Page 1


20

bat ı

boylam

TORK HAVAVOLLARI TURKISH AIRLINES K

/)

u

e

e

n

y

z

1 /

ı

(

\ /

\

\

\ ......

~

~

""oo

',

~-

57oo \ r

/

- {

elencia.

·-.ı:

V•l•n•ll•) -·

·

<c <ı>,

\

a d

ı .

ı:;;"\ \

ı

~ /~ "'-J Mınorka

)

O bıza

8

1

T

D

"

Formanteta

r 3840

Mayorka

L•N•otıtu, ~ ;

i

3240 f

n

ıooo

A

2900

...Agr

2000

==-


, I.Jt:: ı"lli:1ı lı!U J. J..C\ıJ. J.J.O lJ VV V

.1. .n.

THY UÇAK TiPLERi VE ÖZELLiKLERi ı

4:

TYPE AND CONFIGURATION OF AIRCRAFT DASH -7

F-28

DC-9

8-727 2F2

-707 300/ADV

DC-10/ 10

Auml Kolklf AOı~•Oı (Moxlmum Toke of Wtlııht)

1U58kg.

24.483 kg.

48.989 kg.

841.409 kg.

151.0Q1 kg.

195.048 kg.

Yokol KopuHHI (Fu.i Copac:Hy)

4538 kg .

7820 kg.

11.180 kg.

24.8418 kg .

72.4841 kg.

88.138 kg.

1120 llop

9850 lb.

14.500 lb.

15.500 lb.

18.000 lb.

39.000 lb.

9000 km.

5550 km.

n.

42000 n .

Azami Menzll {Maximum Range)

2220 km.

18417 km.

2405 km.

3511 km .

Uçut Tavanı (Maximum c.lllng)

25.000 H.

35.000 H.

35.000 n.

42000

Auml Sürat (Moxlmum Speed)

440km/h

125 km/h

870 km/h

900 km/h

980 km/h

1110 km/h

370 km/h

830 km/h

798 km/h

8412 km/h

!IBOkm/h

175 km/ h

50

15

111 / 115

187

189

345

Auıml

Normal Seyir

n.

42000

Sür~t l

(No'""'l CNioe Speed) Koltuk Adodl (Seollng C-lty)

-

TARIFELI UÇUŞLAR (Scheduled Fllghts) ÖZEL INDIRIMLllşçi SEFERLERI (Charter Fllghts)

2000

ll

8

K

n

y u n • D

e n t ı ı

4070

'

~• cıta ı. )

8

d

ızı.o

i


üvenli uçuş ve üstün hizmet prensibini hedef alarak, sivil havacılıkta 50 hizmet yılını geride bırakan Türk Hava Yolları 20 Mayıs ı984 tarihinde 5 ı 'inci hizmet yaşını doldurmuş olacaktır.

G

ı 933

senesinde 5 uçak ve 28 koltukla hizmete başlayan (Hava Yolları Devlet bu gün (Türk Hava Yolları A.O.) olarak 30 uçak ve 4059 koltuk ile hizmetini yurt sathına yaymış olup, yurt dışında da 3 kıt' ada şanlı bayrağımızı gururla dolaştırmaktadır. İşletmesi Dairesi)

Bu gün tamamen jetleşen filosu, yaygın iç ve dış hatları , modern bakım üniteleri, iyi yetişmiş uçuş ve yer personeli ile Türk Hava Yolları yeni bir hizmet anlayışı içerisinde çalışmakta , sivil havacılığın süratli gelişimi ve büyük rekabet ortamı içindeki yerini korumak ve yükseltmek çabası içerisinde bulunmaktadır. Bu arada "Birlikte Yaşatalım " sloganı ile yayınma başladığımız ve her sayısın­ da daha iyi ve güzele yöneldiğini sayın yolcularımızın övgü ve eleştirileri ile anladığımız "THY Magazin"de bu sayısı ile yayın hayatındaki ilk senesini tamamlamış olmaktadır .

Türk Hava Yolları'nın hizmet zincirinin vazgeçilmez bir halkası olan Magazin'in ortaklığımız ile birlikte uzun ve başarılı yıllar yaşaması dileğiyle . Cengiz

Sakaryalı


mayıs/may'84

1 Yıl:

'

2

t' ) ı

Sayı :

13

Türk Hava Yolları Ad ı na Sahibi ( Publisher' Cengiz Sokaryalı Yazı işleri Müd ürü

( Managing Ed ltor) Uçal Dalgıç Genel Yayın Danışman ı (Consulta nt Ed itor in Chief) KorayGOney Yayın

Kurulu Pub llshlng Board ) lyas Albayrak. Emre Betın, Engin Öktemer, ÇetlnÖzbey

f

DışTems i lc i

(Representatives Abroad ) Yatar Kızılöz, TOrkay Erkay Yurt iç i Haberler (News Fro m Ho m e ) TOrk Haberler Ajansı Yurtd ı şı

Haberler ( News From Abroad) ABC Ajansı, Camere Press, Med la Press, Image Press, Sholtlng Sta r Fotoğraf

( Photography) Nihat Gömlekslz, Sedat Tuna, Şems i GOner, THY Reklam M OdO ri OğO arşivl Grafik (Graphlsts) Cenajans, Ilgi. A.Ş. Duygu Tamer Reklam Yönetmen liği (Advertlslng Represantative) Cengiz Yalvaç Cenajans Reklamcılık A.Ş . Osman lı Sokak 19 Taksim-lst-Turkey Tel: 145 07 66 145 46 90 Dlzg l ( Type Setting ) PaymafA.Ş.

Renk Ayı rımı , Film ler ve Baskı ( ColourSeperation. Filmed and Printed by) Cem Ofset Matbaacılık San A.Ş. Istanbul-Turkey Tel 5 79 43 13 Yönetim Yeri ( Head Office) TOrk Hava Yolları Halkla lı ifkl ler Bafkanlığı Cumhuriyet caddesi 199-201 Eimadağ/lst/ Turkey Tel: 140 21 59

e

Içindekiler 1 Cantentes Ayın

Haberleri 1New s Of Th e Month. .. ....... ......... ... .. ..... ......... 3 THY'den Haberler...... ....... ...... .. ... ........ ... ..... ... ... ......... .... ......... 4 New s From THY. .... ... ......... .. ............... ...... .. .. ... .. ...... .. .... .... ... .. 6 İstanbul · Sayfa · Belgrat Sef erleri Başladı ..... ............ ... .. ......... ... ..... ... .... ...... ....... ... ... ...... 7 THYMagazin Nas ıl Hazırlanıyor ?. .......... .. .......... .. ...... ..... 9 · 1 O Otel Değil Yatıya Gidilen Türk Evi.. .... ... .... ....... .. .. ........... ..... .. ....... ... ....... ............ ... ... ..... 13 Uçan Mahallede Herkesin Bir Uçağı Var........ .. .......... ......... .. ..... ..... ....... .. .... ... ... .... .. 14 · 15 Türk Salyangozu Fransız Sofralarında .. .. ... .... .. .... .... .. ... 1 7 · 18 İs tanbul Festivali...... .. .... ....... ... .. .. .. ...... .... ....... ... .. ....... .... 2 1 · 2 2 Türk Minyatürleri... ....... .. .... .. .. .. .... .. .. .. . .' .. ... .... ... .. ..... 24 · 25 · 26 Turkish Miniatures... ... ... ..... ..... ..... ... .... .. ............. .. ........... .... ..28 Trabzonda Bir Bizans Kilise.si............ .. ..... ........... .. ....... .... .... 3 1 Gazi Kemal 'in Kuşları. ..... ... ... .. .... .. .. .. .. ... ... ..... .... ..... .. ..... ... .. ..33 Birleşmiş Milletlerde Uluslararası Karşılama ..... ..... .. ....... .... .. .... ... ..... ......... ..... 34 · 35 THY İle Uçan lar..... ...... .. ...... ...... .. ..... ... ..... .... .. ..... ..... .. .. ... ...... 3 7 Büy ük Önder 'in Doğduğu Ev Ankara 'da Nasıl Kuruldu ?... .. .. ..... ...... .. ... ... ... ....... .. ........ 38 · 39 THY Acenteler... ..... .... .... ... .... .. ..... ...... .. .......... ............... ......... 40 Muhallebi Olimpiyatlan ...... .... ......... ...... .. ..... .. .. ..... ... ..... .. .. ... 42 Binbir Camdan Yapılan Tablolar .... .. ... ...... ..... .. ... .... .... .... ... ..45 Eğlencelik ....... .... .... .. .. .. ....... ........ ..... ... .. ...... ....... .. ...... .......... .. 46


ayın haberleri/ news of the month

Round

e

orld wi h wo Wooden Spoons

N

ational Folklore Team member Orhan Tekkaptan from !zmir tours the world with his two wooden spoons. In 1982 Orhan Tekkaptan won the National Folk Music award at the World Folklore Competition in Dijon, France. He has played the spoons for 18 years at Turkish folk music and daneing perfor-· mances.

Talih Oyunlan Salonu Hilton'da Açıld

•lkl 4

Şubat'ta aç~an HHton tallh oyunlan salonunun Ikincı bölümü de Şadırvan salonda hizmete girdi.

l

Yabancı pasaport sahiplerinin girebileceği bu bölüm saat 20.00 Me 04.00 arasında açık bulunuyor. 4 Black-Jack, 2 rulet masası \le 19 elektronik ~ence mak:nasının yer aldığı salonda döviz lle alınan ftşlergeçerll, Aşlarise 2 1e 200dolar

Tallh oyunlan ' salonunda 13'ü kadın olmak üzere 39 kruplye görev yapıyor. Bunlardan 1O'u yabancı .

Salondan elde edilen gelirin yüzde 52'sinln delltete \/ergi olarak ödeneceğin i belirten salon yetkiileri, ayrıca rulet gelirinden de, yüzde 22 belediye \/ergisi ödeneceğini söylediler.

TÜRKİY

Antalya Yacht Harbour Opens in June

Th e

Antalya yacht harbaur and share facilities are schedu/ed for completion in the middle of June this year. Yachts mooredin the harbaur wi/1 be pravided with telephone lines, water and electricity. A car pork and o SOO seat amphitheatre far stage and musical performances to entertain fore ign visitars, are under construction. Twenty of the thirty-three units now in operation are working smooth/y. The restorotion and construction work at Antalya Yacht Harbaur, which is being underteken by the Taurism Bank, began in 1979 and has so for cost 400 million Turkish lira.

Antalya Yat Limanı Haziran Ayında Tamamlanacak. ntalya yat limanı ve çevresindeki yapım düzenleme çalışmalarının haziran ayı ortalarına kadar tamamlanacağı açıklandı . THA muhabirinin Turizm Bankası yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Liman çevresindeki yatlara telefon, su ve elektrik sağlayacak tesislerin yapımı tamamlandı. Bu arada yapımı tamamlanarak ihale yoluyla işletmeye açılan 33 üniteden 20 sinin de istenilen düzeyde hizmet verdiğini, yerli ve yabancı turistlere çeşitli gösterilerin sunulaca!jı500 kişilik antik tiyatro ile otopark yapımının da sezon içinde tamamlanacağı bildirildi. Restorasyon ve yapım çalışmalarına 1979 yılında başlanan Antalya yat limanı için, bugüne !kadar 400 milyon lira harcandı . (THA)

A

B

DÜNYA KUMSARA

BÜYÜK i

Orhan Tek kaptan and his wooden spoons have recently been invited to appear on Swiss television, and he is busy at the moment preparing for this occasion.

Tekkaptan deseribes his life as a triangle between his family , his regular job and his wooden spoons. As a member of the National Folklore Team he has visited many European cities in France, Great Britain, Federal Germany, Bulgaria, Yugoslavia, Austria, Poland and Romania, winning international acclaim in the process. Every time the team has gone

arasında satışa sunı.Auyor.

HHton Tallh Oyunlan salonunun lik aç ~ an bölümü Ise 18 yaşından büyük Türider Için aynmış . 74 elektronik ~ence makinasının bulunduğu bölüm 14.00 lle 02.00 saaHerl arasında açık bı.Aunuyor. Burada oyunlar Tük parası lle alınan 100 \le 200 liralık jetonlarla oynanıyor.

abroad for competitions and displays Tekkaptan's performance has been televised. He remarks that the greatest interest was shown by the French and British, who were fascinated to see a kitchen utensil used as a musical instrument.

ER l I

i

'T!Irkiye l.ş Bankası, 23 - 29 Nisan tarihleri arasında lunir Kllltnr Park 'ta "Dünya KumbaralaI n Sersisi" düwıledi. Ülkemizde ilk kez guçekleştirilen Dünya Kumbara.lan Sergisi, yannın bUyükleri çoaıklar ve aileleri tarafından ilgi ve be!jeniyle izlendi. Bu arada çoaıklara , oyuncak kumbaralarla, Banka 'yı ve Sergiy i tanıtan broşürler dagıtıldı. Dünya Kumbaralan Seriıisi'nde, dünyanın dört bir ya.nındaki bankalardan gönderilen renkrenk, çqii-9!Şil 150'ye yakın kumbara ile; Türkiye Iş Bankası 'nın kurul~ndan bu yana m~­ terilerine cla!!tltı!!ı çeşitli kumbara örnekleri sergilendi. Serginin bir böiUmUnd~ de Ulkmtiıin ve 22 yabancı Ulkenin madeni paralan yer aldı . Bu arada, Banka'ca aylık olarak çıkanlan ve cilere Ucretsiı ciagıtılan Kumba.ra dergisinin çeşitli sayılan da, sergilenen eşyalar arasındaydı .

oaren-

Ulusal~ ve Çoaık Bayramı nedeniyle KUhür Park'ta dUr.enlenen t.lzmir Çoaık Oyuncaklan ve Kitaplan fuan'nda yer alan "Dünya Kumbaralan Sergisi"nin en çok ilgi gören bölUmlerinden birini de, Türkiye Iş Bankası KUltür Yayınlan'nın çoaık kitaplan oluşturdu .

