Page 1

TURKISH

EKIM 1990 OCTOBER

u dergiyi alabilirsiniz./Your complimentary copy. 1

THY, KÖRFEZ KRiZiNDEN KAÇAN BANGLADEŞLiLERi ANAVATANLARINA TAŞlYOR THY CARRIES BANGLADESHIS FLEEING THE GULF CRISIS TO THEIR HOMELAND


Roulette, Blackjack, Punto Banco, Baccarat, Poker, Slot Machines.


_.

Otomobil kullanmak en büyük zevklerinizden biri. Ve otomobiliniz, sizin için -~ -.-ş: _ .,. yalnızca bir araç değil, sanki bir insan, ı--.... .:--:~ . ' ~~-; . i ... bir arkadaş ... ' J . ...., ;: Daha koltuğuna oturup, emniyet 't . - . ---~-- , ;ı:~ =--:~-· kemerini takarken hissedeceksiniz... gerçek bir dosttur BMW ... Kentağı açtığınızda BMW bilgisayarlarının size nasıl BMWnin 56 km hıza kadarki çarpmalarda bir güvenlik sağladığını fark edeceksi- deforme olmayan kabini.

i~

..J ,

niz : BMW'niz yalnı zca sizin vereceğiniz kodla çalışır, otomobilinizi sizin bilginiz dışında kimse kullanamaz . Bu, BMW'nin bilgisayar fonksiyonlarından yalnızca biridir. Bu bilgisayar aynı zamanda otomobilinizle ve yol şartları ile ilgili tüm bilgileri size iletir. Diğer bir bilgisayar ise, ne zaman ve hangi bakım için yetkili servisinize gitmeniz gerektiğini bildirir. Burada otomobilinizin bilgi sayarı, bilgisayarlı özel test cihazına bağlanır ... Tüm sistemlerin kontrol üniteleri taranarak

yapılması

gereken işlemler belirlenir. BMW teknolojisi yalnızca bilgisayarlarla değil, çarpma halinde bedensel hasarları önleyici direksiyon sistemi ... kaygan zeminde savrulmaya engel olan ASC sistemi .. . kaza anında otomatik olarak açılan kapı kilitleri ... gövde deformasyonunu önleyen özel bir sistemle yuvalarına yapıştırılmış ön ve arka camlar

gibi pek çok önlemle güvenliğinizi en üst düzeye çıkarmıştı r . BMW ile otomobil kullanmak gerçek bir dosta güvenmek demektir. BMW ile yolculuk, yalnızca konforu yaşamak , gücü hissetmek deği l , bu güveni duymaktır . BMW Türkiye Genel Mümessili Borusan Oto ve Yetkili Satıcıları size daha ayrıntılı bilgi vermekten mutluluk duyacaklardır .

Yollarda farkh bir dünya

Borusan Oto Sen ·is r ıe Ticaret AŞ Genel Müdür1ük: Mechsı Mebusan Caddesı 103, Salıpazan-Istanbul Tel: 152 44 05 Avcılar Servis ve Yedek Parça Mertcezl: Londra Asla~ı 109-110, Avcılar~stanbul Tel: 591 30 66 Ankara Satı, Maiazası : Ataturk Bulvarı 199/F, Kavaklidere-Ankara Tel: 128 25 69, 167 54 58 Bo,...san Oto Yeti<IU Sa tıcılan IAI1abetık sırayla) Araç Ticaret ve Sanayi AŞ Barbaros Bulvarı 129-131. Balmumcu-Istanbul Tel : 166 06 96-97 Mersin Şubesi: Gaıı Mustafa Kemal Bulvarı 255 Tel: 502 06 Autorium Motorlu Araç lar Servis ve Ticaret Ltd. Şti . Sahılyolu. Kennedy Caddesı 25. Bakırkoy-lstanbul Tel: 542 95 00. 571 93 55 Baran Otomobifcilik Ltd. Şii . Nıspetıye Caddesı , Calıkusu Sckak 7, Levent~stanbul Tel:l69 59 83.S4 Ba , pına rlar Otomotiv San. ve Tic. AŞ Buyukdere Caddesı, Yenıcerı Sokak 1, 4. Levent-lstanbul Tel: 180 26 72 (3 hall Bela Otomotiv Servis ve Tica ret AŞ Kayısda~ı Ca~desı 30. Zıverbey. Kadıkoy-Istanbul Tel: 348 48 62 Ege Servis Motorlu Araçlar Tic. ve San. Ltd. Şti . Gazıosmanpasa Bulvarı 1/E !B. Efes Otelı altı) Alsancak-lzmır Tel: 25 37 86 Kosiller Oto Servis ve Ticaret AŞ Bağdat Caddesı 242/ 5. Cıhehavuzlar -lstanbu l Tel: 359 99 38. 359 99 46-4 7

BMW Türkiy_t Gent l Mümessili


OÖAL.

tl UMLU. ICAK.

Angora, Shetland , Lambswool.

% 100 yün.

Modeller ve renkler italya' dan.

Merkez: Penyelux Hasan Gurel Kombıne Tekstıl lşletrneen Mezbaha Yolu 24 Sefakoy-istanbul Tel. (1) 598 98 80

N$

Toptan Satış Mağazalanmız : Istanbul: Osmantıey, Şaır Nıg<ir Caddesı 80 Tel (1) 133 00 48- 49 Sultanhamam (Gürel Pazar1ama) , Çakmakçılar Yokuşu 93-95 Tel (1) 522 92 44 - 520 82 72 lzmir: Mımar Kemalenın Caddesı 124 Çankaya Tel (51) 144044-134147 Ankara: Necatıtıey Caddesı Hanırneı Sokak 33/A Sıhhıye Tel (4) 229 79 13- 231 31 91 Adana: Reşıittıey Mahallesı Cumhurıyet Caddesı 40 Tel(71)173039 Antalya: HükGmet Caddesı3 Harputlu lşhanı Tel. (31) 17 10 60


Tam

zamanında!

İhracatçısınız. Dünyanın

dört bir yanıyla i ş ilişkileriniz var. Ancak her iş anlaşmasında huzursuzluk duyuyorsunuz. Ürünleriniz yerine zamanında ulaşacak mı?

İçiniz rahat etsin. IATA üyesi Tokbey Havayolu Kargo Acentesi tekstilden gıdaya , canlı hayvandan dayanıklı tüketim mallarına , tüm kargo rezervasyon ve gümrük işlemlerini en ince ayrıntısına kadar tamamlar. Varı ş noktasına kadar olan takip işlemlerini yapar ... A'dan Z'ye ... Profesyonelce ...

Ve ürünlerinizi

dilediğiniz

ülkeye tam

zamanında ulaştırır.

Dilerseniz Tokbey Uygulama Departmanı uzman kadrosuyla ihracat ve gümrük evraklarınızı hazırlar. Büyük bir titizlikle ... Siz müşterinizin elini güvenle sıkın . İş anlaşmalarınızı güvenle imzalayın. Unutmayın; arkanızda

Tokbey var:

Önemli bir aınntı: Tokbey ihracat numunelerinizi de titizlik le yerine ulaştınr. Tam zamanında!

.. ·ı·ır.' Dakik... Guvenı

ULUSLARARASI NAKLiYAT ve DIŞ TiC. LTD. ŞTi. Istan bul Mer1<ez: Yıldız Posta Gad. Yeşil Apt. 26/B D: ı Esentepe Tel: ı 75 93 66 - 67 Fax: ı 75 6ı 66 Atatürk Havalimanı Tel: 574 30 54- 574 30 49 Fax: 574 25 2ı Adana Merl<e z: Gazi Paşa Bulverı Akyüz Apt. Kat: 2 D: 4 Adana Tel: ı 3 29 08 - ı 4 50 53 Fax: ı 7 92 43 Hava Alanı : Tel:

ı

5

79


THE GRAND AND SPARKLI NG WORLD OF PULLMAN ETAP Hotels Pul lman Etap offcr you just what you expect from luxurious prestige hotels around the world - and morc. Modern standards of comfort. refined with a tradition of hospitality ... Elegant interiors. only matched by an cxcellent and pcrsonalized service ... A world of its own. where cverything seems and is extraordinary. A magnificencc shared with 26 1 hotelsin 43 citics of the world. AIX-E\.-PROV[\.(l • AL RAHA

e

A.\1STERDA\'. •

A.'\KARA

e

AS\.1,-\\ • 8.-\\,DOL •

BOLOG \A e BO'\'\ • BORDEAUX • BRAZZA\'IU E • RR USSE..S • C-\BOURC • CAIRC • CA'\\.ES e CHATELCUYO\, e COLOC'\E e DAK..\R • f[R'\,f.Y \'OLTAIRE • FwORE '-Ct • : RA\K~'U RT e ~~ "E VA e ;STA"\B U ~ • 1Z\1 IR • KrlA\1 15 \1USHAYT • _Q\U e _UCA"O • -Y0 '\5 e \1ADR I0 e \'ı ARSE ILL E • '\A'\ TES • '\ ler. • ORLY • OJACADOUGOU • 11ARIS • RO \H • ROUf"• e SARREBR UCK • SCH:PHOt • Tfi! ~ACU[ e \'['. !( [ • \"E V~oA • ZURI CH

-

PULLMANHOTf-_Ls PULLMAN INTERNATIONAL HOTELS IN TURKEY • PULLMAN ETAP iSTANBUL e PULLMAN ETAP ALTINEL • PULLMAN ETAP MOLA • PULLMAN ETAP iZMiR • PULLMAN ETAP KONAK • PULLMAN ETAP TRABZON ıopcnıııg ın ı<ı<ıı ı


Ekim/Oclober 1990 YıllYear 7 Soyı/Number

89

ICINDEKILER CONTENTS ;

THY HABERLER NEWS FROM TURKISH AIRLINES AYlN SOHBETi: VEHBi KOÇ INTERVIEW OF THE MONTH: VEHBI KOÇ THY UÇUŞ NOKTASI: PARiS THY DEST/NA TION: PARIS Turk Hava Yolları A.O. adına sahıbı Publısher

AV TURiZMi MEVSiMi AÇlLDI THE OPENING OF THE HUNTING SEASON

Cem M. KOZlU Genel Koordınator General Coordınaror Çetin ÖZBEY

TÜRKiYE'NiN KUTSAL YÖRELERi BIBLICAL LANDS OF TURKEY

Yazı Işlen Muduru Managıng Edıtor

BOGAZiÇiNDE BiR GEZiNTi A TRIP DOWN THE BOSPHORUS

Yayın Kurulu Publıshıng Board

BiR ANTiK KENT: KA$ THE SIMPLE PLEASURES OF

.. .. Günvar OTMANBOlUK

!=ngin OKTEMER !zzet METEl Ergun E~GUR . Nihat GOMlEKSIZ Reklam Advertising Duygu TAMER Yurdagül Al TlN ÖZ Foto{lraflar Photographs Erdal ALOK Nevzat ÇEVIK Sami GÜNER Şemsi GÜNER Tarık ERSOY Art llnk Ahmet KUZIK Adres Address Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası Yeşilköy - istanbul Tasarım . yapım . bask ı Oesıgn . productıon . prıntıng

APA OFSET BASlMEVI levent , istanbul Tel : 164 64 20

KAŞ

iSTANBUL'DA ACIK HAVA PAZARLARI THE MARVELOUS OUTDOOR MARKETS OF ISTANBUL

GEÇMiŞTEN GÜNÜMÜZE KÖPRÜLERiMiZ FROM PAST TO PRESENT TURKEY'S BRIDGES KERVANSARAYLAR NOT INNS BUT CARAVAN PALACES

6 16

20 28 36 46 56

69 78 90


THY,.KÖRFEZ KRIZINDEN ~Ç~N BANGLADE ŞLlLERI

ANAVATANLARINA TAŞID I Kuveyt ve Irak'tan gelerek Habu r sı­ n ı r kap ı s ı ndan ülkem ize giriş yapan ve Silopi 'de kurulan çadırkentte kona klarnokta olan Bangladeşliler , Türk Hava Yolları ' nın Diyarba k ır-Dakka ara s ın da kurduğu hava köprüsü ile anava ta nları­ na taşındı . ll Eylül 1990 ile 22 Eylül 1990 tarih leri arasında yap ıla n toplam 26 sefer ile 6000 Ban gl a deşli anavataniar ı na kavuşturu ld u. Ulaştırma Bakanlığ ı' n ın tal i ma tı üzerine Diyarbakır-Dakka operasyon unun planlama işlemi bir hafta içerisinde tamamlanarak Diyarba k ır Ha va li m anı­ nın bu hizmeti görebilecek bir üs haline

getirilmesi

temin ed ildi . Türk Hava

Yolları Diyarbakır-Dakka opera syonu için özel bir ekip kurdu . Diyarbakır' da

mevcut personele ilaveten , THY'ni n çeş i tli ihtisas gruplarında görev yapmakta olan 25 personel Bang l ad eş i i i eri

6 SKYLIFE 10/90

anavataniarına götürecek seferlerin hazırlığı içi n görevlendirildi. Türk Hava Yolları yetkilileri , operas-

yonun aksamada n yürütülmesi ve mevcut uçuş tarifesinin bu taşımadan olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için tüm imkanları seferber ettiklerin i ifade ettiler. 6 saat 45 dakika uçuş süreli Diyarbakır-Dakka seferleri , Türk Hava Yoll ar ı'nın 202 koltuklu A.31 0 -300 uçakları ile yapıldı. Türk Hava Yolları bu operasyon için iki özel havayolundan uçak kiraladı . Bangladeşiiierin taşınması amacı ile yapılan 26 seferin 1 3 adedi Birleşmiş Milletler tarafın ­ dan , diğer 13 seferingiderleri ise Avrupa Topluluğu ' nca finanse ediliyor. Vatandaşlarının durumunu yerinde görerek tetkiklerde bulunmak üzere Diyarbakır ' a gelen Bangladeş Cumhurbaşkc:ınını, Cumhurbaşkanı m ız Sn. Turgut Ozal D iyar bakır Haval i manında karş ıla dı Misafir Cumhurbaşkanı yaptığı

konuşma d a,

v atandaşlarına

gösteri len yakın ilgi, yardım ve misafirperverlik nedeni ile teşekkür etti. Daha sonra iki Cumhu rbaşkanı , Türk Hava Yolları ' nın D iyarbakır-Dakka seferini

yapacak olan M eriç uçağında yolcular ile görüştü. Yolcular Türk halkının kend ilerine gösterdiği yakınlık ve ilgi için şükran duygularını dile getirdiler. Türk Hava Yolları , 22 Eylül tarihinden itibaren körfez krizinden kaçarak ülkemize sığınan Pakistanlıların da Diyarbak ı r ' dan başkent Karachi 'ye taşınmalarını organize edecek .

TURKISH AIRLINES CARRIED BANGLADESHIS FLEEING THE GULF CRISIS TO THEIR HOMELAND Bangladeshis entering Turkey from Iraq and Kuwait through the Habur crossing point are being flown home by Turkish Airlines. In response to the emergency, Turkish Airlines has set up o special Oiyarbaktr-Dakka airlift. Between September ll and September 22, Turkish Airlines has organized 26 flights which have carried 6,000 Bangladeshis back to their home/and.


Aciing arı orders from the Ministry of Tronsportotion, Turkish Airlines completed plons for the speciol DiyorbokrrDokko oir lift '(Vithin one week , tuming the Diyorbob oirport info on oirbose A speciolteom wos formed to coordinote the opera/ian. In addition to the exisling per son ne/ in Diyarbakır, o team of 25 Turkish Airlines experts wos orgonized to man the pro!ect Turkish Aırlint:? officols mobilized all available resources in order to corry out the operalion efficiently while not negotively effecting the existing flight schedule. Airbus 3 10-300s, eoch with o copocity of 202 seots, are bemg used to fly the 6 hour and 45 minu/e Diyorbakır-Dacco route. For this operation Turkrsh Airlines leased aircraft from rwo privote airlines. The cost of the flights wos shared equolly by the United Natıons and the European Community The president of Bonglodesh flew to Diyorbakir to investigote the situotion of the refugees. Met ol the eJirport by Turkish President Turgu! Ozal, he thonked Turkey for the hospitality and ossistonce it has shown laword Ben-

glodesh citizens. The two presiden/s chotted with passengers abao rd the Doccobound oirplane who expressed their grotitude for the close aliention Turkey has poid to theır plight.

Turkish Airlines w ili o /so undertok e to organize flights from Diyorbakir to Korachi for the Pokistonis who have sought refuge from the gulf erisis in Turkey.

THY. Diyarbakır - Dakka operasyonu için özel bir ekip kurdu ve toplam 26 sefer ile 6000 Bangladeşli anavatanı na kavuşturuldu . Vatandaşlarının durumunu yerinde görerek telkikierde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bangladeş Cumhurbaşkanı'nı . Cumhurbaşkanımız Sn. Turgut Özal karşıladı. In response to the emergency. Turkish Arrlines has set up a special Oiyarbakr;-Oakka air lift which has made 26 flights , carrying 6000 Bangladeshis back to the home/and. The president of Bangladesh flew to Diyarbaktr to investigate the situation of the refugees. He was met at the airport by Turkish President Turgut Özal.

C:: VV ! ıçç

1 () /0{)

7


____ _z

' ••

~ •................. TURKISH AIRLINES THY ................ ·············· _ ························

)

'-

TÜRK HAVA YOLLARI

TURKISH AIRLINES PURCHASES AIRBUS

A. 340-300

340-300s

UCAGIALIYOR ,

Turkish Airlines has announced it wi/1 pu(chase Airbus 340-300s to meet the need for o widebodied, longrange airplane. The first three A. 340-300s are scheduled for delivery in the first half of 1993, with the fourth expected in 1996 and the fifth in 1997 In addition, Turkish Airlines has the aptian ta purchase five more planes in 1998

TÜRK HAVA YOLlARI , geniş gövdeli ve uzun menzilli uçak ihtiyacını karşıla­ mak üzere A.340-300 tipi uçak alımını kararlaştırdı.

A. 340-300'1erin ilk üçü 1993 yılı­ nın ilk yarısında, dördüncü uçak 1996, beşinci uçak ise 1997 yılların­ da Türk Hava Yolları filosuna katıla­ cak. Bunlara ek olarak 1998 ve 1999 yılları için beş uçaklık opsiyon alındı. A.340-300'1erin filoya katılması ile birlikte, Türk Hava Yolları bugüne kadar ara inişli olarak uyguladığı Istanbul-Newyork-Istanbul ve lstanbui-Tokyo-lstanb_yl parkurlarında non-stop uçacak. Onümüzdeki tarihlerde açıla­ cak olan Sydney'e ise bir ara inişle lstanbui-Singapur-Sydney şeklinde ulaşı­ lacak. Türk Hava Yolları , A.340-300 tercihi ile ilgili faktörleri aşağıdaki şekilde sı­ ralıyqr: - Ustün yakıt ekonomisi , -Düşük koltuk/ km maliyeti, - Uzun menzilli uçuş imkanı, - Gel i şmiş entegre cocpıt, - Bilgisayarlı uçuş sistemleri , - Yüksek performans, - Geniş ve konforlu yolcu kabini , büyük kapasiteli kargo kompartımanı , - En son teknoloji ürünü motorlar. 8 SKYUFE 10/90

and 1999. With the addition af the widebadied, lang-range Airbuses, Turkish Airlines wi/1 be ab/e to fly non-stap to New York and Tokyo from Istanbul. The new planes wi/1 o/so enable Turkish Airlines ta open an lstanbuiSingpore-Sydney route. The decision to buy the Airbus 340300 was the resul! of o number of factors, including: -Superior fuel economy -Low seat/ km cost -Long-range flight capability -lntegrated cockpit -Computerized ffight system -High performance -Spacious and comfortab/e passenger cabin -Large capacity cargo compartment -Latest technology engines.

iŞTE A.340-300 1A.340·300 SPECIFICATIONS AZAMI KALKIŞ AGlRLlGi-Maximum

Take-off Weight : 253 .500 kg .

-Seating Capacity

: 18 Fırst Class

KOLTUK ADEDI

56

Busıness

class

205 Economy class

-Fuel Capacity MOTOR GÜCÜ -Engine Thrust AZAMI MENZiL -Maximum Range AZAMI UÇUŞ TAVANI -Maximum Altitude AZAMI SÜRAT -Maximum Speed NORMAL SEYiR SÜRATI -Normal Cruise Speed KARGO KAPASITESi .Cargo Capacity YAKIT KAPASITESi

: 135.000 Kg. : 4x31.200 Lb. : 12 .300 Km . : 39.000 Ft. : 870 Km/hr : 822 Km / hr : 18.783 Kg


..

TURK HAVA YOLIJ\RI.ORTA N\ENZILLI UÇAK KIRALIYOR ı989 senesinde, ı988 ' e oranla %9 fazla yolcu taşıyan Türk Hava Yolları ı990 yılının ilk beş aylık döneminde ı989 senesinin aynı periyoduna oran ile% ı7 miktarında fazla yolcu taşıdı. Taşınan yolcu miktarında görülen bu büyük artışın ve Ortaklığın faaliyetlerinde görülen sağlıklı büyümenin sonucunda artması kuşkusuz olan ihtiyacın karşılanmasını teminen, Türk Hava Yolla rı! filosunu, ı O adet orta menzilli B-737-400 uçağı ile takviye etmeyi kararlaştırdı. Boeing-737-400 uçağı halen dünyada en çok satılan uçak olup, 50'nin üzerinde işletici tarafından kullanıl­ maktadır.

Söz konusu uçakl a rı n kiralama iş­ lemleri ile ilgili olarak dünyanın en büyük uçak kiralama firmalarından olan G PA ve ILFC ile ön anlaşma imzalandı. Leasıng yolu ile kiralanan uçakların, kira müddetleri bitiminde satın alın­ ması veya iade edilmeleri hususundaki kara rı Türk Hava Yolları yönetimi verecek. Uçakların Türk Hava Yolları filosuna katılma tarihleri ise aşağıda gösterildiği şekilde planlandı: ı99ı yılında ı992 yılında ı994 yılında ı 995 yılında

2 3 2 3

adet adet adet adet

Boeıng-737-400 uçaklarının filoya katılma ları ile birlikte, yuka rıd a belirtilen seneler için ihtiyaç duyulan ilave kapasite sağlanmış olacak ve Türk Hava Yonarı hem Avrupa'da hem de dünyada en genç ve modern uçak fi losuna sahip havayoll arı ndan biri durumuna gelecektir.

TURKISH AIRLINES LEASES MEDIUMRANGE PLANES Turkish Airlines, which carried 9% more passengers in 1989 than in 1988, experienced o 17% increase in passengers during the First five months of 1990, compared to the same period o year ago. As o resul! of this jump m the number of passengers carried and the sound growth Turkish Airlines has shown in all its activities, it was de-

IŞTE B. 737-400

cided to reinforce the Turkish Airlines fleet with 1O medium-range B-737400 planes in order to meet increasing demand Boeing-737-400 is the best seliing airplane in the world and is currently used by over 50 airlines. A preliminary agreement has been signed with GPA and ILFC , two of the largesi airplane leasing firms in the world. The terms of the agreement gives Turkish Airlines the aptian to purchase the aircraft at the end of the lease period. Two aircraft wil/ {oin the Turkish Airlines fleet in 1991 , three in 1992, two in 1994 and three in 19.95. With the addition of these Boeing737-400 aircraft, Turkish Airlines wi/1 have one of the youngesi and most modern fleets not only in Europe but in the world.

1 B-737-400 SPECIFICATIONS

AZAM.i KALKIŞ AGlRLlGi -Maximum Take-off Weight

: 68.040 Kg .

KOLTUK ADEDi -Seating Capacity

20 Business class 126 Economy class

YAKIT KAPASITESI -Fuel Capacity

17.600 Kg

MOTOR GÜCÜ -Engine Thrust

2x23.500 Lb.

AZAMi MENZiL -Maximum Range

4074 Km .

AZAMi UÇUŞ TAVANl -Maximum Altitude

37.000 Ft

AZAM.i SÜRAT -Maximum Speed

: 900 Km/h

NORMAL SEYIR SÜRATI -Narmal Cruise Speed

: 860 Km/hr

KARGO KAPASiTESi -Cargo Capacity

: 1950 Kg .

..................... .... THY

TURKISH AIRLINES ~ ~ lfJ

• ••

-;-'

Türk Hava Yo ll ar ı , !ilosunu 10 adet ortamenzilli B-737-400 u çağ ı ile takviye ediyor.

TurkishAirlines f/ect with 10 medium-range B-737-400 planes in order to meet increasing demand. SKYUFE 10/ 90 9


S(Vi~ HAYAClLIKTA BIRLIK RUZGARLARI Avrupa Topluluğu 'nu n ana amacı, üye ülkeler arasında insanların , malların , hizmet ve sermayenin serbestçe dolaşmas ı nı sağlayarak ticareti kısıt­ layıcı kuralların kaldırılması ile tek bir pazar oluşturmaktır. Böyle bir topluluk , japonya, yeni kuşak Uzakdoğu ül keleri ve ABD ile güçlü olarak rekabet edebilecektir. Amerika 'da sivil havacılık kuruluş­ larının , özellikle iç pazarda belli bir üst sınıra ulaşmış olup, artık Pa sifik bölgesi ve Avrupa 'ya yönelme çabasında oldukları görülmektedir. Amerika 'da kuralların kalkması 1976 senesinde başlamıştır. Kapasite, ücret, uçuş ve acente hizmetleri tamamen liberal hale gelmiş bulunmaktadır . Bilet ücretleri düşm üştür . Rekabet hissedilir derecede artmış ve yeni havayolları kurulmuştur. Ancak, yaşanılan bu zorlu rekabet yeni kurulan birçok havayolunu iliasa sürüklemiştir. Bununla

TÜRK HAVA YOLLARI • Y AaANCI JA~IYI.~II.AR IŞBIRLIGI

Dünya Sivil Havacılrğı'nın 21 inci yüzyıla girerken içinde bulunduğu hızlı gelişim, ortaklığımızın da ticari yönden diğer havayolları paralelinde atılımlarda bulunmasını gerekli kıl­ maktadır. Tüm havayolları , sivil havacılrkta hakim olmaya başlayan serbestiyeti

kendi lehlerine yönlendirmek için çeş itli işbirliği anlaşmalarına girme çabasındadır .

Bu kapsamda olmak üzere, Türk Hava Yolları, Türkiye'ye yönelik turizm pazarında artı kapasite yaratabilmek amacı ile Lufthansa ile ortak bir charter şirketi kurmuş ve Sun Express adı verilen bu kuruluş ile, bu tür çalışmaların ilk örneğini vermiştir. 1990 Yaz döneminde başlanılan, özellikle Federal Almanya'dan Antalya'ya yönelik charter seferleri ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir . 1991 'de Sun Express filosuna yeni

10 SKYLIFE 10/90

birlikte yolcu sayısında 1993 senesi için planlanan rakamlara 1990'da ulaşılmıştır. Bilindiği üzere Avrupa'nın nüfusu yaşlanmaktadır . 2000 yılında nüfusun dörtte birinin yaşının 55'in üzerinde olacağı, orta lama yaşın 75'e yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu arada yıllık çalışma süresinin 1200 saate indirileceği de düşünüldüğü ta kdirde Turizm 'i n 21 'inci yüzyılın en önem li hobisi olacağı ortaya çıkmak­ tadır . Kuralların kalkması ıle doğacak olan rekabet ortarn ı sonucunda bilet fiyatlarının düşmesi ile birlikte yeni bir çok havayolunun pazara gireceği kuşkusuz olup, yeni hatların açılacağı ve nakil aracı o larak uçağı tercih eden insan sayısında büyük artış meydana geleceği açıktır. Eski dönemlerin kuralları ile, avantajl ı ha tlarda yolcu trafiğinin en yoğun olduğu noktalar arasında sefer yapan milli havayolu taşıyıcıları bir

taraftan pazara yeni giren havayolları ile rekabet edecekler, diğer taraftan ise artan maliyetlere karşı mevcu-

uçaklar katılacak ve buna bağlı olarak kuruluşun faaliyetlerinin genişle­ mesi temin edilecektir. Bunu takiben, Türk Hava Yolları, Bingazi hattını Türk Hava Yolları ve Libya Hava Yolları ortak operasyonu şeklinde açmış ve süratle Libya 'da ikinci bir noktaya uçma imkanı elde edilmiştir. Seferler Türk Hava Yolları uçakları ile yapılmakta, satış işlemi için Libya Havayollarının ülkesindeki geniş satış şebekesinden faydalanıl­

mokta , gelir ve giderler iki havayolu arasında eşit olarak paylaşılmakta­ dır. Bu suretle, Libya ' lı turistlerin ülkemize gelişleri için yeni bir imkan yaratılmış ve Bingazi çevresindeki işçi vatandaşlarımızın anavatan 'a seyahatlerinde büyük kolaylıklar sağlanmış­ tır. japon All Nippon Airways ile ya- pılan anlaşma ile geniş imkanlar elde edilmiş olup detaylı izahatı tanıtım yazrmızda bulacaksınız.

THY ileriye dönük olarak, Air France, Singapur Havayolları , Yugoslav Havayolları, Bulgar ve Çekoslovak Havayolları ile de işbirliği konuları üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Air France ile ikram, kargo,

diyellerini sürdürme savaşı vereceklerdir. Elde bulunan pazarları muhafaza etmenin, yeni pazarlara girebilmenin, varlığını sürdürmenin yolu , diğer havayolları ile birlikte çalışma yapmaktan , hisse teatisinden , uçuş şebe­ kelerinin birleştirilmesinden ve çeşitli konularda işbirliğinden geçmektedir. Birçok havayolu Avrupa sivil havacılık piyasasının zor şartları altında ezilmemek için bu yolu seçmiş ve seçmektedirler .

TOWARDS UNITY IN CIVIL AVIATION Deregulatian in the European Community and the thrusl of American emriers in/o the European and Pacific marke/s are leading national carriers lo look for ways lo slrengthen their pasifian by cooperating or even merging with other airlines. American carriers, having reached o high /eve/ of penetration in the domeslic market, have turned !heir

eğitim, ticari ve teknik konularda ge-

niş boyutlu bir işbirliği kurulmak üzeredir. Singapur Havayolları ile, Singapur-Istanbul ve Amerika hatlarında ortak bir çalışma söz konusu olup, ortak operasyon imkanları araştrrılmak­ ta ve eğitim konusunda işbirliğine gid ilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Doğu Avrupa'daki olumlu gelişme­ ler üzerine, Yugoslav Havayolları, Bulgar Havayolları ve Çekoslovak Havayolları ile ortak operasyon ve ticari, teknik işbirliği konularında önümüzdeki günlerde görüşmeler başla­ yacaktır.

TURKISH AIRLINES FORGES COOPERATION AGREEMENTS WITH FOREIGN CARRIERS As the world of civil avio/ian prepares lo enter the 2 1st century, Turkish Airlines is putting new emphasis on forging commercial ties with


sights to the Pocific Bosin and Europe. Deregulotion, which begon in 1976, completely liberolized the copocity, fores, Flight and ageney services. Airfores fe//. Competition intensified and new oirlines were estoblished. However, the uncontrolled compelition pushed mony of the newly founded oirlines info bankrup/ey. At the same time, by 1990, the number of passengers had reoched the volume onticipoted for 1993. The fundomen/ol oim of the European Community is to ereale o single morket by assuring the free circulotion of people, goods, services and capital and by lifting regulotions which reslrict trade. Such o community wi/1 be ab/e to compele withjapon, the new generolian of For Eastem countries and the United States. Bul the population of Europe is oging. By the year 2000, one in every four people wi/1 be over 55 years of age and il is estimated the overage age wi/1 rise to 75. In the event that the yeorly work load deere-

oses as expected to 1200 hours, it is clear that tourism wi/1 be the 21 st century's most importont hobby. As o resul! of the new competitive elimale which wi/1 be created by deregulotion, it is certoin that new oirlines wi/1 enter the market, new routes wi/1 be opened and the number of people who select oirplones os their preferred method of transportation wi/1 rise considerobly. National oirline carriers which fly between the most heovily Irave/ed deslinotions wi/1 have lo compele with new oirlines on the most odvontageous roules and consequently, wi/1 fight to mointoin the stolus-quo in the foce of rising costs. The path to mointoin morket shore, enter new morkets and improve Financio/Iy is to work jointly with other oirlines, exchange shores, unite f!ight routes, and cooperote in various oreos. Mony airlines, in order not to survive in the difficult conditions of the European civil aviotian market, are choosing this path.

other carriers. signed o wide-ronging ogreemenl In Europe, in order to ereale extro with )apon All Nippon Airways Decopocity to serve the tourism sector, . /ai/s of this are given below. At present, Turkish Alrlines is disTurkish Airlines has established o chorter company with Lufthansa. cussing the possibilities of cooperaNomed SunExpress, the company ting with Air France, Singopare Airstorted opera/ing flights from Federal lines, and the national oirlines of Germany to Antalya this summer, Yugoslovio , Bulgorio and Czechoslovokia. ochieving successful results. In 1991 new planes wi/1 join the chorter carriA wide-ronging cooperotion oger's fleel, enobling SunExpress lo ex- reement with Air Fronce covering pond its ronge of activities. Flight service, cargo and lroining os In the Middle East, Turkish Airlines . well os commerciol and techoical has opened o new route to Benghozi areos is obout to be signed. in joint venture with Libya Arab AirResearch is being conducted on woys in addition to its existing route to the feosibility of establishing joint Tripoli. Flights to BengFıozi are operotions with Singopare Airways opera/ed by Turkish Airlines while for Flights between Singapare and Isticket so/es in Libya are hand/eelthro- tanbul and on routes to the United ugh the widespreod network of Libya States. Attention is olsa being poid to Arob Airwoys. The two oirlines have . the possibility of setting up joinf Iraiogreed to shore ineome and expen- ning programs. ses on on equol basis. The Benghazi Fallawing the positive developroule provides Libyon touris/s with the ments in Eastern Europe, tolks wi/1 be convenience of on additionol Flight lo he/d with the national airlines of Turkey while ol the same time making Yugoslovia, Bulgoria and Czechosil eosier for Turks working in the Beng- lovakia to discuss estoblishing ioint hozi region to trovel back and forth. operotions and commerciol.and techIn the Far East, Turkish Airlines has nicol oreos of cooperation.

