wydawnictwo słowo/obraz terytoria

PL

Słowo/obraz terytoria powstało jesienią 1995 roku. Książki wydawnictwa próbują przekraczać tradycyjne podziały, penetrują obszary pośrednie i pograniczne. Trudne to zadanie, jednak dotychczasowa działalność pokazuje, że istnieje szerokie grono czytelników, którzy pragną dzielić z nami ciekawość myśli. Przez kilkanaście lat działalności wydawnictwo opublikowało setki książek w ponad 40 seriach i cyklach wydawniczych.

http://terytoria.com.pl/