Ulkemizde ilk kez tasarruf seferberligini bqlatan ve Türkiye'de ilk kez müşterilerine kumbara veren Türkiye Iş Bankası'nın, " Dünya Kumbaralan Sersisi"ni önümüzdeki aylarda diger bazı il ve ilçelerimizde de düwıleyecegi bildirildi.


THY'den haberler

- •

-

THY İzmir uçağının bakımını yaptı, Erciyes u çağını da filosuna dahil etti. -10-10 !zmir uça!jının20.000sa­ atlik büyük bakımının tamamlanması ve TC -JC K 727 Erciyes uça!jının, uçuş filosuna dahil edilmesi nedeniyle THY Yeşilköy Bakım Merkezi'nde bir tören

DC

düzenlenmiştir.

Törene başta Ulaştırma Bakanı Veysel Atasay olmak üzere, THY Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Cengiz Sakarya/ı, THY üst düzey yöneticileri, basın ve TRT temsilcileri ile di!jer davetliler katılmıştır . Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy törende yapt ığı konuşmada , Türkiye'nin her yerine uçak seferi yapılmasını plan/adıklarını belirtmiştir .

Atasoy,

THY'nın

çalışmalarının

başarılı

bir

şekilde sürdü!jünü ve şirketin bu yı14,2milyar lira bir kar sa!jladı!jını

sözlerine ilave

etmişt ir.

THY Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Cengiz Sakarya/ı ise şunları söylemiştir:

Yeşilköy'de kaydetfiğini

düzenlenen törende bir konuşma yapan belirtti ue Yeşilköy Bakım Merkezi'nde

Ulaştırma Bakanı Veysel Atasay, 71-IY'nin büyük ilerleme yapılan bakım çalışma/onnın ülkeye döuiz kazandırdığını açıkladı.

· Bini aşkın personel bugün Türkiye'de uçak teknolojisinin üst düzeyinde hizmet vermekte, birçok havayolunun gelişmiş ülkelere yaptıraca!jı bakım ve onarımını kendileri yapmaktadır . Sadece bu iki uça!jın bakım ve onarımlarının kendi imkanlarımızia yapılması hazineye 7 milyon dolar (2,5 Milyar TL) döviz kazandırmıştır . Ayrıca, iki yabanc ı havayolu uça!jının bakımını da üstlenmiş bulunuyoruz. Üç ülke ile daha bakım için temaslarda bulunu lmaktadır .

THY Köln ve Hamburg tarifeli seferleri basladı

.

ürk Hava Yolları'nın F. Alıtıanya'ya yaptı!jı seferlere yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre Türk Hava Yolları F. Almanya'da Frankfurt Münih ve Berlin seferlerine ilaveten, Köln ve Hamburg'da tarifeli olarak uçmaya başladı. Bugüne kadar sadece Batı Almanya'da çalışan Türk işçilerinin faydalanabildi!ji Çarter seferleri olarak yapılan Köln ve Hamburg seferleriyle bundan böyle her türlü yolcu ve turist Türkiye'ye gelebilecek, kargo taşımacılı!jı yapılabilecektir. Yurdumuza daha çok turist gelmesini ve yurt dışı çıkışlarında Batı Almanya'nın sanayi, alışveriş ve e!jlence merkezleri olan Hamburg ve Köln'e aktarmasız seyahati amaçlayan Köln ve Hamburg tarifeli seferleri yanında Hannaver, Düsseldorf, Stuttgart ve Nürnberg'e işçi Çarter seferleri devam edecektir.

T

PROGRAM H aftanın Pazartesi, Çarşamba , Cuma ve Cumartesi günleri Istanbul-Köln-Istanbul, Perşembe , Cumartesi günleri Ankara-Köln-An kara, Haftanın Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri Istanbul-Hamburg-lstanbul ve Cuma günleri Ankara Hamburg-Ankara arasında karşılıklı olarak yapılacak ­ t ır .

Cumhurlıiqkanıınız

THY-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİGİ o!jaziçi Üniversitesi ile Türk Hava Yollarının e!jitim alanındaki işbirliği paralelinde geçti?ii · miz dönemde üniversite ö!jrenim görevlisi Pınar Sayıt'ın yönetiminde THY ve KTHY ilgililerinin iştirakleri ile orta seviyede yönetici semineri düzenlen-

B

m iş t i r .

o

Kenan Evren'in resmi konugu olarak ülkemizi ziyaret eden Malezya Kralı Sultan Hacı Ahmet Şah Ankara'daki temaslanndan sonra, THY'nin özel uçagıyla lstanbul'a geldi. Resimde Malezya Kralı Yeşilköy'de ka11ılanırken görülüyor.

Antalya'dan Uçakla Kargo Taşımacılığı Yapılıyor lya'danllk kez Uçakla kargo taşımacılığı geçen ay başladı . HA Mut"!abirinin THY, yetkililerinden edindiği bilgiye göre, THY Kargo Uçağı ilk seferinde, talya Ihracatçılar Birliği'nin 12 ton yaş sebze ve meyvesini Botı Berlin'e götürdü. ihracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Tugayoğlu konuya ilişkin görüşlerini açıklarken , uçakla kargo taşımacdığı sayesinde yaş sebze ve meyve ihracatında artış beldediklerini söyledi.


@Y Dısında Çalısan

Yurt

Değerli Vatandaşlaiımız; "KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI" açtırarak. Bankamıza ve Türk ekonomisine göstermi~ o ldu ğunuz güven için ~ük ra nl arı mı z ı sunuyoru z. Özellik le Ocak 1984 tarihinden itibaren, tasa rruflarınızı gittikçe artan bir tempo ile Bank a mızda açt ırm akta olduğunuz "KREDi MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI"nda değerlendirirken , hem kendinize, ailenize ve çocuklarınıza yarın için emin ve huzurlu yaşamlarının temellerini atm ı ş hem de Yurdumuzun kalkınmas ına katkıda bulunmanın gururunu du y mu ~ olacaksınız. Hepinize sağlık ve mutlulukl a r dili yo ru z.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI adına

YAVUZ CANEVİ Başkan

Yurt dısın. . ..,.,

vatan(iaslaimııZ: -

(İşçi, Serbest Meslek Sahibi, Müstakil İş Sahibi) tasarruflarını TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI nezdinde açtıracakları KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI'nda döviz olarak biriktirebilir ve VERGİ VE MASRAF ALlNMAKSIZIN

2

yıl

vadeli

hesaplarına yıllık

% 14

hesabıyla,

iki

y ılın

sonunda

Döviz olarak k 28 Net gelir saglayabilirler. AYRlCA, Hesap

açtıranlar

bu

hesaplarını

1

yıl

müddetle muhafaza ederlerse,

OTOMOBİL :vtiNiBÜSve kullanılmış olanlarda dahil olmak üzere MESLEKi ALET VE MAKİNA ithal etmek hakkına sahip olabilirler.

Bu hesabın açılışı, işleyişi ve sağladığı yararlar hakkında daha ge ni ş bilgiler aşağıdaki adres lerden temi n edilebilir. -----------TEMSİLCİLİKLERİMİZ ----------- ----------ALMANYA BÜROLARUMa -------ALMANYA

ısviçRE

INGILTERE

AMERİKA

FRANKFURT TEMSILCILICI Daseler Str. 37/VII 6000 Frankfurt/Main DEUTSCHLAND Tel: \~ ~~~~~?,!_· 99

ZÜRIH TEMSILCILICI Clariden Str. No. 36 8002 ZUR ICH-SUISSE Tel: 202 8l 4l

LONDRA TEMSILeiLI Cl Rt'prnt'nlatıv(' Offict' ..$2/4S New-Broad Str. London EC 2 M INJ ENGLAND Tel : coıı - 628 31 9S ıoıı 6:?8 Jl%

NEWYORK TEMSILCI Ll Cl 821 Unued N.atıons Plal.a ~e\4 Yo rk N.Y 1001 7 lJ.S.A Tel : 12121682 87 17 t2 12) 68:? ın ıs

BERLIN Europa Center 16. O.G 1000 Sertın 30 DEUTSCHLAND Tel: (030) 26 1 ll 9J

D ÜSSELDORF STUTTGART HAMBURG Graf-Adolf-Strassc 45 4000 OW.seldoıf 1 DEUTSCHLAND Tel: (02 lll 38 20 61

Schul Sırassc 12-A Stcındamm 49 7000 Sıuugan 1 2000 Hamburg 1 DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND Tel: (07 ll ) 29 SI IS Tel ıo.ıoı 24 OJ 84 24 57 bS

HANNOVER

MÜNCH

Goscrıedc

Karl Sırassc. Ladcn 1005 8000 Munche OE UTSCHL

9 Hochhaus 3000 H annover 1 DE UTSCHLAND Anzcıgcr

T~l

lOS ll l 32 bl OS 12 bl M

T~l

!089) S9 84 5984


news from THY

THY Overhauls th

"İzmir"

Plane and Acquires a New TC - JCIC "Erciyes"

A

ceremony was held at the Turkish Airlines Maintenance Centre in Yeşilköy to mark the occasion of the completion of the twenty thousand hour overhaul of the DC-10-10 "[zmir" aircraft , and the acquisition of the TC-JCK 72 "Erciyes" aircraft. The ceremony was attended by Minister of Transport Veysel Atasoy, Chairman of THY Board of Directors and G eneral Director, C engiz Sak aryalı , high-rank ing THY officials, and members of the press and television. In his address Minister of Transport Veysel Atasoy said that the govermeni planned to arrange for local flight services to every corner of the country. THY Chairman of the Board and G eneral Director, Cengiz Sakaryalı said, "Today over a thousand employees in the field of aviation technology serve Turkey's fleets of aircraft . Many countries which previously had aircraft maintenance carried out in the developed

The ceremony held to celebrate the completion of the 20.000 hour overhaul of the Turkish Airlines OC - 1O aircraft was attended by Minister of Transport Veysel Atasoy. In the photograph Atasoy is seen examining the OC - 1O aircraft. wes tern countries now undertake this task themselves. The maintenance of only two planes means a foreign exchange saving for the national treasury of 7 million dollars (2.5

billion Turkish Lira) . We have also undertaken the maintenance of the aircraft of two foreign airlines and negotiations are underway with three other countries."

-•

New Air Cargo Service from Antalya ntalya now has its first-ever air cargo service, which went into operation last month. The firsı flight by THY cargo plane carried 12 ıons of fresh fruit and vegetables from Antalya to Wesı Berlin, for the Antalya Exporters Association. Chairrnan of the Association, TevkifTugay<>!)lu, said that the new cargo service was expected to result in increased exports of fresh fruiı and vegetables. He gave the targeı figure for the period from now to 1 October as 100 ıons .

A

THY lntroduces Scheduled ights to Cologne and Hamburg

T

-

s

Malaysian Sovereign Visi s Tu ey

ultan H ac ı Ahmet Shah, ruler of Malaysia, visited Turkey as the guest of Turkish President Ke nan Evren last month. Alter completing offical talks in Ankara the Sultan fl ew by private plane to Ankara. In the photograph the,Sul tan is seen being met at Yeşilköy Airport in Istanbul. The Sultan visited many of Istanbul's histerical sights while in the city.

o

urkish Airlines has introduced new flights to the West German cities of Cologne and Hamburg. THY already has scheduled flights to Frankfurt , Munich and Berlin. Previously only charter flights for workers in Germany were available to Cologneand Hamburg. All passengers will now be able to take advantage of these flights , which will also carry cargo. Both these G er~n cities are cent res of industry, commerce and entertainment, and the provision of direct fl ights is expected to meet a large potential demand, and lead to an incresae in the number of ıourists visiting Turkey. Charter flights to Hannover, Ousseldorf, Stuttgart and Nurnberg w ili continue. Timetable lstanbul-Cologne: Mondays, Wednesdays, Fridays, Saturdays Cologne- Istanbul· Thursdays, Saturdays Istanbul-Hamburg-Istanbul: Thursdays , Fridays, Saturdays Ankara-Hamburg-Ankara: Fridays.


İSTANBUL-S •

SEFEKLE

T

UlaşJımıa 8alıanı Veysel Atasoy, Sofya-fJesrat st!lerlerini yapan THY uçuş elcibine başanlar diledi (astte), .!O/Ira THY Genel MIJd/JrtJ Cet@z Sakarya/ı ve eliSer davetliler/e uçası u,qw/adı (alna)

hattın açılışı Ulaştır ma Bakanı Veysel Atasoy tarafından yapıldı .

Yeni

ürk Hava Yolları ' nın Sofya ve Belgrat seferle-

T

ri 23 Nisan Pazartesi günü, Ulaştırma Bakanı

Veysel Atasoy'un da katıldı~ bir torenle başlatıldı.

İstanbul' dan Sofya ba~antılı Belgrat seferlerinin başlatılması sırasında,

THY uçuş ekibine ve Ilk yolculara " İyi uçuşlar" dileyen. Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, yaptı~ konuşmada THY 'nin büyük bir aşama içinde bulundugtınu , özellikle dış gelirlerinde geçen yıllara oranla büyük artışlar kaydedlldlgini belirtti. Atasoy, THY ' nın dış hatlardaki en büyük yolcu ponatsiyellnl F.Almanya'daki Türk işçilerinin oluş­ turdugtınu hatırlatarak , THY personelinden yolculara üst düzeyde hizmet götürmelerini istedi. UÇUŞ

PROGRAMI

İstanbul ' dan

Sofya baglantılı Belgrat seferleri Pazartesi ve Perşembe günleri saat 1l.30'da, Belgrat'tan Sofya ba~antılı Istanbul seferleri yine aynı günlerde saat 18.00 'de yapılacak . ·

o


THY'den

THY Magazin nasıl hazırlamyor? Hostesinizin kaleminden bir derginin öyküsü Degerli

Yolculanmız

ir mensubu olarak her zaman gurur duyduğum Türk Hava Yollan geçen yılın Mayıs ayından itibaren, pek çok yabancı uçak şirketinde olduğu gibi bir "uçak içi dergi" yayınlamaya başladı. Siz yolculanmızın da begenisini kazanan THY Magazin, elinizde tuttuğunuz bu sayısı ile yayın hayatında bir yaşını doldurdu.

