Page 1


Black Jim & Stroboskopljuset

A S Ă…hs red.


mslagsbild inkl sive bilderna i boken: Svartvit inf lld bild p omslaget:

ainbowboy

ertil Danielsson

Copyright Š Fotoprocess Sverige 2018 All rights reserved FÜrlag: Tryck:

S

oD oD

ooks on Demand Stockholm Sverige ooks on Demand

: 9789176999523

orderstedt Tyskland


Trolsk närkontakt

Galleri: www.fotoprocess.com


er ttelsen handlar om tvalda verkliga h ndel ser med stark emotionell p verkan och dess konsekvenser Ăśver tid. issa namn r ndrade eller tel mnade av s r skilda sk l.

e k rsiva avsnitten symboliserar kommentarer av initierade själar

er ttarens anm rkning


1

28 april 1998 lov r p v g i bilen till Grang rde finnmark för att leta motiv som han ska fotografera nder sommaren. ett sting av nostalgi har han be st mt sig för att skildra nat ren i den trakt han bodde som barn. an ska bara anv nda normal optiken och förflytta sig s lv för att f r tt be sk rning. Det ska vara som de g orde förr n r det inte fanns oomoptik att tillg t nker han. an kommer till yhammar d r han bodde och gick i skolan fr n första till femte klass. Den ti den var speciell. somrarna byggde de ko or spelade fotboll och badade i afst rn. vint rarna var han och kompisen Thomas med sina pappor d r och fiskade med angeldon. amnet afst rn r nderligt eftersom det r en s ö t nker han. an passerar br ket d r han och n gra kompisar smög omkring i den gamla ned lagda delen. Det var förb det men v ldigt sp nnande. an korsar riksv g se tiose och kommer in p stbyv gen d r han skymtar skolan l ngst bort. sökt kommer han att t nka p n r han obbade som skolfotograf i mitten av s ttiotalet d r ett av foto obben var p y hammars skola. rarinnan han hade i mellan stadiet var n rektor. an presenterade sig och ber ttade att han varit elev d r p se tiotalet. D och Thomas erborg kom tillsammans första dagen till skolan tan för ldrar minns ag. Tv kavata po kar minsann. lov minns inte h ndel sen riktigt men nickar.


ad tragiskt att Thomas dog s hon.

ng s ger

a cancern tog honom bara ett par dagar innan han sk lle fylla nitton r. Det r s sorgligt n r nga m nniskor avlider. an rycks r sina nostalgiminnen och forts tter f rden mot Grang rde som r bel get n gra kilometer söder om yhammar. an passerar det gamla slaggmagasinet vid ys öns strand som han fotade p s ttiotalet. an noterar att b örken som stod i förgr nden p bilden r ned s gad. Den bilden blev omtyckt. Det blev ett an tal förstoringar till v nner och bekanta. an fort s tter vidare mot S nnans ö och har redan sett n gra motiv som kan bli bra n r grönskan kommer. r han kt r nt i S nnans ö en st nd f r han för sig att ka vidare mot Skattlösberg och rekognosera. Det var d r skalden Dan Andersson föddes. Det kan vara bra att ha med n gon vida k nd plats bland motiven t nker han. Alldeles efter orhyttan k nns skogen helt plöts ligt v ldigt enslig. an blir dyster och t nker p mindre trevliga minnen fr n ppv ten i y hammar. n st nd senare kommer han till Skattlösberg och stannar vid parkeringen. D r finns en an slagstavla som han st derar en st nd. an be st mmer sig för att g till ossast gan som ligger en knapp kilometer fr n s lva byn.


9789176999523  
9789176999523