Świat KSIĘGOWYCH 3(57)/2020

Page 1

Świat Nr 3(57)/2020

KSIĘGOWYCH

Pismo bezpłatne ISSN 1896-5040

Księgowi

w czasie pandemii

Ucz się, ucz... Firma

w nowej rzeczywistości

JPK_V7 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce istnieje od

1907 roku


Wydawca: Rachunkowość sp. z o.o. rachunkowosc.com.pl

poleca

Z nami zamkniesz księgi bezpiecznie

Zamknięcie roku 2020 ● roczne sprawozdanie finansowe ● rozliczenie podatku dochodowego ● terminarz obowiązków

wydanie specjalne

PODATKI 2020 – najważniejsze zmiany

i prawidłowo wypełnisz obowiązek podatkowy

rachunkowosc.com.pl/sklep

VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa

• • • •

omówienie nowych przepisów problemy praktyczne przykłady interpretacje i objaśnienia


Szanowni Państwo,

Spis treści

5

Konkurs Księgowi w czasie pandemii

Edukacja Ucz się, ucz... przez całe życie

Informatyzacja

9

Firma w nowej rzeczywistości

13

Ważne sprawy

15

Szkolenia w pandemii

Edukacja Niespodziewana pointa

Edukacja

16

Epidemia, onliny i reżim sanitarny

18

Wydarzenia

19

Narady, narady...

Ważne sprawy Wszystko o płacach

Ważne sprawy

20

Cas pandemii – czas samodoskonalenia

20

Wokół nas

21

W telegraficznym skrócie

Prawo Zasady dotyczące nowego JPK_V7

Świat Księgowych 3/2020 (57)

22

to że, uczymy się przez całe życie jest oczywiste. Uczymy się na studiach, kursach, konferencjach, webinariach, na własnych doświadczeniach zawodowych, na błędach swoich i cudzych. Jesteśmy świadomi, że wiemy i potrafimy coraz więcej. Rozważmy zatem czy ma to być nasza wiedza tajemna? Czy nie byłoby warto udokumentować kwalifikacje, będące efektem naszego ustawicznego dokształcania tak, aby mogli je przede wszystkim poznać pracodawcy? W środowisku księgowych najbardziej budujące jest to, że księgowi ciągle się uczą i to nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że lubią. Zmieniające się realia gospodarcze i społeczne wymagają dopasowywania kwalifikacji do aktualnych i przewidywanych potrzeb rynkowych. Dlatego tak ważne jest upowszechnianie i promowanie kultury uczenia się przez całe życie. Zasady edukacji zawodowego księgowego określiła Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), do której SKwP należy od 31 lat. Działająca z nadania IFAC Rada Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (IAESB) wprowadziła (w pełni zgodne z założeniami strategii Europa 2020) dwustopniowe podejście do kompetencji zawodowych. Stopień pierwszy obejmuje wstępny rozwój zawodowy (WRZ). Stopień drugi to ustawiczne doskonalenie zawodowe (UDZ) – kształcenie się i rozwój, dzięki którym kompetencje zawodowe są doskonalone i utrzymywane, co pozwala zawodowym księgowym profesjonalnie wypełniać swoje funkcje. Popyt na wykwalifikowanych pracowników działów finansowo-księgowych i płacowych nie słabnie. I nic nie zapowiada, by miało się to zmienić w przyszłości. Wszystkie dostępne badania i raporty wskazują, że zawody związane z rachunkowością nie tylko nie znikną, ale mają przed sobą przyszłość. Zmienia się rola księgowych oraz stawiane przed nimi zadania i oczekiwania. Wymagana jest nie tylko profesjonalna wiedza na temat prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń podatkowych i doradztwa biznesowego. Bardzo ważne jest również posiadanie umiejętności cyfrowych, gotowość uczenia się zarówno nowych technologii, jak i ich zawodowego wykorzystywania, aktualizacja posiadanej wiedzy zawodowej, a także krytyczne myślenie, chęć rozwiązywania problemów, zdolność do pracy zespołowej. Zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności umożliwia – bez względu na wiek – edukacja pozaformalna i samodoskonalenie się, a ich udokumentowaniu służy zintegrowany system kwalifikacji. O uczeniu się przez całe życie i możliwościach, jakie ono stwarza, aby poznawać świat, zmieniać się, przebranżawiać, ale przede wszystkim, aby się doskonalić możecie Państwo przeczytać w artykule „Ucz się, ucz… przez całe życie”. Zapraszam do lektury najnowszego numeru „Świata Księgowych”, a szczególnie do obejrzenia fotoreportażu „Księgowi w czasie pandemii”, na który składają się prace nadesłane na konkurs fotograficzno-filmowy SKwP zorganizowany z okazji „Dnia Księgowego”. Interesujące są również materiały z oddziałów okręgowych o tym, jak radzili sobie z prowadzeniem działalności edukacyjnej podczas stanu epidemicznego. dr Teresa Cebrowska biegła rewidentka wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

3


Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych poleca Przychody ze sprzedaşy – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości NOWOŚĆ

Agata Sajewicz

Agata Sajewicz KsiÄ…Ĺźka zawiera zadania sytuacyjne, ilustrujÄ…ce poszczegĂłlne problemy dotyczÄ…ce ujmowania i prezentacji przychodĂłw ze sprzedaĹźy. StopieĹ„ ich zĹ‚oĹźonoĹ›ci umoĹźliwia dyskutowanie podczas szkoleĹ„ obligatoryjnych dla biegĹ‚ych rewidentĂłw nad róşnymi aspektami analizowanych zagadnieĹ„.

,6%1

Podstawy rachunkowoĹ›ci z elementami prawa podatkowego – ujÄ™cie praktyczne NOWOŚĆ

hunkowości z elementami prawa podatkowego - ujęcie praktyczne.ai 2 21.08.2020 18:35:24

Katarzyna Zasiewska W publikacji, oprĂłcz zagadnieĹ„ z rachunkowoĹ›ci, przedstawiono czÄ™sto spotykane w praktyce gospodarczej tematy zwiÄ…zane z ujmowaniem, dokumentowaniem i rozliczaniem VAT. OmĂłwiono rĂłwnieĹź kwestie dotyczÄ…ce naliczanych wynagrodzeĹ„ (ZUS, PIT), wynikajÄ…cych z obowiÄ…zkĂłw pĹ‚atnika, oraz obciÄ…Ĺźenia wyniku finansowego CIT.

,6%1

Podstawy rachunku kosztĂłw, rachunkowoĹ›ci zarzÄ…dczej i zarzÄ…dzania finansami

hunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami.ai 1 07.08.2020 00:07:18

,6%1

Tomasz Lulek Teoretyczne podstawy księgowości kupieckiej

Tomasz Lulek

Teoretyczne podstawy księgowości kupieckiej

www.skwp.pl

Stowarzyszenie KsiÄ™gowych w Polsce ZarzÄ…d GĹ‚Ăłwny w Warszawie ul. GĂłrnoĹ›lÄ…ska 5; 00-443 Warszawa NIP: 526-030-79-56 Prezydium ZarzÄ…du GĹ‚Ăłwnego Prezes: Jerzy Koniecki Wiceprezesi: Teresa Cebrowska, StanisĹ‚aw HoĹ„ko Sekretarz: Leszek Lewandowicz Skarbnik: BoĹźena Wilk

SĹ‚awomir Sojak Wydawnictwo adresowane do pracownikĂłw sĹ‚uĹźb ksiÄ™gowych, ubiegajÄ…cych siÄ™ o certyfikat gĹ‚Ăłwnego ksiÄ™gowego. Przedstawiono w nim podstawy teoretycze analizowanych zagadnieĹ„, wzbogacone o przykĹ‚ady z omĂłwieniami. Podana zostaĹ‚a rĂłwnieĹź literatura umoĹźliwiajÄ…ca poszerzenie tematĂłw.

Rada Programowa: Anna Chrzanowska, Stefan CzerwiĹ„ski (przewodniczÄ…cy), ZdzisĹ‚aw Fedak, WĹ‚odzimierz Lurka Redaktor naczelna: Jolanta Roszczyk Sekretarz redakcji: MaĹ‚gorzata SzczepaĹ„ska Projekt graficzny i Ĺ‚amanie: Maria RosĹ‚oniec Fot. na okĹ‚adce: pixabay.com

Teoretyczne podstawy księgowości kupieckiej NOWOŚĆ

Redakcja: ul. Górnośląska 5; 00-443 Warszawa tel. 22 583 49 50, faks 22 622 77 81 e-mail: sekretariat@skwp.pl

Tomasz Lulek Czwarty reprint ze Złotej Serii Rachunkowości Polskiej wydawanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, przygotowany i opatrzony wstępem przez Elşbietę Pogodzińską-Mizdrak. Dzieło po raz pierwszy zostało wydane w 1921 roku w Księgarni Jana Czerneckiego w Krakowie-Warszawie.

Szukaj na www.sklep.skwp.pl 4

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) jest, posiadającą osobowość prawną, największą i najstarszą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Stowarzyszenie kontynuuje tradycje społeczno-zawodowych organizacji księgowych, działających na terenie ziem polskich od 1907 roku. Od 1989 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Organizacja nieustannie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się wysokimi kompetencjami zawodowymi oraz postępowali zgodnie z zasadami etyki. W 2007 roku Stowarzyszenie uchwaliło Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, którego sygnatariuszami są wszyscy członkowie SKwP, jak równieş ponad 2 tys. przedsiębiorstw i innych organizacji oraz osoby indywidualne. W 2009 roku Stowarzyszenie wprowadziło czterostopniową certyfikację zawodu księgowego i tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego, w 2013 roku tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych, w 2015 roku zawodowy tytuł certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Do Stowarzyszenia naleşy ponad 24 tys. członków zwyczajnych i 2,3 tys. członków wspierających. W Stowarzyszeniu działa 25 Oddziałów Okręgowych i Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Od 2010 roku 9 czerwca obchodzony jest Dzień Księgowego.