B

Magazin yalnız uçu§ sırasında yolcuya hoşça vakit geçirtmek, onlara çeşitli konularda ilginç yazılar akutturmak amacını giitmüyor. Dergimizin bir başka özelligi de Türk Hava Yollan ile seyahat eden yabancılara ülkemizi tanıtmak oluyor. Bu alanda gösterdiğimiz titiz çalışmanın ne denli başanlı sonuçlar verdiğini, uçuş sırasında yabancı yolcu lanmızdan aldığımız iyi mesajlarla ölçüyoruz.

THY

Yaz ı : Seher ince (HostesJ

r"''irırliıt.;ıaı~:~ıııı~ Fotoğraflar: Nihat Gömleksiz


THY Masazin'in basıldıgı Cem Ofset'in beş renkli dev makinasının nasıl çalıştıgını Teknik Müdür Yavuz Özsaran heslesiere anlattı (en üstte). THY Magazin'i hazırlayan Yayın Kurulu çalışma sırasında {üstte) ... ugünedek bir derginin nasıl hazırlanıp. ortaya çıkanldığını hiç Oysa bunu çok memk etmeme rcıgmen , görevimin yogun bir çalışmayı gerektinnesi, bir türlü bunu öğrenmeye tirsat vermemişti. Dergimizin bir yaşını doldumıası dolayısıyla Türk Hava Yollan Halkla Ilişkiler Başkanlıgı , THY mensupianna bu firsatı sagladı . Ve uçuşumuzun olmadıgı birgün THY Magazin'in nasıl hazırlandığını yakından gördük. O f,'Ün gördüklerimi ve aldıgım bilgileri ilf,ıinizi çekece.gi umuduyla sizlere de aklannayı düşündüm. Yine ilk kez daktilo başına geçerek bir derı.,ıinin hikayesini yazmaya koyuldum.

B

gönnemiştim.

• I

lgili arkadaşlanmdan aldıgım bilgiye göre, THY Magazin bir kurul tamlindan hazırlanıyor. Derginin yayın kurulu THY Halkla Ilişkiler mensuplan ile yayıncı f,'TI.ıptan oluşuyor. Haftada iki gün toplanan kurul. yerli ve yabancı haber ajanslanndan, derginin devamlı muhabir kadrosundan gelen yazı ve fotograOan birlikte inceieniyor. Daha sonm içlerinden yayınlanacak olanlar redakte edilerek dizgiye gönderiliyor. Ingilizeeye çcvrilecek yazılaı· ise. çevirmenden geçip, dizgiye gidiyor. Derı.,ıinin dizgisi kompütür makinelerde yapılıyor.

D

izgiden gelen yazılar sekreterler tamlindan hazırlanan sayfa planianna göre, pikajörler tarafindan montaj kartonianna geçiriliyor.

ikaj işlemi biten dergi sayfalan son bir defa daha kontroldan geçirilip matbaaya teslim ediliyor. Matbaadaki işlemler bir hayli kanşık geldi bana ... Yalnız bu işlem karmaşasına ragme n çalışanlar son derece rahat görünüyorlar. vet matbaaya teslim edilen derı.,ıinin pikaj kartonlan tek tek inceleniyor ve renkli sayfalar ile siyah-heyaz sayfalar aynlıyor. Bu sayfalardaki renkli resimler renk ayınmına giriyor. Renk ayınını dedikleri, renkli bir resmin dört ana renge aynlarak i siyah,

P E

kırmızı . mavi , san ı film haline getirilmesi... Siyap-beyaz msim ve savfalar ise.tek filmden oluşuyor. Renkli resim ve savfalar film haline g~ldikten sonra montaj işlem-i başlıyor. Montörler, ~strolon dedikleri şeffaf plakalara ellerindeki plana göre sayfa filmlerini yapıştınyorlar. Renkli sayfalann montajlan yine dört ana renkten oluşuyor. Siyahbeyaz sayfalar ise, tek montajla yapılıyor. ontajlan biten formalar matbaanın kalıp dairesine geçiyor ve burada özel emisyonlu çinko kalıplara ı şık yoluyla aktanlıyor. Kalıp çekildikten sonra üzerinde gerekli düzelimeler yapılıyor. Artık derginin basımı na sıra gelmiştir. Kalıplar makina dairesine indiriliyor. Burada makinanın üzerinde bulunan silindidere kalıplar takılıyor. Renkli sayfalar yine renklerine göre makinanın aynı renkteki silindirlerine haglanıyor. Dergimizi hasan makina bir anda beş renf,'İ birden çıkartahiliyor. Yani, makinanın bir utunctan giren beyaz kiigıt , renk silindirlerinden geçerek diger uçtan bCş rengi basılmış olarak çıkıyor. Baskıya geçmeden önce makina operatörleri dört rengin üstüste oturması ve renkli fotografin orijinalindeki gibi görlitebilmesi için uzun süre ayar yapıyorlar. Ayar bitince de dev baskı makinası hızla dönerek formalar çıkmaya

M

başlıyor.

erginin fonna, fonna basımı bittikten sonra iş son noktasına geliyor. Burada formalar sırasına göre katlanıp . makinalarda içiçe geçiriliyor, sonra kapaklan üzerlerine tel ile dikilip. bitmiş derginin fazlalıklan traşlanıyor. ördügünüz gibi elinizde tuttugunuz THY Magazin böylesine uzun ve özenli bir çalışma sonrasında ortaya çıkıyor. Bı!nim de ilk kez tanık olduğum bu çalışma evrelerinden her biri birbirine o kadar bağlı ki, birindeki aksaklı k digerini etkiliyor. Onun için dergimizi hazırlayanlar, bir aksamaya meydan vermemek içi nı büyük dikkat sarfediyorlar. Umanm, bundan böyle dergimizde göreceiliniz ufak hatalan, bu karmaşık işlemler zincirini gördükten sonra sizler de hağışlarsınız .

D G

Hepinize iyi

uçuşlar

diler, THY Magazin'in birinci

yaşını

kutlanm.


Doğa harikası iki başlı kaplumbağa sayesinde satışlar yüzde yüz arttı vcilleştırilmiş hayvan satışlarıyla geçimini sa!)layan Peter X Godfrey'in kazancı iki başlı kaplumba!)ası sayesinde bir anda yüzde yüz artış gösterdi. Dükkanının vitrininde reklam amacıyla salma salma dolaşan Terry ve Pin isimlerinin birleştirilmesinden oluşan 'Terrapin' adlı iki başlı kaplumba!)ayı görrnek için her gün dükkana gelen yüzlerce meraklı bu arada Peter Godfrey'in di!)er hayvanlarından da birer adet satın alıp evlerine dönüyorlar.

E

Kuzey Amerika'da yaşayan bir tatlı su kaplumba!)ası olan bu türün iki başlı kaplumba!)asının di!)er bütün organlan normal bir gelişme göstermiş . Dört adet baca!)ı ve tek bir kuyru!)u olan do!)a harikası kaplumba!)anın bundan önce sadece iki adet benzerinin yaşadı!jı biliniyor. 'Terry' ve 'Pin'e çok benzeyen başka bir kaplumba!ja da bundan bir süre önce ABD'de görülmüş ve uzun süre sa!jlıklı bir yaşam sürdü!)ü gözlenmiş . Iki başlı harika kaplumba!janın bu özelli!jinden kaynaklanan birtakım sorunlan olmuyor de!jıl. Örne!jin uyumak istedilli zaman iki baş birden kabu!junun altına girmedi!)i için zorunlu olarak, Terry ve Pin'in başlan dışarda kalıyor. Bunun yanı sıra hareket halindeyken her iki baş da kendi istedi!)i tarafa, örne!)in Terry sa!ja, Pin de sola yöneliyor ve her iki baş arasında ihtil2ıf çıkıyor. Ancak, genellikle sa!j taraftaki baş baskın çıkıyor ve onun istedi!)i tarafa gidiliyor.

... .

DURUSEL

A.Ş.

DURUSEL HAND MADE CARPET MANUFACTURING AND TRADE CO. Çembe rlitaş

Piyerlo1i Caddesi No :2 O.Galip Ouruse llş hanı ISTANBUL · TURKEY Tel: 528 50 45 Telex : 23 300 dur tr . Showroom : lsunbul Hilton Hotollobby TEL: 140 51 80

We are the leading MANUFACTURER AND EXPORTER ol han d ma de Turkish Carpets in wool, pure sil k. Zolifreildyer, Albisrıede n , B lock 1, Kabıııe . 20J, 804.1 Zurıch . SWITZERLAND Tel. 491 80 52 , ilx 822541 dur ch

OUR OVERSEAS BRANCHE : DURUSEL CARPET CORP. Madı son Aveııue 9tn Floor, NE VV YORK N.Y . 10016 · U.S.A . Tel : 685 67 33 . 685 67 52 Tlx. dcc 68011 54 uw

102

ANATOLJON ART EXHIBITJON Piyerloti Cad. No. 2 Çemberlitaş. Open daily 10.00 to 17.00 O' clock. Free transportation available from Hilton , Sheraton and Etap hotels.


OTEL DEGİL, YATIYA GiDiLEN TÜRKEVi... Geçen ay otel olarak hizmete açılan Sultanahmet Konağında turistler 19. yüzyılda yaşayacaklar.

izans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihsel çizginin günümüzde kalan örmekleriyle dolup taşan İstanbul, korumacılık çalışmalanna öncülük eden kentlerimizden biri. Ve bu kentteki tarihi eserlerin kurtancısı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ...

B

Bugünedek İstanbul'un dört bir yanın ­ da yaptıklan onarımlar ile dojtal ve tarihsel dokunun yitip gitmesini önleyen kurum, bu kez çalışmalarını Sultanahmet ve yöresinde yojtunlaştırdı. Geçtiıtimiz ay açılışı yapılan tarihi yapı "Sultanahmet Konajtı" adını taşıyor. 19. yüzyılın ikinci yansına ait bu konak İstanbul'un Türkevi üslubunda hazırlanmış tek oteli nitelif(in de .. Prinç karyo lasından konsol una, aynasından gaz lambasma dek ... TuvaJet ve banyolannda da Türk Çinilerinden örnek-

A Hotel Which Takes You Back Into the Past ultanahmP.t lltw.'"· which ciaws (mm tht! SP.conci ha!f <!f tht! ninett"mth ""';tury. mıs opentıci a., a huttd /a,,t mmıth. lt lı:ıs /ımm rn.•toroci andfurııishccl in thl! -• tyle <!{the "nı. Iminp, .fult_v fllllhcntir., .fmm thı• lıro.'l.' hı•ci.•ll•:ıcls :ıllCI chests 1!{ drowers. 1<1th1: ~H-' lamps. '/1w /ıathmom., anclwilet,, aN: (itwcl witlı 1ımamımtal Trkish,(i]l!s. Rrna~fa,,t i., _ .,:,.,.,,cf in tlı1: . f1oı,.:r;fill"ci ('(msl!rwı · lllry.

S

ler bulunuyor. Otelin bir başka özellijti de servislerinin limonlukta verilmesi.. . Ondokuz odalı Sultanahmet Konaltı ' nın bir yılda tamamlanan onarımı için yapı lan harcama ise, 60 milyem Türk lirası kalıvaltı

civarında . Dıjter yanda konaltın çevresinde bulunan iki tarihi yapının da onarımı sürmek-

te; Tekke ile Taş Medrese ... "İstanbul El Sanatlan Çarşısı" olarak hizmete sokulması tasarlanan medresede Ebru kajtıdın­ dan minyatUrcülüjte dek her ince sanat burada turistin önünde yapılıp satılacak . Çarşının açılması için ön bölümlerin kamulaştırılması bekleniyor. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu' nun Genel Müdürü Çelik Gülersoy konuya ilişkin dergimize şunları söyledi: - Istanbul'da sayıları çok sınırlı olan yalnızca bir kaç eski tip otel var. Pera Pal as gibi. Ancak bunlar Fren k otelleridir. Hizmete açtıjtımız Sultanahmet Konaıtın ­ da ise Türk ve yabancı konuklar kendilerini otelde deltil geçen yüzyı lın bir İstabul evinde "Yatıya gelmiş misafir" olarak hissedeceklerdir.

