Page 1

. e LK

IRBUS iSTANBUL'A

GELDi

·

THE FIRST AIRBUS ARRIVES IN ISTANBUL

e THY YENi GENEL MÜDÜRLÜK BiNASININ TEMELi ATl LDl

• THE FOUNDATION OF THY HEAD OF ICE IS .__,.,


'20

bat覺

boylam

TORK HAVAVOLLARI TURKISH AIRLINES K

D

/

u

e

n

..

50

T

D

}(


o(f :

AIRBUS A-310

OC-10/1 0

86.409

142.000 kg.

195.048 kg .

11.180 kg .

24.688 kg .

43.450 kg .

66.138 kg.

DASH -7

F-28

DC-9

Azami Kalkış AQırlıOı (Maximum Take of Welghf)

19.958 kg.

24.483 kg.

48.989 kg .

Kapasitesi (Fuel Capaclly)

4536 kg.

7620 kg.

Yak ıt

1120 shp

9850 lb.

14.500 lb.

15.500 lb.

50.000 lb.

39.000 lb.

Azami M enıli (Ma ximum Range)

2220 km.

1887 km.

2405 km .

3518 km .

5560 kg.

5550 km.

Azami Uçu' Tavanı (Maximum Ceillng)

25.000 ft .

35.000 lt.

35.000 ft.

42000 lt.

Azami Sürat (Maximum Speed)

440 km/ h

825 km/h

870 km/h

900 km/h

929 km/h

980 km/ h

370 km/ h

630 km/h

796 km/h

862 km/ h

662 km/h

875

65

111/ 115

167

210

Normal Seyir

42000 lt.

41 .000 rt .

SUratı

(Normal Cruise Speed)

Kolluk Adedi (Seallng Capaclly)

50

km/~

345

9 •

-

Not: Flloda

ayrıca

2 adet B - 707 - 320 Kargo

uçaQı vardır .

TARiFELI UÇUŞLAR (Scheduled Flights) ÖZEL iNDiRiMLI Işçi SEFERLERi (Charter Flights)

2000

B

K

i r

n

zoıo

· ~ G ir o it i

40 70

N

4404

H ny -~

.

!{and

-•

B

d

6

ll

zz.t.O i

%


. ...路路, \

~路路

'

Marl~oro tOO 's


;. .

.

.

IÇINDEKILERICONTENTS

Haziran/June'85 Yıl: 3 Sayı: 26 Türk Hava Yollan Adma Sahibi (Publisher) Yılmaz Oral Yaz1 işleri Müdürü (Managing Editor) Uçal Dalgıç Genel Yaym Damşmam (Consultant Editar in Chief) Koray Güney Yaym Kurulu (Publishing Board) Emre Betln, Engin Öktemer. Çetin Özbey, Tuncer Gürsel Yurtiçi Haberler (News From Home) Türk Haberler Ajansı, A.A YurtdiŞI Haberler (News From Abroad) ABC Ajansı, Camera Press, Media Press, image Press, Shottlng Star

Foto{Jraf (Photography) Nihat Gömlekslz, Sedat Tuna, Şemsi Güner THY Reklam Müdürlüğü Arşiv/ Grafik (Grapl}ists) Cenajans 1 Ilgi A.Ş. 1 Duygu Tamer Yap1m (Edited By) ilgi Tanıtım ve Çevre ilişkileri A.Ş.Iistanbul Tel: 143 80 85 - 86 Reklam Yönetmenli{Ji (Advertising Representative) Cengiz Yalvaç Cenajans Reklamcılık A.Ş. Sok. 19, TaksimiTurkey Tel: 145 07 66- 145 46 90 Dizgi (Type Setting) Cenajans Reklamcılık

Osmanlı

A.Ş.

Renk Aynmı, Filmler ve Baskı (Colour Seperation, Filmed and Printed by) Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş. istanbul- Turkey Tel: 579 43 13 Yönetim Yeri (Head Office) Türk Hava Yolları Halkla ilişkiler Başkanlığı

Cumhuriyef Caddesi 199 • 201 1 lst. 1 Turkey Tel: 140 21 59

Elmadağ

Ayın Haberleri 1 News of the Month ........................................... 2 THY'den Haberler ............. ........ ... .............. ... .......................... ... 4 New's From THY ......... .. ......... ..... ................. .. ....................... .. .. 6 THY'nın Yeni Genel Müdürlük Binasının Temeli Atıldı........... . 8 ilk Airbus istanbul'a Geldi. ............................... ...... ........ 10-11-12 iş Bankası Yeşilköy ve Esenboğa'da Gece Gündüz Hizmet Sunuy_or .................. ........... .... ..................... .. ............. ....... .. .... . 15 Tarih Içinde Bursa 85 .... ........ .. ..... .. ............................. .... ..... ... 16 Paradise Found ..... .......... .. .. .... .. ................................ 18-19-21-23 istanbul Festivali ............. ............ ................................ .... 24-25 Hotels In Turkey ......................................................................27 Turkish Glassware And Porcelaine ...................................... 30-31 Alay Köşkü.... . ............. ... ........................................... . ......... 33· Çırağan Sarayı'nın Öyküsü ........................•.................... 36-37-38 How To Travel In Turkey ........................................................ .40 Kelebek Kanadından Tablo Yapan Sanatçı. ....................... .42-43 Saray'da Bayram .... ... ..... ... ........ ... ........................................... 45 Rambert Balesinde Yepyeni Bir Anlayış ..... ........... ...... ............ .48 Kadın .................................................................................. 50-51 Hikaye ..................................................................................... 52 Eğlencelik ................................................................................ 53 THY Acenta ve Büroları ......... ;................................................. 55


2

A YlN HABERLERI/NEW$ OF THE MONTH

DEVE KEMiKLERi MÜCEVHER KUTUSU OLUYOR

.

bakışta yararsız gibi

ll k sa bir

görünen deveke-

miği de artık turizme hizmet ediyor. Kı­ uğraş ile tarihiTürk motifleriyle süslenen ve 2 bin ile 15 bin lira arasında satılan minik kemik mücevher kutuları, turistlerin il-

gisini çekiyor. Kapalıçarşı'yı gezen turistlerin en çok beğenisini kazanan küçük kemik mücevher kutuların, özellikle deve ve ineklerin omuz kemiğinden yapıldığını belirten Cevahir Be-

desteni esnaflarından Fikret Öztürk, bu küçük kutuların ince bir ustalık gerektirdiğini · kayd~derek, şöyle konuştu:

-Uzerinc:Jeki av ve hamam figürlerini, Mimar Sinan Universilesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden yetenekli öğrencilere, birkaç bin liraya yaptırıyoruz . Kemiklerin bu şekil­ de değerlendirilmesi Türk ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Kutuların alıcıları çoğun­ lukla turistler. Minik kutular 2 bin lira ile 15 bin liraya satılıyor .

Exhibits at Antalya Museum are Continually lncreasing

A

95 Excavations of Major Antique Cities in Anatolia

3?

foreign and 58 local archaeological teams are carrying out excavations of major antique cities in Anatolia. Regional Museum Director for Adana Mehmet Bilici issued a statement in which he said that the people of the modern world were endeavouring to conserve the shared cultural heritage of the world ata nationallevel Bilici said: " Unesco, lcom, lcrom and other large international organisations of which Turkey is a member, are enga-

Anadolu'da 95 Büyük Antik Kentin Kazilan Devam Ediyor

nadolu'da 37 yabancı , 58 yerli olmak üzere toplam 95 büyük antik şeh i r kazıları devam ediyor. Adana Bölge Müze Müdürü Mehmet Bilici, THA mu· habirine yaptı!)ı ııçıklamada, modern insanın artık , dün· yanın ortak zenginiilli olarak kabul etti!)i kültür varlıkla· rı nı ulusal düzeyde korumak için çaba harcadı!)ını belirterek , şunları söyledi : " Bizimde üyesi bulunduğumuz, Unesco, lcom ve le· rom gibi büyük kuruluşlar dünyanın birçok yerinde eski eser restorasyon u ile ilgili çalışmalaryapmaktadırlar . Ay­ rıca , yerli ve yabancı bilim adamları da kültür varlıkları­ nı gün ışı!)ına çıkarmak için zorlu bir mücadele vermektedirler. Anadolu 'da 37 yabancı, 58 yerli olmak üzere 95 büyük antik şehir kazıları devam etmektedir. Bütün bu çalışmaların amacı , tarihi çevre kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır. " Ülkemizde turizm yo!)unlu!)u olan bölgelerde mutlaka karşımıza tarihi ve do!)al güzeli ikierin çıkaca!)ını kaydeden Bilici, " Antalya yöresinde tarih ve do!)a iç içe kaynaşmış_ ve turizm potansiyelini taşıyamaz durumuna gelmiştir. Istanbul, Kapadokya ve Ege kıyıları da ayrı önem taşırlar " dedi.

A

ged in the restaration of histarical remains in many parts of the world . Archaeologists are making intensive eHorts to uncover the cultural works of the pası. 37 foreign and 58 Turkish teams are engaged in excavations of major antique cities in Anatolia , with the objective of preserving the historic cultures of our land for future generations." Bilici went on taday say that tourists were attracted to areas of historic interestand natural beauty . " The region of Antalya has such a wealth of historic and natural beauty that touristic demand exceeds capacity, said Bilici. " Other major touristic centres are Istanbul, Cappadocia and the Aegean coast ."

ntalya Museum, which has been ciased for repairs for the pası two years, was reopened last month by Minister of Culture and Tourism Mükerrem Taşçıoğlu. The number of ı exhibits in the museum is continually increasing. Prof. Dr. Jale inan , leader of the archaeological excavations at Perga, has donated a total of 1618 books to the museum library, which now has a total of 4103 books. The garden of Antalya Museum, which houses Turkey 's first children's museum , has been reorganised as an open-air exhibit area. An 18-ton Lycian sarcophagus has been placed at the museum entrance . The museum 's 26.941 exhibits are displayed in 15 halis. One of Turkey' s major museums, Antalya Museum contains antique Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman works.

ANT AL YA M ÜZESiNDEKi ESER SAYISI GiDEREK ARTIYOR

narım çalışmaları nedeniyle 2 yıldır kapalı buO lunan ve Kültür ve Turizm Mükerrem Bakanı

Taş~ıoğlu tarafından

ziyarete yeniden açılan Antalya Müzesindaki eser sayısı giderek artıyor . Perge antik kentindeki arkeolajik

kazılara baş­

kanlık eden Prof. Dr. Jale inan, Antalya Müzesi

ihtisas kütüphanesine 1618 adet kitap bağışın­ da bulundu . Müzedeki kitap sayısı 4103 oldu .

Türkiye'nin ilk çocuk müzesinin de yeraldığı Antalya Müzesinin bahçesi ise, açık teşhir yeri olarak yeniden düzenlendi. Likya uygarlığına ait 18 tonluk anıt mezar, müzenin girişine yerleştirildi. Müzede bulunan 26.941 eser, 15 ayrı salonda sergilenecek. Türkiye'nin sayılı müzeleri arasında yeralan Antalya Müzesinde Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler bulunuyor.

TALYA OTELi "GASTRONOMi/85" ÖDÜLÜNÜ KAZANDI ntalya'da faaliyette bulunan Talya Oteli, " Gastronomi/85" ödülünü kazandı. Ispanya'da yayınlanan El-Bar gazetesi tarafından 21 yıldan beri servis ve kalite açısından en iyi res~orantlara verilen ödülü, Talya Oteli ikinci kez kazanıyor . Odül 19 Nisan'da Kanarya ada l ar ı nda düzenlenen bir törenle Talya Oteli'ne verildi .

A


olarak

yaptığınız çalışmalardan sağladığınız tasarrufları

BANKAMIZ nezdinde

açtıracağınız

"Kredi Mektuplu

Döviz Tevdiat Hesabında'' döviz olarak biriktirebilirsiniz

Vergi ve masraf

alınmaksızın

en yüksek döviz gelirini,

ıstediğiniz

hesabınızdan

döviz çekebilmenizi,

anda

Lirasını,

Cari kurdan

bozduracajmız

hesabın açılışı, işleyişi ve sagladıgı yararlar hakkında daha geniş bilgiler

Bu

aşağıdaki adreslerden temin edilebilir.

TEMSILCILIKLERtMIZ ALMANYA ISVIÇRE FRANKFURT TEMSILCILlGI Baseler Str . 37/Vll 6000 Frankfurt/Main DEl/TSCHLAND Tel. 1069 ı 23 90 91 · 99 1069 ı 23 91 00

INGILTERE LONDRA TEMSILCILlGI Represt• nt atıve Ollln' 4214S :>l~w - Rroad Sır London EC 2 M INJ EilöGLA:-10 T~l 1011 628 31 9:i 1011 628 :ll 96 ·1011 628 08 96

ZURIH' TEMSILCILlGI Cla riden Sir No :16 8002 Zurit'h SU ISSE Tel. 202 83 45

HOLLANDA ROTTF.RDAM TDISILCILIGI Sı· hi edams~ \ 'est 'iıtB :1oıı tx· Rotll'rdain HOLLA:\D Tı·ı ı oıo ı 14 &1 88 IOIOı 14 62 79 Tt•lı•x Romer-\L-2414:1

BCROLARIMJZ

AME RIKA \EW YO RK TD1SILCILIGI 821l'nıted \at1 nns Pıala \ l' \\ York \ Y 10017 l'SA Tl'i 12 121 682 87 17 12 121 682 87 18

BERLIN

DüSSELDORF

STUTTGART

Europa Center 16 OG 1000 Berlin :10 Dl:TTSCHLAND Tı•l 10301 261 ll 93

Grai·Adoii·Sirasst• 4'i 4000 Düsseldorf 1 DEl'TSCHLAND Tt•l ~02111 :182061

S!'hul Strasse 12 A 7000 Stutıgarı ı DECTSCHLAND Tı• ı 10711 1 29 51 15

HAMBURG

HANNOVER

MUNCHEN

Steindamm 49 2000 Hamburg ı DEl'TSCHLA\D Tı~ 10401 24 03 84 10401 24 'i7 65

Luisen Sir 4 3000 Ha nno\'er 1 DEl 'TSCHLA NO Tel 105 11 1 :12 61 O'i 105 11 1 :ıı 61 06

Karl Strasse 43 Laden 1005 8000 Münı· hen 2 DEl'TSCHLAND Tel 10891 59 84 58 10891 59 84 59


4 THY'DEN HABERLER

THY ile Singapur Hava Yollan Arasanda Aniasma imzalanda • Yolları geçtiğimiz

Türk Hava ay Singapur Hava Yolları ile bir anlaşma yaparak ,Avusturalya'dan Türkiye'ye geleceklere yeni ve kısa bir havayolu açtı. Bu konuda bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür Ticari Yardımcısı Osman Ural , şunları söyledi: - Bilindiği gibi Avustralya'dan ülkemize yönelik yoğun bir trafik mevcuttur. Bu trafik senelerdir değişik ülkelerden aktarma l ı bir şekilde ülkemize yabancı havayolları ile taşınmaktadır .

Ortaklığımız ile Singapur Hava Yolla rı arasında

Türk Hava

Yolları

Genel Müdürü defterini

Yılmaz Oral, imzalıyor.

Taksim

anıtında şeref

TÜRK HAVA YOLLARI 52'nci YILINI KUTLADI Mayıs

kuruluşunun

20 52'nci yılını kutlayan Türk Hava Yol-

ları'nda

Pazartesi günü

bu münasebetle bir tören düzenlendi. Aynı sabah istanbul Taksim meydanın­ daki Atatürk anıtını ziyaret eden THY heyeti , anıta çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Yılmaz Oral, şeref defterine 52'nci yıl ile ilgili duygularını yazdı. Milli havayolumuzun yarım asrı geçen mazisi içinde önemli başarılar kazanıldığı­ nı ve çağdaş havacılıktaki gelişmelere ayak uydurulduğunu belirten Genel Müdür Y ı l ­ maz Oral, 52'nci kuruluş yılı münasebetiyle şu açıklamayı yaptı ; "Dünya Sivil Havacılığı'nın acımasız rekabet şartları içerisinde hizmet veren Ortaklağımız 1984 senesinde iç ve dış hat uçuş şebekesini büyütmüş , bunun paralelinde kargo taşıma oranında küçümsenmeyecek bir artış sağlamıştır . Ortaklığımız 1984 senesinde, 2.882.646 yolcu , 32.901 ton kargo taşıyarak, 27 milyar TL' lık bir kar sağla­ mıştır. Ve 5 milyar 68 milyon TL. Kurumlar Vergisi ödeyerek bu yıl en çok KurumlarVergisi ödeyen kuruluşlar listesinde baş sıra­ larda yer a l mıştır. 1984 yılında döviz girdisi olarak, 262 milyon US Dolar ile sadece hizmet vererek , ülkemize en büyük miktarda döviz kazandıran kuruluş olma özelliğini bu yı l da sürdürmüştür . Ulaştırma sisteminin aranan ve vazgeçilmez özellikleri olan emniyet, güvenirlik, sür'at ve hizmet disiplini

ilkelerinden ayrılmadan çalışmalarını sürdürecek olan THY , atılım yılı olarak kabul ettiğimiz 1985 yılında , ilki 25 Mayıs 1985 Cumartesi günü saat 12.00'de Yeşilköy Havalimanında törenle teslim alınacak olan 210 koltuklu , 4 adet Airbus A 310-200 uçağını da filosuna dahil edecektir. Airbus'ların filoya girişiyle beraber Lale amblemli First Class (1 . sınıf) uygulaması önce Cidde ve Londra hatlarında başlayacak, daha sonra tedricen diğer hatlara da yayılacaktır .

imzalanan anlaşma gereğince, Avustralya kaynaklı bu trafik, Dubai ve Kahire'ye Singapur Hava Yolları ile, daha sonra ülkemize THY seferleri ile taşınacaktır . Bu şekilde, iki ülke arasında direkt bağlan­ tı kurulmuş, yolcuya gerek vakit gerekse nakit tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bunların yanısıra anılan anlaşma ile iki ülke arasında turizm teşvik edilecek ve ülkemizin turisti k yöreleri hakkında Avustralya 'da yapılan geniş bir propaganda sonucu yoğun turist akımı oluşturulacakt ı r .