TÜRK HAVA YOLLARI V~ JAPON ALL NIPPO~ ~IRW~YS IŞBIRLIGI

(ANA)

Türk Hava Yolları ile japon All Nippon Airways arasında geniş kapsamlı işbirliği anlaşmasına yönelik niyet mektubu 7 Ağustos ı990 günü Tokyo'da Ana Genel Müdürü Tokuji Wokosa ile Türk Hava Yolları Genel Müdürü Cem M .. Kozlu tarafından imzalandı. Anlaşma, japonya ile Türkiye arasındaki yolcu ve yük taşımacılığının artırılmasını hedef alıyor. Iki ülke arasındaki seferlerde tarihi ipek Yolu güzergôhı (Istanbul -TalikDerbent · Taşkent-Almaata- UrumçiBei jing - Tokyolnın kullanılması için tüm işlemlerin ikmol edilerek, duraklama soyısının bire indirilmesi ve şu onda 20 saatte gerçekleştirilen istonbui-Tokyo seferinin ı4 saatte tomqmlonmosı anlaşmanın en önemli noktalarındon biri. Türk Hava Yolları filosuno ı993 senesinde katılacak olon A.34ü-300 uçaklarının devreye girmesi ile birlikte ı4 saatlik bu uçuş müddeli ı ı .5 saate inecektir . ipek Yolu güzergôhı sadece bu iki havayolu tarafındon kullan ıl a­ caktır.

ANA ,Türk Hava Yolları seferlerinin ipek Yolu güzergôhı kullanılarak yapıl­ ması için gerekli izinierin süratle alın­ mosına yard ı mcı olacak ve halen 40 havayolunun iniş izni için sıroda beklediğ i japonya ' nın Osoko ve Nagoyo ha valimaniarına THY 'nin iniş yapabilmesi için gerekli izinierin alınmasına çalışacaktır.

Ote yandan , yolcu ve yük trafiğin­ deki talep artışlarını karşılamak amacı ile iki şirket , uzun menzilli uçak kiralomo ve iş letme imkonlarını aroşt ı rocok­ lardır. Yapılmış bulunan istatistiklere göre, Japonlar, turistik seyahat harcomoları bakımından , dünyada ön sıroda yer olmaktadırlar. japon turizmcilerinin ve japon Turizm Bakanl ığının Japon halkı­ na turistik seyahat amacı ile önerdikleri ülkeler aras ın da Türkiye birinci sırada­ dır. Türk Hava Yolları ile ANA oras ın­ daki işbi rliğ i anlaşmasının en önemli yan ı , Japon Hükümetince de teşvik edilen turistik seyahat akınının Türkiye'ye daha geniş boyu tlarda yöneltme çalış­ malarının yapılarak , bu amaca yönelik olarak iki şirketin yoğun bi r reklam

SKYLIFE 10/ 90 11


ANA Genel Müdürü Tokuji Wakasa

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Cem M. Kozlu

Ana Managing Director Tokuji Wakasa

Turkish Airlines Managing Director Cem M. Koz/u

k a mpanyası boşlotması ve ipek Yolu'nun, Türkiye ve Japonya ' nın tanıtı­ mının basın ve N aracılığ ı ile yapılmo­ sı hususunda varılan müşterek karardır. Türkiye'de inşa edilecek olon 5 yıl­ dızlı oteliere THY'nin ortak olması do onlaşmanın dikkat çekici diğer önemli bir yanıdır.

WIDE-RANGING COOPERATION AGREEMENT SIGNED BY TURKISH AIRLINES AND JAPAN ALL NIPPON AIRWAYS (ANA) A Jetter of inteni for o wide-ronging cooperotion ogreement between Turkish Airlines and japon All Nippon Airwoys wos signed in Tokyo on August 7, -1990 by Turkish Airlines Monoging Director Cem M. Koz/u and ANA Monoging Director Tokuii W o kasa. The ogreemenf oims to increose the passenger and corgo troffic between }apon ond Turkey. Flights wi/1 follow the route of the historicol Si/k Road (Istanbul-TolikDerbent-Toshkent-Aimosto - UrumohiBeiiing- Tokyo) and wi/1 reduce the length ri Istanbul - Tokyo flights from 20 hours fo 14 hours by making one 12 SKYli FE 10/90

stop only, insteod of the current two stops. This flight time wi/1 be further reduced to 1 1 1/ 2 hours when direct flights ore introduced with the longrorıge Airbus-340 oircroft which wi/1 be acquired by Turkish Airlines ın 199.3. The Si/k Road route wi/1 be used by these two oirlines only. ANA wi/1 assist in orronging the formolities required to lo unch the Turkish Airlines flights. ANA wi/1 o/so try to ensure that Turkish Airlines co n use Osoko and Nogoyo oirports in addilion lo the Tokyo oirport. Currently 40 oirlines have filed to obtoın permission to /and ot these oirports. Furthermore, the two componies wi/1 o/so study the possibilities for leasing and operoting long-ronge oircroft in order fo meet the increosing demonds of passenger ond corgo trans-

port. According to the stotistics, the joponese leod the world in terms of spending on tourisfic frovel. An opinion po// has reveo/ed Turkey ran ked first among the countries the joponese wish to trovel to. The most significont ospect of the cooperotion ogreement between Turkish Airlines and ANA is to increose the flow of touristic trovel to Turkey, o goal encouroged by the joponese government. To this and, the two componies plan to lounch on extensive odvertising compoign, and commission progrommes and TV films publicising the Si/k Road, Turkey and japon . Anather noteworthy ospect of the ogreement specified that ANA wi/1 built five-stor hotels in Turkey, with Turkish Airlines os o partner.


INTRODUCING ALL NIPPON AIRWAYS (ANA)

iŞTE ALL NiPPON AIRWAYS (ANA) Kuruluş tarihi 1952 olon ANA l957'de merkezi Osoko 'do buluna~ Uzakdoğu Havayolları ile birleşerek bu günkü ANA' nın temeli atıldı. Tarifeli seleriere 1986 senesinde başlandı. Taşınon yo lcu oded ine göre l989'do Dünya sıralomasında 8 nci oldu. japonya'da 29 kenti birbirine bağlayon 66 hat işleterekjoponyo " do­ ki iç hat yolcusunun yarıs ı ndan fazlos ı ­

Co .. Ltd. ANA World Tours Co .. Ltd, Ana Hotel Tokyo, ANA Sheroton Otel Osoko ve Ana Hotel Kyoto olmak üzere ANA otel zinciri japonya'da 24 ve dış ülkelerde 6 oteli kapsamaktadır. Yeni girişimler sektöründe ise, ANA Reol Estote Co .. Ltd, ANA Information System Plonnıng Co .. Ltd , ANA Sports Co .. Ltd , ANA Stonlon School Co .. Ltd , MC Motes Co .. Ltd, ANATele Males Co .. Ltd kuruluşlar ı bulunmaktad ı r.

nı taşıyor.

Dış hat uçuşları her geçen gün geliş­ mekte olon ANA, 14 varış noktas ı na uzanarak hohodo 57 sefer yapmakta. ANA filosu her gün gelişme kaydetmektedir. Şu on iç in hizmetle olon ve 22 aded i B-7 4 7 uçağındon oluşan ı 04 uçaklık bir filoyo sahiptir. 26 adedi B-7 47 (ayrıca ı 7 adet absiyon lu) olmak üzere , 73 uçak siparişi verilm i ş olup yakın bi r gelecekte ANA filosuna katılacaktır.

13 . l 18 personel istihdam etmekte ola n ANA hizmetlerini · Uçaklar ve Uçuş ıa'kviye , Seyahat ve hizmetler, Yeni girişimler olmak üzere üç una sektör kanalı ile yürütmektedir . Uçaklar ve uçuş takviye sektöründe, Air Nippon Co .. Ltd (ANK) . Nippon Cargo Airlines (NCA). All N ı ppon Helicopler Co .. Ltd , The International Airporl Utility Ltd , The Tokyo Airport Service Co.Ltd bulunmaktadır. Seyahat ve hizmetler sektöründe ANA lnterprıses LTD. ANA Troding

ANA, bünyesinde 13.118 personel istihdam ediyor. ANA employees 13.118 people.

ANA traces its roots to o company launched in Tokyo in 1952. The 1957 merger of the company with Osoka-based Far East Airlines created the corporate framewo rk that is now ANA Scheduled international service began in 1986. ANA carries more passengers onnually - 30 milli~n in 1989 -than any other )apanese airline, and it is the world's eighth largesi airline in terms of passenger valume. ANA serves 66 damestic routes connecting 29 majar cities in japon, giving the airline a more comprehensive domestic route structure than either of japon 's other two major airlines. ANA supplements its teadership in domesfic service with o growing network of international routes which presently extends to 14 cities outside }apan. ANA offers 57 flights a week on these routes . ANA continuously upgrades its fleet, which consists at preseni of 104 aircraft, including 22 8-747s. In the near future 26 more Baeing 747s {with an aptian for 17 more) wi/1 join the fleet. With personnet numbering 13, 118, the ANA Group encompasses three main sectors: airlines and flight supporf, travel and accomodations, and new business. The Airlines and Flight Support division is comprised of Air Nippon Co. , Ltd. (ANK), Nippon Cargo Airlines Co., Ltd. (NCA), All Nippon Helicopter Co., Ltd. , The International Airport Utility Co , Ltd. and the New Tokyo Service Co., Ltd. The Travel and Accommodations division is made up of ANA Enterprises , Ltd. , ANA Trading Co. , Ltd., ANA World Tours Co. , Ltd. , ANA Hotel Tokyo, ANA Sheraton Hotel Osoka, and ANA Hotel Kyoto. The ANA Hotel chain comprises 24 hotels in japon and and six hotels overseas. The New Business division encompasses ANA Real Es ta te Co., Ltd. , ANA Information System Plann ing Co , Ltd , ANA Stanton School Co Ltd MC Males Co Ltd and ANA Te/e Mart Co. , Ltd. SKYLIFE 10/90 1 3


CERTIFICATE OF

ORIGIN l11is is to cenify that

dk. Wiliam Yreyf has purchased in TIJRKEY on the date of

t?·3A.1989 a gemıine Turkish carpet the distinguished and inimitable propenies of which are recorded below for future reference of whoe\'er it may concem .

Origin

Ot'Sign

Jlereke

JOOl T/uwers

Size

HAND MADE

TURKISH CARPET

Typ<• of

knoıs

(jhordes


CERTIFIED QUALI1Y In Bazaar 54 Shops a "Quality of Certifıcate" is given defınitely to every carpet buyer. This is also the certifıcate of reliability. More than 60.000 European tourist preferred Bazaar 54, for that reason.

BAZAAR 54 BAZAAR S4 ASP ENDOS

BAZAAR S4 ISTANBL'L 'urum.manl\ c: <.addnı :'\u t;-1 '• '~O< AC.ALOGLL. ISTA.'<Bl L

K.uçuk Bdlo~ Koyu Kurtah Mc:\'kıı SERIK ANTAl.YA

Td (\lll) 14 24 14 Ml •O 4 1

r..ıııı~ ıııı~o

BAZAAR S4 ROBINSON Robiru.on Club Pamfilya No. -tl

BAZAAR S4 GAI.llRlA ,.-ıo ATAKOY ISTM,Bl L

Tt'! c ı

ı ~~9 o~

t9

~w

u•

BAZAAR S4 ANTMYA You limanıiU.It· ıçi 1':o-f A}I;TALYA r..ı c11 ı ı ı uı 9n BAZAAR S4 PAIMİYE Palmıyc:

MMA\'(ıAT

Tel (.lll l H-oo

Taul Koyu Kf.Mf.R Al"TAU A

BAZAAR S4 MARMARİS Yat Limanı Marina No· ı MARMARIS

BAZAAR S4 KAPADOKYA Zc:-lvc: Yolu 11)011)00 A\'MO~ 1\;f.V~f.HIR Tel (4861) 24 ~4

Td · (6 12 ) IP 8.1/IP 86

1 \~

IR

BAZAAR S4 BODRIJM BAZAAR S4 IZM.IR

Nt")'Zc:n Tt-vfik Caddc~i No. 11'46 A BODRl M

I .P :\ Sokak No 4 A· B·C :\';110 IZMIR 1-1 146 :\C1

Tel • ( 614 1 ) 24

~4

Td ('il) 14 I :\ Hl

Tt'! Cll l• ) lH90·9 1·92

BAZAAR 54

IS AN

ESTABLISHMENT

OF

NET

GROUP

OF

COMPANIES


tacılık-bankacılık; turizm.

AYlN SOHBET!: VEHBI KOÇ

••

••

"TURK SANAYli EN CANLI • • DEVRINI YASIYOR" #

Bu ayın sohbetin i, Türk sanayiin in devlerinden birin in, Koç Topluluğu ı nun kurucusu Vehbi Koç ıl a yaptık. 64 yı_l_ l ı~. i ~. h.?Y?tı boyu~ca_,_ Türk özel sektörün ün doğuşunu, buyuyuşunu ve bugu nku durumuna geliş i n i gün be gün iz leyen Vehbi Koç, Koç i mparatorluğunun nikôyesini, iş hayat ı n daki prensiplerini , Türk sanayiine bak ı ş ı nı ve genç işadam ların a öğütlerini dergimize şöyle an l attı : - Sayın Koç, bize Koç Topluluğu­ nun bugün geldiği noktay ı rakam ların dili yle ifade edebilir misini z ? 11 Dünya K l as man ı nda ki 11 yeriniz hakkında neler söyleyebil irsiniz? -16 yaşında babamın yanında bir bakkal dükkanında işe başladım . 1926 yıl ında babam firmayı bana devretti O günden bugüne; aileme, işime ve memleketime faydalı olabilmek için ticarelle ve sanayide bir çok işler yaptım. 1938'de Koç Ticaret Şir­ ketinin ve 1963'te de Koç Holding'in kurulmasıyla, aile şirketleri düzeninden gerçek bir kurumlaşmoya yöneldik Böylece Türkiye, yeni bir şirketleşme modeli kazandı. Koç Topluluğu , Fortune Dergisi 'ni n Amerika dışı dünyadaki 500 şirket sı­ ralamasında 1976 yılındon beri yer olmaktadır. 1989 yılı sıralomasında Topluluğumuz 13.6 trilyon lira (6.4 milyar dolar) ciro ile dünya şirketleri arasında 203'üncü sıroda bulunmaktadır.

Koç Grubu'nun kendine has felsefesi ve idareci kadrosu, Topluluğa, bugün sahip olduğu gücü kazandırmıştır. Koç Topluluğu'nda 42 binden fazla personel ve 6500 bayi bulunmaktadır. Topluluğumuz 14 sektörde faaliyet 16 SKYUFE

ı0/90

Bu iş kollarının bazılarında yabancı­ lario ortakl ıkları mız bul u nmaktadır. Ortaklık ilişkimiz olan yabancı gruplar arasında; Ford, Fiat, General Electric, Siemens , American Express, British Oxygen, Dollfus-Mieg, Magnetti Marelli, lveco, GoodYear, Hochtief, Kagome gibi isimler vardır. - Koç Holding 1i bugünkü noktaya getiren üç temel ilkenizi ; bir başka deyişle başarınızın sırrı olan 11 Üç altın kural 11 ınızı saymanızı istesek neler söylerd iniz? - Ben, dünyadaki uygulamaları izleyerek ve geçi rdiğim tecrübeleri değer­ lendirerek şu üç hedefe ulaşmayı gaye edinmiş bulunuyorum; Müesseseleş­ mek, işlerin idaresinde Profesyonel yönetimi benimsemek, sosyal ve kültürel alanlarda ülkeme katkıda bulunmak. Bu hedeflere, dengeli bir şekilde yaklaşılması, Koç Tapluluğu ' nu bugünkü duruma getirmişti r . Ayrıca, iş prensiplerimin başında şu konulara daima önem vermişimdir : Başkalarının tecrübelerinden istifade etmek. Iyi düşündükten sonra girilecek işe karar vermek, Işin başına en yetenekli idareciyi getirmek, Memleketimizde ekonomi istikrarlı gitmediği için dikkatli ve sabırlı olmak. Bunlardan ayrı alarak her yaptığım seyahatte üç şeye dikkat ederim: Zihnen ne kazanıyorum, Müesseseme ne kazandırıyorum , Memleketime ne kazandıraca-

* * *

ğım

- Anayasa rn şudu r : Varlığım memleketin varlı ğına bağlıdır. Bu memleket varsa ben de varım. -Türk Sanayiinin temel meselelerini nasıl görüyor ve yakın geleceğini nasıl değerlendiriyorsu n uz?

göstermektedir. Bunlar: Otomotiv grubunda: otomobil üretimi ve ticareti ; ticari taşıtlar üretimi ve ticareti; tarım traktör ve makinaları üretimi ve ticareti ; ya n sanayi ürünleri üretimi ve ticareti Sanayi - ticaret grubunda; elektrik/ elektronik-ev aletleri üretimi ve ticareti; gıdo-tü~tim malları üretimi ve ticareti ; tekstil üretimi ve ticareti; enerjigaz üretimi ve ticareti; inşaat; madencilik; d ış ticaret; iç ticaret, Hizmet grubunda: finansman-sigar-

-Türkiye, işe başladığım yıllarda, iğ­ neden i pl iğe kadar akla ne geli rse hepsini ithaTederdi. Memlekette ne bilgi, ne eleman , ne de sermaye vardı. Atatürk bu n oksanlarımızı görerek 1933'te Sümerbank'ı kurdu ve sanayide devlet öncü lüğünü başlattı. O devirde özel sektör, bi rkaç mensucat işi har.i.ç, sanayi de bi lgi sahib i değildi. Üzel sektör ün sanayileşmesı 1950'1erde baş la dı. Devlet fa brikaları n da yetiş m iş e lema nların katkıları ile ve zaman la özel sektör de sanayici l iği öğ rendi .

Türkiye'n in sanayi leşmesi şu aşama­ lardan geç mi şti r: Birinci devre: Ithalat ikamesi dönem i. Bu dönemde döviz -+


/NTERVIEW OF THE MONTH . VEHBI KOÇ

"MY WEALTH IS LINKED WITH THE WEALTH OF TURKEY" This month 's interview is with Vehbi Koç, the founder of the Koç group of companies and the man who created one of the largest, perhaps even the largest, of Turkey's industrial powerhouses. Having witnessed, on a day-to-day basis, the birth and development of the Turkish private sector, Vehbi Koç talks about the creation of the Koç empire, his principles of business, his view of Turkish industry and offers his advice for young people starting out in business. - Mr. Koç, wi/1 you deseribe the present state of the Koç Group? What is its ranking, worldwide, among other industrial groups? -At the age of 16, 1started working with my father in a grocery store. In 1926, my father transferred the company to me. Since that day 1have done a lot of work in trade and industry to be useful to my family, to my business and to my country. With the founding of the Koç Trading Company in 1938, and Koç Holding in 1963, the model of family-run companies gave way to institutionalization. Since 1976, the Koç group has been ranked among the 500 largest companies in the world outside of America by Fortune Magazine . According to the 1989 listings, our group, with ~ turnover of 13.6 tril!ion lira {$6.4 billıon), places 203rd ın the world. The Koç Group 's specia/' philosophy and managerial staff have enab/ed the Group to achieve its current strength. We have more than 42,000 employees and 6,500 outletsandare active in 14 economic sectors. The Automotive Group is responsib/e for the production and trade of automobiles, commercial vehicles, agricultural tractors and machines and auxiliary industrial goods. The Trade and lndustry Group overseas the production and trade of electrical/elect-

ronic househo/d appliances, food and consumption goods, texti/e, energy and gas, as well as construction, mining, foreign trade and domestic trade. The Services Group encompasses' finance , insurance, banking and tourism . In some· of these ventures we have foreign partners. Among them are Ford, Fiat, General Electric, Siemens, American Express, British Oxygen, Dollfus-Mieg, Magnetti Marelli, lveco, Goodyear, Hochtief and Kagome. - What would you say if we asked you to list your three most fundomentat principles which helped bring the Koç Group to its present state? In other words, what are the "three golden rules" underlying your success? - By keeping on top of practices el~ where and assessing my own experiences, 1have tried to attain the follow ing three ob;ectives: instifutionalization, adapting professional management in the administration of affairs, and contributing to my country in social and cu/tura/ spheres. A balanced approach to these ob;ectives has helped bring the Koç Group to its present state. Among my business principles, 1 have always considered the foflowlng to be impartant: To benefit from other peoples ' experiences, to make business decisions after giving much thought to them, to appoint the most copab/e manager for the task, and always to be careful and patient in view of the fact that the economic development in our country is not stable.

In every ;ourney, 1 am mindful of these three points: what do 1earn mentally, what do 1earn for my organization, and what do 1earn for my country. My fundamentallaw is: My wealth is linked with the wealth of my country, and 1exist if this country exists foo. - What do you see as the fundomental issues of Turkish industry, and how do you assess its immediate future? - When 1began working, Turkey imported virtually everything. There was neither the necessary information nor the elements nor the capital in the country. In view of this need, Ataturk founded Sumerbank in 1933 and initiated the leading role of the State in industry. In those years, except for a few textile businesses, the private seefor had no knowledge of industry. Private seefor industrialization began in the 1950s. Over the years they have learnt about industrialization with the contribution of personnel trained in state-run factories . Turkey's industrialization has gone through the fallawing stages: The first stage was thot of import substitution. In this period, emphasis was on foreign currency savings, and the first steps were taken towards industrialization. The second stage was the sa/e of industrial goods in foreign markets, i.e. exportation. Such activities continue with great momentum. Exporting isa science. Guality, packaging, continuity and price play very significant ro/es. The third stage is the production of technology - the brains of industriali--+ SKYLIFE 10/90 1 7


tasarrufuna önem veril m i ş ve sanayileş­ meye ilk adımlar atılmıştır . ikinci devre: Sanayi ürünlerin in dış pazarlara sa tılması ihracat dönemi: Bu alanda ça l ışmalar hızlı bir tempo ile devam etmektedir. Ihracat bir ilimdir . Kalite, ambalaj devamlıl ı k, uygun fiyat, ihracatta çok önemli rol oynamakta dı r .

Üçüncü devre: Teknoloji üretme dönemidir. Teknoloji_üretimi sanayileş­ menin beynid ir. Uni versiteler ile iş ôlemi miz sıkı bir işbirliğ i ne girerek, bu sahada da yaratıcı olabilmek için çok çalış malıdır .

Türk sanayii ni n gelişmesi ve ekonomide özel kesimin gücünün artması, beni demokrasi açı sından da sevindiriyor . "Bir memlekette Ö?el sektör varsa o memlekette demokrasi de vardı r" görüşüne inanırım. Türk özel sektörü , benim çalışma hayalım süresince doğdu , büyüdü ve bugünkü hüviyetini kazandı. Onu biraz da kendi parçam, çocuğum gibi görüyorum. Türk ekonomisi , 1960 ihtilalinden sonra Devlet Planlaması düzenine kavu ştu. Benim gönlümde yatan , ekonominin "çatısı" için "milli bir plana" sadık ka lmak, iktidarların birbirinden farklı ve z ıt yoru m l arın a imkôn vermemektir. P l a nın "ça tısı" için anlaştıktan sonra siyasal tercihler ve öncelikler, planın uygul anması ile sınırlı kalmalı, bütün hükümetler, ekonomi nin ana hedeflerine sa hip çıkmal ıdır . Türk Sanayiinin geleceğine fazla kötümser ba kmak içi n bi r sebep görmüyorum . S ı kıntıla rın artıyormuş gibi görünmesi biraz da ekonominin gelişe n bünyesinden doğmaktadır . Bunlar a ş ılaca ktır .

Son yıllarda yirm iden fazla yabancı bankanı n Türkiye'ye gelmesi , yabancı­ lario ortaklıklar kurulması , temsilcilikler a ç ılm as ı , Türk ekonomis inin geleceğ i­ ne yabancılarında güvenle baktığının işareti sayılmalıdır . Bugün Türkiye'de, sanayi ve ekonomimizin dışa açılma devri baş lam ı ştır . Bu durum bana , nereden nereye geldiğimiz konusunda büyük bir gurur duygusu vermektedir . - Türkiye'nin AT'ye girmesi halinde Türk sa nayiinin durumunu, rekabet gücünü nasıl değerlendiriyorsu­ nuz? Sizce Türk Sanayicileri girmeye hazır mı? - Türk Hükümeti 1987 yılında Avrupa Topluluğu ' na tam üyelik için müracaat etmiştir. Bu kararı yerinde buluyorum. Zi ra Türkiye'nin AT'ye girmesi gerektiğini 1964 yılınd a n beri savunan 1 8 SKYLIFE 10/90

bir kiş iyim. Türkiye dış dünyaya açılmaktadır. Ayrıca , Avrupa Topluluğu, Atatürk'ün " Batı Medeniyeti" diye tarif ettiği bir toplumdur . Bu nedenle Topl u l uğa gi rmemiz, batı toplumu ile bütünleşmemiz gerekmektedir. lhracatımıza düzenli bir pazar yaratmak, döviz kaynakları­ mızı geliştirmek, teknoloji, sermaye ve kredi imkanları sağlamak ve turizm potansiyelimizi tam olarak kullanmak bakımından da Avrupa Toplu l uğu' n u n bize öneml i katkıları olacaktır. Topluluğa girmemiz diğer ülkelerle işbirliği yapmamıza mani değildir . Avrupa Topl uluğu'na g ird ikten sonra daha sıhhatli iş yapma imkônları bulunabilecektir. Sanayimizin tamamı olmasa bile önemli bir bölümü AT ile birlikte yaşa­ yabilecek güçtedir. Avrupa Topluluğu'na tam üyelik için müracaatımız prensip itibariyle kabul edildikten sonra , bir geçiş dönemi yaşanacaktır. Topluluğa girmekle gümrükler birdenbire kalkmayacaktır. Rekabet gücü ol maya n sanayileri n bir kısmı da geçiş dönemi tedbirleri ile daha güçlü hale gelecektir. Sıhhatsiz olanlar ise elenecektir. - Dünyanın geçirdiği hızlı değişik­ likler Türkiye'nin stratejik konumunu sık sık gündeme getiriyor. Bir sanayici olarak, sizce Türkiye 'nin 2000'Ii yıllarda dünyadaki kon umu ve önemi ne olacaktır? - Avrupa Topluluğu ' nun işlerlik kazanacağı 1993 yılından başlayarak , 2000'Ii yıllarda, sınai yapısı, büyük insan gücü ve Avrupa ile Asya arasında coğrafi ve ekonomik köprü olma durumu sayes inde, Türkiye'nin önemi bir defg daha öne çıkacaktır. Ovle zannediyorum ki , 2000'Ii yıl­ ların başında Türkiye AT içindeki yerini alacak, s ınai ve sosyq l alt yapısını tamamlamış olacaktır. Ulkemizin iyi yetişmiş ve yetişmekle olan insan gücü yanında , zengin tabii kaynakları , modern teknoloj iye yatkınlı ğ ı ve süratli gelişmesi , 2000'Ii yıllarda , Türkiye 'yi, stratejik önemi yüksek bir konuma getirecektir . - Türkiye'deki genç işadamları kuşağını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin kuşağınıza göre ne gibi üstünlükleri ya da eksiklikleri var? Onlara ne gibi öğütlerde bulunuyorsunuz? - Yanlışlıkların tekrarlanmaması , ekonomiyi güçlendirici yolların benimsenmesi için kendi tecrübelerimi her vesileyle gençlere aktarıyorum.

Zama n zaman bi raz fazla nas ihatçı davrandığı rn ın farkındayım. Bugünün işadamları ve gençler, hızla gelişen milli sanayim izin gururl)na kapılıp, işin sonuna ge ld iğim i z i sa nmamal ı dırlar . Kurulan tesisler ve kullanılan teknoloji, dünle mukayese edildiği zaman, insana gerçekten sa nayileşmiş bir Türkiye görünümünü veriyor.Bu sevinci hissedenlerden biri de benim. Ama biliyorum ki, daha yapılacak pek çok iş vardır.

Büyümenin zama n isteyen bir geliş­ me olduğu akıldan çıkarılmamalıdır . Bazen sab ırsızlı klar, yersiz ataklıklar görüyorum. Son 15 yıl içi nde bazı genç işadamları, beklemeden büyürnek hevesine kapıldılar, merdivenlerin basamak basamak ç ı kılması gerektiğ i­ ni unuttular. Bu teşebbüslerde emek ve alınteriy­ le kazanılan bilgi ve tecrübeyi kısa zamanda aşmak sabı rs ızl ığ ı nın hôkim olduğunu görüyorum. Hızlı büyüme hevesi yüzünden iflôslar, hacizler gibi haberler basına aksedince üzülüyorum . Kendi tari hi içi nde en ca n lı devrini yaşayan Türk iş ve sanayi hayatı, böyle sabırsızlıklar ve bazı sorumsuz davranışlar yüzünden ha sta lı kl ıymış gibi bir görün tü veriyor. Bu teş hi si doğ ru bu lmuyorum. Genç işadamlarına öğütlerime gelince: Her i ş in baş ı nda sağ lı ğın geldiğini akıldan çıkarmamak lôzımdır. Tavsiyem ; çalışmayı, dinlenmeyi, eğlenceyi ve sporu dengeli ve ölçülü yapmaları­ dır. Ayrıca Türkiye , Istanbul, Ankara ve

lzmir'den ibaret değ i ldir . Her genç işa­

da m ı mem leketi hakkı nda tam bi r bilgi sahibi olmak için bütün ilieri dolaşıp tanımalıdır.

-Türkiye'de hizmet sektörünün durumu ve özel olarak da T . H . Y . 'nın bugünkü durumu hakkındaki düşün­ celeriniz nelerdir? THY verdiği hizmetleri gittikçe geliş­ tirmekted ir. Uç u şlardaki rötarlar aza lmıştır . Daha iyi hizmet verilmektedir ve her gün ilerleme vardır. Bence, döviz tasarrufu na bir ölçüde yardımcı olmak amacı ile, m ~ m kü n o l d u ğ u nca, Türk vatandaşları, milli hava yolumuzu tercih etmelidirler. Bizim gibi önemli ölçüde döviz ihtiyacı olan bir ülkede bu konulara dikkat göstermeye mecburuz. Milli hava yolumuzu ancak böyle bir ilgi ve sabırla diğer büyük şirketle r seviyesine ulaştıra­ biliriz e


zation . Universities and our business community should cooperate closely and work hard to be creative in this sphere as well. lt pleases me that democracy is furthered with the development of Turkish industry and the strengthening of the economy's private sector. 1believe that "if there is o private seefor in o country, there is alsa democracy." In the span of my business life, the Turkish private seefor was bom and grew to its preseni !evel of maturity. In o way 1see it as o part of myself, as my child. After the 1960 takeover, the Turkish economy was introduced to the system of State Planning. 1 prefer an allegiance to o "national plan" for the "framework" of the economy, leaving no room for different and conflicting interpretations by administrations. After having agreed on the "framework" of the plan, political choices and priorities should be limited to the implementation of the plan, and all administrations should uphold the basic obiectives of the economy. 1see no reason for o pessimistic view of the future of Turkish 路industry. The O(f pearance of strains is partly o product of economic growth. They wi/1 be overcome.

That in recent years more than twenty foreign banks have come to Turkey, that partnerships have been formed with foreigners, and that they h莽we established local branches should be regarded as indications that foreigners o/so look, with confidence, to the future of the Turkish economy. Taday in Turkey our industry and economy have begun the process of opening to the outside. The progress we have made gives me great pride. - How do you assess the chances and competitiveness of Turkish industry in the event of Turkey's entry into the EEC? In your opinion, are Turkish industrialists ready to ioin the EEC? - In 1987 the Turkish govemme nt made an application for full membership to the European Community. 1cansider this application appropriate and have been advocating Turkey's membership in the EC since 1964. Turkey is opening to the outside world. The European Community is o society which Ataturk deseribed as "Western Civilization ." Therefore, we should ioin the Community and integrate with western society.