'"'s

,\flllgt!ther 60 million 'J)Irkish /irds ·' l'"nt mı l'llll\'l'rtinp, ını• 19 -ht!drıxmı mansi1m inlll a huttd. 11ır nr1rlc took a .vr~ar to ctunplt·lt~. Not on(v hns l.•t:ınlwl .~ailwcl :ı hott'/, lıut unuthı•r 1!( tht! nı:ın_v hi.•lllric.ıl huilclin~-' in this lıl'ulll({ul cit_v /ıas lıe1•n r.mı.w:n ·ı•cl. Isimılıu/'s histurit:lll lıuilcling.• :ını/ mnnwneııt., clııw fmm " ·' farlı.ıı:k a., tht• llv:r.mıtinı• t!nı , anel cummn:;ıtion n~ırk in tlw citv ims ln•mı pnıgn·.·~sin.~ rapicl~v in n•n•nt yr•ars. . Now tn n otht•riJtıildin.~'i nm1rthı~ lıutı::l il rP IJrin~ rı•nm'lltl!c/: 11 dı•n·i.•h com'enl anel tht! Taş M;ıcimıuıh. an old thı•o/up,ic:lll cullı:p,t:. Thı· Taş ı\lm/nıs1ıh ui/1 /w convertecl into th" /sıanlıu/

8a7.aar. u-herı' e;aınıple,, <!f all111rki.• h marh/in~ lll miniatııN:,, wi/1 he e;<hihited

ll;ınciirnı_(M ıırt,,, .fmm ;ınci

.•o/cl. Çt•lik Cii/crsov is tht! Cem:ra/ Oii"P.Ctıır of ın" '/\1rki.• h Tourin,~ 'anel illllomolıilt• il.'l.wıciatiw;, anel tllf' man uho cN:atı·ci thi., new conc:P.pt <!f t·cm .~t·n·ation in Istanbul. GiJ/t~rsrJv said, "Tht~~ aN> on lv 11 hlllıci{ul of o /c/-,, tv/e hllle[,, in ls tanhııl. One of tlu;s, is ı lu; t'ı!ro Pa/a,, .' llııt the., e are all Eumpımn­ st vlı• holf>/,,. CIIt',''·' at the Sultanahmet H1ıııse wi/1 .ft;t!l tht:m.wl'"'·' to lw m'f!mip,ht in an old lstwıhııl hoıı.w: of thı: /ası c:t:nturv. nlll nrı/inarv ~ntcl .~ıu•.,ts." . . .

/:lll'·''·'


foto röportaJ

izlere. Kaliforniya ' nın ilginç bir yöresinden. "Uc,:an Mahal le " sınden soz etmek ıstıyoruz . Her ailenin bir uçağa sahip olduğu Sacremento ı;;ehrine 45 kilometre uzaklıktaki Camemn Park mahallesinden.. .. İı;;lerine arabayla değil. uçakla gidip gelen insanlardan .... Havaalanı çevresinde kurulu bu mahallede tam elli ev bulunuyor. Herbirinin kendi uçakları için hangarlarl, uçak pistleri ve rüzgaı· hortumları var. Burada yaşayan insanlar trafik sıkışıklı?,tını hissetmeden örneğin , bir öğle yemeğine katılmak için 150 kilometrelik yolu çok kısa sürede katedebiliyorlar .

S


Şimdi ,

bu semtte oturan

kişiler­

düşüncelerinden söz edelim. Emlakçılıkyapan semt sakinlerinden Robert Arnold 'un eğlence olarak en sevdiği olaylardan biri uçakla kampinge gitmek. Arnold "Uçağımızla kamping yerine yakın inip, daha

den ve

sonra katlanabilen bisikletlerle dolaşıyoruz " diyerek, uçağın yaşantısm­ da nasıl bir yeri olduğunu dile getiriyor. Mesleği uçak mühendisliği olan Richard Paget'de bu semtte oturanlar dan. Paget mesleğinden emekli olmuş , oysa vaktini hiç boşa geçirmiyor. Komşularının uçaklarına bakım yapıyor ve onlara ayrıca uçuş dersi de veriyor.

Cameron Park sakinlerine göre, "Uçaklar, arabalardan hem daha hızlı yol katediyor, hem de çok daha az benzin harcıyorlar." Özel bir uçağın fiyatı 250.000 ila ı milyon dolar arasında değişebiliyor. Bu lüks semtteki ev fiyatları ise 150.000 dolar ila 500.000 dolar arasında .. . Çoklukla yüksek gelirli doktor, avukat ve işadamlarından oluşan semt sakinlerinin tek ortak tutkuları var, o da "uçmak" ... Bu yüzden de, komşuluk ilişkileri bir hayli gelişmiş . Ne dersiniz? Siz de ulaşım sorunu

e Bu semtte hem arabalar, hem ele

uçaklar

u/aş1m1

sa.4/amaktacl1rlar.

Ftltll~ra.fta, cliJrt kişilik

bir cr.s.m a

u(:a/lml taksi ,ıı/Jrevinde .ııiJriJ.vrmwnu:r..

almayan böyle bir mahallede yaşa­ mak istemez misiniz? Eğer, yeterli paranız varsa, daha yetmişbeş boş arsa alıcı bekliyor!

e Amold1ann evi 'nin altmda, han.ııar/an inşa edilmiş Hansar bir uçak.biraraba w. bisik/etleralar.ak kadar bily{Jk gen~ikte.

e

Ka/((11m(va ·n~ n. C.ameron Pari< semtindeki tilm aile/eren az hir uç~a .'ll!hip:a_vn r.a, herevin hangan, uçak pisti w. riJzsıir hortumu da mevcut.


Iplik hükümü ne ve elve r iş li o la n liOı:r . hııkinin ~ apından elde edilir. Ocya7 . :.ı ç ık 10arı . çelik grisi re ngındı:dir. Parlak . !<.a~ lam . huru ş ur. ~·ah uk kurur. ça huk temitlenir . do kumaya

Ely:ıf:

M.Ö.3000 'DEN BU YANA SAF KETEN, "KEYFi N SOYLUSU" OLARAK ANlLlR. Saf keten gıysı, eskı Roma 'da gelenektı Bugunün modasında ve Beymen 'ınde de

ŞIŞLI• BEYOGLU •KADlKÖY • ERENKÖY •H IL TON •B IZIM TEPE •ANKARA•IZMIR•AOANA•BURSA• ESKIŞEHIR •ANT ALYA•MERSIN •SAMSUN


in;: oğumuzun gördüğü zaman yüzünü buruşturduğu . hatta biraz da igrenerek baknğı salyangoz, aslında Avrupa sofralannın pahalı biryeme.ğidir. Özellikle Fransa ' nın ünlü lokantalarında sevilerek yenilen salyangozun adı burada "Escargot"dur.

B

Franstzca adt "Escargot " olan salyangoz oldukça pahaltya sattltyor ve nadide bir yiyecek olarak sunuluyor.

Yüzyıllardır Fransa'da sofraları süsleyen ve türlü çeşitli yemeği yapılan escargot, aynı zamanda pahalı da bir yiyecektir. Bugün yılda SO bin . tonu n üzerinde salyangaz tüketilen Fransa'da. özellikle paskalya ve noel döneminde salyangoz bulmak mesele olu.voı·.


Evet,

Fransız sofrasının pahalı

ve olan salyangozlann önemli bir bölümü Türkiye'den ihraç ediliyor. Bir başka deyişle Türk salyongozu Fransız sofralannı süslüyor.

baş

yemeği

Lokantalann yanısıra Paris'in ünlü "Maison de l'Escargot" sunda canlı salyangozlar kaynamakta olan tuzlu ve beyaz şaraplı suya atılarak bir saat süreyle pişiriliyor. Daha sonra, kabuklanndan çıkartıtıp temizleniyor ve çok l~zzetli baharatlar. dan oluşan bir sos ile tereyağ kanşımına sürüldükten sonra tekrar kabukianna yerleştiriliyor. Bu özel sos gizli tutuluyor. Fransızlar buradan satın aldıklan oniki salyangoza 20-45 Frankarasında birpara ödüyorlar.


YÜCE BiR HEDEFE DOGRU ...

Karbakimya s ar1

ple

SI

Karbokimya, Türkiye'nin ilk lastik üreticisi. on iki yıldır Türk sanayiine Türk teknolojisi , Türk sermayesi ve Türk emeğiyle kimyasal girdi üretiyor. ve şimdi , Karbokimya, bu alanda dev bir kimyasalları

girişim başlattı:

Bir " Lastik Kimyasalları Kompleksi" kurdu. Kısa zamanda, lastik sanayiimizin ihtiyaç duyduğu kimyasalların tümünü Türkiye'de üretmek için . Bağımsız lastik sanayiimizin oluşmasına katkıda bulunmak için . Karbokimya, bu yüce hedefe, her geçen gün daha büyük adımlarla yaklaşıyor.

KK

Ki~

"sanayle can veren sanayi"

MERKEZ: Hüdavenotgar cad .• serdar Sokak, Gökmenler iş Hanı . No: 6. Kat: 3, Sirkecı-istan b ut Tel: 527 08 05-528 08 7D-528 09 99-526 51 71 Teleks: 22627 ı stg tr Box 196 Tetgraf: Karbokt m ya-lstanbut. P.K. 1p75, Karaköy ı__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ FABRIKA: şııe A sfaltı üzerı . örnerli Köyü , ı stanbul . Tel: 33-66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....J


~UK

-AN-D PLFASURE

INVE

The famous pure silk carpets from HEREKE andKAYSERİ

and the largest collectlon of top quallty Turkish carpets.

