Issuu on Google+

DAMMSUGARE KROSS

Rutin nr: Sida:

0.0-00 1 (1)

1. Syfte Rutinen beskriver hur man regelbundet kontrollerar de monterade dammsugare som förhindrar stendammsspridning och som är kopplade till processen.

2. Förklaring Dammsugare som tar upp stendamm är monterade på täckta transportörer ska kontrolleras regelbundet av arbetsledaren på plats.

3. Ansvar Arbetsledaren

4. Beskrivning Dammsugare fastmonterade på täckta transportörer ska förhindra stendammspridning medans arbetet pågår.

5. Dokumentation och bilagor

001A

Krossmanual ska finnas på arbetsplatsen

Upprättad av: NN

Godkänd av: NN

Rev. datum 2003-00-00


7/11 Rutiner kring sprängarbetsplatser och mobila krossar.