Š by SKwP. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie innÄ… metodÄ… oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w caĹ‚oĹ›ci lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialnoĹ›ci karnej. Przedruk materiaĹ‚Ăłw ze „Świata KsiÄ™gowychâ€? (w caĹ‚oĹ›ci lub części), wprowadzanie do banku danych oraz przenoszenie na noĹ›niki magnetyczne dozwolone na zasadach ustalonych w ustawie – Prawo autorskie. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz zwrotu zamĂłwionych materiaĹ‚Ăłw a niezatwierdzonych do druku. MateriaĹ‚Ăłw niezamĂłwionych nie zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĹ›ci za treść zamieszczonych reklam.


Konkurs

Renata Krasowska-Kłos

Księgowi w czasie pandemii Tegoroczny Dzień Księgowego był świętowany nieco inaczej. Jak? Na bezpieczną odległość… Zaprosiliśmy, korzystając z naszych stron internetowych i mediów społecznościowych, wszystkich chętnych do udziału w konkursie „Księgowi w czasie pandemii”. Czekaliśmy na filmy i zdjęcia, ilustrujące ich pracę w tak nieoczekiwanych warunkach. Pracujesz w nocy, bo w dzień odrabiasz lekcje z dzieckiem? Pijesz kawę z koleżanką z pracy przez Internet? Robisz obiad, słuchając podcastów podatkowych? Tęsknisz za szelestem papierowych dokumentów księgowych? A może brakuje Ci osobistego kontaktu z organami skarbowymi?

A może właśnie teraz odczuwasz, że jesteś bardziej niż zwykle potrzebna swemu pracodawcy? A może jesteś pracodawcą i widzisz jak pracują Twoi księgowi? Jeżeli choć na jedno pytanie padała odpowiedź „tak” – należało wziąć udział w konkursie. Uczestnicy przesyłali do Stowarzyszenia filmy lub zdjęcia pokazujące, jak radzili sobie w czasie pandemii – zdalnie lub w biurze. Liczyły się humor i kreatywność. Zwycięskie prace zostały nagrodzone bonami na szkolenia online, a także były i są zamieszczane w naszych mediach: w Świecie Księgowych, na stronach internetowych i na portalach społecznościowych.

Przedstawiamy większość prac (niektórzy nadesłali kilka) – wszystkie są dostępne na naszej stronie www.skwp.pl Pod niektórymi znajdują się autorskie podpisy.

Fot. Beata Pałka-Pamuła Fot. Paulina Przybylak

Fot. Kamila Dąbrowicz

Fot. Emil Krakowski

Fot. Katarzyna Jankiewicz

Świat Księgowych 3/2020 (57)

5


Konkurs

Fot. Edyta Kończal

Fot. Dominika Szwajczak-Kopeć

Fot. Edyta Kuracińska

Fot. Ewelina Siejk

Fot. Elżbieta Roguska

Fot. Kamila Sławińska

Fot. Magdalena Biegarczyk

6


Konkurs

Fot. Alicja Majewska

Fot. Patryk Jeremicz

Fot. Dawid Langner

Fot. Katarzyna Sołtyk – Kiedy masz dość tego napięcia

Świat Księgowych 3/2020 (57)

Fot. Wioletta Gawin

7


Konkurs

Fot. Ilona Falandys – Rzuć wszystko… wyjedź w Bieszczady

Fot. Joanna Ścibek-Rejmentowska

Fot. Anna Milewska

Fot. Filip Pilachowski

Laureatami zostali: w kategorii zdjęcie – I miejsce – Joanna Ścibek, II miejsce – Paulina Przybylak III miejsce – Filip Pilachowski w kategorii film – I miejsce – Joanna Ochał II miejsce – Iwona Zygmanowska III miejsce – Katarzyna Dzida Konkurs filmowo-fotograficzny „Księgowi w czasie pandemii” zakończył się 9 czerwca 2020 r. Jury nie miało łatwego zadania i trudno było wybrać spośród kilkudziesięciu

8

Fot. Justyna Gorczewska

prac najlepsze. Osoby nagrodzone w dwóch kategoriach, zdjęcie i film, otrzymały bony szkoleniowe o wartości 1500 zł (I miejsce), 1000 zł (II miejsce) i 500 zł (III miejsce), które mogą zrealizować na kursach/szkoleniach online organizowanych przez oddziały okręgowe SKwP. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do obejrzenia nadesłanych prac fotrograficznych i filmów na naszej stronie www.skwp.pl. Jesteśmy ciekawi czy zgadzają się Państwo z werdyktem jury. Zachęcamy również do śledzenia informacji na kontach SKwP w mediach społecznościowych!


Małgorzata Szczepańska

Edukacja

Ucz się, ucz… przez całe życie Co to jest zintegrowany system kwalifikacji (ZSK) i dla kogo ma największe znaczenie? ZSK obejmuje modernizację polskiego systemu kwalikacji, opartego na ramach kwalikacji i służy realizacji polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. To systemowe rozwiązanie, dzięki opisaniu, zebraniu w jednym rejestrze i uporządkowaniu różnych kwalifikacji, ma za zadanie podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce. Zintegrowany system kwalifikacji obejmuje rozwiązania, służące ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości ujętych w rejestrze kwalifikacji. Z jednej strony na ZSK składają się elementy już funkcjonujące w polskim życiu społecznym i gospodarczym, z drugiej zaś wdrażane kolejno narzędzia umożliwiające efektywną integrację całego systemu. Do instrumentów tych zaliczają się: Polska Rama Kwalifikacji (PRK) oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), a także wspólna terminologia i ogólne zasady zapewniania jakości kwalifikacji. ZSK stanowi ważny element polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, której sukces zależy od wprowadzenia właściwych uregulowań prawnych i organizacyjnych, od zaangażowania działających na jego rzecz instytucji, ale przede wszystkim od zrozumienia Fot. www.pixabay.com społecznego zawartych w ZSK rozwiązań. Wiedza o krajowym systemie kwalifikacji, o możliwościach i szansach, stwarzanych dzięki jego unowocześnianiu, w przyszłości może okazać się najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie podjętych działań. ZSK wiąże się przede wszystkim z potwierdzaniem efektów uczenia się i jest narzędziem realizowania polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie na zasadzie partnerstwa rządu, samorządu terytorialnego, pracodawców, pracobiorców oraz społeczeństwa obywatelskiego. Rozwijanie krajowego systemu kwalifikacji leży w gestii władz, a szczególną rolę pełnią ministrowie bezpośrednio odpowiedzialni za kwalifikacje. Bardzo istotną rolę odgrywa również portal internetowy ZSK, ułatwiający dostęp do informacji i sprzyjający przejrzystości systemu, którego efektywność zależy także od partnerów społecznych. W ich gronie od początku aktywnie działa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Różne grupy interesariuszy mają możliwości wykorzystywania zasobów ZSK. Osoby zainteresowane uzyskaŚwiat Księgowych 3/2020 (57)

niem kwalifikacji mogą dzięki niemu planować swój rozwój i kolejne etapy kariery zawodowej nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Pracodawcy mają możliwość zatrudniania kandydatów, dysponujących najbardziej odpowiednimi kompetencjami, a także wspierania rozwoju zawodowego pracowników. Natomiast urzędy, instytucje oraz organizacje pozarządowe dzięki zintegrowanemu rejestrowi kwalifikacji mogą na bieżąco śledzić aktualne informacje o kwalifikacjach funkcjonujących na rynku. Ustawa o ZSK weszła w życie 15 stycznia 2016 r., a pierwszą kwalifikację (montowanie stolarki budowlanej) włączono do systemu 19 lipca 2017 r. Za prowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu kwalifikacji odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). ZSK jest ważny dla wielu osób, a na jego wprowadzenie czekali m.in.: uczniowie, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim pracownicy – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Jak wynika z doświadczeń europejskich, po wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrasta liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji, ich poszerzaniem oraz zwiększaniem umiejętności. Wpływa to nie tylko na sytuację zawodową ludzi, ale także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. W Polsce kwalifikacje nadają przede wszystkim systemy oświaty i szkolnictwa wyższego. Można je jednak zdobyć również dzięki edukacji nieformalnej, prowadzonej przez stowarzyszenia i organizacje branżowe. Czasami zdarza się, że niektóre kwalifikacje uzyskane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, nie odpowiadają wysokim standardom jakości. Zarówno dla pracowników, zwłaszcza szukających pracy zagranicą, jak i dla pracodawców – szczególnie zatrudniających obcokrajowców, kluczową sprawą jest możliwość obiektywnego porównywania dyplomów wydawanych w różnych krajach. Osoby „na obcej ziemi” pracują często na stanowiskach poniżej swoich umiejętności, ponieważ nie bardzo wiadomo, jaki poziom Krajowej Ramy Kwalifikacji danego kraju przypisać ich kwalifikacji. Możliwość porównania odpowiadających poziomów może wpłynąć na to, że zarobki Polaka pracującego np. w Belgii będą