at

~~~..\~

~

istanbul

~

Retail and wholesale export showrooms open 7 days a week from 9 a.m. to 7 p.m. Address : Nuruosmaniye Cad . 54, Cağaloğlu Telephone : 520 11 27; Telex: 23264 acı tr. While in istanbul, you might give us a call and we'll be pleased to send you a car for your visit to Bazaar 54


İstanbul Festivalinde 16 Solist 60 Topluluk Yer Alacak Haziran-ıs

Temmuz günleri ara"12. Uluslararası Istanbul Festivali''nin hazırlıkçalışmalan sürüyor. Istanbul KültürVakfı tarafından düzenlenen bu kültür ve sanat şöleni 1973'den buyana aralıksız olarak sunulmakta. Yıldız Sarayı' nın Büyük Mabeyn dairesi ile Has Bahçesi ve geçen yıl Anadolu Medeniyetleri sergisine ayrılmış olan Aya Irini Kilisesi Festivalinyeralacağı tarihi mekaniann başlıca­ Jan olacak. Bunlann yanısıra her yıl olduğu gibi Açıkhava Tiyatrosu, Rumeli Hisan, AKM, St. Antoine Kilisesi, Gülhane Parla ve Devlet Tiyatrolan Taksim Sahnesi de festival kapsamındaki gösterilerin izleneceği yerler.

2O

sında gerçekleştirilecek

Festival Oda . Müzigi açısından da çok zengin ve iddialı : Aya Irini'de "Alban Berg Dörtlüsü " ile bugüne dek 22 ulu s lararası ödül ka:-..anan "Paillerd Oda Orkestrası " baslı('.alır.

Bunlara dünyaca ünlü "Berlin Filaımoni Orkestrası 12 Çellistleri " ile festivalierin aranılan toplulugu "Smetana Dörtlüsü "nü ekleyebiliriz." Ankara Oda Orkes tra sı " ise Suna Kan 'a eşlik edecek. Şef: Gürer Aykal. Resitalierde de ilgi ile izlenecek adlar var: 1977 Chopin Ödülü 'nü alan "Peter Katin" ile

genç orgcu "Martin Haselböck" ilk akla gelenler. Eski Bawera Kültür Bakanı "Hans Maier" ise 1943'd~n beri Kilise organistligi yapıyor. Venediği kurtarmak için düzenlenen festivali n kurucusu ve ya pımcı sı dünyaca ünlü kemancı "Uto Ughi " 6 Haziran'da Aya Irini'de Istanbul 'lu sanatseverlerle birlikte olacak. "Patore Piyano lkilisi", Gyorgy Pauk-Peter Frank!", "Mark Kaplan-David Golub", " Gülşen Ta tu -Ayşe Savaşır" festival kapsamındaki ikililer.

16 solist ve 60'a yakın topluluğun 140 gösteri sunacağı "12. Uluslararası Istanbul Festivali"nde önceki yıllarda oldugu gibi yine qıüzige ağırlık veriliyor. Bu arada çeşitli sahne sanatlan gösterilerine de tanık olacağız. tki senforuk konserden ilki Cluj Filaımoni ait. Daha sonra sırayı önceki yıl da festivale kanlarak ilgi ile izlenen Frankfurther ·Kantorei Koru su alıyor. Günümüzün en büyük kadrolanndan biri olan Frankfurther 22 ve 23 Haziran'da Aya Irini'de Cluj Filaımoni Orkestrası ile birlikte verec~i konserde Verdi 'nin Requiem 'ini seslendirecek. Solistler; .Gabriella Benackova I Sopı:amo), Işın Güyer IMezzo Sopranol, Atilla Manizade IBasl. Hollanda 'nın en eski orkestrası "Utrecht Senfbni Orkestrası " Ise 29,30 Haziran günlefi AKM Konser salonu'nda izlenebilecek. Şef: Hubert · Soudant.

fiıntasio Balesi 1978 vrlında kuruldu. Sanat .vlinetmeni Ole,q Dan~vski. Pro_ı:r-amda Kuitu C:lilü ve C.armen 'i ser[!,ile:yer.ekler.

Festivalin özellikle gençler tarafindan ilgi ile izlenen konserlerin başında Caz ve pop müzik dinletileri geliyor. Macari stan 'ın genç solisli "Kiari Katona ve grubu Locomotiv GT", Polanya 'dan "Big Band Warsaw" ve ABD 'li "Geny Eastman ve topluluğu " gençlerimize coşkulu anlar yaşatacaklar. Flamenko gitann ustalıklanndan "Paco De Lucia"da ilgi göreceSi beklenen sanatçılar arasında .

Orkestrası 'na

Folk müziginde ise Bolivya ' nın kadife sesli "Emma Junaro ve toplulu{(u" yer

sanatçısı alıyor.

1923 Istanbul do8umlu Leyla Genr.er ilne sahip bir isim.

uluslararası

sahneye ç ıkan · ilk Türk "Leyla Gencer'i bu yıl da dinleyecegiz. Ama ya lnızca bir kez. Scala

sanatçısı

Operası ' nda


Moskova 'run en iyı topluluklanndan biri olan "Mosk011a Oda Korosu " pek çok ö dülü n sahibi. Korunun sana t yönetmeni Valeri Polvanski. ·Her yıl festiva le özel bi r program ile . haz ırla nan Kültür ve T\.ıri z m Ba ka nlığı Devle t Klasik Türk Müziği Koru su bu yı l d a geleneksel mü z iğimi zin örneklerini sunm ayı sü rdürecek. A_vangil' Türk Mü zigi Orkes t rası ve Korosu, Boğaziçi Üniversitesi Tü rk Müziği Kulübü Koru su ile Ista nbul Be lediye Ko n seıva ı uva n Klasik Türk Mü ziği Korusunun geçen yı l olduğu gi bi lm kez de bP.ğen i t opl am as ı bekle niyor. _ver alan ti_va t ro l a ı" geç tiğim iz yı ll a rd a olduğu ı,ti bi bu yı l da zayıf, kalıyor. Yaban cı tiyatro t o pluluğu olarak valru ca "J. Szajne StüdvoTiva trosu ·· izlenecek. Toplulu k dü nyanın heme~ her yerinde pek çok kez sunulan "Replika" a dlı oyunu sergileyecek. He nü z kes inl eşmem ekl e birlikte Istanbul Şe h ir ve Belediye Tiyatrolan Kent Ovuncula n , Ankara Sanat Tivatrosu . Devekuş u K~bare Tivatrosu ile MSV Devle t Konse" •at u· van Tiva tro Bö lü m ü 'nü n festival kapsamında yer alması bekle niyor. Yıll a rdı r Klasik ve mod em bale türü nün en özı,ti.in örneklerini sunan Ista nbul Festivali ' n d e yine tüm dünyanın ilgi ile izled igi hale t opluluklannı izl eyecı>.ği z ; Rom en Bale Toplu· lugu " Fantasio Balesi"nin programınd a Kugu Gölü ile Carmen yer a lıyor. Ingiltere'nin ça{lda ş ve klasik ba le yapan· toplulugu "'Rambe rt Ba lesi" ile " Ça{ld aş Dani marka Da ns Toplulu{lu " ise digerleri . G eç tiğimi z yı l büyü k ilgi toplaya n "Senegal" da n sçı l a n nı n yeri n i bu kez "Tarihi Dans To pluluğu " a lıyo r. Yaş l a n 18 ile 25 arasın da Festival

A.tar.ar Pop Grubu ILJCom otiv

GT'nın sotıs ıı

K/ari Katona .~ita r "ve pi_vano çalmakta. Bir çok _va nşma da ödOI/er alan sa na tçı Mar.a ristan 'ın ileri !fP.Ien şa rkıcıla nnda n .

ka psamınd a

dt>.ğişen ya kın

gençlerden o lu şan toplulugun 500'e kostümü bulunuyor.

Halk dansla n nd an örnekl eri dört kez I sı a bul'lu izleyeniere su nmak üzere festivale

ka tılan "Sibirya Krasn o_varsk Topluluğu " Sovyetler Birligin de yaşayan Rus, Ukrayna , Be loru sı Nenetz, T\.ıvin t z , Hakas ve diger halkla n n da nsla nru topluyor, koruyor ve ke ndi _vorumuyla su nuyor. Diger yanda her festiva l progra mın a kah larak ilgi ·ve bı>.ğeni ile izle nen Kül tür ve Turizm Baka nlığı Devle t Halk Da nslan To plulugumuz 'u bu yı l d a d o_vası_va izleme o l a n ag ı bu l aca{lı z. Mi m ve Ku kla Gösterile rind e ise ABD'd e n Mi m sa n a t çısı James London iki gösteri ile _ver alacak.

-t Over Seventy + Events at the Istanbul Festival Twelfth Istanbul Festival will be he/d from 20 June to 15 Julv. The event s will bestaged ina numberofhi;torica/ bui/dings, inc/uding Yıldız Palace, the Church of St. frene, Rumeli Fortress and the Church of St. Antoine, as well as theAtatürk Cu/tura/ Centre and the Openair Theatre.

T'HE

The Festival wil/ "consist of over seventv events and 140 performance.~: the emphasis being on music, but alsa encompassing diverse el!amples of the st age arts. On 22 and 23 June the Cluj Philharmonic Orchestra will perform Verdi's Requiem at St frene Church accompanied by the famous Frankjurter Ka.ntorei Choir. On 29 and 30 June the Utrecht S_vmphon_v Orchestra will give a concert at theAtatürk Cu/tura/ Centre.

Chamber music is wel/-represented at this year's festival by such well-known names as the Alban Berg Quartet, the Pail/erd Chamber Orchestra, the 12 Cellists of the Berlin Philharmonic Orchestra, the Smetana Quartet and the Ankara Chamber Orchestra Recitals will be given by Peter Ka.tin, winner of the 1877 Chopin Award; organisı Martin Haselböck; violinist Uıo Ughi; and organisı Hans Mainer, former Baviaran Minister of Culture. Pop andjazz music are on the programme too, and dassic and modem bal/et displays include the Rumanian Bal/et Group, the Ramberi Bal/et and the Modem Danish. Dance Group. Fo/k daneing is represented by the Tahiri Dance Group, the Siberian Krasnoyarsk Group, and the nırkish State Fo/k Daneing Team. nırkish Classical music will be perfor-meil by four choirs ıınd one arehesira

Krasnoyarsk Halk Danslan Toplul~u Rus, Delorus, Nenetz, Tuvintz , Hakas, .e di&er halk danslan nı kendi yorumlanyla sunmakta.· DOnya nın d/JN bir ya nında gösteriler yapan topluluk bir çok /Jdal/ere sahip.

Fo/k music, opera and theatre are all on the programme, and American performer James London will preseni an acı of mime and puppest.


',•

•.. - ' t ,. \ \ .. "'" '4'-t: -.~

kültür

-«;.. '

•.•

~1

,.

-jı."l-•

..

"'

..·

J

Yazı:

Norah M. Title)'

Türk Minyatürleri

14

yüzyılın başlanndaki

Iran

sanatı

nasıl Çinli sanatçılann etkisi

• altında kaldı ise, 15. yüzyılın sonlan ve 16. yüzyılda Tiirk minyatürleri geniş çapta İran sanatının etkisi altında ....,. kaldı . lranh minyatür resimlerinin ana ~


özelliği romantik, ülkücü ve hayalper-esi olmasıdır. Yaldızlı gökyüzünde güneş daima açık ve mevsim daima bahardır. Türk sanatı bu romantikliği bırakıp , tarih

gibi gerçekçi konulann resimleri olarak mimari resimler ve haritacılığa yöneldi. 1514 yılında I Selim, Çaldıran Meydafranlılan mağlup etti ve savaş lazminan olarak tran 'dan yazma kitapçı­ lığın en meşhur ustalannı Türkiye'ye getirtti. Bunlann arasında ressamlar, süsleyiciler, hattatlar ve cilıçiler bulunuyordu. Ki 1516-17 yıllannda 700 'den fazla ailenin İstanbul 'a geldikleri kaydedilmek !edir. nında

Türk minyatürlerini İranlılannkinden gerçekçi konulararasında mey dan ve deniz savaşlan, ordugahlar ve saray hayatı bulunuyor. Resimlerde hisarlar, şehirler ile saraylar önünde sıralanmış askerler, gemiler, çadırlarveya saray hallo görülüyor. Ayrıca , franlı ressamiann kullandıkianna nazaran renk çeşidi daha az ve renklerdaha koyu . İnsaniann tasviri ayıran

fl'

bazen karikatür denebilecek kadar bir gerçekçilikle yapılmış . · 16. yüzyıl Türk minyatürlerindeki insaniann özelliklerinden biri de, uzun boyunlandır. Bu, lranlı şair Nizami'nin Hüsrev ve Şirin şiirinin Türkçe tercümesinin bir yazmasında çok belirgindir. 1550-60 yıllan arasında yazılmış bu eserin başka bir özelliği de her sayfadaki küçük, yaldızlı resimlerdir. Bu resimler arasında karikatürize edilmiş insan yüzleri, canavarlar, hayali kuşlar, hayvanlar ve çiçek motifleri vardır. Kazvini 'nin Aja ' ib al-makhlakat (Kainat Harikalan i adlı eserin Türkçe çevirisinde, astronomi, astroloji, dağlar, nehirler, bitkiler, hayvanlar, doğaya aykın yaratıklar gibi ressamlar için verimli bir ilham kaynağı olan konular aniatılmakla dır.

Topkapı Sarayı Kütüphanesinde padişahlann yolculuklan, seferleri, aile ve saray hayatı anlatan tarihi yazma eserleri bulunmaktadır. Seferleri konu alan minyatürlerde bina ve yer adlan yazılı olup, şüphesiz karlograf da olan Türk tarih