D

Dünya ikincisi Genç Basketbolcular THY ile Yurda Döndüler

anımarka ' nın başkenti Kopenhag 'da yapılan " Dünya Liselerarası Basketbol Şampiyonası " nda dünya ikinciliğin i kazanan Galatasaray Lisesi ile kızlarda dünya dördüncülüğünü kazanan Ankara Koleji takımları , Kopenhag 'dan istanbul 'a THY ile uçtular.

First Class uygulaması ile birlikte uçaklarımızda diğer sınıfların da ikram standar-, dı yükselecektir. Türk Hava Yolları ' nın filo yapısını geliştirme yönündeki b.u atılımı uçuş şebekesini de geliştirmiş ve Istanbul 'dan doğrudan Madrid'e, Dahran 'da, Trabzon 'a,

Antalya 'dan, Amman 'a ve izmir'den Köln'e , Ankara'dan Brüksel'e karşılıklı bagıamısız seferler 1985 yaz tarifesinin yeni seKtörleri olmuştur . 1985 yılındaki diğer bir atılımımız Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası ' ­ nın ihalesinin yapılmış olmasıdır . 25 May ı s 1985 Cumartesi günü saat 14.00'de Yeşil­ köy Havalimanı kavşağındaki arazimizde Genel Müdürlük Binamızın temel atma törenini gerçekleştireceğiz . Türk Hava Yolları 1985 senesinde hizmetini yayma çalışmalarını ağırlıklı olarak sürdürecek, daha çok kar etme , daha çok döviz girdisi sağlamak hedefine daha iyi hizmet vererek ulaşacaktır .

T H V BRiÇ TAKIMI TÜRKiYE BiRiNCiSi OLDU Türkiye Briç Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen müesseseler arası briç turnuvasını T.H.Y. eki· bl kazandı. 4. 'üncü müesseseler arası briç turnuvası 30-31 Mart 1985 tarihlerinde Istanbul - Hilton otelinde yapıldı.

Kaptan: Y.Müh. YQ.ksel Boyla, Y.Müh . Sadettin Ilgın, Y.Müh. Erden Ustünsoy Y.Müh. Derya Ferda Açar, Y.Müh. Özdal Şener'den oluşan T.H.Y. Ekibi kazandıkları birincilik kupası ve ödüllerlyle.


Powerful and beautiful paint.

ÇBS Pazarlama ve Boya Yatırım ı A.Ş. Fındı.k.lı, Meclisi Mebusan Caddesi ÇBS Iş Ham Istanbul- Turkey

Phone: 143 49 55 Telex: 24335 cbs tr


Turkish Airlines Celebrates 52nd Year

T

urkish Airlines held a ceremony on the occasion of the 52nd anniversary of the corporation. The same morning a THY delegation visited.the Atatürk memorial in Taksim Square in Istanbul, where they placed a wreath and stood in silence. Turkish Airlines General Manager Yılmaz Oral wrote his sentimenis on the occasion of the 52nd anniversary in the book of honour. General Manager Yılmaz Oral said that over the more than half a century of its existence, Turkey' s national carrier had many significant achi·evements to its credit, and had kept up with prograss in modern aviation. Oral made the following statement on the occasion of the 52nd anniversary of Turkish Airlines: " Our corporation has to cope with the ruthless competition of world c ivi l aviation. In 1984 our domestic and international flight network was expanded, while there was a not inconsiderable increase in cargo totals . In 1984 our airline carried 2.882.646 passengers and 32.901 tons of cargo, and made profits of 27 billion Turkish lira. The airline paid 5 billion 68 million lira in cor: poration • tax, ranking it high on the list of corporate tax payers. With foreign exchange earnings of 262 million US dollars in 1984, Turkish Airlines was the highest earner of foreign exchange in the service sector, and this trend is continuing in 1985. Safety, reliability, speed and service oiscipline are the most indispensable features of any transportation system, and THY str?ves for maximum achievement in all tour areas. 1985 isa year of expansion for the airline, which received tour Airbus A 310-200 aircraft with a seating capacity of 21 O at a ceremony hel d at 12.00 on Saturday 25 May at Yeşilköy Airport With the addition of the Airb uses to the fleet, ~irst Class services wi ll be introduced ; first on flights to Jid-

da and London and then gradually on all flights . With the introduction of First Class accomdation, catering standards for all classes will be raised . As Turkish Airlines expands its fleet, it is also expanding its flight network. lnnovations in the 1985 summer schedule are direct flights from Istanbul to Madrid, Dahran and Trabzon; from Antalya to Am man ; from ızmir to Cologne, and from Ankara to Brussels . The tender has been comp-

leted for the new Turkish Airlines General Directorata bui lding, the foundation of which was laid on Saturday 25 May 1985 at 14.00. This building will be situated on land at the junction of the road into Yeşilköy Airport. Turkish Airlines will continue its expansion policies in 1985, at the same time offering improved services as it aims for its target of higher profits and foreign exchange revenues.

THY Signs Contract with Singapare Airlines Under this contract the two airlines will cooperate on the Australia-Turkey route, carrying both tourists and Turks visiting their families, and co nsiderably reducing the flying distance between the two countries. ast month Turkish Airlines concluded a · L contract with Singapare Airlines, which will open up a new and greatly shortened flight route between Australia and Turkey. Turkish Airlines Deputy General Manager for Trade, Osman Ural, made the fallawing statement on the subject: " The intensive passenger traffic from Australia to Turkey has for years been carried out by foreign airlines by means of connecting flights .

In accordanca with the agreement signed with Singapare Airlines, passengers from Australia will be carried to Dubai and Cairo by Singapare Airlines, and from there by Turkish Airlines to Turkey. This new route will save passengers both time and money. Meanwhile, the contract alsa provides for promoting tourism between Turkey and Australia, and an extensive tourism advertising campaign will attract grea nr . :Jmbers of Australian tourjsts to Turke :


The Johnnie Walker family welcome you to Turkey.

Johnnie Walker-bom 1820, stili going strong. --/


8

THY'DEN

Ulaştırma Bakanı

THY'nin Yeni Genel Müdürlük Binas1n1n Temeli At1ld1

Veysel Atasoy THY yeni Genel Müdürlük Binası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada (yanda), milli havayolumuzun yakın gelecekte çağdaş havacılık kuruluşlarının

seviyesine ulaşacağını ve bunun için tüm çalışmaların yapıldığını belirtti. Daha sonra temele ilk harcı attı (altta).

ürk Hava Yollarının , Yeşilköy'de yapılacak yeni Genel Müdürlük Binası 'nın temeli , 25 Mayıs Cumartesi günü Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy tarafından atıldı. Temel atmadan önce, sırasıyla THY Destek Hizmet Başkanı Cahlt Erkmen, müteahhit firma Arı-Alarko Teşebbüs Ortaklığı adına Üzeylr Garih ,THYGenel Müdürü Yılmaz Oral ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy birer konuşma yaptılar. THY Yönetim Kurulu Başkan ı ve Genel Müdürü Yılmaz Oral, yaptığı konuşmada şunları söyledi ; "THY A.O. Genel Müdürlük Binası, Yeşilköy Havalimanı'nda 30.000 m 2'1ik, kendi mülkü olari arazi üzerinde p l anlanmıştır. Kurulduğu 1933 yılından bu yana, idari ve tica ri hizmetlerini dağınık olarak şehir merkezinde kiralık binalarda, teknik ve işletme hizmetlerini Yeşilköy 'de sürdürmekle olan Ortaklığımızın tüm fonksiyonlarını bir araya toplamak , üniteler arası koordinasyonu kolaylaştırmak , işgücü ve zaman kaybını önle~ek amacıyla hazırlanan avan proje, THY A.O. Inşaat Emlak Müdürlüğü'nce gerçek l eştir ilmi şt i r . .. Hedefi, Ortadoğu'nun Ana Bakım Ussü ve transfer merkezi olmak , tüm dünya ülkelerine bayrağımızı taşımak olan Ortaklığımız 3 yıllık bir süre sonunda, 1988 yılı başında Genel Müdürlük Binasına kavuşacaktır . Yeşilköy Havalimanı ' na giriş aksında yer alaJ cak binam ız , birbirine bağlı üç ayrı blok halinde

T

projelendirilmiştir . Gir i şe göre solda

yer alan , 2 badrum kat, zemin kat ve 2 normal kattan oluşan blok üst yönetim ünitelerini kapsamakla olup 4500 m 2'dir. Badrum katları , genel arşiv; zemin katı , giriş ve sergi holü olarak düşünülmüş, 1ve ll. katlar, Genel Müdürlük ve Yönetim Kuru lu için ayrılmıştır . Tüm idari fonksiyonların toplandığı ana büro bloku, düşey sirkülasyon çekirdlilğinin iki yanın ­ da bulunan, her biri 600 m 2'1ik 2 bodrum , zemin , asma kat, 11 normal katlı 2 bloktan oluşmakta­ dır . Toplam alanı 20.000 m2'dir. Bedrum katlarında genel arşiv, lesisat hacimleri , zeminde giriş , banka ve gerekli hizmet ün.iteleri tasarlanmıştır . Bürolar açık sistemde planlanarak her türlü esnek ve değişken yerieşi me imkan sağ l amaktadır . Ana büro blokunun arka bölümünde yer alan 3 . blok ise 8 .600 m2'dir. Badrum katında kapalı otoparklar, kooperatif, matbaa ve diğer lesisat birimleri yer almaktadır. Ana bloklara kapalı geçitle bağlanmış olan zemin kat, yemekhane olarak planlanmıştır. Üst katında Sivil Havacılık Kitaplı-- ­ ğı, çok amaçlı kullanıma yönelik salonlar ve gezinti terasları bulunmaktadır . Bu projenin yapılmasında emeğ i geçeniere teşek~ür eder, projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaklara başarılar dilerim . Genel Müdürlük binamızın ülkemize ve Sivil Havacılığımıza hayırlı ve uğurlü olmasını temenni ederim .

Foundation of New THY General Directorate Building Laid

The l

foundation of the new Turkish Airlines Genera/ Directorata Building w as la id on Saturday 25 May by Transport Minister Vaysel Atasoy. The ceremony commencad with speeches delivered by Services Chief Cahit Erkman, Üzeyir Garlh on behelf of the contracting firm An-Alarko Enterprise Corporation, THY General Manager Yilmaz Oral and Minister of Transport Vaysel Atasoy. THY Chairman of the Board of Directors and General Manager Yilmaz Oral said In his speech: " The THY General Directorata Building wi/1 be construçted upon a piece of /and maasuring 30.000 m2 in area belonging to Turkish Airlines and located at Yeşilköy Airport. Since its establishment in 1933, the airlines administrative and commercial activities have been carried out in several/aased buildings scattered throughout the city centre, white technical and operationa/ services have been located at Yeşilk6y. Our aim is to bring together all our corporate functions in order to facilitate coordination betweenunits,and prevent wastageof time and manpower. The preliminary project prepared with this objective, w as carried out by the THY Directorata for Construction and Land. Our objective is to become the maintenanca basa and transit cantre of the Middle East. Our corporation, which carries the Turkish flag to many countries of the world, is scheduled to move into the new directorata building in three yearş' time, in early 1988. Situated at the entrance to Yeşilköy Airport, the directorata will consist of three saparata but connected blocks.

J

The block to the left of the entrance will consist of two basements, a ground floor, and two upper floors housing the upper /eve/ administrative units. The total floor area wi/1 be 4500 m2. The·basements will house the main arehive, white the ground f/oor is planned as a lobby and exhibitlon area. The first and second floors wi/1 house the general directors offices and board rooms. All the administrative facilities wi/1 be situated in the main office block, whlch will consist of two basements of 600 m2 on aither s ide of the perpendicular circulation kemal, a ground floour, a mezzanine, and two 11-storey blocks. The total floor area wi/1 be 20.000 m 2 The basements wi/1 house the main archive, and heatlng un/ts, while the ground floour w ili consist of a lobby, banking and other necessary service units. The offices w lll be open-plan to ansure maximum flexibility and optimum use of spece. The third block behind the main office block wi/1 have

a floour area of 8.600 m 2 • The besement wi/1 contain carparks, a cooperative shop, a printing house and other units. The ground f/oour, which will accommodate a canteen, wi/1 be connected to the main b/ocks via a coverea w ay. The upper floor w ili house the Ubrary of Civil Aviation, mu/ti-purpose rooms and open terraces for leisure purposes. 1thank those who have made contributions to this project and wish success to those who wi/1 be engaged In its construction. 1 hope that the general directorata building wi/1 provide ftxtensivR sftrvicfts to our country and civil aviation.


kent

GIDA MADDELERI SANAYil VE TICARET A . Ş . Bomontı Fırın Sokak No.40 Ş işli, Istanbul-Turkey Tel : 133 00 40 Telex : 22152 tahn tr.


10

THY'DEN

AI BUS • • STA BUL'AGELDI Yollan'nın satın aldı~ı Airbus Mayıs CuYeşilköy'de düzenlen~.::n törenle filoya katıldı. Saat 12.00'de kurban kesilerek karşılanan "Seyhan" adlı ilk Airbus A-31 O uça~ıyla birlikte gelefi konuklar arasında Airbus Industries Başkanı jean Pearson'da

ürk Hava T A-310 tipi uçaklardan ilki 25 martesi günü

bulunuyordu. Uça~ın gelişinden sonra yapılan törende sı­ rasıyla THY Genel Müdür Teknik Yardımcısı Akın Tüzünalper, Airbus Industries Başka­ nıjean Pierson, THY Genel Müdürü Yılmaz Oral ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy birer konuşma yaptılar. Halit Kıvanç'ın takdim etti~i konuşmacılar, Airbus uçakları hakkın­

da bilgi verdiler ve THY'nin bu hamlesiyle !ilosunu modem hir yapıya kavuşturduklarını belirttiler. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yılmaz Oral, konuklara hitaben yaptı~ı konuşmada şunları .söy!edi: "Ulu Onder Atatürk "ISTIKBAL GÖKLERDEDiR" derken, Türk Hava Yolları'­ nın izleyece~i yolu bundan yıllarca önce bize göstermişti.

Ne mutlu bize ki, Ulu Önderimizin çizdi~i yoldan bir gün bile aynlmadık, Türk bayra~ı­ nı üç kıtada dolaştırdık, dolaştırmaktayız . Aynı zamanda, ulaştırma sistemlerinin aranan ve vazgeçilmez ilkeleri olan EMNİYET, GÜVENİRLİK, SÜRAT ve HİZMET DİSİPLİNİ de herzaman temel ilkelerimiz olmuştur.

"Seyhan" adı verilen Airbus A-3 1O tipi uçak Yeşilköy ' de .kurban kesilerek karşılandı. Bugün, modem bir kuruluş olan Milli Havayolumuz için anlamlı bir gün. Dünyanın tüm gelişmiş hava yolu kuruluşlannın yolcu taşı­ macılı~ında kullandı~ı havacılık ta ileri teknolojinin ürünü olan AIRBUS'lar fılomuza katılı­ yor. ıQ yıllık ulaştı:-ıııc.ı cıııa planı do~rultusun­ da, içinde bulundu~umuz 1985 yılında 4 1986'da ise 3 AIRBUS Türk Hava Yollan Filosu'na katılacaktır. Bu şekilöe, zaten kendi boyutu içinde modem bir hava ulaşım hizmeti

veren THY, AIRBUS'ların filoya katılmasıyla daha da güçlenmektedir. Turizmden cok şey bekleyen ülkemiz için hava yolu taş ımacı lı~ı­ nın önemini tartışmak gerçekten gereksizdir. Ülkemizi ziyaret eden tüm konuklarımıza Türk Hava Yollan olarak en iyi hizmeti, servisi vermek önde gelen ariıacımızdır. Bu d o~­ rultuda olarak Türk Hava Yollan bu yıl "First Class" uygulamasını da başlatmaktadır. · Böylece, daha bir üst düzeyde servis vererek, bir eksi~imizi tamamladı~ımız inancındayız . · Türk Hava Yollan olarak, dünyadaki teknolojik gelişmeyi yakından izleyerek, yolcu ları­ mıza daima en iyi hizmeti vererek, kannca ka· rarınca ülke turizmine hizmet ederek, her yenili!P zamanında uygulamaya koyarak bundan böyle. de hizmete yo~n biçimde devam edece~iz.