9


Edukacja na równi z wynagrodzeniem Belga dysponującego takimi samymi kompetencjami. W Polsce prace nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji prowadził Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z partnerami społecznymi: przedstawicielami pracodawców, związków zawodowych, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych oraz firm szkoleniowych. Ich opinie miały istotny wpływ na kształt wielu zastosowanych rozwiązań. Prace nad systemem koordynował i nadzorował minister edukacji narodowej. ZSK to ważny system dla osób, chcących się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także dla dopiero przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Duże znaczenie mają w nim konkretne efekty uczenia się, czyli posiadane umiejętności, wiedza i kompetencje oraz to jak są one wykorzystywane w życiu zawodowym i społecznym. Krótka charakterystyka kwalifikacji obejmuje informacje o działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać legitymująca się nią osoba, a także zawiera wskazówki dotyczące potencjalnych miejsc pracy i możliwych stanowisk. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako partner społeczny, od 2010 r. uczestniczyło w prowadzonych pracach. Jest inicjatorem i autorem siedmiu kwalifikacji, z których 5 zostało już wpisanych do ZSK. W 2018 roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej włączył kwalifikację rynkową „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych”, a w 2020 roku minister finansów pierwsze na polskim rynku, 4 kwalifikacje związane z rachunkowością: „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”, „Obsługa procesów księgowych”, „Zarządzanie procesami księgowymi”, „Zarządzanie procesami płacowymi”. Osoby, zainteresowane uzyskaniem którejkolwiek z nich, muszą legitymować się co najmniej wykształceniem średnim. Posiadanie kwalifikacji potwierdzają certyfikaty, których termin ważności zależy od ich rodzaju.

Wspomaganie obsługi procesów księgowych Osoba ją posiadająca potrafi: – samodzielnie dokumentować i ewidencjonować typowe operacje gospodarcze, dotyczące rozrachunków, obrotu materiałowo-towarowego, aktywów pieniężnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; – ujmować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych, wykonując czynności prowadzące do ich zamknięcia; – sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat dla jednostek małych, zdefiniowanych w ustawie o rachunkowości (uor); – stosować rozwiązania, wynikające z przepisów prawa krajowego przy wykonywaniu zadań zawodowych; – realizować powtarzalne czynności w przewidywalnych warunkach, zgodnie z wytycznymi osób nadzorujących

10

i przyjmować odpowiedzialność za samodzielne wykonanie powierzonych zadań. Może pracować w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, centrach obliczeniowych oraz biurach rachunkowych, m.in. jako: asystent księgowego, młodszy księgowy, pomoc księgowa. Kwalifikacja może zainteresować: – absolwentów szkół średnich, szczególnie ogólnokształcących; – studentów i absolwentów wyższych uczelni; – rozpoczynających pracę zawodową i zamierzających związać swoją przyszłość z księgowością; – chcących zdalnie wykonywać pracę; – wspierających pracę zespołów księgowych, jako np. fakturzyści lub asystenci księgowych, osoby wdrażające systemy lub tworzące systemy finansowo-księgowe; – chcących poszerzyć swoje kompetencje; – zamierzających zmienić zawód lub potrzebujących aktywizacji zawodowej. Kwalifikacji przypisano 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – potwierdza ją certyfikat ważny 5 lat od daty jego wystawienia (można go przedłużyć spełniając określone warunki).

Obsługa procesów księgowych Osoba legitymująca się nią: – posiada średnio zaawansowany poziom wiedzy i umiejętności z rachunkowości i podatków, pozwalający na wykonywanie zadań w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw; – potrafi dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze powszechnie występujące (z wyłączeniem operacji o dużej złożoności np. inwestycje rzeczowe i finansowe, leasing, kontrakty długoterminowe, odroczony podatek dochodowy, aporty), z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości, prawa podatkowego, cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych; – umie sporządzać sprawozdania finansowe jednostek (innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji), a także organizacji pozarządowych działających na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Posiadanie kwalifikacji umożliwia pracę w biurze rachunkowym oraz samodzielne prowadzenie ewidencji księgowej jednostki, zajmującej się działalnością gospodarczą. Stanowi podstawę do rozwoju zawodowego w księ-


Edukacja gowości i do poszerzania kompetencji poprzez zdobywanie kolejnych kwalifikacji. Kwalifikacją mogą być zainteresowani: – absolwenci szkół średnich, studenci lub absolwenci wyższych uczelni; – posiadający kwalifikację „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” i chcący uzyskać kwalifikację z wyższym poziomem PRK; – chcący zdalnie wykonywać pracę; – wiążący swoją przyszłość zawodową z księgowością, naliczaniem obciążeń podatkowych jednostek gospodarczych i analizą finansową; – wspierający pracę zespołów księgowych, jako np. fakturzyści lub asystenci księgowych, osoby wdrażające systemy lub tworzą- Fot. www.pixabay.com ce systemy finansowo-księgowe; – mający doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu wość poszerzania umiejętności nie tylko w obszarze raksiąg rachunkowych niepoparte jakimkolwiek certyfichunkowości, ale również w innych specjalnościach, np. katem; doradztwie inwestycyjnym i podatkowym, zarządzaniu – zamierzający zmienić zawód lub potrzebujący aktywizaryzykiem, zarządzaniu procesami płacowymi oraz zarzącji zawodowej. dzaniu procesami kadrowymi. Kwalifikację (4 poziom PRK) potwierdza certyfikat ważJej uzyskaniem mogą być zainteresowani: ny 5 lat od daty jego wystawienia (przedłużyć go można – posiadający kwalifikację „Obsługa procesów księgospełniając określone warunki). wych” i chcący uzyskać kwalifikację z wyższym poziomem PRK; Zarządzanie procesami księgowymi – chcący potwierdzić umiejętności pozwalające na orgaOsoba ją posiadająca: nizowanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak rów– ma wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności z rachunnież sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowakowości i podatków, pozwalające na kierowanie działem dzenie rozliczeń podatkowych; finansowo-księgowym oraz organizowanie rachunko– potwierdzający umiejętności wymagane od osób, którym wości w przedsiębiorstwie, a także wspieranie kierowpowierza się prowadzenie ksiąg rachunkowych w rozunictwa jednostki w procesach decyzyjnych, mających mieniu uor, w tym szczególnie głównym księgowym; skutki finansowe i podatkowe; – posiadający kwalifikację „Zarządzanie procesami ka– potrafi ująć, a także skontrolować poprawność ujęcia drowymi” lub „Zarządzanie procesami płacowymi” w księgach rachunkowych najbardziej złożonych opei chcący poszerzyć swoje kompetencje; racji gospodarczych (m.in. leasing, kontrakty długo– członkowie zarządów spółek kapitałowych lub meneterminowe, odroczony podatek dochodowy, aporty) dżerowie wyższego szczebla. z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości, prawa Kwalifikację (6 poziom PRK) potwierdza certyfikat ważpodatkowego, gospodarczego, cywilnego, pracy i ubezny 3 lata od daty jego wystawienia (przedłużyć go można pieczeń społecznych oraz orzecznictwa sądów i interspełniając określone warunki). pretacji urzędowych; Zarządzanie procesami płacowymi – umie sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 6 uor (w tym rachunek przepływów Osoba ją posiadająca: pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym), – jest przygotowana do udziału w kształtowaniu w przednadzorować proces zamykania ksiąg rachunkowych, siębiorstwie polityki wynagradzania pracowników oraz oceniać kondycję finansową jednostki oraz zarządzać osób niebędących pracownikami; jej kosztami i finansami bądź wspierać merytorycznie – potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z pokierownictwo firmy. lityką płacową, uwzględniając przepisy z różnych dzieOsoba dysponująca kwalifikacją może pracować na stadzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznowiskach kierowniczych w rachunkowości jako główny nictwo sądów; księgowy, dyrektor finansowy, menedżer rachunkowości, – umie nadzorować proces płacowy w firmie, w tym optya także kierować biurem rachunkowym, pełnić rolę konmalizację kosztów zatrudnienia oraz wdrażać usprawsultanta, eksperta ds. finansowo-księgowych. Ma możlinienia organizacyjne; Świat Księgowych 3/2020 (57)

11


Edukacja – potrafi opracować procedury wynagradzania, wytyczne dotyczące obiegu dokumentów, wzory i instrukcje spójne z polityką, zasadami oraz regulaminami wynagradzania; – umie sporządzić dokumentację związaną z rozliczeniami płacowymi oraz ocenić terminowość i poprawność realizacji zobowiązań publicznoprawnych pracodawcy, wynikających z naliczeń płacowych; – jest przygotowana do planowania i nadzorowania pracy zespołu odpowiadającego za realizację procesów płacowych; – potrafi współpracować z osobami zaangażowanymi w zarządzanie procesami kadrowymi, a także działami finansowymi odpowiedzialnymi za księgowanie rozliczeń płacowych i publicznoprawnych zobowiązań pracodawcy; – umie wspierać pracowników w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych. Osoba dysponująca kwalifikacją może pracować na stanowiskach, związanych z: – samodzielnym prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych zakładu pracy; – zarządzaniem procesem płacowym; – współdziałaniem w kształtowaniu polityki wynagradzania, premiowania i świadczeń pozapłacowych; – nadzorowaniem przestrzegania przepisów ubezpieczeniowych, podatkowych, prawa pracy oraz wewnątrzzakładowych regulaminów pracy i wynagradzania; – współdziałaniem z pracodawcą w zakresie optymalizacji kosztów pracy;

Może także pracować w zakładzie pracy świadczącym usługi zewnętrznej obsługi płacowej dla przedsiębiorców, w biurze rachunkowym, gdzie prowadzi sprawy zlecone przez klienta z zakresu płacowego, jak również w działach rachuby płac firm w wewnętrznych strukturach zakładu pracy. Kwalifikacją mogą być zainteresowani: – chcący potwierdzić swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania płacami; – pracujący w obszarach kadrowo-płacowych lub księgowości i chcący poszerzać swoje kwalifikacje; – prowadzący własną działalność gospodarczą lub zarządzający przedsiębiorstwami; – pracujący w firmach outsourcingowych prowadzących obsługę procesów kadrowo-płacowych na rzecz klientów; – informatycy, programiści, osoby wdrażające i tworzące systemy do obsługi dokumentacji oraz procesów kadrowo-płacowych; – chcący zmienić zawód lub potrzebujący aktywizacji zawodowej (np. chcący poszerzyć zakres kompetencji potrzebnych do pracy, m.in. w biurze rachunkowym; czy też poznać obszar płacowej obsługi zakładu pracy, jeśli zajmują się kadrami). Kwalifikację (6 poziom PRK) potwierdza certyfikat ważny 3 lata od daty jego wystawienia (przedłużyć go można spełniając określone warunki). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce posiada uprawnienia instytucji certyfikującej (IC) dla wpisanych pięciu kwalifikacji, których jest autorem.

