Svenska litteratursällskapet i Finland

FI

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund som bevarar, utvecklar och förmedlar det svenska kulturarvet i Finland.

http://www.sls.fi/