Page 1

JAG LÄSER

JAG LÄSER FÖRSKOLEKLASS Arbetsboken till pusselsagan, Ben och Koko hittar en mamma innehåller arbetsuppgifter som följer sagans kapitel. Bokens centrala delar är bokstavskännedom med fokus på bokstavsljuden. I JAG LÄSER FÖRSKOLEKLASS ingår • Ben och Koko hittar en mamma – Pusselsaga • Arbetsbok

I serien JAG LÄSER ingår dessutom JAG LÄSER A: • Huset på Alvägen – Läslära • Arbetsbok A • Bokstavsbok • Lärarbok A • Jag börjar läsa och skriva • Bredvidläsningsböcker

JAG LÄSER D: • Den försvunna elefanten – Läsebok • Arbetsbok D • Gemensam Lärarbok för C och D

TILL PUSSELSAGAN

Ben och Koko hittar en mamma

FÖRSKOLEKLASS

JAG LÄSER C: • Ben och Koko söker jobb- Läsebok • Arbetsbok C • Gemensam Lärarbok för C och D

JAG LÄSER B: • Resan till skatten – Läsebok • Arbetsbok B • Lärarbok B

A RBETS BOK

Till samtliga läseböcker finns en digital version: e-bok text/bild och ljud-DAISY i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Best.nr 47-08514-9 Tryck.nr 47-08514-9

LIBER tp4708514_JLforskoleklass_omsl.indd 1

LENA CLAESON

ANNA KJERSTADIUS

10-06-30 12.50.30


Till läraren Arbetsboken är avsedd för förskoleklass och tänkt att användas i samband med pusselsagan, Ben och Koko hittar en mamma. Det går bra att arbeta med arbetsboken parallellt med respektive kapitel i pusselsagan, men också när ni läst och gjort hela pusselsagan. Du som lärare väljer själv arbetsgång.

Om eleverna får lära sig bokstavsljuden i första hand lär de sig så småningom bokstäverna automatiskt. Observera att eleverna ibland ska lyssna efter första bokstavsljudet i orden, ibland sista ljudet i orden. I några uppgifter kan bokstavsljudet även finnas inne i orden.

Arbetsuppgifterna i varje kapitel följer helt eller delvis pusselsagans kapitel med moment och fokusområde.

Bokstäverna som vi valt att koncentrera oss på i den här arbetsboken är de bokstäver som presenteras tidigt i Jag läser-serien (L E S A, V O R Ä) och som ofta presenteras bland de tolv vanligaste bokstäverna i läs- och skrivinlärningen.

I arbetsuppgifterna har vi valt att använda både versaler och gemener. Vi tycker att eleverna bör uppmuntras att använda små bokstäver så att de blir bekanta med både små och stora bokstäver från början och för att slippa ”lära om” från att skriva enbart med stora bokstäver. Förmågan att uppfatta och särskilja bokstavsljud är grundläggande för läsinlärning. Därför bygger många uppgifter på att eleverna ska lyssna på, och särskilja olika bokstavsljud. Att eleverna är säkra på bokstavsljuden är en förutsättning för att de så småningom ska kunna komma igång med läsningen. Det är därför viktigt att du som lärare svarar med bokstavsljuden, inte med bokstavsnamnen när eleverna frågar hur de ska skriva ett särskilt ord.

De flesta uppgifterna är utformade så att eleverna efter en presentation och genomgång av läraren ska kunna arbeta självständigt i arbetsboken. På sidan 19 ska eleverna lyssna på en muntlig instruktion. Läraren samlar då en grupp elever eller arbetar individuellt med eleverna under övningen. Övningen bygger på att läraren läser varje instruktion långsamt och med tydlig artikulation. Eleverna följer instruktionerna genom att rita det som sägs. Nedanför hittar du följande instruktion. Vi hoppas att du och dina elever ska trivas med arbetsboken. Lycka till!

Instruktion till s. 19 (Eleven börjar vid trådrullen i trädet.) • Tråden trillar rakt NER PÅ marken. • Den rullar FRAMFÖR trädet. • Tråden går IN I hålet PÅ trädet och UT PÅ ANDRA sidan. • Tråden rullar bort TILL palmerna och MELLAN palmerna. • Kasta UPP tråden TILL bladen I den LÄGSTA palmen. • Tråden faller NER igen och landar PÅ stenen. Ser du glasögonen? Måla bilden!