The European Community wi/1 alsa significantly contribute to the creation of o stable market for our exports, to the development of our foreign currency sources, to the provision of technology, capital and credits, and to the full utilization of our tourism potential. Our entry info the Community does not ereale an abstae/e for our coaperation with other countries. After ioining the European Community, we wi/1 have belter business opportunities. A significant portion, if not all, of our industry is strong enough to coexist with the EC. After the acceptance of our application for full membership in the European Community, there wi/1 be o period of transition . Customs duties wi/1 not disappear the moment we enter info the Community. Same of the non-competitive industries wi/1 be strengthened by measures to be adopted in the period of transition. Those that are not healthy enough will be ~liminated. - The rapid changes in the world often raise the question of Turkey's strategic position. As an industrialist, how do you view Turkey's position and imporlance in the third millennium? -Starting in 1993, when the European Community's single market will be realized, and in the third millennium, Turkey's im portance will again come to the fare because of its industrial structure, its vast human resources a;d its pasifian as a geographical and economic bridge between Europe and Asio . 1think Turkey will take its place in the EC at the beginning of the 2/st century and wi/1 have completed its industrial and social groundwork. In addition to our country's well-educated population, its rich natural resources, its desire for modern technology, and its rapid development wi/1 place Turkey in a highly significant and strategic position. - How do you assess the younger generatian of business people in Turkey? What kind of strengths and weaknesses do they have compared with your generation? What is your advice for the m? - 1pass on my experience to young people on every occasion so that mistakes are not repeated and means of strengthening the economy are adapt-

ed 1am aware that sametimes 1am o bit

excessive in giving advice. Today 's business men and women should not o/law themselves to be taken in by pride in our rapidly growing national industry or to think that we have reached the end of the road. The facilities that are being established, together with the technology they use, preseni an image of an industrialized Turkey. 1 am one who feels much ioy in this. Bul 1 know there is o lot of work stil/ to be done . lt should not be forgolten that growth is o time-consuming process. Sometimes, 1 witness impatience and ina(f propriate boldness. In the last 15 years, same young business people have been anxious to grow without waiting, forgetiing that stairs should be elimbed step by step. see that impatience prevails over attempts to gain knowledge and experience by labour and toil. The news of liquidations and seizures caused by the zeal of rapid growth saddens me. Turkish business and industrial life, which is indeed going through its most active period ever, offer an unhealthy image because of such irresponsible actions and impatience. 1think this perception is incorrect. As for my advice to young people in business: it should always be remembered that health comes before all business. My advice is 'that they should have o balanced and control/ed O[f proach to their work, rest, entertainment and sports. Furthermore, Turkey does not only cansisi of Istanbul, Ankara and /zmir. Every young business person should travel to all the provinces in order to understand his country completely . - What are your thoughts about the situation of the service industry in Turkey, and particularly about the present sta te of Turkish Airlines? - Turkish Airlinesis improving more and more the services it provides. Delayed flights have decreased. Belter services are being provided, and every day sees improvements. 1think, in order to help save foreign currency, Turkish citizens ought to choose our national airline as much as possible. In o country such as ours, which is in considerable need of foreign currency, we have to be mindful of such matters. lt is only with such care and patience that we can help our national airline to attain the /eve/ of other maior componies e SKYllfE 10/90 19


ir çoğrışım testi yapılsa ve Fransa denilse hemen herkes "Paris" cevabını verir. "Ihtilal", "kültür", "sanat", "bilim" diyenler de çıkacaktır elbette. Ama bütün bunlar, yine Paris demektir. Paris her şeyiyle Fransa'nın kalbidir. Geniş bir bonliyöler ağıyla kuşatıl­ mış olon bu kalbin merkezine doğru ilerledikçe, her odımdo kökleri dolıa eskilere uzanan, çevreye pompaladı­ ğı kanı daha derinlerden emen, iç içe geçmiş kalplerle karşılaşırız. Taa ki Seine Nehri 'nin ortasındaki küçücük Saint Louis Adası'no, günümüzden binlerce yıl önceki o küçücük Kelt kasabası­ na kadar ... Bugün bu adocıkto, şehrin tam orta yerinde, altın renkli kubbesiyle hemen dikkati çeken Notre Dame Katedrali 12. yüzyıl Paris'inin bir numaralı temsilcisidir . Bu dev kotedral o dönem Poris 'inin önem ve ihtişamını belgeler. Daha 15. yüzyılda 200 bini aşan nüfusuyla Paris tüm geç ortaçağ şehirleri­ nin en büyüklerinôen biriydi. Paris'i, bütün dönemlerde her yönüyle hareketli, durmaksızın yenilenen, güzelleşen bu şehri gezmeye nereden başlamalı? Gelin, Montmartre'ı seçelim. Şehre hôkim bir tepe üzerinde, SacreCoeur Bazilikası eteklerinde kurulu bu semtin doracık merdivenli sokakları günün her saatinde turistlerle dolar taşar . Moulin-Rouge'un yüz yıldır dönen kocaman kırmızı kanatları, insanı bir anda yakalayıp taa gerilere, ünlü empresyonist ressamların bohem yaşamlarına sürükler. Dev kilisenin eteklerinde yüzlerce sokak ressamı Von

B

Gogh'ların, Pissarro ' ların, Utrillo'ların, Lautrec'lerin başlattığı geleneği büyük bir canlılık içinde yaşatırlar. Sokak aralarında ve meydanlardaki sayısız

kahve ve lokantada dinlenip amatör müzik topluluklarının ilgi çekici konserlerini izlersiniz. Montmartre'dan Seine Nehri 'n e doğru inen sokaklar şehri boydan boya kesen Haussmann Bulvan'na ulaştı­ ğında, tüm Paris'in gece gündüz durmaksızın akan nabzıno yaklaşıyorsu­ nuz demektir. 1. Napolyon döneminin ünlü mimarları Percier ve Fontcine ' ın neo-klasik eserlerinden olan Modeleine Kilisesi çevresinden dolaşıp Concorde Meydanı ' na ulaştığınızda, Seine kıyı­ s ı nda Eiffel,sıra sıra ağaçları, fıskıyeli havuzları ve ünlü kofeleriyle -+ SKYUFE ı 0 / 90 2 1


THY DESTINATION: PARIS

PARIS OF ALL SEASONS•.• You can arrive this captivating city in any seasan an Turkish Airlines daily flights . The pulse of Paris is different in each season! n a free-associalian test, the word "France" wauld usually be associated immediately with "Paris". Of course, some might say "reva/ution" "culture" "art" "cuisine" or "scie~ce". But ;ll the~ o/so mean 'Paris. In all respects, Paris is the heart of France. What began as o little Ce/tic viiiage on an isiand in the Seine has grown over the centuries to become the vast metropolis that is Paris. Situated on the lle de la Cite, in the oldesi part of the city, is Notre Dame Cathedral. The most important example of 12th century French culture, this giant cathedral recai/s all of Paris 's importance and magnificence. With o population of more than 200,000 in the 15th century, this city was one of the largest in the medieval world. Where should we begin our tour of Paris, an eterna/Iy dynamic city, constantly renewing itself and becoming ever more beautiful? Let us start in Montmartre, o district surraunding the imposing hill on which the SacreCoeur Basilica stands. /ts narrow, staired streets are crawded with tourists through out the day. The large red sails of the Moulin-Rouge, which have turned for over o century, grasp and drag you info the Bohemian life. On the pavement in front of the church, hundreds of street artists continue o Iradition initiated by such greats as Van Gogh, Pissaro, Utr il/o and ToulouseLautrec. You can watch the activity from one of the countless sidewafk cafes or restaurants and enioy the impromptu concerts of amaleur musicians. As you descend from Manimartre and cross the Boulevard Haussmann, you reach the centre of the city. Passing the Modeleine Church - o neoc/assical work by Napoleonic architects Percier and Fontaine, you arrive at the Place de la Concorde. Within your-+

1

Sokak feneri

detayları ndan, kuş bakışı

görünümüne kadar güzellik ve özen dolu bir şehir.

Every aspect of Paris has a special beauty from the streetlighis to a panoramic view of the city. Champs-Eiysees Bulvarı, solda Tu ileries ve onun arkasında Louvre, az ötede Notre Dame ... Paris 'te her güzelliği görüp keyfini çıkarmak için, vakit hiçbir zaman yeterli değildir . Gelin , biz tadımlık gezimizi Louvre ile sürdürelim. Louvre, şeh­ rin birçok müzesini bünyesinde toployan 7 büyük bölümden oluşur . Sayısız heykellerle süslü Tuileries Bahçesi 'ni boydan boya geçip müze girişindeki 22 SKYLIH

ı

0/90

cam pirarnide ulaştığınızda başta rönesans Olmak üzere gelmiş geçmiş tüm uygarlık ve kültürlerin en seçme ürünlerine böylesine yaklaşmış olmanın heyecanını yaşarsınız . Milo Venüsü , Kanatlı Venüs gibi antik şaheserlerden Rembrandt ' ın, Giotto 'nun, Tiziano'nun, Leonarda'nun ünlü tablolarına kadar sayısız hazineyi elinizi uzatsanız okşayacağınız bir yakınlıkta karşı­ nızda bulursunuz. Ve Mono Li sa .. . -+


PARK

S A

ISTANBUL

İSTANBUL'DA YENİ BİR HILTON PARKSAHILTON

THERE ISA NEW HILTON IN ISTANBUL PARKSAHILTON 35 yıl sonra, Istanbul'da yeni bir Hilton gerçekleşti. Geleneksel konforu, profesyonel kadrosu ile Parksa Hilton, sizi ağırlamaktan mutluluk duyacaktır. After 35 years there is a new Hilton in Istanbul. Parksa Hilton, with that special

Hilton touch and highly trained staff, will be delighted to host you. PARKSA HiLTON: 123 tam konforlu oda

123 luxurious rooms PARKSA BAR: Piyano müziği

eşliğinde

zevkli akşam sohbetleri.

An excellenf settingfor convivial evenings accompanied by soft piano music. KORSO RESTAURANT: Zengin menü ve büfesiyle, Türk ve enternasyonal spesiyaliteler sunan dinlendirici bir ortam.

Offering a handsone menu and ample buffet in a cosy and relaxing environment.

TOPrANTI SALONLAR!: Seçkin toplantılar için. Trakya Salonu- 10 kişiden 200

kişiye

Anadolu Salonu - 30 kişiden 70 kişiye Toplantı

Salonu - 20 kişiden 40 kişiye

For special meetings Trakya -From 1Oto 200 persons Anadolu -From 30 to 70 persons Meeting Room -From 20 to 40 persons

Bayıldım Caddesi No: 12 80680 Maçka TEL: 158 56 74/ 158 12 07 FAX: 158 56 95

TLX: 39447 phsa tr

~\


Seine Nehri üzerinde gün boyu gidip gelen gezinti tekneleri, kilometreler boyunca sayıs ız tarihi yapıy ı

yakından

izleme olanağ ı

sağlar .

The tourboats which cruise the Seine offer an unending view of historic buildings. Bir tek o , ba mbaşka bir gizem içinde karş ı nıza çıkar . Hüzün dolu gülümseyişi flaşlard a n etkilen ip solmasın diye olacak, hafif renkli kalın bir cam ı n arkasından adeta boşlukta bir yerlerde asılı gibi seyreder sizi . Paris müzeleri deyince en başta Louvre gelir akla . Ama onun dışında hepsi birbirinden değerl i öyle çok müze vard ır ki , bu şehre bir müzeler şehr i dense yeridir : Afrika , Okyanusya Sanotları Müzesi, Asya Sanatları Müzesi , M odern Sanatlar Müzesi , Delacroix, Rodin, Picasso müzeleri ve daha niceleri ... Louvre'dan geri dönerek Concorde Meydan ı'nı geçip Champs Elysees Bulva n'ndaki kofelerden birinde biraz d inlendikten sonra Montaigne Caddesi boyunca sıralanm ı ş Christian Dior, Channel gibi ünlü modaevlerinin vitrinIerine olab i ld i ğince az "takılıp" Trocadero Meydanı ' na ulaştığınızda, sizi o büy ük sü rpriz beklemektedir: Eiffel. Evet, bugüne kadar bin lerce resm ini filmini görmüş olsanız bile yine de büyük bir sürpriz. 330 metre yükseklikte, bin-

lerce ton demirden yapılmış, zarif, "minicik" bir biblo . Çağ ı nın mühend islik hari kası , Fransız ihtnôlin in ve sanayi devriminin sembolü olan kulenin tepesine çıktı ğınızda Paris'in tamamını ayakların ızın a ltında serili bulursunuz. Uzaklarda tepelerde bembeyaz kule ve kubbesiyle Sacr8-Coeur, sayısız geminin ve gezi motorunun kaynaşt ı ğı ışıl ışıl parlayan Seine Nehri'nin ortasında altı n kubbeli Notre Dameve uzakta şeh­ rin buğusunun arkasında yemyeşil uzanan Boulogne Ormanı . Hemen a l tınız­ da , Trocodero'dan başlayıp Ecole M ilitaire'ye kadar uzanan simetrik aksı süsleyen Parc du Champ de Mars ... Dokuz milyona yaklaşan nüfusuyla Paris, bütün büyük metropoller gibi zorlu problemlerle birl ikte ya şar . Nüfusun yaklaşık yüzde 15'inin yabancı kökenli göçmen lerden oluşması, kültürel uyum ve güvenl ikle ilgili çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirir. Çok yoğun ve tek merkezli olan yerleş i m biçimi , ulaşım sorununu daha da çetrefil bir boyuta u laştırmıştır. Ama yüzyı lın başında inşa edilen ve son derece karmaşık olması-

na rağmen işlek metro şe bekesi, bu derdi büyük ölçüde çgtmüştür. Yılın her mevsiminde Paris '~ gelen milyonlarca turist şehre büyük bir ek yük getirmez. Beş yıldızlı otellerden Boulogne Ormanı içindeki geniş ka mpinge kadar çok ge n iş konaklama tesisleri ve çok gelişmiş hizmet sektörü bu güngörmüş şehrin yaz kış demeden al<.an milyonlarca turisli rahatça ağırlayçıbilme­ sini sağlar. Paris gezi nizi istemeye istemeye noktalayıp şeh irden ayrı l ırken uğrama­

dan geçmemeniz gereken son bir yerden daha söz edelim: Bourget ve Charles de Gaulle havalimaniarına giden otoban üzerinde ilgi çekici bir efsa ne, kah ramanlar köyü sizi ve özellikle çocuğunuzu beklemekted ir: Asteriks Köyü. Roma Imparatorluğu ordularına karşı kahramanca direnen bu Galyo Köyü , çizgi filmlerdeki biçimiyle gerçek boyutlarda inşa edilmiş ve Disneyland benzeri dev bir eğ lence parkı ç ı k­ mıştır ortaya . Bu köyde g eçireceğiniz renkli bir gün, size Paris'ten ayrılma nın hüznünü bir ölçüde unutturacaktır SKYUFE 10 /90 2 5


sight are the Eiffel Tower across the Seine, the Champs-Eiysees - with its gardens, fountains and famous cafes the Tuileries Gardens, and the Louvre museum. Farther in the distance you can see Notre-Dome . .. On any visit to Paris, no matter how brief, o trip to the Louvre is o must. After walking through the Tuileries , you reach /.M. Pei's glass pyramid which marks the new entrance lo the complex. Within are housed the most outstanding relics of post civilizations and cultures - the Venus de Mi/o, the Winged Victory, the Mono Lisa and other masterpieces by Rembrandt, Giotto, Titian, and Leonarda. The Louvre may be the most famous of Paris 's museums, bul !here are so many that the city could iustly be cal/ed the city of museums: the museums of Africa, Oceanic art, Asian art, modern art, Delacroix, Rodin, Picasso, and more .. . To reoch the symbol of all Paris, the Eiffel Tower, you musl backtrack and once again pass the Place de la Can. corde. After o short breok in one of the cafeson the Champs-Eiysees and withou/taking foo long in front of the windows of famous couturiers, /ike Christian Dior and Chanel, along the Avenue Montaigne, you fina/Iy reach the Trocadero Square. Aheod of you and across the Seine rises the Eiffel Tower. Even after seeing it in thousands of pictures, it stil/ surprizes. This elegant curio made of thousands of tons of iron reaches o height of 330 me/res and commemorates both the French and induslrial revolutions . From its top all of Paris lies before you: on Manimartre you see the brilliant white tower and dome of the Sacre-Coeur; in the Seine surrounded by barges and tourisi boats is Notre Dame; the deep green expanse is the Bois de Boulogne; and the grassy mali which passes under the Tower to connect the Trocadero to the Ecole Mi/ilaire is the Champs de Mars . With o population of nearly nine mi/lion, Paris, of course, has its share of urban problems. The dense and centralized pattern of settlement has ereoted o transportation problem . Fortunately the complex and busy metro system, built at the beginning of this century, has greatly eased the si/uation. The millions of touris/s who arrive in Paris during every season of the year

Sacre-Coeur Kilisesi eteklerindeki Montmartre Paris'in en gรถzde turistik merkezlerinden birisidir.

The district of Montmartre which surrounds the basilica of Sacre-Coeur is one of Paris' most popu/ar tOUriSI spots.

are not o burden on the city. Accommodation facilities, from five-star hate/s to camping sites, and o highly deve/-

oped service industry enable this experienced city to hosts i/s millions of guests in great comfort and style SKYLIFE 10/90 27


AV TURiZMi MEVSiMi AÇlLDI

••

TURKIYE .., DAGLARINDA • SAFARI Türkiye'de 1O yıllık bir geçmişi olan av turizmi hızla yayılıyor . Birçok ülkeden yurdumuza gelen av turizmi meraklıları bir ayı vurmak için 2 bin dolar ödüyorlar. 28 SKYLIFE

ı

0/ 90

K

asım ayının son günleri ... Arlvin ... Kısa bir süre için

oturup dinlenseniz, havan ı n çok soGuk olduğunu anlayacaksınız . Ama isteseniz bile bunu yapamazsınız . Çünkü iki saattir, o güne kadar rastlamadığınız büyüklükte bir ayının peşindesiniz . Nihayet, onu vurabilecek kadar azalttınız aranızda­ ki mesafeyi . Tüfeğinizi doğrulttunuz. Çok zor bir işi sonuçlandırmak üzeresiniz ve boşarmanız halinde Orman Bakanlığı'na 2 bin dolar ödeyeceksiniz. Ama , zaten bunu bile bile gelmişsiniz Amerika 'dan burgya. Çekiyorsun~z tetiği ve tamam . Odülünüz mü? Once zor bir i ş i başarm ı ş olmanın verdiğ i hazzı yaşamak, sonra da bir dağ kulübesinde üstünde çay demlenen sobanın yanı başındaki masaya oturarak bütün bir gün duyduğunuz heyecanı


Türkiye av turizmi açıs ı ndan adı yeni yeni duyulmaya başlayan bir ülke. Av meraklı ları , hem doğal güzelliklerin, hem de eli boş dönülmeyen av partilerinin tadına doyamıyorlar .

Hunting tourism is just beginning in Turkey. Hunters come to Turkey both for the beauty of the landscape and the satisfaction of good hunting.

bir daha yaşamak . Çetin iklim şartları, turistik otelierin lüksünden çok uzak dağ evleri ve hatta bazen çod ı rlar . Buna 1arşıl ı k merak, heyeca n, zorluklara diren i şin ve zoru başa rma nın verdiği müthiş haz, kı sa­ cası yaşadığ ı n ız ı lier an hissetmek ... Av turizmine gönül verenler, aşkların ı n zorluklarını ve zevklerini i şte böyle anla tıyorlar . Evet, d ünyada geniş bir uyguloma ol a nı bulan av turizmi, T~_rkiye ' de de anuncu yıl ı nı doldurdu . Ulkem izdeki ,bu yeni tür turizm hareketi daha ş imdi­ den bir d ünya rekoruno do sah ip . Geçen yıl ABD'den kalkıp avia nmak amacıyla Türkiye'ye gelen Ja ck Fiske 'e Pa mfilya av hizmetleri tarafından , dünyan ın en büyük ayı sı, Yusufel i'nde, vurdurulmuştur . Düzenli av turizm i, Türkiye'de de, -+

THE OPENING OF THE HUNTING SEASON

SAFARI IN THE TURKISH MOUNTAINS tourists /ike to lie araund on o beach or o~ the deck of o boot sooking in the sun 's rays, others /ike to traipse araund cities, exploring mosques and churches and occasionally silting down for o sumptuous meal. Bul for o hardy few enioyment comes from completing o difficult challenge after walking for mi/es, braving the elements, sleeping_ fitfully on o rough bed and waiting for hours until the right moment. When the quarry fina/Iy eniers info the sights, they pul/ the trigger. And then the hunter has accomplished his goal. -+ Same

TÜRKIYE'DE AVI SERBEST CINSLER VE ALANLAR PERMITTED SPECIES AND HUNT/NG REGION$ Do9 keçisi Ayı -

Akseki , Mut, N omrun, Pozontı , Arsuz,

Mountoin goal

Beor

Artvin

Çengel boynuzlu do9 keçisi - Asion Koroco - Comman roe Voşok -

deer

Lynx

Yaban domuzu - Wild Kurt - Asion

wolf Çokol - joekol

chomois

Artvin Artvin , Çomlıhemşin Arsuz

boor

Yukarıda adı geçen bütün olanlar/o//

areasi

(ol/ areasi Bütün olo nlar (all areasi Bütün olonlar

'iKYllfE 10/90 29


hükümetin belirlediği alanlarda ve gene hükümetin belirlediği yabani hayvan cinslerini aviayarak yapılabiliyor. ı O yıl önce, belirlenen tek bir alanda , yalnızca dağ keçisinin (lbex) avianmasına izin verilmişti. Ardından ayı ve yaban domuzu için izin çıktı. ı988 yılın­ da ise, hükümet, altı yeni av alanı belirledi ve buralardaki çengel boynuzlu dağ keçisi , karaca, vaşak , çakal, kurt gibi hayvanların avını serbest bıraktı. 1 Ağustos-30 Mart arasındaki 8 ay boyunca ABD, Meksika , Ispanya , Avusturya , Almanya, !talya ve daha birçok Avrupa ülkesinden gelen , aralarında kadınların da bulunduğu av turizmi meraklıları, indikleri havaalanında karşılanarak , avlamak istedikleri hayvanlara göre Akdeniz'de Toroslar'daki, ya da Doğu Karadeniz'deki yedi av alanından birine götürülüyor. Av süresi , ortalama cins başına 1 hafta sürüyor. Ava mutlaka sabah karanlığında ç ı kılıyor , öğle yemeği av arasında yeniyor ve fazla karanlığa kalmadan geri dönülüyor. Eli boş dönmek de var ama , başarı oranı genellikle yüzde 80-85. Gece konaklama av bölgesine göre değişiyor. Mesela Antalya bölgesinde otelde, Toroslar'da çadır30 SKYllfF ı 0/ ''

da , Artvin 'd~ ise orman evinde konaklanıyor. Domuz avı gibi sürek aviarı dı­ şında ava ya yalnız çıkılıyor , ya da birkaç kişi birlikte . Türkiye'de av turizmi alanında faaliyet gösteren firmalar, daha çok yer de, daha fazla cins hayvanın avianmasına izin verilmesini istiyor . Bu firmalar, böyle bir durumda av hayvanları sayısının sanıldığı gibi azalmayacağını , lersine artacağını öne sürüyorlor. Türkiye av turizminin öncü kuruluşlarından Pamfilya ' nın Genel Müdürü Selçuk Ak'ın konuya ilişkin görüşleri şöyle : Bunda ilk unsur, avı zor olduğu için , avianan hayvanın yaşlısının makbul olması ve avcının tutupda yavru ve dişileri vurmasının, eveılı­ ğın felsefesi ile bağdaşmaması. Vurduğunuz ve avionması gerçek bir hüner isteyen yaşlı hayvan sadece bulunması kolay yemleri yiyebilen yavruların besinini adeta gasp ederek her kış 2-3 yavruyu ölüme mahkum eder. Çelişik gibi görünse de, av izni verilen bölgelerde yabani hayvan sayısı­ nın azalmayıp , tersine artmasının bir sebebi de, bu tip avın ülkeye döviz getirdiği gözönüne alınarak, korunup kol-

lanmaya başlanması. Mesela, Artvin Yusufeli'nde, ayı avıno izin verilmeden önce yöre halkı tarafındon yılda 30 kadarının yerli ve yabancı avcılor tarafın­ don, 20 kadarının da koçak avcılarca vurulduğu tahmin edilmektedir . Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de avianan her yabani hayvon için ovcıdon belirli bir para alını­ yor. Gene dünyanın her yerinde olduğu gibi, yabancı ovcılar daha yüksek bir bedel ödemek zorunda. Mesela , bir ayı için yabancılar 2 bin dolar öderken , bir Türk ovcı 500 .000 lira ödüyor. Buna rağmen Türkiye yabancı avcılor için çok ucuz bir ülke. Nitekim, ayı başına Yugoslavya ve Bulgaristan 'da ödenen bedel yaklaşık ı O bin dolar. Halen Türkiye'deki sayısı bin civarında tahmin edilen Konya koyununun avı yasak. Türk av turizmi firmaları omatör bir ruhla, ama profesyonelce hizmet verdiklerini belirterek dünyanın her yerindeki av turizmi meraklılarını Türkiye'ye çağırıyor ve n:Jjde veriyorlar: Başta Konya koyunu olmak üzere, avı mümkün olmayan diğer bazı türlerin avianmosını da sağlayacak yeni av konununun bu yıl çıkacağını umuyoruz

e


Borsa+. Yapı Kredi Yatırım'ın hisse senedi işlemleri birimidir. IMKB'de hisse senedi alım-satım işlemlerine aracılık eder ve aşa­ ~ıdaki artı

hizmetleri verir.

+ Şeffaf alım-sabm: Yapı Kredi Yatırım Borsa+ müşterileri. hisse senedi alım-satım

işlemlerinde, talimatın al ı nmasından gerçekleş­

mesine kadar bilgisayarla yürütülen işlemleri ve kay ıtları diledikleri anda inceleyebilirler.

+ Ücretsiz danışmanlık: Yapı Kredi Yatırım Borsa+ müşterileri, deneyimli hisse senedi uzmanlarının hisse senedi alım -satımı konusundaki önerilerinden ve piyasadaki en son geliş­ meler hakkındaki görüşlerinden yararlanırlar. +Ücretsiz saklama: Yapı Kredi Yatırım Borsa+ . arzu edildil1inde. müşterilerinin portföylerinde yer alan hisse senetlerinin saklanma sını üstlenir. + Ücretsiz izleme: Yapı Kredi Yatırım

Borsa+ . müşterilerine ait hisse senetlerinin kar payı Odernelerini tahsil eder. sermaye artırımı

sonucu hak edilen bedelli-bedelsiz hisse senetleriyle ilgili işlemleri gerçekleştirir . Ucretsiz hizmetler yalnızca Yapı Kredi Yatırım hisse senetleri için geçerlidir.

aracılıgıyla satın aldıgmız

YAPI~KREDI

YATIRIM Lideri izleyin. Yapı

Kredi Menkul De()erler Merkeziert lsuınbuk (1) 132 62 00 (151\at) Ankara : (4) 131 98 16 133 89 18·132 07 70· 133 18 27 lzmır:(SI ) 196343· 196344199205-120121 Adana: (71) 182002 (31\atJ Ozei8ankaahk: (11 141 S060


or the last ten years, hunting tourism has been growing rapidly in Turkey. Hunters from all over the world travel to Turkey with the hope of shoating a beor, a wild boor or one of the other permitted species. jack Fiske, an American tourist, ho/ds the world record for the biggest beor ever shot - a record he attained last year in Yusufeli. In Turkey, the government restricts organized hunting tourism to certain areas and species of animals. Ten years ago, permission was given to hunt mountain goals (ibex) in only one district. Later, beors and wild boor were added to the list of permitted anima/s. In 1988, the government added six other areas and widened the list to include Asian chamois, comman roe deer, lynx, iackal, and Asian wolves. lt is forbidden to hunt Anato/ian sheep of which one thousand stil/ exist in Turkey. In the eight months between August 1 and March 30, hunters from the United States, Mexico, Spain , Austria, Germany, ltaly and other European countries are met upon arrival in Turkey and escorted to one of the seven areas

F

designated for hunting. The best shoating is found in the Toros Mountains, in the Mediterranean region and in the eastern Black Sea region . An expedition usually lasts an average of one week for each type of animal. The day beqins in the darkness of morning, with a break for lunch on the trail, and a return to camp before nightfa/1. The success rate is araund 8(} 85%, although there are those who retum with empty hands. Accommodations vary according to the region. For example, hunters stay in hotels in the Antalya region, in tents in the Toros Mountains, and in forest huts in Artvin. Except in a driven shoat, the type of hunt employed for anima/s /ike boar, hunters go out o/one or in smail groups . Componies active in hunting tourism in Turkey want to see permission granted to hunt more types of anima/s in more regions. These companies assert that this would cause the population of anima/s not to decrease, as might be supposed, but rather to increase. Selçuk Ak, the director of Pamfilya, the leading Turkish firm involved in hunting tourism, explains:

"Because hunting is meant to be a challenge, the quarry must have reached a certain age . .The shooting of young ·an ima/s and females is not compatible with the philosophy of hunting. Kil/ing a female, who provides her young with food, o/so condemns the young to death, and there is no sport in shooting a young animal. Hunting and kil/ing an o/der animal, on the other hand, requires real ski//. The culling of mature males, then, doesn 't/'eopardize the renewal of the anima population." As in the rest of the world, hunters are charged a certain fee for each animal. Again as in other countries, foreign hunters pay a higher sum than do local ones. For example, while foreigners pay $2,000 for a beor, Turkish hunters are charged TL 500,000. lnspite of this, Turkey is a very inexpensive country for foreign hunters. In Yugoslavia and Bulgaria, for example, the charge per beor is close to $ 1Q, 000. The good news is that a new hunting law wi/1 most likely be announced this year which allows the hunting of various anima/s presently on the prohibited list

Üzümünü Yiyin, Bagınızı Komatsu lle Yükleyin! Ege'de

bağcılık geleneği

eski.

Bağbozumu

güzel zaman.

Üzümler kasalarda ayrılmış . Kat kat kamyona dizilmekte ... Ko mat

vızı r vızır,

hal'e yolculuk var.

ürün beklemez,

Komatsu ile yükleyin, Ege'nin

ketini bekletmeyin ...

2·2,5·3·4 Ton Kaldınna

Kapasltell Komatsu Fork11Hler FD20NT-11 FD25NT-11 FD30NT-11 FD40ZT-4

(: :) ~<•l ~ Pi\llt--"3 1) G ÜÇ VE GÜ VEN DO LU


TODAY

A

B I RD

ISTANB UL'S

SYMBOLIZES CENTER ...

As a guest of The Marmara one enjoys a magnificent view, a panorama stretching from the Bosphorus to Serr谋glio Point from the Golden H orn to the Marmara Sea, a view which captures Istanbul s lively, glittering life. Right in the center of the city. There, whether for a few days or a few hours, in the contentment offive-star comfort, listen to the heartbeat of this extraordinmy city.

- - - T H E -- -

MARMARA I STANBUL Taksim Square 80090 路Istanbul Tel: (1) 15 1 4696 Fax : ( 1 ) 1 440509 T1x :24 1 37e tm a tr


[Y)HONDA

Dünya Lideri Izliyor Honda Accord 2000. otomobil teknolojisinde bir zirvedir. Konfor üstünlüğüyle. yumuşak hatlann ol uşturduğu gözalıcı dizayruyla ve öncüsü olduğu bilgisayar denetimli sistemleriyle... Motor yönetim sistemi.SOHC PGM FI...Fren sistemi.ALB. .. Otomatik vites sistemi yedi değişik komutlu. Tümü bilgisayar kontrollu ... Sürüşte en az çabayla en yüksek performansı ve tam güvenliği ağlamak için. Honda patentli bir başka eşsiz teknoloji. Dört tekerleğe direksiyon kumandası,4 WS ... Dar virajlan güverılikle, kolaylıkla alabilmek ve rahatlıkla park edebilmek için. Honda Accord 2000, Civic Sedan, Civic Hatchback ve CRX yalruzca Çelik Motor'un kapsami] garanti. yetkili teknik servis ve yedek parça güvencesinde. Türkiye'de tam 49 noktada. Şimdilik ... Dünya zirvedeki Honda'yı izliyor. Siz daha tanışmadıruz nu?