ressamlann·ın bilimsel çalışma metodunu gösteriyor. Tarihi konulan işleyen resimleri anlatırken Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan Surnamelerden bahsetmeden olmaz. Eşi olmayan bu yazma eserler bir tarihçi için bulunmaz bir servettir. Zamanın meslekleri, giysileri ve eğlenceleri canlı bir şekilde tasvir edilmiş . İstanbul ' un ahi ocaklan Atmeydanı ' nda ve Hipodrom'da III Murad ' ın önünden geçerken, ve Okmeydanı ' ndaki bayram yerinde III Ahmed'in önünden geçerken görülüyor. 17. yüzyılın başlanndan itibaren Türkiye'de yabancılar için albümler yapılmaya başlandı. Saray görevlileri, çeşitli mezhepleri n dervişleri , müzisyenleri ve kadıniann resimlerinden oluşuyorlar. Enderuni Fazi Bey'in Zenannamesi ve Kabusnamesi değişik uluslan n ve kadınlan ve erkek çocuklannın resimlerini ve tariflerini ihtiva ediyor. Zenanname özellikle çok ilgi çekici bir eser. Minyatürler arasında kadınlan hamamda ve Gülhane Parkında eğlenirlerken

gösterenler de var.


r,ı:ııı:ıtı:ı

TnwP.r TP.I'

14~

11

nO - n1 - 62


culture

Turkish Miniatures

By Norah M. Titley

ln

the same wav that earlv 14th centurv

Persian art was influenced by imported Chinese artists, so in the Iate 15th and 16th centuries Turkish minialures owe much to Persian influences. Persian miniature painting is above all an idea/istic and romantic art. The sun always shines out of a go/d s ky ina season of perpetual spring. Flowers and trees are in bloom and people are graceful of body and beauti.ful ojfeature. Turkish art developed .from this romanticism into a realistic style with a pre.ference .for illustrating .factual chronices and histories, and .for architectura/ drawing and cartograph_v. In 1515 Selim I de.feated the Persians u nder the fırst Safavi d ruler /smail I at the Batıle of Chaldiran and levied as tribuıe many of the most ski/led cra.ftsmen connected with book production. These included artists, illuminators, calligrap-' hers and bookbinders, and it is recorded that over seven hundred .families were taken to Isıabul in 1516-17. The Turkish artists were soan to deve/ap their owrı styles however.The subjects of battles, at sea and on /and, of encampments and palace activities are illustrated with troops, boats, tents or courtiers ransed in rows againts a background oj.fortress, city or pa/ace. A smal7er range ofco/ours, harder than that employed by Persian artists, was used, and peop/e were depicted realistica/ly, o.ften to the point of caricature. The long neck isa characteristic of Turkish people seen in miniatures, and is verv obvious in a Turkish copy of the Husrev ve Şirin, a poem by the Persian poet Nizami. This manuscript, of about 1550-60, is alsa interesting in having triangular thumb pieces on every pase, in each of which isa painting in go/d oj a caricatured Turkish .face, m_vthica/ birds and beasts, Turkish court officials, and other mot(fs such as .f/owers.

;·a'

The encyc/opaedia ib al-makh/aqat, (The Wonders o Creation J, was translated into Turkis bv Sururi. This work includes sections Ön astronomy, astro/ogy, mountains, rivers, flora , .fauna and monstrosities, andisa never-ending source of inspiration to artists. Topkapı Sarayı Museum alsa has a remarkable calleetion of chronic/e manuscripts concemed with the Sultans · joumeys, campigns, and domestic and court life. The campaign miniatures have the names of places and buildings written on them, which is typical of the professionalism of the Turkish ch ranicle il/ustrators, who no doubt were alsa cartographers. No seetion on chronicle il/ustrations would be complete without mention of the remarkab/e Surname manuscripts in Topkapı Sarayı Museum Library. These unique manuscripts are a histarian 's dream, .for they illustrate vividly contemporary trades, costumes and recreations.


ŞiŞLI• BEYOGLU • KADlKÖY • ERENKÖY •H IL TON • BIZIM TEPE •ANKARA •IZMIR •ADANA•BURSA• ESKIŞEHIR •ANT AL YA • MERSIN •SAMSUN


Open seven days a week from 9 a.m. to 7 p.m. Address: Nuruosmaniye Cad . 83, CaÄ&#x;aloÄ&#x;lu/istanbul Telephone : 520 91 33 - 522 21 92- 522 55 89- 526 86 52


Trabzon'da Bir Bizans Kilisesi

AYASOFYA "rkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinde önemli bir yerleşim ve ticaret merkezi olan Trabzon, aynı zamanda köklü tarihi ile de dikkati çeker. M.Ö. 750 yıllarında bir Miletos kolonisi olarak kurulan kent günümüze kadar çeşitli medeniyetler görmüştür . Bugün bu medeniyetlerin biçoğunun izine rastlamak mümkündür. Trabzon'daki tarihi yapılardan biri de "Ayasofya Kilisesi"dir. Kentin kuzeybatısında , kıyıdaki yol üzserinde bulunan kilise 1263 yılında Bizans Imparatoru 8. Paleogolos tarafından yaptırılmıştır . 1577 yılında bazı eklemeler yapılarak camiye çevrilen kilise, 1957 yı lında ise müze haline

T;

getirilmiştir .

Kubbesi dört büyük mermer sütuna oturtutan ve içi fresklerle süslü da geometrik motifler vardır. Kilisenin ve Indi'den alınmadır . Güney yüzü ise, imparator ve aziziere ait resimlerle süslüdür. Yine bu yüzde Havva'nın yaradılışı ve Adem'e yasak meyvayı ve r işi ile ikisinin cennetten kovul maları resmedilmiştir. Diğer duvarlarda da Hz. lsa'nın hayatı ve mucizelerle ilgili freskler yer almaktadır . Kilise'nin tabanı ise, geometrik motiflerle süslü ve renkli mermerlerle kaplıdır . Yine ba.zı kısımlarında kartat amblemi bulunmaktadır.

Ayasofya'nın dış duvarlarında içindeki resimlerin çoğu Tevrat

A Byzantine Church in Trabzon: Saint Sophia

T

rabzon is on importont commercial centre in the eastern Black Sea region, Which at the same time has o deep.rooted history. Thecityı.uosfoundedasa Mileton colony in the year 750 BC and since then has been the home of o series of different ciuilisations, many traces of which stil/ surviue to the preseni day. One of these acient bui/dings is the S aint Sophia Church (Ayasofya in Turkish) which ı.uos built by the Byzantine Emperor Pa/eogolos Vl/l in the year 1263. The church is situated on the coast road northwest of the city. In ı sn the church ı.uos conuerted into o mosque and seueral annexes were built. In 1957 it became o museum. The dome rests on four massiue marb/e columns and the interior walls are decorated with frescoes, many depicting scenes from the Pentateuch and the Bible. There are geometric mati/s on the outher ı.uolls. On the south ı.uo/1 are pictures of emperors and saints, the creation of Adam and Eue, Adam receiuing the forbidden fruit, and the expulsion of Adam and Eue from paradise. On the other walls are pictures of the life and mirac/es of Jesus. The f/oor is couered with geometric mati/s and colaured marble. The eagle emblem is repeated in seueral places.


DIŞ TiCAR II5T A .Ş .

CUM H UR! "E'f- ·BW l,VAR I 69i4 !ZMIR e TURKEY -· ~-

.

PHONE : (51) 122210 .(8-· LINES) ' - -.... . TELE X : 52 572 TKSN TR • 52 855 TKPK TR TELEF AX :· (51) 14 2512


röportaJ

GAZI KBlVIAL'Il\T KUŞLABI Yazı

ve

fotoğraflar: Şemsi

Belli

ocuktuk o zamanlar ... Tıpkı bu yazıyı süsleyen fotogra.fla.rda.ki IIlln1 nllniler gibi.. Şen.. keygısız ... Malatya'nın Arguva.n. ilçesine b~lı Yenisu köyünıiD ~!arında, baorırla.rında kuzular, d.a.n.a.lar peşinde koşan birer yavrukuzuyduk hep:lmiz. Köyüroüzde okul yoktu, oku.l'-yazar yoktu, yol yoktu. Arada sırada bOyO.k kentlere giden birkaç k1ş1n1n dışında tekerlekli araç yüzü gören insan da yoktu köyümüzde. Emmiler:lmiz, dayıla.rımız , her yıl harman sonu, heyvanları geceden yüklerler, Terazi yıldızı orta.la;yanda yola çıkarlar ve 15-16 saatlik bir yolculuktan sonra ancak va.rabllirlerdi Malatya'ya. Uç~ görmek, uç~a binmak şurada dursun, at arabası bile geçmemişti köyümüzOn kıyısından. Bazı ganler köyümüzıl çevreleyen yüksek ~ların üzerinden t®ıJ.tulu bir kuş uçar giderdi uzaklara. - Halit Dey:ı.l .. Bi guş süzıllüp geçlyi bizim ~ların üst başındanJ .. U~tusu gellyi gul~a... Ganadı var emme ganatlarını oynatmlyi bu guş ... Söyle görek Halit Dey:ı. , ne guşudur bu guş? .. Rahmetlik Halit Dey:ı., şehir görmüş yaşlıların en bilgilisjydi. ~arasından derin bir nefes çeker, sonra ~ır ~ır . tane tane şöyle derdi bize: O gö~üz guşun adı "Tjya.re" ... Gazi Kemal'in guşları ... .Angara şehriile gedlyi o guşlar ... Aradan çok seneler geçti Halit Dey:ı.'lar göçüp gitti. Bizler Halit Dey:ı.'nın yaşına geldik. Köye yol geldi, okul geldi. Tekerlekli araçlar geldi köyümüze. "Toma.fil" sözıiDü söyleyemeyen diller:lmiz, "Tıraktör", "Minibüs", "Taksi", "Uçak" sözlerini bülbül gibi

Ç

-l!lmmUerimis, dayılarımıa, ba'balarmus, ded.eıerimis, tekerıtıkll araçlara pek bi.JıemecWer.•. Ama btaıer, koDifU ~lerden gelen bir traktÖr yak&l&ymca dol'quveriyo1'1U ii.ltü.De ••• i.tanınıı•daJd gur'bet9i ba'balarmus, bolrtan mırvsimi iyi para Jauıanmıtl•raa "Gui Kemal'in Kufları"Da binip 91tbucıık yetifebiliyorlar bilıim topraklara ...

şa.kJ.ıruzya başladı.

Malatya'nın yOzı1ne kim bakar, İstanbul komşu kapısı oldu hep:lmize. Yabancı degiliz artık:, ~ların üstünden süzıllerek uçan "Gazi Kemal'in Kuşları"na. ~bir hastamız mı var? .. İki saat sonra Malatya'da THY Acentasının kapısında&lZ ... Türk Hava Yolla.rınm konuksever bacıları, üç kol~ kapatıp sedye ile ha.staını.zı yatırabiljyorlar, köy ko~ sedirine yatırır gibi... Ver elini .Ankara! .. Ver elini İstanbul! .. Bir-iki saat içinde Gazi Kemal'in kuşları konuverjyor ak bir güvercin gibi meydanlara. Yolsuz, a.raçsız, parasız, çaresiz ve umutsuz deglliz artık eskisi gibi.

- Bezı. (.Alatuı üatiiııdelıd.) Cahit BeW••• TenımdeJrt (Ku atın üıii.ııd.eld) femai BeW... Köye ge!4W gün hava 90k gli.lıe141... Ü'c; gün

ımıcam oeıu

110zı.ra bosclıı: Kar, fırtma bafla41 bilıim 4ııtJarda ... Karda araç geıeme• bilıim ~ •. Ama yarmld. uNa ywt1.ft;1rmek lbım k~ •• Atla4ılt atlara, 'ftl' elini Arguvıml •.• ~ 110zı.ra yollar ac;ılt.- Bir ıı- Mallıtya'da d.inlezı.ir •.• :.ne.t•bah dDiru Tlir:ıt Hava Yolları ... Ve bir:ıtac; ...ı 110zı.ra ı:.tazıJnıı. •• »eıu yoleullllu, :ıatı bile gli.lıeL .. ·


Birleşmiş

Milletler' de

Uluslararası Karşılama N

P.W York'daki

Hil'leıımiıı Milletlt~ı- TI'~kila-

tı Mı~rkedııde. çı~weleriııdP düıı_va' ııııı

birçok _veıiııdım I{P.Imiıı turist h'T'lrplaJ'JJı -· dan halkalar oluıımuş ::;ık ha_vaıılar l{iiıi'll'sımiz ııaşıııa_vııı . Bunlar. bazı Chr-istian Dioı-' un ı~seı-i olan ünitiınnalaı· gi,vdiklı"·i l{ihi. lıazı da sari. kimımo ve_va kalları l{ilıi milli gi_vsilt"·Jp sizimi k;.ıı-:ııla_valıilil'ler.

Bu sempatik. diplomatik ıı ~hherll'r. _viııııi ­ ulusu temsil ediyor ve _vimıi dola_\1rıda vahancı dil komışuvorlar. . Teııkilat Mm·kezinin _va_vınladıgı rak;.ımlanı l{iire Hirleıımiıı Milletleı•' i ı.,tüııde _vaklaııık 3000 heş


foto röportaj dolayında

turist

sayısı

yaıım

ise

ıdyaret

ediyor. Yıllık ziyını!tçi milyonun iizmindn.. Siizii

edilen şık ve dq:,'işik ı-:iysili hayanlmın sa.\~sı 36.. Tamamı 41 kişi olan rehlxw kaclnısuncla 5 de erkek var. Birl eşmiş Mill.,t ler Rehberlik Şubesi Başka­ nı

F.lainıı Fnınman · ııı

vııı'digi

bilgi.vı• giinı.

teşkilata

mhbnr olahilmmıin şar1laıı oldukça zor. Çok iyi dıırm :edP Ingilizce. mı az hir' ikinci dil ve ~'Üksek öj:,rrtmim şın1 . Ayrıca ada.v larda. zeka, herduruma uyabilme. kişilik vı• kıınıısına yetenııgi . insanlam karşı ilgi ve Biı·)pşnıiş Millet ler pnınsiplı,ini bmıinısıımiş olma şar1 l arı da aranıvor. Gı•çf'n vıl ınşkilata n!hiM•ı· olmak için ı;aşvuran vı• · vııkandaki şartlara sahip 400 m(iı'aı:aat çıdan · a ncak 2S'i, iiç a.~ı mfılakatı l(eçebilmı•k kadi'Olara alınmış. Tabii ı-,'irdikten sıınra da iş bitmiyoı·. (\: haftalık yo;:,'lln bir lnı-,'ilizı:e kuı'Sundan sonra Ridı!şmiş Milletleri'in pnınsipiPıi m yapısı da bir başka pi'Ogramın konusu .. Ayrıca biliıwn lisanlaı·da rehberlik kurslan da vın·. 1şe başlayan mhbeı~ lerin çalışmalan sll'asında u.vaı:aklaıı kurallar şöyle :

