vandring började för Israels folk. Åren gick. De kom till berget Sinai, Mose gick upp för att tala med Gud och fick de tio budorden - Lagen -nedskrivna på två stentavlor. Israeliterna lade stentavlorna i arken, en vacker låda. Efter fyrtio år i öknen kom de fram till gränsen mot Kanaans land. Mose dog utan att ha nått dit. Josua hette han som till slut hade fört Israels tolv stammar tillbaka. De slog sig ner på olika platser i Kanaan och varje stam gav den nya boplatsen sitt namn. Stammen Juda kallade sitt område för Juda rike.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn. 3. Tänk på vilodagen så att du helgar den. 4. Visa aktning för din far och din mor. 5. Du skall inte dräpa. 6. Du skall inte begå äktenskapsbrott. 7. Du skall inte stjäla. 8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

ark = låda eller skrin

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus. 10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller tjänarinna, ej heller till något som tillhör din nästa.

judendom

Religion_8_exporterad.indd 11

11

2012-06-12 08.42


Riket Israel bildas

Livet i Kanaan blev inte lugnt och fredligt. Det var ständigt krig både inom landet och med grannfolken. En man som hette Saul utsågs till israeliternas kung. Ett av grannfolken var filistéerna, och bland deras kriKung Davids Israel ARAM gare fanns en jättelik kämpe som hette Goljat. Ingen trod1000-961 f.Kr. Damaskus de att han någonsin skulle kunna besegras. Men David, Direktstyre ARAMEANS Tyre en ung israelit från Betlehem, gjorde en stenslunga. Han Guvenörstyre Dan siktade på Goljat, stenen träffade och Goljat dog. Lydstater David levde antagligen på 900-talet f.Kr. och blev kung Dor Megido efter Saul. Han enade riket och gav det namnet Israel, till minne av patriarken Jakob, som också haft namnet Israel. Shiloh Israel blev en mäktig stormakt med Jerusalem som huGezer AMMON Jerusalem vudstad. David lät föra förbundsarken med de två stentavlorna till berget Sion, som låg i Jerusalem. Han bestämde Gaza Dödahavet Hebron att hans son Salomo skulle bli kung efter honom. Salomo Beer-sheba lät bygga ett stort tempel i Jerusalem. Där placerades förMOAB bundsarken. Flera hundra år senare försvann förbundsarEGYPTEN EDOM ken, då templet förstördes av babylonierna. Israel splittrades när romarna tågade in i Jerusalem år 70. Romarna började kalla alla israeliter för judar efter Juda rike och drev ut de flesta judar ur den del av romarriket som kallades Palestina.

I Gamla testamentet beskrivs Salomo som en mycket vis man. En berättelse handlar om hur han dömer två kvinnor som grälar om vem som är den rätta modern till ett barn. Den ena kvinnan tycker att det är bäst att de delar barnet mitt itu för att det ska bli riktigt rättvist. Den andra kvinnan vill inte att barnet skadas, hon avstår hellre från sitt barn. Salomos dom blir att den kvinna som inte vill skada barnet måste vara barnets mor, för ingen mor vill göra sitt barn illa.

12 judendom

Religion_8_exporterad.indd 12

2012-06-12 08.42


S A M M A N FAT T N I N G För nästan fyra tusen år sedan ingick Abraham och Gud ett förbund. Förbundet gick ut på att Abrahams folk skulle lyda Gud och Gud skulle skydda folket. Abrahams son Isak och sonson Jakob höll förbundet med Gud levande. De kallas för de tre patriarkerna. Israeliterna flyttade från Kanaan och hamnade i fångenskap i Egypten. Där föddes Mose. När Mose blev vuxen lovade han Gud att föra israeliterna tillbaka till Kanaan. Under vandringen fick Mose tio regler, budord, av Gud som israeliterna alltid skulle följa. Israeliten David blev kung i Kanaan, som han kallade Israel. Han gjorde Jerusalem till huvudstad och tog dit förbundsarken med de tio budorden. Davids son Salomo lät bygga ett tempel i Jerusalem och placerade förbundsarken med de tio budorden där. När babylonierna förstörde templet försvann arken. Namnet judar fick

UPPGIFTER

Grundnivå 1. Vad är en patriark? 2. Vilka tre patriarker finns i judendomen? 3. Varför bodde israeliterna i Egypten? 4. Vad hette landet dit Mose tänkte föra sitt folk? 5. Vad kallade David sitt rike? 6. Vad fanns på stentavlorna?

Mellannivå 7. Vad hände vid berget Sinai? 8. Varför låg Mose i vassen?

9. Varför försvann förbundsarken? 10. Diskutera Salomos dom i fallet med de två kvinnorna och fundera över hur du själv skulle ha dömt.