TÜRKiYE GENEL OiSTRiBÜTÖRÜ

ÇELiKMDmA 353 90 sı · 353 91 80 (6 Hall

HondaShow Room

Biıyıikdere Cad. ll~ ­

Esenıepe. i sıanbul 16 7 34 84 · 173 12 ~O

Honda Yetkili Satıcılan ısTA~BLL • \1utluhan Ltd. ~ıi. Kalamıı hıı<r (;ıd ' ' 1'·1> fenerhah(<. )!1> "1151~).16 51 ~~ • YtnikôyOtomoıh. Koıhaıılad. 1"tı \ rnı lo' ın~ '1'1 'H> ı;..,.~.. Cumhum<t Cad )U.lflarbtKI~tı ı; 11 - 1.111 ~ ~ 1~ • Akıüı Otomoth .Ç~ıkuşuSol. . lll"enı. Telln9u5117 · 1~11 ~~~ı

"'' KARA•

ILli IR• Ttrılli0to1110(h.Ataturllad..1)11 A. ~~~~ 111-lı.li~ 56 t BonOIOzııo(i. A.Ş. CınnahCad. 66Çiınkaıı.l~ JO~lH I ~O.ı..'A • CoıJ<unkun Koli. Şti. Zl\apaıa Bul. Ahjadıhe) Apt." C 1" ~ 15~-1 1 ~~ 59 t IZ.\IIT• Faik Otomotn.IJemmc>u Cad 1Yo. 15110 u; BALIKı:SIR• Alhn TKartt .A.Ş. \ enı HallaneCad 11.~511 ~~ o A.'TAl\A• Kostaı KandilltrOtomoti,, Uçgen ~lah.Ai'<lılpek~Cad 51 Cl' 11~115·1~ ~fYO~ • Er \1akint Ltd. Şti. Ataturk Cad ~u..1JQ -~- ") a ESKişEHIR> Üstün QıOzııo(i., Sıvnhısar Cad. RR A.IC Ol ~DE.\IZLI• Kuzu TK. Koii. Şti. HaHad 1~- ..ıu "' · 5<11"1 o ÇORU\1 • Ç'ıçtkciltrTıcım. lnonuCıd. ~5. ~.ı IMI ~.ı..\ISl'~•Kanıt \loıorluAr1çlar Ltd.Şci .. ,\ıaturl Bul. c. lC "55" a TRA.BZO~• Doğu Kan<!eniıOto Td.ı d. Şci. SahıiCad .1". ~ı;'" KO~YA• Oto Ko~ A~. ~alçao lad Adıhanı . >~ 1.1.1.1u 52 o Dl'ZU• AdnanCösıtrişli.Aıat urk Bul. ~ . 11 Ulll· ll ll HI GAZIA.,TEPHtı,l\ Ttrnıurtır. FC\'ZI(akınak Buh·an l. Cad. I9.1U 10 ll o BURSA•Inolbr Ud. SıadyumCad. ~~ . 1~ -~ JJ · 1~ u~ uJ \1ERSI~ • \lorbuluı Otomo~h, lnonu Cad ~~~~ . 52 6:<~ ~ tuılftı ıti U•ı. ll ond.l ~ccord

1000, .\Bil dı,~ nda 1alnun J.,n\l'ıb · tıond• \lot or [o. LN: larUndu wtlilir. ll oNı \lot• (o. Lıcl 'uı Turi.i1t ~td ili iıhalll('\1 ,., ırl. 4nırirtuı onı ( riil \lotor'..r.


Lütfen dikkat! Yapı

Kredi'nin

Türkiye'nin dört bir yanında ve Kıbrıs'ta "24 saat hizmet veren" Telebankaları şimdi havaalanlarında

da

hizmete girdi. istanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Dalaman,

Antalya ve Adana

havaalanlarının

iç Hatlar Geliş Terminalleri'nde bulunan Telebankalar'dan

dilediğiniz

an para çekebilir, para ya da çek yatırabilir,

havale yapabilirsiniz.

Türkiye'nin 6 büyük havaalanında yalnızca Yapı

Kredi'nin sunduğu

bu "özel hizmet", tüm Telecard ve

Yapı

Kredi kredi

kartı

sahiplerine duyurulur ...

tl: j

Attention please!..

24

L . ~ --- . -ı-YA PI

KREDı

a. ar;;; aııa

YAPI~KREDi "hizmette

sınır

yoktur"


NUH'UN GEMiSi 'NDEN

MERYEM ANA'YA

••

ürkiye için , haklı olarak, Filistin 'den sonra Doğu ' nun ikinci kutsal beldesi denilebilir. Çünkü bu ülkede, ilôhl kitaplarda adları geçen bazı peygamberler ile diğer ruhani liderlerin yaşamış olduğu çok sayıda tarihi yer bulunur.

T

TURKIVE'NIN KUTSAL •• • YORELERI

Sovyetler Birliği sınırına yakın Ağrı Dağı , uzun süreler ziyaretçilere kapalı kalmıştır. Kutsal kitaplar Nuh'un gemisinin orada bulunduğunu yazarlar. Şimdi bu yüce dağın karları arasında , Nuh 'un gemisinin bu kalıntısını bulmak umuduyla keşif gezileri yapılıyo r .

Ta ri h boyunca say ı s ı z kavmi n ve kültürün buluşup kayna ştığı Anad o lu topraklar ı özellikle üç büyük semavl dinin çok önemli ziyaretgô h ve haç yerle rini bağrında

Milaftan sonra 1. yüzyılda , Akdeniz kıyılarında Saul adı verilen bir bebek dünyaya gelir . Bebeğin doğum yeri , adı yüzyıllardır değişmeyen Tarsus'tur. Tarsuslu Saul , Hz . lsa'nın 12

taş ı r . 36 SKYUFE ı 0 / 90

Eski kaynaklarda ise, kab ilesiyle uzun süre dolaşan Jbrahim peygamberin , "Harran'a gelip orada yerleşme­ sinden" söz edilir .


THE SECOND HOL Y /AND

BIBLICAL LANDS OF TURKEY by Charles E. Adeisen Turkey has been iustly cal/ed, after Palestine, o second Holy Land of the East. Profuse here are historic sites associated with the lives and acts of prophets and other holy persons revered by the fallawers of the world's three great monotheistic faiths. traddling Turkey's border with the USSR, Mount Ararat has often been off limits to visitors. The magnificent 4004 meter sleeping volcana is where, says the Bible, "in the seventh month on the seventeenth day, the ark came to rest upon the mountains of Ararat, after, in the words of the Koran, "it. . .[had run} amongwaves/ike mountains. " Expeditions now scale this mighty mountain , hoping that sameday its eternal snows wi/1 give up same relic of the great ship of Noah . Old foo, in the annals of human faith in the one God, as so amply evidenced in this /and, is the story of how the prophet Abraham, in the long wanderings of his tribe, "when they ca me to Harran, settled down. " Harran, found now in southern Turkey, is stil/ notab/e for its countryside traditions of dwe/1ings with beehive roofs that recai/ fo r o/der, even biblical times. A world away in time and place from Old Testament Harran , on Turkey's bo/my Mediterranean coast, an old tradition suggests that same place between Mersin and lskenderun, after it swallowed )ona h, the ''greot fish" of biblicallore, "vomited out )onah upon the dry /and. " In the first century A. D. on that same Mediterranean coast, o child was bom whose name was Saul, his birthplace Tarsus, o city whose name has not changed over the centuries. Rising on the banks of the River Cydnus (the modern Tarsus Cayi}, Tarsus was the chief city of the Roman province of Ci/icia. History would remember Saul of TarsusasSaint Paul, the Apost/e to the Gentiles who recai/ing his early years cal/ed his hometown , "No mean

S

havarisinden biri olan Aziz Paul 'dan başkası değildir. Tarsus'ta Romal ılar­ dan kalma şehir kapısına bugün "Kieopatra Kapısı" deniliyor. Gerçekten de Mısır Kraliçesi, Marcus Antonius ile ilk defa Tarsus'ta karşılaşmıştı. Ama birkaç kuşak öncesine kadar kapının adı "Paul Kapısı " idi. Nitekim onun kullandığı söylenen antik kuyu, "Paul Kuyusu" adını hôlô koruyor . St. Paul ve arkadaşı Barnabas'ı eski Yunan tanrıları Zeus ve Hermes'in yerine koyan Lystra şehrinden geriye neredeyse bir taş bile kalmamıştır. St. Paul'un daha sonra yelken açtığı Truva'daki Alexandria Troas limanının yerinde ise şimdi yeller esiyor. O dönemden geri kalanlar içinde en canlı olanı Ege'nin büyük antik beldesi Efes'tir. Bir zamanlar St. Paul 'ün vaazlarından öfkelenenlerin, şehrin o zamanki tanrıçasını desteklemek için toplanarak iki saat boyunca "Efes--+

city".

lt was certainly that and more, for its

schools o/most riva/ed those of Athens and Alexandria intheir excellence. A surviving Roman city gate is now cal/ed, for tourism 's sake, Cleopatra's Gate. The Egyptian queen did in fact meet Mark Antony for the first time in Tarsus. But un til several generations ago, the porta/ was long known as Paul's Gate. An ancient well that tradition ascribes to the Apostle's use, is cal/ed Paul's Well. His remarkable career as o preacher and as the outhor of the famous epistles, /ed him over much of the huge suf:r continent of Asia Minor, along olivegreen coasts, and across the wheatcolored steppes of the Anato/ian heartland. Much of the world that Paul knew has vanished. In Lystra, where he and his companian Barnabas were taken to be the Greek gods Zeus and Hermes, hardly o stone remains, and Alexandria Troas, the port of Troy, where Paul sailed for Macedonia, is now inhabited only by the winds. Of what survives from his world Ephesus, the great Greco-Roman city of the Aegean, is the most moving. Today travelers stand in the huge theafer where his antagonists, enraged by his preaching, go thered noisily for two -+

Efeslilerin tanrıçası Diana ... "Great is Diana of the Ephesians". SKYLIFE

ı

0/90 3 7


Iiierin Diana 1 sı en büyüktür 11 diye bağırıp tezahürat yaptıkları büyük tiyatroda şimdi turistler dolaşıyor. Paul ve Barnabas ' ın 1conium adıyla tanıdıkları Konya ise, yüzyıllar sonra Mevlevi dervişlerinin merkezi olarak ikinci bir ün kazanmıştır. Bu dervişlerin evrensel sevgi ve insanın sonuçta Allah'a ulaşacağını savunan , her dinden insana eşitlik çağrısı taşıyan fel11

11

sefesi, St. Paul'un ideallerinden hiç de uzak değildir.

Selçuk'taki Meryem Ana Kilisesi (Üstte) Efes yakınlarındakiSaint John Kilisesi (Altta) To Moslems everywhere, Mary is revered as the pure and gentle mother of lsa, as Jesus is known to Islam. (Above) Basilica of Saint John the Divine at Selçuk near Ephesus.(Below) 38 SKYUFE ı 0/90

St. Paul 'ün ilk imana çağrı gezisi, bugünkü adı Antakya olan Antiochaota'dan başladı. Şehre hôkim bir tepede Aziz Peter Mağarası vardır . lsa 'ya ilk inananlar orada toplanıp ibadet ederlerdi. Bu mağara Hristiyanların her yıl ziyaret ettikleri kutsal yerlerden biridir. lik defa söz konusu mağarada isa 'ya inananlara 11 Hristiyan 11 adı veril diği biliniyor. St. Pa.ul ' darı yüzyıllar sonra St. John 'un 11 llahi llhamın Yedi Kilisesi 11 olarak ilan ettiği tapınaklar , Hristiyan turistleri Türkiye'ye çeken bir diğer odak noktasıdır . Ephesus (Efes), Smyrna (lzmir), rüzgôra açık akropolü ile Pergamun (Bergama), Thyatira (Akşehir), adı değişmeden kalan Sardis, Philadelphia (Alaşehir) ve muhteşem kalesine atfen Eskihisar diye adlandırı­ lan Laodiea ... Efes yakınındaki Selçuk'ta tepe üzerine kurulu büyük St. john Bazilikası da Hristiyan hacılar tarafından sık sık ziyaret edilen yerlerden biridir. Selçuk'tan az ötede , Panayır Dağ ı' n ı n kuzey eteklerinde Yedi Uyuyanlar Mağrası da ilgi çeken yerlerden biridir . Efsaneye göre yedi Hristiyan kardeş , putperest Romalıların zulmünden kaçıp Hristiyan imparator Teodosius ll dönemine kadar uyumuşlar. Yedi Uyuyanlar'a benzer bir hikayeye Kur'an ' ın "Kehf-Mağara" süresinde de rastlanır . Türkiye'deki bütün bu kutsal yerlerin belki de en etkileyicisi, yıkılan medeniyetlerin kalıntıları arasında değil, Efes yakınlarında ağaçlıklı bir tepeye , Penaya Kapulu 'ya giden bir yolda bulunur: Meryem Ana Evi. Müslümanların da kutsal saydığı Meryem Ana'nın , bu sakin yerde yaşadığı söylenir. Meryem Ana Evi 'nde hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar aynı çatı altında toplanır ve her biri kendi usulüyle onun için dua ederler. Hristiyan hacılar burada , ziyaretçileri ''Tanrı misafiri" kabul eden Türklerin geleneksel konukseverliğiyle karş ılaşırlar

e


SVSTEME BANC:AIRE C:C>NTEMPC>RAIN

PRIVILEGE DE LA COMPETENCE DAN~ LE~ ~ERVICE~ BANCAIRE~

HABITATION

CREDITS PERSONNELS A INTERET BAS

130 SUCCURSALES DE BANQUE

Emlak

Bankas覺

VALEURS MOSILlERES

CARTES DE CREDIT

SYSTEME BANCAIRE INTERNATIONAL

considere comme sa tache nationale de former des jeunes cadres, competents dans leur

branche, af覺n de vous fournir des services bancaires contemporains. Passez a une des 430 succursales de EMLAK BANKASI, prenez connaissance de nos services bancaires, notez les multiples avantages. Chaque service vous sera rendu par ses competents.

t;:

EMLAK BANKASI--------


Antakya yakın la rındaki Aziz Peter mağarası

önünde hristiyan hacılar. (Üstte) Tarsus'ta Aziz Paul'un kullandığı söylenen "Paul Kuyusu" (yanda)

Grotto of Saint Peter near Antakya. (Above) Tarsus, city of biblical/ora on Turkey's Mediterranean coast, was birth place of Saul of Tarsus /afer known as Saint Paui.(Right))

hours to cry, "Great is Diana of the Ephesians" in support of the city's patran goddess. Konya, known fo Paul and Barnabas as lconium, lives on, having won new fame as the center of the enlightened Mevlevi or "Whirling" Dervishes whose philosoph y of universal love and man 's ultima/e onene ss 40 SKYUFE

ı

0/90

with Gad, appealing to Mas/em and Christian o/ike, would surely have been comprehensible to Paul. Paul's first faith-inspiring iourney, began in Antiochaota-os-the-Oronfes or preseni day Antakya. Overfooking the city is Saint Peters Grottos. Within this cave early fallawers of jesus gath-

ered to worship. Taday the grotto is the scene of annual pilgrimages of Christians. lt was here in Antioch that the Fo~ lawers of jesus were first cal/ed Christians . Centuries later, the sites and ruins of the Seven Churches of Revelation addressed by St. john the Divine continue to exert o powerful spiritual attraction for Christian tourists in Turkey: Ephesus; Smyrna, surviving in Turkish times as the busy port of /zmir; Pergamum (Bergama} on its windswept acropalis; Thyatira (Akşehir}; Sardis, its name unchanged; Philadelphia (Alaşehir} and Laodicea, its noble sfones cal/ed Eskihisar, the old Castle, by taday's Laodiceans. On o hilltop site at Selçuk, near Ephesus, loams the huge and partio/Iy restored basilica of St. john the Divine which is visited by pilgrims as the tradifional resting place of the Beloved Disciple. Not far from Selçuk, on the north slope of Mount Pion (Pana yi1 Dağ} is the cave of the Seven Sleepers, where legend maintains, seven Christian brothers safely slept during the persecutions of pagan Romans, only lo awaken in the reign of the Christian emperor Theodosius ll. This same story of the seven sleepers appears in the chapter of the Koran cal/ed "The Cave" . Perhaps the most maving af all the biblical shrines of Turkey is found, not among the imposing ruins of vanished civilizations so frequently found in Turkey, bul where o humb/e road, not far from Ephesus, leads to wooded hi/ls and fo the Panaya Kapulu, the house of the Virgin Mary. Known to pious Turkish Moslems as Meryem Ana, or Mather Mary, she is said to have lived in this franquil place. With its flowing holy water spring, this site, more than any along the coast, evakes the spirif of sacredness. To Mos/em s everywhere, Mary is revered as the pure and genlle mather of lsa, as jesus is known lo Islam. Here under the same roof Moslems and Christians o/ike share these precincts as they offer up dignified prayer, each in his own way. And here the Christian pilgrim-lraveler encounters most meaningfully the ancient custom among the Turks of cal/ing visitors in their lands, "Guests of Gad" CHARLES E. ADELSEN is an American journalisi who has lived and worked in Turkey si nce 1900. His travel articles have been widely published in newspapers and magazines .


Eğer konuklarımza sunamıyorsanız,

Yıldızlarınız

kaliteli bir iletişim hizmetini tam istedikleri anda

otelinize ikinci kez gelmelerini beklemeyin...

biraz sönük kalmış demektir.

Türkiye'de otel ve motellere, seyahat acentelerin~, ,,_-=------~ en uygun iletişim sistemlerini Netaş sunuyor: Santrallarıyla ...

Oteller için özel programlarıyla...

Ve sistemi tamamlayan özel otel telefonlarıyla. Netaş

sistemleri müşteri trafiğini düzenler

ve personelin yükünü azaltarak hizmet kalitesini yükseltir. Netaş sistemleri, odalarla

ilgili bütün bilgileri ekrana aklararak

rezervasyon hatalarını önler. Daha önemlisi, otelle acenteler arasında otomatik bağlantı kurarak, bir rezervasyon fırsatını kaçırma

Bir otel müşterisi "Club Sandviç" isternekten başka nedenlerle de telefona uzanabilir...

olasılığını

bir özel

yokeder. Farklı şehirlere yayılmış bir otel zincirini,

şebekede birleştirir.

Ve telefon konuşmalarının eksik faturalanma olasılığını

otomatik olarak

ortadan kaldırır. İletişim çözümlerimiz, sadece otel yönetimini değil, müşterilerinizi

bekleyen mesaj ve hızlı arama

de

kolaylıklarından yararlandırmanızı sağlar:

Kiralık araba servisleriyle, havayollarıyla,

restaurantlarla vb ...

Otel konukları , odalarındaki telefonlarda bulunan özel hizmet tuşlarıyla istedikleri otel servisine

hemen bağlanırlar. Oteliniz Van'da veya Kaş 'ta 30 · 40 adalı bir küçük tesis olabilir. Ama konuklarınız yine de kendilerini dünyanın

merkezinde hissetmelidir. Bunun için Netaş' ı aramanız yeterlidir.

Netaş'ta size

uygun bir iletişim çözümü

mutlaka vardır.

Netas ..

iletişimi n

..

g u c u.


LUCIANOtiARCATO

+DeC 0 RTeX fadini borghi

fb.


D

oğa, tarihsel yapı ve mimari üçlemesinin bileşimi Boğaziçi gerçeğini yaratmıştır. Bu gerçeğin içinde

fener olayları , saz meclisleri ve acıyla sonuçlanan aşklar da vardır. Aslına bakılırsa Boğaziçi, doğa ve insanoğ l u­ nun. yarattığı bir kültürdür. Uç yüz yılı aşkın bir zaman diliminde Boğaziçi zaman zaman yazarlara , şairlere.ressamlara da esin kaynağı olmuştur.

Erguvan ağaçları Boğaziçine özgüdür. Baharla birlikte erguvan ağaçları çiçek açar. Ardından manolyalar ve Nilüfer çiçekleri ... Boğaziçi denince akla , yalılar gelir. Belki de ilk algıladığımız şeydir bu yalı­ lar. Beyaz ve aşı boyalı ahşap yalılar yüzyıllardan beri belirli bir amaca göre yapılırdı. Bu yalıların bazıları denize çıkıntıl ı, kazıklar üzerinde yükselir. Bazıları da tek katlı ve denizle burun burunadır. Çoğunun altında kemerl i kayıkhaneleri vardır. Deniz, bu koyık­ haneler nedeniyle yalıların içine kadar girer. Gül , lôle, ortanca , nilüfer, ma- -+

ETERNAL /N SP/RA TION AND PLEASURE

A TRIP DOWNTHE BOSPHORUS Wooded hillsides, popu/or excursion spols, sma// piozzos, plane trees,

springs, fountains , waterfront houses and their boathouses, seoside mansions and polaces and the quays which line the viiiages' waterfronts . . . These are the sights of the Basphorus. synthesis of nature, history and architeclure has created the Bosphorus as we know it today. For nearly three hundred years, this norrow strip of water which separates Europe and Asio has served os o source of inspiralion for writers, poets and painters . The natural beauty of the Bosphorus is undeniable. judas trees are particular to this area. In the spring, when they b/ossom, the deep green of the forested hi/ls is spattered with pink. And then the magnolias and lilies c ome in to -+

A


Yeniköy'deki Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı. The Şehzade Burhanettin Efendi yalı in Yeniköy.

nolyo ve sardunyo çiçekleri ise ulu ağaçları n gölgesinde her bahar bu yalı bahçelerinde yeniden boy verirler. Boğa ziçi' nden sözedince kuşkusuz martı ve güvercinlerden de söz etmek

gerek . Ressam ve yazar Gürol Sözen "Martı istanbul'du . " diye yazar . Ak Yayınlar içinde yer olon "Bin çeşit Istan bul ve Boğaziçi Yalılorı" adlı kitabında Gürol Sözen Boğaziçi'nin ve Istonbui 'un masalını anlatır. Dünle, günümüz orasında gidip gelen bir masaldır bu. Bu mosolda mavinin de, güvercinin de, erguvon C!ğoçlorının do ayrı yeri vardır. Çünkü Istanbul ve Boğaziçi, yüzyıllardon beri süregelen bir derin yaşamın yalın güzelliğidir. "Boğoziçi'nde mavi , kimi yerde griye, yeşile dönüşür. Kimi yerde lociverttir, yokamozlorın ı ş ı ğı ile oyd ı n­ lanır içi . Korodeniz'le Marmara'nın 4 8 SKYllfE ı 0 / 90

birbirine karışan suları onun kanına girmiştir. insanoğlunun yüzyıllardan beri vazgeçemediği bir güzelliği Boğaziçine armağan etmiştir doğanın tanrıları. Her kentin bir tarihsel yapısı ve doğası var. Bu iki öge o kentin kimliğini oluşturur . Denizi, suyu, sevdası, güvercini, yeşili, çiçeği ve boylu boyunca mavisiyle süren bir güze l likt~r bu . Bizans'ı, Osmanlıyı yaşoyan Istan-

bul'da böylesine bir kenttir . Her kim gelip başını Boğaziçi'nin penceresinden uzatmışsa kurtulamamıştır . " der bu ilginç kitabında Gürol Sözen . Dilerseniz, Boğaziçi ' nde gezintiyi Sözen'le sürdürelim. Bu kez Boğoziçi'nin yalılarını dinleyelim onun dilinden "Üsküdar'ın Boğaziçi'ndeki ilk iskelesi Kuzguncuk'a varmadan önce gözünüz ince uzun bir yalıya takılır.

Uçuk pembe bir yalıdır bu; Denizin serinliğini, Boğaziçi'nin çırp ı ntıl arını yüreğinde duyar. Oylesine yakındır ki suya dış duvarlarındaki ahşap, sanki bir teknenin gövdesidir. Habire döver dalgalar konsq.llar üzerindeki yalının böğrünü. Usküdar ve Kuzguncuk arasında kalan tek özgün örnek olan bu yalı , Fethi Ahmet Paşa yalısıdır . Boğaziçi yalı ve korularıyle olduğu kadar öyküleriyle de (Jnlüdür. ününden geçtiğimiz her yalı derin öykülerle bezeli olduğu kadar tarih-

sel gerçekleriyle de yüklüdür. Çengelköy'deki Sadullah Paşa yolısı da iki yüz yıllık yaşam ı boyunca nice serüveniere tanık olmuştur: Mutluluk ve hüznü yedeğinde tutarak. Siyasal dalgalanmalar, uzu n soy zincir inde alabildiğine esmiştir. Hem de bir mutluluğu yokederek.-+


Yeniköy'de Arif Paşa Yalıs ı (Üstte)

The Arif Paşa ya/1 in Yeniköy. (Above) Yeniköy'deki Faik ve Bekir Bey Yal ı s ı( Altta)

The Faik and Bekir Bey yal1s in Yeniköy. (Below) --------------------~

bloom . . . Above the splendour of the earth and the water soar the sea gulls and the pigeons. Torchlight processions, musical gatherings and bittersweet love stories have o/so left their legacy. lndeed, the Bosphorus is o culture created by the interaction of nature and people. Above all, the wooden waterfront houses known as yol! s represent the Bosphorus. These wooden yal1s, which are painted either white or red ocher, are an architectural form indigenous to these shores. Same rise on piles, suspended over the sea. Others have only one story, and are built very close to the water. The maiority stand over vaulted boathouses which bring the sea info the yol! itself. Gardens full of roses, tulips, hydrangeas, magnolias and geraniums bloom every spring in the shade of maiestic trees, splashing the yahs with co/or. In his book A Thousand Istanbul and Bosphorus yahs (published by Ak Yayiniar}, painter and writer Gürol Sözen narrates the ta/es of the Bosphorus and of Istanbul. These stories bridge the post and the present. In them, the blue of the water and sky, the pigeons and the judas trees all play o specific role. The appeal of the Bosphorus yahs rests not only in their physical oppearance, but o/so in the centuries of lstanbullives who have inhabited them . In his book, Gürol Sözen writes: "In same places the blue co/or of the Bosphorus turns to grey or green, in others it is the co/or of lapis, illuminated by phosphorescent light. The beauty of the Bosphorus, which has attracted civilization for centuries, is o gift of the gods. "Every city has o distinct history and natural setting. These two elements give o city its special character. Istanbul has o beauty which is defined by the infinite blueness of its seas and waters, its passion, pigeons, greenery and blossoms. In this city, Byzantines and Ottomans o/ike have lived. Whoever peeks over the window of the Bosphorus is lost farever to its splendour. "The Bosphorus is as famous for its stories as it is for its yal1s and groves. Seeped in history, every yol! we pass has o story to tel/. "Before reaching Kuzguncuk, the first pier on the Asian side of the-+ SKYLIFE 10/90 49


Yeniköy'deki

sıra yalılar.

A row of ya/ts in Yeniköy.

Sevincin sesini derin sulara gömerek. Edebiyola düşkün Sadullah Paşa Meşrutiyetçidir . Padişahın gözünden düşürülmüştür. Berlin'e elçi olarak atanır. Ve Sadullah Paşa 1891 de Viyana'da elçi iken, Boğaziçi ve eşi Necibe hanımın özlemi içinde ölür . Necibe hanım Sadullah Paşa'nın öldüğüne hiç inanmaz . Onun döneceğine inanır . Yalnızlık, hasret ve hüzün ... Necibe hanım seksen yaşında­ dır ve Paşanın kendine armağan ettiği pembe giysisiyle her gece dolaşır durur yalının oval salonunda ... Bugün oval salonu, özgün kalem işleriyle 18 . yüzyıl özelliğini sürdüren Sadullah Paşa yalısı , Boğazi­ çi'nin keyfini çıkarıyor . " Anadoluhisar'ındaki Amcazade Hüseyin Paşa, Koni Ostrorog ve Kıbrıslılar yolısı gibi nice yolılario bezelidir Boğaziçi kıyıları. Anadoluhisarı ve Rumelihisarı 'nın kuşa ltığı iki kıyı ya lı, koru, köşk ve saraylarıyla dünden günümüze bir kültürel köp-

rü ku ruyorlar bugün . Sözen' in de dediği gibi "Mavinin, martıların, güvercinlerin, erguvanların ve manolyaların keyfi"ni de çıkararak "e SO SKYLI FF 10/90

Bosphorus after Üsküdar, you see a graceful, two-story yalt . This pa/e pink ya!t feels both the coolness and the turbulence of the Bosphorus. Lying close to the water, its outer walls seem /ike the hu/1 of a wooden boot. Waves beat continually against the seaward side of the building which rests on brackets. This ya!t, the only remaining example of an outhentic seaside wooden house between Üsküdar and Kuzguncuk, is the Fethi Ahmet Paşa ya!t . "The Sadu/lah Paşa yalt in Çengelköy has witnessed many adventures over two hundred years; the house echoes with memories of joy and melancholy. Fluctuating political fortunes destroyed happiness and swamped the sounds of gaiety under deep waters . "Literary-minded Sadu/lah Paşa was a constitutionalist who fe// from favor with the Sultan . In the Iate 19th century, he was appointed as the Ottoman arnbassadar to Berlin . He died in Vienna in 1891 , yearning for his wife Necibe and for the beauties of the Bosphorus.

"Necibe hantm refused to accept Sadu/lah Paşa's death . She believed he would return . Loneliness, Janging and melancholy filled her remaining days . At the age 80, Necibe hanim stil/ wandered through the ova/ salon of the ya!t every night, dressed in the pink gown her husband had given her. .. "Taday, the great hall of the restored 1Bth century Sadu/lah Paşa yalt once again enjoys the pleasures of the Bosphorus ." The shores of the Bosphorus are decoroted with many othet yolts, the most fomous of which are the Amcazade Hüseyin Paşa yalt in Anadoluhisar, the Ostrorog yoil and the Kibris/i Mehmet Paşa yalt in Kan!tco. Forlified by the fwin 15th century forIresses ol Anadoluhisall and Rumelihtsar, both sides of the Bosphorus with their ya!ts, groves , monsions and poloceslorm o cu/tura/ bridge linking the post to the preseni And os Sözen soys, "the pleasures of the blueness, seagulls, pigeons, Judas trees and magnolias have continued unabated through the centuries " e


-. '

;t;• •.

;.'ı

..


q/lfl/fi/J 1/ff//U fll/JIIA


BUGÜN BOL AClLI SUCUKSA [/be. .Lt! -~ {9fl""rn

Türk damak zevkini Almanya'dan dünyaya tanıtan Egetürk firması ürünleri, en son teknoloji ile modern tesislerde el degmeden hazırlanmaktadır.

LEZZET KALiTE SEMBOLÜ


s

y

M

p

H

o

N y

We are articipating

clRsAIEI~~~ 2-7

ocıober.

Bologna

SYMPHONY (20 x 20 cm.) DER-3432/DER-3999/DER-3920 Head Office: 90 (1) 179 29 60 (20 lines)

Showrooms İstanbul - Levent ( 179 29 60) İstanbul - Mecidiyeköy ( 166 03 90) İstanbul - Suadiye (358 86 39)

Ankara - Kavaklıdere ( 11 8 75 95) Ankara - Balgat (286 51 96) İzmir (21 55 78) Adana ( 14 Ol 44) Samsun (14 08 61) Antalya (ll 75 45) Çanakkale (15 871) Balıkesir (ll 629) Trabzon (38 094) Bursa (20 63 07)

~''

Çanallale Seramik is participating CERSAIE 1990 (International Exhibition of Ceramics for the Building lndustry and Bathroom Fumishings- 2-711011990 Bologna-ITALY)


uzeyi yüksek kayalıklarla çevrili, pırıl pırıl Akdeniz'in kıyısında uzanan beyazlar içinde, şirin mi şirin, sıcak mı sıcak bir kasabadır Koş. Birkaç yıl öncesine kadar sakin bir Akdeniz kasabası iken, şimdi gerek yerli, gerek yabancı turistler tarafından keşfedilmiş ve eski sakinliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Ama turizm patlamasının, kasabanın çekiciliğini azalttığını söylemek doğrusu haksızlık olur. Antalya'nın sadece ikiyüz kilometre batısında olmasına rağmen sarp yarların kenarlarından giden dolambaçlı yoldan Kaş'a ulaşmak en az üç saat alır. Her dönemecinde Akdeniz'i bir bulup bir kaybedprek ileriediğiniz nefis yol, son kırk kilometrede kara istikametine yönelir. Epey bir süre kayalık ve -+

K

AN IDYLLIC SETT/NG

THE SIMPLE PLEASURES OF KAŞ by Suzanne

Swan

Sheltered from the north by sooring rock cliffs, the brilliant white town of Koş overlooks the spork/ing Mediterranean waters across to the Greek isiand of Castellorizo. No fonger the sleepy port of pre-tourism doys, Koş has been discovered by both /and and sea voyagers. Fortunately it has retained its chorm and even the projected construction of on oirport won 't detroct from its idyllic setting. lthough only two-hundred kilometers west of Antalya, the journey is ot least o three hour drive olong o winding road which skirts the edge of sheer cliffs. The hoirpin bends moke you catch your breath! For the last forty kilometers, the road turns iniand - you elim b rocky and scruffy mountoins before o dromotic descent info Koş. The sea opprooch is no less spectoculor; pine forested spits of lond ringed with sondy beoches reach out info the clear waters of the Mediterranean which surraund you and your boot. In the old seetion of the villoge,-+

A

SKYIIFF 10/90 57


çıplak dağlarda yol aldıktan sonra aniden Kaş ' a iniverirsiniz. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, bu sokakların iki yanında yükselen ahşap balkonlu beyaz badan~ı taş evleri ve balkanlarda, duvar kenarlarında kapı önlerinde dizili gülleri, ebegümecileri ve fesleğenleri ile tipik bir Akdeniz kasabasın ın görünümüne sahiptir Koş . Kasabanın üstünde yükselen yarlarda oyulmuş Likya kaya mezar anıtları , geceleyin aydınlatıldığında seyrine doyum olmayan bir tablo ol uşturur. Hemen yakında ise Koş'ın "Antiphellus" o larak bilindiği zamanlarda yapılm ı ş o lan antik tiyatronun kalıntıları vardır . Oldukça iyi korunmuş durumda bulunan bu tiyatro, koyu seyretmek ve pik58 SKYLIFE

ı

0/ 90

nik yapmak isteyenler için ideal bir yerdir . Turizm sezonu dışında nüfusu 4 bini ancak bulan Kaş ' ta, hayat genellikle durgun seyreder, hele yaz sıcağında bir kaplumbağa hızını andırır. Batlar bile bağlandıkTarı yerde tembel tembel sallanırlar. Günlük hayatın en canlı olduğu noktalardan biri pazar yeridir. Her gün kasaba merkezindeki meydanda büyük bir pazar kurulur . Pazardaki meyve ve sebzenin çeşitliliği ve bolluğu, süpermarketlerin düzenliliği­ ne alışkın olanlar için gerçekten şaşırtı­ c ıdır . Sa tıcıların birbirine karışan bağı­ rışları, ev kadınlarının, pazarlıkları ve tezgahlardaki binbir çeşit meyve ve sebzenin zengin görüntüsü, özellikle

yabancı turistler açısından nefis bir köy manzora s ı oluşturur . Yaz aylarında Koş' taki hareket, oteller, pansiyonlar, kaldırım kafeteryaları , diskolar ve marina etrafında yoğun­ l aşır. Çoğu pansiyonlar yeni inşa edilmiş düzenli ve temiz aile işletmeleridir .