Rehlw.rler. turistlı ~ri n sonılarına diplomatik ve hoşl(iirülü ı:evaplın· \'l'ıııwk Zot'lııııla . Bu arada sık sık Bidıışmiş Millııtleı' in kamrlaıın­ dan bilı-,'i l er aktannalatı vn daima kı•ndi ülkelerinin dP.jlil. Bir'll'şmi ş Millı!tlı•ı·iıı giiı·üslı~ rini vansıtmalan zoı'lınlu . Rehlx!rlıwin anlattıklaıı arasmda Hidesnıiş Milletlııı· binasının dı!j:,'işik minıaıisi ,.,~ ü,vıı

ül kdeıinin bagışladıklaıı lıir miize ohıştm·alıi ­ sayıda degedi sana t esel'lm•i

lecek kadar çok var.

Yazın hazeıı ı-,tündP lıeş ıin vüriidükleıi vol vedi

tur yapan nıhlM~rle­ buçuk kilometnıyi bul~hilivor. Yorı-,~ınlt;klaıına ı·aj:,rıtwn daima ı-,tüleıytlzlü ve tatlı dilli olmak zonındalaı·. l!lS2 yılında başlayan bu tul'lın·a şimdiye dı!k 27 milyon kişi katılmış vi' hepsi olumlu intilıalarla ayrı lmış.

Birleşmiş Milletlerde görev yapan rehberler çeşitli uluslardan gelme... Içlerinde zencisi de Çiniisi de, Avrupaltst da var. Tümü birkaç dil biliyor.


THY ile UQanlar

Okula gidiş ve dönüşlerini Türk Hava Yolları ile yapan üç küçük kardeşİnıizin

öyküsü Zeynep, Fevziye ve Arda 'nın hafta sonları uçak yolcu luğunda geçıyor

FEVZİYE UZUNKAYA 9 1'emmıı>: 1972 lstıınhııl ı/tJ/lıımlıı. /zmir Öu:l Fııtih Kıılrji'nıle ııkıll'tJr 1/l;ı>:ırltk su11{1 Almıını:a hillilmill. 1/ktJkıı/ıı i\t~rkr.-/. 1-:t:?.ıı:tb;ış," ilktJkulunı/;ı 1Km1ııl-lst.l lıilirdi.

bütün ~:ocuklaıımız . mu denıeli l. okulagidiııve diiniiıılerini ambayla, otobüsle, nıinibüsle ya da yaya olarak yaparken. Istanbul'lu ü~: öğmnci çocuğumuz Türk Hava Yollannı tıırcih ediyor.

O

ı·taokul çağındaki

Hü(va Koçyiğit

l çoj:,'lınluğu

!Sa natçı /

Her zaman THY'nı tercih ederim

• I

lk bakıııta , sizleri olduf,'lı kadar bizhıd de ııaııırtan lıu haber, THY ' nın son IstanbulIzmir seferlerinin birinde. ikisi kız hiıi oğlan . eli okul çantalı üç öğrımci_vi . son aylaı·da herdaim aı-alanncla görım uçuıı personıılinin de. sümkli lstanlıul - lzmirarasıyolculukyapan yolculaıınıızın da dikka tini çekince, lıu ilginç yolnılannıızla gökyüzünde kısa hiı· söyleııide bulunduk vıı ıınlann ağzından mesı ılenin aslın ı asımını l:Kiylece öğmnmiıı olduk.

• I

arihini anunsamt_vıınım ama; ilk uça!la lıinciWmden h"ri .van/w. yurt i(:i dP.Ril vttrtdışt .w:vahat/.,rimde d" T.H. Vııl/annt tı•rr:ih ,;derim . Hı;r ~eçı:tı .~elişı:n ı·e ça;ıclaş bir hm·a vıı/ıı ıı/manın (:a/msında ıılan Milli hawı vıı/u,;.,uz T./1. Vııl/an i/ı: lıir 1Yirk ıılarok bc:nd" :~urur clıı.vmaktıı.vım. Vurt dtşı .w•vahatlerimclwı

T

ZEYNEP SARIBEKİR 20 Sulını 1973 lstıınhııl ı/tJ.fl,um/u. />:mir Ö7.cl Fatih Knlr,ji 'nıle tJkuytJr. /lııztrltk .<tn((l NtJ : zxmı. llktJkulu 19 Mııyts ilkııkulunılıı tlslnnhu/1 bit irı/i.

liııiktıı lıi.vogmfilerini

ve fotoğraflaıını sun üç küçük kardeııinıiz, aslım lstanbullu olup. kolej giriıı sıııavlaıında tutturduklan puanlar gerııf,ri , tahsillerini lzmir'deki özel okullarda sl'JJ'düımektıı_vmiııhw m eğer... duğumuz lıu

tliitwrkon ucuAm

ocuklanmıza

· "büviiviince ne olmak istersin'>" diyı~ soran ve çoğu ı,:ucukla­ nmızdan da "Pilot " karııılığı alan lı . klerden olmadığı mız için, " uçuıı korku su " nedir bilmeyecek kadar olı,'lın olan bu küçük öğrenci kardeşlerimize "meslek seçimine" dair hiçbir soru yiineltmedik... Ve Zeynep Sanhckir. Fcvziye llzunkaya, Arda Artun kardeıılerimize. gerek öj:,trenim ha_vatlannda, gerek öğrenim sonrası hayatlannda haşan ve mutluluklar dileverek. vanlanndan aynldık. · ·

ktmciitni

m·imt~ ginniş

7: H. Yn/lamwı

lıiirıı ı·ı:

lt:rminal ~iirı:ı·lilı:rinin çalışkan işhi/en ' '" .vardtmı:ı ııluşlan , .~iil"r yii7lii h"'tr:slerimi>:ill 7Yirlc Kııdı11ma yaktşall titiz ı:ı · snhiplif!,i, lwptwı pilııtlannıw.m 1Yirk Hı11 ·a Kıtwetlı•rinclt • _wtiş­ miş, dımıif!,imli iistiin -'"'""wkli pi/tJtlar ıı/ıışıı ii>:d/ikl" tl('tı/lt piste ilielirirken i(iislt!rdikleri maharetlt~ri ....avnsindt~ kmıciimi hnr ?.mnan mnn(vet, .~ii\'tm ·,.,~ hıw.ur içindt~ hi."-W!cft!rim.

•• O

ykümüzün daha da garip olan tarafi: lıu kü~: ük kardeıılerimizin. hafta içi günlerini lzmir'deki özellıir .vurtta \ 'll okudulJan okullarda geçirdiktıın sonr-..ı, hafta sonlannda THY' nın 349 sefer sayılı uçağıyla lstanh~ıl'a geri diinmelııri .. . ve aileiminin yanında sadece iki gün geçirip. pazaı· ı,tiinü veniden vola kovulmalan , vani : THY' nın 'uçağıyla l~mir'e, okullanna uç;nalan ...

i(.·indt~

~ibi his.,,clivnnmı. 1Yinı

BAŞKALAŞIM Türlt Hava YoUan'nın son zamanlarıla gösterdiSi lıaşkalaıım , beni çok memnun ediyor. ~çen ay kanın ve 10 aylık kwrnla Frankfurt'tan geldik. Yolculuk sırasındaki servio ve hostesımn yavrumuza kaJlı ilgileri bizi etkiledi. Oogııısu hayran

ARDAARTUN

kaldık .

Şener Giın

{4çi)

1973 Istanbul ıitJ/lum/u. lstanlıu/ l'eni !.event ilkııkulu mr.-/.unu. l?.mir ('.amlaroltt Kıılrji'nde ha?Jr!tk .Wn({tntln ııku_vor.

KUM nRTINASI Türlt Hava YoDan pilotlmnııı malwetiııiherııımuı talı.dir dıııiflmdir. Bunun~on Onıe!IW ~yaşadım. Odele·~ uçaıbn çi!lOıı llııeriııde ınOdıit bir kum fırtınasıııa yWiaııdık.. Oysa, bu fııtmayı pilotlanmızın malıardi ile bwız beluıı ~~~atarak., salimaı Cldde'ye iııdik. TOm ekibi k.utlanm.

Osman

Tarakçı

{4çi)


"Mustafa Kemal, Selanik civarmda İskender'in dotduğu yere yakın bir mahalde dünyaya gelmiştir. Bir gün O'nunla konuşurken bu tesadüfe işaret etmlştlm . "Mukayese burada sona erer" demişti. 'İskender dünyayı fethetmlşti, ben böyle birşey yapmadım. O dünyayı istila edeyim derken kendi vatanını unutmuştu; ben kendi vatammı hiçbir zaman unutmayacatım.! " Kont De Chamburn elanik; bugünkü Yunanistan'ın ikinci büvük kenti. Dünkü Osmanlı lmparatorlugunda en önemli yerleşim merkezlerinden biri ; Makedon ya' nın göz bebegi!

Bu cv. 14 y <~şınd a ~l.ın astır A skerı Okuluna gı dınccyc kadar kuçuk Mustafa'ya yuvalık v.ıp.ı ­ caktır. O Mustafa da ileride. Yirminci Yuzvılda .

Ondokuzuncu Yüzyılın son çey rcgindc Selanik . Osmanlı politik hayatında ortaya çıkacak önemli ge lişmelere beşiklik ederken. keıuteki bir cv de bebek Mustafa'nın beşigini barındırmaya başla­ mıştı. Yıl 1881.

kurucusu

S

dum'a\·ı derınden etkilcvcn kişılerdcn bi rı : Turk millet( için çnk daha ö ııemlı~i . Yeni Tlırkı:vc ' nin ol acaktır .

Nevazık ki. bu gelışmeler sır,ısında . Selanık uc. Selanik ' teki "E v " de Aıı "~· urt ' t,ııı .ı y rı

ka lmışlardı.


tarih/ history Bu acı gerçek ancak söz konusu evin Türkiye'ye getirilmesiyle aşılabilirdi. Ve evle de oldu. Evin bir modeli Ankara 'da inşa edildı. O dönemde bu onurlu görevi üstlenen Nurol Inşaat Şirketi. derhal çalışmalan başlattı. Bu amaçla, mimar, ·mühendis. fotografçı gibi teknisyenlerden kurulu bir ekip Selanik'e gönderildi. Binanın bütün dış ve iç teknik ve estertk özellikleri; içindeki tüm eşyanın nitelikleri en ince aynntısına kadar saptandı. Dönemin Devlet büyüklerinin destegi ile sa$\lanan arsa üzerine Ata-

türk'ün Selanik'teki evinin bir kuruldu .

eşi

Ankara'da

Binanın dış görünüşü ve iç bölümünü belirleyen planından. içindeki mobilyasına ve kullanılan eş­ yalara kadar herşey orijinaline benzetildi. Bu ugurda hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı. Sonunda, fotograflardan da anlaşılagı üzere. Selanik'teki aslından ayıredilmesi güç yeni bir Atatürk

Evi meydana getirildi . Hazırlıklarına başlanmasından açılış

törenine ka-

dar sekiz ayda gerçekleştirilen bu eser. Atatürk'ün IOO'üncü dogum· yıldönümü 'l'eSi!esiyle Türk müteşebbisinin bir katkısı olarak Millete hedive edildi . Bugün Ankara Atatürk Orman Çiftligi arazisin de herkesin kolayca gorebilecegi ve ulaşabilece ­ &i bir yerde bulunan "Atatürk Evi" kültür mirasını koruma çabalarının güzel bir örnegini vermek üzere. mlize olarak Türk vatandaşının zı ­ varetine sunuldu .


guide TOrk Hava Yollar•. MOracaat ve Rezervasyon·Turkish Alrllnes. Information and Reservatlons. ADANA: .Stadyum No: 1 Tel : 12399/ 19551

Cad .

ABUDABI GSA: Sultan Bin Yousul and Sons Travel Sheikh Handan St. Abu-Dhabi Tel : 33876/326260-49 AMMAN: GSA, Sky-ways T T T SaiVKing Husein Road Tel : 39575 AMSTERDAM: Leidsestraat 61017/ PA Tel : (020) 227984/ 227986/ 227987 ANKARA: Hipodrom Cad Gar Yanı Tel : 124900/ 43 124900/33 - 12491 o - 126200/8 ANKARA: Kavaklıdere , Atatürk Bulvan 167/ A Tel: 17086 - 255258

ANTALYA: Hastane Cad . No: 66 Özel Idare lşhanı Tel : 13 830 - 23432 Kargo Tel : 12 830 ATINA : Ph ileltion Sir 19 Athens 118 Tel : 322 0561 / 322 1035/ 322 2569/ 324 6024/ 324 5975 BAÖDAT: Hamed Hasan ai -Obaidi Travel OFfice Seadon Str lskender Stephan Bui lding Ba{Jhdad Tel : 884755/ 881383/ 882168 BERLIN: Budapester Sir 186 1000 Berlin 30 Tel : 2624033/ 2624034 BROKSEL: 51 Cantersteen 1000 Bruxelles Tel : 512678/ 5126792/ 5117676 BURSA : Cemal Nadir Cad . Kocag il Apt.

Tel : 21866/ 11167/ 12838

CENEVRE: 113RueChantepoulet 1201 Geneva Tel : 316120/316129 CIDDE C/0 ABC::Travel Ageney King Abdulaziz St. Bahomdein Bldg Jeddah Tel : 6447274/ 644380/ 6425910 D AH RAN GSA ABC: Travel Ageney King Abdülaziz Sir Al Khodarı Bldg Al Khobar Dhahran Tel : (Memleket Dahil i) 038947917/ 8954904/ 8950044 DIYARBAKlR : lzzetpaşa cad . Demir Oteli A l tı Tel : 12314 - 11674-10101 DOHA-KATAR: Al- Rayan Travel Ageney GSA. Tel : 329099 - 321237 323963 DUBAI : Sweedan Trad ing

company Tel : 660601 DUBLIN : GSA. Aer Lingus-Upper O Connel Sir. 40 Dublin Tel : 377733

DUSSELDORF: Graf Adali Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel : (0211 ) 37 4080/89 ELAZIÖ: Rızaiye Mah . Şe­ hit llhanlar Cad . No: 26 Tel : 11576-12300 ERZURUM : Hastaneler Cad . 38 Evler No: 26/ B Tel : 11904 - 13409 FRANKFURT: Baseler Sir. 35-37 6 Frankfurt/main Tel: 706114/ 253031 / 2430321253033 GAZIANTEP: Atatürk .bul. No: 27/ C Tel : 15 435 - 20 382 HAMBURG : Adenaur Alee 202000 Hamburg 1 Tel : 24 14 72 - 24 17 73 HANNOVER: 3000 Hannover Lange Laube Str. 19 Tel : (0511) 326087/ 326088 ISTANBUL: Abide-i Hürriyet Cad . Vakıf lşhanı Kat : 2 No. 154-156 Ş i şli Tel : 146 38 48 - 1402316 146 40 17 IZMIR : Büyük Efes Otel i Altı

THY UÇAKLARlNDA UYGULANAN GQMROKS(}Z iÇKi VE SIGARA FIYATLARI

YENI RAKI CEP WHISKY GORDONS CiN WHISKY

KAYSERI: Serçe Önü Mah Yıldırım Cad . No: 1 Tel : 13947/ 11001

(White Label , White Horse, 100 Pipers , J . Walker, UB B. White, Haig, Ballantines, Long John) JB B .

~gg:~

; :::;:;:;::;::;:;;::;;:::;:;:; :;;::::: : ;:;;;: ~g: = g~

ii~i~~~:T ~~:!.

~: :~~

DUNHILL

KAHIRE GSA: lmperial Travel Center. Mahmoud Basslouny Sir. Tel : 74336/73349 KARAÇI PAKTORK: Enterprises 9 Sea Breeze Plaza Shahran E-F aisal Karachi Tel : 514038 - 514063

Turkis Airlines in flight price list for spirits and tobaccos