Hergün bir adım daha ileriye giderken, bize yıllar öncesinden seslenip "İSTİKBAL GÖKLERDEDiR" diyerek bir kutsal görev veren Ulu Önderimiz Atatürk'e ve yüce milletimize layık olmaya çalışa~~ız. Ülkemiz topraklarına Türk Bayra~ı taşıya­ rak ilk defa tekerlekleri de~en SEYHAN uça~ına hoşgeldin derken, bu uçakların alımın­ da de~erli desteklerini bizden esirgemeyen, başta Sayın Başbakanımız, Ulaştırma Bakanı­ mız ve tüm Hükümet üyelerine, di~er ilgili kuruluşlara teşekkürü bir borc bilir, saygılar


... .- ,.

:

THY'nin 1 Airbus'ının nedeniyle yapılan törende, Ubuıtıınnıa kanı Veysel Atasoy uçağın mıl!!rdhtı!!!nlndıA­ kl kordelayı keserek, "Hayırlı Olsun" di· leğinde bulundu.


GALA HARBIYE e ETILER

THE FIRST AIRBUS ARRIVES IN AISTANBUL sacrifice was made at Yeşilköy upon the arrival of the firs.t Airbus A-31 O aircraft christen ed the Seyhan

Th e

Open Full Week

1 O.CIOpm - 04·00 am. Tel (Reservation): 146 58 19-141 69 62 Address: Haloskôrgazi Cad. 127/1 -B, Pangaltı/lstanbul Nisbetiye Cad. No: 28 Tel.163 60 24-163 51 30 Etiler/lstanbul

first of the Airbus A-310 aircraft purchased by Turkish Airlines was met upon its arrival by a welcoming cere mony on Saturday 25 May at Yeşi lköy Airport. At noon a sacrifice was made for the occasion. The "Seyhan" was met by the President of Airbus lndustries Jean Pearson , as well as other guests. After the arrival of the aircraft, speeches were delivered by THY' s Technical Deputy General Manager Akın Tüzünalper, President of Airbus lndustries Jean Pearson, THY General Manager Yılmaz Ora( and Minister of Transport Veysel Atasoy. Halil Kıvanç introduced the speakers, who gave information about the Airbuses and said that their incorporation into the THY fleet was an important part of the modernisation process. Chairman of the Board of Directors of Turkish Airlines and General Manager Yılmaz Oral's address to those assembled is given below: " When our great Leader Atatürk declared so long ago that "the future li es in the skies", he w as indicaling the path to the taken by Turkish Airlines. O ur aircraft fly the Turkish flag over three continents. The indispensable principles of SAFETY , RELIABILITY, SPEED and SERVICE DISCIPLINE are the prerequisites of any transportation system. This is a significant day for our modern national airline. The Airbus , which is a.product of sophisticated aviation technology used by all air passenger transport organisations in the developed countries of the world , is join ing our fleet. Under the ten-year transportation plan tour more Airbuses will joint our fleet in 1985, and three more in 1986. Turkish Airlines, which already provides a modern air transport service with the facilities at its disposal , will be enabled to expand stili further with the addition of the Airbuses. As a country with great expectations in the field of tourism, th€ importance of air transport is indisputable . Our faremost objective is to provide the best possible service to all visitors to our country. Theretare Turkish Airlines is introducing first class accommodation , which will provide superior quality service and meet a need which has long been felt. Turkish Airlines will continue to cansolidale the services,it offers by keeping close track of technological development maintaining a consistently high standard of service, contributing to Turkish tourism, and adapting every innovation without unnecessary delay. As we strive for constant progress , we wili e ndeava ur to be worthy of our nation and our great leader Atatürk , who with the words, "the future lies in the skies" charged us with a sacred duty. As we welcome the " Seyhan•· to Turkish soil , the first Airbus to bear the Turkish flag, 1 wish to thank the Prime Minister, the Minister of Transport, all other government members , and all the organisations involved in this achievement for their unbegrudged support and assistanca in the purchase of these aircraft.


~

In Istanbul, in Desa shops.

Climax of perleetion for functional purposes in form ladies' and men's bags, luggage and other accessories.

Handmade leatber bags.

For mternat10nal calls; direct dtaling code for Istanbul

Desa Beyazıt So{lana{la Camii Sok . Akosman lşhanı 2, Beyazıt- lstanbul Tel: 526 72 48 - 528 00 18

Desa Erenköy Ba{ldat Cad. 318/22, Erenköy-Istanbul

Retail Shops: Desa Osmanbey Rumel i Cad. Matbaacı Osmanbey Sok. 61 , Osmanbey-Istanbul

ıs

901

Desa Head OHice/ Factory Cad. 56. Bayrampaşa-lstanbu VTURKEY Tel 577 53 52-576 82 61 Telex· 22 739 desk tr. Cables: DESAKOL-ISTANBUL Abd ı lpekc;ı

\

. ·ı


*

ı. sınıf

otel,

* 93 oda, ı83 yatak kapasitesi, * Merkezi klima ve havalandırma sistemi,

*

Atlı-restaurant, Atlı-bar, Atlı-lobby,

* Otomatik telefon sistemi, * Otomatik jenaratör sistemi, * Odalarda 4 kanal video yayını

ve

renkli TV

* Odalarda 4

kanal müzik yayını, * Odalarda mini-bar buzdolapları, * Oyun salonu, TV salonu, * Özel yemek ve toplantı salonları, * Kadın-Erkek kuaförü, * Özel balayı ve Kral daireleri.

* ı. class hotel, * 93 rooms, 183 bed capacity, * Central airconditioning and • ventilation system

*4

* Automotic telephone system, * Automatic generator system,

channel video broadcasting and colour TV in the rooms, * 4 channel music broadcasting in the rooms, * Mini-bar refrigerator in the rooms, * Game Hall, TV room,

* Atlı-restaurant, Atlı-bar, Atlı-lobby, * Special dining room, conference room, * Ladies-Men hairdresser, * Special honeymoon and royal suits.

t:T

A C{&tel ~lılıan

İstiklal Cad. No: 168 MERSİN/TURKEY Tel: (741) 241 53 (5 hat)


1


Bursa in History 85 ursa Municipality has organised a week-long B programme of exhibitions, competitions, a symposium and other varied events, all dealing in some way with the problems of the city's development and the conservation of its historic buildings. Scheduled for 13-18 May, the programme of events is entitled "Bursa in History 85" and aims to arause public and orticiaıawareness of the city's histarical heritage. At the symposium entitled "Bursa in History" comprehsnsive discussion of all aspecıs of the issues facing the city will take place. Other events include the "Bursa 2000" competition for architectural and theoretir.al projects, a photoqraphv competıtion entitled "Time in Bursa" an art compelition for school children entitled "The Environment We Live in and Yeam For·· a multivisualldisplay,concerts, and visits. Three Exhibitions; "Paintings of Bursa" , "Books about Bursa" and "The Fountains of Bursa" , will be open throughout the week. There will also be Karagöz shadow puppet plays and film shows. Mayoı of Bursa Ekrem Barısık said that Bursa was a city with an exceptionally rich historic and cultural heritage. Barışık deseribed the objective of the "Bursa in History 85" week in the following terms: Our city is located in an area of striking natural beauty, enjoying all the bounties of nature. Our aim is to study the pası , preseni and future of Bursa from the historic, economic, social and cultural aspects and to produce multi-dimensional proposals which will guide us in the fuıur e. "

şitli boyutlarda tartışmak amacıyla, 13-18 Mayıs günleri arasında bir dizi bilim ve sanat programları düzenlendi. "Tarih Içinde Bursa 85" adlı hafta bo-

TARIH • • IÇINDE BURSA 85 ursaBelediyesi tarafından, kentingelişmesi ve eski eserlerin korunmasıy­ la ilgili sorunları gündeme getirerek, çe-

B

yunca uygulanan programda "Tarih İçin­ de Bursa" konulu bir sempozyum, "Bursa 2000'' başlıklı iki mimari ve fikir projesi yarışması, "Bursa'da Zaman" konulu bir fotoğraf yarışması, "Yaşadığımız ve Özlediğimiz Çevre" konulu ilk ve orta dereceli okullar arasında bir resim yarışma­ sı, mültivizyon gösterisi, konserler ve geziler yer aldı. "Bursa Resimleri", "Bursa'yla İlgili Kitaplar" , "Bursa'da Tarihi Çeşmeler" sergileri, konserler, Karagöz ve film gösterileri ise, gerçekleştirilen diğer olaylardı. Benzerine az rastlanır yoğunlukta bir tarih ve kültür mirasını, zaman içindeki gelişiminin bütün ayrıntılarıyla taşıyan kentimiz Bursa'nın Belediye Başkanı Ekrem Barışık, "Tarih İçinde Bursa 85" haftasının amacını şöyle özetledi: -··Çarpıcı güzellikte ve alabildiğine cömert bir doğa parçasına yerleşmiş olan kentimizin tarihi, ekonomik, toplumsal ve kültürel yapısının geçmişten geleceğe uzanan bir çizgide incelenmesi, çeşitli boyutlarıyla ve uygulamaya ışık tutacak şekilde önerilere ulaşılması genel amacı­ mızdır."

:'

-

/

.-<

- -.

' .. ·-;,.. -. ~ ~-::


Dünya lnofol' yaği:

Bütün motor yağlan görünüşte birbirine benzer. Bir motor yağmm kalitesini anlamak için, uluslararasi teknik kuruluşlarm kalite ölçümlerine bakmak gerekir. Bugün, motor yağlan için en tanmm1ş kalite değerlendirmesi API slmflamas!dlf. API ölçümlerine göre;

SHELL SUPER PLUS Benzin IJJOfoi-U vafJ/aTI anJSIIJda1 dünyada en üstün SF sındındandıT.

Shell

" Teknoloji, güvence, hizmet"


18 TOUR/SM

"Go forth and find a place on the earth to which all kings and rolers will aspire. Find a place that will draw all eyes. Go and find me paradise on earth. These words are ascribed to the King of Pergamum, Attalos Il, who reigned in the second century BC. People from Bergama travelled for many months before discovering the Bay of Antalya, upon seeing which they declared, "Now we have found paradise." 290 kilometre coast of the province The of Antalya is a virtually uninterrupted stretch of sandy beaches, and the elimale fıne for 240 days of the year. When the Turkish traveller Evliya Chelebi visited Antalya nearly two thousand years later fn 1667 he reported that the city consisted of 32 neighbourhoods and 8888 wooden houses. The Duden River divides into seven streams which llow through the city to the sea. Antalya is one of the oldesi and most im portant cities on Turkey's Mediterranean coast. Excavations of the famous Karain Cave have provided evidence that sin ce man fırst settled

is

in Anatolia, Antalya and its surraunding region have been important centres of inhabitation. The city itself was fırst established by King Attalos II ofPergamum in 159-138 BC, but the people of Pergamum had not ruled here for long before the city was occupied by pirates. Not long afterwards it was conquered again by the Romans, who ruled the city for four hundred years. Roman maps refer to the city as Attalia. The Turks fırst conquered the city in the nınth century, but after a brief period of Turkish rule the city was captured by the Byzantines, Antalya remained under Byzan·


UND

line rule un til the Seljuk conquest of 覺 085 !ed by Sultan Suleyman Shah. Over the next two centuries the city changed hands between the Byzantines and Seljuks no less than six times. The significant role played by Antalya in Mediterranean trade has been deseribed by the

histerian Femand Braudel in his book The Mediterranean. From the time of the fina! Seljuk conquest of Antalya un til the establishment of the Teke Principality in 覺 308 the city went through a period of political upheaval, during which

...

Photographs By: Emin Hakarar


Hemen

açın,

hemen için.


TOURISM 21 time the Genoese, Venetians, Pisans and Florentines frequently visited the city. The famous North African traveller Ibn-i Batula also visited Antalyı;ı during the 150 year rule of the Teke princes. Batula wrote that the commercial importanc~ of the city was undiminished, and that the Greek and jewish minorities playedı a major role in the city's economic life . Subsequently Antalya became a part of the Ottoman Empire, but in the early years underwent a period of unrest during which several uprisings took place and piracy flourished under the teadership of the pirale Barbaros. Depite this political upheaval however, the Ottomans maintained control of the city, which was govemed by the Ottoman princes, and in time Muslim demination became undisputed. In the twentieth century Antalya remained for two years under Italian occupation following the First World War, bul emerged from this occupation virtually unscathed. In the early years o(the Turkish Republic Antalya, which !hen had, a population of thirty thousand, underwent rapid social and economic expansion. Atatürk visited the city for the first time on 6 March 1930. During the second World War, in which Turkey remained neutral, the govemor of Antal-

ya Haşim İşçan made extensive contributions to the city's development, and over the pası twenty-five years histoncal research and excavations have uncovered many antique remains and thrown light on the important role Antalya has played throughout history.

Aspendos The antique city of Aspendos is located 49 km east of Antalya, on a road which tums north off the highway to Mersin at a po int 30 km from Antalya. Aspendos was built in glorification of the gods and the king who then ruled. Its magnitlcent and well-preserved theatre is stili used today for open-air performances. Aspendos is noted for its fine architecture and the relief statuettes which adom the theatre wall.

Perga Extensive excavations have brought to light some of the most beautiful monuments of the region at the city of Perga 18 km from Antalya. Saint Paul gave his first sermon in Perga, which was the birth place of the great geometridan Apollonios.

The horseshoe-shaped stadium seating 27 thousand people is outside the Hellenistic and Roman walls which once surrounded the city. Perga's antique theatre had a seating capacity of 12 thousand.

Thermessos Situated 30 km north-west of Antalya on a high plateau , Thermessos is as famous for its splendid view as for its archaeological remains. · The people of Thermessos were renowned warriors, and when Alexander the Great conquered Anatolia he passed Thermessos by. The city also partially retained its independence during Roman times, being subject to the Empire only in foreign affairs.

Hadrian's Gate When the Emperor Hadrian announced his in tention of visiting Antalya, the city prefects hurriedly had a monumental gate built, to which they gave the name of the Emperor. There isa tower either side of the gate , one of which is Roman and the other Seljuk. Hıdırlık Tower This 14 m high tower near the sea in Antalya is thought to have been built by the Romans in the second century AD. The lower six stories are square and the upper story circular. It was used as a watchtower and lighthouse for shipping entering the bay.

City Walls Today little remains of the city walls which protected Antalya for centuries. One wall formed a semicircle around the harbour, while the other surrounded the city. The Hıdırlık Tower, Hadrian's Gate and a few · other towers are all that remain of these walls.

The Fortified City The old fortified part of the city, stil! known today as the "Fort" (kaleiçi), is an interesting place to visit, with its old wooden houses, narrow shadow!'ld streets andfishermen's cafes.

The Fluted Minaret The Fluted Minaret can be seen from every direction. Built on a square base, it has an unusuat architectural style. Its upper parts are of brick and it is decorated with light-blue mosaic. 92 steps lead up to the balcony of this 45 metre-high minaret Kadınyan Kadıryan

Ravine

is a deep ravine within the city near the state hospital. The legend related by local people is that during the Teke Principality women found guilty of sinning were sentenced to a violent and dreadful death . They were tied up in a sac\< with a cat and thrown down in to the ravine. The reason for this was that cats were considered to be ungrateful ~ creatures.


Yeşilköy

Esenboğa

Habur Cilvegözü

Karaköy ,Alsancak

Çiğli

Çeşme

Dalaman Adana Antalya

Kuşadası

Bodrum Manparis Antaiya Mersin

Öncüpınar

Kordiplomatik ve Nato Sataşiara (Diplomatic Corps and Nato Sa~) . İstanbul - Ankara .- İzmir


Alanya Alanya was known formerly as Allliye, and in ancient times as Korakesion. Korakesion was originally a citadel used as a pirale stronghold. It is related that Marc Anthony gave the area of Alanya to Cleopatra as a gift. In the Middle Ages a new casıle was built. Known as Kalonoros Chateau, it afforded shelter and protection to the Christians. During the expansion of the Seljuk Empire in Anatolia, Sultan Alaeddin Keykubat I conquered the chateau in 1220. The casıle and shipyard which we see today were built during the reign of this Seljuk Sultan, and the city was called Allliye after him. The Seljuk Mediterranean war fleet was based here and the city became a major centre of Middle East trade. Allliye came under Ottoman domination during the reign of Sultan Mehmet the Conqueror, when it was captured by Gedik Ahmet Pasha. Atatürk renamed the town Alanya, which was the popular derivation of Allliye .

The Castle Alanya Castle is built on a steep peninsular. This high vantage point had been of crucial strategic importance since very early times. Today the remains of several buildings daling from various eras are stili to be seen. They include a Byzantine church, Seljuk baths, and walls of Hellenistic, Roman, Seljuk and Ottoman construction. The castle commands a magnificent view of Alanya and its environs. At the southem tip of the peninsular is a jutting shelf known as the"Man-thrower". It is said that in Roman times those sentenced to death were thrown off the cliff here onto the sharp rocks below. Before being thrown to their deaths however, they were given three stones. If they could throw one of them in to the sea !hen they were pardoned. This was an almost impossible task, since the apparent proximity of the sea to the base of the cliff as seen from high above, is in fact deceptive. Another legend relates that Cleopatra used to bathe on the smail sandy cove surrounded by rocks on the westem side of the peninsular. Known today as Cleopatra's Beach, the only access to it by !and was supposedly a seeret path leading down from the castle above.