Prelekcje dla całej Polski Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 spowodowała duże zmiany w organizacji szkoleń i kursów w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom i wymaganiom, Oddział Okręgowy w Krakowie SKwP postanowił uruchomić nowy projekt „Prelekcje dla całej Polski”. Przedsięwzięcie to stanowi zupełnie nowy element życia oddziału. Prelekcje odbywają się w każdą środę za pośrednictwem portalu Clickmeeting, który został do tego celu wcześniej przetestowany i sprawdzony. Pierwsza prelekcja online odbyła się 19 marca 2020 r. Od tego czasu wszystkie środowe popołudnia każdego miesiąca rozpisane są pod hasłem „Prelekcje online”. Oddział z wyprzedzeniem planuje interesujące tematy oraz pozyskuje jak najlepszych prelegentów, którzy przez półtorej godziny przekazują najważniejsze informacje merytoryczne uczestnikom środowych webinariów. Prelekcje online od początku cieszą się dużym powodzeniem. Chętnych do udziału w nich przybywa z każdym tygodniem. Największą popularność i rekordową frekwencję uzyskał odczyt mec. Marcina Górskiego, dotyczący Tarczy antykryzysowej. W prelekcji wzięły udział 122 osoby.

12

Wielu słuchaczy czeka również na tematy związane z neurorachunkowością. W środowych wydarzeniach zwykle bierze udział audytorium liczące ok. 80 osób, a czasami zdecydowanie więcej. Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce mogą z powodzeniem uczestniczyć w każdej prelekcji online z dowolnego miejsca w kraju i zagranicą. Na stronie internetowej Oddziału Okręgowego w Krakowie SKwP na początku każdego miesiąca zamieszczane są daty i tematy prelekcji oraz informacje o prowadzących. W najbliższym czasie zaplanowano: 23 września 2020 r. – JPK VDEK – nowe obowiązki od 1 października 2020 – prowadzi Witold Furman; 30 września 2020 r. – Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia i inne tytuły – prowadzi Danuta Sowa. Oddział serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w prelekcjach.


Sebastian Goschorski

Informatyzacja

Firma w nowej rzeczywistości Koronawirus spowodował, że znaleźliśmy się w nieznanej rzeczywistości. Obecne uwarunkowania wymusiły na wszystkich radzenie sobie z całkiem nowymi zjawiskami, jak i z tymi, które były już znane, ale na zupełnie inną skalę. Te zmiany to przede wszystkim praca zdalna, problemy z łańcuchami dostaw, które często obejmują cały świat, a także inne zachowania klientów. Wszystko to powoduje, że pojawiają się zarówno nowe możliwości, jak i ryzyko. Organizacje, które szybko poradzą sobie z dostosowaniem się do nowej sytuacji, mają największą szansę na sukces rozumiany nie tylko jako przetrwanie firmy, ale również możliwość jej rozwoju i zdobycia nowych rynków. Podstawa sukcesu to odpowiednio szybka analiza otoczenia zarówno w skali mikro, jak i makro. W tym celu konieczne jest stworzenie dobrze przemyślanego planu działania, stanowiącego część długofalowej strategii. W tym przypadku warto byłoby skorzystać z doświadczeń innych. W niektórych regionach świata fala pandemii powoli wygasa i gospodarka w mniejszym lub większym stopniu wraca do życia. Tak dzieje się np. w Chinach, które jako jeden z pierwszych krajów na świecie rozpoczął rozmrażanie gospodarki i zrobił to ze znacznym sukcesem, mimo doświadczenia jednego z największych spadków PKB w ostatnim 10-leciu. Ma to znaczenie, ponieważ rozmrażanie gospodarki w Polsce też już się rozpoczęło. Według Institute of International Finance obecnie w Chinach nastąpiło odbicie w kształcie litery V, a PKB powinno wrócić do poziomu przed spadkiem z ostatniego kwartału. Wszystko wskazuje na to, że Szanghaj i Pekin wróciły praktycznie do sytuacji sprzed początku pandemii. Według informacji zamieszczonych przez Goldman Sachs, jakość powietrza, która polepszyła się na krótko, osiągnęła już stan sprzed kliku miesięcy, co pośrednio świadczy o powrocie przemysłu do pełni sił. Tym samym powrót do rzeczywistości w chińskich realiach nastąpił znacznie szybciej niż można było się spodziewać. Oto klika doświadczeń chińskich firm, które mogą być również cenne dla polskich przedsiębiorców.

Dostosować kanały sprzedaży Konieczność pozostania w domu spowodowała szybkie i znaczące zmiany nawyków związanych z codziennym życiem. Odwróciła się proporcja czasu poświęcanego na zakupy w tradycyjnych sklepach w stosunku do zakupów online. E-commerce, który coraz bardziej wkraczał w biznes, obecnie zyskał dodatkowe przyspieszenie. W Chinach jest to szczególnie widoczne w przypadku osób, które do tej pory nie były

Świat Księgowych 3/2020 (57)

zbyt aktywnie obecne online – czyli w wieku powyżej 36 lat i pochodzących z mniej zaludnionych miejscowości. Badania przeprowadzone przez GfK China pokazały, że sprzedaż online poza dużymi miastami wzrosła ponad dwa razy szybciej niż w wielkich aglomeracjach. Okazało się, że ponad 40 proc. klientów dokonuje zakupów zdecydowanie częściej, a tym samym – oprócz generowania sprzedaży online – powodują znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi kurierskie. Wzrosła też liczba osób, które po raz pierwszy dokonały zakupów na chińskich platformach sprzedażowych. Taki rozwój sytuacji ma też miejsce w przypadku polskiego rynku. Największe wzrosty według raportu „E-commerce w czasie kryzysu 2020”, przygotowanym na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej, zanotowały takie branże jak e-grocery (zakupy spożywcze online), zoologia, suplementy i leki bez recepty. Według raportu około 38 proc. badanych zrobiło zakupy w sieci w czasie kwarantanny, a spośród nich ponad połowa to osoby w wieku 35-44 lata. Zarówno w przypadku chińskiego, jak i polskiego rynku, jedną z głównych motywacji do zakupów online była kwestia bezpieczeństwa, a zwłaszcza mniejsze narażanie się na kontakt z osobami przechodzącymi bezobjawowo zakażenie wirusem. Znaczenie mają również wygoda i możliwość zwrotu towaru niespełniającego oczekiwań. Otwarcie galerii handlowych w Chinach nie spowodowało zmniejszenia zainteresowania zakupami online. Ponadto w celu poprawy koniunktury pojawiło się wiele inicjatyw, takich jak np. festiwal zakupowy w Szanghaju – The Double Five, który według SCMP (South China Morning Post) wygenerował sprzedaż w kanałach offline i online na poziomie 2,2 miliarda USD w ciągu pierwszych 24 godzin. Polskie firmy powinny w znacznie większym stopniu niż do tej pory udrożnić kanały sprzedaży oraz obsługi online. To samo dotyczy również właścicieli biur rachunkowych, którzy w większości swoją aktywność w wirtualnym świecie ograniczają wyłącznie do posiadania stron internetowych. Jeśli kolejne grupy osób zaczną przyzwyczajać się do robienia zakupów online, to przejście na usługi oferowane w tej formie będzie tylko kwestią czasu. Firmy i biura, które za tym nie nadążą, mogą mieć znacznie utrudnione możliwości znalezienia nowych klientów.

Nowe technologie i innowacje Praca zdalna nie jest niczym nowym, ale pandemia zatrzymała w domach zdecydowanie więcej osób. Brak możliwości zapewnienia właściwej opieki dzieciom spowodował, że mimo rozpoczęcia rozmrażania gospodarki sytuacja znacząco się nie zmieniła. Z drugiej strony wiele stanowisk

13


Informatyzacja ze względu na swoją specyfikę nie może zostać przeniesionych do pracy zdalnej. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk produkcyjnych w fabrykach. W Chinach pod koniec lutego br. tylko 33 proc. firm zatrudniających około 80 proc. pracowników było w stanie wróć do normalnej pracy. W wyniku pandemii Chiny stały się wielkim testerem zarówno pracy zdalnej, jak i edukacji online. Miliony pracowników zostały wręcz zmuszone do używania takich rozwiązań jak Alibaba „DingTalk”, Tencent „WeChat Work” oraz Huawei „WeLink”. Wszystkie te narzędzia w ciągu ostatniego czasu rozwijały się wręcz w postępie geometrycznym. Księgowi i osoby pracujące w biurach rachunkowych również rozpoczęli korzystanie z nich w codziennej pracy. Komunikacja w zespołach i z klientami nie jest obecnie możliwa bez zastosowania takich narzędzi jak ZOOM czy MS Teams. Zarówno w Chinach, jak i w Polsce jest to dla księgowych obecnie absolutnie niezbędny element codzienności. Szybkie przestawienie się na taką komunikację dodatkowo pozwoli w razie ewentualnego powrotu pandemii na nieprzerwany kontakt.