ISBN 978-91-47-08514-9 © 2010 Lena Claeson, Anna Kjerstadius Redaktion: Sofia Warsén, Malin Wedsberg Form: Lisa Kleinschmidt Illustration: Kristina Grundström, Jonny Dyrander Produktion: Bertil Stålenmark

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2010

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30 fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


INNEHÅLL Namn i bokstavsträdet ........ ........... 2

Bokstaven Oo

Streckade linjer

3

Följa en instruktion

4

Ee i slutet av ord

......................... ........... 20

..................

5

Ss i slutet av ord

......................... ........... 20

......... ...........

6

Bokstaven Ee

.............................

7

Motsatser

........ ...........

8

Mönster på kläder

................................. 23

.....................

8

Sammansatta ord

.................................. 24

.....................................

9

Begreppsord

................................ .......... ...........

Små och stora bananer Ord som börjar på Vv Rita bilden färdig

Ord som börjar på Aa Ord som börjar på Ll Bokstaven Ll

Korta och långa ord Ord och bild Rimord

............ ......... 10

.......................... ......... 11

.................................... ......... 12

Labyrint

.................................. ......... 13

Antal ljud i ord

...................... ......... 14

Rita ett mönster färdigt

............... 15

Vad hör ihop med vatten? ... ......... 16 Bokstavshyllor Ää och Rr

....................... ........... 19

.......................................... 21

..................................... ........... 22

................................ ........... 25

Händelseförlopp Vilka hör ihop?

.................................... 26

............................ ........... 27

Bokstäver i bokstavsträdet Begreppet LIKADAN

....... ........... 28

............................ 29

Packa väskor

.......................................... 30

Kategorisera

.......................................... 31

Till läraren

................................... ........... 32

............ 17

= Dra streck, skriv, stryk under, ringa in eller rita en ram.Känna igen bokstäver

............................. ........... 18

= Rita eller måla.

!


F

N

V

M

L

Här är djungelns bokstavsträd!

S

O

P

X

A

K

T

O L

G

R

N

E

Å

Ö

R W

M

U

A

D

B

F

J B

H

C

Y

E

I

S

Ä

BEN KOKO

Q

Z

Skriv ditt namn.

2

Kopiering förbjuden. Se s. 32.

KAPITEL 1

!

• Ringa in de bokstäver som finns i ditt namn.


KAPITEL 1

!

• Följ den streckade linjen. Sätt X där sakerna träffar. r

1.

2.

• Rita pilens bana. Var träffar pilen? Sätt X.

!

Kopiering förbjuden. Se s. 32.

3.

3


Kopiering förbjuden. Se s. 32.

K A P I T E L 12

!

• Dra streck mellan de bilder som hör ihop. Vilket ord får du?

24


K A P I T E L 12Kopiering förbjuden. Se s. 32.

 !

• Måla det tyngsta djuret grått. ngsta d det smalaste djuret grönt. det högsta djuret orange. det lättaste djuret rött. • Ringa in de djur som är farliga. • Vilket djur blev kvar? Måla djuret i de färger du vill.

25


JAG LÄSER

JAG LÄSER FÖRSKOLEKLASS Arbetsboken till pusselsagan, Ben och Koko hittar en mamma innehåller arbetsuppgifter som följer sagans kapitel. Bokens centrala delar är bokstavskännedom med fokus på bokstavsljuden. I JAG LÄSER FÖRSKOLEKLASS ingår • Ben och Koko hittar en mamma – Pusselsaga • Arbetsbok

I serien JAG LÄSER ingår dessutom JAG LÄSER A: • Huset på Alvägen – Läslära • Arbetsbok A • Bokstavsbok • Lärarbok A • Jag börjar läsa och skriva • Bredvidläsningsböcker

JAG LÄSER D: • Den försvunna elefanten – Läsebok • Arbetsbok D • Gemensam Lärarbok för C och D

TILL PUSSELSAGAN

Ben och Koko hittar en mamma

FÖRSKOLEKLASS

JAG LÄSER C: • Ben och Koko söker jobb- Läsebok • Arbetsbok C • Gemensam Lärarbok för C och D

JAG LÄSER B: • Resan till skatten – Läsebok • Arbetsbok B • Lärarbok B

A RBETS BOK

Till samtliga läseböcker finns en digital version: e-bok text/bild och ljud-DAISY i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Best.nr 47-08514-9 Tryck.nr 47-08514-9

LIBER tp4708514_JLforskoleklass_omsl.indd 1

LENA CLAESON

ANNA KJERSTADIUS

10-06-30 12.50.30

9789147085149  

Ben och Koko Ben och Koko hittar en mamma hittar en mamma TILL PUSSELSAGAN LIBER LENA CLAESON • ANNA KJERSTADIUS