The Shipyard At the foot of the steep slopes of the pensinsular below the castle is a shipyard built by the Seljuks. It is the only Seljuk shipyard to have survived to the preseni day. Today, instead of Seljuk warships, rowing boats are built here.

The Red Tower This fortified tower was built at the same time as the shipyard by the Seljuks. The 35 metre-high five-story tower is made of red stone and bricks. There is a superb view from the top story, for anyone those with the stamina to attempt the climb.

Damlataş

Cave

Damla taş, or "Dripping Rock" Cave contains a magnificent display of stalactites and sta-

are, one ofwhich leads to the harbour and the other to the manufacturing area.

lagmites. The formations in the cave have a reddish hue. It has been established that the radioactive ions in the air of the cave have curative properties for asthmatic sufferers.

The Agora

Ulaş

The Theatre

(EmirgAn) Picnic Area

In the centre of the agora is a temple to the fearful goddess of blind fa te, Fortuna. Opposite the agora are the baths, which today house Side museum.

Situated at Öküz Burnu 5 km west of Alanya, this pleasant picnic area is beside a beach. Seats and fireplaces are at the disposal ofpicnickers, and elirobing plants provide shade. There is a also lovely display of brightcoloured flowers.

The amphitheatre is one of the be.stpreserved of the buildings inSide. With a capacity of ı5-20 thousand spectators, it is the largesi of the Pamphylian theatres.

İncekum

The temples on the south-west side of the city are those of Apollo, Athena, and the nature goddess Cybele, who was worshipped by all Anatolian civilisations.

İncekum is a fine sandy beach backed by pine trees and tropical plants. A fresh-water spring flows into the sea.

Temples

Selge

Alarahan Alarahan isa caravanserai built in ı231 by Sultan Alaeddin Keykubat. There is a castle on a steep hill 200 m north of the caravanserai, reached by a zigzagging path cut out of the rock. Alarahan is situated 35 km from Alanya along a road which runs through pine forest.

Other Places of Interest Alanya Museum, Şarapsahan , sea caves, Hasbahçe Kiosk, the Seljuk Madrasah (theological college), the Gülefsan ruins ~~ Yukanoba, the Dimçayı Dam, Mahmutlar üren (Leaires Learti), Sedre, Aytap, Dere Türbelinas Plateau.

SIDE Legends conceming the founding of Side abound. This antique city is situated ona smail peninsular, south-west ofManavgat. "Side" is a word meaning "pomegranate" in one of the ancient Anatolian languages. The city developed rapidly in the second and third centuries AD, to become a major slave trading centre. The buildings and works of art which we see today all date from this period. In the mid-third century the city went into decline, only to experience a revival in the fifth century. As an important religious centre of Pamphylia it overflowed its original boundaries. It is generally held that the city's destruction came about as a result of the incursions of Arab raiders who devastated the area for two h undred years, from the seventh to ninth centuries. Side was also the site of an important and bloody historical batıle in ı 90 BC between Hannihai of Carthage and the Rhodians, who were allied with the Romans. The people of Side took the side of the Rhodians. Within the city gate, two large colonnaded streets can be seen leading off the open squ-

Selge was an ancient mountain city in the Pisidia region on the southem slopes of the Taurus mountains. It was ruled in tum by the Pamphilians, the Lydians, the Persians, Alexander the Great and the Romans. Selge is reached by the Tasagil road, which turns north off the main road just before Manavgat. One of its important monuments is the theatre, which has five gates and forty-five steps. There is a stadium, a gymnasium, an Ionian temple , whose ceiling is decorated with eagle motifs, a fountain and an agora. North of the walls to the south'€ast are temples to Artemis and Zeus.

The National Park The national park is in the region of Selge. There is a rich variety of historic and archaeological remains to be seen there.

Manavgat Waterfall After flowing through twelve holes in the rock, the Manavgat River forms a low, wide waterfall before spreading out into a wide lake. ı 50 m further on !here is another waterfal! , the lake below which is called the Uzun Gökbeket. The Manavgat Waterfall is 4 m high.

r.--------------------------,


24 FESTIVAL

,

~--

''ORKESTRA • KONSERLERINDEN •• BALEYE,KARAGO •• • • SEMA GOSTERISI inema Günleri 'nin yorgunluğunuhe nü z atan istanbu l!u sanatseverler, şimdi de heyecanla istanbul Festival i' ni bekliyorlar. Her yıl olduğu gibi bu y ı l da Atatürk Kültür Merkezi bilet gişele­ rinin önünde kuyruk lar uzuyor. Kuyruk sohbetlerinde kenti mize gelecek topluluk ya da solislIerin nitelikleri üzeri ne çeşitli görüş l er sunuluyor. Zama nı kı sıt lı sanatseverler gösteriye öncelik verecek lerini bir türlü kestiremezken, zaman sorunu olm ayan lar gönül rahat l ığı ile görme k istedikleri her toplulu k ya da solistin ad ın ı işaretleyive­ riyorlar program l a rınd a ... .Bu yıl · onüçü ncüsÜJgerçekleştirilecek olan' 'Uluslararası Istanbul Festivali"nin prog ra m ı bu defa da doyurucu olacağa benziyor. 1985'in Müzik yılı olarak kabu l edilmesine neden olan Bach , Han 'de! ve Scarlatti'nin ~se rl eri, d iğe r ülkelerin festivallerinde olduğu gibi bizim festivalim izde de yeterince yer alacak . Sanat türleri ve bun l arın dalları arasındaki denge ve uyu mu korumak amacı ile hazırlanan progr amı 20 Haziran gü nü Cumhu rbaşka nlı ğı Senfoni Orkestrası' n ın açıl ı ş konseri ile baş l ayacak. Atatürk Kültür Merkezi' nde yer alacak ko nserin şefl i ğini Tade usz Strug ala yapacak. Solist ldil Biret programda Bra hms ve Çaykovski 'nin bestelerini seslendirecek . Orkestra konserleri bölümünde yer alacak diğer orkestralar ise şöy l e

S

20 Haziran-15 Temmuz gü nlerinde gerçekleştirilecek, " istanbul Festivali" programı yedi ayrı mekanda izlenebilecek.

Konya Turizm Derneği Sema Topluluğu iki gösteri ile katılacak festivale. Topluluk Yıldız Sarayı Has Bahçede saat 21.30 da izlenebilecek. Aş ı k l ar Şöleni , Yı ldı z Saray ı Has Bahçe ve Gülhane Parkı ' nda olmak üzere, dört kez sergilenecek . Avrupa, Asya ve EBD 'de başarılı konserler veren ve gösteriler yapan Don Kazakl;ırı Şarkı ve Dans Topluluğu ' nun gösterisi ise Aç ıkhava Tiyatrosu'n da sunulacak. Konya Turizm Derneği Sema Toplu lu ğu ile çeşit l i kuruluşla r ın Karagöz gösterileri ise festivalde yer alacak d iğer etkinlikler. 16 ülkeden top lam 21 86 sanatç ını n katılacağı festivalde, gösteri sayıs ı 68, program sayısı154 ' ü bulacak. Burada ancak bir bölümüne. değinebi l­ diğimiz festival programında , ayrıca " ü zgün Baş­ kı ", " Anado lu Taş ve Takılan ", " Af iş" ve " Fotoğraf " sergileride ye r alacak.

sı r a l a nı yor :

New York Flarm oni, istanbul Devlet Opera Orke strası ve Flarmoni Ko rosu, Devlet Konservatuvarları Orkestra ve Korosu , Müni h Radyo Orkest rası , Kraliyel Filarmoni Ork estrası. ..

Çoğun luğu Aya irini ve St . Antu an Kilisesi 'nde sunulacakolan Oda M üziği konserlerinde ise,Bruno Canino-Antonio Ballista piyano ikilisi, Melos Dörtlüsü , Moskova Virtiözleri ve Çek Üçlüsü fl aş isimle r ... TRT Oda Or kestrası' nın solisli Suna Kan 'ı, şef GürerAykal yönetiminde izleyeceğiz . Vl adimir Ashkenazy' nin piyano , Salvatore Accordo'nu n ke man , Natalia Gutman ' ın viyolonsel ve Engel Romeo 'nun gitar resital ieri merakla beklenen lerin baş ı nda geliyor. Çağıl YücelenJudith Ulu ğ ke man-piyano iki lisi ve piyanist Hüseyin Sermet'in resitallerinde Beethoven 'in besteleri ağ ı rlı k kazanıyor . Vokal müzik bölümünde ise, soprano Suna Korad , piyanist Walter Strauss eşliğinde Yıldız Saray Tiyatrosu 'nda Bach , Schumann, Beliini ve Ressini' nin bestelerin i seslendirecek. istanbul Devlet Opera ve Balesi festivalde gel enekse l leşe n " Saray'dan Kız Kaçırma" operasını bu yıl da Topkapı S arayı'nda yineleyecek . Şef : Robert Wag ner. Özellikle genç izleyen ierin büyük bir çoşkuy la bekledik leri pop ve caz müziği bölümünde Steve ve Bonn ie-Erol Pekcan Topluluğunun konserleri AKM'de surıulacak . Larry Coryeii-Philip Catha-

1936 yılmda kurulan Don Kazakları Şarkı ve dans Grubu 'nda 1 flüt, 4 akerdeon, 3 trompet, vurma çalgılar, balalaykatar ve kontrbastan oluşan bir de orkestra bulunuyor. rine gitar ikilisi Spor ve Sergi Saray ı ' nda izlenebilecek . Çok sayıda yerli tiyatro toplulukları nın katı l a­ cağı bu şölende , yalnızca bir yabanc ı tiyatro topluluğu yer alacak ; Venedik TAG Tiyatrosu. Ankara Devlet Balesi, Györ Balesi , Polonya Dans Topl ulu ğu , Merce Cunningham Dans Topluluğu ve Carolyn Carison klasik ve modern balenin en güzel örneklerin i sunacaklar festival izleyicilerine . Özellikle yabancı konukların ilgi ile izledikleri


25

FESTIVAL

From Orchestral Concerts and Bal/et, to Karagöz and Dervish Dance The events of the Istanbul Festival, scheduled for 20 June-15 July, wi/1 be he/d at seven different locations

No

1AIthat the cinama festival is over, lstanbu/ 's V V tavers of the arts are w aiting expectantly for this year's Istanbul Festival to begin. As in previous years long queues.are already forming at the box offices lot the Atatürk Cu/tura/ Centre. The queues hum with discussion of the merits of the various performers who wi/1 be part/cipating in the festival. Those with limited free time pore over the festival programme, trying to decide which events they just cannot miss, white others for whom free time is ev/dently not a problem, merely tlck off everything they wish to see without giving it a second thought. This year too, the thirteenth Istanbul Festival has a varied and abundant programme of events. The works of Bach, Handel ano Scarlatti wi/1 figure promlnently In the Istanbul Festival, as In other testiva/s in the world, slnce anniversary celebrationsof thebirthsof thesecomposers are the reason for 1985 being proclalmed as Musle Year. The festival programme has been carefu/ly p/anned to give a crass-seetion of the musical and stage arts. The festival wi/1 open with a concert by the Presidentia/ Symphony Orchestra In the Atatürk Cultura/Centre, conducted by Tedeusz Struga/a. Planist Idi/ Biret wl// play compositions by Brahms and Tchaikovsky. Orchestras whlch wi/1 perform In the festival are the New York Ph/1harmonic, the Istanbul State Opera Orchestra and Ph/1harmon/c Choir, the State Conservatories Orchestra and Choir, the Munich Radio Orchestra, and the Royal Philharmonic Orchestra. Most of the chamber musle concerts wi/1 be he/d in the churches of Saint Irini and Saint Antoine, and their performers include the plana duo Bruno Canino and Anton/o Ballista, the Me/os quartet, the Moscow Virtuosos and the Czechos/ovakian Trio. The Turkish Radio and Television Chamber Orchestra solo/st Suna Kan wl// be con-

ducted by Gürer Aykal. The most eagerly awaited of the reelta/s are those by Vladimir Ashkenazy on plana, Salvatore Accordo on vio/in, Netalla Gutman on v/o/incel/o, and Engel Romeo on guitar. The violinist Ça~tl Yücefen In duet w ith pianist Judith Ulu~. and the pianist Hüseyin Sermat wl// play Beethoven. A reeltat of voca/ musle by Bach, Schumann, Beliini and Rosslni wi/1 be given by the soprano Suna Korad, accompanied by planist Watter Strauss, at the Ytldtz Palace Theatre. The production of the opera Abduelian from the Seraglio, which has become an annuel feature of the fes' tival, wi/1 be performed again this-year at Topkapt Palace, conducted by Robert Wagner. The pop and jazz musicians, who genera/Iy attract a younger audience, include Steve and Bonn/e, and Erol Pekcan and h/s Orchestra, who wi/1 be parforming at the Atatürk Cu/tura/ Centre. A guitar reeltat wi/1 be given by Larry Corye/1 and Philip Catherine at the Sports and Exhibition Hall. This year the large number of theatre partormancas wi/1 include only one foreign company, the Venetian TAG Theatre. Class/c and modern bal/et wi/1 be represented by the Ankara State Bal/et, the Gy6r Bal/et, the Pollsh Dance Company, the Merce Cunningham Dance Group, and Carolyn Carlson. Four concerts of traditional Turkish Ashik or minstrel singing wi/1 be he/d at the lmperia/ Gerden of Ytldtz Palece and Gülhane Park. In previous years these concerts have attracted many foreign spectators. The performan· ce of the Don Kazakh Singing and Dance Group, whose concerts in Europa, Asla and the United States have been received with w ide acclaim, wi/1 be he/d in the Openair Theatre. The Sema, or dance·of the whirllng dervishes, is being organised by the Konya Tour/sm Association, and there wi/1 be several different performances of the traditiona/ Karagöz shadow puppet plays. A total of 2186 performers from slxteen countries wm be part/cipating in 68 events and 154 partormancas at this year's Istanbul Festival. We have only been ab/e to mention a few of them here, due to limited space. Several exhibltions wi/1 a/so be open for the durat/on of the festival.


s Turkey's International Tıide Experts Functioning as a trading bridge between Turkey and the world, İzdaş exports: • Iron and steel • Cement • Construction materials • Machinery and equipment • Foodstuffs • TextHes • Minerals • Chemicals • Automotive industry products • Durable consumer goods İzdaş also imports: • Iron and steel products • Raw materials • Heavy industrial machinery • Pulp and paper products • Chemicals • Construction materials

iZDAS •

_ _...., !ZMIR DIS TICARET AS

"Trading Bridge of Turkey'' Head Office: 1379 Sokak 59/7. lzmir!furkey Tel: (51) 14 83 34 (5 lines). 25 03 80 (5lines) The 52687 izd tr, 52695 izda tr Ankara Office: Alatürk Bulvan 199/ A-20, Kavaklıdere, Ankara/ Turkey Tel: (41) 26 60 28, 28 09 66, 28 70 Ol Istanbul Office: Cumhuriyet Cad. Merkez Apt 163/ 1, Harbiye,lstanbul(furkey Tel: (1) 141 64 56, 141 64 S7 Tix : 24668 pode tr Denizli Office: Ikinci Ticari Yol48/ 2. Denizli(furkey Tel: (621) 20 436 W. Gennany Feld Slrasse 54. D-4000 Düsseldorf 30 Tel: (211) 49 20 04 ıix : 8588744 stex d Algeria Blvd. Mohamed V No. 53 Second Floor. Algiers Tel :(2 13) 61 86 83 Tlx: 52234 izdas dz


ADANA • Büyük Sürmell Oteli, Özler Cad. KuruköprO, Tel.: 21944 (5 hat) Tix: 62282 • Divan Oteli, lnönü Cad. Kuruköprü Tel: 22701 (4 hat) Tix: 62330

ANKARA • Büyük Ankara Oteli Atatürk Bulvar 183 Tel.: 34 49 20/ 20 hat Tix.: 42398 GTEL-TR • Dedeman Oteli Büklüm Sok. 1 Tel.: 34 49 80-5 hat Tix.: 42408 D ED E-TR • Kent Oteli Mithatpaşa Cad. 4 Tel. : 312111 (8 hat) Tix. : 42424 KENT-TR • Bulvar PalasOteli AtaWrk Bulvan 141 Tel. : 34 21 80-89 Tix.: 42613 BLVD-TR • Etap Mola Oteli lzmır Cad. 27 / 1 Tel. : 33 90 65 (4 hat) • Stad Oteli Surathane Mey. Ulus Tel. : 124220 Tlx .: 42248 HOS-TR • Tunalı Oteli Tunalı Hilmi Cad. 119 Tel. : 278100-1 / 2 274082-272505 Tix.: 42142 YEL-TR. Büyük SürmeiJ Oteli, Cihan Sokak Sıhhiye Tel: 305240 (ıO hat) Tix: 44110

ELMADAG • Turban Elmada!! Dagevl Yakupabdal Köyü Tel. : 34 44 20

KlZlLCADAMAM • Çam Oteli Milli Park Içi Tel.: ıo65-1158

ANTALYA • Talya Otell Fevzi Çakmak Cad. Tel.: 15600 (9 hat) Tix.: 5611ı TATA-TR • Büyük Otel Cumhuriyet Cad. 57 Tel. : 11499 · ı2543 • Tatoglu Oteli Kazım Gökalp Cad. 9ı Tel. : ı2119 . ı2798 • Turban Adalya Oteli Kaleiçi Yat Limanı Tel. : 18066/ 67 Tix: 5624ı TBA-TR • Motel Antalya Lara Yolu 84 Tel. : ı4609 Tlx: 5623ı