40 bin TL ( 15 dolar) ile 60 bin TL (25 dolar) arasında değişen fiyatlar, ziyaretçiler için şaşırtıcı ucuzluktadır . Bu aylarda Türk el sanatları ürünlerini (bakır , halı , her çeşit takı) sunan çok sayıda dükkan açıktır . Pazarda olduğu gibi, bu dükkaniarda da pazarlık etmeniz gerekir. Koş'ta yemek yemek için çok sayıda temiz ve ucuz restoran bulabilirsiniz. Yerli halk, hayata olduğu gibi yemeğe


Arnavut kald ırı rnil dar sokakları , ahşap balkonlu beyaz badanalı taş evleri ile Kaş , tipik bir Akdeniz kasabası görünümüne sahiptir.

The narrow, cobbled streets and whitewashed stone houses with wooden balconies give Kaş the appearance of a typical Mediterranean town.

de tam bir cömertlik ve hazla yaklaşır. Masaya ilk önce tarama , sigara böreği, patlıcan salatası, kalamar veya daima gibi mezeler getirilir. Ama eğer dikkat etmezseniz, asıl yemek gelmeden karnınızı bu mezelerle ve taze Türk ekmeğiyle doyurmanız işten bile değil­ dir. Mezelerden sonra hôlô midenizde yer kaldıysa taze balık, piliç ya da süt kuzusu nun tadına bakabilirsiniz. Fakat kömür ateşinde kızaran döner kebabı denemenizi özellikle tavsiye ederiz. Elbette, yanında da kendine has tadıyle Türk şarapları nı. .. Güzel bir akşam yemeğinden sonra, artık Koş'ta gece hayatını yaşama­ nın vaktidir. Ay gökyüzüne yükselip, ışıklar durgun suların ve vahşi manza-

ranın üstünde binbir çeşit ışık oyununa

başladığında , hüzünlü bir Türk şarkısı­ nın ilk nağmeleri yükselir . Gece ilerledikçe tempo hızlanacak, müziğin aynak nağmeleriyle birlikte oyun havala-

rına geçilecektir. Hep birlikte çekifeı halaydan sonra , tatlı bir yorgunlukl::ı ponsiyonunuza dönerken , dopdolu ve mutlu bir gün yaşadığınızı hissedeceksiniz e SKilifE i 0;90 59


Keyifli ve

ayrıc CJ&.lb&.~ IK((Ç


~lıklı yaşamak ... Yemyeşil orınan,

masmavi denizle

iç içe. İster sakin, ister hareketli ... Boğaziçi'nde,

Büyükdere'de

yaşa­

mak. Prof. Dr. Sedad Hakkı Eldem imzasının ustalığıyla yaratılmış,

Alarko

imzasının titizliğiyle uygulanmış

Alsit

Villaları'nda ...

Koruluklar tenis

arasındaki parklarında,

kortlarında,

yüzme havuzla-

rında yaşamak.

Keyifli ve

Ayrıntılı bilgi için; lütfen 142 06 61 - 142 04 85 no 'lu telefonlardan Özlem Şen 'i arayın ız

ayrıcalıklı.


cobbled streets twist among whitewoshed stone houses supporting rickety wooden bolconies. Much more oncient are the Lycion rock tombs hewn in· to the cliffs which rise obove Koş. !1/uminoted ot night, they evoke on eerie, otherworldly otmosphere. Neorby stand the remoins of o Hel/enistic theotre built when Koş wos known os Antiphellus. The theotre has twenty-six rows of seots and is remorko· bly well preserved; it is o splendid site from which to view the who/e boy and enjoy o we/1-chosen picnic. Uke mony towns in Turkey, Koş (populotion 4000) owes much of ifs

oppeol to its residents who corry on with doily life in such o woy that newcomers and tourists soan feel port of the locol scene. Life is slow here onywoy, and, in the summer heot, o snoi/'s poce is the norm. Even the boots bob lozily of their moorings. A busy morket sprowls across the centrol squore everydoy. The obun· donce of fresh ripe seosonol fruits and vegetobles stoggers those occustomed to tidy supermorkets. Evening is the time to buy - the best produce is picked during the day and only orrives info the morket ot 7:30 or 8.00 p.m. The cries of the vendors, the hoggling of the

housewives and the colours of the veg· etab/es and fruits all combine fo give o visifor on unforgettoble picture of viiIage life. Ubiquitous flowers o/so relieve the eye from the bleok londscope and the stark white of the buildings. Roses, hi· biscus and o myriod of other species grow everyvvhere - in yoghurt pots, repointed olive oil cons, olong the sides of wolls, on roofs, bolconies, and araund the meydan. Restouronts often ploce o smail pot of sweet bosil (fes/eğen) on the tab/es - you can pick the pungenf leoves and sprinkle them on your meol.


spinoch and lightly fried), pathcan solatası (oubergine and garlic so/ad), squid sa/ad or daima (stuffed tomatoes, peppers or vine leaves) can start your meol. lt's easy to gel carried oway and end up with three or four. W ith o green sa/ad and the fresh Turkish bread, if is easy to have consumed an inelegant sufficiency before the main course orrives! The orroy of oppetizers, if you have ony room left, moy be followed by fresh fish, chicken or milk-fed lamb. All are outstanding. Kebabs come in various guises bul if is worth seeking out o döner kebop spit roasted in front of o wood fire . lt is unbelievably delicious! Turkey's excellenf wines moke o pleosant occompaniment to your meal. When food and wine have pervoded ol/ your senses, it is time to seek out

Türkiye'nin en güney uçlarından biri olan Kaş'ta Akdeniz'in sularının tadın ı çıkarabi l irsin i z .

At the southwest tip of Turkey, Kaş is an excellenf place to enjoy the c/ear, sparkling water of the Mediterranean Sea.

The population of Koş more than doubles du ring the summer so, af course, there are many shops which o~ fer the usual orray of Turkish handicrafts - copper, carpets, jewelery. Borgoining in the shops, as in the market, is part of the routine . Life during the summer months in Koş tends to centre araund hotels, pensions, sidewolk cafes, discos and the

morina. Most pensions are newly constructed, familyrun , neat and c/ean. At 40,000 TL {$15) to 60,000 TL ($25) they represent on excellenf value. Restourants olsa da not disoppoint. The residen/s opproach eating, /ike life, with total abandan and gusto. First the hors d 'oeuves, mezeler, are served. Taroma (cod's rae), -sigara börek (thin pastry filled with cheese or

the nightlife of Koş. With the moon high in the evening sky and reflected on the stil/ water and the wild londscape surraunding you, the first bors of o plointive Turkish song commence. Soon the tempo hastens and singing and daneing begin . Whot o day of sights, shopping, eating, haggling - o day full of the vitality and beouty of Koş

e

SKYllff 10/90 63


Borsa'da tarafsız, doğru bilgi.

Ln

yatırımcıya sağladığı

Borsa'da benzersiz avantaj budur. Çünkü TEB'in borsaya kayıtlı hiçbir şirkette ortaklığı yoktur. Bankamız Borsa'da müşterilerimizle menfaat çatışması yaratacak hiçbir işlem yapmaz. TEB'in Borsa uzmanları sadece sizin için çalışır, size tarafsız ve doğru bilgilerle her türlü Borsa hizmetini eksiksiz sunarlar. Hisse senetlerinizin alım satımı konusunda size tarafsız yol gösterirler. isterseniz, sizin adınıza bu kararları alırlar. Hisse senederinizi muhafaza ederler. Bedelli, bedelsiz sermaye artırımlarına katılırlar. İsterseniz temettü tahsilini sizin için gerçekleştirirler.

Menkul kıymetler piyasasında "TEB avantajı"nı görenlerin hızla artışı sonucu, yılın ilk altı ayında işlem hacmimiz 2.1 trilyonu buldu. Tarafsız, doğru bilginin ve profesyonel hizmetin Borsa'da size ne kazandıracağını öğrenmek için Menkul Kıymetler Müdürümüz Haydar Serezli'yi hemen arayabilirsiniz. (1) 151 21 21

~

TÜRK EKONOMİ BANKASI Müdilrlülı

Genel

MPc/is - i M e b11san r: ad 3 S 1"11ıdıklı 80040 i sta11b11l

Telefon /"aks

( 1 ) 151 212 1

(1)1496'i68

Teleks

25 3 5Hii• butr .


Mis.Tad1 doğadan. Mis'ler tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor. Sütler günlük toplanıyor, ayranlar günlük hazırlanıyor, pastörize ediliyor ve günlük kutulanıyor. Hepsinin tadı doğadan, hepsi sağlıklı, hepsi de Mis. MIS SUT SANAYli ANONIM

ŞIRKETI

BIR TEKFEN HOLOING

KURULUŞUDUR


INTERBANK'IN KURUMSAL BANKACILIKTAKi ÜSTÜNLÜGÜNÜ BiZDEN DEGiL ...

''One of the best parts of the image of Interbank is the ir reliability. * , , MULTI-NATIONAL CLIENT

.. . ONLARDAN DiNLEYiN. !nterbank bugün finans dünyasının saygın özel banka l arından biridir. Yaratıcılığı , verimli l iği ve iyi eğitim görmüş kadrosuyla , çoku luslu ve yerli büyük kuruluşlara kunımsal ve yatırım bankacılığı hizmetleri verir. Interbank'ın temel ilkesi , yatırım

en

o l anak l arını değerlend i rmede

ve fi nans ve

konularında müşterilerine çağdaş

yenilikçi çözümler getirmek, yaratıcı öneriler sunmaktır. Çalıştığımız yerli ve yabancı kunıluş yöneticilerinin bu gerçeği belirten sözleri bize gunır veriyor.

~ ~ !NTERBANK *Uluslara rası

bir kuruluş

tarafından, bağımsız

olarak yapılan

iletişim araştınnasmdan, Mayıs

1990


ISTANBUL'DA AÇIK HAVA PAZARLARI

••

••

GUNLUK HAYATIN NABZI istanbul'un modern merkezlerinin bir-iki sokak ötesinde, günlük hayatın nabzının attığı açık hava pazarları ile karş ı laşırsınız. Şehri gerçekten tanımak istiyorsanız, bu pazarlardan birkaçına uğramadan geçmeyin.

stanbul'un en ilgi çekici modernturistik merkezlerinin hemen bir· kaç adım ötesinde, taşra ha atı­ örnekleriyle rız: Açık Hava Pazarları. .. Parlak tabak çanaklario renk renk kumaş topları­ na, meyve-sebzeden oyuncak ve hazır giyim eşyalarına kadar hemen herşeyin salıldığı bu pazarlar, çoğunluğu ev kadını ofan müşterilerin uğultusu ve çığıri­ kan satıcıların haykırışlarıyla inanılmaz bir canlılık taşırlar. Eski adı "La Grande Rue de Pera" olan lstiklal Caddesi üzerinde, 19. yüzyıldan kalma birkaç yapıdan oluşan Çiçek Pasajı bulunur. Bir zamanlar çiçekçi kızlara sığınak olan bu pasaj, şimdi gezgin müzisyen ve dansözlerin renklendirdiği birahanelerle doludur.

1

nın çarpıcı

karşılaşı-

Çiçek Pasajı'nın arkasında Balık Pazarı yer alır. 19. yüzyılda semt nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Avrupalı­ lar meyve, sebze ve domuz eti ihtiyaçlarını buradan karşılarlarmış . Plastik meyve ve taze mevsim çiçekleriyle süslü bir girişin ardında, yol boyunca çadır bezleri ve sundurmaların gölgelediği balıkçılar ve manavlar arasında ilerledikçe, eski pazarın hoş kokusu duyulur. Şorküleri dükkônlarının vitrinlerinde , Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen petekli ballar ve ev yapımı gül, şeffali ve vişne reçelleri sergilenir. Bir baharalçı dükkanının önünde koca koca çuvallarını bekleyen iriyarı bir satıcı görürsünüz. Çuvallar, koyu mordan açık pembeye kadar değişik renklerde ve tatlarda toz biberlerle doludur.

Türk kadınlarının geleneksel saç bayası olan kına, çevreyi saran binbir çe~it kokuya bir yenisini ekler. Ancak bu ,_,azar daha çok balığı ile tanınıyor. Taze balıklar, istakozlar, karidesler, tahtadan yapılmış kırmızı ta blalarda sergilenir. Dükkaniarın birinde bir kalabalık göze çarpıyor. Yaklaşınca balıkçılardan birinin iri, parlak bir kılıç balığını dilim dilim bölerken, diğerinin uzman bir Akdeniz karidesini gururla sergilediğini görüyoruz. Bir başka dükkanda tertemiz cam kaplar içinde kurutulmuş balık ve balık yumurtalarının yanısıra Rus ve Iran havyarları dikkati çekiyor . Beyoğlu'ndaki Balık Pazarı'nın hergün açık olmasına karşılık, Fatih'teki Çarşamba Pazarı haftada yalnız bir gün kuruluyor. lştanbul'un Avrupa yakasındaki en büyük ve popüler pazarlardan biri olan Çarşamba Pazarı ' nda daha çok giyim ve ev eşyası satılıyor . Fatih Camii'nin sakin avlusunda erkekler abdest alırken, kadın ve çocuklar ağaç gölgelerinde geziniyorlar. Avlunun kemerli kapısından geçer geçmez, caminin huzur veren havasın­ dan sonra, kendinizi pazarın cümbüşü içerisinde buluyorsunuz. Birbiri ile kesişen üç dar sokağın üzeri , geniş çadır bezleri ile örtülmüş. Taş parke döşeli soka klar rujdan düğmeye , ayakkabıdan perdeye kadar her şeyin salıldığı tabialario dolu . Çoğu başörtü­ lü kadınlardan oluşan kalabalığın uğul­ tusu , satıcıların haykırışiarına karışıyor. Sokaklardan biri dantelli masa örtülerinin, eşarpların ve peçetelerin tentelerden "ark ı tıldığı bir alana açılıyor. Az ilerdeki ipiere büyük boy kadın iç çamaşırları asılmış . Ve genç bir satıcı bağ ı rı yor: "Tanesi beş bin lira ab la!

Öbür sokakta , bir adam sattığ ı bornoziardan giymiş. Yanındaki tezgôhta kocaman bir eteği üzerine geçirmiş bir çocuk hem gülüyor, hem çığlık çığlığa fiyatı haykırıyor. Kalabalığın iyiden iyiye yoğunlaştığı dar sokağın ortasında ipierden sark ı tılmış ayakkabılar göze çarpıyor.

Pazarın bir başka alanında her tezgahın kenarında elde boyanmış eşarp­ lar uçuşmakta. Az ilerde, perde satıcı­ lar ı, mallarını tezgah ların dış ı nda renk renk çadırlar oluşturacak biçimde sergiliyorlar. Köşeyi dönünce cümbüş iyice artıyor. Birbirine kar ı şmış blucinlerin, sırt çantalarının , okul eşyaları ve ilkokul üniformalarının karmaşası var burada . Kalabalığın arasına sıkışmış çocuklar, annelerini eteklerinden çekiştirerek , -+ SKYLIFE 10/90 69


THE MARVELOUS OUTDOOR MARKETS OF ISTANBUL

THE PULSE OF DAILY LIFE by juliette Rossant Crammed info the narrow back streets which wind through the city's old neighborhoads and just o few steps oH the we/1-trave//ed tourisi paths, lstanbul's outdoor markets retain o viiiage atmosphere. Cacophonous cries of hawkers and shrewd housewives' careful fingering of merchandise engulf the rows of rickety tabfes /aden with shiny pots and pons, bo/ts of cloth or fruits and vegetables. long the fashionable lstiklal Caddesi, previously La Grande Rue de Pera, nineteenth century town houses cluster araund o courtyard known as the Çiçek Pasaj1 or Flower Passage. No langer the refuge for gir/s seliing flowers, it now houses beer halis and restaurants where siralling musicians and daneers entertain at night. Beyand the courtyard lies the Balik Pazan, or Galatasaray fish market, which once supplied fruit, vegetables and park to the Europeans who populated this district in the nineteenth century. At the threshold of the market, fresh seasonal flowers are so/d alongside garish biossaming plastic plants. The flavour of the old market starts further down the picturesque street among the stalls of fish and fruit shaded by canvas and overhanging balconies. Several grocery store windows display tiers of honeycombs from different paris of Turkey. In another, antique lin coffers contain hornemade rose, quince and sour cherry jams. Outside one spice store, o burly merchant guards eight large canvas sacks. The bags burst with red pepper of varying co/or and strength from fiery deep purple to o mi/d pinkish red. ~ hind him stands o sack of lime green henna which is used by Turkish women to dye their hair red. Bul this market is best known for its fish. Red wooden pallets display fresh fish from the four seas surraunding Turkey. At one sta/1 o crowd surrounds o

A

70 SKYllf E 10/ 90

fishrnonger as he slices o glistening swordfish info fat steaks, white his partner boasts of his jumbo-sized Mediterranean shrimp. Caviar from Iran and Russia as well as smoked fish and fish roe are stacked neatly in glass cases on the street. While the Balik Pazan in Beyoğlu is open everyday, the Çaşamba Pazan, or Wednesday Market, in Fatih is only he/d once o week. The largesi and one of the most popu/ar markets on the European side of Istanbul, it offers mostly dothes and housewares. In the quiet courtyard of the massive -Fatih Mosque, men perform their ablutions before entering the mosque and women and children stro/1 under the shade trees. just through the far archway, the serenity of the mosque suddenly gives way to the frantic market. Giant squares of canvas cover the three narrow converging streets where the market is set up. The cobbled streets brim with tab/es groaning with everything from lipstick to bo/ts of cloth. Mint seliers shout out their pric-

es, while o crowd of women, all wearing headscarves, direct the flow of human traffic deeper info the market. One street leads to an area where lace tablecloths, collars, and napkins delicately hang from the canvas roaf. Further along, giant size women 's underwear dangle from ropes, and o young boy yel/s, "Sister, sister, ;ust five thousand apiece."

On one of the clothing streets, o man wears one of the striped bathrobes he sel/s. Standing on o tab/e near him, o smail boy models an oversized skirt and grins as he cal/s out the price. In the middle of the narrow street, where the crowd is thickest, shoes dangle from ropes creating an abstae/e course for tali people. In anather area of the market handpainted si/k scarves silently fly /ike kites along the edges of each sta/1. Near them, curtain seliers have spread their wares from ropes creating smail, lofty rooms out of the endless lenf space. But at the next corner, the ca/m is broken as blue ;eans vie for space with -+


Çaqdas olanaklara, çaqda~ gereksinimiere ceuap uerebilecek bes yıldızlı bir otel,

,~\.

\~) BÜYÜK ANKARA OTELi EX)

EMEK OTELLER ZiNCIRINE DAHiLDiR

Atatürk Bulverı 183 • 06680 Kavaklıdere-ANKARAITURKEY Tel: 9/4 125 66 55 Tlx : 42398 gtel-tr. Fax: 9/4 125

so

70


knapsacks, student gear, and primary school uniforms. Here the crowd is packed with children showing their mothers what they really want. As the streets grow wider and more sunny, the market gradually fades away. Yet from any place in the market, the minarets of Fatih Mosque can be seen piercing the sky. Anather market worth a visit stands behind the Yeni Camii, or New Mosque, at the end of the Galata Bridge on the Golden Ham. Sheltered against the brick walls of the covered Lshaped Mıstr Çarşısı (Spice Bazaar} fstanbu!'s flower and pet market comes alive in the warmer months . Outside one sta/1 different varieties of flower bu/bs fi/1/arge burlap bags; behind the sacks o man ho/ds up what appears to be garlic, but is actually o tu/ip bu/b. Rows of flowering shrubs, flowers , cacti and trees overflow onto the pavement. At anather stand a young man demonstrates o lawn sprinkler system to mystified city dwellers. Facing the flower stalls are pet stores, one of the favorite haunts of Istanbu/'s children. Inside the wooden buildings, along with the pleading · ·Rujdan dü ğ meye , ayakkab ıda n perdeye kadar herşeyi bulabilirsiniz bu pazarlarda. Ama Pazarlık children, are parrots of all kinds, barketmeyi unu t mayın! ing puppies, and wary bunnies being From lipstick to buttons, from shoes to curtains, you can find just about anything in this passed from hand to hand. Outside neighborhood markets. But don't forgel to bargain! one shop o sma/1/ively monkey examines the customers who are examining maymun kendisin i ilgi ile izleyenleri him. One noticeably empty shop sel/s beğe n dikleri şeyl ere doğru sürüklemeye çal ış ı yo rl ar . Pazar g iderek geride seyrediyor. Tenhalığı ile dikkati çeken several varieties of snokes as well as bir dükkanda ise, Irapik balıklar , kap- tropical fish and turtles. kal ı rken, sokaklar da genişleyip aydın­ lanmaya baş l ıyo r . Fatih Camii 'nin gö- lumbağalar ve çeşit çeşit yılanlar satılı­ On a side street in Rumeli Hisar yor . ğ ü delen minareleri, tentelerin , ipiere Üstü, the neighborhood that rises be15 . yüzyıldan kalma Rumeli Hisa- hind the 15th century east/e, every Satas ılı eşyaları n a rasında bir görünüp bir rı'nın gerisinde uzanan Hisarüstü Ma- urday morning o grizzled old man sets kayboluyar. Haliç üze rindeki Galata Köprü- hallesi'ndeki bir ara sokakta , kır saçlı, up a tab/e at the outdoor market to sel! sü' nün bir ucu nda, Yen i Cam i'nin arka- yaşlı bir adam , Karadeniz kıyısındaki dried fruits and legumes from his viis ında görülmeye değer bir başka paköyünden getirdiği kurutulmuş meyve Iage on the Black Sea. The piles of raive baklagil leri ile ün kazanmış. Onun sins, dried cherries and figs are ineomzar daha var. "L" biçiminde bir kapalı çarşı olan Mı s ı r Çarşısı'n ı n tuğla duvarsattığı kurutulmuş ü,z:üm, erik, kiraz ve in- parab/e with the store-bought variety, larına s ırtın ı dayaya n bu pazar, çiçek cir çeşitlerini hiçbir mağazada bula- and the old man remembers, from one ve evci l hayvan sergisi. Ufacık dükkan- mazsınız . Yaşlı Karadenizli her hafta week to the next, those who have I arın dışında , kenevir ç uval l arı n iç ine leziz ürünlerinden almaya gelen titiz stopped to sample his tasty products. müşterileri ile tek tek dostluklar kurmuş. dold u ru lmu ş çeş it çeş i t çiçek soğanları Found in nearly every neighborgö rüyoruz. Sı ra sıra çiçek fideleri , çiistanbul'un hemen her mahallesinde hood, these open air markets are remçekler, kaktüsler ve ağaç fideleri kaldı­ kurulan açık pazarlar, süper marketie- nants of pre-supermarket days. A lively rırnlara ta şm ı ş. Tezgah ı n birinde, genç rin olmadığı günlerden ka lma . Bu pa- place for shoppers to exchange gosbir adam, çevresinde toplananlara çim zarlar, alışveriş i n yanısıra müşte r iler i n sip as well as accomplish their ersu lama sistem in i tan ıtıyo r . sohbet edip kaynaştıkları yerler olara k rands, they remain an integral part of Ç içekç i dükka n iar ı nın karşısında, toplumsal hayatın ayrılmaz parça l arı the communities. For the passer-by, çocukların en sevd iği yerlerden biri Evhaline gelmişlerdir . istanbul 'u yalnızca they offer an insight info lstanbul's daily cil hayva n sata n dükkônlar. Her türden tarihi ve turistik yerlerini gezerek değil , life e papağan , köpek yavruları ve ürkek tavşanlar elden ele d ola ş ıyor . Dükkaniardan birin in dışında küçük, sevimli bir 72 SKYLIFE ı 0/ 90

günlük hayatını da görerek tanımak isteyenler için açık hava pazarları bulunmaz bir fırsattır e

jul iette Rossant is an Ameri can freelance journal isi living in Turkey.


Garanti'de

Garanti

Bankası,

''yüksek geliri gü-

ven içinde kazanmak'' isteyen herkese

aynı

laşımı

Çünkü,

ve

aynı

özveriyi,

aynı yakın

parasını,

özenli yak-

ilgiyi gösterir.

işini,

geleceğini

Ga r a n t i ' y e a 1a n1a r a y r ı .c a 1ı k1ı d ı r. First-Class'tır.

Onca banka içinden

Garanti'yi, "Tam Garanti"yi seçenlere dünyalar

değer!

..


are in Turkey... Which one would you choo~__.._ Knowledge and service are the competitive aspects of successful banking. And Egebank is among the lsaders in this competition. If you are going to do business with Turkey, try Egebank's knowledge on international operations and Turkey; try Egebank's approach to service emphasizing speed and respect; try Egebank's new, rational and enterprising management. lt is worthwhile getting to try us! lt is worthwhile getting toknow Egebank! Please cal/ ar contact.· Mr. Mustafa Ayan Assistant Generol Monoger International Operotions and Relotions Phone : (1) 131 57 07 Telex : 39491 egmo tr-39492 eggn tr Telefox : (1) 131 51 30

Mr. Noci Ayhan Assistant Generol Monoger Credit and Morketing Phone : (1) 131 65 74 Telex : 39491 egmo tr -39492 eggn tr Telefox : (1) 131 51 30

EBEGEBANK HEAD OFFICE Cumhuriyet Caddesi 139, 80230 Elmadağ-istanbul/TURKEY


SIEMENS

Sağlıklı

bir . .

yaşam ıçın

...

Başarılı bir tedavide ilk adım , güvenilir erken teşh i s olanaklarının kullanılmasıdır.

Siemens gelişti rdiği tıbb i sistem ve cihazlar ile bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hekimlere ve sağlık kurumlarına en ileri teşh i s olanaklarını sunmaktad ı r .

Manyetik Görüntüleme Sistemi MAGNETOM , net görüntüsü ile çok önemli bilgi ve bulguların edinilmesine yardımcı olan modern bir teşh is yöntemidir. Ülkemizde, izmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 'nde güvenle kullanılan MAGNETOM özel eğ itim görmüş , deneyimli, bilgili Siemens personelinin titiz bakım ı ve kontrolu altındadır .

Siemens, yüksek teknolojisi, bilgi birikimi ve uzman personeli ile ülkemizde sağlık hizmetlerinin gelişmesi için yaptığı katkılardan dolayı gururludur.

Siemens. Ülkemizin tıp teknolojisinde güçbirliği.

1

SIMKO TICARET VE SANA Yi A.Ş. Siemens AG Türkiye Genel Mümessili Meclisi Mebusan Cad. No:125 80040 Fındıklı- istanbul Tel: (1) 151 09 00 Fax: (1 ) 152 41 34 Tlx: 24233 Ttx: 931 019

SIE ME NS


Şimdi

bütün gürül tü yü, stresi ve rekabeti geride

bırakın ...


0

MERCEDES-BENZ

OTOMARSAN

MERCEDES-BE NZ AG Mamul ler ı T u rkıyf> vf' Genel Munıessıı.

UrNıcısı


GEÇMiŞTEN GUNUMUZE

••

••

KOPRULERIMIZ ••• Ülkemiz, bir yanda sivri kemerli taştan yapılmış Anadolu köprüleri, öte yanda dünyanın en büyük altıncı asma köprüsü olan Fatih Köprüsü ile renkli bir köprü mozayiği sergiliyor . vrupa yokasında dostları· nızlo bir lokontodo geçirdi· ğiniz güzel geceden sonra, Asya yokasındaki evinize gitmek istiyorsunuz. l 7 yıl önce olsoy· dı, son vopuru yokolamak için koşturo· caktın ız belki. Ama şimdi ister Boğazi­ çi isterseniz Fatih Köprüsü'nden dilediğiniz soolle orobonızo otlcıyıp evinize dönebilirsiniz. Yemek yediğiniz loknnto eğer Holiç'in de ötesindeyse, geçecek bir köprünüz daha var demektir Galata. Köprünün Emin-önü ayağına geldiniz ve ... O do nesi? Topuklarıno kadar inen ve önünde tek bir büyük cebi olon boşton geçme önlükler giymiş tohsildorlor, köprüden geçiş parasını

A

78 SKYllfl ı 0 / 90

istiyorlar sizden. Yok, yok ... Hikôyenin bu ikinci bölümünü ancak Osmanlılarda günlük hoyalı konu olon kilapiara çok düşkünse­ niz ve ayrıca içkiliyken hoyôl görme olışkonlığınız varsa yoşoyobilirsiniz. Evet, öteden beri istanbul 'un sembollerinden biri soyılan Goloto Köprüsü'nün l930 'o kadar poralı olduğunu ve 11 mürCıriye 11 denen geçiş ücretini toployon tahsildarların aldıkları porayı kendi ceplerine sokmomolorı için böyle uzun önlükler giydiklerini biliyor muydunuz? Neyse, tekrar günıJmüze dönelim ve sizi evinize kavuşturacak, Boğaziçi ya do Fatih köprülerine gelelim ş i mdi Köprü geçiş ücretinizi gişelerde-

ki memurloro ödeyin ve bu ücret yüzyılı­ mızo yara şır bir şekilde otomatik olarak koydedilsin. Sözlük tonımıno göre köprü, ırmak ya do vadi gibi bir engeli, yoyolorın, koroyolu ya do demiryolu loş,ı,tlorın ın geçmesi için yapılan yapılar. Ulkemiz tarihinde ise Anadolu Selçuklularındon itibaren stratejik, askeri, ekonomik ve toplumsol ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla honlor, hamamlar ve kervonsoroylorın yanı sıra köprü yapımıno do önem verilmiş. Anadolu Selçuklu köprülerinde ono malzeme taş ve çoğunlukla sivri kemerli. Bu yazıda tarihi Anadolu köprülerinden bazılarıyla birlikte lamomen çağdaş teknolojinin ürünü olon -+


Istanbul'un iki yakası bugün çağdaş teknolojinin ürünü olan 2 köprü vas ıtas ı y l a bi rleşti: Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Köprüsü. Today, this dream has been /inked with the Bosphorus Bridge and the Fatih Bridge.

FROM PAST TO PRESENT

TURKEY'S BRIDGES•• • From the medieval Anata/ian, triangular-orched stone bridges to the world's sixth largesi suspension bridge - the Fatih Bridge- Turkey's bridges span the history of engineering. fter spending an evening with friends at o smort restaurant on the European side of Istanbul, you return home to the Asian side. Less than two decades ago, you would probably have rushed to catch the last boot. Now you make the trip by car unfettered by crossing schedules via either the Bosphorus or the Fatih Bridges. -+

A

SKYliFE

ı

0/90 79


1845'te Abdülmecit döneminde inşa edilen tarihi Galata Köprüsü artık emekliye ayrılmak üzere ... The historic Galata Bridge, arigina/Iy built in 1845 during the reign of Abdülmecit, wi/1 be rep/aced by a new crossing in 1991 . Istanbul , Fatih ve bir başka tarihi köprü olan Galata Köprüsü'nü tanıtıyoruz.

