Следите на вечността - Карта

Page 1

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Забележителности 1. 2.

Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/007 Проект: „Бяло, пурпурно, синьо, зелено - следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“ Инвестираме във Вашето бъдеще! ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013 г.” www.bgregio.eu

3. 4.

www.veliko-tarnovo.bg/sledite-na-vechnostta · www.veliko-turnovo.bg · www.g-oryahovica.org · www.dryanovo.bg 5. 6. 7. 8. 9.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДРЯНОВО

Карта на туристически район

10. 11.

Интегриран туристически продукт за общините

Силистра Видин Русе Добрич Монтана

Враца

Плевен

Търговище

Шумен Варна

Ловеч Велико Търново Габрово

Сливен

Перник СОФИЯ Кюстендил

Благоевград

Стара Загора Пазарджик Пловдив Хасково Смолян

Кърджали

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПЛ.”МАЙКА БЪЛГАРИЯ” 2 тел:+359/62/619357 e-mail: project_white@abv.bg

Ямбол

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДРЯНОВО

Бургас

ДОГОВОР № BG161PO001/3.2-02/2011/007 ПРОЕКТ „БЯЛО, ПУРПУРНО, СИНЬО, ЗЕЛЕНО - СЛЕДИТЕ НА ВЕЧНОСТТА. УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗА НА РЕГИОНА КАТО УНИКАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР“ БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 436 052.79 лева ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 370 644.87 лева НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 43 605.28 лева ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА: 21 802.64 лева СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 13.08.2012 – 13.08.2014 г.

12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

Този документ е създаден в рамките на проект„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

21. 22.

Крепостта Царевец – най-голямата забележителност на града, главната крепост на Царевградтърнов 43º04’54.07” N, 25º38’47.91”E Храм „Свети 40 мъченици” – построен и зографисан в 1230г. oт цар Иван Асен ІІ 43º05’03.89” N, 25º39’00.57”E Архитектурно-музеен резерват „Трапезица” – втората по важност крепост в престолния град 43º05’06.29” N, 25º38’46.25”E Архитектурно-музеен резерват „Момина крепост” – третата крепост на старопрестолния град 43°05’19.77”N, 25°39’20.74”E Храм „Св. Иван Рилски” – средновековен храм 43°05’14.71”N, 25°39’02.09”E Църквата „Св. Димитър” – свързана с обявяването на въстанието на братята Асен и Петър през 1186 г. 43º05’16.07” N, 25º38’54.12”E Църквата „Св. Апостоли Петър и Павел” – средновековен храм, зографисван през XIII, XV и XVI в. 43º05’15.33” N, 25º39’03.70”E Църквата „Св. Георги” – средновековен храм, зографисван през XVII в. 43°05’10.17”N, 25°38’53.49”E Храм „Св. св. Константин и Елена” – построен от майстор Колю Фичето през 1872 г. 43°04’52.96”N, 25°38’30.28”E Храм „Св. св. Кирил и Методий” – построен от майстор Колю Фичето през 1861 г. 43°05’10.08”N, 25°38’10.58”E Къщата с маймунката – интересна сграда, построена от майстор Колю Фичето през 1848 г. 43°05’05.64”N, 25°38’14.27”E Ханът на Хаджи Николи – възрожденска сграда 43º05’03.61” N, 25º38’20.59” Е Конакът – Музей „Възраждане и Учредително събрание” – един от най-интересните музеи в града 43º04’50.97” N, 25º38’34.78” Е Археологически музей – с много богата колекция 43º04’52.10.08” N, 25º38’31.80” Е Музей „Нова история” – посветен на новата история на страната 43º04’48.94” N, 25º38’35.80”E Етнографски комлекс Самоводската чаршия с дюкяни, занаятчийски работилници, фурна, сувенирни магазини 43º05’02.99” N, 25º38’23.36”E Сарафкината къща – красива възрожденска къща 43°04’56.62”N, 25°38’24.01”E Къща музей „Емилиян Станев” – роден дом на писателя 43º05’04.55” N, 25º38’21.76”E Музей „Затворът” – един уникален български музей 43°04’50.03”N, 25°38’31.17”E Художествена галерия „Борис Денев” – с богата колекция на български майстори 43º04’53.86” N, 25º38’19.34”E Никополис ад Иструм – останки от римски град, основан II в. 43º13’05.91” N, 25º36’43.35”E Владишки мост от 1856 г. – дървен, реставриран в квартал Асенов 43°05’12.05”N, 25°38’54.30”E