ALANYA • Alantur Oteli Çamyolu Köyü Tel.: ı224- ı924 Tix. 56ı43 ATUR-TR • Alanya Büyük Oteli Güller Pınan Mah. Tel.: 1138- 2ı12 • SananaMoteli Cikcildi KöyO Tel.: ı548 • 3595 • Turtaş Moteli Serapsu Meukii Konaklı Kövü Tel. : Konaklı ı • Panorama MoteiJ Güller Pınarı Mah . 52 Tel. : 118ı · ı252 • Yeni Modelinternational Keykubat Cad. Tel.: 1195

ALANYA/iNCEKUM • Aspendos Moteli Incekum AvsallarTel.: 04-9ı-92 • Incekum Moteli Incekum Tel.:7-149-120 • Yalı. han Moteli Incekum Tel.: ıo.ı62

lnönü Cad. 38-42 Taksim Tel. : 143 55 27 / 29 • Plaza Oteli Sıraselviler Cad. Arslan Yatagı ı9 Tel. : ı45 32 73/ 4. ~. Santral OteiJ Sıraselviler Cad. Billurcu Sok. 26 Tlll.: 145 4ı 20 (4 hat) Tix. : 2%25 SANT ·TR. Suadlye Oteli Plaj Yolu Sok. 5ı Suadiye Tel.: 358 ll 20/7 Tix. : 23ı50 MUSA . TR. • Bebek Oteli Cevdetpaşa Cad. Bebek Tel. : ı63 30 OO / ı-2 Tix: 22577 • Hilton Oteli Harbiye Tel.: ı46 70 50 Tix. : 22379 ISHI - TR. • Etap Istanbul Otell Meşrutiyet Cad. 35 Tel: ı44 80 80 (9 hat) Tlx.: 24345 • Maçka Oteli Eytem Cad. 35 Tel.: ı40 ıo 53-ı40 3ı Q3 Tix.: 23114 MAKO-TR • Harem Oteli Selimlye/ Usküdar Tel: 333 20 25-29 Tix.: 22482 HRM-TR.

iS TANBUL • Büyük Tarabya Oteli Kefellköy Cad. Tel.: 162 ı o 00-162 0710Tix. : 26203 HTRB-TR • Çınar Oteli Yeşilköy Tel. : 573 29 10 Tix.: 22208 ÇIN-TRN • Divan Oteli Cumhuriyet Cad. 2 E. dag Tel. : ı46 40 20 (ı O hat) Tlx: 22402 DVAN -TR • Etap Marmara Oteli Taksim Meydanı Tel. : ı44 88 50 Tlx .: 24ı37 ETMA-TR. • Sheraton Oteli Taksim Parkı Taksim Tel. : 1489000 Tlx.: 22729 SHER - TR . • Pera Palas Oteli Meşrutiyet Cad. 98 / ıOO Tel. : ı45 22 30 ( ıO hat) Tix. : 24ı52 PERA . TR . • Istanbul Dedeman Oteli Yıldız Posta Cad. No: 50 Esentepe Tel.: 172 88 00 (20 hat) Tix: 22238 MKD ·TR • Turban Cariton Oteli Yeniköy Tel.: ı62 ıo 20 · 25 Tix .: 22660 CARL-TR. • Dilson Oteli Sıra ­ selviler Cad. 49 Taksim Tel.: ı43 30 32 Tix. : 244ı5 VD • Kalyon Oteli Sahil Yolu Sultanahmet Tel. : 526 62 50/ 5ı Tix.: 23364 KLYN - TR . • Keban Oteli Sıra Selviler 5ı Taksim Tel.: ı43 33 ıo (4 hat) • Olcay OteiJ Millet Cad. 187 Topkapı Tel. 585 32 20/ 34 Tix: 23209 OLGA-TR. • T.M.T. Oteli Gayrettepe Tel. : ı673334 • Kenndey Oteli Sıraselviler Cad. 70 Taksim Tel.: 143 40 90 / 92 • Opera Oteli

• Turban Çeşme Oteli Ilıca Tel.: OTLE-TR.

1240-ı

Tix. : 52268

DIKILi • Antur Motel lsmetpaşa Mah . Tel.: ıo5-269

GÜMÜLDÜR • Denizaltı Motel Tel. : GümüldOr ı9-366 Sultan Motel Özdere Köyü Tel.: GOmüldOr 140

ATAKÖY • Otel Demirköy Ataköy Tel.: 5729580 • Ataköy C Motell Sahil Yolu tel. : 572 08 02-3 572 49 56

BÜYÜKADA

UHLA Nebioglu Tatil Köyü Tel. : Urla / lskele 20 Tel.: !zmir 149ı05

MUG LA • Splendid Oteli 23 Nisan Cad. 1ı Tel.: 35ı 67 75 · 35ı 69 50 • Vllla Rıfat Pansiyon YılmazWrk Cad. 80 Tel.: 351 60 68

KARTAL • Dr. Erdim Tesisleri Ankara Cad. 3537887-88

ı56

Tel. :

KiLYOS

• Marin Oteli Silivri Yolu 6 km . Tel.:

ıo2

K.ÇEKMECE Anbarlı

Avcılar

• Llkya Oteli Karagözler Mah. Tel. : 1169-ı690 Tix.: 530ı8 LKYA-TR. • Meri Motel Ölüdeniz Tel. : ı

MARMARiS Tel. : 573 86 33

SiLivRi • Solu Moteli Semiz Kumlar Mevkll Tel.: Sllivri 03

Ş iLE • Deglrmen Oteli Hacıkasım Mah . Plaj Yolu 24 Tel.: 48 · 148 Kumbaba Oberj Şile Tel.: 38

YEŞiLKÖY • Yeşilköy Moteli Havan Sok. 4/ 6 Tel. : 573 29 95 · 97 Tix.: 22820 MYMO - TR .

i ZMiR BUyük Efes Oteli Cumhuriyet Mey. Tel.: ı44300 Dx.: 5234ı EFES -TR. • Etap !zmir Oteli Cumhuriyet Bul. ı38 Tel. : 144290-99 Tix .: 52463 ANER-TR • Kısmet Oteli ı37 Sok. 9 Tel. : 217050-52 • Anba Oteli Cumhuriyet Bulvan 124 Tel. : ı44380-4 Tlx .: 52449 ATAS-TR. • lzmir Patas Oteli VasıfÇınar Bul. Tel.:21 55 83 Tix.: 52631 KIZ-TR. • Karaca Oteli 1379 Sok. ı 1 ı2. A Tel.: ı44426-144445-131498 Tix .: 52459 • Afacan Moteli Şakran Köyü Aliaga Tei. :Şakran 30 • Balçova Oteli Tel. : 155413

BERGAMA • Tusan Bergama Moteli Bergama-Izmir Yolu KavBergama 1173

şMı . Tel. :

• TURGUTREIS Kortan Oteli Tel. : 50

FETHiVE

KUMSURGAZ

• Baler Motell

• BODRUM BarazOteli Cumhuriyet Cad. 58 Tel. : Halikarnas Motel Kumbahçe Mah . Cumhuriyet Cad. Tel.: ı073 T.M.T. Moteli Akçebuk P.K. 63 Tel. : 423-440 Kaktüs Motel Ortakent Tel.: ıo Aktemis Pansiyon Cumhuriyet Cad. Tel. : 53 • Datça Dorya Moiel Esenada-Iskele Tel. : 35-36

57-7ı4

TURGUTREiS

• Turban Kilyos Moteli Kilyos Tel.: 142 02 88 Tlx .: 23770

S iDE • !>ide Cennet Motel Athena Side Tel.: 17 . 167 • Turtel Moteli Selimiye köyü Tel.: 22 25.93 Tlx. : 56198 TTI. • TR.

ÇEŞME

• Atiantik Oteli AtaWrk Cad. 34 Tel. : 12ı8-ı236 • Lidya Oteli Siteler Mah . ı30 Tel. : lOı6-ı026-ı355 Tix. : 52540 • Marmaris Oteli AtaWrk Cad. 30 Tel. : ı380-1173 • Paselden Motel Kemeraltı Mah . Dergah Mevkii Tel. : Tel. : 1840-ı841/42ı • Martı Tatil KöyO Içmeler Köyü Tel.: ı930 /32 Tix .: 52969 MAMA-TR. Tix.: 52573 MlAK-TR • Turban Marmaris Tatil KöyO Tel. : 1843 (4 hat) Tlx .: 52529 TKÖY-TR.


RAKS...

PERFE[T PRODUO OF HlliH TE[HDOlOiiV

Video cassettes, designed for heavy usage such as stillframing, picture searching, rapid scanning, winding and rewinding should be of a reliable brand. That's why when you buy a video cassette , you should always look for RAKS, the perfect product of high technology

The quality of the tape in the RA densely packed partides and excE high quality. The jam-free mech smooth tape-run without friction distortions, thanks to the high t. manufacture of RAKS products . video cassettes, you get superi<_ ~ mechanism, low signal-to-noi: clear pictures, endlessly repe< In other words, when it is a ques1 "you name it-we've got it" in R


KS video cassettes , with ptionally high polish , is very anism guarantees a perfectly , jitters or rythmic :!chnology employed in the With RAKS HIGH GRADE ~ape, highly dependable se ratio, natural colours, ttable play time. :ion of desirable qualities . AKS video cassettes.

RAKS

DIŞ TicARET A.Ş .

Cumhurlye ı

But••r• 8111

Phone : C51)12 22 10 (8 Lintil Telt• · 52 572 Tksn Tr · 52 IS5 Tk pk Tr ltifiiii : (511142512

IZMIR • TURKEY

RAKS

u.s.a.

RAKS CORPORATION 12232 lndullrlple• Boultvlrd 8 11on A04.1ve. L.1 70109

Phone : (SO.I 213 31 21 Tetex : 7145&1 U.S.A .

Rtlıl

ud

RAK$ CANADA

RAK$ FRANCE

RAKS CASETlE CANADA INC 535 Leplne Avenue Dorut, P.O . HIP 251 Phone (5141 &36 84 16 Tel•• OSI23S04 Rtk uıdto mu CANADA

84800 Choi1y . Lt · Aoi Phone 111152 14 SO TeltL 201401 Oriıt 1 FRANCE

RAK$ SCANDINAVIA

RAKS FAANCE SA

113. Plac:e di 11

Fon11ın1 Louıs

Mllledtmueıı o

Bort

DK 3460 Bırlle rr ed Phone 102t81 23 77 Tele• 39151 M ~rg~n dk DENMARK


30

ART

Turkish Glassware and PorcelaÄąne glassware and porcelaine Th e factories established in Istanbul in the nineteenth century today apply modem concepts to old traditions. Turkish glass and porcelain is held in high regard by foreign buyers. They are important art forms which perpetuate the traditions of these crafts. The Turks began making glassware in the eighteenth century and porcelain in the nineteenth century.

Photographs By: Ĺ&#x17E;emsi GĂźner

Now Jet us review the history of glass and porcelaine making in Turkey: Porcelain Turkish porcelains are of two types, bearing either the Eser-i Istanbul or star and crescent marks. The first porcelain factory was established in 1845 during the re ign of Sultan Abdulmecid by Minister of Armaments Damat Rodasizade Ahmet Fethi Pasha (1801 -1857) and situated in the viiiage of Incirli near Beykoz. The first fine examples of Turkish porcelains date from this period. The Eser-i Istanbul marks are of three different types: embossed, red and blue painted, and gilded . Those bearing the gilt marks are thought to have been made for the palace. None of the products of this factory were intented for daily use, most of them being distributed as gifts. These high-quality porcelains were on a par with those of Vienna and Sa.xony. The factory was smail, its output low and consequently expensive. For this reason it was able to remain in production for only 25-30 years before it closed down. !ts lovely porcelains are now collectors' items. They include plates, vases, covered dishes, jugs, teapots and other articles in either plain white or with flower designs. In 1890, Shortly after the closure of the Eser-i Istanbul factory , on the instigation of


manager of this factory . which came to be known as the Paşabahçe Glass and Crystal Factory. Records of the wages and expenses of this factory for the years 1851-ı855 are in the Topkapı Palace Archive. Italian and jewish craftsmen worked here, and one of them, an Italian jew named Saul Modiano, established his own glass factory in Paşabahçe in ı 899 which remained in production until the First World War. The Paşabahçe Bottle and Glass Factory resumed production in 1935 and is stili in production today. Nineteenth century antique Turkish glass may be divided into four categories: Çeşm­ i bülbül, opalines, tinted ware, and crystals. One distinctive type of Turkish porcelain is that made of Lüleci day. Known as Tophane ware, it was made in sixty or so ateliers in Lüleci Hendek Street in Tophane. This ware was either left in its natural colour or glazed in light ochre, over which gilt designs were painted. Some of this ware bears the signature of the maker and a date. The coffee cups of this ware are inscribed with couplets on the subject of coffee. Most of the Tophane ware in collections today consists of coffee cups, trays, calligraphic sets, mouthpieces, pipe bowls, narghile bowls, and coffee and sugar pots. the French Arnbassadar to Istanbul M. Paul Cambon, Sultan Abdülhamid II ordered the construction of a new factory in the grounds of the Yıldız Palace. After several years of preparations, the factory went in to full production in ı 896. All the ·porcelain produced here bears marks and dates. The star and crescent mark was generally in green. but also on occasion gilt. The pictures usually carry the signature of the artisi. It is known that as well as palace artists. military artists, and civil artists trained at the School of Fine Arts established in 1883 during the reign of Sultan Abdulhamid . European artists were also employed at the Yıldız factory . The fine quality porcelains produced here were presented as gifts to statesmen and European monarchs. The vases, plates, tea services and other ware were decorated with landscapes, flower designs, arabesque and palmette motifs, and the imperial monograms of Sultan Abdulhamit II. Portraits of the Ottoman sultans, from Osman I to Abdulmecid were painted on tea and coffee cups. In 1909, after the deposal of Sultan Abdulhamid Il, production at the Yıldız factory was halted and plans made to attach the factory to the lmperial Museum, using it both as a school and to produce wall tiles. The Yıldız Porcelain Factory opened once more for a brief time during the First World War, but closed down completedly between 1918 and 1920. Construction of a new porcelain factory in

Fenerbahçe remained half-finished with the outbreak of war. Glassware: Ottoman period Turkish glassware is a little-researched subject. It is known that glassmaking began in Istanbul in the sixteenth century and !here are records of the location of most glass factories in the city. Glassmakers who worked for the palace were attached to the Bostanji Corps. Among the artisans of Topkapı Palace were glassmakers, know as camgeran, and the Head Glassmaker, known as the sercamger. There was also a guild of glass and bolıle makers under the auspices of the state. From the early nineteenth century onwards !here were glass workshops on the Anatolian side of the Bosphorus, at Beykoz, Paşabahçe , Çubuklu, and the viiiage of İncirli. Today Istanbul glass is known as Beykoz ware. It is recorded that the Mevlevi dervish Mehmed Dede was sent to Italy to leam the art of glassmaking by Sultan Selim II (ı 789- ı 807), and that upon his retum he worked at the glass ateliers of Beykoz. This may explain why the handles of the covered dishes resemble the tali hats wom by the Mevlevi dervishes. Govemor of Bursa Mustafa Nuri Pasha (1 789-1878) opened a glass and crystal factory at İncirli village, which was purchased by the state in 1846. Minister of the Mini Tahir Bey was appointed


KÜLTÜR

33

',

nakkale Seramikleri madenı ahşap eserler ve kilimlerden oluşan 844 parça eser bulunuyor. İstanbul'un etnografık nitelikli tek müzesi olan "Alay Köşkü " pazartesi-salı-perşembe-cuma olmak üzere haftanın dört günü ziyarete açık tutuluyor. Giriş ücreti ıoo TL.

İstanbul ' un

ALAY KÖŞKÜ:

Tek Etnogr.a fi

Babıali karşısında Topkapı Sarayı ' na ait surun So1)ukçeşme tarafındaki köşe kulesinin üzerinde bu-

Müzesi:

Alay r

Köşkü yıllarda bazı olanaksızlıklar nedeniyle ka-

Son

patılan Topkapı Sarayı ' na ba~lı

"Alay

Köşkü " tekrar ziyarete açıldı. Prof. Kenan Özbel'in yıllarca Anadolu'nun çeşitli yörelerinden topladı~ı etnografik eserlerin sergilendi~i köşk'te çoraplar, baskı yazma, bohça gibi kumaş eserler, takılar Ça-

lunan "Alay Köşkü" yedi cepheli olup her cephesinde bir pencere vardır. Pencerelerin üst kısımla­ nnda kabartma vazolar içersinde serkes yapraklan bulunur. Caddeye bakan yüzü mermerle kaplı , di~e r yüzleri ise ahşaptır. Üzeri çadır biçiminde dilimli bir kubbeyle örtülü, içi de oniki dilim halinde alçı kabartma süslerle bezenmiştir. Kubbenin tam o rtasında kabartma dallarla yapılmış bir askı yeri vard ır. Kubbeli kısmın sa~ında üç büyük ve bir küçük, solunda ise üç pencereli iki oda bulunur. Köş­ ke Gülhane parkının içinden sekiz hasarnaklı bir merdivenle çıkılır. Çadır kubbenin altında büyük taht odası vardır. Bu odanın sa1)ında iki oda ile, solunda başka bir oda, önünde de genişçe bir sofa ayrıca bir de an tre yer alır. Köşkün ikinci katında iki oda vardır. Alt katın Gülhane Parkı tarafında ı 4 penceresi ve iki kanatlı bir kapısı bulunur. En alt ise bodrumdur. Köşkün sa~ında Sokullu Mehmet Paşa için yapıldı~ı söylenen kapı yer alır.