FATiH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ:

Boğaziçi Köprüsü'nün artık ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesi, ikinci

köprüyü zorunlu hale getirince, dünyanın altıncı büyüklükteki asma köprüsü Fatih Sultan Mehmet, ı988 yılında iş­ letmeye açıldı. Boğaz'ın Rumeli yakasında Hisarüstü ile Anadolu yakasında Kovacık arasını birleştiren Fatih Köprüsü'nün temeli ı985 yılında atıldı ve rekor sayılacak bir sürede tamamlanarak birinci Boğaziçi Köprüsü'nden ı4 yıl 8 ay sonra hizmete açıldı. Birinci . Boğa­ ziçi Köprüsü'nün ikizi sayılan Ingiltere'deki Severn Köprüsü'nün eğik askı kablolarında metal yorgunluğu sebebiyle çatlaklar ortaya çıktığı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde askı kabloları dikey olarak düzenlendi. 80 SKYliFE 10/90

BOGAZiçi KÖPRÜSÜ: Istanbul'da Beylerbeyi ile Ortaköy arasında, Asya ile Avrupa'yı ilk kez birbirine bağlayan bu asma köprü ı973'te açıldı. Ancak Istanbul'un iki yakasını birbirine bağlama projesi ta Sultan ll. Abdülhamit dönemine dayanmakla. ı950 ' 1erde yeniden gündeme gelen Boğaz Köprüsü projesi, yıllar süren yazışmalar , fizibilite raporları ve yapı­ lıp bozulan mukavelelerden sonra, nihayet ı970' de bir Alman-ingiliz konsorsiyumuna ihale edildi. ı5 milyon sterline malolan ı560 metre uzunluğundaki köprünün yapımından sonra, Istanbul'un çehresi de önemli ölçüde değişti. Daha önce hemen hemen boş olan Mecidiyeköy yöresinde yoğunluk arttı ve bu bölge Mecidiyeköy'den Etiler, Levent hatta Boğaz tepelerine kadar işyerleri merkezi haline dönüştü ve oüyük bir canlılık kazandı.

GALATA KÖPRÜSÜ:

Istanbul'da Haliç'in ağzında Karaköy ile Eminönü kıyısı arasında yer alan Galata Köprüsü ı 845'te Abdülmecit döneminde inşa ettirildi. ı9ı2 ' de bir Alman şirketi tarafından bugünkü haline getirildi. Eskiden iki yanında , denizden ancak ı metre kadar yükseklikte bulunan duba rıhtımlar, ı970 ' 1erin ortalarına kadar Haliç, Boğaziçi, Adalar, Kadıköy ve Yalova'ya kalkan şehir hatları vapurlarının iskelesi olarak kullanıldı. Köprünün allındaki boşluklara kurulan dükkônlar balık lokantaları, manavlar ve çayhaneler Galata Köprüsü'ne çok renkli bir görünüm katardı. Boyu 462 eni 25 metre olan bu tarihi köprü, ı99 ·ı 'de tamamlanacak yeni Galata Köprüsü 'nden sonra emekliye ayrılacak.

MiSiS KÖPRÜSÜ:

Adana'nın Misis ilçesinde (Yaka--


Kawasaki

ENKA PAZARLAMA iHRACAT iTHALATA.$.

MERKEZ :

ANA BAKlM VE SERVIS MERKEZI:

ANKARA:

Bestekar Şevki Bey Sak. Enka 3. Bina K.1 80780 Balmumcu/ISTANBUL Tel: 172 98 90 (3 hat) Direkt 173 07 00 (12 hat) Santral Teleks: 26604 itha tr Teletekz: 18-938015 enpaa tr

Istasyon Civan Araplar Cad. Atatürk Bulvan Engürü lşhanı Tuzla/ISTANBUL No: 107 K.7 Kızılay 1ANKARA Tel: 39513 40 - 39517 77 - 39514 51 Tel: 118 36 33-11 8 36 39 Teleks: 36021 epas tr Teleks: 42699 enka tr - 46061 ezar tr

ANKARA OSTIM BAKlM ISKENDERUN: VE SERVIS MERKEZI: 41 . Cadde No: 55 Atatürk Bulvan Bahçeli Sahil Evleri Ostim 1 ANKARA Eren Ap. K.2 lskenderun Tel: 354 07 52-35416 94 Tel: 881 117555 -17447 - 354 29 54 Teleks: 68062 nacr tr Faks: 354 29 54


Adana'nın

Misis ilçesinde Ceyhan ırmağı üzerinde kurulan Misis Köprüsü Romalılardan kalmadır. The Roman bridge over the Ceyhan river in the Misis distruct of Adana dates from the 6th century.

These tvvo bridges are now Turkey's most famous. Until their construction, however, it was the Galata Bridge, which spoos the Golden Horn , which was one of lstanbul's symbols. lt was o to// bridge until 1930. The to// collectors wore aprons down to their ankles with o large front packet; this prevented their putting the to/ls, cal/ed mururiye, info their own pockets. Now as you drive across the Bosphorus, you pay your to// to the officer in one of the booths and it is re :orded automatica/ly. Since earliest civilization, the construction of bridges has had strategic, military, economic, and social importance . Same of Turkey's most important briclges are deseribed below. THE SULTAN MEHMET FATIH BRIDGE:

When the Bosphorus Bridge became inadequate for lstanbul's growing needs, it became necessary to bui/d o second bridge. The Fatih 82 SKYLIFE

ı

0/90

Bridge, named for the Conqueror, is the sixth largesi suspension bridge in the world and was opened in 1988, 14 years and eight months after the Bosphorus Bridge. The foundations of the bridge, rising from Hisarüstü on the European side of the Bosphorus and Kavac1k on the Anato/ian side, were laid in /985, and construction was completed in record time. Because of the appearance of cracks, due to metal wear, on the inclined suspension cables of the Severn Bridge in Britain regarded as the Bosphorus Bridge 's tvvin - the suspension cables of the Fatih Bridge were placed vertically. THE BOSPHORUS BRIDGE:

Although this suspension bridge which links Asia and Europe from Beylerbeyi to Ortaköy opened in 1973, the proiect to connect the tvvo sides of Istanbul is much o/der. The Bosphorus Bridge proiect, first suggested in the 1950s, went through o lengthy process of correspondence, feasibility reports, and several contracts signed and then

broken. A German-British consortium was Fina/Iy commissioned in 1970. The construction of the 1, 560 metre bridge, which cost f 15 mi/lion, has brought considerable change to Istanbul. The Mecidiyeköy district - previously uninhabited - became densely populated, and the area . from Mecidiyeköy to Etiler and Levent ond along the eresis of the Bosphorus hi/ls developed info o business district. THE GALATA BRIDGE:

Built at the mouth . of the Golden Horn in Istanbul, and resting on the shores of Karaköy and Eminönü, this 462 metre long and 25 metre wide bridge wi/1 retire in 1991 when an adiacent new bridge currently under construction wi/1 replace it. Originally built in 1845 during the time of Sultan Abdulmecit, it was brought to its preseni state in 1912 by o German company. Until the mid-1970s, the piers which float about one metre above the sea were used as landings by the city boot lines . Ferryboats would lake you to-.


pınar), Ceyhan lrmağı üzerindeki bir Roma köprüsüdür. 6. yüzyılda Büyük Constantinus 'un ortanca oğlu , Roma imparatoru ll. Flavius julius Constantinus tarafından yaptırılmıştır. Adana 'daki Taş Köprü ile yaşıt olan ve eski Adana- Halep kervanyolunun geçtiği Misis Köprüsü 6. yüzyıl ortalarında Bizans imparatoru justinianus tarafından onartılmıştır. Söylentiye göre Lokman hekim ölümsüzlük ilacını 9 gözlü bu taş köprü üzerinde düşürmüş.

CENDERE KÖPRÜSÜ: Adıyaman-Kôhta yolunda yer alan Roma yapımı bir köprüdür . M .O. 200 yılında yapılan ve zamanımıza kadar gelen köprünün üzerinde oturacak yerleri , kitabeleri, ve kuzey girişinde iki güney girişinde de bir sütunu vardır. Söylentiye göre, Karakuş tepesindeki yuvarlak sütunlar bu köprünün yerini belli etmek için dikilmiştir . Köprünün başlangıçta dört sütunlu olduğu, kralın dört oğlundan biri ölünce sütunlardan birinin yıktınldığı söylenmektedir. Köprünün boyu 30 metre, su yüzeyinden yüksekliği 18 metredir.

MALABADi KÖPRÜSÜ: Diyarbakır-Silvan yolunda, Batman Çayı üzerinde bulunan ve türkülere konu olan bu köprü 13. yüzyıl başlarında yapıldı. Artukoğulları'nın eseri dan

Malabadi Köprüsü, devri için bir teknik harika sayılır. Köprünün 38,60 metre açıklığındaki ünlü kemeri doğu bölümünün ortasındadır. Malabadi Köprüsü 20 . yüzyılda gerçekleştirilen kötü bir onarımla asiT görünümünden çok şey yitirdi. Kuzey yanında yeni bir betonarme köprü yapıldığı için bugün kullanılmıyor.

ROMA KÖPRÜSÜ: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpı­ nar Bucağı'nda bulunan köprü büyük blok taşlardan yapılmıştır. Efsaneye göre Priamos'la Hekabe'nin en küçük oğ­ lu Troilos yirmi yaşını bulursa Troya'nın alınamayacağı üstüne bir fal varmış. Bu yüzden Akhilleus Troilos'u daha bu yaşa basmadan öldürmüş. Işte Roma Köprüsü Troilos ile sevgilisi Kressida 'nın adlarının verildiği iki yeri birbirine bağlamaktadır

e

Adıyaman - Kahta yolundaki Roma yapımı Cendere Köprüsü ile Batman Çayı üzerinde kurulu Malahadi Köprüsü'nden birer qörüntü.

The Roman Cendere Bridge on the Adiyaman-Kahta road and the Malabadi Bridge over the Batman River in eastern Anatolia. SKYUFE 10/90 83


DEDEMAN HOTELS CHAIN The DEDEMAN HOTELS CHAIN, sıtuated ın four dlstlngulshed areas, ıs offerlng a world of service and comfort beslde the natural beautv and hlstorıcaı rlchness, where espacıaııv the demand for congress Tourısm ıs belng hlghiV met wlthln the frame of famous and usuaı hospltaııtv of DEDEMAN HOTELS.

HOTEL İSTANBUL DEDEMAN Beslde all modern facllltıes and posslbllltles of the OEOEMAN HOTELS CHAIN, conference and meetlng rooms wlth a wlde range of sımuıtaneousıv equlpped system are aıwavs at vour service. The Hotel ıocated ın the cıtv center ıs onıv 28 kms. away from the Atatürk Alrport. The Hotel offerı; a spectacuıar vıew :ıf the Bosphorus wlth 378 fully aır-condltloned rooms <lnd suıts , all wlth prlvate bath, radio, coıored TV wlth satteııte channeı, mlnl·bar and direct-dial teıephone . servlces ıncıude 24-hour room service, restaurants, snack· bars, ecektali rooms, barı;, casıno, a baliroom wlth a capacıtv up to soo peopıe and a centerence room wlth a capacıtv of 50·100. Also available are an Indoor swımmlng pooı , gymnaslum, sauna, massage and a yachtlng service.

*****

Posta Caddesi , No: 50, 80700 Esentepe/ISTANBUL ·TURKEY TEL: 1·174 88 00 TELEX: 28217 mkd tr FAX: 1·175 11 00

Yıldız

HOTELANKARADEDEMAN Lo'tated ın the business and commercıaı center of the capital Anka ra. 308 rooms and suıts fully equlpped wlth aır­ condltl onıng , sattellte TV, musle broadcastlng, mlnl·bar and direct-dial telephone. centerence room wlth a capacıtv of 50·100 people, baliroom of 750 peopıe capacıtv. 24-hour room service restaurants, ecektali rooms, bar and a nlght cl u b are several of our servıces belng provlded . An outdoor and Indoor swlmmlng pool, gymnasıum , sauna, massage and Turkish bath facıııtıes are aıso available. Büklum Sokak No: 1, 06660 Akay / ANKARA · TURKEY TEL:4· 117 62 00 TELEX: 42408 dede tr FAX: 4·117 62 14

****

HOTEL ANTALYA DEDEMAN Located on a seaslde corner In the center of Antalya wlth a panoramıc sea vlew. 482 rooms and suıts , all wlth prlvate bath, aır-condltlon , sattellte TV. radio, mını-bar and dlrect·dlal telephone. 24·hour room service , centerence room wlth a ciıpacıtv up to 680 peopıe , pastrv shop, snack bar, nlght club, casıno, shopplng arcade, Indoor and outdoor swımmıng pooıs of oımyplc size, health club wlth gymnasıum, ma.ssage and sauna and a vachtlng servıce ıtourı; by OEDEMAN'S YACHT wlth 100-person capacıtvı are belng offered. Lara YOlU, 07100 ANTALYA· TURKEY TEL: 31 · 21 39 30 · 21 79 10 TELEX: 56047 otde tr FAX: 31 · 21 38 73 · 21 79 41

*****

HOTEL NEVŞEHİR DEDEMAN A beautlful panoram le vlew at cappadocla. The Hotel offerı; 350 fuııv alr-condltloned rooms and sults, all wlth prlvate bath, satteli te TV,radlo, mini-bar and direct-dial telephone. 24·hour room service, restaurants, cocktaıı rooms and terraces. ·bars, dlsco, conference room wlth a capaclty up to 350 people, Indoor swlmmlng pool and a shopplng areade are at your service. Also available are tenis courts, gymnaslum, massage, sauna and Turkish bath facıııtı'es . Nevşehir· Kayseri Yolu, 50200 NEVŞEHIR· TURKEY TEL: 485·19900 TELEX: 49719 ddmn tr FAX: 485·12158


the Golden Horn, the Bosphorus, the lslonds, Kadiköy and Yalova. The fish restaurants, green grocers and cafes underneo/h the bridge added to its charrn . THE MISIS BRIDGE:

The Roman bridge which crosses the Ceyhan river in the Misis district (Yakapmar} of Adana was built in the 6th century by order of the Roman Ernperor Flavius Constantine ll, the rniddle son of Constantine the Great. Some years later the Byzantine emperor )ustinian ordered it repaired. According to tradition, Lokman hekim , the father of medicine in Turkish mythology, dropped his medicine of immortality on this nine-arched stone bridge. THE CENDERE BRIDGE:

This is o Roman bridge on the Adtyaman-Kahta road. Built in the year 200 B. C. , it has seats, inscriptions, and two columns at the northern entrance and one at the southern entrance. The raund columns on the Karakuş hill are thought to have been erected to identify the location of this bridge. lt is o/so suggested that the bridge arigina/Iy had four columns, but that one was demolished when one of the king's four sons died. The bridge is 30 me/res long and rises 18 me/res above the water. THE MALABADI BRIDGE:

This bridge, famous in fo/k songs, on the Diyorbaktr-Si/van road and spanning the Batman river, was built in the early 13th century. A work of Artukogullari, the Malabadi Bridge is o technical masterpiece of its age. /ts famous 38.60 metre wide arch is in the centre of the bridge's eastern section. After o bad renovation in the 20th century, the Malabadi bridge lost much of its original features . lt is not in use today os o new concrete bridge was built to the north. THE ROMAN BRIDGE:

This bridge, located in the Gülpmar township of the AyvaCik district in Çanakkale, is made of large stone blocks. Legend has it that there was o prediction that Troy would not be captured if Troilus, the youngesi son of Priam and Hecabe, reached the age of twenty, and so Achilles kil/ed him first. This Roman bridge connects two points named for the lovers Troilus and Cressida thereby ioining them farever e

Troilos ile sevgilisi Kressida'nın adlarının verildiği iki yeri birbirine bağlayan Roma Köprüsü.

This Roman Bridge links two points named after the tavers Troilus and Cressida. SKYLIFE 10/90 85


Uzun

yolculukları

bile yorucu olma-

yabi lir bazen ... Çok özel bir akşam yemeği bekliyorsa sizi, Akşamı

yorgunluğu

hissetmezsiniz bile ...

beklersiniz heyecanla.

Tıpkı

ceketin iz gibi. .. Yolculuk boyunca

sizinle olmasına rağmen, ne bir kırışık var üzerinde, ne de bir pot.

Yolculuğun değil,

Beymen kalitesinin izlerini hazır. ..

taşıyor. Çıkmaya

her zamanki gibi.

Beymen Türk hazirgiyim sektöründe yu·minci

yılın1

dolduruyor. Yirmi

Beymen'i yönlendiren her bir prensip var: Beymen'den

Müşteri

ald1ğm1z

şeyin

yıl

boyunca

ötesinde tek

mutluluğu.

Yani

her ürün veya hizmetten,


hiçbir

koşula bağlı kalmaksızın

mutlu

olmanız.

Beymen, İtalyan dizayner grubu tarafın ­ dan

hazırlanan

ğişen

çizgileri

tesiyle, hizmet

koleksiyonuyla,

arasında

hiç

modanın

değişmeyen

anlayışında yarattiğı

de-

kali-

BEYMEN

'ilk'lerle,

renkte, çizgiyle, modayla geçen yirmi

yı lı

kutluyor. Altınyıldız Şirketler Grub


Bulutların üzerinden yeryüzüne süzülürcesine özgür ve sessiz ... Yükseklere .. çok yükseklere tırmarurcasına atak ve güçlü ... Geniş ufuklara egemen olmak .. aydınl ık .. ferah bir dünyada sırursızlığı yaşamak ... Varolduğunu hissetme k ... Renault 21.. . Olağanüstü bir duygu bu.

O

yüzyılı başlatan

teknolojik

gelişmeyi

21 .Renault 21'ler sergiliyor. mükemmel.. her an

Dış görünürrıleri şahlanmaya hazır

soylu bir yarış a tı gibi. Renault 21'ler Türkiye'ye üç ayrı tipte sunuluyor: Renault 21 ... Renault 21 Manager ... Renault 21 Concorde ... Ve üçü de 1991 model

enault 21 ve Renault 21

Manager'ın

motor hacmi 1700 cc ... Renault 21 R Concorde'un motoru ise 2000 cc.; üstelik

enjeksiyonlu. Hı zları 200 kın'yi aşıyor; güçleri 135 Hp'a ulaşıyor. Renault 21'ler geniş iç mekanlarıyla sürücülere ve yolculara olağanüstü bir konfor .. e rişilmez güçleriyle olağanüstü bir dinamizm sunuyorlar. Bütün-Renault'lar gibi Renault 21'le r de Türkiye'nin en büyük sat ış sonras ı teşkilatının servis ve yedek parça güvencesine sahip . lusl ararası standartlarda üstün kalitesi.. geniş ve aydınlık iç mekanı .. 7 fonksiyonlu bilgisayarı .. enjeksiyonlu motoru .. hem hidrolik, hem yükseklik ayarlı direksiyonu .. uzaktan

U

kumandalı

merkezi kilit sistemi ve sürüş Renault 21, bütün kavrarrıları değiştirecek .. yeniden yaratacak.

güverıliğiyle

.· zgür olmak ... ta O konforun ..

Hızın ..

gücun .. varmak ... Özl errıleri tutkuları aşmak ... Varolduğunu hissetmek .. . Renault 21. Olağanüstü bir otomobil bu ... Taruyın ! Olağanüstü bir duygu bu ... Yaşayın ! dına

RENAULT

"Yaşanacak

Otomobiller"


Renault

21

R e nault

21

Manager

R e n a ult

21

Concor de


O

nbirinci yüzyılda Selçuklu Türklerinin Anadolu 'ya yerleşmeye başladıkların­

da inşa eHikleri ilk yapıla­ rın bir bölümünü keNansaraylar oluştu­ ruyordu . Bunlar yolcular için güvenlikli bir yer, deve keNanları için iyi birer istasyondu. Başlıca ticaret yolları boyunca birbirlerinden en fazla 40 km . uzunlukta, yani deve hızıyla günde dokuz saatlik aralarla inşa edilmişlerdi . Ticaret keNanlarını ve bunların taşı ­ dığı yükleri haydutlardan korumak için birer kale gibi yapılan bu yapılar , aynı zamanda askerler için de gece konaklama yeri idiler. Şehir ve kasabalarda kurulan ticaret hanlarından farklı olarak, kervansaraylar vakıf binalarıydı. Yolcular üç günlüğüne vakfın konuğu olur, yatak, yiyecek ve hayvanlarının bakımı ve yemleri için ücret alınmazdı. Bir kervansarayın yapısı, yüklü develerin geçebileceği kadar büyük, genellikle zengin bir biçimde süslenmiş , fakat sağlam tek bir kapısı bulunan dörtgen bir avludan oluşmaktaydı . Av· lunun etrafı genişçe odaların bulun- -+

13 th CENTURY GUESTHOUSES ALONG THE 5/LKROAD

NOTINNS BUT CARAVAN PALACES by R.A. Butler In the 1 1th century, when the Seliuk Turks began settling in Anatolia, same of their first buildings were caravanserais, quite literally, palaces for caravans. afe havens far travelers, they were the medieval equivalent of o coaching inn, o good pu/1up for camel caravans . Located along the main trading routes at distances of o maximum 40 kilometers, or nine hours o day at o came/'s walking pace, they were built /ike fortresses in order to profeel trading carevans and their merchandise from bandits. Established by sultans or statesmen, the car-

S

-+ SKYUFE 10/90 91


. duğu galerilerle çevriliydi . Daha küçük ölçekli kervansaraylara ise "Han" denirdi. Günümüzde büyük kervansarayların bazıları restore edilerek otel ya da turistik tesis olarak kullanılırken istanbul, Bursa, lzmir, Edirne gibi büyük şe­ hirlerde bulunanlar da, harap durumda olmakla birlikte depo ya da kapalı çarşı ola rak 20. yüzyıla kadar ayakta kalabilmişlerdir .

Restorasyon çalışmolorının öncülüğünü Kuşadası'ndaki Oküz Mehmet Paşa Kervansarayı yapmaktadır. Bu eski Osmanlı kervansarayında tarih , arkeolo,.i ve turizm bir aradadır. Halı ve teksti tüccarları mallarını avluda teş­ hir ederler. Yukarıdaki galeride ise dayalı döşeli 38 otel odası bulunmaktadır. Avludaki bahçe lokantası ise geceleri konukları n a nefis yemekler sunar. Kuşadası'nın hemen hemen bütün ticari hayatı bu kervansarayın yüksek duvarl arı etrafında döner. lzmir'in 80 km batısındaki sahil kasabası Çeşme'de de, Kanuni Sultan Süleyman döneminden kalma küçük , fa kat güzel bir ·kervansaray vardır. Beş yıl önce 32 odalı birinci sınıf bir otele dönüştürülen yapı, Altın Yunus Tatil Köyü'ne bağlı olarak "Çeşme Kerva nsaray" adı aftında işletilmektedir. Bugün turistik bir alışveriş merkezi 92 SKYLI FE 10/90

aşlıca ticaret yolları boyunca inşa edilen Kervansaraylar vokıf b i naları olduklarından yolculardan yatak, yiyecek ve hayvan bakım ücreti alınmazdı.

B

Built along the ma;or trading routes, the caravansarais were endowed premises which provided travellers with lodging, board and care for anima/s at no charge.

haline getirilen Marmaris'teki kervansaray da aynı döneme aittir. Giriş kapı­ sındaki plakette şunlar yazılıdır. " ... Kıt'aların ve okyanuslörın fatihi, Arap ve Fars krallıklarının efendisi Muhteşem Süleyman tarafından yaptı"rılmıştır ı545."

Marmaris'ten doğuya doğru ilerieAlanya'ya 26 km kala E 24 karayolundan ayrılan tôli bir yol, bizi Almahan Kervansarayı'na götürür. ı 23ı 'de yapılan kervansaray, Alanya'dan Konya'ya uzanan bir zincirin halkası imiş . Yarım dönümü kaplayan ve üstü baştan başa çalıyla kaplı bina hôlô çok iyi durumdadır. Beşik tonozlu koridorların çevresinde bu ortadiğimizde ,

çağ ticaret yolu boyunca ipek, hal ı ve baharat taşıyan tüccarlar ücretsiz olarak geceleyebiliyorlardı . Alanya ' nın ı5 km. ötesinde ana yol üzerindeki Sarapsahan Kervansarayı ise Alahararı Kervansarayı 'ndan deve ile bir günlük mesafede bulunmaktadır. Selçukluların ilk başkenti ve bugün

Türkiye'nin 7 . büyük ili olan Konya , en az 2 bin yıl boyunca ulaşım ve ticaret merkezi olarak serpilip gelişmiştir. Antik çağlarda Konya ilk Hristiyanların yürüdükleri Yunan ve Roma yolu olan Efes ile Tarsus ve Antakya arasında önemli bir duraktı. Selçuklu Türkleri döneminde Konya , Anadolu 'yu çapraz bir biçimde kateden ticaret yollarını izleyen deve kervanları için başta gelen bir kavşaktı. Bu eski karayolları boyunca , yaklaşık elli Selçuklu kervansarayı hôlô ayaktadır. Bunlara güzel bir örnek olan Ak Han, Denizli - Dinar yolunun Pamukkale sapağı yakınlarında bulunmaktadır . Cephesi pembe mermerlerle kaplı bina ı 254'te tamamlanmış olup, Kuşa­ dası'ndan önce Denizli 'ye sonra da doğuda Konya 'ya giden zincirin bir halkasıdır .

Konya 'dan sonra yol , üzerinde belli aralıklarla diziimiş dev kervansaraylar bulunan ve Aksaray'ı Kayseri'ye bağ­ layan ı3. yüzyıl kervan hattı boyun- -+


O\TEKS

O\TEKS 5 yıldızlık kalitesiyle, otelinizin tüm tekstil ihtiyaçlarını karşılar.

bir otel butiğidir. Otelinizi, döşemelikten perdeliğe, dekorasyonuyla ·tam bir uyum içindegiydirir.

O\ TEKS

REFERANSLARlMlZ SHERATON-lstanbul , SHERATON • Ankara

• MAÇKA . istanbul • sORMELJ. istanbul • SÜR· MELI· Ankara • s0RMELI • Adana • BÜYÜK AN· KARA· Ankara • 80YOK EFES· izmir • ÇELIK PA· LAS • Bursa • TUAKUAZ • Antalya , KLAssiS • is· tanbuVSilivri. MUNAMAR·Marmaris. FAHTASIA • Kuşadası, SARAY REGENCY· Side, ABANT OTEL·Abant. DEDEMAH·istanbul . DEDEMAN· Antalya, DEDEMAN ·Nevşehir, AHAHAS OTEL· Antalya, SEYHAN OTEL· Adana, KAPADOKYA ROBINSON LODGE • Nevşehir , EXCELsiOR COIIIHTHIA • Side • PARADISE APART OTEL • Ma· navgat , KIRIŞ WORLD · Kemer , STEIGENBER· GER.fALEZ · Antalya , NIPPON OTEL · istanbul • GARDBI BEACH • Dalaman/Sangerme • GAR· DEN PREST1GE • TitreyerıgöVSide , FAVORI AQUA RESORT • Kemer , GRAHD AZURE · Mar· maris • MOEVENPICK · Istanbul • ÇIRAGAH PA· LAS • istanbul ,

TEKSTiL TiCARET ve SANAYii A.Ş .

O\TEKS

Mer!(ez: Süleyman Nazif Sk. ilknur Apt. No: 1/3 N~taşı. 80230 Istanbul Tet. (1) 148 61 37 Faks: (1) 147 67 36 Fabrika: Orgaıize Sanayi BôkJesi 16159 Bursa Tel: (24) 43 16 30 Faks: (24) 43 24 41 Teleks: 32044


Türkiye İş B~pkası Bankamatik U stünlüğü Kıbrıs'ta!

T ürk Bank acılığı için önemli b ir yi ne Iş Ba nk as ı ge rçekleşt i rd i.

geliş m eyi,

Kıbrıs'ta Girne ve Lefkoşa'da, Bankamatik hizmetin izde. Kıbrıs'ta da elektronik bankacılığın üstünlüklerinden yararlanabilirsiniz. Türkiye'de elektronik hizmet veren 550'ye yakın Iş Bankası şubesine her gün, 24 saat, anında ulaşabilir, hesabınızdan para çekebilirsiniz. Yurtiçinde olduğu gibi, hiçbir ücret ödemeden ...

isterseniz. bu şubelere havale de yapabilirsiniz. İş Bankası Kredi Kartı'nız varsa. onun Bankamatik işlevinden

yararlanabilirsiniz.

Kıbrıs'a giderken yanınızda olsun.

Bankamatik

Kartı ' nız

İlk kez İş Bankası'nın gerçekleştirdiği bu üstünlükten yararlanın.

Bunu sadece Bankamatik yapabilir! ••

TURKIVE

BANKASI


who relied on horses and comel carafor their transport. Un/ike the commercial inns set up in towns, the caravanserais were endowed premises. Travelers were trealed as guests of the foundation for three days. There were no charges for board, lodging, shoe repair or the shoeing of horses. During the Seliuk golden C}ge, in the early 13th century, great eHorts were made to develop Anatolia as o trading crossroads -by attracting /and traffic from Asia, reaching even to China along the fabulous Si/k Road. Caravanserais were built along Anatolia's main routes -east to wesl, and north to south. The Sefiuks even developed the concept of insurance. The layout of a caravanserai usually consisted of a quadrangle courtyard with a single richly decorated but heavily gated entry large enough for the passage of !aden camels. The courtyard was surrounded by galleries, opening onto fair-sized rooms. Merchants were sure of finding protected shelter for themselves and their anima/s, or, in cities, a place to install and sefilheir merchandise. When built on o smaller scale, the caravanserois are usually deseribed as hans. The Seliuk Turks imported the basic blueprint from Central Asia, and the Ottomans followed the same plan. So/idly bui// examples have survived well info the 20th century: al Çeşme and Kuşadası , now converted info hotels; al Marmaris, used for tourisi shops and boutiques; two good specimens near ~/anya; and several along roads that lınk Konya , Aksaray and Kayseri in Central Anatolia. While modern lourism has molivated the renovalion of these massively built caravanserais, some of the buildings in maior cilies such as Istanbul, Bursa, /zmir and Edirne have survived info the 20th century as worehouses or covered bazaors, though often in very dilopidoted condition. One of the first reconstructed buildings is the Öküz Mehmet Paşa Corovanseroi in Kuşodosı . History, orchaeology and tourism come together ot this former Ottoman corovonseroi. Corpel and textile merchonts disploy their wares araund the courtyard, and there are 38 we/1-equipped hotel rooms in the gollery obove. By night, the courtyord gorden restourant offers elegant dining . vans

ca doğuya doğru devam eder. ı 229'da yapılmış bir kervansaray olan Sultanhan bunların en büyüğü­ dür. Büyük bir bölümü harabe haline ge_lmiş olmasına rağme~ , . ale görünümu son derece etkıfeyıcıdır . . Aksaray' ın ıs km . ötesinde bulunan ve ı23ı-39 yıllarında i nşa edilen Ağzıkara Han da benzeri bir genel plana sahiptir. Biri yaz, diğeri kış mevsimlerinde kullanılmak üzere üstü açık ve kapalı iki bölümü bulunur . Muazzam kapısı ve kuleleriyle Türkiye 'nin üçüncü büyük kervansarayı olan bu_yapı , bir katedral büyüklüğündedir . Ustü açık olan avlusunun ortas ı nda bir cam i

ksaray'ın 15 km. ötesinde bulunan Ağzıkara Han, muazzam kapısı ve kuleleriyle büyük bir kervansaraydır.

A

The Ağzıkara Han 15 km. outside of Aksaray, distinguished by its huge gate and turrets, is Turkey's third largest caravansarai.

vardır.