Wyjście szybsze lub wolniejsze W zależności od sektora gospodarki należy spodziewać się różnego tempa poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. W związku z tym konieczne jest odpowiednie podejście do kwestii dostosowywania się do nowej rzeczywistości. Można to zaobserwować na przykładzie chińskich przedsiębiorstw. Podmioty działające w branżach IT i usługach e-commerce powróciły do normalności zaledwie w kilka tygodni. Natomiast firmy, zajmujące się sprzedażą detaliczną czy usługami transportowymi, w dalszym ciągu nie osiągnęły poziomu sprzed pandemii. W Chinach prócz IT najszybciej powracają do normalności usługi medyczne, czemu akurat nie należy się dziwić. W trakcie „powrotu do normalności” notowano wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 12 proc. w stosunku do poprzednich okresów. Zatem kluczowe jest dokładne przygotowanie się do powrotu w nowej rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem branży. W Chinach biura podróży, które w krótkim okresie mogły upaść, zdecydowały się na przestawienie sprzedaży wycieczek na rok 2021. Księgowi zdecydowanie najszybciej odczują zmiany zachodzące w gospodarce, ponieważ są najbliżej osób podejmujących decyzje w firmie, a także mają największą wiedzę na temat jej sytuacji finansowej. Właśnie ta grupa zawodowa może pomóc w znalezieniu właściwej i odpowiednio szybkiej drogi do zmian w przedsiębiorstwach oraz w ustaleniu nowej strategii działania.

Zabezpieczenie przyszłości Biznesy rodzinne to podmioty, które zostały najmocniej dotknięte skutkami pandemii. Wiele restauracji, sklepów czy zakładów kosmetycznych zostało odciętych od swoich

14

klientów, a ich obroty spadły praktycznie do zera. Większe firmy, które nawet posiadają środki finansowe na dalszą działalność, często mają przerwane lub bardzo wydłużone łańcuchy dostaw, a tym samym problemy z produkcją lub świadczeniem usług. Kolejny problem to zabezpieczenie odpowiedniego planu sukcesyjnego w firmie. W wielu przypadkach okazuje się, że są do tego bardzo słabo przygotowane i w momencie, kiedy osoby nią zarządzające nagle nie są dyspozycyjne (choroba, śmierć), firmy takie praktycznie przestają działać. W głównej mierze jest to spowodowane nie tylko brakiem sukcesora, ale również odpowiednich managerów zarządzających firmą, ponieważ właściciele firm sami wykonywali te prace. Kolejny istotny element stanowi fakt, że zarówno polskie, jak i chińskie małe rodzinne biznesy nie posiadają wystarczającej gotówki na przetrwanie powyżej trzech miesięcy. Według badania Ysinghua Uniwersytet w Pekinie (luty 2020 r.) ponad 85 proc. biznesów wyczerpie swoje zapasy gotówki w ciągu trzech miesięcy. Badanie w kwietniu br. powtórzyło chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych. Nowe badania wskazały przede wszystkim na olbrzymie problemy z uzyskaniem finansowania bankowego. To o tyle istotne, że taki sam scenariusz zaczyna być obserwowany w Polsce. Bez dodatkowego wsparcia ze strony rządu w kwestii utrzymania płynności sektora bankowego, banki bardzo niechętnie będą pożyczać pieniądze mniejszym i nieposiadającym wystarczającego zabezpieczenia podmiotom. Warto już teraz omówić tę kwestię ze swoim księgowym i przeanalizować wszystkie możliwości zdobycia finansowania. Oczywiście ich liczba jest znacznie mniejsza niż przed kryzysem, aczkolwiek istnieje kilka programów pomocowych, np. poręczenia z BGK czy też wsparcia dla branży transportowo-logistycznej ARP. Na zakończenie warto dodać, że doświadczeń chińskich firm nie da się bezpośrednio przełożyć na polski rynek. Są one jednak wskazówką, że najlepiej radzą sobie firmy szybko reagujące na zmiany. Można narzekać na nową rzeczywistość albo wykorzystać ją do wprowadzenia zmian w swoim biznesie. Pandemia może być dobrym pretekstem do unowocześnienia organizacji i zmiany sposobów komunikacji z klientem. W wypadku biur rachunkowych może docelowo zupełnie wyeliminować papierową dokumentację oraz spowodować, że biura będą zapraszać klientów na krótkie spotkania online dotyczące kluczowych zagadnień z prawa, finansów i rachunkowości. Największą przeszkodą we wprowadzaniu nowości jest bariera mentalna lub przekonanie, że stare i sprawdzone rozwiązania są najlepsze. Być może tak było, ale… nowa rzeczywistość wymusza inne działania. Na szczęście księgowi są przyzwyczajeni do zmian, więc i tę innowację z pewnością wykorzystają na swoją korzyść.


Katarzyna Górska

Ważne sprawy

Szkolenia w pandemii Marzec 2020 r. przyniósł wydarzenia w działalności szkoleniowej, na jakie Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie stanowczo nie był przygotowany. Globalny chaos informacyjny, poczucie bezradności w nieznanych dotychczas warunkach organizacji pracy zdalnej, konieczność przerwania edukacji dla ponad dwudziestu grup szkoleniowych (około 700 osób) i zupełny brak możliwości przewidzenia czy i kiedy powróci niedoceniany komfort funkcjonowania. Aby sprostać oczekiwaniom nowego, niełatwego czasu, działalność szkoleniowa została przeniesiona do sieci. Początkowo edukację rozpoczęto na kursach dla kandydatów na księgowego (I st.), a następnie włączone zosta- Fot. www.pixabay.com narzędzi zdalnych, ale zdecydowanie preferują kształcenie ły kursy przygotowujące do zawodu specjalisty ds. rachunna odległość. Poziom satysfakcji potwierdzają oceny genekowości (II st.), głównego księgowego (III st.), na kursach rowane przy pomocy aplikacji, z której korzysta oddział. kadrowo-płacowych oraz w pozostałych formach edukacji. Nad prawidłowością przebiegu kształcenia czuwają Nieliczna grupa uczestników wnioskowała o odroczenie osoby, które w imieniu organizatora przez czas trwania kontynuacji szkolenia z kolejną grupą stacjonarną po ustaszkolenia monitorują jego przebieg. Zobowiązane są do niu zagrożenia epidemicznego. Bardzo niewiele osób podpisemnego raportowania przebiegu zajęć, ocenianych jęło decyzję o rezygnacji z kursów. w wielu aspektach. Przy większej liczbie grup szkolenioW okresie trzech miesięcy uruchomiono nauczanie zdalwych monitorowanie jest konieczne, aby w przypadku wyne 20. grup szkoleniowych (niespełna 600 osób), w któstąpienia jakichkolwiek problemów poinformować inforrych przerwana została edukacja stacjonarna. W tym czamatyka lub dyrektora placówki. sie działalność rozpoczęło również 5 grup szkoleniowych Wiele emocji dostarczyło lubelskiemu oddziałowi online (ponad 150 osób), a wśród nich kursy: I stopień (2 SKwP oczekiwanie na pozytywną decyzję MEN o możliedycje), II stopień, III stopień oraz kurs kadrowo-płacowy. wości stacjonarnego egzaminowania grup szkoleniowych. Cieszy nas fakt, że – jak wynika z informacji zwrotnych Kiedy tylko stało się to możliwe, zorganizowano 12 egod uczestników korzystających ze szkoleń online – nawet zaminów. Przy zachowanym wysokim poziomie egzaosoby początkowo nieprzychylne nowej formie edukacji, minowania, zdawalność pozostała na dotychczasowym nie tylko przekonują się do zdobywania wiedzy za pomocą poziomie, co świadczy o efektywności edukacji zdalnej. Obecnie w oddziale zaplanowano realizację zarówno kursów stacjonarnych (z zachowaniem bezpieczeństwa uczestników), jak i zdalnych. Wśród osób zgłaszających się na nie są zwolennicy jednej i drugiej formy edukacji, ale wiele jest osób otwartych na to, co przyniesie zmieniająca się rzeczywistość. Z pewnością kolejnym novum będzie niebawem w Oddziale Okręgowym SKwP w Lublinie kształcenie hybrydowe, polegające na zastosowaniu podczas kursu formy tradycyjnej i zdalnej.