TARiHÇESi Köşkün hangi tarihte yapıldı1)ı kesin olarak bilinmemekle birlikte Topkapı Sarayı arşivindeki belgelere göre ı 606 da yapılmıştır. Bu kayıtlara dayanarak köşkün III. Murat zamanında yapıld1jı belirtilmektedir. Evliya Çelebi Murat IV'ün Ba1)dat Seferi için hazırlanan büyük alayı bu köşkten izledi1)ini yazmaktadır. Arnpir üslubundaki bugünkü yapının ise II. Mahmut zamanında yapıldı1)ı bilinmektedir. Bu kayıt köşkün pencerelerinin üzerlerinde hattat İz­ zet' in on dört mısralık tarih yazıılanndan çıkarılmıştır.


....

1

00

SIVI MADDELER SANAYI VE PAZARLAMA A.Ş . TEL : 172 39 32 (3 at) Teleks· 26300 ISHT TR FABRiKA: Pozantı Alpu KOyO mevkli ADANA Tel: Pozantı 291


1871

yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptınlanÇırağan Sara:vı 5 milyon Osmanlı altınına mal olmuştu ...

Çırağan Sarayı

restorasyonu ile bahçesinde yapılacak 300 odalı lüks otel. 1988 yılında hizmete girecek. l ( ültür ve Turizm Bakanlı!)ı 'nın açmış oldu·

.l ~u uluslararası ihale sonucunda Çırağan

Sarayı 'nın restorasyonu ve ıbahçesindebeş yıl­ dızlı lüks bir otel yapım ını İngiliz Trust Hou-

se Forte ve R.H. Sanbar Şirketler Grubu üstlendi. · Dünyanın birçok yerinde en lüks otelleri iş·


HABER

37

ve Turizm Bakanlıj)ı' nın açtığı ulusla ra rası ihale sonucunda, Çıra ğ an Sarayı ' nın restorasyonu ve bahçe sinde 5 y ıldızlı lüks otel y apımını üs tlenen İngiliz Trust House Forte ve R.H. Sanbar Şirketler Grubu ile anlaşmaya vanldı. 1, bu münasebetle yapılan törende Kültür ve Turizm Bakanı Müke rrem Taşçıoğlu da bulundu.

gelmektedir. Ilk kez Lale Devri'nde , bu bölgede, zaman zaman padişahlann da katıl­ dı~ı " Çıra~an alemleri" nedeniyle, yapılan yalı ve sahil sarayları bu adla anılmaya mına

,__,_,_

başlanmıştır.

17. yüzyıl başlannda bu bölge "Kazancıo~lu Bahçesi" diye anılıyordu . Daha sonralan " Emlak-ı Hümayun" kapsamına alınan bu sahil şeridinin ş imdiki saray kalıntısının bulundu~u bölümü Sultan IV.Murad tarafından kı­ zı Kaya Sultan ve damadı Melek Ahmet Paşa 'ya hediye edildi. Onlar da burada yazlık bir yalı yapıırarak 1660'lara dek oturdular. Sultan III. Selim 1985 de eskiyen bu yalıla­ rm yıkılarak yenilerinin yapılmasını emredince devrin sadrazamı Yusuf Ziya Paşa bu sahil kesiminde iki yeni yalı inşa ettirerek padişaha hediye etti. Sultan II. Mahmut ve Abdülmecid'de III. Selim 'den sonra bu yalıları uzun süre kullandılar.

leten bir şirket olan Trust House Forte'nin Çı­ ra~an Sarayı Turizm Projesini gerçekleştirme­ si ülkemizde turizm yatırımlarında önemli bir gelişmeyi başiatacak bir girişim olacak. 300 oda lı lüks konaklama tesisi için ya tınm­ cılar tarafından 50 milyon dolar maliyet öngörülen "Çıra1lan Sarayı ' nın restorasyonu ve bahçesinde yeni otel yapımının projelerini Kültür ve Turizm Bakanlı~ı 'nın talebi üzerine ünlü mimanm ı z Prof. Dr. Sedat Hakkı Eldem hazırladı.

Anıtlar Yüksek Kurulunun da onayını alan ulu s lararası nitelikte Türk Mimari uslubunda haz ı rlanmış ilk beş yı ldızlı turistik tesis ikibuçuk y ıl içinde tamamlanmış olacak.

TARİHSEL PERSPEKTİFTE ÇIRAGAN

SARAYI (1600 - 1983) "Çıra~an sözcü~ü

farsça "Kandiller"

arıla-

1860'larda Abdülmecid bu yalıları yıktıra­ rak, yerlerine yeni yalılar, yaptırmak üzere saray mimarı Nigogos Balyan'ı görevlendirdi. Abdülmecid'in bir yıl sonra ölümü üzerine bu çalışmalar yarıda kaldı.

Abdülmecid'in yerine geçen Sultan Abdülaziz konuyu daha kapsamlı olarak ele alarak burada Beylerbeyi ile Dolmabahçe sarayları benzeri bir saray yaptırmaya karar verdi. Saray projelerini yine Nigogos Balyan hazırladı. Inşaata 1964 'de başl andı. Eksiksiz bir uygulama için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan padişah , Fransa ve İtalya'­ dan özel ustalar getirtti. Ahşap işleri için Beşiktaş ' ta buharla çalışan bir atölye kurdurttu. De~işik ve de~e rl il mermerler, breş ve sedef inşaat malzemeleri getirtti. 1871'de hizmete giren saray inşaatı 5 milyon Osmanlı a ltınına mal olmuştu .

YAPI İLE İL GİLİ KRONOLOjiK OLAYLAR VE YANGlN (1871- 1910) Bu denli çaba ve harcamaya karş ın Sultan Abdülaziz ancak birkaç ay burada kaldı. V. Murad ve ailesi, sarayda en uzun süre kalan Osmanlı hanedam oldu. III. Meşrutiyet döneminde 1909'larda Ayasofya'daki binada ça lışan O smanlı Meclis-i Jviebusan Reisi Ahmet Rıza Bey, boş duran Cı­ ra1lan Sarayı ' nın her türlü eşya ve meşrufatıyla meclis emrine verilmesini sa~ladı. Üst katta Ortaköy'e bakan en büyük salon padişah'a ayrılarak, buraya büyük bir taht koyuldu. Ortadaki salon Meclis-i Mebusan'a , Beşik­ taş, yönündeki salon ise Meclis-i Ayan'a tahsis edildi. 14 Kasım 1909 sabahı Meclisler ilk toplantılannı yaptılar. Ne yazık ki Saray ' ın bu fonksiyenda kullanımı üç ay kadar sürebildi. 20 Ocak 1910 günü ç ıkan bir yangın , bu göz kamaştırıcı ve muhteşem sarayın içindeki her türlü kültür mirasımızı 4-5 saat içinde kül etti ve sarayı iskelet yı~ını haline getirdi.


The Story of Palace

Çırağan

From the Fire of 1910 to a Five-Star Hotel The Ç1rağan Palace is to be restored and a 300-room luxury hotel built in its grounds which will open in 1988.

The

international tender offered by the Mi· nistry of Culture and Tourism for the res· teration of the Çıra~an ~alace in Istanbul and the construction of a luxuıy five-star hotel in its grounds has been won by the British Trust House Forte and R.H. Sanbar Company Group. Trust House Forte is a company which manages some of theworld's most luxurious hotels.T he company's realisation of the Çıra~an Palace Tourism Project will open up a new era in touristic investments in Turkey. The restaration of Çıra!)an Palace and the construction of the 300·room luxury hotel will cosı 50 million dollars. The emineni Turkish architect Dr Sedat Hakkı Eldem was contracted to prepare both projects by the Ministry of Culture and Tourism. The hotel will be the fırst five-star ıouristic establishment in Turkey to be built in traditional Turkish

architectural style and the plans have been approved by the Council of Historic Buildings. Cansıruc­ tion will take two and a half years. Çıra!)an Palace in Histarical Perspective (1600- 1983) "Çıra~an" is a Persian word mearıing "lamps". In the Tulip Era (early eighteenth century) lamp-lit enıertainments in which the sultans occasionally participated began to be held in this area on the Bosphorus shoreline. Subsequently the shorefronı houses and palaces here came to be known as "çıra~an".

In the early seventeenth century this area was known as Kazancıo~u Garden. La ter on it was incorporated into the imperial estates, and the preseni site of the ruined Çıra~an Palace was given by Sultan Murad N to his daughter Kaya Sultan and her husband Melek Ahmet Pasha. They had a summer residence built on the shore here, where they lived until 1660. By the ninetenth century the shorefront houses here had fallen into disrepair, and in 1805 Sultan Selim lll ordered them to be rebuilı. Grand Vizier Yusuf Ziya Pasha undertook this task and presented two new houses to the sultan. These were used for many years by the sultans Selim III, Mahmut II and Abdülmecid. . In the 1860s Sultan Abdülmecid entrusted the imperial architect Nigogos Balyan with the task of building new houses in !heir place, but when the sultan died a year later construction was left half-finished. Sultan Abdülmecid was succeeded by Sultan Abdülaziz, who decided to scrap the project for smail summer houses in favour of a new palace similar to the existing shorefront palaces of Beylerbeyi and Dolmabahçe. The plans were once again prepared by Nigogos Balyan and construction commenced in 1864. No expense was spared to ensure the perleetion

of this new palace. Craftsmen were brought from France and Jtaly, and for the woodwork sıeam.<Jriven machinery was installed in a special workshop in Beşiktaş. Unusual and valuable marbles, breccia and mother-of-pearl were procured. When the palace was completed in 1871 it had' cost five million Otıoman gold pieces. The History and Destruction by Fire of Çıra~an Pala ce (1871 - 1910) Despite such extensive effort and expense, Sultan Alıdülaziz was only ab le to live in his newpalaGe for a few months. Murad V and his family lived here for the longesı time. During the third period of constitutional govemment in 1909, PrimeMinister Ahmet Rıza ordered that the uninhabited Çıre~an Palace and all its furnishings be placed at the disposal of parliamenı. The largesi salon on the upper story, overlocking Ortaköy was reserved for ihe sultan's use anda large throne installed there. The centre room was allocated to the parliamentary assembly, and that on the Beşiktaş side to the senate. These assemblies 'convened here for the fırst time on 14 November 1909. Unfortunately the palace served as the seat of govemment for just three months, before it was destroyed by a fire which broke out on 20january 1910. The building with all its magnificent fumishings was reduced to a charred shell in the space of four or five hours. · The projects for the restoretion of the Çıra!)an Palace and the construction of a five-sıar luxury hotel in its grounds, tendered by the Ministry of Culture and Tourism, are being undertaken by British Trust House Forte and the R.H. Sanbar Group. The Çıra~an Palace, builı on the orders of Sultan Abdülaziz was completed in 1871 and cosı a total of 5 million Ottoman grıld pieces.


The largest calleetion of top quality Turkish carpets

,,

ı·+

cQ•ac•tAAf

,,

Nuruosmaniye Cad. No.: 54 Cağaloğlu - Istanbul - Turkey Phones: 520 ll 27 - 520 80 80- 81 Telex: 23 264 acı tr Retail and wholesale export showrooms open 7 days a week from 9 a.m. to 7 p.m. "While in Istanbul, you might give us a call and we'll be pleased to send you a car for~our .viSft to Bazaar 54"


42 SANAT

Kelebek Kanadından

Tablo Yapan Sanatçı

aris'in banliyölerinden birinde oturan Henri Chambon'un eşine ender rastlanan şahane bir kelebek koleksiyonu var. Yüzlerce cam çekmecede, yirmibini aşkın çeşitli tür kelebe~in bulundu~ koleksiyon, yaygın türlerin yanında , pek nadir olanlara da sahip ... Öme~in ; Yeni Gine'nin "Allotei" kelebe~inin de~eri 4000 Dolar civarında . Yine Yeni Gine'nin "Kuş Kelebeği" de denilen "Omithoptera" ·kelebe~inin kanat genişli~ ise 30 santim. Ancak, Charnbon'un evinin duvarlarını süsleyen resimlerin güzelli~i bu koleksiyonu gölgede bırakacak niteliktedir. Bu şaheserler, siyah fon üzerine şeffaf kelebek kanatlarından yapılmış , rengarenk motiflerden oluşuyor. Yepyeni bir resim sanatı türü olan bu çalışmanın ustalan Henri Charnbon ve eşi Denise kesilmiş kelebek kanatlanndan resim yapmaya 15 yıl önce başlamışlar. Do~a, çizim ve resime karşı duyduklan ilgiyi bir araya getirip, yeni bir yaratıcılık boyutu

P

geliştirmişler.

Tekniklerinin sırrını açıklamaktan bir

kaçınan sanatçı karı-koca ancak cam levhanın arkasına çini

mürekkebiyle önce desen çizdiklerini ve sonra kesilmiş kelebek kanatlarını üzerine yapıştırdıklarını söylüyorlar. Orta boy bir resim, iki aylık bir çalışma süresini alıyor. En küçük

.


ll resimleri 30 cmx40 cm boyutunda olup, 20-30 kelebe~in kanatından oluşuyor. Resimlerin bazılan da 5 metrekare büyüklü~ünde ve 2000 kadar kelebekten meydana gelmiş . Chambon'ların en çok kullandıklan kelebek türleri ise, Morpho, Urania, Sangaris ve Howqua oluyor. Resimlerinin konularını daha çok insan ve hayvan teması teşkil ediyor Chambon, manzaranın bu tekni~e uygun olmadı~ını ve anahatları belirgin şekilleri tercih ettiklerini söylüyor. Henri Chambon, kelebekleri yakalamak için kullandı~ı yöntemin acımasız olmadığını savunuyor. 60 yaşındaki sanatçı , hayatının yansını

keleb~k koleksiyonculu~una adadığını

ve şimdiye kadar 60 ülkeden bir milyon kelebek topladığını belirterek, şöyle diyor; ·"Zaten sadece erkek kelebekleri (ki yalnız bunlar renkli olurlar) üreme döneminden sonra yakalanz. Yaşama süresi birkaç gün olan kelebekleri siyanid dolu bir kavanoza koyunca, hemen ölürler. Bu kadar zahmetle elde edilen malzemeden yapılan ve hazırlık süresi uzun olan Chambon'un şaheserlerinin astronomik fiyattan satıldığını söylemeye gerek yok, sanırız . Çünkü tablolarının alıcıları , daha çok Devlet Başkanları , milyarderler ve Arap şeyhleri oluyor ...


Kokteyl yapmak bir sanatt1r.

Şimdi, yeni

TAT DOMATES KOKTEYL'i kokteyl ustaları öneriyor. Dostluk için, sağlık için TAT Domates Kokteyl için .

Türkiye' de ilk defa kolay açılır (easy open) kutularda ..

"Ad1 gibi tad1 var"


GELENEK TRADITION

,f ..

SARAY'DA osmanlı sarayında Şeker Bayramı, Ramazan ayının 26'ıncı, yani Kadir gecesinden bir gün önce hediyeterin padişah ve saray ileri gelenlerine sunutuşu ile başlardı. O gün düzenlenen alay Istanbul halkının gözlerini kamaştınrdı. Topkapı Sarayı ' na giden yollar i!) ne atılsa yereldüşmeyecek kadar insanla dolar, hediyeleri taşıyan allı , morlu kumaşlarla donatılmış arabalar, gümüş takımlar­ la süslü atlar ve develer meraklı gözlerler iz-

O

~~

. 1

lenirdi... Bayram hediyeleri, yalnız imparatorlu!)un geniş topraklarından de!)il, dünyanın dört buca~ından getirdi. Halk, hediyeler alayının yalnız Topkapı Sarayı'nın dış kapısına

kadar gidişini görür, yıllarca bu bayram alaylannın anlatılan hik§.yeleri ile avunurdu. Bab-ı· Hümayun'dan Saraya gidip Orta Kapı 'ya varan alay meraklı gözlerden gizlenirdi. Alay, Orta Kapı 'ya vannca ne olurdu? Yüzboyu gözlerden gizlenen Saray içindeki tören ve kutlamalann, iç .yüzü ancak eski minyatürterin incelenmesiyle gün ışı!)ına kavuş­ tu ... Orta Kapı 'ya gelen hediyelerden bir kısmı derece derece önce Yeniçeri A!)ası'na, Defterdar'a ve Kaptan Paşa'ya verildi. Sonra Harem'e, A!)a Kapısı ' na gelinirdi. Burada hediyeleri padişah ve harem sakinleri için Kızlar A!)ası törenle alırdı. Süslü bohçalarla getirilen hediyeterin önünde A!)a e!)ilir, bohcayı öper, başına koyar ve hükümdara sunmak üzere gözden kaybolurdu. A~a'nın dönüşü dört gözle beklenirdi. Çünkü, padişah bu hediye gönderenlere rütbelerine göre hil'at (kaftan) ihsan ederdi. Minyatürlerde de törenler hakkında bilgi vardır . Seyit Lokman ' ın III . Murat için yazdı­ ~~ "Şehname" nin ı59 b - ı60 a sahifelerinde görülen minyatür bir örnektir. Minyatürü yapanın belli olmadı~ı ve ı 592- ı 597 yıllan arasında yazılan bu eserdeki minyatürde, III. Murat, Orta Kapı 'da kurulan tahtında bayram tebriklerini kabul ederken görülür. Minyatürün üzerinde aynca "Mübarek İd-i Ramazan'da Veziraz§.m Osman Paşa erk§.nı saadetle el öpüp baade Acem'e vardı!)ı.. ." şeklinde bii yayıllar

zı vardır.