23. Храм „Св. Никола” – построен през 1835 г. 43°05’06.85”N, 25°38’18.25”E 24. Неолитно селище край с. Правда – паметник от неолита 43°09’40.78”N, 25°41’7.21”E 25. Крепост та Калето в близост до с. Горски горен Тръмбеш – останки от римска пътна станция 43°13’43.42”N, 25°50’31.14”E 26. Църква „Св. Иван Рилски” в с. Горски горен Тръмбеш 43°13’20.11”N, 25°50’25.05”E 27. Манастир „Св. пророк Илия” – разположен в красива местност до Горна Оряховица, датира от времето на Второто българско царство 43°07’25.21”N, 25°40’19.34”E 28. Исторически музей Горна Оряховица – съхранява историческото наследство на града 43°07’20.40”N, 25°41’16.75”E 29. Църква „Св. Никола” в Горна Оряховица – храмът е дело на прочутия майстор Колю Фичето 43°07’09.75”N, 25°41’07.05”E 30. Църква „Св. Троица” в Горна Оряховица – изградена през XVI в. 43°07’17.35”N, 25°41’27.19”E 31. Крепост „Ряховец” – построена през ІІІ-ІV в. н.е., по времето на император Аврелий ІІІ 43°08’01.05”N, 25°39’00.16”E 32. Църква „Свети Димитър” – с. Длъгня 43°00’54.63”N, 25°30’27.60”E 33. Църква „Рождество Богородично” – с. Гостилица 43°01’30.80”N, 25°22’00.01”E 34. Църква „Свето Рождество Христово” – с. Геша 42°58’56.10”N, 25°26’08.80”E 35. Етнографски музей в Долна Оряховица – интересно място за любителите на етнографията 43°09’38.21”N, 25°44’6.74”E 36. Къща музей „Асен Разцветников” в село Драганово – роден дом на поета 43°13’17.77”N, 25°44’47.94”E 37. Художествена галерия „Н. Каранешев” – с интересна колекция от произведения на изкуството 43°07’27.02”N, 25°41’31.50”E 38. Историческо селище Арбанаси със 140 паметника на културата 43°05’55.12”N 25°40’03.03”E 39. Исторически музей в Саралиевата къща от XIX в. – в гр. Килифарево 42°59’50.86”N 25°37’20.64”E 40. Антична крепост Дискодуратера – останки от римска крепост от II в. 43°00’14.24”N 25°22’23.00”E 41. Историческа местност Стринава – място с много исторически останки 42°57’14.75”N, 25°25’50.26”E 42. Крепостта Боруна над Дряновския манастир 42°56’47.66”N, 25°25’54.77”E 43. Църква „Св. Никола” – дело на Колю Фичето от 1851 г. 42°58’34.85”N, 25°28’29.29”E 44. Лафчиевата къща – известна като къщата без пироните 42°58’45.58”N, 25°28’36.41”E


