__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Gör alla till stjärnor Prima svenska är en läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. Paketet innehåller en välfylld basbok, en loggbok med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation, samt en lärarwebb där du kan lägga upp din undervisning och inspireras av lektionsplaneringar och idéer. Materialet ger dig och dina elever en trygg grund i svenska. Självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning. I Min logg får eleverna visa vad de kan och reflektera kring de kunskaper som övats i basboken. Loggboken innehåller också uppgifter för reflektion, självskattning och bedömning. Elevens personliga dokumentation integreras i undervisningen på ett naturligt vis. Författare till Prima svenska 4 Min logg är Mirja Johannesson. Hon är grundskollärare 1-7 svenska, SO och engelska. Hon har lång erfarenhet av undervisning i skolan. Mirja har också skrivit andra läromedel i svenska.

Min logg ISBN: 978-91-40-69285-6

Mirja Johannesson 9 789140 692856

406928561.1_oms.indd 1

2016-06-14 14:37


40692856.1.1_Inlaga.indd 4

2016-06-14 14:26

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


INNEHÅLL

Nöjesparken ........................ 4

Här är din loggbok!

Älgar .................................. 12

En loggbok var från början en slags dagbok som man skrev ombord på stora skepp. Under sjöresorna fördes anteckningar om fart, kurs, position, avverkad distans och händelser ombord.

Rättvisa ............................. 20 Hållplats för kunskapskraven ................ 26 1900-talet .......................... 28 Språk ................................. 36 Sport och fritid ................. 40 Hållplats för kunskapskraven ................ 48 Jorden runt ....................... 50

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skapa ................................ 58 Hållplats för kunskapskraven ................ 62

40692856.1.1_Inlaga.indd 3

Din loggbok är till för att dokumentera din resa genom svenskämnet. Det finns fyra olika slags uppgifter i den: • Uppgifter som du ska göra innan ni börjar arbeta med ett nytt tema. Då samlar du dina tankar om ämnet. • Uppgifter där du får visa vad du kan just nu och skatta din egen förmåga. Då visar du dig själv och din lärare att du utvecklas och lär dig nya saker. • Uppgifter där du får tänka till om temat du just arbetat med. Då visar du att du tänker på ett nytt sätt. • Uppgifter där du får stanna upp och fundera på vad du kan just nu inom svenskämnet. Då får du syn på ditt eget lärande och kan fundera på ditt nästa steg. Ta gärna med din loggbok till ditt utvecklingssamtal! Ta chansen och visa att du kan tänka, kommunicera och lära. Det är vad ämnet svenska handlar om! Lycka till! Mirja Johannesson (lärare och författare till Prima svenska 4-6 Min logg)

2016-06-14 14:26


VÄLKOMMEN

Här pågår ofta barnidrott – tänk på följande:

Här pågår ofta barnidrott – tänk på följande:

BARN ÄR INTE SMÅ ELITIDROTTARE

BARN ÄR INTE SMÅ ELITIDROTTARE

DOMAREN ÄR MÄNSKLIG

DOMAREN ÄR MÄNSKLIG

LEDARNA ÄR OFTAST IDEELLA

LEDARNA ÄR OFTAST IDEELLA

FÖRÄLDRAR HEJAR PÅ ALLA

FÖRÄLDRAR HEJAR PÅ ALLA

BARNIDROTT SKA BYGGA PÅ LEK OCH GLÄDJE

BARNIDROTT SKA BYGGA PÅ LEK OCH GLÄDJE

Vad tänker du när du ser bilderna? Vad tror du har hänt? Vad tror du kommer att hända? Varför tror du att man har gjort en sådan skylt? Tycker du att skylten behövs där barn idrottar? Vilka frågor väcker bilderna hos dig? Vad tror du att temat kommer att handla om? Ge exempel!

40

40692856.1.1_Inlaga.indd 40

2016-06-14 14:26

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

VÄLKOMMEN

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SPORT OCH FRITID


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

FÖRFÖRSTÅELSE

DATUM

Mina tankar inför temat Sport och fritid

Läs igenom din text. Samtala om era texter.