Ancak, Osmanlı Sarayı' ndaki bayram törenlerini canlandıran minyatürlerin hepsi XVI. yüzyılın sonlanna aittir. Ama , bundan sonraki ça!)da özellikle Levni'nin eserleri ilgi çekicidir. Minyatürlerde, harem konusu işlenme­ miştir. Minyatürlerde kadın , yalnız "hayali" aşk hikliyelerinde yer almaktadır . Minyatürlerden ve vesikalardan elde edilen bilgiye göre, Padişah bayram tebriklerini ikindi namazından sonra Mehter müzi~i çalınır­ ken kabul ederdi. Fakat di~er törenler oldukça karanlıktır. XVIII. yüzyılda ünlü usta Levni'nin eserlerinden bayram ve sünnet dül)ünlerinde yapılan e~lenceler hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bu e!)lencelerde, Saray'da dönmedolaplar kurulur, koç dö!)üşleri yapılır, cambazlar ve köçekler padişahı el)lendirirdi.

BAlRAM IN THE PALACE

lesser Bairam is the three- day Th e festival at the end of Ramadan. In the Ottoman Palace celebrations commencadthe previous eveningwith thepresentation of gifts to the sultan and high - ranking courtiers. The following day a magnificent public processian would be held , watched by huge crowds. Carriages draped with red and purple cloth , pile9 with gifts from the tour corners of the Ottoman Empire and foreign rulers , horses with silver trappings , and camels would parade through the streets to Topkapı Palace and enter the main gate. The ceremonies which took place within the palace were illustrated in miniatures. Af. ter valuable gifts had been distributed to the

Janissary Agha and other state officials, the processian would stop at the door to the Harem . Here the Chief Black Eunuch would receive the gifts for the sultan and the women of the harem. Shortly afterwards he would return with the sultans' traditional gifts of richly embroidered kaftans made of precious cloths. A miniature in the Shehname, written for Murat lll and dating from 1592- 1597, depicts the sultan on a throne at the Middle Gate, accepting the congratulations of Grand Vizier Osman Pasha. From other miniatures and records we know that the sultans held audiences on the bairam following the afternoon prayers, and that the traditional Ottoman mehter band would play at this ceremony.


~ Jet ve helikopterlerden oluşan modern filosu ile yakın bir gelecekte Türk,

yabancı iş adamlan ile Devletin resmi seyahat hizmetleri için, ÖZEL SiviL HAVACIİlK faaliyetlerini başlatacakbr . ~ JET v~ HELİKOPI'ERLERİ ile aynca turist taşımacılığı, hasta ve yaralı nakli, basın ve T.R T. için gerekli faaliyetler, reklam ve tanıbcı hizmetleri karşılanacakbr. ~ Ülkemizin en büyük Sanayi kuruluşlanndan biri olan S. .c.k taUII Sanayi A.Ş . nin, yepyeni bir hizmet anlayışı ile TÜRK SiviL HAVACIUGI 'na kazandır­ dığı modern bir Sivil Havacılık kuruluşudur.

~ Adres: Londra Aslaltı Sefaköy/İSTANBUL Tel. : 579 07 24 (4 Hat) Telex : 22 334 Lale Tr - 22 436 Koko Tr


48 BALE

••

••

UNLU RAMBERT BALESINDE • • YEPYENI BIR ANLAYIŞ

İngiliz Bale Topluluğu

Klasik Repertuvarını Modern Baleyi Seçti yıla yakın

bir

geçmişi

Bırakıp

olan ve

6 Obaşarılı gösteriler sahneleyen İngiliz Rambert Balesi'nin tutucu ve klasikiere dayanan repertuara dayalı bir topluluk olduğu düşünülebilir. Oysa, bunun tam tersine, İngiltere'nin bu en eski bale topluluğu, aynı zamanda ülkenin en ilerici ve modem balesidir. Rambert bir taraftan modem baleyi, diğer taraftanda gençlerin baleye olan ilgilerini teşvik eden bir anlayış içindedir. Rambert Balesi en son eseri olan ve kareografisi Richard Alston'a ait olan "Mitolojiler" adlı eserde bu çağdaş eğilimi sürdürüyor. Kızılderililerin bir efsanesinden esinlenen bale, kuş tanrısının oğlu Asdiwal'in maceralarını anlatıyor. Halen Londra'nın Sadler's Wells Tiyatrosunda oynanan oyun başarıyla sürüyor. Rambert Balesi, 1931 yılında Marie Rambert tarafindan kuruldu. Bir bale derneği olarak başlayan topluluk, ilk yıllarında Pazar matinelerini düzenierdi ve genç ingiliz kareograflar burada sanatlan sergileyebilme imkanı bulurlardı. Marie Rambert'in desteklediği sanatçı ve kareografların bir çoğu bugün üne kavuştu . Topluluğa konuk sanatçı olarak katılan ünlüler arasında Margot Fonteyn, Robert Helpman ve Agnes de Mille sayılabilir.

2.Dünya Savaşı sonrası Rambert Balesi turnelere çıkmaya başladı . 1857'de Çin'e, 1959'da Amerika'ya gitti. 1966 yılında topluluk köklü bir yapısal değişikliğe uğradı . Klasik baleler bir kenara bırakıldı ve sanatçılardan bazıları tasfiye edilerek, topluluğun sayısı 1 7 solaiste indirildi. Bundan sonra Amerikan dans tekniklerine de yönelen topluluk, yaratıcılığı ile ünlü oldu ve topluluk yeni bir genç seyirci kitlesini kazanmayı yurtdışı

başardı.

Ya z ı

ve

Fotoğraflar:

Ric hard Open (Came ra Press)


Dış satım ...

Ulusal ekonomilerin yaşamsal gereği.

Bu gereğin bilincindedir Süzer... Atılımcı dır. Girişimci dir. En önemlisi: Uzmandır. Tekstil, et ve et ürünleri, gıda maddeleri, tarımsal ürünler, uluslararası taşımacılık

ve turizm ... ... Kısacası, Türkiye'nin ihraç etmeye gerek duyduğu tüm mal ve hizmetleri 27 ülkeye pazarlayıp, ihraç etmekte, ülkemize önemli döviz girdileri sağlamaktadır. SOzcr Dış Ticaret A.Ş. Yo l Sokak Süzer Iş Ha n ı Ese nı epe - lsıanhu l Te l: 172 8900/ (ı S hat) Tele ks: 23 H 10 Um -TR 26 366 Smet·TR 26 S63 Su le-TR

Türkiye'nin en büyük ihracat kuruluşlarından biri olan Süzer'in bugüne dek ihracatta sağladığı başarılarının ardında: ı ı Güçlü Süzer kuruluşu ve uluslararası ticari deneyimi vardır.


50

KADlN

Heryerde Denizci M odası 1

..

Yaz

me~simiı:ıin_ sıcaklığını,

yenı yenı hıssetmeye başladığımız şu günlerde, Avrupalı modacılar, 1985

kışının

hazırlıyorlar. aynı modacıların daha

çizgilerini

Ancak, önce 1985

yazı

için

geliştirdikleri çeşitli akımlar

da, özellikle Avrupa'da büyük ilgi topladı.

Evet, bu yaz genellikle ''Denizci Modası' 'nın değişik kreasyonlarını göreceğiz. Genç kızlara çocuksu bir hava veren, bu moda akımının bir başka özelliği de giysilerin rahat, kullanışlı ve hemen günün her saatinde giyilir olması. .. İşte, "Denizci Modası " ndan birkaç örnek ...


KÜÇÜK REÇETELER ayatm hızlı yaşanbsı Içinde çop kere sorunIann çözümüne gereli ölçilde eAUecek zamanı bulamadıAunızdan yakınınz. Isteriz ki, bu sorunlan kısasüre Içinde ve kendlmlzlsıkmadan çözümleyebUellm. Oysa bu, tecrübe ve becerilşldlr. Bazı küçük hastabklann pratik tedavisinden tutun; çocuk bakımına, cUt kınşıkbpdan çeşitlilekelerin glderllmesine kadar g11nlük, yaşanbmızda canımızı sıkan konular, bazı pratik yintemlerle kolayca glderUebillr.lşte size hayabnızı kolaylaştılacak reçetelerden bazılan:

H

Havuç ve cildiniz ... BUdiAinlz ya da bUmediAinlz nedenlerden dolayı cUdlnlz kırışıyor. Çetltll kremler siiriiyorsunuz ama fayda etmiyor. Cllt bakım uzmanlan, size çözüm yolu gösteriyorlar ama bunun uzun zaman alacaAıru da habrlabyorlar. Siz bir de şunu deneyin. Bol bol havuç yiyin. Havuçta cUdlnlz Için gerekU karoten maddeslyle, bol miktardaA vitamini vardır. 2-3 hafta boyunca sabahlan birer bardak havuç suyu da Içerseniz, pırıl pırıl ve pembe renkte bir cUde sahip olabilirsiniz.

Ah

şu

lekeler...

Alkollü Içki ve lekelerlnl, leke henüz taze Iken kuru bir havlu ve süngerle tamponlayaTak çıkarma­ ya çalışm. Tamamen çıkmazsa, bir bardak ı1ık suya bir çay katıAı beyaz sirke kanştırm, süngeri suya batırarak lekeyl güzelce tamponlaym ve kurumaya bırakın. Leke hill çıkmamışsalşlemi tekrarlaym ve dunı suyla çalkalaym. Kan lekeslrıl hemen soluk suyla tamponlaym. Leke Iz bırakmıtsa sabunlu suyla tekrar eDin. Kurucluktan sonra dunı suyla tamponlaym. Kan lekesine sıcak su deldlrlrsenlz leke daha çok sabltletir ve çıkarmak ImkAnsız hale ııelebillr. Mum lekeslrıl çıkarmak Için, damladılı anda farkedersenlz; üzerine bir kurutma kalldı koyun, fazla bastırmadan lekeyl almaya çalışm. Kurumut mum lekesinin üzerine de bir kurutma kalldı veya gazete kalldı koyarak sıcak ütü bastırm. Lekenln, altma geçmemesllçln, kumatm alt kısmma da kaAıt koymayı lhmat etmeyin.

Çocuğunuz iştahsızsa ... Çocupnuz ömeatn dört yatmda ve lştahsız. Asbu yattakl çocuklarm lttahlan pek düzensizdir. Bunu kapris zarmedlp ille de çocutu yemeye zorlamaym. Bir çocup yemeAe zorlamak, oyunla veya cezayla yemek yedlrmeye uaratmak, uykusuzlutuna ve hatta karakterinin bozulmasma sebep olabillr. Sandalyesinin altma bir gazete serin, öntüaıtnü takın ve eUne uygun büyüklükte bir kaşık verin. Döke saça da yese kendini beslemesine Izin verin. Etrafı klrletse de "Ne pls çocuksun" demeyin. Gerekirse arada bir de katıkla yedlrerek yardım edin. Sandalyesinin boyunu, masa yüksekllatne uygun şe­ kUde ayarlaym. Özellikle aUe fertlerinin yedlli m• sada yemek ona büyük zevk verecektir. Çocuk, uykudan kalkbAı anda yemek Ister. Çok beklerse lş­ talu kaybolur. Siz de yemeae zorlarsanız, slrılrU ve somurtkan olur, çıkar. lında


52

HIKAYE

A YFIYE ARA VA LAR öprüde rasgeldiler ... Birinin yanında " bayan'' ı , bayanın kucağında büyük bir demet " mimoza " sı , bayın bir elinde baston , öteki elinde " yavru"su . Ada vapurundan çıkıyorlar. Öteki dah,a hafif. Gazeteleri, koltuğunda , burnu havada ... Onüne bakmadığ ı için ucu demirli kunduraları · m ulasıl köprü dubalarının çivilerine takılıp tökezliyor. Bereket eski futbolcu da çelmeye alış ı k. Başkası olsa ~oktan yüzükoyun yere serilirdi . - Oooo! Maşallah , nereden böyle! Bu da fazla sual ya! Bu tertip Eyüp'ten gelinmez ya! Tabii. - Ada'dan geliyoruz. - Oh! Ne ala. Hangisinden? -Bizim Adadan. - Ya! Demek sizin adadan? -Evet . - Sizin hangi adadan? - Canım , bizim Büyükada'dan . - Nasıl orada havalar? - Havalar mükemmel ama ne fayda. - Demek havalar fayda etmiyor? - O değil ... Köşkler. - Rutubetli mi? - Hayır tuzlu . -Allah Allah! Hiç işitmedim . Deniz kenarında da ondan olacak . - Yoo! Kenardaki de tuzlu , dağdaki de. - Belediye bakmıyor mu? - Belediyenin ayna ya bile bakmaya vakti yok! - Orası öyle . Çok meşgul , ama bu tuz l uluğa da bir çare bulmak gerek . -Çaresi , mal sahiplerine Allahinsaf vermel i. - (Gülümseyerek) Hi hi . Evet! Tu z ları temizlemek. Bu sırada hanım ; ilerlemiştir. - Ayol sen ne konuşuyorsun? - Köşkler pahalı diyorum, pahalı . Tuzlu dediğ i m o. - Haa! Öyle desene! Bak, ben birden bire kavrayamadım . Tuzlu , evet! Tuzlu , öyle ya! Demek çok pahalı? - Ne söylersin birader? 1500'den aşağı yok . Onu da Allah köşk eyleye. Şöyle oturabilecek gibisi 2500 , 3000 lira. - Ne yaptın , tutabiidin mi? -Ne gezer! - Bari başka yerde arasan! Şöyle Suadiye , Bostancı falan ... - Oralar daha beter: 3000 , 3500 , 4000 lira. - Vay vay vay ... Sahi tuzlu . -Çok ... Adada bir tane buldum . Fena deği l. Fena değil ama .. . -Aman kaçırma bari . - Dahiliye Vekili razı olmuyor. - Sen köşk tutarken Dahiliye Vekiline mi

K

Burhan FELEK

'' Beştaş '' " Beştaş da

zı değil?

- Hem pahalı diyor, hem de komşunun gelinlik üç kız ı var. - Varsa sana ne_? Sen çeyizleyecek değilsin ya! -Be birader, sen sahiden davul olmuşsuni Bir kadın komşuda üç genç kız var diye bir yeri beğenmezse , s.~bebini anlamak güç müdür? - Haaa! Oyle desene! Demek seni kıskanı ­ yor .. . Şu maddeee! O halde ne yapacaksın şim­ di! Nereye gideceksin? - Nereye gideceğim , cehenneme! - Köşkler daha mı ucuz? Öteki ters ters baktıktan sonra:

ne?"

" Beşiştaş! " " Ha! Beşiktaş !

Ters binm i şsin bayım ." Çan çan , araba durur. Bizim ahbap iner bekler. Biraz sonra bir araba gelir. Bu sefer ona atlar. Aksi istikamete gider. Bilelçi gene gelir. Ona da sorar: " Kondoktor efendi azizim , bu araba nereye gider? " " Kurtuluş! "

" Kurtuluş yok ama ne yapalım? Demek tuluş ha. Gene yanlış. Hay Allah . Bana ne

Kuroldu

yahu?' ' " Nereye gideceksin amca? " " Beştaşa , kuzu m Beştaşa! " .. Çan çan . " Sen burada in de çift arabaya bin e mi?" " Olur. Çift arabaya bineyim ." Biraz sonra bir Ortaköy arabası gelir. " Hah! Çifti yakaladık . Hoplaaa!" Der ve biner, yerine oturur. Saat de onu bulmuş. Bilelçi ile bir yolcu ağız dalaşı yapıyorlar . Bilelçinin cevabı : " Ben vazifemi bilirim ." " Sen vazifeni bilsen şu kapıyı kapatırdın . Bak , üstünde " Lütfen kapıyı kapayınız " yazılı. Okuman yok mu?" " Ben okur-yazar olsam senin gibi katip olurdum ." " Sende bu çene varken avukatlık etsen daha iyi olur. " " Onu da yaparım . Beğenmeqin mi?" " Uzatma! Ben senin bildiğin adamlardan değil i m . "

sorarsın?