Забележителности 45. Икономовата къща – експозиция на икони 42°58’29.72”N, 25°28’26.23”E 46. Мостът на Колю Фичето – един от многото мостове, дело на Майстора 42°58’17.00”N, 25°28’02.77”E 47. Дряновската чаршия – запазени няколко възрожденски сгради 42°58’16.75”N, 25°28’9.56”E 48. Часовниковата кула – символ на Дряново 42°58’29.54”N, 25°28’25.77”E 49. Релефна карта на България – атрактивна забележителност в Дряново 42°58’30.67”N, 25°28’22.62”E 50. Експозиция „Живот и творчество на Колю Фичето” 42°58’45.78”N, 25°28’38.16”E 51. Дряновски манастир – един от най-известните в страната 42°57’3.64”N, 25°25’54.96”E 52. Патриаршески манастир „Света Троица” – средище на Търновската книжовна школа 43°07’25.28”N, 25°37’16.64”E 53. Преображенски манастир „Преображение Господне” – най-големият от великотърновските манастири 43°07’0.92”N, 25°36’24.69”E 54. Kaпиновски манастир „Св. Никола” – средновековен манастир 42°58’37.95”N, 25°44’45.75”E 55. Килифаревски манастир „Св. Рождество Богородично” – един от най-красивите в страната 42°58’43.26”N, 25°37’12.38”E 56. Плаковски манастир – основан през XIII в. 42°58’34.79”N, 25°44’2.69”E 57. Манастир „Св. Никола” – Арбанаси 43°05’45.68”N, 25°39’48.11”E 58. Манастир „Св.Богородица” – Арбанаси 43°05’52.45”N, 25°39’35.29”E 59. Пещера Андъка – пещера в района на Дряново 42°56’52.50”N, 25°25’54.12”Е 60. Въжен парк „Приключенският остров” – място за забавления 42°57’03.64”N, 25°25’54.96”E 61. Защитената местност Божур поляна 43°07’22”N, 25°38’41”E 62. Лесопарк „Камъка” – място за почивка и пикник 43°07’29.55”N, 25°40’12.25”E 63. Савчов чаир 42°51’03”N, 25°44’5”E 64. Пещера Бачо Киро – първата благоустроена пещера в страната 42°56’49.16”N, 25°25’42.67”E 65. Еменският каньон – красива местност 43°08’46.64”N, 25°23’13.01”E 66. Водопад Момин скок – популярна природна забележителност 43°08’29.03”N, 25°22’2.14”E 67. Еко пътека „Камъка” – приятно място за разходка 43°07’24.86”N, 25°38’52.96”E 68. Начална точка на еко пътека „Вия Ферата”, Дряновска екопътека и еко маршрут Дряновски манастир – Боженци 43°05’52.45”N, 25°39’35.29”E

21

26

36

Драганово 43°13’3”N 25°44’56”E

24

66

Самоводене

65

31

43°8’32”N 25°36’16”E

53

Емен

52

61 67 23

43°8’2”N 25°21’16”E

Момин сбор 43°5’47”N 25°29’21”E

Леденик 43°4’52”N 25°32’44”E

Буковец

28

62

27

Правда 43°9’38”N 25°41’8”E

25

Горски Горен Тръмбеш 43°13’18”N 25°50’32”E

35

Долна Оряховица 43°9’28”N 25°44’32”E

37

Горна Оряховица

29 30 43°8’14”N 6 7 3 22 57 58 10 25°40’49”E 38 5 8 11 12 9 2 1 16 18 15 Арбанаси 14 4 17 13 19 43°5’55”N 20 25°40’3”E

Велико Търново

43°2’48”N 25°29’20”E

43°4’40”N 25°36’59”E

33

Гостилица 43°1’22”N 25°22’7”E

Славейково 42°59’43”N 25°21’36”E

32

Пейна

43°0’13”N 25°25’46”E

40

43

34

Скалско 42°58’27”N 25°22’43”E

Велчево 43°0’8”N 25°42’6”E

Зая 44 45

46 47

49

48

42°59’58”N 25°30’52”E

Ганчовец

50

42°59’16”N 25°31’23”E

39 55

54 56

41

60 59

42

Дряново 42°58’25”N

64 51 68 25°28’21”E

Легенда

Царева ливада 42°56’3”N 25°27’25”E

Раданчето 42°56’35”N 25°30’17”E

първокласен път

граница на община

второкласен път

град с хотели и къщи за гости

железопътна линия

село с къщи за гости, семейни хотели

Обекти културен туризъм Вонеща вода

Обекти религиозен туризъм

42°52’20”N 25°38’19”E

63

Обекти еко туризъм


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.