Anadolu'da yapılacak bir kervansaraylar turu , ?aman Tünel i' rrde 7-8 yüzyıl geriye gitmek gibi bir şeydir. Bu kervansarayların beşik tonozlu koridorlarında , avlularında dolaş ı rken , ipek, baharat ya da halı yüklü develeriyle bu kapılardan giren , zorlu bi r günün yorgunluğunu atmak için yiyip içen ve aralarında derin sohbetlere dolan ı 3 . yüzyıl tüccarlarıyla aynı havayı soluduğunuzu hissedersiniz e

ovonserois o/so served os overnight stages for the militory. These imposing buildings morked o basic change in the system of tronsportotion. In eorlier centuries, the Greeks, o morilime people, had first colonized the coostol regions . Typically, when the horbors of Ephesus and Miletus silted up, the cilies died. The Turks, however, coming from the steppes of Centrol Asio were o lond-locked people

SKYU fE 10/90 9 S


13. yüzyılda yapılmış olan Sultanhan' ı n kale görünümü son derece etkileyicidir. (Üstte) Kuşadas ı'ndaki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ise arkeoloji , tarih ve turizmin içiçe olduğu bir yerdir. (Altta)

The fortress-/ike character the 13th century of Sumtanhan is deeply impressive. (Above) The restored Öküz Mehmet Paşa Caravansarai in Kuşadast brings together history, archeology and tourism. (Below) Every year thousonds of cruise-/iner pas-sengers disembark at the horbor close by, on their guided tours to the remoins ot Ephesus . Aftervvords, with time for shopping, they find that all the commerciol life of Kuşadost revolves araund the daminating wolls of the corovonseroi. lt's o reminder of o troditionol smo/1-town pottern, where o single han with adioining shopping streets and morket oreos comprised the commercial center. On o smoller scole is o beautiful renovation ot Çeşme, the beach resort 80 km west of /zmir. A Genoese east/e guords the tiny port. Adioining the fortress is o corovonseroi which wos converted five years ogo info o first class 32-room hotel cal/ed Çeşme Kervonsoroy, operoted by the Golden Dolphin holiday resort. The original building dates from AD 1528, in the reign of Süleyman the Mognificent. Room furnishings are suitobly folksy, and guests can enioy modern comfort in o chorming medievol setting. From the same period is o renovoted corovonseroi ot Marmaris, where the building has token on new life os o tour96 SKYLIFE ı 0/90


isi shopping center. A plaque ot the entronce go te records that ".. . it was built by Süleyman the Magnificent who was conqueror of continents and oceans, and the boss of Arabian and Persian kingdoms . 1545 AD." Much further east along the saulhem coast, a side road turning off Highway E24, 26 kms before Alanya, leads for nine kms up a fertile river vol/ey to the coravonseroi of Alorohon. The form setiing itself is worth the detour; there are bononos and citrus, cotton, peonuts and o greot ocreoge of greenhouses that produce early vegetables and so/ad crops. The corovonseroi, bui lt 12 3 1, formed port of o choin that /ed from Alanya through to Konya. Covering half on ocre, the completely roofed building remoins in very good condition, ·cool in summer, sheltered in winter. Araund the barrel-voulted corridors, merchants and comel-drivers could find free overnight shelter os they transported silks, corpets and spices olong this medievol trade route. Holfwoy up the hillside, fortifications overlook o narrow gorge info the mountoins.

A smoller corovonseroi cal/ed is locoted on the main road 15 kms from Alanya: o typical one-day march by comel, between the two stops. . Konya wos the first capital of the Se/iuk conquerors and stil/ preserves the finest group of moior Seliuk public buildings . Turkey 's 7th largesi town has prospered as o route and morket center for ot least 2000 years. In classical times, Konya wos on importont stoge en route from Ephesus to Tarsus and Antioch: o Greek and Roman road walked by early Christions. Under the Seliuk Turks, Konya become o maior crossroads for the comel corovons that followed diagonal Irading routes across Anatolia. Araund fifty Seliuk carovonserois stil/ remoin along these ancient highwoys. A handsome specimen cal/ed Ak Han is locoted near the· tum-off to Pamukkale on the Denizli-Dinar road. Foced in pink marble, the building wos completed in 1254- port of the choin that /ed from Kuşadasi to Denizli and thence due east to Konya. From Konya the road continues eost along the 13th century troil that linked Şoropsahon

Aksaray and Kayseri, with enormous coravanserois spoced ot intervols. The largesi is Sultanhon, o royal corovonseroi built in 1229. Although it's mostly ruined, its chorocter os o fortress is deeply impressive. lt makes o foscinoting stop on o tourisi itinerory between Konya and fhe cove settlements of Coppodocio. On o simi/or generol plan is the Ağzikoro Han, 15 kms beyand Aksoroy, and bui lt between 12 3 1 and 1239. lt has two ports-one open, one covered - respectively for summer and winter use. With o huge gote and turrets, it is Turkey's third largesi corovonseroi: the size of o cothedral, with o mosque in the middle of the open courtyord. When exploring ony of these corovonserois, visitors can people them in their imoginotions with medievol traders' eoting, sleeping and gossiping, with their comels, horses and donkeys all potiently tethered e R.A. BUTLER , [ournalist , outhor of

Where to go in Turkey and expert on Turkish affairs, has lived and traveled very extensively in Turkey during the post 35 years.

dokuma bekliyor. Ürünü bekletmeyin, güçlü Komatsu'lara yükleyin.

2-2,5 -3 -4 Ton Kaldırma

KapaslteU Komatsu ForkWtler FD20NT-ll FD25NT-Il FD30NT-Il FD40 ZT-4

k::) Q<•l~ Pi\llt--tO GÜÇ

VE

GÜVEN

DOLU

KOMATSU FORKLİn'LER TÜRidYE'NIN YÜKÜNE TALIR


ttiŞ YERİ"NİN,

ttEV


YERİ'' İLE KARIŞTIÖI YER ... ULTRA~

Kullanılacagı yerin gerekliliklerine üretilmiş iki tür Ultra var.

göre

Ultra/Venüs, yıpranmayakarşı çok dayanıklı bir halı. Özellikle işyerleri için uygun ... Daha kolay temizleni yor. İlk günkü güzel görünümünü uzun yıllar koruyor. Ultra/Comfort ise, adı üstünde, daha konforlu. Daha yumuşak ... Çünkü tüyleri daha uzun. Prestij in önemli oldugu yerler ve evlerimiz için ... Şimdi evinize de, işyerinize de Ultra döşeyin. Göreceksiniz, 'olaganüstü' bir ·halıdır yerdeki. Kullandıkça,

bunu daha iyi

anlayacaksınız.

ÇAGDAŞ YER ...

vüNOO HALI

GENEL SATIŞ VE PAZARLAMA HIZMETLERI :

PLASOO KISIKLI CAD . NO : 90 ALTUNlZADE-lSTANBUL TEL : 325 57 50 FAKS : 325 57 55 YÜNG)O VE PLASOO H. Ö . G)OBANCI HOLDING A.$ ."NE IACLI KURULUŞLARDlR.

Ultra, elyafıyla üretiliyor. Antron elyafıyla dayanıklı oluşları, kirlenmeye dirençleri,

halılar çok statik elektrik tutmamaları, ezilen tüylerin tekrar dik duruma gelebilme gücü yanısıra alev almayışları ile de, başka elyaflardan üretilen halılardan çok üstün. lntrnn nu Dnnt'un tao,..llll mor&,...,.,,. ••


Nissan Sunny. Farklı. .. Otomobiliniz

kişiliğinizle özdeş

Sunny sizin

farklı kişiliğinizin

gibi.

Dizaynı,

aerodinamik

mi? issan bir

yap ı s ı .

parçası

konforu.

ergonomik iç düzenlemesi. en ileri dünya teknolojisinin

yarattığ ı

güçlü. güvenli,

ekonomik motoroyla kendi sınıfının birincisi.

iki konuma ayarlanabilen hidrolik direksiyonu. otomatik

açılır-kapanır cam l arı

ve


ünkü siz farklısınız. merkezi kilit SiStemiyle lÜkS bir OtomObil.

Teknik Özellikler: 92 HP • Tork 132 Nm • Twin cam (çiFt eksan trik) • 16 va lve ( 16 supap) • Paslanmaya karşı da ya nıklı Du rasteel çelik gövde.

Sizin farklı kişiliğinizin bir parçası gibi. Nissan Türkiye Genel Oistribütörü BMG

Merkez: Tel 16 94 4016 hat) Fax · 16 94 37, BMC·NISSAN Show-Room: Tel 167 48 08· 174 49 13·167 48 78, Ankara Bölge Müdürlügü : Tel 341 19 25 Fax 341 13 90. istanbul Bölge Müdü~ügü : Tel : 567 39 20 Fax 565 51 84. Bursa Bölge Müdürlügü: Tel 14 71 68 Fax 14 71 68. Adana Bölge Müdürlügü : Tel 17 35 98 Fax 13 32 82. Samsun Bölge Müdürlügü : Tel 354 51 , Diyarbakır Bölge Müdürlügü : Tel 154 12 Fax 154 15


D

MAYTHE BEST MAN

Wl N Oyuncular (Cast}: Michael N ouri - Lee Van Cleef- Shawn Weatherly Liz Tarres Yönetmen (Director) : Mike Mc Carthy Güçlü ve zeng in bir işadamı o la n A rjan tinli Serg io Daniclo C ristoforo, ( Lee Va n Cleef) ölmek üzered ir ve 28 mi lyon dolarl ık m i ra s ını bıra­ kacak hayatta kalan çocuğu yoktur. Yakın dostu Sir N igel W olfram 'dan yakın­ larını bulması için bir ara ştır­ ma yapmasını ister. Sir Nigel, ya şaya n iki kişiyi bulur. Bunlardan biri "H H" ola rak bilinen 28 yaşı n da alko li k, kumarbaz ve kadın düşkü nü serseri nin biri Horatio Ch ristopher ' dır. D i ğeri ise Ar izona'da çihlikte sadık ve iyi bir insan olarak çalı şan kuzeni Peter Christ o pher ' dır (Shawn Weatherly). Ama bi r sorun vard ı r Peter bir kadınd ır . M i rasın bir erkeğe b ı ra kılaca ğı için Peter erkek k ılığı n a gi rer

Once o robust and lusty Argenline /a nd baran, Sergio Da nielo Ch ristoforo (Lee ı

02 SKYLIFE l 0 /90

THY MOVIE VIDEO PROGRAM

Van Cleef) is dying, and there are no living children to inherit his considerable fortune of $28 mil-lion. So , at his behest, lifelong friend, Sir Nigef W olfram, researches and finds tvvo distant rela- tions to fi/1 the bill as poten- tial heir: Henry Horatio Christopher, know as "H H" is tvventy-eight years old. A defrocked stockbroker, an embezzler. A compulsive gambler, o womanizer, an alcoholic. . and those are same of his better traits. On the other hand, his cousin Peter Ch ristopher (Shawn Weatherly), who was raised on o ranch in Arizona, , is twenty-four, hand working, !oya!. .. and generalir ;u.st o nice gu y. Wel ,not exactly o nice guy. . . you see, Peter Christopher is actually o gir/ ...

OUT ON BAIL Oyuncular (Cast} : Robert Ginty - Kath y Shower Yönetmen (Director by) : Gordon Hessler

insan ha kları koruyucusu bir po l i t ikacı, kasaba nı n uyuş-

turucu tica retini n ba şı Beled iye Re isi ve polis şefi tarafında n tuzağa d ü şürü l mek

ve öldürülmek istenmektedir. Kasaboya gelen i şsiz, güçsüz Jo hn Dee (R o b e rt G inty )'yi a s ıl sız o layl arla suçlayıp tutuklarlar. Amaçları , suikasti ona yaptı rmak­ tır .

Politikacı vuru lur, kasaba halkı , öç almak için katili aramaktadı r . Polis şefi de o nun peşindedir. John

Dee 'yi herkesden ewel bulup, susturmak zorundadır.

The ma;or and po/ice chief -who run the town 's drug operations- plot to kil/ o po/itic ian committed to profeeling human rights . An unemployed drifter (Robert Ginty} is caught up in the plot when he is arrested on o minor charge and marked by the plotter as the ideal assassin.

ABSOLUTION Oyuncular (Cast) : Richard Burton - Dominic Guard- Dai Bradley Yönetmen (Director) : Anthony Page ing iltere' nin , i n sanın içine sı­ k ıntı veren, bir çok söylentilerinin d o la ştığ ı, yolılı oku ll ar ından birid ir Fa ther Goddard ' ın öğretmenlik yaptığı

okul. Fa ther Goddard , eğiti m i n ötesi nde öğrencile r ine kend ini (belki de ruhunu) vermek isteyen, tutucu , öğren­ cilerin k iş ilikle r ine hükmeden katal ik bir din eğitimc i si­ dir . Okulun öğre n cile r in d e n Benji ile özel d iyalog kurma isteği , (babal ı k güdüsü nün

1 Eylül • 31 Ekim tarihlerinde THY uçaklarında gösterilecek filmler

Movies to be shown on Turkish Airlines international flights between Jst September and 3 Jst October Tus ks - Istanbul (Brüksel - Newyork) TK-581 Absolution - (Newyork - Brüksel - Istanbul ) TK-582 Full moon in blue · W ater · (istanbul De/hi) Singopur · Delhi - Istanbul TK574 Moy the best man win · Istanbul (Delhi - Singapurl Delhi-Istanbul TK· 574 For belter or for worse - Istanbul Delhi (Singapur- De/h i) Istanbul TK575 Out on bail- Istanbul - Delhi Singopur (Delhi - Istanbul) TK-575 Absolution - Istanbul (Bomboy Singopurl TK-570 Full moon in blue water (Singapur Bombay) Istanbul TK-54 1 May the best man win - Singopur (Bomboy-istonbul) TK-571 . Full moon in blue water -(Istanbul Duboi) Bongkok - Istanbul TK-592 May the best man win - Istanbul (Dubai - Bangkok) Tokyo TK-592 For belter for worse lstonbui-Duboi (Bangkok-Tokyo} Bongkok-lstonbul TK-592 Out on baıl (Tokyo - Bangkok} Duboi - Istanbul TK-593/595 Tus ks - Tokyo {Ba ngkok - Du bo i} Istanbul TK-593/595 Absolution - Tokyo · Bongkok (Duboi Istanbul} TK-593/595 Tusks - {Istanbul - Dubo i} Singopur Duboi - istanbul TK-572 For belter or for worse - istanbul (Dubai - Singopurl Duboi - Istanbul TK-572 Full moon in blue water - Istanbul · Duboi {Singopur - Dubai) istanbul TK-573 Out on ooil - Singopur (Duboi istanbul} TK-573 Tusks - {Istanbul - Dubai} Korochi Duboi - Istanbul TK-B 1B Absolution - Istanbul - Du bo i - Korochi {Dubai - Istanbul} TK-B 19 For belter or for worse - {Istanbul Abudabi) Korochi -Abudobi · Istanbul TK-828 Out on boil · Istanbul -Abudobi Korochi (Abudabi - istanbul) TK-829 NOT: Filmierin gösterilece~i porkurlar parantez içinde belirti lm iştir.

NOTE: Flights on which movies will be shown are indicated in porontheses.


D

THY MOVIE VIDEO PROGRAM

için gittiği Washington Kütüphanede Chris ile tanışır ve aşık olur. O sırada kel bir adam Chris'in elindeki çanlayı kaparak kaçar. Chris ise gerçekte C.IA adına çalışan ve turizm şir­ ketini bu amaçla kul lanan bir ajandır. Balayın ı n başladığı andan itibaren hiç bir şey umdukları gibi gitmez. Başlarından bir sürü macera geçer . .. Olaydan zaferle çıkan yeni çift düğünde ettikleri yemini

Karısını unutturmak için tüm hünerlerini gösterdi.

A passianale human story about living ... loving ... and leifing go, set in o smail

anımsarlar : hastalıklı boyutları) giderek çatışmalı bir durum alır.

iyi ve kötü günlerde hep birlikte ...

A gripping and bizarre story of o tvvisted frie.nd ship betvveen o catholic priest, his prize student, and o young drifter. The priest's paternal feelings lawards his student reach pathological heights.

Sen , o witty and charming freelance journalist, is in Washington to do research. There, in the library, he mets and fal/s in love with Chris. Five weeks later they gel married. But from their honeymoon on, nothing goes as expected because, in actuality, Chris is o CIA agent working undereover in o travel agency.

FOR BElTER OR FOR W ORSE Oyuncular (Cast) : Robert Hays - Kim CattralChristapher Lee Yönetmen (Director) : Gene Ouintano Serbest gazetecilik yapan Sean, bir olayı araştırmak

FULL MOON IN BLUE WATER Oyuncular (Cast}: Gene Hackman, Teri Garr, Burgerss Meredith Yönetmen (Director) : Peter Masterson Floyd (Gene Harckman) karısını kaybetmiştir. Ona yardım etmek isteyen arkadaş­ ları, girbirinden ilginç tiplerdir. Üzeilikle Louise, Floyd ile evlenip daha rahat yaşa­ ma kavuşmak için tüm kadınca hünerlerini sergiler.

town on the Texas Gulf Coasi. Floyd has recently lost his wife. All his friends are busy devising ways to help him forgel the pain . Louise in particu/ar

TUSKS Oyuncular (Cast) : Lucy Guttendge -john Rhys Davies Andrew Stevens Yönetmen (Director) : Toro Moore Mark ve Roger, Afrika'nın buğulu ormanlarında, Taylor'un safarisi için rehberlik yapmaktadırlar. Zengin müşterilerinin ani ölümü karşısında, zevkli başlayan safari bir ölüm tuzağı haline gelir ... Entrika ve maceranın iç içe işlendiği nefes kesen bir film .

guides during o safari in the wild African bush. Bul what sjarts off as an exciting and enjoyable excursion rapidly turns info o nightmare when one of the rich customers mysterionusly dies .

AiRBUS UÇAKLARlNDA YAPILAN MÜZiK YAYlNLARI Müzik Türü Film 2 Film 3 Pop:lazz 4 Film Müzikleri 5 Klasik Müzik 6 Unutulmayan şarkılar 7 Türk Müziği 8 MUSIC ON BOARD OF AlASUS Entertainment Selection

Movie Movie Popr)azz Movie Music Classical Music Unfargettable Songs Turkish Music

2 3

4 5 6 7

B

Mark and Roger are Taylor's IF

1


D1ş1... olağanüstü al1ml1. ici... olağanüstü geniş. Ya Şimdi

ülkemizde, "stradan"t aşan bir beş kaptlt var.

"Sifadan"l aşan aile otomobili: Fiat Tipo 1.6 DGT Robot/ann, bilgisayariann ürünü. Fiat Tipo, insan becerisiyle tasarlanmtş, robot teknolojisiyle üretilmiş, 7989'da, kendi kategorisinde, ytlm otomobili seçilmiş, bugüne kadar 7 milyon adede yakm Fiat Tipo'nun teknik üstünlüklerine eklenen bir temel özelliği daha var: Dt ş ölçülerine oranla olağanüstü geniş iç hacmi, her yönde aydmltk, terah, tştltştl görüş Fiat Tipo ... Özellikle çocuklu aileler için güvenlik, konfor ve mutluluk aract. Fiat Tipo, Tofaş'm servis garantisi, Opar'm yedek parça güvencesiyle Tofaş Tamşm, baytlacaksmtz. Dayanamayacak... alacaksmtz.


>ISI ... Robot

teknolojisinden.

c i... TofaĹ&#x;'tan.


Kap1da her an Mersin METROPOL Çarşı kendi müşterisini yaratıyor! Türkiye'nin ilk Serbest Bölgesi Mersin'in merkezinde, Türkiye'nin ilk gökdeleni METROPOL Kule'nin ve Ramada International'ın Türkiye'deki üçüncü beş yıldızlı otelinin eteklerinde toplam 11.000 m2 alanda, her biri 7.200 m2 olan altı katta 25 m2'den 650 m2'ye kadar büyüyebilen 1000 modüler mağaza ve işyeri ... Mersin METROPOL Çarşı ziyaretçilerinin uzun süre kalmalarını , dinlenmelerini, eğlenmeleri n i ve alışveriş yapmalarını sağlayacak her imkanı sunuyor! 15.000 nüfuslu bu dev kompleks çağdaş ve huzurlu bir alışveriş ortamı sağlamakla kalmayıp, Mersin'in çehresini değiştiren yepyeni bir yaşam tarzı sunuyor. • • • • • • • •

Ultra modern diskotek Bowling ve Bilardo salonları Sağlık merkezi Yüzme havuzu Özel restoranlar ve "fast-food" hizmetleri Sinema, tiyatro ve sergi salonları Çocuk bahçeleri Dinlenme köşeleri

Mersin METROPOL Çarşı Kapıda her an 3500 kişi!

açıldı!

Uluslararası i ş dürv.ısı na olduğu

kadar gelenek ve ihtiyaçlarına hitap eden Mersin METROPOL Çarşı'da edinilecek mülk, ÇukurOJa'n ı n

• • • • • •

her türlü güvenlik ve bakım sorunları deruhte ed ilmiş, seçkin müşteri leri hazır bir işyeri, değeri katlanarak artacak bir yatı rım, 21 . Yüzyı l'daki yerini ayırtmış ileri görüşlü yatırımcılığın somut bir göstergesidir... prestijdiri

l Bilgi için: Üstay Yapı AŞ MER SIN

MHHOPOl Türkiye 'nin ilk "gökdelen "i

MERTiM Servis Hizmetleri ve Ticaret AŞ Mersin Tel: 741.21563 · 741.25785 • Fax: 741.23329


JJ t -:-;L. .t t -T {,. ~ . "

w. 1"

.ı. w

1

• ı. .n. 1

1

. • ...,. ......,.,

~

'

4.

.... ;

'··


MÜRACAAT VE REZERVASYON-INFORMATION AND RESERVATION DIŞ BÜROLAR INTERNATIONAL OFFICES

BERLIN

Budapester Sır No 1000 Berlın 30

ıs

B

Phooe (030) 2624033 SM (030) 2624035 Rez (030) 2624033/34 (GSA)BAB 1 1000 Berhn 36

Oranten

Sır

S

Phone 6125080-6125091

ABU DHABI Sheıkh

Hamdan PO Bo< 698

2 1000 Berlın 65

Sır

Luxemburger Str 34

(GSA) Sultan Bın Yousul and Sons Ptıone SM (9712) 316656-338761 BS (9712) 211194 Rez (9712) 338845

Ptıone

4616130-4624032 3 1000 Beri ın 44

Fulda

Sır

58

Phone 6813017 -6235029 BOMBAY

ADIS.ABABA (GSA) Sthopıan Aırlınes

Maker Chambers V 3rd Bole

Aırport

PO Box 1755

Narıman Poınt

40002 ı Phone SM (22)2040744 Rez (22)2043605

Phone (2511) 182222 AMMA N

Jabal Arnman

Al

Rıyadh

51

Leıdsesıraat6

1017/PA SM (020) 227986-203754 Rez (020) 227984/85186187

1000 Bruxelles Phone (322) 5126781/82-5117676

TARO~-t. Ul. Repubhc 16

Phone 147433 BUDAP E ST- BUDAPEŞTE (GSA)

MALEV. Roosevelt , Ter 2

ATHENS.ATINA Phılellınon Sır

Canıersteen

BUCHAREST-B0KREŞ (GSA)

AMSTERDAM

ı 052

No t9

Phone (Ot) 3245975 SM (O 1) 3246024 3222569-3221035 BAGHDAD-BAGDAT Merıdıan ' s Sıreeı Buıldıng

3/8

Phone (1) 7187703/04

Budapes ı Ptıone (36) 1326529 CAIRO-KAHIRE Mousıata Kemaı Sq No 3 Phone Rez 3908960/61 (GSA) lmperıal Travel Center 26 Mahmoud Basıouny Str

Phone (202) 758939-760071761769

Trankgasse 7·9 5000

TÜRK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES

Köln-ı

COPENHAGEN-KOPENHAG

Ved Vesıerporı 6 1612 K /Obanhavn V Phone (33)144499-144055-145190 DHAHRAN-DAHRAN Abdulazız Sır

Alnımran Complex Gentre P O Bo• 739 Alkhobar 31952 Phone (3) 8950044-8954904 -8947917 (GSA) ABC Tr avet Ageney

(Same addreSS/ aynı adres)

KAB IN BAGAJI CABINBAGGAGE

DHAKA-DAKKA Bengal Aırhlt Ltd

54 Motııheeı C A Dhaka 1000 Bangladesh Phone 243059 DAMASCU S.ŞAM

Ben Zaıdoun Btdg 3rd lloor

BAHRAIN· BAHREYN

Car Park Bldg

Govı

Ave Manama

Phone SM (973) 243456 Rez (973) 252344

227266-228284

(GSA) Al Faradees Travel and Tourısm

Ageney

Dar el Mouhandeseen Bldg Maysoloun Sır Bo• 8339

po

BANGKOK (GSA)

Gulf Express Transport Ageney CP Tower 3rd Level 313 Sılanı Road Bangkok ı 0500 Thaıland Ptıone

Ptıone

(66-2) 2310300

Ptıone

(11) 227266-232190 ( 10 hnes-hat)

DEL HI

56 Janpath 1SI BEIJING-PEKIN

CAAC

Beıııng

Sales

Offıce

117 Oongsı Wesı Street Phone (665) 558861-551031

Fl<:ıof

New Delhı · 110001 Phooe SM ( 11) 3326661 Rez 111) 3326602 BS 332 66 13

BELGRADE-BELGRAD

TAG Marksa Engelsa 8/4 11000 Beograd Phone SM (11) 332561 -333277 (GSA) YugosJavıan Aırhnes (JAT) Sava Center M Popovıca 9 PO Box JAT 11170 Ptıone (11) 145797 BENGHAZI-BINGAZl Trıpolı Oflıce

Ptıone (061)922011/12/13

108 SKYLIFE 10/90

DOHA-KATAR (GSA) AI ·Aayan Travel Ageney PO Bmı 363 Phone (974)412911/12412909-321910

~

-

WEIGHT

BBU

BRUSSELS

FRANKFURT

Rue de Chantepoulet No 1-3 1201 Geneva Ptıone (022) 316129-312194-316120

....a wıou..u. AQIRLtK

TURlUliN Alli

k g.

Graf Adotf Str No 41 4000 Dusseldorf ı Ptıone Rez (0211) 374080-374089

Basaler Str 35-37 6CX)() Frankfurt Phone SM (069) 27300717 Rez (069) 273 00720/21/22 (GSA) Necmı Oc S 1.5. 6800 Mann-heım Phone (0621)10980 (GSA) Aeıseburo Aslan Hınler bleıcher 57 6500 Maınz Ptıone (06131) 221080-227751

U..

GIDECEGi YER . DESTINAT ION

Phone (3531) 370011

TK

28000

U Ç UŞ

NO

F LIGHT N Q

Tl

28000

BR USSELS

HAMBURG Adenauerallee ı O 2000 Hamburg 1 Ptıone (040) 241472 (2 hneS/Ila1) HANNOVER Lange-Laube No 19 Ptıone (0511) 320398 Rez (0511) 326087/88

1 Fınnaır Mannerheımıntıe 102 00250 Helsınkı 25 Phooe (90) 410411 2 Ten Tours Ltd Sponsor Mechelınınkatu 12-14

Phone (90) 440844 HONG KONG Besi Hohdays Ltd AMS 1603-4 Fleet House 38 Gloucester Ad Phone 8611311

LISBON-LIZBON (GSA) TAP-Edıfıce 25, Aerooprt LısOOa 5 Porıugat Phone (3511) 899121 LONDON-LONDRA Hannaver Sır 11 - 12 London W 1 Phone SM (0 1)4999249 Rez (011 499924 7/48-4081393 BS (0 1) 4999240 LOS ANGELES (GSA) CargO/Kargo Flyıng Tıger Lıne ınc

7 40 ı World W ay (213) 646-6161

Ptıone

JEOOAH.CIDDE Cıty Center Annex 12/13

Road P O Box 11563 (2) 6600127 (4 hneS/Ila1) (GSA) ABC Travel Ageney Medına Road Alquıthmı Bldg PO Bo< 11679 Phone (2) 6518300-6519964-6519440 Medıne Ptıone

JOHANNESBURG (GSA) South Afrıca Aırways P O Box 7778 Phooe (713) 2206 KARACHI·KARAÇI (GSA) Pakturk Travel AgencES 12 Avenue Centro Strachen Road Ptıone SM (9221) 513837 KUALA LUMPUR Equatonal Hotel Ground Floor Lot 6 Jatan Sultan lsmaıl Ptıone (60) 2614055-2614058

LYON 91 Rue Bugeaud 69006 Lyon Ptıone (337) 78241324 MA DR ID Plaze De Espana 18 Torre de Madrıd 28008 41h Floor No 30 Plıone SM (341) 5425858 BS (341)4632312-4632351 MAN ILA-MANILA Deks Aır Ine Ground Floof Golden Rock Bldg 168 Salcedo Sır Legaspı Vıllage Makatı M Manıla Ptıone (2) 8185901 MILAN·MILANO Vıa P da CannoblO 37 20122 Mıla no Ptıone (02) 8056233-8053976-

866350 KUWAIT-KUVEYT Borı Al-Hamam Buıldıng

Abdulla AI-Mubarak Street Ptıone SM (965) 2412577 Rez (965)24064752424639-2421703 (GSA) AL-Kazemı Travel Agencıes Fahad Al-Salem Str AI-Abrar Bldg P O Box 23959 Safat13 100 Phone Rez (965) 24064752421703-2424639 L EFKOŞA

Osmanpaşa Cad

No 32 Ptıone (02()) 71382-71061 77124-77344

(GSA) 1. KTH Y DU BAl Almak!OlJm Sıreel 63 B Shaıkh Rashıd Bı lg PO Box 1200 Phone (9714) 265827-237230

f1;\

DUSSELOORF

001000 Hel sı n kı

Phone SM (0221)134443 Rez (0221)134071/72 BS (0221 l 134073

K ıng

Aırlıngus Oubhn Aırport

HELSINKI (GSA)

COLOGNE· KÖLN

o

DUBLIN (GSA)

GENEVA-CENEVRE

BRUSSELS.BR0KSEL

Thırd Cı rcle

Center Sth Floof

PO Box 39177 Phone (962-6) 659102-659112

Ptıone

Floor No 305

(GSA) Sweeden Tradıng Co Same address/aynı adres) Phone Rez 226038-215970

Bedrettın Demırel Ptıone

Cad (020) 71901

2 KTHY Ptıone

02314-795/681

Geçıtkale (520) 77124

MOSCOW-MOSKOVA Kuznetsky Most 1/8 Phone (095) 2924345-29216672925121 (GSA) AEROFLOT Lemngradsky Prospekt 37 Phone (095) 1555494 MUNICH-MÜNIH Bayerstrasse 43 8()(X) MUn..:::hen (! Ptıone SM (089) 51410913115116 BS (089)51410920/21 Rez (089) 51410922/23124/25 (GSA) 1 Reıseburo Kont 8870 Gunzburg Jahnstrasse 13 Munchen Ptıone 08221-4500-30398 2 Reıseburo öztekın Okkuran Bahnholsplatz 1 Unıerfuehrt•rıg 12 7900 Ulm Phone 0731-64326


TOKYO

MUSCAT-<.>MAN (GSA)

AZ.O Tr.1vet and Tourısm Agencıes LLC. PO Box 8274 Mulrah, Muscat/Sultanate ol Oman

Phone (9681707303-707310 NEWYORK 821 u N Ptaza 4!h Floor NY 10017USA Phone (1212) 2129865050/51 NUANBEAG Am-Piarrer 8-8500 Nurnberg 80 Phone (0911) 265301/02 OSLO Dronnıngens Gate 34 3 E ı asıe 0154 Oslo 1 Phone (02) 4 12841-330103

Vı 1 ur Japan Company Ltd 3th-F1 lshu Bldg 16-8. 1.Chome Toranomon Mınato-ku Phone SM (81-3) 5953095 BS (81-3) 5953051 Rez (81-3) 5952901/213

ERziNCAN (GSA)

VAAŞOVA (GSA) Polısh Aırhnes (LOT) 39, 17 Stycznıa St OQ-906 Phone (22) 460-411

ZUAICH-ZOAIH

Ceskoslavenske Aerohne Aevolucnı ı.