~~~~6~~MSUN

Tel : 141220/ 141221 / 1412221141223/ 141224/ 141225/ 141226

K S

....... .......... ... .. .... .... ...... ............... 20 - DM

~~~~0~·· · · · · · 105·· · · · · · · · · · · · · · · · · ~: ~ ~~ Yukandaki fiyatlar dergimizin bastm tarih i itibariyle geçerlidir.

KONYA : Mevlana Beled iya Sarayı Tel : 12032/ 10000

Cad .

KOPENHAG: Ved Vesierport 6-1612 Tel : 144999 Cophenhange KÖLN: Deichmann Haus. Bhnhof-Vorplatz 7-9 Köln 1 Tel : (0221) 13407/ 134072 KUVEYT: Alkazemi Travel Agencies "Aiabrar" Homaizi Bu ilding. Fahat Salem Str. Kuwait Tel : 420777/ 412593/ 412907 . LEFKOŞE: Cengiz Han Sokak. No. 5 Köşklü Çiftlik. Nicosia Tel : (020) 71061/71382

LONDRA : 11-12Hannover Sir. WIR 9 HF London TP.I : 01-4999247/ 4999248

MALATYA : Dörtyol Halep Cad . No. 1 Satış Bürosu Tel : 11922 - 14052 MERSIN: Mersin Beledi yesi , Ulu Çlarşı. No: 22/ 24 Tel : 15232 MILANO : Via Albricci 3.20122 Milana Tel : 866350/8056233/ 8053976 MONIH: 2 Bayern Str. 4345/ 1 8. München Tel : 539415/ 539417/ 539418/539419 NORNBERG : 8500 Nürnberg Am . Plarres 8 Tel : (0911) 265301 / 265302 PARIS : 34 Avenue L'Opera 75002 Tel : 2651710

de

RIYAD GSA ABC:Travel Ageney Al Arbaeen Str. Riyadh Tel : 4779003 - 4779055 RIZE: Belediye Karşısı Tel: 1007 ROMA: Piazza della Republ ica 55 Rame Tel : 4751149/ 4743556 ROTERDAM: Weena 140 3012 cr. Tel : 332177/ 332465 Rolterdam SAMSUN: KAzımpaşa Cad No: 11/ A Tel : 13455 STUTGART: Lauten chlager Str. 20.7 Stutgart 1 Tel : (0711) 221444/ 221445 STOKHOLM: Vasagaton 7. 10120 Stockholm Tel : (08) 218534/ 218353 ŞAM

(Damascus) GSA AI-Faradees Travel and Tourism Ageney P.O. Box 6132 Hayssalon st . Dar el Mohandiseen DamascusSyria

TAHRAN: 4000 Avenue Hafes 3 rd . floor No: 7 College - Crosing Tehran Tel : 669026/664609 TOKYO GSA JAL: Daini Bu ild ing Merunouchi. Tokio Tel : 743551 TRABZON : Kemerkaya M ah . Meydan Park ı Karşısı Tel : 11680/ 13446 TRABLUS : Muhammed Megarif Sir. Cezayir Sq Tel : 38236/ 48798 Tripali VAN: Enver Perihano{Jiu Iş Merkezi Cumhuriyet Cad . 196 Tel : 1241/ 1768 VIYANA : Opern'gasse 3.1010 Win Tel : 563796/ 563768 ZURIH: Tal S tr. 58.8001 Zurih Tel : (01) 21185767/ 2111070/ 2110071


·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· •·•••••••••••••••••••·•·················· ;.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.. ::::;:::::::::::::::;:;:::::::::::::::::;

}1 . Adres:

M. Çakmak Cad. 61 NB/C lskenderun Tel : (881)18700 · 01 · 02 Telex : 68147 ERS tr · 68150 ALDA tr Telecopy: (881) 15102

ll

.

M ..ALI~RS0~ International

~----~-~UD~

'Jin.,..,n-. Co.

and

·---~

.................................................................. .


iSTE MUHALLEBİ , •

OLIMPIYATI D

ünyanın pek çok yerinde çeşitli isimler altında olimpiyatlar düzenleniyor. Bunlardan biri de Ingiltere'nin Kent bölgesinde her yıl dü zenlenen "Muhallebi Olimpiyatla-

rı " dır .

Ilginç yarışmaların düzenlendiği bu olimpiyada, amatör değil dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel yarışmacılar katılır. Olimpiyatın önemli kurallarından biri yarışmalara ilginç kıyafetlerle·

iştirak etmektir. Örneğin , bu yılki yarışmalarda 19. yüzyıl ve uzay

çağı kıyafetleri kullanıldı.

Ditton köyünde düzenlenen olimpiyatta, muhallebi atma yarışı yumurta atışları da yapıldı. Muhallebi yarışının kurallarına gelince: Yarışanların arasındaki uzaklık 2.71 metre olarak tespit edilmiş . Muhallebiler atılırken de, omuzlardan yukarı tutulmayacak ve çapları 25 cm'den fazla olmayacak. Puanlar ise şöyle veriliyor: Yüzlere isabet eden atışlar için 6 puan , omuzdan yukarıdaki bölgelere isabet eden atışlar için 3 puan ve vücudun diğer yerlerine isabet eden atışlar için ise 1 puan yazılıyor. Tabii ki , seyircilere isabet eden muhallebi atışları ne yazık ki hiç puan alamıyor! Bu zevkli olimpiyatın sonunda gerek başarılı, gerekse başarısız . olan tüm yarışmacılar , gelecek yıl tekrar buluşmak dileğiyle Ditton köyünden ayrılıyorlar. dışında,


Elektronik telefon santralı Spacenet 'in tüm modellerine Çağn Kayıt Sistemi eklenebiliyor. Çağn Kayıt Sistemi, görüşmelerin zamanım, süresini, maliyetini, arayanı, aranan numarayı ve diğer önemli bilgileri, anında yazılı olarak veriyor.

M~1ia.'S North.•rn flı:ociFJC T.•l.•tomumA.os,;;;;A S

Çağn Kayıt Sistemli Spacenet kullamyorsamz, haberleşme giderlerinde büyük tasarruf sağlarsınız.

Elektronik Özel Telefon Santralı

spaceLKU§if

Alemdağ Caddesi, Ümraniye, Üsküdar, ISTANBUL TEL: 335 1100 TELEKS: 22413 netf Ir. ANKARA BÜROSU: Sümer Sol<. 39/ 4-6 Demirlepe, ANKARA TEL: 29 93 90 TELEKS: 42472 nela Ir. iZMiR BÜRO: 1380. Sol<. Alyans Apt. B-Blok No: 2 Kol4 0 .7 Alsancak, iZMiR TEL: 21 65 06 · 21 18 95


The best of Turkish produce from llırkey's "export specialist" ~

Fresh and dried fruits and vegetables Apples, citrus fruits, fıgs, peaches, melons, watermelons, aubergines, green peppers, cucumbers, onions, garlic, potatoes, ete. Canned foods Vegetal oils, tomato paste, pickles, instant meals, black and green olives Meat, dairy products and fish Meat, cheese, eggs, crayfısh Grains and pulses Lentils, chick-peas, biscuits Beverages Fruit juices, wines, vinegar Herbs and leaves laurel leaves, sage, oregano, vine leaves, liquorice roots

iZDAS•

!ZMIR DIS TICARET AS

I-ı H3 3-ı ('i li nes), 2'i 03 80 ( 'i lin es) Tlx: 52687 izd ır. 'i269'i izda ır Ankara Office: Atatürk Bul\'arı I99 1A-20, Ka\"Jk lıd ere - Arıkaı-.ı TITRKEY Te l: (-i 1) 26 60 28, 28 09 66, 2H 70 Ol Istanbul Office: Cumhuriyet Cad. Merkez Apt 163 I, ı Iarbiye - i sıanhu liTIJ RKEY Tel : (I) 141 6-1 'i6, 14 I 64 )7 Tlx: 24668 [Jtıde ır

Head Office: 1379 Sokak 'i9 7. izmirrn JRKEYTel: ('il)


Binbir

s

canıdan yapılan

dünyasında, şimdi değişik türde çalışan bir resim sanatçısı var. İnce şeffaf renkli camlarla birbirinden ilginç

anat

tablolar yapan bir

sanatçı. ..

Feridun Asri Du ra, 30 yılı aşkın idarecilik mesleğinden emekli olduktan sonra, amatör olarak bu tür resim yapmaya başlamış . Başlarda birçoklarını şaşırtan Dura ' nın çalışmaları, daha sonraları son derece ilgi çekici duruma gelmiş . Belki de bu türün tek temsilcisi olan Asri Dura çalışmasını şöyle özetliyor: - Incecik camlan renklendirdikten sonra, elmasla binlerce parçaya kesiyorum. Sonra eskizini yaptığım resmin üzerine tıpkı fırça darbesi gibi çalışarak renkli cam ları yapıştınyorum . Bu çalışınam sabır istiyor. Ben de bu sabn gösteriyorum.

tablolar

Dura' nın şimdiyedek yap tığı tabloları Anıt Kabir Ankara Resim Heykcl Müzesi, Esenboğa Yabancı Konuk Evi ve Hava Limanı , Çiğli Hava Limanı Şeref Salonu, Harbiye Ordu Evi ve Yeşilköy Dış HatlarTerminali THY salonunun duvarlannda tarihi yaşa tmaktad.ı r.


eglencelik

o e

o o o o e

o

•o o o

Soldan Sağa 1- Afrika kıtasında bir ülke 2- Bir kişi veya birşeye karşı aşırı sevgi duyma, Varmak, erişmek 3- Lityumun simgesi , Değuma yardımcı olan uzman kadın , Fransa'da bir dağ 4- Bir okyanus adı , Sağırsaklar (Eski dilde) 5- Bir "uzunluk ölçüsü birimi , Bir sayı 6- Tahılın toz haline gelmişi , Geri gelmek, dönüş , Amerikan zenci şarkılarının geliştirilme­ sinden meydana gelen müzik türü (qkunduğu gibi) 7- Etrafı su ile çevrili kara parçası , Bir kadın adı 8- lnandırma, Elçilik uzmanı 1OBankaların tasarrufa verdiği , ~üstahkem mevki 11- Ormanların hakimi bir sinema kahramanı , ıçel'in Tarsus ilçesinde bir bucak 12Meydana getirme, yapma, Mitleri inceleyen bilim . Yukarıdan Aşağıya

1- Bazı yiyeceklerin bozulmasın diye içinde tutuldukları tuzlu su, Boru sesi. 2- Duyan , Bozuşukluk, arasızlık 3- Ilave, Litrenin yazılışı, Türkiye'nin başkenti 4- Yurdumuzda bir deniz 5- Rutenyumun simgesi, Türk müziğinde bir makam adı , Aşı n d~recede büyük 6- Bir işi yapmak için kullanılan araç, Nikelin simgesi 7- lçinden kolayçıkılamayan geçit 9Kemiklerin topar1ak ucu, Tersi herhangi bir iplik, Tersi bir sıfattakısı1 0Turunçgillerin bir diğer adı , Tersi olmaktan emir. 11- Bir ay adı , Ankara ' nın ilçesi, Tersi bir harfin okunuşu 12- Bir kadın adı , Tesir.

ON LIRA DAHA

Müşteri, eczaneden ağrı dindirici hapİar a lır ve ç ıkı p gider. Arkadan eczacı güçlükle ve nefes nefese müşte riye yet işir: " Bayı m , bayı m size yan lışlıkla Arsenik ver miş tim." "Ne? .. Peki şimd i ne olacak?" "On lira daha vereceksiniz." DUA G emi batmak üzere. Kaptan mü retlebatı toplay ı p , sorar: " Aranı z da gerçekten iman ile dua edebile· cek biri var mı?" "Ben k aptan ım ." der biö ileri atı l arak. "Mükemmel" der kaptan. "Ötekilerin hepsi can yeleklerini giysinler. Ç ünkü bir can y eleği noksanımı z var."


Years of Trust

We have been serving world wide shipping since 1946. We have always been able to solve our clients' problems, whatever they may be, however complicated. If you have problems in locating an agent at Turkish Ports, if you are locking for a reliable broker, if you need forwarding or transit transportation for your cargo, please, contact us. You will see that it pays to trust us.

H E ,\L)

\) f 1 l C [ - -- - -Acar Caddesi No. 48/1 KINAY Archway BANDIRM A Cable : KINAY-BANDIRMA Telex : 58144 KNAY TR . 58123 DOCK TR : 58121 ARKI TR Tel : (198) 11072-13020 13021 - 13831 Kaşif

ı.: M IR

lST AN BUl -

-

-

Cumhurıyet Caddesı

No: 279

1479 Sok No 16/ 26 ADLI Han Kat 2-3 Alsancak -lZMiR Harbıye - ISTANBUL Cable KINAY iZMiR Cable : RIZNAYSHIP -ISTANBUL Telex : 52592 KNYA TR Telex · 22826-a•b KINY TR Tel . (51) 21 10 50 Tel : (1)1410217(41ınes ) 214964

IZ M IT ( DERIN C E )

M ERSI N

Leyla Atakan Caddesı No 3/ 5 APEAS -KINAY Buıldıng Cable KINAY-iZMIT KOCAELi Telex 33220 RKVA TR 33143 DOLK TR Tel (211)10203 - 11577 14964 - 17801

Cemıl Şerıt

~t UD AN YA

Mah. 27 Sak. Cumh urıyet Meydanı Çelebı Han Kal 5 D. 30 MUDANYA MERSIN Cable . KINAY-MUDANYA Cable · KINAY -MERSIN Telex : 58144 KNAY TR Tel : 61 Telex . 67205 UNM TR Tel · (741)12665 16323

AGENTS AT ALL TURKISH PORTS

GE M LI K 1 Nolu Cad. D emi rsubaş ı

Mah. MültüOQiu Hüseyin Taran Apt. No. 9 Kat 1 GEMLIK Telex : 33220 RKVA TR Tel : (2 511 ) 2036


Kaleterasit hazır sıvalarının 26 değişik rengi ve 5 değişik tipi vardır. Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Tatbikatı çok kolaydır. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarınızın dış cephelerini güzelleştirmek için yapacağınız en uygun seçim Kaleterasit'tir.

11Im0m7E!rasil"akıllı secim"

w=.. tı.rilc"·

SlVA SANAYi A . Ş . Reşit Paşa Cad . No: 125, Avcılar - istanbul Tel: 573 48 87


.....·

/(

D

} '

....

.V

.

z.

i

... \.

o

.....

c

....... 1 1

1\

11 1 ,/

1;'

r•

' \

\ -<. \ ·-::.

', ... \\1


.f"(/ ) S'p~ lfl

i

/!·'-

'V

",.

··.,1 ...., -' i ······ .....···· ······-·~(Y ····· .... ~\···· 1.

"··················· .····

\

IJ

1

··..

... j DOMESTIC ROUTES IÇ HATlAR •o

.,:, J.....

"" // /

.....

...:ı-.:;,::,, .........···

1


Whenever you need a bank in Turkey, look out for an İş Bank, Turkey's largest commercial bank. Iş Bank has 898 branches throughout Turkey, so you shouldn 't have to look too hard.· · _Inside, you'li not only :ftnö'_a warm welcome., but also I rarıge of mod-

em professional banking service s. So the ne . hmeyöu want to change money, or need any of our other facilities just pop in where you see our sign.

iŞ~KII

'1 ' pronounced as in 'I'ıırkisb, means business.

1984 05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you