-Evet. -Garip Metin' var birader. Hususi iş i ni -Canım Dahiliye Vekili dediğ i m bizim hanım. - Haaa! Ben de bugün davul gibi bir şey ol muşum . Ne söylesen kavrayamıyorum . Neden ra-

" Aksaray mı? Hangi Aksaray? " "Aksaray'daki Aksaray!" " Ya! Affedersin , yanlış binmişim." " Sen nereye gideceklin bayım? " " Bizim semte ." " Sizin semt neresi? "

-

Aptal! deyip yürürken beriki

arkasından

koşar :

- Haa! Ş i mdi anladım .. Aman müsaade et de sana bir cehennem fıkrası anlatayım . - Bırak , bizimkini kaybedeceğim . - Canım , o evin yolunu bilir. Zaten ... Nah! işte tramvay durağında ı bekliyor. Yürürler. Tramvay durağında , burnu havada gezen , ötekine anlatır : -Akşam geç vakit , saat do~u za doğru Ba lıkpa,z~rı ' nda bir yerde çekmiş ... Ustüste çekmiş ... Mezesiz ç ekmiş ... - Anladık , uzatma! - Kısacası sarhoş olmuş . Tramvaya binip Beş i ktaş ' a gidecek. Bir a·raba görmüş , atlamış . Ne taraftan gelip ne tarafa gittiğinin farkında deği l. Bilelçi gelip bilet isteyince sormuş: " Efendi bilader bu araba nereye gider? " " Aksaray ba~ım !"

" Bildiğ i m olsan ne yaparsın? " " Versene numaranı! " " Aman bayım! Kıyma bana! " Araya başkaları girer, yolcuyu yatıştırırlar . Biletçi de sinirlenir. Arabanın bir köşesine çekilir, öfkesin i, uçları imtizamsız kopmuş bilet koçanl arını yolmakla yalıştırmaya çalışırken bizim yolcuyu omuzundan dürter. Seriki hiddetle döner. " Ne istiyorsunuz? " " Affedersiniz; bu tramvay nereye gidiyor bay efendi? " Sualine daha fazla öfkelenen yolcu cevap verir: " Cehenneme! " " Ya! Hay Allah cezasınıversin , geneyanlışbin­ mişim . Bilelçi efendi oğlum . Yanlış bindik , durdur şunu! " Bilelçi sorar: " Nereye gideceksiniz?" " Beştaşa kuzum ." " iyi ya işte . Bu araba Ortaköy a rabası. " " iyi ama şu beyefendi , cehenneme gidiyor, dedi. Hanginize inanacağız? " Der. Gülüşürler ve tramvayın havası yumuşar . Sen de azizi m öyle olmuşsun . Vaz geç öfkeden , i ş olacağına varır .. . Bak ... " işte Kurtuluş! Hadi yahu alla! " Binerler. Bu birdenbire ayrılıştan heyecanlanan -burnu havadaki ahbap bağırır: - Ayol nereye böyle birdenbire? Traştan Çs(l.ı sı kılmış olan öteki öc almak için bağırır :

- Cehenneme! Buyursanal - Gelirim inşallah . Adresinizi. Tramvay uzaklaşır . Ve burnu havadaki , köprüyü enine geçerken ayağı raya takılır ve seker.


Europe'sfamous li/ter cigarette

e • • o • e o

o

o

o o o

BULMACA SOLDAN SAGA: 1- Istanbul Boğazının en dar yerinde, Rumellhisarı ' nın karşısına gelen hisar ve mahallenin adı. 2- Sarhoş ya da külhanbeyi bağırması - Direnme, ayak direrne - Arıların çicekIerden topladığı.3- Ağrı , sızı- Utanma duygusuAlkollü bir içki. 4 • Müzikte birnota • Türkçe 'nin Azerbeycan şivesi • Kimyada Amerikyumun sim· gesi. 5- Dikkati çekme, uyarma • Kar fırtınası • (Eski dilde) Su . 6- Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri • Bir yağış şekli . 7- Kimyada sodyumun simgesi • Her bakanlığın başında bulunan yönetici. 8- Mikrop - Türk müziğinde bir dizinin işieniş biçimine verilen Ad. 9- Belirti • Ekilmiş olan. 10- Kesecek alet· Avrupa Ekono· mik Topluluğunun kısa yazılışı. 11-lnanılır , güvenilir· Ördekten büyükçe kümes hayvanı . 12· Para, akçe • Göğü taşıdığına Inanılan mitoloji kahramanı . YUKARIDAN AŞAGIYA: 1· Çözümleme, tahlil · Acı bir yiyecek. 2· Sapı kısa balta • Koşuk . 3- Temiz , saf • Adanılan şey • Asya 'da bir ülke. 4· Bazı halk dilinde "daha " sözcüğünün kısaı­ tılmış şekli • Üye • Çocuıdu kadın. 5· Yeterli miktarda olmayan • iktidar, kudret. 6- halyan para birimi ·Rütbesiz asker- Bir bağlaç. 7- Öğütülmüş tahıl • (Tersi) Pislik • söz dinleme, boyun eğme . 8- Topluluk karşısında söz söyleyen, etkili ve güzel konuşan kimse • Bir emir. 9· Halk dilinde kö· peğe verilen ad ·Bir yerde oturma. 10· Kaba ku· maş • Bir işte yarışanlardan her biri. 12· Sayı Uğur sayılır • Kimyada tantalın simgesi. 13- Ne çok soğuk, ne de çok sıcak olan • " Çok güzel " anlamında bir söz.


Tarifsan Turizm GÜMRÜK HATTI DIŞI SATIŞ MAGAZALARI yurdumuza yapacağınız giriş ve çıkışlardaki alışverişierinizde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için 24 saat hizmetinizdedir.

Tür/isan Turizm

DUTY FREE SHOPS at your service for your exit and entrance Turkey, during 24 hours. Sınır Kapılarında (At Border Kapıkule - ipsala- Dereköy

Hava

Alanlarında

Gates)

(At Airports)

Ye şilköy- Esenboğa- Çiğli - Dalaman- Antalya

Limanlarda (At Ports) Karaköy - Kuşadası

BARAJANS

Türksan'a •

Mağazalarımızda

Tekel

uğra}'ln fiyatları uygulanır .


Türk Hava ABUDABI: GSA. Sullan Bin Yousul and Sons Sheikh Handan St. Tel : (9712) 33 87 61 . 32 62 60149 Satış Tel: (9712) 33 87 61 ADANA : Stadyum Cad . No: 1 Tel: (711) 431 43- 372 47 AMMAN : GSA. Skyways T.T.T. SaiUKing Husein Sir Tel: (06) 63 70 75- 219 04 . AMSTERDAM: leidsestraat 610171PA Tel: (020) 22 79 84185186187 ANKARA: Hipodrom Cad . Gar Yanı . Tel : 12 49 00143 12 49 33 - 12 4910 12 62 0018 ANKARA: Kavakltdere . Atatürk Bulvan 1671A Tel: (41) 25 52 58 33 76 27 - 12 49 00169 ANTALYA: Hastane Cad . No: 66. Tel: (311) 128 30 234 32 ATINA: Philellion Str. 19. Alhens 118 Tel: (01) · 322 10 35 - 322 25 69 324 60 24 - 324 59 75 EIAÖDAT: Hameed Hasan A -Obaidi Travel Office Saadoun Str. No: 11 ıskender Stephan Building Tel: (01) 888 13 83 •888 21 66 - 887 50 92

Yolları,

Müracaat ve Rezervasyon-Turkish Airlines, Information and Reservations

BELGRAD: TRG Marksa 1 Engelsa 8/IV. 11000 Tel : (011) 33 25 61 - 33 32 77 BERLIN: Budapester Str 18 B 1000 Berlin 30 Tel : (030) 262 40 33 262 40 34 BRÜKSEL: 51 Cantersteen 1000 Bruxelles Tel : 512 67 81 512 67 !12 - 511 76 76 BURSA: Cemal Nadir Cad . Kocagit Apt. Tel : 21 8 66-111 67-128 38 CENEVRE: Rue Chantepoulet No. 1 - 3. 1201 Geneva Tel : (022) 31 61 20 - 31 61 29 CIDDE: CIO ABC. Travel Agency, King Abdulaziz St. Bahomdein Bldg. Tel: 644 72 74 . 644 43 so - 642 59 10 DAHRAN: GSA ABC. Travel Ageney King Abdulaziz St. Al Khodari Bldg. Al Khobar Dhahran Tel : (03) 895 00 44 - 895 49 04 894 7917 DALAMAN: Dalaman Havaalanı , MuQia Tel : 180•- 244 DIYARBAKlR: izzetpaşa Cad. Demir Oteli-altı

Tel: (831) 123 14 116 74 - 101 01 DOHA - KATAR: AI-Rayan Travel Ageney GSA. Tel: 8219 10 321226-412909 DUBAi: Sweedan . Trading Company GSA. 63 b. Sheikh Rashid Bldg. Almaktoom Street Tel : 22 60 38 DUBLIN: GSA. Aer Lingus - Upper O'Connel Str. 40 Dublin Tel : 37 77 33 DUSSELDORF: Graf Adolf Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel : (0211) 37 47 99 37 40 80 - 37 40 B9 ELAZI_G: Rızaiye Mah . Şehit Ithanlar Cad . No: 26 Tel : (811) 115 76 - 123 00 ERZURUM: Hastaneler Cad . 38 Evler, No: 26/B Tel: (011) 119 04 134 og - 185 30 FRANKFURT: Basaler Str. 35 - 37. 6000 Frankfurt Main

THY Uçaklarında

Uygulanan Gümrüksüz içki ve Sigara Fiyatları

10 cı 6.-DM Yeni Rakı (Exp) Whisky 37,5 cı 8.-DM Whisky 1oo cı 17.-DM (White Label , White Horse, 100 Pipers, Johny Walker, JB, Haig, Black White, Ballantines, Long John) Samsun EXP 13.-DM Marlboro 100'S 20.-DM Parliament 100'S 20.-DM Palimali 100'S 20.-DM Kent 100'S 20.-DM Benson K.S 20.-DM Rothmans K.S 20.-DM Dunhill K.S 20.-DM Camel Filter 20.-DM Winston K.S 20.-DM HB K.S 16.-DM K.S 16.-DM Lord Lux K.S 16.-DM Yukarıdaki

fiyatlar dergimizin

basım

tarihi itibariyle geçerlidir.

These prlces are valid with elfeel from the printing date of this magazine.

Tel: \069) 25 30 31/32/33 GAZ AN TEP: Atatürk Bulvan No: 38/C , Tel : (851) 154 35-203 82 HAMBURG: Adenauer Allee 10 2000. Hamburg 1 Tel: (040) 24 14 72 22 14 73 HANNOVER: 3000 Hannover Lange Laube Str. 19 Tel ; (0511) 32 60 B7/BB iSTANBUL: Istanbul Satış Müdürlüğü Abidei Hürriyet Cad . Vakıf iş Hanı . Kat. 2. Şişli Tel : 146 40 17 146 38 4B Rezervasyon - Yer Ayırtma Tel : 573 35 25 (15 hat) Hilton Satıs Bürosu Tel : 147 01 21 147 01 80 Taksim Satış Bürosu Tel : 145 24 B2 Aksaray Satış Bürosu Tel : 5B6 75 14 586 77 93 Kadıköy Satış Bürosu Tel : 337 1B 76 337 1B 91 Şişhane Satış Bürosu Tel : 145 42 OB 145 42 38 Sirkeci Satıs Bürosu Tel: 522 BB 88 52B 48 09 - 52B 4B 02 iZMIR: Büyük Efes Oteli altı Tel : (51) 14 12 20 25 82 BO 1 1. 2. 3. 4. 5 KAHiRE : GSA. lmperial Travel Center, Mahmoud Basslouny Str. No: 26 Tel: 7617 69 76 00 71 - 75 89 39 73 34 00 KARAÇI: PAKTÜRK Travel Agencies 12 Avenue Gentre Stracher Rd . Tel : 52 74 71 72 - 52 32 49 KAYSERi: Serçe Önü Mah. Yıldırım Cad . No:1 Tel : (351) 139 47- 110 01 KONYA : Mevlana Cad. Belediye Sarayı, No: 39 Tel: J931.l 120 32 - 100 oo KOPENHAG: Ved vasterport 6 1612 Tel: (01) 14 44 99 14 51 90 KÖLN : Trankgasse 7 - 9 5000 Köln - 1 Tel : (0221) 13 40 71f73- 13 44 43 KUVEYT: Alkazami Travel Agencies " Alabrar" Salem Str. Tel : 41 29 07 45 26 20 1 1. 2. 3 LEFKOŞE : Cengiz Han Sokak No: 5 Köşklü Çiftlik Tel: (520) 710 61 -713 82 LONDRA : 11 - 12 Hanover Str. WIR 9 HF Tel : (01) 499 92 47 499 92 4B MADRID: Plaza de Espana Torre de Madrid Planla 4 Officina No: 20 Tel : 463 23 12 463 23 51

MALATYA: Dörtyol Halep Cad. No: 1, Satış Bürosu Tel: 119 22-140 53 MERSIN: Mersin Belediyesi Ulu Çarşı No: 22/24 Tel : (741) 152 32 MiLANO: Via Albricci 3; 20122 Tel : (02) B6 63 50 B05 62 33 - B05 39 76 MÜNiH: 2 Bayarn Str. 43-4511 B, München Tel : (OB9) 53 94 15 53 94 17/18/19 NÜRNBERG: 8500 Nürnberg Am . Plarrer 80 Tel : (0911) 26 53 01 26 53 02 PARiS: 34 Avenue de L'Opera 75002 et 11 Tel : (1) 742 60 85 265 17 10 RiYAD : GSA ABC. Travel Ageney Al Arbaean Str. Tel : 477 90 03 477 90 55 RiZE: Belediye karşısı Tel: (054) 110 07 ROMA: Piaua della , Republica 55-00185 Tel : (06) 475 11 49 475 95 35 ROTERDAM: Weena 140 3012 Cr. Tel: 33 21 77-3324 65 Rolterdam SAMSUN: Kazımpaşa Cad . No: 11/A Tel: (361) 134 55 - 182 60 SiVAS: Belediye Sitesi 11 . Blok No: 7 Tel : (477) 111 47- 136 B7 SOFYA: Ruskı Bldg. No: 27 Tel : 44 17 32 STOKHOLM: Vasagatan 7; 10120 Stockholm Tel: (OB) 21 85 34/35 STUTTGART: Lautenschlager Str. 20.7000 Stuttgart 1 Tel : (0711) 22 14 44 22 14 45 ŞAM : GSA. AI-Faradees Travel and Tourism Ageney P.O. Box 6132 Maysaloun St. Dar el Mouhandeseen , Damascus-Syria Tel : 22 72 66 23 21 90 (10 hat) TAHRAN: 4000 Avenue Hafez 3 rd . floor No. 7 College-Crossing Tahran Tel: 66 90 26 66 46 09 TRABZON: Kemerkaya Mah. Meydan Parkı karşı sı

Tel : (031) 116 80-134 46 TRIPOLI: Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq . Tel: 382 36 - 4B7 98 TOKYO: GSA JAL. Daini Building Merunouchi Tokyo Tel : 74 35 51 YAN : Enver Parihanoğlu Iş Merkezi Cumhuriyet Cad . 196. Tel : (0611) 1241 - 1768 V lY ANA: Operngasse 3. 1010 Wien Tel : (0222) 56 37 96 56 37 6B ZÜRIH : Tal Str. 58. 8001 Zurich Tel : (01) 211 85 67 211 10 70/71


Kaleterasit hazır sıvalarının 26 değişik rengi ve 5 değişik tipi vardır. Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Tatbikatı çok kolaydır. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarınızın dış cephelerini güzelleştirmek için yapacağınız en uygun seçim Kaleterasit'tir.

!1Jm0w7E!rasil"akıllı secim"

SlVA SANAYi A . Ş . 1Fab>rika' Reş i t Paşa Cad. No: 125, Avcılar - istanbul Tel: 573 48 87


··· ..

.. ··· A

/(

tY!f/t1Jll~:r.~?l"" "'~1"8~

At.,ru

·· ...

M

..

f)

········ ..

Boho~i~/~~~J (

..··

o ',

··-···~._ ~

....

a ··... Oo

o...,,..o ;......... "'olt. \ ......... '~- "'· ···

co

Yengeç donenc,;


,,------ ..., '

A ,.-:.11__

...···

... ····································

r1 1•'""" ..........

R

.. ........ ··~,....;;;.

......................l<ARAÇI

.·····


' 1

) J

,. lı

Head Office: Ankara, Turkey Head Office-Foreign Department: Abdi İpekçi Cad. o. 75, Maçka· Istanbul Tel : Cı ) 133 03 60 Tlx : 24R J4 ısfo tr Branches abroad: London 21 Aldermanbuıy, London EC2V 7HA Tel : (Ol) 606 7151 Tlx: 895 1543 ııbank g Frankfurt/ Main Kaiserstrasse 3, 0·6000 Frankfun/ Main 1 Tel: (069) 20 635 Tlx: 4 189385

ısch

d W. Berlin Admiralstrasse 37, D· IOOO W. Berlin 36 Tel: (030) 6 14 3034 Tlx: 18 1481

ı sc hh

d

Branches in the Turkish Republic of Northern Cyprus: Lefkoşe Tix: 57123 tısb tk Magosa Tlx: 57179 ısbm tk Girne Tlx : 57233 ısh tk Representative Offices: W. Germany Frankfun/ Main Tix: 4 14143 ısch d Halland The Hague Tlx: 34259 ısba n ni Bureaus in W. Gerrnany: Cologne Tlx: 8886609 ısch d Hamburg Tlx: 2173975 ıshh d Munich Tlx: 528347 ısmue d Stuttgart Tlx: 722746 ısch d

1985 06  
Advertisement