Fot. www.pixabay.com

Świat Księgowych 3/2020 (57)

15


Edukacja

Konrad Bugiera

Niespodziewana pointa Strach, niepewność i duże poświęcenie wykładowców. Tak można podsumować zdalne dokończenie kursów rozpoczętych w formie stacjonarnej. O wyzwaniach i zaskoczeniach, związanych z tym nietypowym zakończeniem roku szkoleniowego, opowiedziały Elżbieta Chojenka i Regina Frąckowiak – wykładowczynie prowadzące w Oddziale Wielkopolskim w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce kursy II stopnia. Z perspektywy sześciu miesięcy pandemii i zakazu prowadzenia zajęć w salach wykładowych szkolenia online wydają się dziś czymś zupełnie normalnym. Jednak w momencie wydania zakazu (11 marca 2020 r.) nikt nie spodziewał się tak długotrwałych ograniczeń. Zarządy oddziałów SKwP stanęły przed decyzją – co zrobić ze słuchaczami kursów stacjonarnych, którzy nie ukończyli zajęć, a egzamin był ciągle przed nimi? Kursantom Reginy Frąckowiak został tylko jeden weekendowy zjazd, a następnie podejście do egzaminu, gdy Polskę obiegła informacja o zawieszeniu edukacji stacjonarnej. Zakaz początkowo dotyczył miesiąca, później kolejnego, ale wszyscy mieli nadzieję, że kursy będą dokończone w czerwcu. Do tego, co jakiś czas w mediach pojawiały się spekulacje, że jeszcze przed wakacjami uczniowie powrócą do szkół. – Czekając na powrót zajęć stacjonarnych, wysyłałam słuchaczom zadania, żeby mogli utrwalać wiedzę, ale przecież to nie to samo, co rozwiązywanie ich na zajęciach w grupie, z omówieniem i dyskusją – wspomina Regina Frąckowiak. – Kiedy było już wiadomo, że szkoły w czerwcu nie powrócą do normalnego trybu nauki, dyrektor Mariusz Noworyta przekazał mi informację, że będziemy kończyć nasze zajęcia w formie zdalnej. Zarząd i kierownictwo oddziału wykazało się przy tym dużą empatią i zaproponowano moim kursantom cztery dodatkowe spotkania powtórkowe. Słuchacze odetchnęli z ulgą – mogli dokończyć kurs, ale dla ich wykładowczyni oznaczało to nowe wyzwanie.

16

– Nawet nie wyobrażałam sobie, że przygotowanie materiału do powtórki będzie wiązało się aż z takim wysiłkiem – mówi Regina Frąckowiak. — Przedstawienie wszystkich zagadnień w formie możliwej do wyświetlenia na ekranie wymagało zmiany sposobu myślenia. A to był dopiero początek. Prawdziwym wyzwaniem było poprowadzenie zajęć w taki sposób, aby utrzymać uwagę czterdziestu osób, których nie widać i nie słychać. Przy dużej grupie włączenie kamer i mikrofonów na telekonferencji powoduje tak dojmujący hałas i chaos, że nikt by się w tym nie odnalazł. Musiałam więc cały czas mówić, zadawać pytania i obserwować czat, który był jedyną możliwą formą wyrażenia głosu przez słuchaczy – wspomina. Podobne odczucia miała Elżbieta Chojenka. Jej kursanci byli jednak w o tyle lepszej sytuacji, że pozostało im nieco więcej zajęć do końca. Mieli przed sobą 35 godzin wykładowych. – Będąc główną księgową w dużej firmie i jednocześnie biegłą rewidentką, wiele zagadnień ogólnych i teoretycznych mogłam omawiać „z głowy”, opisując przykłady z życia. Tymczasem podczas zajęć online to nie zdaje egzaminu. Kursanci muszą mieć materiały wizualne, które lepiej skupią ich uwagę niż wyłącznie głos wykładowcy – mówi Elżbieta Chojenka. Przyznaje, że przed pierwszym wykładem przeprowadziła próbę „na sucho”, aby nie dać się zaskoczyć potencjalnymi problemami technicznymi z nowym oprogramowaniem. Wszystkie zdalne kursy w Oddziale Wielkopolskim SKwP poprowadzono z użyciem tworzonej w Polsce platformy. Polski dostawca daje większe możliwości otrzymania wsparcia technicznego i ewentualnych dostosowań, natomiast jego rozwiązania nie są wszystkim tak dobrze znane, jak te oferowane przez informatycznych gigantów z USA. Mimo początkowych obaw odpowiednie przygotowanie dało bardzo dobry efekt. W grupach obu wykładowczyń egzaminu (przeprowadzonego już w formie stacjonarnej, z zachowaniem wszystkich wymaganych procedur sanitarnych) nie zdała zaledwie jedna osoba.


Edukacja

Okazało się też, że uczestniczki i uczestnicy są w większości zadowoleni z nowej formy zajęć, a poświęcenie i zaangażowanie prowadzących docenili wręczając im na zakończenie listy pochwalne (patrz. fot.).

– Wprawdzie nie zawsze wiadomo, kto udziela odpowiedzi i trudno jest utrzymać kontakt, to jednak zauważyłam, że osoby, które na sali wykładowej praktycznie się nie odzywały, były bardzo aktywne na czacie. To spora zaleta. Z drugiej strony usłyszałam od wielu słuchaczy, że zdalne zajęcia pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu na dojazdach – mówi Regina Frąckowiak. Zauważyli to również podopieczni Elżbiety Chojenki. Sama wykładowczyni zwraca natomiast uwagę, że skupienie uczestników na zajęciach online jest na dużo niższym poziomie, a poza tym nie do przecenienia jest wartość nieformalnych rozmów na przerwach. – To też część nauki. Wymiana doświadczeń związanych z faktycznymi sytuacjami, które omawiają między sobą kursanci podczas przerw, to ogromna wartość dodana, którą nie sposób wygenerować podczas kursu online. Mam więc nadzieję, że choćby fragmentarycznie, ale jednak powrócimy do zajęć stacjonarnych – podsumowuje Elżbieta Chojenka.

Rachunkowość w sieci Wydawnictwo „Rachunkowość”, prócz tradycyjnych wydań papierowych, oferuje wszystkie swoje tytuły w wersji online. Miesięcznik „Rachunkowość” to specjalistyczne czasopismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce poświęcone zagadnieniom, dotyczącym sprawozdawczości i rewizji finansowej oraz księgowości. Na łamach poruszane są też tematy związane m.in. z podatkami, ubezpieczeniami społecznymi, prawem handlowym, stanowiące przedmiot zainteresowania księgowych, audytorów i doradców podatkowych. Prenumerator miesięcznika otrzymuje stały dostęp (także elektroniczny) do fachowych artykułów oraz konsultacji i jest na bieżąco z przepisami, interpretacjami organów podatkowych i ZUS oraz wyrokami sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego. Miesięcznik „Rachunkowość i Podatki” to pismo wydawane pod patronatem SKwP z myślą o właścicielach i pracownikach biur rachunkowych, doradcach podatkowych, specjalistach od kadr i płac. Na łamach poruszane są zagadnienia podatkowe, związane z prowadzeniem ksiąg i ewidencji, sporządzaniem listy płac,

Świat Księgowych 3/2020 (57)

dotyczące prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego. Artykuły mają przystępną formę porad i wyjaśnień, a także zawierają liczne przykłady. Czytelnicy otrzymują informacje o zmianach w prawie, najnowszych interpretacjach organów podatkowych oraz ZUS i wyrokach sądowych. Każdy prenumerator otrzymuje dostęp elektroniczny do bazy artykułów opublikowanych w miesięczniku.

17


Edukacja

Izabela Jurczak

Epidemia, onliny i reżim sanitarny… Zakończył się rok szkolny 2019/2020, który w historii działalności edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapisze się jako okres pełen wyzwań i zmian, częściowo – niestety – spowodowanych epidemią koronawirusa, która na kilka tygodni zamknęła wszystkich w domach i wymusiła zmianę formy prowadzonych zajęć. W Oddziale Okręgowym w Warszawie SKwP, podobnie jak w innych oddziałach i placówkach kształcenia ustawicznego pod flagą Stowarzyszenia, po raz pierwszy zajęcia odbywały się nie na sali wykładowej, ale online. Przy wykorzystaniu technik i metod kształcenia na odległość od kwietnia 2020 r. prowadzono zarówno szkolenia krótkie, jak i kursy długie, a także odczyty dla członków SKwP. Zdania na temat takiej formy zajęć jak zawsze są podzielone – część osób była zachwycona, a część tęskniła jednak za bezpośrednim kontaktem zarówno z wykładowcą, jak i innymi uczestnikami zajęć. Dla tej drugiej grupy dobra wiadomość przyszła pod koniec czerwca br. – Stowarzyszenie otrzymało zgodę z Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie zajęć stacjonarnych w warunkach reżimu sanitarnego w okresie ferii letnich. Decyzja ta umożliwiła wprowadzenie w Oddziale Okręgowym w Warszawie SKwP nowej formy zajęć – zajęć hybrydowych, w trakcie których część grupy preferująca zajęcia w formie online w ten właśnie sposób uczestniczyła w kursach długich, a pozostała część spotykała się z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy na sali wykładowej. Edukacja w formie hybrydowej to zdecydowanie coś nowego, czego w warszawskiej placówce jeszcze nie było, ale niespodziewana sytuacja w jakiej się wszyscy znaleźliśmy wymusiła nietypowe rozwiązania. Nieco inaczej w tym roku wyglądały również egzaminy po zakończonych kursach. SKwP 29 maja 2020 r. otrzymało

18

z Ministerstwa Edukacji Narodowej pozytywną odpowiedź na wystosowane przez Stowarzyszenie pismo, dotyczące możliwości przeprowadzania przez placówki SKwP egzaminów w trybie stacjonarnym. Pierwsze egzaminy, zarówno w placówce kształcenia ustawicznego w Warszawie, jak i w placówkach w Siedlcach, Ciechanowie, Płocku i Ostrołęce odbyły się już 20 czerwca br. z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W egzaminie mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które nie przebywają w domu z osobą objętą kwarantanną lub same nie są nią objęte, lub izolacją w warunkach domowych. Przed wejściem na teren biura obowiązywała dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek ochronnych, wymagane było zasłonięcie ust i nosa, a także poddanie się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała, której dokonywali członkowie komisji egzaminacyjnej. W sytuacji gdy osoba miała podwyższoną temperaturę, a więc powyżej 37 stopni Celsjusza i inne symptomy chorobowe nie mogła uczestniczyć w egzaminie. Egzaminy przeprowadzano na wydzielonych salach z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi i członkami zespołu egzaminacyjnego. Pierwsze egzaminy w reżimie sanitarnym zdecydowanie stanowiły wyzwanie, ale wszystko się udało i obyło się bez większych komplikacji. Łącznie w okresie czerwiec – sierpień 2020 r. w O/O w Warszawie przeprowadzono po zakończonych kursach 30 egzaminów, w trakcie których sprawdzono efekty zrealizowanego procesu dydaktycznego u blisko 650 osób. To już jest za nami. W roku szkolnym 2020/2021 z pewnością przyjdzie zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. W O/O w Warszawie zaplanowano nowe kursy i szkolenia, które wystartują już we wrześniu, zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie online, która zdobyła także pokaźne grono zwolenników.