Högre nivå 11. Hur tror du att israeliterna kände sig när de sent en kväll packade sina saker för att fly? Skriv en tidningsartikel om vad som hände. Du kan också rita en serie som beskriver flyktkvällen.

U P P GI F T E R

israeliterna av romarna i Kanaan.

judendom

Religion_8_exporterad.indd 13

13

2012-06-12 08.42


Judendomens skrift Tanach – Gamla testamentet Judendomens heliga skrift heter Tanach. Tanach består av den del av Bibeln som i kristen tradition kallas för Gamla testamentet. Man skulle kunna säga att Tanach är som en historiebok med många utvikningar. Den handlar om det judiska folket och dess historia. Tanach skrevs ursprungligen på hebreiska. Hebreiska är fortfarande judarnas språk.Texterna i Tanach är av olika slag. Det finns myter, lagar, poesi, historia, ordspråk och psalmer. Texterna är indelade i tre delar, och varje del innehåller flera böcker: 1. Tora (Lagen/läran) 2. Neviim (Profeterna) 3. Chetuvim (Skrifterna)

1. Tora – (Lagen/läran) 1:A

2:A

3:E

4:E

5:E

MOSEBOK

MOSEBOK

MOSEBOK

MOSEBOK

MOSEBOK

Den första delen av Tanach har fått namnet Tora, som på hebreiska betyder både lagen och läran. Tora består av fem böcker: de fem Moseböckerna. Namnet har de fått från Mose, som är en av judendomens mest betydelsefulla personer. Tora, de fem Moseböckerna, finns nedtecknade på rullar. Så skrevs texter innan det fanns böcker. Den här Tora-rullen hör hemma i en synagoga i Tunisien.

14 judendom

Religion_8_exporterad.indd 14

2012-06-14 14.04


Berömda berättelser i de fem Moseböckerna I de fem Moseböckerna finns några av judendomens och kristendomens mest berömda berättelser.

Två skapelseberättelser Bibeln tar avstamp i två skapelseberättelser. Den första (1 Mosebok 1, 2:2-3) börjar med att en gudsvind sveper över vattnet. Den andra (1 Mosebok 2: 4–24) utgår från att det var torrt, och att det inte fanns några buskar eller örter eftersom det saknades vatten. Forskare tror att de två berättelserna är från olika tider och att de sammanfogats till en berättelse. Den första är skriven av människor som levt nära havet och den andra av några som levt i öknen.

Kain och Abel De två första människorna hette Adam och Eva. Adam och Eva fick två barn som hette Kain och Abel. Bröder bråkar ibland, och det gjorde Kain och Abel också. Kain tyckte inte att Gud uppmärksammade honom på samma sätt som Gud uppmärksammade Abel. Kain var avundsjuk, och det gick så långt att Kain dödade Abel. Kain drevs då bort av Gud, och det gjorde Kain rädd. I främmande land kunde han bli dödad av vem som helst. Då satte Gud ett märke i hans panna, ett märke som skulle hindra att han blev dödad. Det finns många sätt att tolka denna berättelse på. En tolkning kan vara att den som mördar aldrig blir riktigt fri från skulden och alltid kommer att jagas av dåligt samvete. Man blir symboliskt sett märkt för livet, även om märket inte syns. Berättelsen tar också upp hur svårt det är att hålla sams i en familj.

Babels torn En annan berättelse handlar om ett högt torn, som kallades Babels torn. Men historien handlar inte främst om tornet, utan om något helt annat. Alla människor talade samma språk. De sa till varandra: ”Låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp i himlen”. Tornet byggde de av tegel, och det blev väldigt högt. När Gud såg att människorna lyckades så bra, blev Gud orolig att ingenting skulle vara omöjligt för dem. Människorna kunde bli som Gud. Då såg Gud till att människorna började tala olika språk för att skapa förvirring. Människorna kunde då inte längre förstå varandra. Med denna myt förklarar Bibelns författare hur världens olika språk uppkom.

kainsmärke = att vara stämplad, dömd på för hand

judendom

Religion_8_exporterad.indd 15

15

2012-06-12 08.42


SOtSerien från Liber

SO·S Religion ingår i SO·Serien från Liber. SO·Serien är ett komplett läromedel som ger grunderna för att nå målen för skolarbetet i religion. I SO·Serien finns varje So-ämne, dels som en ämnesbok täckande skolår 7–9, dels som tre årskursböcker. För varje ämne finns en lärarbox med varierat övningsmaterial. Till SO·Serien finns också webbmaterialet SO·S Plus.

RELIGION ÅR 8

RELIGION

RELIGION

Best.nr 47-10389-8 Tryck.nr 47-10389-8

Ingrid Berlin Börge Ring

Religion_8_Omslag.indd 1

2012-06-12 08.19