160 15 Praque Phone (422) 2146

Khahdıya Btd g Olaya Maın Str

Box

25194 Rıyadh 11466

Phone (1) 4631600-4632807-4633907 (GSA) ABC Travel Ageney (Same add r ess-aynı adres) ROME-ROMA Pıazza

Del la

ic BÜROLAR DOMESTIC OFFICES

ve Seyahat

MARMARIS Acentası

No 2

Tel (023) 2214 ERZURUM 100 Yıl Cad SSK Ran ı Tesıslerı No. 24 Tel (0 11 ) 18530-11904-13409

Rez (06) 475 1149 AOTTEADAM Weena 140,30 12 Cr Phone (010) 4332177-4332465 SEOUL-SEUL (GSA) KAL Buıldıng 41 -3 Seasomun Dong Jung-gu Republıc ol Korea Phone (822) 7517- 115

Stadyum Cad No 1 Tel SM (71) 141545 Rez (71) 137247-143 143 143538- 142393 BS (71) 130867

27 Sok. No 2 Tel · (741 ) 15232-21278-30274 MUGLA(GSA)

Atatürk Bu tvarı No 381C Tel (85) 115435-120382

545 Orchard Road 02-21 and

02-18 Far East Shoppıng Center Phone SM (65) 7344477 Rez (65) 7324556157 SOFIA-SOFYA

Bul al SıambOiuskıll - a Phone SM 874220 Rez 883596 (GSA) Sofıa Aı r PQft

Phone 661690

Hıpodrom Cad Gar yanı Tel (4) 3124900 SM (4) 3104745 Rez (4) 3126200 BS (4) 3124900/43 Ini / Danışma (4) 3124910. 3124900-133 Bakanlık lar Salı f

Bürosu (Sales Office): Ataturk Bu l varı 167/A (GSA) ÇavuŞOQiu Turızm ve Seyahat Acenıası Adalılar Sok Ataturk Cad No 16 Şerellıkoçhısar/Ankara

STOCKHOLM-STOKHOLM

Vasagetan 7 PO Box 73 101 20 Stockholm Phone (08) 218534/35 STUTTGAAT

7 Stultgan 1

Phone Rez (0711) 221444/45 SYDNEY· SIDNEY Amerıcan Express Tower 1602388 G80f'ge Street NSW 2060 Sydney Phone SM (612) 2332105 Rez 2211711 TABAIZ · TEBRIZ (GSA)

Tel (4541) 2383-3119 ANTALYA Hastane Cad Ozel idare lşhanı altı Tel SM (31) 128522-110558 Rez (31 1 115238- 112830 123432- 126272 BS (31) 127862 (GSA) Afl Turızm ve Seyahat Acentası Damlataş Cad Kanmaz Ap Alanya Tel (323) 11194- 11821 BURSA Çakırhamam Tem ız Cad No 16/8 BURSA Tel (24) 221866 Rez (241211 167-212838

DALAMAN, MUGLA Tel Rez (6119) 1899

Founda ı ıon Tours COrp SF. 134 See. 4. Chung Hsıao Ad Lung Men Bldg PhOne (021 773-3266

Aksaray Turızm

$ok 0/2

Aksaray-NıQde

Tel ( 483) 2332 AIZE Beledıye karşısı

2

Tel (054) 11007- 15513

Tel ( 1)3371876-337 1891

2

Hılton

SAKAAYA (GSA)

Tel (1) 1470121 - 1470180 3

Şışhane

Tel (1) 1454208109-1454238-1440296 4

Taksım

Sakarya Turızm ve Seyahat Acenıası Kudüs Cad Bırtık i ştıanı Kat 3 Tel (261) 5223 SAMSUN

Cumhurıyet Cad Gezı Cukkan ları Tel (1) 1452454-1452482

5 Sırkecı Gar karşısı Oogubank lşhanı altı Kat 1 Tel (\1528 48 DB 6 Aksaray Satış MudurluQu Mustafa Kemal Paşa Cad Tel SM ( 1) 5882538-5881221 BS (1) 5867514-5867793-5881222

Kazımpaşa Cad No 11 /A Tel (361) 18260-13455-15065 Rez (361) 15065

SIVAS Beledıye Sıtesı H Blok No 7 Tel ( 477) 11147-13687

TEKIADAG (GSA)

IZ MIR

Trakya Turızm ve Seyahat Acentası Ataturk Butvarı No 68 Tel (1861) 8438/39

Buyuk Efes Oteh altı Tel (51) 141220 (6 hnes/hat )- 135121 ını /Danışma (51) 141226 SM (51) 140802 Rez (51)258280(5hneS/hat) Charter Rez (51) 141220fJ5

TRABZON Kemerkaya Mah Meydan Parkı Tel SM (031) 22219 BS (031) 13446-11680

Sahabıye Mah Yıldırım Cad No 1 Tel (351) 13947 Rez (351) 11001

karşı sı

UŞAK(GSA)

Vatan Seyahat Acenıası lsmetpaşa Cacı No 85 Ka12 Tel (6411) 2033

KIRŞEHIR (GSA) ÇavuşoQiu Turızm ve Seyahat Acentası

VAN

Atatur k Bulvarı Ankara Cad Kederoğlu lşhanı Kat 1 No 316 Tel (487) 21172

Enver PerıhanoQiu Iş Merkezı Cumhurıyet Cad No 196 Tel SM (061) 11768 BS (061) 11241

KONYA Alaaddın Cad No 22 Kat 1/ 106 Tel (331) 12000-12032 SM (331) 24676 (GSA) 1 Vatan Seyahat Acenıası Ankara Cad Ayvaz Pasa1 ı No 41

YOZGAT (GSA) ÇavuşoQiu Turızm ve Seyahat Acenıası Lı se Cad Sayarlar işhanı No t 3 Tel (473) 19193

C ı hanbeyh - Konya

DENIZLI (GSA) KOseoQiu Turızm ve Seyahat Enverpaşa Cad 113-B Tel (621) 13746- 14500

Acentası

2

Tel (3421) 1367 Seyahat Tıc San ve Ltd Konya Cad No 55 KARAMAN Tol (3431) 4859

Cıcı Turızm

KUŞADASI

TEHRAN - TAHRAN Halez Ave Bldg 400 3th Floof No 7 Phone SM (2 11 667283 Rez (2 11 669026-664609

DIYARBAKlR Kultur Saray ı $ok No 15 Tel SM (831)40428 BS/Rez (831) 12314-28143

TELAVIV

ELAZIG

(GSA), AYDIN

Osman Turızm TıcaretAŞ Ataıurk Sulvan Yaı Lımanı karşısı Tel (636) 142 05

Ş1ı

Rez : Rezervasyon Reservaııon

SM : Satış

Şehıt ithanlar Cad No 26 Tel (811) 11576- 12300

Kanalboyu Cad No 10 Orduevı karşısı Tel (821) 11920- 16489 Rez (821) 11922- 14053

Muduru

Saıes Manager

GSA : Genel Satış Acentası General Sates Ageney

MALATYA 5 ShaiOm Aleıchem Sır Tetavıv 63806 Phone (03) 652333/34/35136

ve Seyahat Acentası

Lıse karşısı Kutuphane

Kadıköy

Baharıye Cad Opera lşhanı Kat

TAIPEI

Golden

1 Bodrum Toural pın Travel Ageney Neyzen Tevf ık Cad No 2 18 Bodrum Tel· (61 4 1) 1786-3325 2 FETUR , Fethıye Turızm Seyahat Acentası Atatürk Cad Fethıye Tel Rez (615 112034-2443 NIGDE(GSA)

Cumhurıyet Cad No 199-201 Kat 3 Harbıye Tel (1) 1464017-1471338 SM ( l l 130 18 17 Promosyon/Promotıon t 48263 t Satış Buraları · Sales Offıces

KAYSERI

Tabrız Express ını Travel Tours Ageney

Phone (4 1) 56004-52430

Acentası

Hılton Otelı gırışı

AFYONKARAHISAR (GSA) Gold Turızm ve Seyahat Acenıası Merkez Otogar gırışı No 1 EmırdaQ-Aiyon Ter (4981) 1194 - 1044 Şube Emek Otel gırış ı Tel (491) 18836

ANKARA SINGAPOAE-SINGAPUA

HATAY(GSA) Ant-Tur. Antakya Turızm ve Seyahat lnönu Cad No 37 Tel (891) 15893-17282

ı

Atatürk Cad No. 3018 Tel· SM : (612) 1375 1152 Rez (6 12) 13751152153 MERSIN

ISTANBUL

ADANA Repubblıca 55 00 ı ss Rome

Ptıone SM (06) 4819535

Lauıenschtager Sır 20

Turı zm

Cum h urıyet Meyd anı Beled ıye Sıtesı

ı

AIYADH-AIYAD PO

POOt

GAZIANTEP

Tar Strasse 58162 8001 Zurıch Phone (0 1) 2111070/71

PAAQUE· PAAG (GSA)

102002

Complex El Mechtel Boulevard Ouleı Haffouz Eta ge 3 Tunıs Phone (2161) 788317-786473-787033

W ARSA W ·

AIR

TURK HAVA VO

TUNIS ·TUNUS

oo

2 Rue de L'EcheUe

T~RKISH

Muhammed Megarıf Stt Algena Sq Phone (21821148798-38236

Operngasse 3 A 1 1 Wıenna Phone (0222) 563768-563796-587795

7500 1 Parıs Phone (01) 42605718 • Rez 42602808-42605675

\D

TAIPOLI - TAABLUS

VIENNA ·VIYANA

PARIS

~

BS : Bılet Sat ı ş Tıcket

Sales

SKYLIFE 10/90 1 09


Onu bir antikacıda gördüm! Paris'te son

akşam dolaşmaya çıktım.

maşrapa

"Bu

gördüm.

maşrapanm

Baktım

Bir antikacıda

sahibi başans1m ve

Kredi

kartı

kabul

(Paris'te antika bir antikacı!) parayı karşı

kim

taşır!

Dükkan

mutluluğunu

hazırlamış

bile!

Aldım,

Hoşuma

gitti.

etmiyorlarmış ... Yanında

kapandı

sokakta bir banka buldum. Otomatik vezneden Gold

hemen döndüm. Mösyö paketi

bir

üzerinde bir yazı.

ilelebet sürdürecek" demekmiş. Alacağım.

bakır

o kada r

kapanacak. Neyse

kartımla

para çekip

geldim. Artık başarı

ve mutluluk ilelebet benimle!

Yapı Kredi'nin "özel" kişiler için iki kredi kartı var:

VISA Premier ve MasterCard/Eurocard Gold. Ikisi de "Türk Lirası ödemeli". ikisi de "kredili". Bu "seçkin" kredi kartlarıyla şimdi yurtiçinde ve yurtdışında yapacağınız bütün harcamaları Türk Lirası olarak ödeyebilirsiniz. üstelik bu ödemelerinizi

orta lama 30 gün sonra yapar. isterseniz toplam kullanabilirsiniz.

Yapı

Kredi kredi

kartlarıyla

miktarın ya lnı zca%

MasterCard/Eurocard Gold kartın ızla. 150.000 Amerikan ek hizmetlerden de yararıanırsınız. Bu kredi

15'ini ödeyerek kalanını

ayıa ra

bölebilirsiniz. Böylece Yapı Kredi'den kredi

yurtiçinde ve yurtdışında. 24 saat açık otomatik veznelerden para çekebilirsiniz. VI SA Premier ve kartlarıyla

Doları'na

kadar Ferdi Kaza Sigortası. Acil Kart Yenileme Servisi ve

Kayıp/Çalıntı Sigortası

gibi

kartı

size

birlikte 4 "özel" karta daha sahip olursunuz: • SOS (International SOS Assistance)

1B5.000 Ame rikan Doları'na kada r Seyahat Sigortası ile Sağl ı k ve Hukuk Danışmanl ı ğı Hizmeti sağlar. • FBTC (Frequent Business Travellers Club) kartı ile tüm seyahatlerinizde otel indirimlerinden. oda

ayrıcalıklarından. haberleşme kolaylıkları ndan.

özel bagaj güvenlik önlemlerinden ücretsiz ve öncelikli

olarakyararlanırsınız.

e AVIS ve Europcar kartlarıyla otomobil kiraladığınızda özel indirimden yararlanırsınız . Yapı Kredi'nin sunduğu bu "seçkin" kredi

kartlarını almanız

hesabın ız olması

için

ya da yeni bir hesap açtırman ı z gerekmez. Gelin

Yapı

Kredi'ye, "seçkin" kredi

kartınız ı al ı n.

YAPI~KREDi

"hizmette

sınır

yoktur"


Europcar '

Europcar•dan kiralad1ğ1n1z araca kendinizinki gibi güvenebilirsiniz Europcar'dan kiral ad ı ğınız araca bindi niz, yerinize yerleştiniz .. . silecek koluna asılı bir "Onay Kartı" göreceksiniz. Bu kart, kiraladığ ı nız aracın tüm kontrollarının yapı ldığ ı nı ve "sorunsuz" olduğunu belgeler. Çünkü, Europcar'da tüm araçlar, her kiralamadan sonra 20 temel konuda "check-up"tan geçirilir. Bu "check-up" , genel görünümden iç ve dış temizliğe, motordan frene, silecek suyundan emniyet kemerine , yedek lastikten kü l lüğe kadar ... en küçük ayrıntı ları bile içerir. Ve ancak, hiç bir eksiğ i olmayan araç ların kiral anmas ına onay verilir. Europcar'dan kiraladığınız araca kendi arac ınız gibi güvenebilir, huzur iç inde kullanabilirsiniz .

~ IISİN Europcar'm Türkiye temsilcisi Esin Turizm 'dir Isıarıbul

lzmtr

1>Meı1<ez :

•Mer1<.ez

Tel: (1) 154 77 88 (12 hal) ._Taksim Tel: (1) 154 77 88 (12 haQ

Tel: (S1) 2S4696 -120965 .,. Adnan Menderes

..,. Atat0ı1<

Havali manı

Tel: (1)S74 1900 S73 7024 .. Kadı köy Tel: (1 ) 360 33 33 (2 haQ

.,.aursa

Tel: (24) 20 00 ı 6 (3 hat)

Havaalanı

Tel: (S1) S1 30 74

I>Kufa<IMI

Tel: (636) 136 07 - ı 67 79

.. Çetme Tel: (549) 279 95 1>Bodnım Tel: (6 ı4 1)5632 ~>Marmaris

Tel: (612) ı200ı -12328

• Dalaman Havaalanı Tel: (6ıı9) 1117 .,. Felhlye Tel: (61S1) 49 95 Antalye 1>Meı1<ez Tel:(3ı)ı 1 8879-ıı ıS42 ı ı 84 ı0 - 11 ı260 1> Antalya Havaalan ı Tel: (3ı) 21 62 46

21 77 80 Dahili: 435 1> Steigenberger Falez Hotel Tel: (3 ı) ı 8 5000

Dahili: Euoııca-

~>Alanya

Tel: (323) ı ı9 29 205 84- 1S2 39 .,.sıcıe

Tel: (3213) ı 7 84 - ı8 47 .,. Side (Pamfilya) Tel: (32ı3) ı3 44 (2 hat) ..,. Robinson Club Pamfilya Tel: (321 1) 47 00 (S hat) Dıni: Euopcar

1>Kemer Tel: (32 ı 4) 2083-2909

.,. Robinson Club Çanyuva Tel: (3214) 63 84 (6 hat)

1>

Da'ıili: Europcar Ki nş World Hotel

Tel: (3214) 33 00 ııo tıat) Daıili:

Euopcar

Ankara •Merkez Tel: (4) 1 ı8 34 30 11 8 36 77

1> Esenboğa Havaalanı Tel: (4) 3 12 28 20 DıNi: 740

.,.OrgDp Tel: (4688) 13 ıs

Adana .,.M eı1<ez

Tel: (71) 13 47 7S

• Adana

Havaalanı

Tel: (71) ı s 03 80 ı2 hat) Cl<V1ii: 303 ~>Mersin

Tel: (74 ı ) 200 ı 7 (2 hat) Trabzon .. Merkez Tel: (03ı) 258 44 - 24ı 84

..,. Trabzon

HavaaJanı

Tel : (031) SOOOı (2 hat) Dahili: 63


Celebrate the Merit difference MERIT hospitality is

based upon high quality standards in personalised service, accommodation and culinary exeellence; all specifically planned to satisfy the needs of leisure seekers,

Meriı

Halki Palace

Heybeliada

A rt.-ct:ntly rc:stornl country houst.· hôtd !\t:l amoll).!St llS own

<.ldi!(htful ga r<.l~ns with HO swimming pool.

b~<.ls. r ~staurant ,

har.

aıul

privat<:

cultural travellers and businessmen alike. Merit

In Merit Hotels outstanding service and hospitality is

AJtınorfoz

A 4 star hoı~l w ith 228 be<.ls. Iocatc<.l SO km. from Mersin wir h its own privatc: hc:ach. swimming pool. rc:staurarıt , hars an<.l m~ctiO!( & confcrcnc~ faci litics for up ro 250 pcoplc.

""' ... ., .. uuıı uıı ıın ılh ••••• •

·.

.. ,· ·ıi··i~-wı·ll\l'll~h··~~·-"' :·:ı.: ,.,IH!I'Q.I . ~ .·,; ' 7; . -~~:~· :~.;~~~;..:. . 1 • •• • 'ı.&:.

the difference. Merit Hierapolls

Pamukkale

Fir't Class lloli<.lay Vi ll a!(c lnt·arcd amidst l'amukkalc's limc-stonc wondc:r,!t, with ~110 ht.·ds, two rt•staura nts, hars. swi mming pool. thcrıııal fountains and co nfcrnı t·c fat'ilitc' for up to 250 pcop l ~ .

ffierit

international Em Han,2.Flat Uftadt Sok. Elrruıdağ-/stanbui/TVRKE'i Pboııts (')(}1)130

o· 96-9". Fax.- (')(}1)148 98 "9

Merit Cappadocia Men·r /ntenuıtional

ı:o;

a memher of N/:T GROUP OF CO/ı4PAN/ES

l 'st Clas~ Motc:l wit h 2'>·1 ht:lls. two rt:stauram~ anll hars sc..· ı within tht: colourfu l ılH ,zaic of <:appadocia's magicıl lanc.bcapc..·.


Türkiye'nin gururu "GAP"

Bu Büyük Projenin An1s1na VakifBank'tan

''GAP AL Tl NI'' Ülkemizin Güneydoğu bölgesinin çehresini değiştirecek, büyük GAP Projesi'nin öneml i bir bölümünü oluşturan ATATÜRK BARAJI'nın Ana Gövde inşaatı tamamlanmış bulunuyor.

Ülkemize hayırlı olsun! GAP anısını

yaşatmak amacıyla

sayıda GAPAltını ~ ""!"~~

kadar emeği geçen

belirli çıkartan VAKlFBANK,

bu büyük projenin gerçekleştirilmesinde bugüne kişilere, kuruluşlara

minnet ve

şükranlarını

sunar.

• Saf. seriifikal!. 1 O ns (J/.1 gr)

aglfilgmda. ozel ambai.3Jmda. s1mrl1 say1da

Tür k i

yeVakıf

1arBanka s ı·


DUTY FREE ON BOARD THY uçaklarında uygulanan gümrüksüz içki ve sigara fiyatları

Turkish Airlines in flight price list for spirits and tobaccos Yeni Rakı

70CI

7 .-DM

Whisky W. Walker, Pipers, Ballantines, J.B.J

100CI

19.- DM

Exp.

15.- DM

100's

20.- DM

Samsun Marlboro

1

100 s

20 .- DM

H.B.

K.S

19.- DM

lord

K.S

19.- DM

Rothmans

K.S

19.- DM

Dunhill

K.S

19.- DM

Camel

K.S

20.- DM

· Silk Cut

K.S

19.- DM

Ernte-23

K.S

19.- DM

Parliament

. . .. Marlboro ..

n ... . . . . .

Yukarıdaki

fiyatlar dergimizin bas ım ta rihi itibariyle geçerlidir. T hese prices are va lid at the pri nting da te of Magazine.


'

....

--

'2

o

m

,~

''

V>

.....

f.'(-

.

._~

\~_ ~-(~;:~ :.~~'"'~ ~

Uı!f

..ı

~).v ~-J.t~

.. ,;

~

istanbul'dan (km) 1 From Istanbul (km )

iÇ HATLARIDOMESTIC "LIN ES~:

MESAFELERIFLIGH1~p~sı:~~~C

.. ~

E

ADANAADA ANKARA ESB ANTALYA AYT DALAMAN OLM DiYARBAKlR DIY ERZURUM ERZ GAZiANTE;P GZT '

;;._

.;"'

N

!.)o

..:·

"

"~ '!-~-':.. ll .'t;

~;

~~

'

~~;~f,_ ~-! ir~

714 366 484 476 1035 1050 871

..

l

'

iZMiR ADB KAYSERi ASA KONYA KYA MALATYAMLX TRABZON TZX VAN VAN

~~i1·~~· ~

f•

~ ..~ \7-

u

ı:-; t·-

315 620 463 924 . 920 1364

'

-~

'

~

-<-ı:.;

-~

~rt··::i

l

;r.,.ı·r ~;i>"

"'

it.'' ;\-j·.


116 SKYL/FE 10/90


SKYLIFE 10/90 117


1

t'·,BarıgqlprtıWW~~Mcıdrcıi". , 1

lokkodi'

..

' ADıLARI 1 : -'" '"

MALDIV

· .:

Ekvator

'0'

H

i

N

T

K

y

A

N

u s u

Choçıos Tokımad.

r---=' ---~--------~-~--T

! 118 SKYLIFE l 0/90


MESAFELER FLIGHT DISTANCES DIŞ

istanbul'dan (km) From Istanbul (km)

HATLAR/INTERNATIONAL LINES

3005 1186 2209 566 BA(;ıDAT/BAGHDAD SDA 1617 2587 BAHREYN BAH 1839 BASEL BSL 8277 BANGKOK BKK 802 BELGRAD/BELGRADE BEG BERLIN/Doğu/East SXF 1715 BiNGAZi/SENGHAZI BEN 1392 4820 BOMBAYBOM 2166 BRÜKSELIBRUSSELS BRU 1180 BUDAPEŞTE BUD CENEVRE/GENEVA GVA 1911 CIDDE/JEDDAH .JED 2377 5717 DELHIDEL DAHRAN/DHAHRAN DHA 2815 3007 DUBAi DXB 2038 DÜSSELDORF DUS FRANKFURT FRA 1862 HAMBURG HAM 1986 HANNOVER HA.J 1927 HELSiNKi HEL 2164 1299 KAHIRE/CAIRO CAl 3957 KARAÇi/KARACHI KHI KOPENHAG/COPENHAGEN CPH 2007

1992 8329 2169 767 2512 1993 2713 1767. 2030 1567 8047 1674 2447 2240

KÖLN/COLOGNE CGN KUALA LUMPUR KUL KUVEYT/KUWAIT KWI LEFKOŞE ECN LONDRA/LONDON LHR LYON LYS MADRiT /MADRID MAD MiLANO/MILAN MXP MOSKOVAMOW MÜNIH/MUNICH MUC NEWYORKNYC NURNBERG NUE OSLOOSL

ABU DHABi AUH AMMANAMM AMSTERDAM AMS ATiNA/ATHENS ATH

PARIS/Orly ORY RIY AD/RIYADH RUH 275~ ROMA/ROME/Fiumicino FCO 138lı SiNGAPUR/SINGAPORE SIN 8662 SOFY A/SOFIA SOF 488 STOKHOLM/STOCKHOLM ARN 2209 17ŞO STUTTGART STR ŞAM/DAMASCUS DAM 1o42 . 2041 TAHRAN/TEHRAN THR TELAViVTLV 1310 TRABLUS/TRIPOLI TIP 1669 TOKYO NRT 13333 TUNUS/TUNIS TUN 1667 1252 ViYANAIVIENNA VIE ZÜRiH/ZURICH ZRH 1762

THY UÇAK TiPLERi VE ÖZELLiKLERi TYPE AND CONFIGURATION OF AIRCRAFT

AZAMI KALKIŞ A~IRLI~I (Max . Takeoff Weight) KOLTUK ADEDI (Seating Capacity) YAKIT KAPASiTESI ( Fueı Capacity) MOTORGÜCÜ (Engine Thrust)

8·7'Z7/2F2

48 989 kg.

86 409 kg .

107/111/115

A-310·200

A-310·300

8·707 (Kargo)

142 000 kg .

153 000 kg.

151 000 kg .

167

18 F/C-246/C 16BY/C

1BF/C-24B/C 160Y/C

11180 kg.

24688 kg.

44 000 kg .

48 872 kg.

66 650 kg.

2x14 500 lb.

3x15 500 lb.

2x50 000 lb.

2x55 000 lb.

4x17 500 lb.

AZAMI MENziL (Maximum Range)

2405 km .

3 518 km.

6 480 km.

B 100 km .

7 412km.

AZAMI UÇUŞ TAVANI (Maximum Altitude)

35 000 tt.

42 000 tt.

41 OOOtt.

41 OOOtt.

45 000 tt.

AZAMISÜRAT (Maximum Speed)

870 km/hr

900 km/hr

900 km/hr

900 km/hr

1038 km/hr

NORMAL SEYIR SÜRATI (Normal Cruise Speed)

796 km/hr

862 km /hr

860 km/hr

860 km/hr

870 km/hr

1000 kg.

4000 kg .

17000 kg .

17000 kg .

40000 kg .

9

11

7

6

2

KARGO KAPASITESI (Cargo Capacity)

-r----------- ~

DC-9/32

UÇAKADEDi (Number of P1anes)

AVUSTRALYA

:ıoo

ı

j

1000 km

ı

SKYUFE 10/ 90 119


BULMACA 1 2 3 4

5 6 7

8 9 1o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLQAN SAGA:

·1- Tı..irk Hava

Yolları'nın Turkiye'yı tanıt­ ma programı çerçevesınde dunya çapında başlattığı reklam kampanyasın­ da kullanılan "T ı..irkiye'yı Keşfedin " anlamındaki Ingilizce slogan ... Hindistan 'da kurulmuş Türk devletlerinde prensesiere verilen ad. 2- Ter , kan , cerahat6irin gibi vücuttan çıkan salgılar ... lstan ul doğumlu, Rum asıllı ünlü Amerikalı sinemacı Kazan'ın adı ... Bir yerin ileri gelenleri, eşraf ... Eski Mısır'ın Güneş tanrısı. 3- Bir hayret nidası ... Bir yapının, cihazın veya dekorun görünümüne ve oranlarına bağlı kalınarak küçültülmüş üç boyutlu örneği ... Nefes alıp vermede güçlük çekme biçiminde, zaman zaman krizler halinde kendini gösteren bir hastalık ... Cins, çeşit. 4- Su ortasında kara parçası ... Bir kadın ismi lzmir'in ilçelerinden ... Avrupa 'da sekiz devlet in topraklarını sulayan , Volga 'dan sonraki ikinci uzun nehir. SI şığın eşya üzerine çarpıp yansımasıyla gözümüzde meydana gelen duyumlar ... Tifüs hastalığına da yol açabilen parazil böcek .. . Gece denizde kürekle rin veya balıkların hareketleri'y'le oluşan pırıltı. 6 - Karnı doymuş .. . Sıcak iklimlerde yetişen bir meyve.. Içine meyve şekerlernesi ve kuru üzüm katılarak yapılan bir çeşit pasta .. . Kars , Azerbaycan , Kuzey Kafkasya yörelerinde yaygın bir saz çeşidi . 7- Hakka ve adalete uygun

120 SKYLIFE 10/90

şekilde ... Kimyada turnusalun mavi rengini kırmızıya dönüştürme özelliği olan hidrojenli bileşiklerin genel adı ... Hukukta sözleşme için öne sürülen teklifin (icap) uygun görüldüğüne dair

irade beyan.ı.

8- Koş ve Finike

arasında , kıyıdan dar ve uzun bir deniz koluyla ayrılan turistik ada ... Kısa zaman ı:_:ıarçası ... Pişman ... Su (eski dil). 9- Sahip .. . Göre, diğer birJeye kıyasla ... Avukatların bağli bulun u~ u meslek odası ... Ufuklar. 10- Fas ın kuzey kesimindeki sıradağlar ...

Selçuklu

veziri

Nizamülmülk'ün

kurduğu eğitim ve öğretim kurumları .. . Doğu Hıristiyan kiliselerini süsleyen saoit ya da taşınabilir aziz resimleri . 11 - Turkuaz mavisi , yeşil ve yeşil-sarı türleri olan deÇıerli bir taş ... Maliye, tapu ve vakıf kayıtlarında kullanılmış hat ( yazı ) çeşidi .. . Istanbul Ticaret Odası'nın kısa yazılışı. 12- Devlet hizmetinde çalışanların aylıklarından

her ay belli oranda kesilen para .. .

Yoğunluk .. Uyar ı.

YUKARIDAN AŞAGIYA

1- Türk Hava

noktalarından.

Yolları'nın iç hat uçuş Anlatım , söyleyiş ...

2-

Entrika , hile , oyun. 3- Kimyada stronsiyum ... likçağ uygarlıklarından kalmış Kuzey Atril<a 'da bir ülke. 4Silisli kurnun potas ya da soda ile karıştırılıp yüksek derecede ısı altında ergitilmesiyle elde edilen saydam, sert,

su geçirmez madde ... Bazı şans oyunu kuponlarında tahminleri belirtmek için ayrılan sütunlardan her biri ... Kimyada demir. 5- Halk şairi ... Kanunlar. 6Gururlu, aÇı ı rboşlı, cidd i ... Divan edebiyatıncfa, bir şiire aynı vezin ve kafiyede yazılmış karşılık. 7Ameliyatlarda kullanılan bir narkoz maddesi .. . Kuzu sesi.. Yetersiz. 8Dokunulması , eleştirilmesi yasak olan şey ... Doğu Anadolu 'da bir nehir. 9Bir cetvel türü ... Düşmanlık, ihtilôf ... Akdeniz bölgesinde, Kuzey Suriye platosu ile Amanos Dağları arasındaki ova. 10- Muğla'nın bir ilçesi ... Dadikanın altmışta biri. 11- Bir zarara, kayba veya teh likeye yol açabilecek bir olayın ortay,a çıkma ihtimali. 12- Kesinlik ... Olmezlik,

devamlılık , kalıcılık. 13- Güneydoğu komşumuz. . . Farsça olumsuzluk ed atı ... Bağışl ama. 14- Aşçı çırağı ... Borsadık ve iktisatta iki paranın kambiyo değerinin eşit olması. 15Kişi ... Gemi tamir havuzu. 16Erzurum dolaylarında top lu ca

oynanank dizi baÇılı oyunlara verilen ad ... A deniz illimine has bitki örtüsü .. . Kimyada osmiyum. 17Genişlik .. . Tombulca ve iri yapıl ı , genç irisi. 18- Yemekiere lezzet .veren kristal, suda eriyen madde ... Ustün . 19- Mahsul .. . Amerika kıtasında yaşayan, pars cinsinden yırtıcı bir hayvan... Uzaklık işareti. 20Hastalık, dayanılması güç durum, musibet. .. Sütte bulunan şeker .


oO!~~ Otomatik Kapi Sistemleri ... Bat1 Alman menşeli, Dorma marka radar kumandall otomatik sürme ve kanat kapiiar... uzaktan kumandall otomatik garaj ve bahçe kapllanyla, size sağlanan bu rahatliği, yeni ekonomik modellerimiıle yaşaym.

D UZAKTAN KUMANDAll OTOMATIK GARAJ KAPISI El RADAR KUMANDAll KOMPLE OTOMATIK SÜRME VE KANAT KAPilAR

D

UZAKTAN KUMANDAll OTOMATIK BAHÇE KAPISI

Yeni ... ekonomik mod nerimizle tanışın ... Dorma konforunu yaşayın!

C _

W .GERMANY

GENEL DiSTRIBÜTÖR

ÇUHADAROGLU •Jüminyum SANAYI VE TICARET

A .Ş

Hü rri yet Mah. Bengü Cad . No: 41 . 80340 Şişli - istanbul Tel 132 41 08 (12 hat) 141 05 46 (4hat) PK 335. 80223 Ş i ş li Telex : 27528 cual tr. Telefax : 141 02 34


Güvenli, düzenli, sistemli, Titiz hizmetin simgesi e Iç-dış turlar ve otel rezervasyonları e Bilgisayar sistemiyle her türlü bilet rezervasyonları e Kongre, seminer ve bayi toplantıları e Marina, bareboat, yat charter işletmecili{li

e

e Araba, uçak, otobüs ve her türlü araç kiralama servisleri Yurdumuzun sınır kapılarında geniş mal çeşitlerini kapsayan 20 gümrük hattı dışı satış ma{lazalan ile SETUR sizin SEYAHAT GRUBU şirketinizdir

iSTANBUL SETUR

ANKARA SETUR

ANKARA BOND STORE

EDiRNE SETUR

iZMiRSETUR

ÇEŞME MARiNA

Cumhurıyet

Ko•okltdere Sok. 5/8 06690 Ko•oHdere-Ankoro Tel 141 ı6 7 ı ı 65 14 hotl rı, 46190 sffslr Fox 141 ı678775

Tunus Cod. 911 06680 Bokonlıklor Ankoro Tel 141 ı ı78564 13 hotl rı, 43236 slro tr. Foı 141 ı ı 72736

Londra Asfohı Özel idare Yeni iıhonı No: ı Edirne Tel : P8ı l 2ı684 rı. : 372ı 2 sto~ tr Fox : ı ı8ı ) 21684

Alatürk Cod ı94 /A 35220 Alsoncokiizmir Tel , ı sl 1 2ı5s9St96 216054-213854 2ı 2230 rı, 52183 mızm Ir Fox ı s ı 1222218

Ahı nyunus,

Cod

ı 07

80230 Eımodog -l stonbuı Tel lll ı3 0 03 36 18 hotl rı, 2271 8 stur Ir 22 783 sel tr 27794 seff Ir Fox ııı ı 30 32 ı9

~ Koc

Setur yol ofisi Çeıme·lzmir Tel : ( 549131m t 3ı63ı Tlx .: 52518 gold tr Foı : (5491 32252

ANTALYA SETUR

ALAN VA SETUR

MARMARiS SETUR

MARMARiS MARINA

BODRUM SETUR

Fe"' Çokmak Cod. Tolyo Ap. 6718 0 7ıOO ANTALYA Tel (31 ) ı ı6938 t ı2 0 5ı3 rı, 56045 oser tr

Atolurk Cod. Soroy Moh. ı 61 /3 Alonyo Tel 13231 14493 13 hotl 14045 rı, 56569 olo Ir

Aloturk Cod. No: 30

Kıso yolı yoll imanı

Mormarıs / Mugla

Setur yol ofisi Mormoris·Muglo Tel : (612114608116530 Tlı : 50585 mset Ir Fox : (6ı2 ) 14607

Neyzen Te,fik Cod 3212 Badrum-Mug lo Tel : ( 6ı4ı l 3ı19 / 20ı4 rı, : 50139 strs tr Fox : 16141 12014

Foı

( 3ı l ı23301sser tr

rı.

16 ı 2112638/1 4607 50513 se•s tr

Fox

j 6ı2 1 ı4607

Tel

No: 98

1990 10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you