Wydarzenia

Narady, narady… DYREKTORZY ONLINE

Fot. www.pixabay.com

Dyrektorzy Biur Zarządów Oddziałów Okręgowych SKwP 30 lipca 2020 r. spotkali się online z Prezydium Zarządu Głównego SKwP. W spotkaniu uczestniczyły również dyrektor oraz główna księgowa Biura Zarządu Głównego. Program narady obejmował: • wystąpienie prezesa Jerzego Konieckiego; • informację o sprawach organizacyjnych SKwP; • informację o sprawach finansowych SKwP; • omówienie działalności szkoleniowej SKwP – krótkie wypowiedzi przedstawicieli oddziałów okręgowych: – doświadczenia i problemy oddziałów okręgowych w okresie marzec–lipiec 2020 r., – działania planowane w najbliższych miesiącach, – propozycje działań wspólnych – oczekiwania wobec ZG;

• sprawy zgłoszone przez oddziały okręgowe; • podsumowanie spotkania. Dyrektorzy mówili dużo i otwarcie na temat istniejącej sytuacji oraz rozwiązań wprowadzanych w swoich oddziałach. Najważniejsze podczas spotkania były odpowiedzi na dwa pytania „Co się dzieje w oddziale w sytuacji spowodowanej pandemią?” oraz „Czego oddziały oczekują od centrali, jakich form wsparcia?”. Dyskusja była bardzo ożywiona, przedstawiciele prezydium wypowiadali się, jakie działania są możliwe, a jakie nie. W wyniku tej narady firma Soneta ma przygotować krótkie filmy szkoleniowe z programów dla księgowych. Następne spotkanie robocze zostało zaplanowane na 7 października br. i będzie dotyczyło działalności statutowej. Odbędzie się również w formie online, która pozwala zachować „dystans społeczny”, oszczędzając jednocześnie czas i finanse.

ZDALNE SPOTKANIE PR Korzystając z dobrych doświadczeń lipcowej narady dyrektorów, 14 września 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli oddziałów okręgowych desygnowanych do kontaktów „pijarowych” z działem promocji BZG. Program obejmował: • powitanie uczestników, • słowo wstępne, • omówienie materiałów promocyjnych służących poszerzaniu wiedzy o Stowarzyszeniu oraz wspierających jego działalność, • narzędzia do tworzenia newslettera, • formy wsparcia promocji oraz działalności oddziałów SKwP – potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli O/O SKwP, • podsumowanie spotkania i zapowiedź narady październikowej. Naradę prowadzili Agnieszka Gajewska – przedstawiciel Zarządu Głównego do kontaktów PR i IT oraz Stanisław Hońko – wiceprezes Zarządu Głównego, przy wsparciu przedstawicielek działu promocji BZG. W części narady uczestniczył również Jerzy Koniecki – prezes Zarządu Głównego. Świat Księgowych 3/2020 (57)

Głównym celem spotkania było usprawnienie przepływu informacji – w obie strony – między oddziałami a BZG, omówienie dostępnych materiałów promocyjnych, wykorzystania brand center, a także tworzenia nowych form promocji i wzajemnej współpracy. Bardzo ważny temat stanowiło dzielenie się pozytywnymi informacjami, dotyczącymi ludzi z oddziałów i istotnych wydarzeń. Bardzo krótko omówiono sprawy obejmujące obecność SKwP w różnych mediach społecznościowych, ponieważ będą one głównym przedmiotem dyskusji następnego spotkania, zaplanowanego na 12 października. Tomasz Peukert z firmy MADE przedstawił proces tworzenia newslettera, aby każdy oddział mógł przygotować własny dla swoich potrzeb. Jednocześnie zaproponowano, by do treści newsletterów oddziałowych dołączać także informacje merytoryczne, przygotowywane przez dział promocji BZG i rozsyłane w newsletterze centralnym. Dyskutowano także na temat strony internetowej SKwP i serwisu informacyjnego dla członków SKwP. Spotkania robocze online w tak szerokim gronie zyskują coraz więcej zwolenników, pozwalają na pozyskanie i przekazanie w krótkim czasie wielu informacji, a także na szybkie uzyskanie odpowiedzi zwrotnych.

19


Ważne sprawy

Izabela Jurczak

Wszystko o płacach… Cykl czterech spotkań pod hasłem „Płace dla księgowych”, poświęconych w całości zagadnieniom dotyczącym płac, zorganizowano w Oddziale Okręgowym w Warszawie SKwP. Otwarty dla wszystkich członków SKwP, bezpłatny cykl odczytów poprowadziła Elżbieta Młynarska-Wełpa, która wielokrotnie już pokazała, że zagadnienia z zakresu kadr i płac nie mają przed nią żadnych tajemnic. Wszystkie spotkania odbywały się w formie online i każdorazowo gromadziły po około 150 słuchaczy. Każdy z czterech odczytów poświęcono nieco innym zagadnieniom. Na pierwszy ogień poszły wynagrodzenia na liście płac. Wykładowczyni przytoczyła nietypowe sytuacje i wyliczenia, z którymi mogą się zetknąć osoby sporządzające listy płac. W trakcie kolejnych odczytów przybliżono zagadnienia związane z ekwiwalentem pieniężnym i wynagrodzeniem za urlop oraz wynagrodzeniami chorobowymi i zasiłkami. Zwieńczeniem cyklu spotkań z płacami

były przytoczone najciekawsze przypadki potrąceń na liście płac. Wysoki poziom wiedzy prowadzącej Elżbiety Młynarskiej-Wełpy, która jak zawsze w jasny i przystępny sposób wyjaśniała nawet najbardziej skomplikowane kwestie, nie pozostawiając nierozwiązanych problemów i wątpliwości, zachwycił jego uczestników. – Bardzo dużo przydatnych informacji i świetne przykłady. Wiedza przekazana w przystępny sposób. Świetna prowadząca! Więcej takich spotkań! – podsumowała cykl spotkań z płacami jedna z jego uczestniczek. – Jestem pełna podziwu dla pani Elżbiety, jej wiedzy, umiejętności przekazu, poczucia humoru i cierpliwości do nas, zadających mnóstwo pytań, na które wszyscy uzyskali odpowiedzi – wtórowała jej kolejna osoba. – Zdecydowanie u pani Elżbiety każde zdanie ma znaczenie, a ilość informacji, przekazanych w tak krótkim czasie, jest imponująca. Dziękujemy! Po takich komentarzach aż chce się planować kolejne odczyty 

Czas pandemii – czas samodoskonalenia Dni społecznej izolacji i pozostawania w domu, z jakim mamy do czynienia w związku z epidemią koronawirusa, spowodowały, że Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, jak większość oddziałów SKwP, na co dzień oferujący kursy i szkolenia stacjonarne, musiał przejść z formuły offline na online. Naszym przewodnim hasłem w tym czasie stało się stwierdzenie: „Wykorzystaj czas pandemii na samodoskonalenie się – postaw na szkolenia online”. W ten sposób zaczęliśmy uświadamiać naszych słuchaczy, że czas izolacji można wykorzystać w pożyteczny sposób, uczestnicząc w kursach prowadzonych w najbardziej bezpiecznej obecnie formule zajęć online. W ofercie szkoleniowej oddziału znalazły się zarówno kursy certyfikowane, jak i niecertyfikowane oraz szkolenia jednodniowe, realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szkolenia i kursy online cieszyły się i nadal cieszą dużym zainteresowaniem, gdyż pozwalają zdobywać i rozwijać kompetencje, bez wychodzenia z domu. Mimo nadzwyczajnych okoliczności oddział stara się utrzymywać stały kontakt ze swoimi członkami oraz kontynuować działalność statutową. Zorganizowano 7 bezpłat-

20

nych odczytów dla członków SKwP, dotyczących przede wszystkim pozyskania, dokumentowania oraz rozliczenia środków uzyskanych przez przedsiębiorców z instrumentów antykryzysowych. Co miesiąc odbywają się także online statutowe posiedzenia Prezydium Zarządu OD we Wrocławiu, na których omawiane się bieżące sprawy i podejmowane istotne decyzje dotyczące funkcjonowania OD. Dotychczas w Oddziale Dolnośląskim wraz z Odziałem SKwP w Jeleniej Górze przeprowadzono w formule zdalnej około 30 szkoleń jednodniowych, dotyczących aktualnej tematyki z rachunkowości, prawa pracy i podatków, 8 kursów certyfikowanych – I i II stopnia oraz 8 niecertyfikowanych, tj. specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. VAT I i II stopnia, podatkowa księga przychodów i rozchodów, rachunkowość budżetu JST i jednostek budżetowych. Formuła szkoleń i kursów online okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem, uzupełniającym prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej. Ich zaletą jest przede wszystkim to, że nie trzeba tracić czasu na kosztowne dojazdy oraz całą logistykę szkoleniową. To wygodne rozwiązanie w nowoczesnym, zmieniającym się świecie, w którym mamy coraz mniej czasu, także na rozwój własnych kompetencji zawodowych.