41

40692856.1.1_Inlaga.indd 41

2016-06-14 14:26


RITA FÖRKLARANDE BILDER

DATUM

Här ser du hur … Detta är en … Det är viktigt med rätt utrustning, till exempel … En viktig regel är …

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

På sidan 101 i basboken har du arbetat med att skriva en faktatext om ett fritidsintresse. Ta fyra fotografier eller rita fyra bilder som kan hjälpa läsaren att förstå mer om intresset du skrev om. Skriv bildtexter som talar om fakta.

42

40692856.1.1_Inlaga.indd 42

2016-06-14 14:26

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Mitt fritidsintresse


he lt

m

er

de st äm

er m

st äm

st äm

m

er

in te

all s

Självskattning

lvi s

RITA FÖRKLARANDE BILDER

Jag kan välja ut fyra viktiga motiv som hjälper läsaren att förstå min text. Jag kan ta tydliga bilder i bra ljus eller rita detaljerade teckningar. Jag kan skriva bildtexter som på ett tydligt sätt hör ihop med bilden.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vilken bild är du mest nöjd med? Varför?

Vad behöver du tänka på nästa gång du illustrerar en faktatext med foton eller teckningar?

43

40692856.1.1_Inlaga.indd 43

2016-06-14 14:26


PARALLELLHANDLING

DATUM

Min berättelse I en text med parallellhandlingar pågår minst två berättelser samtidigt. Författaren växlar mellan berättelserna och mot slutet går de ihop till en. Prova att skriva en egen text med parallellhandlingar. Välj en rubrik: Matchen Det stora familjebråket Bröllopet Scoutlägret Eget förslag:

Början

Presentera person A eller händelse A.

Kom tillbaka till person A eller händelse A. Ge gärna en ledtråd kring vad A har med B att göra. Kom tillbaka till person B eller händelse B. Ge gärna en ledtråd kring vad B har med A att göra.

Slut

Person A och person B möts. Någonting viktigt händer, till exempel en olycka, ett kärleksmöte, en återförening eller en konflikt.

Avtoning

Vad händer sedan? Blir de inblandade irriterade, kära, lyckliga, olyckliga, träffas aldrig igen…?

Skriv i en skrivbok eller på dator. Be om respons och bearbeta din text. Läs upp texterna för varandra.

44

40692856.1.1_Inlaga.indd 44

2016-06-14 14:26

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Mitten

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Presentera person B eller händelse B


he lt

m

er

de st äm

er m

er

st äm

st äm

m

Läs din text igen. Vad tycker du?

in te

Självskattning

lvi s

all s

PARALLELLHANDLING

Jag har valt en bra rubrik. Texten innehåller en inledning, stycken och en avslutning. Parallellhandlingarna är tydliga. Parallellhandlingarna gör berättelsen spännande. Jag använder olika ord för samma sak (synonymer) för att variera språket. Jag kollade upp stavningen när jag var osäker.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Berätta hur det var att skriva med parallellhandling.

Vad är du nöjd med i din text?

Vad vill du bli bättre på till nästa gång du ska skriva en berättelse?

45

40692856.1.1_Inlaga.indd 45

2016-06-14 14:27


TÄNKA, KOMMUNICERA OCH LÄRA

DATUM

Mina tankar efter temat Sport och fritid Skriv vad du tänker. Använd frågorna som hjälp. Är det viktigt för dig att ha fritidsintressen? Varför/Varför inte? Vilka fritidsintressen tror du att du har om fem år? Om du skulle bli ledare för en fritidsaktivitet, vad skulle det vara?

46

40692856.1.1_Inlaga.indd 46

2016-06-14 14:27

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Hur ska en bra ledare vara, tycker du?


TÄNKA, KOMMUNICERA OCH LÄRA

DATUM

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Mina tankar efter temat Sport och fritid

Läs igenom din text. Samtala om era texter.

47

40692856.1.1_Inlaga.indd 47

2016-06-14 14:27

Profile for Smakprov Media AB

9789140692856  

9789140692856  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded