9789152332764

Page 1

A I Ordverkstad A lär sig eleverna förstå och använda nya ord genom att använda olika strategier och ledtrådar. Varje uppslag innehåller 6 ord som eleven får arbeta med på olika sätt. Efter några uppslag följer ett repetitionskapitel som visar om eleven nu kan orden. I Ordverkstad B kan eleverna sedan fortsätta arbetet med att utveckla sitt ordförråd, och sina strategier för det, utifrån samma upplägg och struktur.

verkstad GÖREL HYDÉN ord

A

str ate r a d å gie r ledt uttryck r

(3276-4)


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 00 Telefax: 08-587 642 03 Plockepinn – Ordverkstad A ISBN 978-91-523-3276-4 Illustrationer: Lou-Lou Pettersson Grafisk form: Ann Sjögren/Typoform Redaktör: Mia Söderberg © 2015 Görel Hydén och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2015


Hej! Du kommer någon gång att stöta på ord som du inte har hört förut, eller hört men inte riktigt förstår. Då är det bra att veta att det faktiskt nästan alltid går att gissa vad det svåra ordet betyder. De som skriver texter ger ofta sina läsare ledtrådar på olika sätt. Det gäller bara för läsaren att hålla utkik efter dem! I den här boken får du lära dig olika sätt att söka efter ledtrådar. Varje sätt kallas för en strategi. Du får också tips om vilken typ av ledtråd du ska söka efter. Varje kapitel har sex fokusord. De orden ser du i uppgift 1. Där har orden den form som du hittar i ordlistor, till exempel den i slutet av den här boken. I de andra uppgifterna har orden den form som passar i just den mening där de står – ibland grundformen och ibland en böjningsform. Uppgift 3 är ett facit till uppgift 2. Bokstäverna a, b, c … hör ihop med a, b, c i uppgift 2. Lätt att kolla, alltså!

fokusorden, så att din lärare hör att du uttalar dem rätt. Efter stoppet ska du använda fokusorden på lite olika sätt, för att bli säkrare på deras betydelse. Tänk på att fokusorden kan behöva böjas för att låta rätt i en viss mening. Till slut får du en extra utmaning: Lista ut vad ett visst uttryck betyder. I kapitlet Kan du orden nu? får du öva lite mer på orden från de senaste tre kapitlen. Ett smart sätt att träna på nya ord är att använda dem ofta, till ­exempel i en saga där det passar. Hälsningar

Görel Hydén

LÄRARENS KOLL

Vid trafikljuset ska du stoppa, och visa sidan för din lärare. Läs också


Här bor Smolle och Toker 1 Läs orden. Sätt kryss för de ord som du har hört förut.   knut

tomt

häck

gavel

altan

trave TEGI STRA

på : T i t ta

bilde

n.

2 Vad betyder orden med fet stil i just de här meningarna? bilden. t finns ritat i e rd O : D Å R T LED a) Smolle och Toker bor i ett gult hus med vita knutar.   snören

staket

hörn

b) Huset står på en ganska lång och smal tomt.   väg

stycke mark

lerig mark

c) Runt tomten finns en häck.   rad med buskar

hinder

mur

d) Det står en stege mot ena gaveln.   dörren

korta sidan

gatan

e) På andra gaveln bygger Smolle en altan.   bur

altare

uteplats

f) Det ligger en trave med bräder på marken.   tavla

planka

3 Dra streck till rätt ord. a) Hörnet på ett hus där två väggar sitter ihop.  b) Ett stycke mark där man kan bygga hus.

gavlar

häck

knut

d) De korta sidorna på ett hus.

tomt

e) En uteplats vid ett hus.

trave

f) Saker ligger på varandra i en stapel.

4

altan

LÄRARENS KOLL

c) En tät rad med buskar eller träd.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

stapel


4 Skriv de ord som saknas. Välj orden från uppgift 1. Ett av husen har ena ______________________ mot gatan. Det sitter någon på ________________________________. Här finns en _______________________________ till salu. En ______________________ visar hur stor tomten är. En katt smyger runt _______________________________. Vid grinden ligger en ____________________ böcker. 5 Vad betyder orden, tror du? granhäck _____________________________________________ vedtrave ______________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

6 Vad menar Smolle, tror du? Skriv eller rita!

– Jag får inte upp knuten.

– Min säng har två höga gavlar.

– I skåpet står en trave med fat.

– Barnen bildar häck runt Toker.

7 Utmaning! Vad betyder ”på vid gavel”? Fönstret står på vid gavel. Smolle vill ha in mycket frisk luft i rummet.  stängt

lite öppet

helt öppet

5


Smolles paket 1 Läs orden. Sätt kryss för de ord som du förstår.  butik

bud

krök

dämpa

mumla

bräcklig STRATEGI: Läs hela meningen

2 Vad betyder orden med fet stil i just de här meningarna? en gång till. a) Smolle har beställt varor från en butik i stan. LEDTRÅD: Det  burk

liten affär

buske

finns en förklaring i samma mening.

b) Nu väntar Smolle på ett bud som ska lämna varorna.

en sak

en plats

en person

c) Vägen är krokig men budet tar det lugnt i varje krök.   kurva

dike

gupp

d) Budet dämpar farten och bromsar in vid Smolles grind.  ökar

stöter

minskar

e) Budet mumlar något, men Smolle hör inte vad han säger.   talar lågt och otydligt

talar högt

säger inget viktigt

f) I paketet finns något bräckligt som lätt kan gå sönder.   ömtåligt

spräckligt

3 Dra streck till rätt ord. a) En liten affär.  b) En person som arbetar med att dela ut varor.  c) Där vägen svänger mycket är det en kurva.

krök

mumlar

butik

bräckligt

e) Man talar otydligt.

bud

f) Det som är ömtåligt kan gå sönder.

6

dämpa

LÄRARENS KOLL

d) Man bromsar för att minska farten.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

farligt


4 Vad är troligen rätt? Sätt kryss vid rätt bild. Vad fanns det i Smolles i paket?

Från vilken butik kom budet?

I vilken bil kom budet?

Vad hände i kröken?

Hur gör budet för att dämpa farten?

Vad mumlade budet?

5 Svara på frågorna. Varför ska den som läser nyheter på tv inte mumla? __________________________________________________________________________________________________________________________

Vad kan hända om du sitter på en bräcklig gren? __________________________________________________________________________________________________________________________

Vad gör du om du dämpar rösten?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Varför är det klokt att ta det lugnt i en krök? __________________________________________________________________________________________________________________________

6 Vad betyder ordet? Välj ett ord från uppgift 1. När Smolles farfar var 13 år var han springpojke i en matbutik. ______________________________________ 7 Utmaning! Vad betyder ”sakta i backarna”? – Sakta i backarna! sa läraren till eleverna som trängde sig före i kön.   snabba er på

söla inte

lugna ner er

7


Smolles vedbod 1 Läs orden. Sätt kryss för de ord som du aldrig har hört.  bod

ducka

ranglig

flagna

glipa

skavank

2 Vad betyder orden med fet stil i just de här meningarna? a) På Smolles tomt står en bod. Den är inte större än Tokers koja.   litet hus

bord

STRATEGI: Läs den andra meningen också.

bonde

LEDTRÅD: Ett exempe l förklarar ordet.

b) Smolle duckar för att komma in. Öppningen är lite för låg.   dukar bordet

snubblar

böjer sig ner

c) Boden börjar bli ranglig. Den skakar när man stänger dörren.  gammal

smal

ostadig

d) På väggarna har färgen flagnat. Det ligger bitar av färg på golvet.  torkat

lossnat

stelnat

e) I golvet finns en glipa. Smolle kan nästan få ner handen i den.  springa

bräda

spik

f) En del skavanker bryr sig Smolle inte om. Dörren har gnisslat i flera år.  verktyg

småfel

3 Dra streck till rätt ord. a) Ett litet hus där man kan ha ved eller verktyg.  b) Snabbt böja sig ner för att inte slå i huvudet.  c) Det är ostadigt och vingligt.

flagnat

glipa

bod

skavank

e) Ett litet mellanrum, en springa.

ducka

f) Det är inget stort fel, bara ett småfel.

8

rangligt

LÄRARENS KOLL

d) Tunna bitar färg har lossnat.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

skavsår


4 Skriv de ord som saknas. Välj orden från uppgift 1. Smolle ska laga en ________________________________ målbur. Han måste ________________________________ för en boll. Han hämtar hammare och spik i sin ________________________________. Den har en ________________________________ i dörren. Nu ser han några andra ________________________________ på målet. Färgen på stolparna har________________________________. 5 Vilka två ord hör ihop med det första ordet? Sätt kryss. ducka:

huka sig

lägga sig

böja sig

ranglig:

randig

vinglig

ostadig

glipa:

spricka

springa

grop

skavank:

litet fel

stort fel

liten skada

bod:

höghus

litet hus

skjul

flagna:

falla av

flyga

lossna

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

6 Vad menar Smolle, tror du? Skriv eller rita!

– Det är en glipa mellan byxan och tröjan.

– Titta! Huden flagnar på näsan.

7 Utmaning! Vad betyder ”på stående fot”? Smolle väntar inte med att laga boden. Han gör det på stående fot.   om en stund

direkt

aldrig

9


Kan du orden nu? 1 Tänk noga. Sätt kryss för det som du väljer. Bara ett svar är rätt! Ordet ducka berättar att någon ...   snabbt sträcker på sig

snabbt sätter sig ner

snabbt böjer sig ner

den som delar ut brev

den som får ett brev

Vilken person är ett bud?   den som skickar brev  Den som mumlar ...   ser otydligt

skriver otydligt

pratar otydligt

Det som är bräckligt är ...  svagt

mjukt

starkt

Vem bör dämpa rösten?   den som mumlar

den som viskar

den som skriker

Vad händer när hud flagnar?   den blir varm

tunna bitar lossnar

man fryser

Vad brukar man ha på en altan?   ett bord

en gräsmatta

Vad kan du lägga i travar?  tidningar

vatten

sand

En tomt är ...   en grop i marken

ett område på marken

ett hus på marken

Vad händer med floden i en krök?   den flyter rakt fram

den flyter under en bro

Vad kan man ha runt tomten i stället för en häck?  altan

10

grind

staket

LÄRARENS KOLL

den svänger

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

en bil


2 Sant eller falskt? Sätt kryss.

SANT

Den som mumlar har inget viktigt att säga.

En bod är mindre än en villa.

En glipa är samma sak som en smal öppning.

FALSKT

Den som dämpar ljuset tänder en lampa. En knut på ett hus gör man av snören. I en butik kan man låna böcker. 3 Svara på frågorna. Varför är det dumt att stå på en ranglig trave böcker? __________________________________________________________________________________________________________________________

Vad ska du tänka på när du håller i något bräckligt? __________________________________________________________________________________________________________________________

4 Ordfläta. Bokstäverna i ramen blir ett ord som betyder ”vinglig”. en stapel inget viktigt fel hörn på hus

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

lossna i tunna flingor smal springa en affär en kortsida

5 Vilket uttryck passar bäst till meningen? Sätt kryss. Smolle vill att dörren till altanen ska vara helt öppen. Det räcker inte med en glipa, tycker han.   på stående fot

på vid gavel

sakta i backarna

11


Hittekatten 1 Läs orden. Sätt kryss vid de ord som du brukar använda.  stryka

prång

trycka

lirka

panik

kura STRATEGI: Slå up

2 Vad betyder orden med fet stil i just de här meningarna? a) Smilla ser spår av en katt som stryker omkring. LEDTRÅD: Andra or  springer

drar streck

kan hjälpa dig.

smyger

p ordet i ordlista

n.

d i meningen

b) En dag hör hon ljud från ett prång bakom trappan.   liten bil

smal gång

butik

c) Där trycker en katt som inte vågar komma ut.  sover

spinner

sitter stilla

d) Smilla ställer fram lite mat för att lirka fram katten.  skrämma

gömma

locka

e) Katten får panik när den inte kan komma undan.  skräck

bråttom

ont

f) Efter en stund kurar katten i Smillas knä och somnar.   kryper ihop

gnäller

3 Dra streck till rätt ord. a) Man smyger och vill helst inte synas.  b) En smal och trång gång.  c) Man sitter alldeles stilla och gömmer sig.

lirka

panik

kurar

prång

e) Man blir livrädd och känner skräck.

stryker

f) Man kryper ihop och gör ingenting.

12

trycker

LÄRARENS KOLL

d) Att försiktigt och snällt locka fram någon.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

står


4 Skriv de ord som saknas. Välj orden från uppgift 1. Skummis 1 _____________________________ omkring på tomten. Skummis 2 _____________________________ bakom häcken. Skummis 3 kryper in i ett ______________________________ . Skummis 4 _____________________________ under en gran. Skummis 5 fastnar med foten och får _______________________ . Skummis 6 _____________________________ med Toker. 5 Sätt kryss där orden används rätt.   Toker sover i ett prång mellan kojan och boden.  Smolle kurar löv på tomten.   Smolle får panik när dörren inte går att öppna.  Smolle lirkar med Toker för att han ska ändra sig.  Toker stryker i sin koja.  Katten trycker omkring i skogen.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

6 Vad gör Smolle? Skriv eller rita!

– Jag stryker mina byxor.

– Jag stryker under ett svårt ord.

– Jag stryker smör på brödet.

7 Utmaning! Vad betyder att ”lämna i sticket”? En katt ska man aldrig lämna i sticket. Den klarar sig inte på egen hand.  svika

rädda

sticka

13


Höst 1 Läs orden. Sätt kryss för de ord som du hört, men inte förstår.  dunge

art

trivas

slät

kal

glimt

2 Vad betyder orden med fet stil i de här meningarna? a) På ängen står en grupp träd. Smolle gillar den dungen.  grottan

lilla gruppen av träd

sorten

STRATEGI: Läs den första meningen en gång till.

LEDTRÅD: Det finns exempel på vad ordet betyder.

b) Det är sex vackra björkar. Den arten vill ha mycket ljus.  bladen

gruppen

sorten

c) Träden är friska och höga. Det märks att de trivs i dungen.   har det dåligt

mår bra

har det tråkigt

d) Björken känns len att ta på. Barken är slät och kallas näver.  jämn

hård

ojämn

e) Träden tappar sina blad. Flera grenar är redan kala.  tomma

kalla

bruna

f) På vintern ser Smolle hela sjön. Nu ser han bara en glimt av den.   öar i sjön

liten del

3 Dra streck till rätt ord. a) Några träd som står tillsammans i en liten grupp.  b) Det finns olika sorters träd, fåglar och insekter.  c) Den som har det bra och mår bra.

glimt

kalt

arter

dunge

e) Där det inte växer något är det tomt.

trivs

f) Man ser inte allt, bara en liten del eller en skymt.

14

slät

LÄRARENS KOLL

d) Jämn bark känns len att ta på.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

brygga


4 Skriv de ord som saknas. Välj orden från uppgift 1. Några fåglar samlas i en _____________________________ . Det är svalor. Den _____________________________ flyttar på hösten. Svalor _____________________________ inte när det blir kallt i Sverige. Smolle sitter på en _____________________________ fläck på berget. Där känns ytan alldeles _____________________________ . Smolle ser en _____________________________ av solen.

5 Skriv klart meningarna på ditt eget sätt. En art bland insekter som jag har sett är_____________________________________________________________________ En plats där jag trivs är____________________________________________________________________________________________ En stor skog är ingen dunge eftersom _______________________________________________________________________ En skrynklig duk kan bli slät om ________________________________________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Den som är kal på huvudet _____________________________________________________________________________________ Om jag ser en glimt av något så ser jag______________________________________________________________________ 6 Skriv namnet på tre fågelarter. _____________________________________  _______________________________________  _____________________________________

7 Utmaning! Vad betyder ”pö om pö”? Träden tappar sina blad pö om pö, och inte alla på en gång.   på hösten

lite åt gången

ibland

15


I naturen 1 Läs orden. Sätt kryss för de ord som du tror att du förstår.  redo

tur

spång

bråte

vada

dumpa

2 Vad betyder orden med fet stil i just de här meningarna? a) Smolle är klar att gå ut och Toker är också redo.  trött

färdig

STRATEGI: Läs meningen från början en gång till.

LEDTRÅD: Det finns ord som betyder nästan samma sak.

redan

b) Toker gillar utflykter och en tur till skogen är alltid kul.  kölapp

dag

utfärd

c) Bron över bäcken är bräcklig så de går på en spång i stället.  sten

bräda

spår

d) I bäcken ligger en trasig cykel och annat bråte.  skräp

bilar

fiskar

e) Smolle kliver ner i bäcken och vadar bland bråtet.  simmar

hoppar över

går i vattnet

f) Det som man ska kasta ska man inte dumpa i en bäck.  slänga

pumpa

3 Dra streck till rätt ord. a) Man är klar eller färdig för att göra något.  b) Den som går eller åker på en utfärd är på utflykt.  c) En smal bräda eller stock att gå på.  e) Med stövlar kan man gå i grunt vatten.  f) Man slänger eller lämnar kvar något.

16

spång

tur

dumpar  redo  bråte

LÄRARENS KOLL

d) Skräp är saker som inte går att använda längre.

vada

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

sälja


4 Sätt kryss vid rätt bild.

Vem är redo att bada?

Vem tar en tur med båten?

Vem vadar?

Vem går på en spång?

Vem dumpar bråte?

5 Svara på frågorna. Vad gör du om du vadar? ________________________________________________________________________________________ Hur dags är du redo att gå till skolan? ________________________________________________________________________ Vad kan du göra under en tur i naturen? ____________________________________________________________________ Varför kör inte bilar på en spång? ______________________________________________________________________________ Varför är det förbjudet att dumpa bråte i naturen, tror du? _____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

6 Vad menar Smolle? Skriv eller rita!

– I affären måste jag vänta på min tur.

– Smilla tog en lott och hade tur!

7 Utmaning! Vad betyder ”tur i oturen”? Smolle ramlar och slår sig men hittar en tia på marken. Tur i oturen! tänker han.   slutet på en resa

något bra slutar dåligt

något dåligt slutar bra

17


Kan du orden nu? 1 Tänk noga. Sätt kryss för det ord som saknas. En myra är en … bland insekterna.  dunge

tur

art

Den som blir jagad av en björn får nog …  vada

panik

stryka

Smolle lägger ved i ett … mellan två hus.  prång

spång

dunge

Om Toker vägrar att lyda, brukar Smolle … lite med honom.  kura

lirka

vada

Smolle byter ut en skrynklig duk mot en som är alldeles …  kal

redo

slät

Det är inte bra för miljön att … smutsig snö i sjöar.  trycka

dumpa

stryka

En räv som har … fläckar på svansen har inget hår just där.  dumpade

kala

Den som har kalas vill att alla ska … och ha det roligt.  trivas

vada

kura

I en … står en klunga med träd.  glimt

prång

dunge

Den som … är kanske ledsen och vill vara i fred.  kurar

vadar

Om du inte törs gå på en spång måste du kanske … i ån.  dumpa

18

stryka

vada

LÄRARENS KOLL

trivs

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

släta


2 Sätt kryss för rätt svar. I vilken mening betyder tur samma sak som utflykt?   Vilken tur att jag hann med bussen.   Barnen tog en tur på skidor.   Den som står på tur är nästa att få spela. I vilken mening betyder stryka samma sak som smyga?   Jag stryker bort en mygga från armen.   Katten stryker sig mot mitt ben.   På natten stryker många djur omkring i skogen. I vilken mening betyder trycker samma sak som att gömma sig?   Lampan tänds när Smolle trycker på knappen.   Smolle ser skuggan av någon som trycker bakom boden.   Smolle vill lära sig hur man trycker böcker. 3 Ordfläta. Bokstäverna i ramen blir ett ord som betyder ”smal gång”. en bräda att gå på klar och beredd Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

trasiga saker bli livrädd en skymt

4 Vilket uttryck passar till meningen? Sätt kryss. Smolle håller alltid vad han lovar, och han skulle aldrig svika en kompis.   tur i oturen

pö om pö

lämna i sticket

19


A I Ordverkstad A lär sig eleverna förstå och använda nya ord genom att använda olika strategier och ledtrådar. Varje uppslag innehåller 6 ord som eleven får arbeta med på olika sätt. Efter några uppslag följer ett repetitionskapitel som visar om eleven nu kan orden. I Ordverkstad B kan eleverna sedan fortsätta arbetet med att utveckla sitt ordförråd, och sina strategier för det, utifrån samma upplägg och struktur.

verkstad GÖREL HYDÉN ord

A

str ate r a d å gie r ledt uttryck r

(3276-4)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.