Wokół nas

W telegraficznym skrócie BYDGOSZCZ

KRAKÓW

n Dr nauk ekonomicznych Graży-

n Oddział Okręgowy w Krakowie SKwP, wykorzystując

na Voss – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy SKwP, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy!

CZĘSTOCHOWA n Dr hab. Jolanta Chluska – wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Częstochowie SKwP, 21 lipca 2020 r. otrzymała – nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – tytuł profesora nauk społecznych, co stanowi uhonorowanie dorobku naukowego oraz wielu lat kształcenia studentów i młodych naukowców. Serdecznie gratulujemy!

KOSZALIN n Oddział SKwP w ostatnim czasie zorganizował kilka szkoleń jednodniowych online nt. VAT oraz RODO. Przeprowadzono także w formie zdalnej dwudniowe szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Dla członków odbyły się także odczyty online na temat: „Wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmach w czasie pandemii” oraz „Prawa i obowiązki podatników na gruncie ordynacji podatkowej”. W okresie wakacyjnym powrócono do formy stacjonarnej z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych, ale przeprowadzono także kursy długie w formie online.

podczas pandemii nieobecność swoich członków, działaczy i klientów w siedzibie przy ul. Kazimierza Wielkiego 19, prowadził intensywne prace remontowe. Pomalowano pomieszczenia parteru i I piętra (m.in. sale szkoleniowe) oraz wymieniono oświetlenie na tych kondygnacjach. W dwóch salach zainstalowane zostały także tablice szklane, zastępując zużyte „szkolne”, a na korytarzach parteru i I piętra utworzono „kąciki kawowe” dla uczestników szkoleń krótkich. Pracownicy krakowskiego Oddziału Okręgowego oraz pozostałych jego oddziałów, oprócz przygotowywania szkoleń online, zajmują się porządkowaniem, archiwizacją i selekcją dokumentacji szkoleniowej i księgowej. n Działalność szkoleniowa krakowskiego Oddziału Okręgowego oparta jest głównie na szkoleniach i kursach prowadzonych w trybie zdalnym. Udało się uruchomić zarówno kursy I stopnia, jak i II stopnia, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Stopniowo organizowanych jest także online coraz więcej szkoleń jednodniowych. Dodatkowo oddział zachęca swoich członków do aktywnego uczestnictwa w prelekcjach zdalnych, licząc, że już niebawem możliwe będzie spotkanie bezpośrednie w odnowionej siedzibie.

NOWA PLACÓWKA Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli pod nazwą „Centrum Edukacji Nauczycieli”, z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 5, 00-443 Warszawa, działająca przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, została utworzona na podstawie uchwały z 18 grudnia 2019 r. nr 958/99/2019 Zarządu Głównego SKwP. Nowo utworzona placówka będzie organizowała i prowadziła działalność, polegającą na doskonaleniu zawodowym nauczycieli, jak również kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych szkół i placówek. Centrum Edukacji Nauczycieli uzyskało wpis nr 166/NPDN/2020 do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Świat Księgowych 3/2020 (57)

21


Prawo

Monika Markisz

Zasady dotyczące nowego JPK_V7 Od 1 października 2020 r. wchodzą w życie kolejne zmiany związane z raportowaniem danych, dotyczących podatku od towarów i usług.

Zasady sporządzania oraz przesyłania nowego JPK_V7 zostały określone w zmienionym art. 109 ustawy o VAT oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Obecnie każdy czynny podatnik VAT zobowiązany jest do wysyłania zarówno deklaracji VAT, jak i pliku JPK_VAT. Od 1 października nastąpi likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT, które zostaną zastąpione nowym plikiem JPK_VAT. Nowy JPK_VAT (JPK_V7M lub JPK_V7K) będzie składał się z części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej. Cześć deklaracyjna zastąpi aktualną deklarację VAT, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres. Natomiast część ewidencyjna w zasadzie odpowiada aktualnemu plikowi JPK_VAT, z tym że została rozszerzona o do dodatkowe oznaczenia po stronie zakupów i sprzedaży. Zatem nowy plik będzie zawierał o wiele bardziej szczegółowe informacje i znacznie rozszerzy dotychczasowe obowiązki ewidencjonowania zakupów oraz sprzedaży. Natomiast część techniczna została określona we wzorach struktury logicznej, tzw. schemach udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.

Fot. www.pixabay.com

22

Pierwszy plik JPK_V7K i JPK_V7M składany będzie za październik 2020 r. w terminie do 25 listopada 2020 r., co oznacza, że od rozliczeń za październik 2020 r. nie będzie już możliwości przesyłania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w dotychczasowej formie. Podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie – tak jak do tej pory – pliki JPK będę wysyłać co miesiąc. Podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie – co miesiąc obowiązani będą wysyłać pliki JPK z częścią ewidencyjną, zaś na koniec kwartału będą mieli obowiązek wysyłania pełnej struktury JPK – tj. części ewidencyjnej wraz z częścią deklaracyjną. Korygowanie deklaracji złożonych przed 1 października 2020 r. będzie odbywało się na starych zasadach, tj. poprzez złożenie korekty deklaracji VAT. Korygowanie deklaracji złożonych po 1 października 2020 r. będzie odbywało się przez nowy system. WAŻNE Zmiany dotyczą tylko dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Na dotychczasowych zasadach i w terminach nadal będą składane deklaracje: VAT-12 – deklaracja dotycząca usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem, VAT-8 i VAT-9M – deklaracje składane przez podatników zwolnionych z VAT w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, VAT-10 – deklaracja dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, VAT-14 – deklaracja dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Dodatkowo należy pamiętać, że wprowadzenie nowego JPK_V7 nie likwiduje obowiązku sporządzania i przesyłania przez podatników informacji podsumowujących VAT_UE. Będą sporządzane odrębnie w dotychczasowych terminach. Zmiany w części deklaracyjnej (dotychczasowa deklaracja VAT) Część deklaracyjna będzie zawierała dotychczasowe pola z deklaracji VAT oraz zostanie rozszerzona o szczegółowe wykazanie korekt z tytułu ulgi na złe długi w podatku należnym. Przy tym zlikwidowany zostanie dotychczasowy załącznik


Prawo VAT-ZD, który zastąpią pola wyboru zawarte w nowym pliku XML w części Deklaracja. Zmiany w części ewidencyjnej (dotychczasowy JPK) W nowym JPK_VAT konieczne będzie: – opisywanie transakcji sprzedażowych, dotyczących określonych grup towarowych, odpowiednimi kodami GTU (z zakresu GTU 01-13); – raportowanie dokonania transakcji z podmiotami powiązanymi; – wykazywanie: • typów transakcji podlegających opodatkowaniu w specyficzny sposób (w szczególności VAT marża, sprzedaż wysyłkowa), • transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, • specyficznych typów dokumentów zakupu i sprzedaży (np. faktura do paragonu, wystawiona dla osoby fizycznej). Kody dla towarów i usług (kody GTU) dotyczą ewidencji sprzedaży, będącej podstawą do ustalenia VAT należnego. Klienci nie będą mieli obowiązku zamieszczania kodów na fakturze. Kody muszą być natomiast wykazywane w nowym pliku JPK. Towary lub usługi, które w ewidencji sprzedaży muszą być oznaczone specjalnym kodem to: – GTU_01 – alkohole według ustawy akcyzowej; – GTU_02 – paliwa objęte pakietem paliwowym; – GTU_03 – oleje i smary; – GTU_04 – wyroby tytoniowe, susz, płyn do e-papierosów, wyroby nowatorskie według ustawy akcyzowej; – GTU_05 – odpady i surowce wtórne; – GTU_06 – urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich; – GTU_07 – pojazdy oraz części samochodowe; – GTU_08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne; – GTU_09 – leki i wyroby medyczne; – GTU_10 – nieruchomości; – GTU_11 – uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych; – GTU_12 – usługi o charakterze niematerialnym (w tym usługi doradcze, księgowe oraz prawne); – GTU_13 – usługi transportowe i magazynowe. Dodatkowe oznaczenia, które będą znajdowały się w ewidencji: – sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana według art. 23 ustawy o VAT;

Świat Księgowych 3/2020 (57)

– świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, dla których miejsce świadczenia ustala się na podstawie art. 28k ustawy o VAT; – powiązania między stronami transakcji, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT; – wewnątrzwspólnotowe nabycie rozliczane w transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej; – dostawa na rzecz trzeciego w kolejności podatnika dokonana w procedurze uproszczonej, przewidzianej dla transakcji trójstronnej; – wykonanie usługi turystyki opodatkowanej od marży; – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży; – procedura celna 42 oraz 63; – transfer bonu jednego przeznaczenia przez podatnika działającego we własnym imieniu; – dostawy towarów i usług na rzecz emitenta bonów jednego przeznaczenia; – pośrednictwo przy transferze bonów różnego przeznaczenia;

Rys. MR

– transakcje objęte obowiązkowym split paymentem; – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących (raporty kasowe); – dokument wewnętrzny np. dokumentujący nieodpłatne przekazanie towaru, podlegające VAT; – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Autorka jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, wykładowcą i autorem SKwP

23



Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.