Page 1

mikael engstršm & Helena willis

E

frankensteins katt

n ka tt ä r b ortsprungen. Ika o ch Ibs en ä r världens b ästa ka ttletare. D e g ör en sm art kattletarlista. Men tänk om det värsta har hänt – tänk om katten är död? Deras vän Hassan, uppÿ nnaren som bor i skolans källare, håller på och uppÿ nner evigt liv. Kan de i s å fall väcka katten till liv igen? Precis som Frankenstein gjorde med sitt monster?

frankensteins katt

mikael engstršm & Helena willis

O_Frankensteins.indd 1

2011-01-27 14.50


Mikael Engstrรถm Helena Willis

Ika & Ibsen Frankensteins katt

3

I_Frankensteins katt.indd 3

2011-01-26 13.35


Läs mer om Mikael Engström och Helena Willis på www.rabensjogren.se

Rabén & Sjögren Box 2052, 103 12 Stockholm www.rabensjogren.se © Text: Mikael Engström 2011 © Bild: Helena Willis 2011 Tryckt hos Livonia Print, Lettland 2011 ISBN 978-91-29-67224-4 Rabén & Sjögren ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823

I_Frankensteins katt.indd 4

2011-01-26 13.35


Inneh�ll

Hittelön ………………………………………….. 7 Korkskruv ……………………………………. 15 Elektriska kvalster…………………….. 27 Meningen med livet ………………. 38 Skroten ………………………………………… 47 Frankensteins groda ………………. 57 Skogen …………………………….…………… 65 Häxan …………………………………………...

75

Min knäppa bror …………………….. 84 Frankensteins katt ………………….. 92 Kvack …………………………………………... 101 5

I_Frankensteins katt.indd 5

2011-01-26 13.35


Hittel�n

I

ka och Ibsen bodde på samma gata och gick i samma skola. Bara i första klass. Ika tyckte att det var pinsamt. Hon längtade till andra klass. Mest av allt drömde hon om att få b örja i trean. Då var man vuxen. Inget fånigt glin. Ibsen ville varken gå i et tan eller trean. Han kunde allt han behövde kunna. Ikas li llebror g ick b ara p å d agis. H an h ette Leonardo, m en Ika h ade dö pt o m h onom t ill Mini-Damp. Ika och Ibsen passade lillebror. De var barnvakter och hade t agit h onom till stora le kparken o ch 7

I_Frankensteins katt.indd 7

2011-01-26 13.35


satt h onom i s andlådan. D är ἀc k h an g räva medan de vaktade honom på var sin sida. – Vill ni höra en historia? sa Mini-Damp och grävde sand. Det var två tomater som skulle gå över gatan. Då sa den ena: ”Kom ketchup”. – Det är fel, sa Ika. Du missar poängen. Den ena blev överkörd först. Det var många småbarn som satt och grävde. De kastade sand på varandra och grinade. MiniDamp hittade en glasspinne och blev glad. – Den är ἀn, sa han. – Det är bara en glasspinne, sa Ibsen. – Min ἀna glasspinne, sa Mini-Damp.

8

I_Frankensteins katt.indd 8

2011-01-26 13.35


Blomtanten som bodde i femmans port gick omkring i lekparken och satte upp lappar på stolpar och träd. Ika och Ibsen blev nyἀkna och lämnade Mini-Damp för att läsa vad som stod på lapparna. Det var en efterlysning. Tantens katt var bortsprungen. Ika läste högt: – Har någon sett Moses? En svartvit hankatt med blått halsband. Höger framtass är vit. Hittelön: femhundra kronor.

9

I_Frankensteins katt.indd 9

2011-01-26 13.35


– Moses? sa Ibsen. – Femhundra kronor! sa Ika. – Var det inte han i vassen? Moses i vassen. – Det är hemskt mycket pengar, sa Ika. – En katt kan väl inte heta Moses? sa Ibsen. – Skit i vad den heter. Det enda viktiga är att vi måste hitta den. Ett ga llskrik l jöd f rån s andlådan. M ini-Damp slog et t a nnat b arn m ed p lastspaden. S edan började de brottas. Ika sprang tillbaks till sandlådan och fångade in sin lillebror. Han kämpade och sparkade för att komma loss. Snor och tårar rann om honom. – Släpp mig, släpp mig! vrålade Mini-Damp. Han bröt av min g lasspinne. Han är dum. Min ἀna pinne. Mini-Damp bet Ika i handen. Hon skrek. – Monsterunge! – Jag är inget monster! tjöt Mini-Damp med 10

I_Frankensteins katt.indd 10

2011-01-26 13.35


sandfyllda tårar. A lla ä r dumma. D et va r jag som hittade pinnen. – Ja men det var bara en gammal glasspinne, sa Ika och synade sitt bitmärke. – Men det va r min p inne! D et var min ἀn a pinne! Ibsen letade fram en ny glasspinne i lekparkens papperskorg. Men Mini-Damp bara grät. – Det där är inte min pinne, snyftade han. 11

I_Frankensteins katt.indd 11

2011-01-26 13.35


Blomtanten stannade vid sandlådan och frågade hur det var fatt med den lilla pojken. – Varför är han så ledsen? undrade hon. – Dom är dumma, sa Mini-Damp. Dom slår mig och häller sand i mina kalsonger. – Nämen oj då, sa Blomtanten. – Ja, och de har pillat in en tvestjärt i mitt öra. Mini-Damp pekade på sitt öra. – Han ljuger, sa Ika. Han bet mig. Blomtanten klappade Mini-Damp på huvudet. – Fin liten pojke, sa hon. Ovanligt söt. – Du är snäll, sa Mini-Damp och slutade gråta. Vill d u h öra en hi storia? D et va r t vå t omater som blev överkörda. Och då sa den en a: ”Kom ketchup s å gå r v i.” Då s a den a ndra: ”Du ä r ketchup själv.” – Det är helt fel berättat, sa Ika. – Jag b erättar s om j ag v ill, s a M ini-Damp. Det va r åtta t omater s om s kulle gå ö ver gatan och då kom bussen. 12

I_Frankensteins katt.indd 12

2011-01-26 13.35


13

I_Frankensteins katt.indd 13

2011-01-26 13.35


Blomtanten f rågade o m de s ett h ennes ka tt. Den hade varit b orta i t re dagar. D et hade a ldrig hänt tidigare. Hon sa att Moses var världens snällaste katt. Och klok var den. K atten förstod vad hon sa. De pratade mycket. Och nu när den var b orta va r det s å t rist. H on h ade in gen a tt prata med. Hela lägenheten kändes tom och död. – Det är så ensamt, sa Blomtanten. – Kan du kattspråket? frågade Mini-Damp. – Ja, sa Blomtanten. – Jag kan tomatspråket, sa Mini-Damp. – Vi ska hitta katten, sa Ika. – Vi är världens bästa kattletare, sa Ibsen.

14

I_Frankensteins katt.indd 14

2011-01-26 13.35

9789129672244  
9789129672244  

frankensteins katt mikael engstršm & Helena willis Frankensteins katt Mikael Engström Helena Willis 3 Läs mer om Mikael Engström och Hel...